Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/2548(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0235/2006

Keskustelut :

PV 04/04/2006 - 4
PV 05/04/2006 - 12
CRE 05/04/2006 - 12

Äänestykset :

PV 06/04/2006 - 6.7
PV 06/04/2006 - 6.9
CRE 06/04/2006 - 6.9

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0138

Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 5. huhtikuuta 2006 - Strasbourg EUVL-painos

12. Ukrainan vaalit (keskustelu)
Pöytäkirja
MPphoto
 
 

  Puhemies. Esityslistalla on seuraavana neuvoston ja komission julkilausumat Ukrainan vaaleista.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans Winkler, neuvoston puheenjohtaja. (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, miten suuri onkaan ero! Muutama minuutti sitten keskustelimme niin kutsuista "vaaleista" maassa, jossa kansainvälisten tarkkailijoiden mukaan vaalit eivät olleet vapaat, oikeudenmukaiset eivätkä demokraattiset. Nyt taas puhumme maasta, jossa demokratisoituminen on edistynyt valtavasti ja jossa Euroopan unionin on vaikuttanut siihen ratkaisevasti.

Ukrainan parlamenttivaalit 26. maaliskuuta edustavat vastakkaista päätä siinä demokratian kirjossa, jonka toisessa päässä on Valko-Venäjä. Huolimatta muutamista ongelmista ja puutteista vaalit olivat vapaat ja oikeudenmukaiset, ja ne antoivat ukrainalaisille valitsijoille mahdollisuuden antaa esteettä äänensä sen jälkeen, kun he olivat saaneet asianmukaista tietoa aktiivisen, avoimen ja vapaan vaalikampanjan aikana, jota vapaa lehdistö saattoi seurata. Tästä kansainväliset tarkkailijat ovat yhtä mieltä.

Tämä on suuri menestys kaikille – menestys Euroopalle, Euroopan unionille, ETYJ:lle ja Euroopan neuvostolle. On ilo havaita, että nämä vaalit vietiin läpi toivomallamme tavalla.

Vaalit osoittivat myös, että Ukrainan kansa on hyväksynyt vastuun demokratiasta omassa maassaan. Tämä on virstanpylväs demokratian vahvistumisprosessissa, joka alkoi Ukrainan oranssista vallankumouksesta. Itselleni on erityisen tärkeää, että vaalit ovat luoneet tervetulleen uuden normin vaaleille koko alueella ja että ne ovat siksi esimerkki tälle alueelle ja EU:n jäsenvaltioille, ja siksi sopii hyvin, että keskustelu Valko-Venäjästä ja Ukrainasta käydään peräkkäin.

Teknisiä ongelmia ja puutteita esiintyi, muttei siinä määrin, että tämä aiheuttaisi meille huolta. Odotamme viranomaisten kykenevän ratkaisemaan nämä ongelmat itse, jottei niitä ilmenisi enää seuraavissa vaaleissa.

Toisin kuin Valko-Venäjän tapauksessa, Euroopan unioni on nyt asemassa, jossa se voi kiirehtiä toimiaan kumppanuuden vahvistamiseksi Ukrainan kanssa. Tämä kumppanuus perustuu yhteisiin arvoihin, jotka ilmenevät demokratian laadussa ja uudistuksissa Ukrainassa. Tässä suhteessa vaalit edustivat tärkeää askelta ja avasivat tien neuvotteluille Ukrainan kanssa tehtävästä uudesta, laajemmasta sopimuksesta, joka korvaisi kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen.

Meillä on ilo tukea Ukrainan uutta hallitusta sen pyrkiessä edistämään uudistusohjelmaansa. Teemme oman osuutemme sen varmistamiseksi, että ohjelma elää ja toimii naapuruuspolitiikan ja toimintasuunnitelman viitekehyksessä ja että Ukraina edistyy edelleen demokraattisesti, ja tässä suhteessa maa onkin jo päässyt pitkälle. Haluamme varmistaa, että se edistyy myös taloudellisesti, sosiaalisesti ja poliittisesti. Me Euroopan unionissa haluamme auttaa tässä.

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, komission jäsen. (DE) Arvoisa puhemies, puhun lyhyesti, koska neuvoston puheenjohtaja on jo sanonut tärkeimmän. Vaalit olivat todellakin avoimet ja oikeudenmukaiset, ja voimme todella olla iloisia siitä. Presidentti Juštšhenko asetti itselleen tämän tavoitteen, jonka hän todellakin myös saavutti.

Nyt jää nähtäväksi, millainen koalitio perustetaan. Koalitiota koskevat neuvottelut ovat parhaillaan käynnissä, eivätkä ne ole helpot. On kuitenkin tärkeää tehdä nyt selväksi, että työskentelemme mielellämme minkä tahansa koalition kanssa, joka haluaa jatkaa yhteistyötä Euroopan unionin kanssa ja kulkea samaan suuntaan kuin me. Meille on hyvin tärkeää ilmaista juuri nyt, että annamme Ukrainalle mahdollisuuden tiiviimpään sopimukseen, jossa WTO:ta koskevalla kysymyksellä on erityisen tärkeä rooli. Kun Ukrainasta tulee WTO:n jäsen, meillä on vapaakauppa-alue, joka on aivan elintärkeä Ukrainan edistymiselle.

Tässä olikin kaikki. Kannattaa tietysti mainita, että haluamme jatkaa yhteistyötä Ukrainan kanssa naapuruuspolitiikan viitekehyksessä sen lähestyessä Euroopan unionia.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock, PPE-DE-ryhmän puolesta. (EN) Arvoisa puhemies, minulla oli etuoikeus toimia Euroopan parlamenttia ja omaa poliittista ryhmääni PPE-DE:tä edustavana tarkkailijana Ukrainan parlamenttivaaleissa 26. maaliskuuta. Nämä vaalit toimitettiin mielestämme esimerkillisellä tavalla. Henkilökohtainen näkemykseni on, että vaalit oli järjestetty monin tavoin paremmin kuin kotimaani Yhdistyneen kuningaskunnan vaalit.

Ensinnäkin Ukrainan vaaliviranomaiset vaativat, että kaikkien äänestäjien henkilöllisyys tarkastetaan huolellisesti, mitä emme tee Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Toiseksi äänestyspaikoilla oli läpinäkyvät, muoviset ja sinetöidyt vaaliuurnat, joita tarkkailijat valvoivat sitä mukaa, kun ne täyttyivät päivän aikana. Lisäksi äänet laskettiin paikalla. Kotimaassani vaaliuurnat ovat mustaa puuta, äänestyspaikoilla ei sallita tarkkailijoita ja vaalivirkailijat kuljettavat vaaliuurnat ilman, että tarkkailijat saattaisivat heitä laskentapaikalle, jossa äänet lasketaan keskitetysti. Lisäksi Ukrainassa ei suoriteta postiäänestystä, jota käytetään kotimaassani Yhdistyessä kuningaskunnassa ja joka antaa mahdollisuuden petoksiin. Ainoa kohtaamamme vähäinen ongelma oli tungos joillakin äänestyspaikoilla, mikä osoittaa ainoastaan suurta innostusta osallistua vaaleihin.

Olen myös tyytyväinen tarkkailijoiden ja tiedotusvälineiden laatimiin pitkän ajanjakson valvontaraportteihin, joissa todettiin selvästi, että niin hallitus kuin oppositiopuolueetkin kävivät koko kampanjan avoimuuden hengessä ja että tiedotusvälineet käsittelivät kampanjaa tasapuolisesti.

Olen puhunut aina Ukrainan puolesta modernina eurooppalaisena maana, jolla on perustamissopimuksen 49 artiklan nojalla aikanaan oikeus hakea EU:n jäsenyyttä. Siihen on kuitenkin vielä matkaa, sillä EU:ssa tunnetaan laajentumisväsymystä ja jotkin jäsenvaltiot pelkäävät Ukrainan jäsenyyden loukkaavan Venäjää. Tämä ei kuitenkaan edusta ryhmäni tai parlamentin näkemystä.

Euroopan unionin on kuitenkin tällä välin tehtävä yhteisesti enemmän tunnustaakseen, että Ukraina on osoittanut poliittisen kypsyytensä noudattaa täydellisesti eurooppalaisia demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion periaatteita. Meidän on nyt palkittava tämä peruuttamaton prosessi.

Kiovassa muodostetaan uutta hallitusta, mutta luotan siihen, että hallitus sitoutuu Euroopan yhdentymiseen kokoonpanostaan riippumatta. Tästä syystä päätöslauselmassamme kehotetaan neuvostoa ja komissiota laatimaan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen sanamuotoa kattavampia suunnitelmia vapaakauppa-alueesta ja erityisesti viisumivapaasta matkustusalueesta etenkin, jos Ukraina voi nopeasti liittyä WTO:hon. Parhaassa tapauksessa sopimuksen pitäisi olla assosiaatiosopimus, vaikka komissio saattaakin tässä vaiheessa johdonmukaisesti puoltaa naapuruussopimusta – voisin olla samaa mieltä tästä Euroopan naapuruuspolitiikkaa koskevan mietinnön esittelijänä. Joka tapauksessa ukrainalaiset on tuotava lähemmäksi Eurooppaa, jonne he oikeutetusti kuuluvat. Meille kaikille on nyt selvää, että Ukrainan oranssin vallankumouksen kestävä perintö, nimittäin pysyvä demokratia ja vapaat tiedotusvälineet, on nyt kaikkien nähtävissä.

 
  
MPphoto
 
 

  Marek Maciej Siwiec, PSE-ryhmän puolesta. (PL) Arvoisa puhemies, "Yhdessä meitä on monta, meitä ei voiteta" -iskulauseen saattamana Ukrainan kansa saavutti vapautensa 18 kuukautta sitten Itsenäisyyden aukiolla. He voittivat taistelunsa paremman maan puolesta. Nämä samat ihmiset samassa maassa, 18 kuukautta vanhempina ja viisaampina, esittivät itselleen 26. maaliskuuta kysymyksen: miten voittaa rauha? Ukrainalaisista 70 prosenttia kävi vaaliuurnilla luottavaisina siihen, ettei mitään äänistä väärennettäisi tai hylättäisi. Tämä oli alku heidän taistelulleen rauhan puolesta.

Minulla oli etuoikeus johtaa Euroopan parlamentin edustajia kansainvälisten tarkkailijoiden tiimissä. Tämä tarkkailijat päättelivät, että vaalit olivat vapaat ja oikeudenmukaiset. Ukrainan demokratia läpäisi laadunvalvontatestin, mistä voidaan osittain kiittää parlamenttimme ponnisteluja. Haluan kiittää kaikkien poliittisten ryhmien edustajia, jotka osallistuivat tarkkailutehtävään ja viettivät äskettäin aikaan Ukrainassa. Voimme olla tyytyväisiä hyvin tehtyyn työhön.

Nyt vaalien jälkeen Ukrainan parlamentissa on edustettuna vain viisi ryhmää. Pienet ja heikot puolueet, jotka nojautuivat yksinomaan johtajiinsa, jäivät armotta pois. Janukovitš ja alueiden puolue voittivat, mutta he eivät toitota voittoaan koko maailmalle. Tymošenkon, Jehanurovin ja Morozin johtama oranssi koalitio sai yli puolet paikoista korkeimmassa neuvostossa, ja sillä on raskas vastuu Ukrainan menneistä ja tulevista tapahtumista. Maan maantieteellinen ja poliittinen jakautuneisuus on syventynyt, vaikka eri puolueiden ohjelmissa näyttää olevan vain vähän eroja.

Entä tulevaisuus? Ukraina tarvitsee vahvaan koalition ja vakaan hallitukseen. On toivottavaa, että tuleva koalitio ja Ukrainan uusi hallitus eivät perustu Itsenäisyyden aukion historiallisten tapahtumien muistelemiseen vaan rohkeaan uudistusohjelmaan. Presidentti Juštšhenkolla on erityinen rooli ja velvollisuus hoidettavanaan. Sen lisäksi, että hänen on pidettävä oranssi koalitio koossa, hänen on saatettava ukrainalaiset yhteen käsittelemään mitä kiireellisintä kysymystä, nimittäin kansallista uudistusohjelmaa. Viimemainittua ei voida toteuttaa alistamalla vähemmistö enemmistön tahtoon. Ainoa tie eteenpäin on saavuttaa yhteisymmärrys vähemmistön kanssa. Ukrainan johtajien on opittava, miten tehdään kompromisseja ja mitä yhteiselo sisältää. Heidän täytyy myös ymmärtää, että erimielisyyksistään huolimatta heidän velvollisuutensa on saavuttaa yhteisymmärrys tietyissä kysymyksissä.

Käsiteltävänä oleva päätöslauselma heijastaa Euroopan parlamentin yksimielisyyttä Ukrainaa koskevista asioista. Siinä asetetaan myös velvollisuuksia kaikille niille, jotka ovat sitoutuneet varmistamaan edistyksen Ukrainassa, mukaan lukien parlamenttimme jäsenet ja Euroopan toimielimet.

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis, ALDE-ryhmän puolesta. – (LT) Seurattuani edellisiä presidentinvaaleja ja viime vaaleja näen tervetulleita muutoksia Ukrainan demokratisoitumisprosessissa. Vaalikampanjan avoimuus, vaaliprosessien avoin organisointi, äänestäjien aktiivisuus ja hyvä tahto olivat kaikkien kansainvälisten tarkkailijoiden ja ukrainalaisten itsensä yleiset päätelmät. On hyvin tärkeää, ettei demokratisoitumisprosessi pysähdy. Tietyt asiat aiheuttavat huolta: kansallismielisyyteen vetoaminen, laaja korruptio, ulkomaisten investointien esteet ja oligarkkien runsaus vaaliluetteloissa sekä henkilöiden, ei vaalijulistusten, ylivalta. Nämä ovat kaikki neuvostoajan perintöä. On tärkeää, että ne eivät tule edistysprosessin tielle. Tässä tarvitaan ennen kaikkea moraalista tukeamme. Myönteiset kokemukset on jaettava niin laajasti kuin mahdollista. Liettuan kaltaiset maat, jotka ovat tulleet samasta neuvostoleiristä, sopivat erityisen hyvin tähän roolin. Euroopan pitää lisätä kansojen mahdollisuuksia yhteistyöhön kulttuurin, koulutuksen ja yksinkertaisesti kansalaisten yhteistoiminnan aloilla. Meidän on autettava Ukrainaa liittymän eurooppalaiseen perheeseen. Eurooppalainen assosiaatiosopimus olisi realistinen tapa ojentaa käsi Ukrainalle.

 
  
MPphoto
 
 

  Rebecca Harms, Verts/ALE-ryhmän puolesta.(DE) Arvoisa puhemies, mikä oli tärkein asia, jonka havaitsin vaalitarkkailijana Ukrainassa? Se oli täydellinen omistautuminen, jolla monet kansalaiset käyttivät oikeuttaan äänestää vapaasti, mitä he olivat puolustaneet vuosi sitten. Oli melkein sokki palata takaisin Saksaan näiden vaalien jälkeen ja nähdä, kuinka vähämerkityksinen tämä oikeus on nyt saksalaisille ja kuinka harvat ihmiset todella arvostavat siitä.

Tästä kokemuksesta tekemäni päätelmä on, että EU voi hyötyä valtavasti Ukrainan prosessista. Emme voi jatkaa tavalliseen tapaan, sillä tämä asenne on vallinnut Euroopan unionin ja Ukrainan suhteessa vain vuosi oranssin vallankumouksen jälkeen. Osin kirjailija Juri Andrukovitšin Leipzigissä pitämään sytyttävään puheeseen perustuva vaikutelmani on, että Kiova on menettämässä toivonsa Euroopan suhteen. Tätä ei saa päästää tapahtumaan. Arvoisa komission jäsen Ferrero-Waldner, haluan siksi sanoa teille ja neuvostolle: teidän pitää olla täsmällisempi ja kunnianhimoisempi Ukrainalle tekemissänne tarjouksissa. Teidän on kumottava aikaisemman laajentumisesta vastaavan komission jäsenen Verheugenin lausuma, jonka mukaan Ukrainalle ei olisi 20 vuoteen paikkaa Euroopan unionissa. Kukaan Euroopan unionissa vastuullisessa asemassa oleva ei saa esittää tällaisia ahdasmielisiä lausumia julkisuudessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Michał Tomasz Kamiński, UEN-ryhmän puolesta. (PL) Olen täysin samaa mieltä siitä, mitä edellinen puhuja juuri sanoi. Minäkin pyydän komission jäsentä esittämään vankemman ja täsmällisemmän tekstin, joka koskee Ukrainan tulevaisuutta Euroopan unionissa.

On vaikea löytää ilahduttavampaa, vakuuttavampaa ja sydäntä lämmittävämpää esimerkkiä demokratian menestymisestä Euroopan uuden aikakauden historiassa. Erityisen tärkeää on se, että ukrainalaiset, joista 70 prosenttia käytti äänioikeuttaan, joka kyseenalaistettiin ja oli uhattuna maassa vain 18 kuukautta sitten, osoittivat meille demokratian tärkeyden. Meillä Euroopan unionissa on taipumus pitää demokratiaa jonakin varsin arkipäiväisenä, jota ei tarvitse vaalia.

Haluaisin sanoa, että mielestäni tähän keskusteluun osallistuvien puhujien ei pidä kommentoida Ukrainan kansakunnan vaalien tuloksia. Kun parlamentin jäsenet osallistuivat vaalien järjestämiseen 18 kuukautta sitten, sitä ei tehty tiettyjen ehdokkaiden tukemiseksi. Me tuimme Ukrainan kansaa sen vahvistaessa oikeutensa ilmaista tahtonsa vapaasti. Tätä vapautta kunnioitettiin viime vaaleissa, ja Ukrainan kansa kävi vaaliuurnilla. Nyt se tarvitsee tukeamme aloittaessaan taipaleensa kohti Euroopan unionia.

 
  
MPphoto
 
 

  Jerzy Buzek (PPE-DE). – (PL) Arvoisa puhemies, kuten aikaisemmat puhujat ovat todenneet, Ukraina on Euroopan unionin lähin naapuri ja siitä on tullut parlamentaarinen demokratia. Demokratioiden vakiintuminen kestää kauan, ja niitä pitää tukea. Terve, vapaa markkinatalous on yksi demokratian pääpiirteistä, ja tässä onkin suurin haaste itäisille naapureillemme.

Ukraina tarvitsee tukea, ja sille pitää vakuuttaa, että unioni on sille avoin ja että se on tervetullut. Tämä merkitsee, että meidän ei tule ainoastaan tukea kalliita arvojamme vaan myös intressejä, jotka ovat yhteisiä Ukrainan kanssa.

Ensinnäkin Ukraina voi tukea unionin energiapolitiikkaa. Sillä on omat maakaasuvarantonsa ja Euroopan suurimmat maakaasukentät. Öljy ja kaasu Kaspianmereltä voidaan kuljettaa EU:hun Ukrainan kautta niin, etteivät muut maat osallistu kuljetukseen. Tämä edellyttää yhteisiä sijoituksia öljyputkiin, mihin Euroopan investointipankki osallistuu, naapuruuspolitiikkaa ja Euroopan laajuisia verkkoja. Toiseksi, kun Eurooppa avaa asteittain taloutensa Ukrainalle, yhteiset tavaramarkkinat laajenevat huomattavasti. Kolmanneksi unionin investoinnit Ukrainaan voisivat olla erityisen tuottoisia, koska Ukrainan työvoima on hyvin koulutettua ja markkinat ovat vastaanottavaiset. Neljänneksi Ukrainalla ei ole muiden Euroopan maiden tavoin demografisia ongelmia. Viidenneksi riippumaton ja demokraattinen markkinatalousmaa Ukraina vakiinnuttaa tilannetta EU:n itärajan takana. Se edistää myös myönteisiä poliittisia ja taloudellisia muutoksia naapurimaissa.

Toistan vielä, että meidän ei pidä huolehtia ainoastaan puolustamistamme tärkeistä arvoista vaan myös omista intresseistämme. On tärkeää edistää niitä ja tehdä assosiaatiosopimus Ukrainan kanssa mahdollisimman pian. Ukrainan kansalaisia koskevan viisumivapauden periaate pitäisi myös hyväksyä ensimmäisen tilaisuuden tullen.

 
  
MPphoto
 
 

  Thijs Berman (PSE). – (NL) Arvoisa puhemies, Ukraina taisteli demokratian puolesta 15 kuukautta sitten, kun taas tällä kertaa se taisteli demokraattisen taistelun. Tässä on suuri ero. Tämä askel eteenpäin ansaitsee ihailumme ja suurimman kunnioituksemme. Euroopan unioni on tässä avainasemassa. Juuri näin Kiovassa sijaitseva komission edustusto tekee, ja voisin lisätä, että se tekee sen asiantuntevasti. Komission ja jäsenvaltioiden tarjoamaa konkreettista apua on nyt vahvistettava kahdenvälisellä tasolla. Näitä yhteyksiä on nyt vahvistettava kunnianhimoisesti. Tätä tuetaan jossain määrin muttei tarpeeksi.

Euroopan unioni oli liian raukkamainen tuomitakseen presidentti Putinin tunteettoman kyynisen asenteen Valko-Venäjää kohtaan. Meidän pitää nyt lähettää ukrainalaisille myönteinen merkki osoittaaksemme Ukrainan kansalle, että sen valinta demokratian puolesta johtaa myös konkreettisiin parannuksiin jokapäiväisessä elämässä.

 
  
MPphoto
 
 

  Grażyna Staniszewska (ALDE). – (PL) Arvoisa puhemies, olen varma, että Euroopan unionin on ylpeä osallisuudestaan Ukrainan konfliktin ratkaisemiseen muutama kuukausi sitten. Euroopan unionin osallistumisen ansiosta verta ei vuodatettu tässä maassa. Euroopan unionin ansiosta Ukrainassa alkoi myös kehittyä demokratia, vaikkakin hitaasti. Demokratia on edelleen olemassa, ja viime vaalit olivat suuri menestys.

Kysymys kuuluukin: mitä seuraavaksi? Mitä muuta voimme tehdä Ukrainan auttamiseksi? Neuvoston puheenjohtaja Winkler vakuutti juuri, että on olemassa tahto auttaa. Mielestäni EU:n on sanottava aivan selvästi, että Ukrainaan voi liittyä siihen. On aika antaa tällainen lausunto, vaikka unionin on luonnollisesti asetettava haasteelliset ja vaativat kriteerit jäsenyydelle. Voimme odottaa kestävän kauan ennen kuin Ukraina kykenee täyttämään ne. Tällainen lausunto pitää kuitenkin antaa, koska ainoastaan tällainen tarjous riittää kannustamaan maan sisäisiä voimia toimintaan demokratian ja vapaan markkinatalouden kehittämiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Inese Vaidere (UEN). – (LV) Hyvät kollegat, minulla oli mahdollisuus tarkkailla Ukrainan parlamenttivaaleja, joissa ilmapiiri oli hyvin erilainen verrattuna presidentinvaalien aikana vallinneeseen kiihkeyteen. Tällä kertaa vaalit olivat vapaat ja demokraattiset, ja ilmapiiri oli hyvin samanlainen kuin kotimaissamme.

Vaaleissa esiintyi kuitenkin teknisiä puutteita. Epätarkkuudet vaaliluetteloissa ja se, että parlamenttivaalit järjestettiin samanaikaisesti kuin eri paikallistasojen hallintovaalit, tekivät äänestysprosessista pitkän ja monimutkaisen. Ukrainan olisi myös otettava käyttöön rajoitus, joka koskee poliittisten puolueiden vaalikampanjointiin ennen vaaleja käyttämiä varoja, jotta mahdollista korruptiota voitaisiin vähentää ja taata oikeudenmukainen kilpailu.

Ukrainan kansan oranssin vallankumouksen voimille antama verrattain vähäinen kannatus voidaan selittää sillä, että uudistusvauhti viime vuoden aikana oli riittämätön. On kuitenkin mielenkiintoista, että vastoin Venäjän odotuksia sen painostus kaasutoimitusten yhteydessä ja viennin estäminen Ukrainasta tukivat suoraan demokratian voimia. Nämä voimat ovat ainoat, jotka voivat varmistaa uudistusten jatkumisen. Vaaliyönä Julija Tymošenko vahvisti meille, että hän on halukas muodostamaan Meidän Ukrainamme -ryhmän kanssa oranssin koalition, johon kuuluisivat myös sosiaalidemokraatit.

Euroopan unionin pitäisi puolestaan todeta, että Ukrainan yrityksiä yhdentyä Eurooppaan arvioidaan parhaillaan. Haluan kehottaa komissiota antamaan Ukrainalle kaiken mahdollisen avun, jotta se voisi parantaa heikkoa hallinnollista suorituskykyään, torjua korruptiota tehokkaasti ja vähentää oligarkkien vaikutusta politiikassa sekä uudistaa oikeusjärjestelmäänsä ja näin vahvistaa demokratiaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE). – (LT) Minulla on suuri ilo onnitella Ukrainaa siitä, että 26. maaliskuuta pidetyt vaalit olivat demokraattiset, vapaat, oikeudenmukaiset ja täyttivät kansainväliset demokraattiset normit. Tämä on suuri voitto Ukrainan kansalle sen luodessa kansalaisyhteiskuntaa erityisesti, kun muistamme joulukuun 2004 tapahtumat, jotka aiheuttivat suurta huolta ja päättyvät demokraattisiin presidentinvaaleihin. On muistettava myös se, että kahden viime vuoden aikana Ukraina on saavuttanut hyviä tuloksia toteuttaessaan demokraattisia uudistuksia. Nyt voimme vain toivoa, että koalitio, johon kansalaisten enemmistö asetti toivonsa vaalien aikana, pääsee yhteisymmärrykseen ja muodostaa koalitiohallituksen jatkaakseen jo aloitettuja demokraattisia ja markkinoihin liittyviä uudistuksia sekä vahvistaa näin demokratiaa.

YUTP:n korkea edustaja Javier Solana totesi pian vaalien jälkeen, että EU aikoo tehdä aktiivisesti yhteistyötä Ukrainan kanssa, tukea poliittisia ja taloudellisia uudistuksia, jotka takaavat oikeusvaltion periaatteen noudattamisen, sekä vahvistaa markkinatalouden periaatteita maassa. Lisäksi on tuettava tehokkaammin korruption ja harmaan talouden torjuntaa. EU tukee Yhdysvaltojen tavoin nyt ja jatkossa Ukrainan tavoitetta päästä WTO:n jäseneksi ja pyrkii nopeuttamaan liittymistä tähän organisaatioon. Ukrainan on myös suoritettava omat tehtävänsä alueella. Tällä tarkoitan Moldovaa ja Transnistriaa koskevan ongelman ratkaisemista, jossa Ukraina ansaitsee Euroopan unionin tuen. Viime kuussa Ukrainassa tehdyn sosiologisen tutkimuksen tulokset osoittivat, että 42,9 prosenttia ukrainalaisista tukee maan EU:n jäsenyyttä. Yhdysvaltojen presidentti Bush todennut, että Yhdysvallat on valmis tukemaan Ukrainaa sen yhdentyessä Euroopan unioniin ja Natoon. Ja miten Euroopan unioni itse vastaa tähän? Miten vastaamme Ukrainan kansan ja sen valitsemien edustajien odotuksiin? Olemmeko me Euroopan parlamentissa valmiita rakentavaan keskusteluun Ukrainan yhdentymisestä EU:hun vai ainoastaan sen eurooppalaisista tulevaisuudennäkymistä? Mielestäni tulevaisuus riippuu jälleen kerran Ukrainan kansan poliittisesta tahdosta ja määrätietoisuudesta, heidän ponnisteluistaan. Riippumatta siitä, miten näemme asian, Ukraina on osa Eurooppaa. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 49 artiklassa todetaan, että kaikki Euroopan maat ovat oikeutettuja pääsemään EU:n jäseneksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans Winkler, neuvoston puheenjohtaja. (DE) Arvoisa puhemies, haluaisin vastata muutamiin kysymyksiin.

(EN) Hyvä jäsen Tannock, selontekonne vaaleista teki minun suuren vaikutuksen. En haluaisi verrata Ukrainan vaalilakia kotimaidemme vaalilakeihin, koska eri maissa on eri vaalilait. Tärkeää kuitenkin on, että Ukrainan vaalit olivat todellakin oikeudenmukaiset ja demokraattiset, ja minusta tämä on hyvin tärkeää.

(DE) Minuun teki myös suuren vaikutuksen vaalitarkkailijoiden toteamus suuresta innostuksesta. Tämän innostuksen ja Euroopan unioniin kohdistuvan uskon ylläpitämiseksi meidän Euroopan unionissa on toteutettava tiettyjä toimia. Olemme valmiit siihen. Olen täysin samaa mieltä siitä, ettei kannata puhua tietystä aikataulusta, mutta kompastelun välttämiseksi on tarpeen ottaa askel kerrallaan, eikä yrittää juosta ennen kuin osaamme kävellä.

Seuraava askel on yhteistyön laajentaminen. Tähän on erityinen tarve, ja neuvosto tekee niin yhteistyössä komission kanssa. Teemme tämän auttaaksemme Ukrainaa kehittymään edelleen ja toteuttamaan tarvittavat uudistukset.

Kun jäsen Kaminski totesi, että meidän tehtävämme ei ole arvioida vaaleja ja puolueita, hän oli aivan oikeassa. Voimme kuitenkin todeta tyytyväisinä, että ne, jotka puhuivat kiinteämmän suhteen puolesta Euroopan unioniin, voittivat ja että heillä on enemmistö. Meidän pitäisi siksi ojentaa kätemme heille.

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, komission jäsen. (DE) Arvoisa puhemies, minäkin puhun lyhyesti. Haluan vakuuttaa teille, että emme anna tämän tulla rutiiniasiaksi. Olen pahoillani siitä, että jäsen Harms on jo poistunut, koska olisin halunnut sanoa tämän hänelle henkilökohtaisesti. Tämä saavutetaan hyödyntämällä mahdollisuutta syvempään ja vahvempaan sopimukseen. Tiiviimmän poliittisen vuoropuhelin lisäksi tämä kaikki sisältää ennen kaikkea yhteistyön oikeudellisissa asioissa ja erityisen tärkeällä oikeus- ja sisäasioiden alalla.

Ensinnäkin yksi keskustelun aikana mainittu asia on meille erityisen tärkeä. Se on energiapolitiikka, josta on tulossa meille kaikille kasvavan tärkeä ulkopolitiikan osa. Sitten on vapaakauppasopimus, johon viittasin aikaisemmin. Sen vuoksi tällä alalla ei voida enää edetä tavalliseen tapaan.

Toiseksi alasta vastaavana komission jäsenenä olen jo tehnyt kantani erittäin – joidenkin mielestä ehkä liiankin – selväksi. Olen aina sanonut, ettei tulevaisuudesta voida päättää edeltäkäsin.

Tällä hetkellä työskentelemme naapuruuspolitiikan kautta, joka ei tarjoa jäsenyyttä. Asiaa ei voi ilmaista tämän täsmällisemmin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että emme jatkaisi työtä Ukrainan kanssa innokkaasti ja tarmokkaasti, kuten neuvoston puheenjohtaja totesi.

Olemme hyvin tyytyväisiä vaaleihin. Ne olivat valtava askel eteenpäin, ja olen iloinen siitä, että niin monet teistä seurasivat niitä ja ovat samaa mieltä asiasta kanssamme.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Olen vastaanottanut kuusi työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettyä päätöslauselmaesitystä(1).

Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan huomenna klo 12.00.

 
  

(1)Ks. pöytäkirja.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö