Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 5. april 2006 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Velkomstord
 3.Status i forhandlingerne om de finansielle overslag
 4.Resultaterne fra Det Europæiske Råd - Lissabon-strategien (forhandling)
 5.Afstemningstid
  5.1.Mødekalender 2007 (afstemning)
  5.2.Fælles benyttelse af forbindelsesofficerer (afstemning)
  5.3.Fluorholdige drivhusgasser (afstemning)
  5.4.Emissioner fra luftkonditioneringsanlæg i motorkøretøjer (afstemning)
  5.5.Borgere for Europa-programmet (2007-2013) (afstemning)
  5.6.Europæiske kulturbyer (2007 - 2019) (afstemning)
  5.7.Begrænsninger i arbejdstagernes frie bevægelighed (afstemning)
 6.Højtideligt møde - Malta
 7.Stemmeforklaringer
 8.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 9.Godkendelse af protokollen fra det foregående møde: se protokollen
 10.Situationen i Mellemøsten efter valget i Israel (forhandling)
 11.Valget i Belarus (forhandling)
 12.Valget i Ukraine (forhandling)
 13.Foranstaltninger for at forbedre færdselssikkerheden og sikringsforanstaltninger inden for transportsektoren, herunder deres finansiering (forhandling)
 14.Spørgetid (spørgsmål til Rådet)
 15.Verdenssundhedsdagen (forhandling)
 16.Særlige markedsstøtteforanstaltninger (fjerkræsektoren) (forhandling)
 17.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 18.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (642 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (1230 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik