Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Onsdagen den 5 april 2006 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Välkomsthälsning
 3.Förhandlingarna om budgetplanen (debatt)
 4.Resultat från Europeiska rådet – Lissabonstrategin (debatt)
 5.Omröstning
  5.1.Sammanträdeskalender för 2007 (omröstning)
  5.2.Gemensamt utnyttjande av sambandsmän som är utsända av medlemsstaternas brottsbekämpande organ (omröstning)
  5.3.Fluorerade växthusgaser (omröstning)
  5.4.Utsläpp från luftkonditioneringssystem i motorfordon (omröstning)
  5.5.Programmet ”Medborgare för Europa” (2007–2013) (omröstning)
  5.6.Europeiska kulturhuvudstäder (2007-2019) (omröstning)
  5.7.Övergångsbestämmelserna som begränsar den fria rörligheten för arbetstagare på EU:s arbetsmarknader (omröstning)
 6.Högtidligt möte – Malta
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser till avgivna röster och röstavsikter: se protokollet
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 10.Situationen i Nära Östern efter valen i Israel (debatt)
 11.Valen i Vitryssland (debatt)
 12.Valen i Ukraina (debatt)
 13.Åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten (SAFETY) och säkerhetsåtgärder inom transportsektorn samt deras finansiering (SECURITY) (debatt)
 14.Frågestund (frågor till rådet)
 15.Världshälsodagen (debatt)
 16.Marknadsstödjande undantagsåtgärder (fjäderfäsektorn) (debatt)
 17.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 18.Avslutande av sammanträdet
Debatter
EUT-utgåva (661 kb)
 
Debatter
EUT-utgåva (1216 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy