Ευρετήριο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
PDF 1520k
Τετάρτη 5 Απριλίου 2006 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ
1. Έναρξη της συνεδρίασης
 2. Καλωσόρισμα
 3. Κατάσταση των διαπραγματεύσεων σχετικά με τις δημοσιονομικές προοπτικές (συζήτηση)
 4. Αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου - Στρατηγική της Λισαβόνας (συζήτηση)
 5. Ώρα των ψηφοφοριών
  5.1. Χρονοδιάγραμμα 2007 (ψηφοφορία)
  5.2. Κοινή αξιοποίηση των αξιωματικών συνδέσμων που τοποθετούνται στο εξωτερικό από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου των κρατών μελών (ψηφοφορία)
  5.3. Φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου (ψηφοφορία)
  5.4. Εκπομπές των συστημάτων κλιματισμού των μηχανοκίνητων οχημάτων (ψηφοφορία)
  5.5. Πρόγραμμα «Πολίτες για την Ευρώπη» (2007-2013) (ψηφοφορία)
  5.6. Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης (2007-2019) (ψηφοφορία)
  5.7. Το μεταβατικό καθεστώς που περιορίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στις αγορές εργασίας της ΕΕ (ψηφοφορία)
 6. Πανηγυρική συνεδρίαση - Μάλτα
 7. Αιτιολογήσεις ψήφου
 8. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9. Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10. Κατάσταση στη Μέση Ανατολή μετά τις εκλογές στο Ισραήλ (συζήτηση)
 11. Εκλογές στη Λευκορωσία (συζήτηση)
 12. Εκλογές στην Ουκρανία (συζήτηση)
 13. Μέτρα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας (SAFETY) και μέτρα ασφάλειας στον τομέα των μεταφορών, περιλαμβανομένης της χρηματοδότησής τους (SECURITY) (συζήτηση)
 14. Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
 15. Παγκόσμια Ημέρα Υγείας (συζήτηση)
 16. Έκτακτα μέτρα στήριξης της αγοράς (τομέας της πτηνοτροφίας) (συζήτηση)
 17. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18. Λήξη της συνεδρίασης


  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. BORRELL FONTELLES
Προέδρου

 
1. Έναρξη της συνεδρίασης
  

(Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.05)

 

2. Καλωσόρισμα
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Θα ήθελα να ξεκινήσω τη σημερινή συνεδρίαση καλωσορίζοντας θερμά τον κ. Alexander Milinkevich, ηγέτη της δημοκρατικής αντιπολίτευσης και υποψήφιο για την Προεδρία της Λευκορωσίας, εξ ονόματός μου και εξ ονόματος όλων των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

(Χειροκροτήματα)

Κύριε Milinkevich, ως ηγέτης της ενωμένης αντιπολίτευσης, είχατε το θάρρος να είστε υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν πρόσφατα στη Λευκορωσία, οι οποίες δεν θεωρήθηκαν σε καμία περίπτωση δημοκρατικές από το Κοινοβούλιό μας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θαυμάζει το θάρρος σας και την επιμονή που επιδείξατε τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την προεκλογική εκστρατεία και θα ήθελα να εκφράσω την αμέριστη αλληλεγγύη μας προς εσάς, προς τους συμπατριώτες σας και προς τη χώρα σας.

Η Ευρώπη δεν θα είναι πλήρως δημοκρατική μέχρι να γίνει η Λευκορωσία ελεύθερη χώρα.

(Χειροκροτήματα)

Μπορείτε να είστε βέβαιος ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να υποστηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στη χώρα σας.

Μπορείτε να δείτε ότι ορισμένοι βουλευτές του Κοινοβουλίου φορούν μαντίλια που φέρουν χρώματα με τα οποία εκφράζουν αυτή την υποστήριξη οπτικά και πρέπει να σας πω ότι, χάρη στη μεταρρύθμιση που προωθήσαμε πρόσφατα και η οποία είναι τώρα σε ισχύ, ο Πρόεδρος μπορεί να επιτρέψει την παρουσία αυτών των εξωτερικών συμβόλων. Σύμφωνα με τον προηγούμενο Κανονισμό, ο Πρόεδρος θα ήταν υποχρεωμένος να ζητήσει την αφαίρεσή τους. Θα πρέπει επομένως να είμαστε ικανοποιημένοι για τη μεταρρύθμιση του Κανονισμού και θα διαπιστώσετε ότι ορισμένες φορές οι πρωτοβουλίες της Προεδρίας είναι θετικές.

 

3. Κατάσταση των διαπραγματεύσεων σχετικά με τις δημοσιονομικές προοπτικές (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Θα προχωρήσουμε τώρα στο θέμα της ημερησίας διάταξης σχετικά με την κατάσταση των διαπραγματεύσεων για τις δημοσιονομικές προοπτικές. Αναφορικά με αυτό το θέμα, θα ήθελα να ενημερώσω εν συντομία το Κοινοβούλιο ότι η διαπραγματευτική μας ομάδα, με επικεφαλής τον κ. Lewandowski, κατέληξε σε συμφωνία με τους εκπροσώπους της Επιτροπής και του Συμβουλίου.

Όπως γνωρίζετε, το Κοινοβούλιο είχε προτείνει ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους για τις δημοσιονομικές προοπτικές. Αφενός, αύξηση των συνολικών πόρων και, αφετέρου, καλύτερη διάρθρωση και καλύτερους τρόπους εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Όσον αφορά τη θέση του Συμβουλίου τον Δεκέμβριο, το ανώτατο όριο αυξήθηκε κατά τέσσερα δισεκατομμύρια ευρώ πρόσθετων χρημάτων, τα οποία θα προστεθούν στους πόρους ορισμένων προγραμμάτων που είχαν υποστεί σοβαρές μειώσεις, ειδικά το πρόγραμμα Erasmus, τα προγράμματα διά βίου μάθησης, καινοτομίας και ενίσχυσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Μια αύξηση 2,5 δισ. ευρώ στα αποθέματα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προστίθεται σε αυτούς τους επιπρόσθετους πόρους, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν προγράμματα για την προώθηση της έρευνας και της ανάπτυξης, των δικτύων μεταφορών και της ενίσχυσης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Το μέσο ευελιξίας διατηρεί το ποσό της τρέχουσας περιόδου, διακόσια εκατομμύρια ευρώ ετησίως, αλλά με δυνατότητα μεταφοράς των μη χρησιμοποιημένων πόρων στα δύο επόμενα οικονομικά έτη.

Αυτή είναι η περίληψη της συμφωνίας που επιτεύχθηκε χθες, αλλά είμαι βέβαιος ότι ο εισηγητής μας, κ. Böge, θα είναι σε θέση να παρουσιάσει αυτή τη συμφωνία πιο ολοκληρωμένα. Οι πολιτικές ομάδες θα έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν τη συμφωνία στη συζήτησή μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Reimer Böge (PPE-DE), εισηγητής. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, παραδέχομαι ειλικρινά ότι δεν είμαι ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα. Αν εξετάσετε τη διεξοδική ανάλυση των δημοσιονομικών προοπτικών της διευρυμένης Ένωσης που έγινε βάσει των εργασιών της προσωρινής επιτροπής, θα καταλάβετε ότι ακόμα και αυτό το αποτέλεσμα αφήνει απέξω ορισμένα πράγματα που χρειαζόμαστε επειγόντως για να προσθέσουμε ευρωπαϊκή αξία ή σημαίνει πως κάποιοι άλλοι θα πρέπει να το επεξεργαστούν κατά τα επόμενα επτά χρόνια.

Παρ’ όλ’ αυτά επιτρέψτε μου να πω ότι υπό τις κρατούσες συνθήκες εργασίας μας, όλοι οι συμμετέχοντες έκαναν όλα όσα θα μπορούσε κανείς να περιμένει από αυτούς προκειμένου να βρουν μια μακρόπνοη λύση για τις δημοσιονομικές προοπτικές και για μια διοργανική συμφωνία. Ο Πρόεδρος δικαιολογημένα επεσήμανε ότι για το Κοινοβούλιο δεν ήταν το μόνο θέμα οι αριθμοί. Το θέμα ήταν και οι ποιοτικές πτυχές, η έναρξη της μεταρρύθμισης της ευρωπαϊκής δημοσιονομικής πολιτικής, τα νέα δημοσιονομικά μέσα, η απαλλαγή της όλης διαδικασίας από τη γραφειοκρατία, η κατοχύρωση των δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου στα όργανα εξωτερικής πολιτικής, καθώς και η διευκρίνιση του ερωτήματος σχετικά με τον ρόλο που θα διαδραματίσει το Κοινοβούλιο σε οιαδήποτε ενδεχόμενη αναθεώρηση το 2008/2009.

Ως εκ τούτου, κατά την άποψή μας επεξεργαστήκαμε εντός του πλαισίου της διοργανικής συμφωνίας με κοινές και με μονόπλευρες δηλώσεις αυτό το συνολικό πακέτο ποιοτικών στοιχείων και μεταρρυθμιστικών σχεδίων και πιστεύουμε ότι το κάναμε αυτό ικανοποιητικά. Ακολουθήσαμε τουλάχιστον από κάθε άποψη έναν δρόμο που συνιστά πρόοδο προς την κατεύθυνση μιας ποιοτικά βελτιωμένης ευρωπαϊκή δημοσιονομική πολιτική.

Λαμβανομένης υπόψη της αναλυτικής γνώσης μας για τα προγράμματα –διότι εμείς εμβαθύναμε στην ανάλυση πολύ περισσότερο από ό,τι έκανε ποτέ το Συμβούλιο– το Κοινοβούλιο υιοθέτησε την άποψη ότι τα μεγέθη που συμφωνήσαμε ήταν το κατώτατο ανεκτό όριο. Αφού όμως επιτύχαμε, για παράδειγμα, στη διά βίου μάθηση ή γενικά στον τομέα της ανταγωνιστικότητας για την ανάπτυξη και την απασχόληση, να πάρουμε 2,1 δισ. ευρώ επιπλέον προκειμένου π.χ. να συμμετάσχουν 40 000 φοιτητές παραπάνω στις ευρωπαϊκές ανταλλαγές, η αφοσίωσή μας στην ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία ανταμείφθηκε.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά για την εξαίρετη συνεργασία ολόκληρη τη διαπραγματευτική ομάδα και τον πρόεδρό της Janusz Lewandowski, τους κ.κ. Walter και Mulder, αλλά και τους συντονιστές της ομάδας. Το αποτέλεσμα αυτό το επιτύχαμε αποκλειστικά και μόνο επειδή εργαστήκαμε πέρα από τα όρια των ομάδων και σαν μια στενά δεμένη και ομόψυχη διαπραγματευτική ομάδα και θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου γι’ αυτό.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Barroso, Πρόεδρος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, με μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα εδώ και μοιράζομαι μαζί σας την ικανοποίηση για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μέσω διαπραγματεύσεων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με τις δημοσιονομικές προοπτικές της περιόδου 2007-2013. Θα ήθελα, ιδιαίτερα, να συγχαρώ τους κκ. Böge, Lewandowski, Mulder και Walter για το εξαιρετικό έργο τους, το οποίο γνωρίζω ότι επιτέλεσαν υπό πολύ δύσκολες συνθήκες. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον καγκελάριο Schüssel και τον Υπουργό Οικονομικών του για τις άοκνες προσπάθειές τους προκειμένου να επιτευχθεί μια συμφωνία. Παρακολούθησα πολύ στενά τις διαπραγματεύσεις, αποφασισμένος να εξασφαλίσω ότι θα καταλήγαμε σε μια καλή συμφωνία. Μπορώ να σας πω ότι είμαι υπερήφανος για τον ρόλο που διαδραμάτισε η Επιτροπή –ήτοι η Επίτροπος Grybauskaitė– κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, οι οποίες υπήρξαν πολύ δύσκολες. Πραγματικά πιστεύω ότι το αποτέλεσμα αυτών των διαπραγματεύσεων είναι σαφώς καλύτερο από τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Γνωρίζοντας από πρώτο χέρι πόσο δύσκολο ήταν να φτάσουμε σε αυτό το στάδιο, μπορώ ειλικρινά να πω ότι πρόκειται για επιτυχία. Είναι καλά νέα για την Ευρώπη, διότι σημαίνει ότι διαθέτουμε τώρα τα κονδύλια ώστε να ανταποκριθούμε στις φιλοδοξίες μας για την ανάπτυξη της Ένωσης τα επόμενα επτά έτη. Έχουμε τώρα ένα σαφές χρηματοδοτικό πλαίσιο για την προώθηση της ανάπτυξης των δέκα νέων κρατών μελών που εντάχθηκαν το 2004 και των δύο νέων κρατών μελών που θα ακολουθήσουν.

Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος με το γεγονός ότι θα αυξηθεί η χρηματοδότηση για προγράμματα που σχετίζονται άμεσα με τη νέα ατζέντα της Λισαβόνας, ήτοι την έρευνα, τη διά βίου μάθηση, τα διευρωπαϊκά δίκτυα, την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία. Περίπου 50 δισ. ευρώ θα διατεθούν τα επόμενα επτά έτη για την ενίσχυση της ερευνητικής προσπάθειας σε επίπεδο Ένωσης. Επιπλέον, για πρώτη φορά, η συμφωνία απαιτεί κοινή προσπάθεια με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων δρουν ως καταλύτης για τους δημόσιους και ιδιωτικούς επενδυτές στην έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη, καθώς και σε διευρωπαϊκά δίκτυα και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα υπάρξουν επίσης σημαντικές αυξήσεις της χρηματοδότησης στον σημαντικό τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων.

Άλλη μία εκ των προτεραιοτήτων μου, όπως θα θυμάστε –υπήρξε το θέμα των επιστολών μου προς τον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου και ορισμένων δηλώσεών μου εδώ στο Κοινοβούλιο– ήταν η εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης για προγράμματα που απευθύνονται στους πολίτες, όπως ο πολιτισμός, η νεολαία, η υγεία και η προστασία των καταναλωτών. Αυτό έχει τώρα επιτευχθεί. Κάτι τέτοιο δεν θα ήταν δυνατόν, εάν δεν είχαμε συνεργαστεί για την αύξηση αυτής της χρηματοδότησης μετά τη συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Σημείωσα επίσης τα σχόλια που μόλις έκανε επί του θέματος ο κ. Böge.

Οι δαπάνες μας για τις εξωτερικές δράσεις επίσης θα αυξηθούν, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να συνεχίσουμε την προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών στον ευρύτερο κόσμο. Χάρη σε αυτήν τη συμφωνία, θα είναι δυνατή η ουσιαστική ενίσχυση της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας της Ένωσης.

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε μέσω διαπραγματεύσεων θα πρέπει τώρα να επικυρωθεί από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Ελπίζουμε ότι αυτό θα συμβεί χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Εργαστήκαμε επίσης σκληρά για να διασφαλίσουμε ότι ο μελλοντικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα βασίζεται στις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Σημειώνω επίσης όσα μόλις είπε ο κ. Böge επ’ αυτού: δεν πρόκειται απλά για αριθμούς. Οι αριθμοί έχουν αυξηθεί, ναι, αλλά δεν πρόκειται απλά για αριθμούς, πρόκειται για διαφάνεια, πρόκειται για λογοδοσία, πρόκειται για την ποιότητα των δαπανών και την ποιότητα του τρόπου που συνεργαζόμαστε – το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή.

Είναι δίκαιο να πούμε ότι ο ρόλος του Κοινοβουλίου στη διαδικασία έχει ενισχυθεί και, επίσης, θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αναθεώρηση των δημοσιονομικών προοπτικών, η οποία θα αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες κατά τα επόμενα έτη. Μπορώ να σας επιβεβαιώσω σήμερα κάτι που έχω πει επανειλημμένα: όπως γνωρίζετε, μας ζητήθηκε από το Συμβούλιο να κάνουμε κάποια πρόταση για μια «ρήτρα αναθεώρησης» για το μέλλον των δημοσιονομικών προοπτικών και θέλουμε να συνεργαστούμε όσο το δυνατόν πιο στενά με το Κοινοβούλιο επ’ αυτού.

Γνωρίζω ότι είναι δύσκολο. Γνωρίζω ότι δεν είναι όλοι ικανοποιημένοι και κανείς δεν θα είναι απόλυτα ικανοποιημένος –επιτρέψτε μου να πω ότι η Επιτροπή δεν είναι απολύτως ικανοποιημένη– αλλά ήταν για μία ακόμη φορά μια καλή ένδειξη της δέσμευσής μας και του πνεύματος συνεργασίας που μας διακρίνει, και για τον λόγο αυτόν θέλω να συγχαρώ θερμά όλους τους διαπραγματευτές. Φρονώ ότι θα πρέπει να εορτάσουμε αυτήν την επιτυχία και, εν συνεχεία, να προχωρήσουμε γρήγορα με τη βοήθεια της ώθησης που έχει δώσει αυτή η συμφωνία, ώστε να επιταχύνουμε και να ολοκληρώσουμε τη νομοθετική διαδικασία που είναι απαραίτητη προκειμένου να τεθούν σε λειτουργία όλα τα προγράμματα από το ερχόμενο έτος. Δεν έχουμε άλλο χρόνο για χάσιμο.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Gert Poettering, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, ο δρόμος ήταν μακρύς και δύσκολος και χωρίς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα είχαμε φθάσει ως εδώ. Συνιστώ σε όλους εμάς να μην έχουμε τον νου μας μόνο στο εθνικό συμφέρον –ή αυτό που πιστεύουμε πως είναι εθνικό συμφέρον– αλλά στο κοινό μας συμφέρον, στα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της κοινής μας Ευρώπης. Αν εμείς δεν στοχεύαμε σε αυτό, δεν θα υπήρχε τώρα αυτό το αποτέλεσμα, για το οποίο λέμε «ναι μεν, αλλά…». Όπως είπε δικαιολογημένα ο κ. Böge, δεν είμαστε, φυσικά, απόλυτα ικανοποιημένοι, όμως γνωρίζουμε επίσης ότι δεν μπορούσαν να επιτευχθούν περισσότερα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους από το Σώμα –τον κ. Lewandowski που ηγήθηκε της ομάδας εργασίας, τον κ. Böge, τον κ. Walter και τον κ. Mulder– για τις προσπάθειές τους να πείσουν. Μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι που είχαμε μια τέτοια διαπραγματευτική ομάδα που πέτυχε αυτόν τον στόχο.

Έχουμε μεγάλη ευθύνη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και εδώ τα χρήματα είναι το λιγότερο. Αντίθετα, το σημαντικό είναι η δημοκρατία, ο κοινοβουλευτισμός, η διαφάνεια και ο ανοιχτός χαρακτήρας. Το ζητούμενο είναι να κερδίσουμε τους πολίτες για την υπόθεση της Ευρώπης για να είναι αυτή η Ευρώπη πειστική. Γι’ αυτό θέλουμε όταν δαπανώνται ευρωπαϊκά χρήματα να φέρουν οι εθνικές αρχές την ευθύνη για τη σωστή χρησιμοποίησή τους. Όταν υπάρχουν ελλείμματα, δεν πρέπει να χρεώνονται πάντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί πρέπει να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους και οι εθνικές αρχές.

Επιμένουμε ότι πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει λόγο, αλλά και ευθύνη, όσον αφορά έλεγχο των δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2008/2009. Επιτρέψτε μου να πω με τη μεγαλύτερη δυνατή έμφαση το εξής: δεν πρέπει να επαναληφθούν αυτά τα παζάρια των τελευταίων εβδομάδων και μηνών. Αυτή πρέπει να είναι η τελευταία φορά που οι διαπραγματεύσεις ήταν τόσο λίγο πειστικές. Υποστηρίζω πλήρως την άποψη του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ότι πρέπει να εξετάσουμε πώς θα αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ίδια έσοδα που δεν θα βαρύνουν τους πολίτες, αλλά θα έχουν ως αποτέλεσμα να έχουμε επαρκείς πόρους για την Ευρώπη. Ας εργαστούμε μαζί γι’ αυτό!

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είναι λιγότερα από αυτά που θέλαμε, είναι όμως περισσότερα από αυτά που περίμεναν πολλοί από εμάς και είναι μία νίκη της λογικής. Η διοργανική συμφωνία συμπεριέλαβε ορισμένα στοιχεία που θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικά. Το πρώτο είναι η διάταξη για την αναθεώρηση. Το 2008-2009 θα εξετάσουμε ξανά το σύνολο των αριθμών. Εκείνοι που τώρα είναι δυσαρεστημένοι –δυσαρεστημένοι δηλαδή με τα πάντα– πρέπει να καταλάβουν πως το επακόλουθο είναι ότι ένα μέρος της διαδικασίας τέθηκε σε κίνηση κατά την τροποποίηση του προϋπολογισμού, και αυτό είναι ένα πρώτο βήμα. Η Επιτροπή δεσμεύθηκε να υποβάλει προτάσεις για να κάνει τα απαραίτητα περαιτέρω βήματα σχετικά με τη διάταξη για την αναθεώρηση το 2008-2009.

Ένα σημαντικό βήμα είναι πως συμφωνήθηκε μία καλύτερη δημοσιονομική διαχείριση. Είναι πολύ σημαντικό να διατεθούν και να χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενοι πόροι πραγματικά αποτελεσματικά. Θα είναι μεγάλη πρόοδος αν υλοποιηθούν οι αμοιβαίες υποσχέσεις μας και οι συμφωνίες που κάναμε μεταξύ μας.

Σημειώσαμε και μία άλλη μεγάλη πρόοδο, συγκεκριμένα ότι τα κράτη μέλη πρέπει τώρα να αποδεικνύουν σε δικές τους εκθέσεις πώς διέθεσαν τους πόρους τους και – όπως μόλις είπε ο κ. Poettering, έτσι εγκαταλείπεται η στάση «η επιτυχία είναι εθνική, η αποτυχία έγκειται στις Βρυξέλλες». Τώρα τα κράτη μέλη και οι αρχές τους πρέπει να λογοδοτούν για τη χρήση των πόρων τους. Αυτό είναι ένα ουσιαστικό σημείο της συμφωνίας.

Εκτός αυτού, κατέστη δυνατό να βγουν περισσότερα χρήματα και θέλω να ευχαριστήσω θερμά γι’ αυτό τον κ. Böge, τον κ. Mulder και τον κ. Lewandowski. Θέλω όμως να ευχαριστήσω και εξ ονόματος της Ομάδας μου τον συνάδελφό μας κ. Walter που όπως επιβεβαιώνουν οι άλλοι συνάδελφοι, διεξήγαγε σκληρές διαπραγματεύσεις εκ μέρους της Ομάδας μας στην τελική φάση. Καθώς κατάγεται από την κοιλάδα του Μοζέλα, έχει συνηθίσει τις πλημμύρες. Πάντα, όταν ανεβαίνει η στάθμη, ο Ralf βρίσκεται στην καλύτερή του φόρμα και έτσι, του απευθύνω τις θερμές μου ευχαριστίες.

Θέλω να τελειώσω με τις ευχαριστίες μου προς την Επιτροπή –κι αυτό είναι κάτι που το κάνω σπάνια– για την εποικοδομητική συνεργασία σε αυτήν την φάση των διαπραγματεύσεων. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον καγκελάριο Schüssel, τον Πρόεδρο του Συμβουλίου που –όπως γνωρίζουμε– θα έχει πολλά ακόμα να κάνει. Όμως αφού τώρα διαπραγματεύθηκε με τόσο εποικοδομητικό τρόπο, μπορεί να είναι βέβαιος ότι θα τον υποστηρίξουμε στην προσπάθειά του να πείσει όσους αντιδρούν ακόμα στο Συμβούλιο. Πιστεύω ότι χθες ήταν γενικά μια καλή ημέρα.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. (EN) Κύριε Πρόεδρε, εξ ονόματος των Φιλελευθέρων και Δημοκρατών θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κ. Böge και την ομάδα του, τους κ.κ. Mulder, Walter και Lewandowski, καθώς και την αυστριακή Προεδρία, για τη συμφωνία που πέτυχαν. Ελπίζω ότι αυτή η συμφωνία θα εγκριθεί στην Ομάδα μου, στο Σώμα, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Δεν προσποιούμαι ότι η Ομάδα μου είναι ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα. Έχουμε την αίσθηση ότι δεν παρέχουμε αρκετά χρήματα για την έρευνα και την ανάπτυξη που χρειάζεται η Ένωσή μας για το Πρόγραμμα Galileo, για τα διευρωπαϊκά δίκτυα, για τη διά βίου μάθηση: όλα όσα θα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε επαρκώς, ώστε να πείσουμε τους πολίτες μας για την προστιθέμενη αξία της Ένωσης.

Γνωρίζουμε ότι είναι της μόδας στις εθνικές πρωτεύουσες ορισμένων κρατών μελών μας να αποθαρρύνουν τις κοινές προσπάθειες. Ξεκίνησε με την επιστολή προς τον κ. Πρόντι από έξι αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων πριν από δύο έτη, με την οποία στόχευαν στη μείωση του προϋπολογισμού στο 1% του ΑΕΠ – μια βαθιά διαβρωτική πολιτική. Όμως, εάν η κεντρομόλος δύναμη της Ένωσής μας δεν προέρχεται πλέον από μια ηγεσία με οράματα εντός των συνόρων μας, σίγουρα θα έλθει από τις εξελίξεις πέρα από τα σύνορά μας. Ελπίζω ότι τα κράτη μέλη μας θα χρησιμοποιήσουν την αναθεώρηση της χρηματοδότησης της ΕΕ που έχουν συμφωνήσει, ώστε να εξετάσουν εκ νέου την παροχή στην Ένωσή μας των πόρων που χρειάζεται.

Η Ομάδα μας ελπίζει, επίσης, ότι μπορούμε να σημειώσουμε πρόοδο –όπως προτείνει το Συμβούλιο– προς μια κατάλληλη δήλωση αξιοπιστίας, ούτως ώστε οι ελεγκτές να μπορέσουν τελικά να υπογράψουν το κλείσιμο των λογαριασμών της Ένωσης. Θεωρούμε ότι αυτό είναι το ελάχιστο για να επανακτήσουμε την εμπιστοσύνη του κόσμου.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Frassoni, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, δεν θα σας εκπλήξει ασφαλώς το γεγονός ότι η Ομάδα μου δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη από τη συμφωνία που επετεύχθη και δεν έχει πεισθεί απόλυτα ότι δεν μπορούσε να επιτευχθεί κάτι καλύτερο.

Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, σε αντίθεση με όσα μας είπατε, δεν πιστεύω πως αυτή η συμφωνία παρέχει κατάλληλους πόρους για τις φιλοδοξίες μας. Πρέπει να παραδεχθώ ότι με εξέπληξε αυτός ο ισχυρισμός. Πιστεύω ότι το βασικό πρόβλημα, ήτοι η άρνηση των κρατών μελών να χρηματοδοτήσουν τα αναγκαία προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει αμετάβλητο και πιστεύω πως αυτό είναι ένα πολιτικό πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προσεχή έτη.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ την, αμιγώς ανδρική, ομάδα που συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις και την, αμιγώς γυναικεία, αντιπροσωπεία της Ομάδας μου που συμμετείχε σε αυτό το δύσκολο έργο. Η δομή των δημοσιονομικών προοπτικών παραμένει συντηρητική και δεν είναι ασφαλώς προσανατολισμένη προς τη μεταρρύθμιση. Έγιναν περικοπές είκοσι δισεκατομμυρίων ευρώ που αφορούν την αγροτική ανάπτυξη, ενώ φιλόδοξα προγράμματα όπως το «Natura 2000» παραμένουν μέχρι σήμερα χωρίς χρηματοδοτική κάλυψη.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξήγγειλε ότι θα υπάρξει ρήτρα αναθεώρησης, αλλά αρνήθηκε να τη συμπεριλάβει σε αυτήν τη συμφωνία και συνεπώς δεν γνωρίζουμε με ακρίβεια ποιο θα είναι το μέλλον αυτής της ρήτρας. Θα ήθελα μάλιστα να μας πληροφορήσει η Επιτροπή –και ελπίζω να μας ακούει– εάν η πρόθεσή της για βελτίωση του συστήματος λήψης των αποφάσεων σχετικά με τα εξωτερικά προγράμματα είναι ειλικρινής, καθώς επ’ αυτού υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις και θα ήθελα να το διευκρινίσετε.

Τέλος, θα ήθελα να απευθυνθώ προς τον κ. Schüssel: έχετε αναφερθεί συχνά σε ζητήματα που είναι σημαντικά για εμάς, όπως ο ευρωπαϊκός φόρος και το σύστημα των ίδιων πόρων. Θεωρώ πως τα ζητήματα αυτά θα πρέπει να παραμείνουν οπωσδήποτε στην ημερήσια διάταξη, καθώς σήμερα, με αυτήν την όντως ανεπαρκή συμφωνία –η οποία, εάν το ήθελε το Συμβούλιο, θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερη– δεν πιστεύω πως έως το 2013 θα μπορέσει να συντελεσθεί πραγματική πρόοδος για τους πολίτες.

 
  
MPphoto
 
 

  Francis Wurtz, εξ ονόματος της Ομάδaς GUE/NGL. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Schüssel, κύριε Barroso, η Ομάδα μου ουδέποτε τάχθηκε υπέρ μιας αλόγιστης αύξησης του προϋπολογισμού. Επιπλέον, δεν θεωρούμε ότι ο προϋπολογισμός είναι το μόνο μέσο που διαθέτει η Ένωση για να ενθαρρύνει την υγιή οικονομική μεγέθυνση και την ισόρροπη ανάπτυξη. Έτσι λοιπόν, αναμφίβολα θα βοηθούσε πολύ αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διαδραμάτιζε εν προκειμένω διαφορετικό ρόλο. Εντούτοις, ο προϋπολογισμός αποτελούσε ανέκαθεν έκφραση της πολιτικής βούλησης. Είναι άσκοπο να εκφράζουμε υψηλές φιλοδοξίες, αν απορρίπτουμε τα χρηματοδοτικά μέσα που απαιτούνται για την πραγμάτωσή τους.

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση της διεύρυνσης, όπου όλοι γνώριζαν, πριν καν αρχίσει η διαδικασία, ότι θα συνεπαγόταν δικαιολογημένες δαπάνες, ιδίως στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίον ακόμα και τα αρχικά αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η έκθεση Böge μας φαίνονταν ότι απείχαν κατά πολύ των χρηματοδοτικών αναγκών που αντιστοιχούσαν στις ανειλημμένες υποχρεώσεις. Συνεπώς, συμφωνήσαμε με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να απορρίψει τον συμβιβασμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του περασμένου Δεκεμβρίου, που συνεπαγόταν περικοπές.

Ορθώς επισημάνατε τότε, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, τις ζοφερές προοπτικές που προοιωνίζονταν αυτού του είδους οι δημοσιονομικές προοπτικές και ορθώς ζητούσατε μέσα για την παιδεία, την έρευνα, τα διευρωπαϊκά δίκτυα, τη συνεργασία κλπ. Υπό το πρίσμα αυτών των στόχων, η κατά 1,5% αύξηση που ζητούσαν οι διαπραγματευτές μας ήταν αυτή καθαυτή άκρως συγκρατημένη: 1,5% αντί 1,04% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της Ένωσης. Για το Συμβούλιο όμως, αυτό ήταν τρεις φορές περισσότερο από το ποσό που μπορούσε να αποδεχθεί. Υπό αυτές τις συνθήκες, η θέση της Ομάδας μου είναι ότι η αξιοπιστία μας επιτάσσει να αρνηθούμε αυτή τη φάρσα και, συνεπώς, πρέπει να επωμιστούμε τις ευθύνες μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Roszkowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. (PL) Κύριε Πρόεδρε, όταν άκουσα χθες ακριβώς πριν από τα μεσάνυχτα ότι οι διαπραγματευτές μας κατέληξαν σε συμβιβασμό με το Συμβούλιο και την Επιτροπή όσον αφορά τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές, βίωσα αντιφατικά συναισθήματα. Αφενός, ήθελα να αναγνωρίσω τις προσπάθειες των διαπραγματευτών μας και όλο το θετικό τους έργο. Ένιωσα επίσης μεγάλη ανακούφιση που με αυτόν τον τρόπο τέθηκε ένα τέρμα σε 15 μήνες αβεβαιότητας και διαφωνιών, που απειλούσαν τα δημοσιονομικά της Ένωσης. Υπήρχε ο κίνδυνος ότι η απουσία νέων δημοσιονομικών προοπτικών θα συνεπαγόταν να συζητούμε για όλες τις δημοσιονομικές παραμέτρους πλην των υποχρεωτικών δαπανών σε ετήσια βάση και να καθυστερούμε πάντα την έγκριση του προϋπολογισμού. Αυτή είναι η θετική πτυχή της κατάστασης.

Αφετέρου, πρέπει να επισημανθεί ότι οι νέες δημοσιονομικές προοπτικές σαφώς και υπολείπονται των προσδοκιών, δεδομένου ότι συνεπάγονται δραστικές περικοπές στην αναδιανομή των πόρων της Ένωσης. Αναμένεται ότι το ΑΕΕ της Ένωσης θα αυξηθεί κατά 15% μεταξύ του 2007 και του 2013, ενώ ο προϋπολογισμός της θα αυξηθεί μόνο περί το 2% την ίδια περίοδο. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η αντίσταση του Συμβουλίου να εγκρίνει τις πολύ συγκρατημένες προτάσεις των διαπραγματευτών μας καταλήγει να είναι μικροπρεπής.

Συχνά λέγεται ότι ορισμένες πολιτικές τάσεις που εκπροσωπούνται σε αυτό το Σώμα καταδεικνύουν έναν ακατανόητο ευρωσκεπτικισμό και ότι αυτό ισχύει ιδιαίτερα για όσους είναι από τα νέα κράτη μέλη. Πραγματικά με ενδιαφέρει να ξεκαθαρίσω ποια από τα κόμματα είναι ευρωσκεπτιστικά, ίσως δε και αντιευρωπαϊκά. Μήπως τελικά αποδειχτούν πως είναι οι κυβερνήσεις εκείνων των κρατών που συνεχώς περικόπτουν τις δαπάνες του προϋπολογισμού της Ένωσης και που πιστεύουν ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε περισσότερη Ευρώπη με λιγότερα χρήματα;

Παρωθώ έντονα τους συναδέλφους στην Ομάδα Ένωση για την Ευρώπη των Εθνών να υποστηρίξουν τον συμβιβασμό για τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές. Ωστόσο, αν συνεχίσουμε να υπολειπόμαστε συστηματικά σε σχέση με τα ελάχιστα όρια που ορίζονται στις δημοσιονομικές προοπτικές στους ετήσιους προϋπολογισμούς, το μέλλον της Ένωσης θα είναι πράγματι ζοφερό. Προτείνω απλά να μην κατηγορούμε τα νέα κράτη μέλη για μια τέτοια κατάσταση. Τα δημοσιονομικά προβλήματα της Ένωσης οφείλονται κατά μέγα μέρος στην τσιγγουνιά των παλαιών κρατών μελών.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. (EN) Κύριε Πρόεδρε, έχοντας ακούσει όσα ειπώθηκαν σήμερα το πρωί, θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για μία ακόμη φορά εντρυφεί στο αγαπημένο του άθλημα και παιχνίδι, δηλαδή στο να αναλώνει υπερβολικά πολύ χρόνο σκεφτόμενο εγωκεντρικά τα δικά του προβλήματα. Το μόνο που συζητούμε στην πραγματικότητα είναι οι λεπτομέρειες των διοργανικών συμφωνιών –ή ίσως, σε αυτό το στάδιο, θα έπρεπε να πούμε «διαφωνιών»– αλλά ασχολούμαστε με τα πραγματικά ζητήματα του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Είναι κανείς έτοιμος να μιλήσει πραγματικά για το γεγονός ότι οι ελεγκτές αρνούνται να υπογράψουν το κλείσιμο των λογαριασμών έντεκα συναπτά έτη; Θέλει κανείς από εδώ να βάλουμε στοίχημα ότι θα είναι 12 συναπτά έτη, ή ίσως 13 ή 14; Η κατάσταση αυτή είναι μοιραία προβληματική, έτσι δεν είναι; Έχουμε ένα δημοσιονομικό σύστημα εξαιρετικά περίπλοκο, αλλά η ερώτησή μου είναι η εξής: χρειαζόμαστε τον προϋπολογισμό;

(Γέλια)

Λοιπόν, ο κ. Μπλερ έχοντας καταρρεύσει στις διαπραγματεύσεις καθώς ο Πρόεδρος Σιράκ υπερίσχυσε, τον νίκησε και κυριάρχησε, υπέγραψε μια πραγματικά κακή συμφωνία για τους βρετανούς φορολογούμενους. Και τώρα η πλειονότητα των Βρετανών ρωτούν: «γιατί πληρώνουμε 39 εκατ. στερλίνες ημερησίως για έναν οργανισμό που δεν μπορεί να υπογράψει το κλείσιμο των ίδιων των λογαριασμών του;». Γιατί θα πρέπει οι βρετανοί φορολογούμενοι να βοηθούν στην οικοδόμηση ενός νέου συστήματος υπόγειου σιδηρόδρομου στη Βαρσοβία και νέων υπονόμων στη Βουδαπέστη; Γιατί πληρώνουμε όλα αυτά τα χρήματα για μια ομάδα χωρών που μας πωλούν πολύ περισσότερα από αυτά που τους πωλούμε εμείς;

Σίγουρα, το να επιδοτείς τους οικονομικούς ανταγωνιστές σου είναι η οικονομία του φρενοκομείου! Κανένας λογικός άνθρωπος δεν θα ανεχόταν κάτι τέτοιο. Έτσι, δεν απέχει πολύ ο καιρός, κύριε Πρόεδρε, που οι Βρετανοί δεν θα πληρώνουν χρήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζω ότι όλοι σας ωφελείστε τα τελευταία 30 έτη, αλλά απολογούμαι εκ των προτέρων. Σε μερικά χρόνια, κανείς από εσάς δεν θα λαμβάνει επιταγές από τη Βρετανία, αλλά διασκεδάσαμε όσο καιρό ήμασταν εδώ.

(Ανάμεικτες αντιδράσεις)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Martinez (NI). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, αναφορικά με τη διαπίστωση, όλοι συμφωνήσαμε ότι αυτό το ποσό των περίπου 1 000 δισεκατομμυρίων ευρώ, που υπολογίζεται να καλύψουν μια επταετία του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, είναι ένα μετριοπαθές ποσό, τη στιγμή που ο προϋπολογισμός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για ένα και μόνο έτος ανέρχεται σε 2 500 δισεκατομμύρια δολάρια.

Υπ’ αυτές τις συνθήκες, το γεγονός πως είπαμε στη Λισαβόνα ότι η Ευρώπη το 2010 θα έχει καταστεί η πλέον ανταγωνιστική οικονομία στον κόσμο θυμίζει τη συμπεριφορά του Νικήτα Χρουτσώφ όταν έλεγε το 1960, από το βήμα του ΟΗΕ: «Σε δέκα χρόνια, η Σοβιετική Ένωση θα έχει φθάσει τις ΗΠΑ».

Συνεπώς, υπ’ αυτή την έννοια, οι προτάσεις που καταγράφουμε εδώ, παρά την επιτυχή μας προσπάθεια να εξασφαλίσουμε μερικές χιλιάδες ευρώ επιπλέον, εξακολουθούν να είναι ανεπαρκείς σε σχέση με τις ομόφωνα αναγνωρισμένες ανάγκες για επενδύσεις σε εργαστήρια, νοσοκομεία, πανεπιστήμια, γηροκομεία, τρένα υψηλών ταχυτήτων, κλπ. Πράγμα που σημαίνει ότι Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέκλιναν σε ποσοστό αύξησης της τάξης του «μηδέν κόμμα κάτι» του ΑΕγχΠ, διότι η έμπνευσή τους είναι ταυτόσημη και συνοψίζεται σε δύο λέξεις: μαλθουσιανισμός στην οικονομική πολιτική και ολοκληρωτισμός στη δημοσιονομική πολιτική. Ο μαλθουσιανισμός είναι παντού στην Ένωση και στην ΚΓΠ, σε σχέση με τις ποσοστώσεις, την αγρανάπαυση, τις εκριζώσεις των αμπελιών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε αυτήν εδώ την Αίθουσα, καταδικάζει στην εξαθλίωση το προσωπικό της τροφοδοσίας του και τους οδηγούς του, που κερδίζουν το εξευτελιστικό ποσό των 1 000 ευρώ τον μήνα! Αυτό αποτελεί παράδειγμα της οικονομικής κακομοιριάς που αντικατοπτρίζεται στον φονταμενταλισμό των δημοσιονομικών μας πολιτικών και στη δημοσιονομική τεχνική του Δημοσιονομικού Κανονισμού της Ένωσης. Γίνεται το παν προκειμένου να εμποδιστούν οι δαπάνες! Ο Δημοσιονομικός Κανονισμός της Ένωσης θεσπίζει την αρχή της δημοσιονομικής ισορροπίας. Πρέπει να ανατρέξουμε, κύριε Barroso, στον Δρ. Salazar για να βρούμε την ίδια αρχή, τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες, επί έναν αιώνα, δεν είχαν παρά τριάντα οκτώ ισοσκελισμένους ετήσιους προϋπολογισμούς.

Με άλλα λόγια, αν θέλαμε να αναθεωρήσουμε τις δημοσιονομικές μας προοπτικές, θα έπρεπε να είχαμε αναθεωρήσει την ιδεολογία του ακραιφνούς φιλελευθερισμού που τις υποστηρίζει, το να αμφισβητηθούν όμως οι τρεις ιοί της αγγλοσαξονικής σκέψης –ο Μάλθους, ο Άνταμ Σμιθ και ο Ρικάρντο– αυτό είναι μια άλλη ιστορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ όλους όσοι μίλησαν. Το Συμβούλιο και η Επιτροπή είχαν τη δυνατότητα να ακούσουν τις πολιτικές ομάδες, οι οποίες εξέφρασαν διαφορετικούς βαθμούς δυσαρέσκειας, σε ορισμένες περιπτώσεις ικανοποιητικής δυσαρέσκειας και σε άλλες περιπτώσεις καθαρής και απόλυτης δυσαρέσκειας. Άκουσαν επίσης μια έκκληση για τη συνέχιση του έργου προκειμένου να παρασχεθεί στην Ένωση ένα σύστημα ιδίων πόρων το οποίο σε μελλοντικές δημοσιονομικές διαπραγματεύσεις θα θέσει τέλος στα παζάρια που βασίζονται σε εθνικά ιδιοτελή συμφέροντα στα οποία αναφέρθηκαν αρκετοί πρόεδροι Ομάδων.

Κύριε Schüssel, θα θέλαμε να σας παροτρύνουμε να συνεχίσετε σε αυτό τον δρόμο που χαράξατε τόσο γενναία. Είμαστε βέβαιοι ότι εκεί έγκειται το μέλλον της Ένωσης, με καλύτερους προϋπολογισμούς ώστε να μπορέσει η Ένωση να επιτύχει τους στόχους της. Οι πολιτικές ομάδες θα συζητήσουν τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι διαπραγματευτές μας εξ ονόματος του Κοινοβουλίου και το Κοινοβούλιο θα ψηφίσει επί αυτής κατά την επόμενη περίοδο συνόδου.

Η συζήτηση έληξε.

Γραπτή δήλωση (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL). – (PT) Η συμφωνία που επιτεύχθηκε στην τριμερή συζήτηση για τις δημοσιονομικές προοπτικές είναι κακά νέα, διότι υστερεί κατά 108 δισεκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με την αρχική πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το προτεινόμενο 1,05% του ΑΕΕ για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων υπολείπεται κατά πολύ του 1,21% που πρότεινε η Επιτροπή και του 1,18% που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σε απάντηση στη συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2005, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπέβαλε πρόταση με την οποία ζητούσε επιπλέον 12 δισεκατομμύρια ευρώ ώστε να αποζημιωθούν πλήρως εκείνες οι περιοχές, όπως η Algarve, που πλήττονται από τη στατιστική επίπτωση. Το ποσό που εξασφαλίστηκε ανήλθε σε μόλις 4 δισεκατομμύρια ευρώ –που κατά μέγα μέρος χρηματοδοτήθηκαν μέσω της αναδιανομής από άλλες κατηγορίες– τα οποία δεσμεύτηκαν για προτεραιότητες, όπως η Στρατηγική της Λισαβόνας και το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, πέραν των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής.

Τα ποσά που συμφωνήθηκαν είναι σε κραυγαλέο βαθμό ανεπαρκή για τον σκοπό της αντιμετώπισης της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής κατάστασης στη διευρυμένη ΕΕ, όπου η ανισότητα αυξήθηκε και όπου υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη για συνοχή.

Καταψηφίσαμε την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Ιούνιο, διότι δεν ήταν τόσο επαρκής ώστε να διασφαλίζει την οικονομική και κοινωνική συνοχή, τιμωρούσε τις χώρες συνοχής και διεπόταν από τις προτεραιότητες που θεσπίστηκαν στο λεγόμενο «Ευρωπαϊκό Σύνταγμα».

Για αυτούς τους λόγους, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να αντιταχθούμε στην νέα αυτή συμφωνία.

 

4. Αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου - Στρατηγική της Λισαβόνας (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Θα συνεχίσουμε με τη συζήτηση σχετικά με τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τη Στρατηγική της Λισαβόνας.

 
  
MPphoto
 
 

   Wolfgang Schüssel, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, χαίρομαι πολύ που μπορώ να χαιρετήσω και πάλι ως πρόεδρος του Συμβουλίου τον πρόεδρο Josep Borrell, εσάς, κυρίες και κύριοι, και τα μέλη της Επιτροπής. Τώρα εμφανίζομαι για δεύτερη φορά μπροστά σας και ίσως να θυμάστε αυτό που είχα υποσχεθεί στην αρχή της αυστριακής Προεδρίας, ότι δηλαδή δεν θέλουμε να προσφέρουμε μία προεδρία με τα δικά μας θέματα, επιθυμίες και πόθους, αλλά μία προεδρία με ομαδικό πνεύμα και θέλουμε να συνεργαστούμε πολύ καλά με εσάς, το δημοκρατικά εκλεγμένο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την Επιτροπή και φυσικά και με τα κράτη μέλη. Μόνο μαζί μπορούμε να φέρουμε σε πέρας το γιγαντιαίο καθήκον της ανάκτησης της εμπιστοσύνης των πολιτών και πρέπει να αντιμετωπίσουμε μαζί τα μεγάλα καθήκοντα που μόνο η Ευρώπη μπορεί να φέρει σε πέρας. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε γι’ αυτό όλα τα θεσμικά όργανα. Δεν έχει νόημα να κατηγορεί το ένα θεσμικό όργανο το άλλο ή να το επικρίνει. Έχουμε κοινά μελήματα και πρέπει να συνεργαστούμε για να αναπτύξουμε ταχύτητα και να μπορέσουμε να φθάσουμε στον στόχο μας.

Νομίζω ότι μπορείτε να διαπιστώσετε ότι προσπαθήσαμε από την αρχή να δημιουργήσουμε αυτό το ομαδικό πνεύμα στην προεδρία μας. Τις περασμένες εβδομάδες και μήνες καταφέραμε επίσης, χωρίς μεγάλες εξαγγελίες, να επιτύχουμε μερικές λύσεις μαζί με εσάς και την Επιτροπή.

Θα ήθελα πρώτα να σας ενημερώσω εν συντομία για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πριν από ένα χρόνο αποφασίσαμε υπό την λουξεμβουργιανή Προεδρία να δώσουμε μια νέα ώθηση στη στρατηγική της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Δεν αρκεί να βρίσκουμε ρητορικές και νεφελώδεις διατυπώσεις, αλλά αντίθετα χρειαζόμαστε αποτελέσματα και δράσεις σύμφωνα με το πνεύμα του Robert Schuman που είχε πει κάποτε: Η Ευρώπη δεν θα χτιστεί μέσα σε μία μέρα. Η Ευρώπη θα χτιστεί με δράση, και πιθανόν με δράσεις, στον πληθυντικό. Επίσης, κάναμε για πρώτη φορά μία θεσμική αλλαγή: συμπεριλάβαμε στις διαβουλεύσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τους ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους. Στις διαβουλεύσεις συμμετείχε ο πρόεδρος του ευρωπαϊκού συνδέσμου συνδικαλιστικών οργανώσεων Cándido Méndez Rodriguez, ο πρόεδρος της Ένωσης συνομοσπονδιών βιομηχανίας και εργοδοτών της Ευρώπης (UNICE), Ernest-Antoine Seillière, ενώ συμμετείχε για πρώτη φορά και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Jean-Claude Trichet. Φυσικά, ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου κ. Borrell είχε μια πολύ σημαντική συνεισφορά σε αυτήν τη συζήτηση για τις επιχειρήσεις και τις θέσεις εργασίας εκφράζοντας την άποψη του Κοινοβουλίου.

Η προεδρία μας έθεσε πολύ συγκεκριμένους στόχους. Όπως μπορέσατε να παρακολουθήσετε στα μέσα ενημέρωσης, πολλοί από αυτούς τους στόχους ήταν αντικείμενο σοβαρής αμφισβήτησης. Όμως δεν αφήσαμε να μας αποθαρρύνουν αυτά και συμπεριλάβαμε στα συμπεράσματα ορισμένα πολύ συγκεκριμένα θέματα, κυρίως στον τομέα της εργασίας και της ανάπτυξης. Για εμάς, το σημαντικότερο είναι η βελτίωση της κατάστασης απασχόλησης των περίπου 18 εκατομμυρίων ανέργων της Ευρώπης. Συγκεκριμένα, θέλουμε να επιτύχουμε αύξηση της απασχόλησης της τάξεως του 1% μέσω των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων και της βελτίωσης των όρων πλαίσιο. Έτσι μπορούν να δημιουργηθούν περίπου 2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας ετησίως, δηλαδή καθαρή αύξηση 10 εκατομμύρια επιπλέον θέσεις εργασίας μέχρι το 2010.

Δεύτερον, προτιθέμεθα να επικεντρωθούμε πολύ συνειδητά στην εκπαίδευση των νέων. Το 85% των νέων μέχρι 22 ετών θα έχει ανώτερη εκπαίδευση. Θέλουμε να μειωθεί στο 10% ο αριθμός αυτών που εγκαταλείπουν το σχολείο και θέλουμε εντελώς συγκεκριμένα να προσφέρουμε ήδη τον επόμενο χρόνο σε κάθε νέο άνθρωπο τη δυνατότητα να βρει μέσα σε έξι μήνες είτε μια θέση εργασίας, είτε μια θέση για εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση. Αργότερα το διάστημα αυτό θα μειωθεί στους τέσσερις μήνες.

Συμφωνήσαμε να επιβληθεί ισότητα μεταξύ των φύλων στον τομέα της εργασίας. Σε όλα τα επίπεδα αναλύεται διεξοδικά το θέμα της «flexicurity». Το ταμείο για την παγκοσμιοποίηση που προτείνει η Επιτροπή θα μας προσφέρει ένα καλό μέσο για να δώσουμε στους εργαζόμενους που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξαιτίας της διαρθρωτικής αλλαγής μια νέα ευκαιρία στην αγορά εργασίας με τη μετεκπαίδευση ή την επιμόρφωση.

Φυσικά, το επόμενο μεγάλο ζήτημα είναι πώς μπορούμε να τα επιτύχουμε όλα αυτά. Αποφασίσαμε να επικεντρωθούμε κυρίως στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που στο παρελθόν αντιμετωπίστηκαν κάποιες φορές με όχι και τόσο φιλικό τρόπο. Εξετάσαμε συγκεκριμένα πώς μπορούμε να κάνουμε πιο εύκολη τη ζωή των περίπου 23 εκατομμυρίων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων συντομεύοντας τις επίσημες διαδικασίες και καταργώντας διοικητικές διατάξεις. Η Επιτροπή, δηλαδή ο Επίτροπος Verheugen και ο Πρόεδρος Barroso, με ένα εντατικό πρόγραμμα για τη βελτίωση της νομοθεσίας, που ακολουθεί το ολλανδικό πρότυπο, μας προσέφερε εδώ μια ουσιαστικής σημασίας ώθηση για τη μείωση του διοικητικού φόρτου κατά 25%. Θέλουμε να διευκολύνουμε τους νέους επιχειρηματίες στην ίδρυση επιχειρήσεων. Μια νέα επιχείρηση θα πρέπει να μπορεί να δημιουργηθεί και να λειτουργήσει μέσα σε μία εβδομάδα και θα εξασφαλιστεί με ένα και μόνο σημείο επαφής ότι οι μικρές επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να αντιμετωπίσουν αμέτρητες διοικητικές υπηρεσίες, αλλά θα μπορούν να αρχίσουν να λειτουργούν όσο πιο γρήγορα γίνεται.

Ευχαριστώ θερμά την Επιτροπή για την αύξηση του ορίου de minimis και ξέρω ότι αυτό δεν ήταν πολύ απλό σε εσωτερικό επίπεδο. Ο διπλασιασμός του ορίου αυτού αποτελεί μία πολύ σημαντική ώθηση που μας δίνει τη δυνατότητα να διευκολύνουμε τη ζωή των ΜΜΕ, αλλά και να τις ενθαρρύνουμε και να τις υποστηρίξουμε. Ακόμα, μην ξεχνάτε ότι διαθέτουμε τώρα μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων περίπου 30 δισ. ευρώ παραπάνω μέσω επιδοτουμένων δανείων και εγγυήσεων, προκειμένου να καταφέρουν ειδικά οι μικρές επιχειρήσεις να κάνουν πραγματικά άλματα στον τομέα της δημιουργίας θέσεων εργασίας.

Το τρίτο ζήτημα που θέλω να αναφέρω είναι η γνώση και η έρευνα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι με το επίπεδο αποδοχών που έχουμε στην Ευρώπη, μπορούμε να υπερισχύσουμε των ανταγωνιστών μας μόνον εάν κάνουμε περισσότερα για την παιδεία, την έρευνα και τη γνώση. Φυσικά ορίσαμε ήδη το 2000 τον στόχο του 3%, ωστόσο δεν τον τηρήσαμε. Το νέο στοιχείο αυτών των συμπερασμάτων είναι ότι επιτύχαμε να δεσμευθεί η κάθε χώρα, σε ένα παράρτημα που αποτελεί μέρος των συμπερασμάτων, να καταφέρει να επιτυγχάνει πραγματικά κάθε χρόνο μέχρι το 2010 αυτόν τον στόχο του 3%. Σχολιάζοντας την προηγούμενη συζήτηση, λέω πως αν το καταφέρουμε –πράγμα που φυσικά θα απαιτήσει σημαντικές προσπάθειες– αυτό σημαίνει πως θα επενδύονται στην έρευνα 100 δισ. ευρώ επιπλέον ετησίως από τους εθνικούς προϋπολογισμούς και την ιδιωτική βιομηχανία. Αυτό θα ήταν η μεγαλύτερη αναπτυξιακή ώθηση που μπορεί να φανταστεί κανείς στον τομέα αυτόν.

Επίσης είναι αλήθεια πως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα μας βοηθήσει με 10 δισ. ευρώ επιπλέον κεφάλαιο κινδύνου. Αν προσθέσουμε εδώ τις ιδιωτικές συνεισφορές, θα φθάσουμε σε περίπου 30 δισ. ευρώ επιπλέον.

Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υιοθέτησε την ιδέα του κ. Barroso για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας. Και αυτή η ιδέα προκάλεσε στην αρχή πολλές αμφισβητήσεις επειδή, φυσικά, κάποιοι φοβούνται ότι θα δημιουργηθούν εδώ μεγάλες παράλληλες γραφειοκρατίες. Άλλοι πάλι φοβούνται ότι θα μπορούσαν να ζημιωθούν από αυτό τα κέντρα αριστείας που υπάρχουν ήδη. Εγώ υποστηρίζω πλήρως επί της ουσίας τη βασική ιδέα που εξέθεσε η Επιτροπή, δηλαδή να δημιουργηθεί ένας συνδετικός κρίκος μεταξύ των πανεπιστημίων και της οικονομίας, μεταξύ της έρευνας και της ανάπτυξης, αφενός, και των τελικών χρηστών, αφετέρου. Δεν θα είναι ένα είδος υπερ-υπηρεσίας αλλά ένα τέλεια δομημένο δίκτυο που θα έχει ως κύριο σκοπό την πραγματική συνεργασία με τα θεσμικά όργανα στα κράτη μέλη. Συγχαίρω τον κ. Barroso και την Επιτροπή για την υιοθέτηση και την υποστήριξη αυτής της πρότασης και περιμένουμε μέχρι τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις.

Σε συνάρτηση με τον προϋπολογισμό, είναι επίσης σημαντικό το γεγονός ότι δεσμευτήκαμε να διαθέσουμε περισσότερα χρήματα για τα φοιτητικά προγράμματα και τα προγράμματα ανταλλαγής μαθητευομένων. Ακούσατε ήδη για τα 800 εκατ. ευρώ επιπλέον στον σημερινό δημοσιονομικό συμβιβασμό. Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική πρωτοβουλία προκειμένου να δοθούν νέες προοπτικές στη νεολαία.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το εξής: διάβασα πρόσφατα κάποιες μελέτες που ασκούν κριτική στους λόγους για τους οποίους δεν επιτύχαμε ως τώρα τους φιλόδοξους στόχους της στρατηγικής μας – τη Λισαβόνα, τις θέσεις εργασίας και την απασχόληση. Ένας από τους λόγους, που μνημονεύεται στην έκθεση Sapir, αλλά αναφέρεται και από το Κέντρο Μελετών Ευρωπαϊκής Πολιτικής, ήταν ότι δεν υπάρχει αρκετή national ownership – ένας τρομερός όρος. Αυτό σημαίνει πως στα κράτη μέλη, κανένας δεν αισθάνεται πραγματικά υπεύθυνος γι’ αυτά.

Θα δώσω εδώ το καλό παράδειγμα: στο τελευταίο Συμβούλιο Υπουργών στην Αυστρία, αποφάσισα να έχουμε έναν συντονιστή σε επίπεδο υπουργών με άμεσο αποτέλεσμα ότι ο Υπουργός Οικονομικών και Εργασίας μας θα είναι από τώρα ο πολιτικός συντονιστής αυτής της διαδικασίας. Καλώ όλα τα κράτη μέλη να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα προκειμένου να έχουμε πολιτικούς συντονιστές που θα μπορούν στη συνέχεια να παρακολουθούν, ενδεχομένως στο Συμβούλιο Ανταγωνισμού, την εφαρμογή των στόχων που έχουμε επιλέξει. Αυτό θα ήταν μια πολύ σημαντική ώθηση για να αποκτήσουν αξιοπιστία αυτά που αποφασίσαμε εδώ μαζί να κάνουμε.

Φυσικά, ένα εντελώς νέο θέμα ήταν η ενεργειακή πολιτική. Εδώ έκανε την αρχή η γερμανίδα Καγκελάριος Angela Merkel. Ευχαριστώ όμως επίσης τον Τόνι Μπλερ γιατί βασικά το ξεκίνησε αυτό στο Hampton Court. Ασφαλώς, η 1η Ιανουαρίου 2006 ήταν μια πραγματική αφύπνιση, ένα σήμα κινδύνου. Εκείνη την ημέρα, ενώ βρισκόμουν μαζί με την Angela Merkel στην πρωτοχρονιάτικη συναυλία, οι Ρώσοι μείωσαν την παροχή ενέργειας κατά 30% την πρώτη νύχτα και κατά 50% τη δεύτερη. Καταφέραμε να αποκλιμακώσουμε αυτήν την κρίση μέσα σε τέσσερις ημέρες μαζί με την Επιτροπή, με τον Επίτροπο Piebalgs και πολλούς άλλους, φυσικά όμως τα προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν.

Σχεδόν όλοι οι παραγωγοί ενέργειας βρίσκονται σε περιοχές όπου υπάρχει πολιτική κρίση. Σχεδόν όλες οι παγκόσμιες συγκρούσεις έχουν κάποια σχέση με την ενέργεια. Οι τιμές των πρώτων υλών παρουσιάζουν σοβαρές διακυμάνσεις και η διαφοροποίηση είναι μικρή. Στην Ευρώπη εξακολουθεί να υπάρχει τεράστιος κίνδυνος γενικής διακοπής της ηλεκτροδότησης σε ορισμένες περιοχές και χρονικές περιόδους. Η αλλαγή του κλίματος και οι επιπτώσεις της είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Το θέμα της παγκόσμιας αύξησης της ζήτησης ενέργειας πρέπει να λυθεί και, φυσικά, έχουμε και τεράστιους κινδύνους ως προς την ασφάλεια, τους οποίους δεν πρέπει να ξεχνάμε.

Όλη αυτή η κατάσταση δείχνει καθαρά πως η ανάγκη για μια νέα κοινή ευρωπαϊκή προσπάθεια είναι επιτακτική και η Επιτροπή έχει κάνει θαυμάσια προετοιμασία του εδάφους με την Πράσινη Βίβλο, την οποία υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η οποία ορίζει τρεις στόχους: ασφάλεια εφοδιασμού, ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, συμφωνήθηκε μείωση της χρησιμοποίησης ενέργειας κατά 20% – και το θεωρώ αυτό πολύ σημαντικό, γιατί δεν είναι κάτι αυτονόητο. Στην πραγματικότητα, σημαίνει ότι η Ένωση θέτει ως μακροπρόθεσμο στόχο την αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από την κατανάλωση ενέργειας. Θεωρώ ότι αυτή είναι μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις αυτού του Συμβουλίου και η υλοποίησή της θα απαιτήσει τεράστιες προσπάθειες.

Θέλουμε να αυξήσουμε το σημερινό ποσοστό ανανεώσιμων ενεργειών από 7% σε 15%. Και αυτό υπήρξε αντικείμενο μεγάλης αμφισβήτησης και δεν επιτεύχθηκε αυτόματα. Εδώ πρέπει να κάνουμε πολλά και μαζί και σε εθνικό επίπεδο. Το σημερινό ποσοστό χρησιμοποίησης βιοκαυσίμων θα αυξηθεί από 2% σε 8%. Αυτό γίνεται μόνο με τη βοήθεια της τεχνολογίας και της έρευνας, περιλαμβάνει το θέμα των βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς, της εφαρμογής του CARS 21 και της συνεργασίας με την αυτοκινητοβιομηχανία. Εδώ υπάρχει μια τεράστια δυνατότητα ανάπτυξης που θέλουμε να την αξιοποιήσουμε.

Σχετικά με το διασυνοριακό εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος, θέλουμε να επιτύχουμε να μοιραστεί 10% μεταξύ των δικτύων, πράγμα που σημαίνει σοβαρή μείωση του κινδύνου γενικής διακοπής της ηλεκτροδότησης για τους καταναλωτές μας. Μην ξεχνάτε την οικονομική ευκαιρία που προσφέρουν οι αγωγοί, τα δίκτυα, οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας και η ασφάλεια του δικτύου, στα οποία επενδύονται 800-1 000 δις ευρώ, συνήθως ιδιωτικά κεφάλαια. Αν το εκμεταλλευτούμε με μία έξυπνη κοινή ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική, θα αποτελέσει μία τεράστια κινητήρια δύναμη για την απασχόληση και θα μας προσφέρει και μεγαλύτερη ασφάλεια.

Με αυτό –και διεξαγάγαμε και αυτήν τη συζήτηση ειλικρινά, χωρίς δημόσιες διαμάχες– συνδέεται και η απαίτηση πως δεν πρέπει να υπάρχει προστατευτισμός σε μια σχετικά μικρή αγορά όπως η Ευρώπη. Ξέρω για τι μιλάω γιατί ήμουν επί έξι χρόνια Υπουργός Οικονομίας και επομένως και Ενέργειας. Έχει περάσει πια ο καιρός που ο καθένας μπορούσε να δημιουργήσει μόνος του και με δική του πρωτοβουλία έναν εθνικό πρωταθλητή ή να πιστεύει πως μπορεί να αγνοεί τις ευρωπαϊκές ρυθμίσεις.

(Χειροκροτήματα)

Χρειαζόμαστε άνοιγμα των αγορών, άλλωστε συμφωνήθηκε και το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου μέχρι τα μέσα του 2007. Τα μέσα υπάρχουν, τα έχει η Επιτροπή και θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσει χωρίς δισταγμό, διότι ένας λόγος για τον οποίο είναι θεματοφύλακας των συνθηκών είναι και για να εξασφαλίζει τον εφοδιασμό των καταναλωτών.

Ωστόσο, ο συνδυασμός ενεργειών διατηρεί τη σημασία του και η επιλογή του εκάστοτε είδους ενέργειας παραμένει ευθύνη των κρατών μελών. Το λέω ξεκάθαρα αυτό: κάθε χώρα θα πρέπει να αποφασίζει η ίδια αν θέλει ή όχι σταθμούς παραγωγής πυρηνικής ενέργειας. Εδώ η Αυστρία έχει μία πολύ σαφή θέση –ξέρω ότι άλλες χώρες έχουν διαφορετική θέση– και αυτό πρέπει να γίνει σεβαστό. Το εγγυώμαι εγώ και, φυσικά, το εγγυάται και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Μεγάλη σημασία θα έχει να μην το δούμε αυτό μόνο από την οικονομική σκοπιά, αλλά και στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής. Ως εκ τούτου, συμφωνήθηκε να υποβάλει η Επιτροπή μαζί με τον Ύπατο Εκπρόσωπο κ. Σολάνα ένα στρατηγικό έγγραφο για τη διάσταση της εξωτερικής πολιτικής σε σχέση με την ενεργειακή πολιτική. Αργότερα, οι συζητήσεις αυτές, αλλά και αυτές οι αποφάσεις, θα θεωρηθούν πραγματική επανάσταση προς μία νέα ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική. Εμείς θα φροντίσουμε να μην ξεχαστεί το θέμα διεξάγοντας επανεξέταση κάθε εξάμηνο της επόμενης προεδρίας.

Ωστόσο, μου φαίνεται επίσης πολύ σημαντικό ότι κατάφερα να αποδεχτούν όλοι τη δημοκρατική απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την οδηγία για τις υπηρεσίες που ελήφθη με μεγάλη πλειοψηφία. Δεν ήταν καθόλου απλή η επίτευξη αυτής της συμφωνίας, γιατί χρειάστηκε να αφιερώσω πολύ χρόνο συζητώντας ξεχωριστά με τους αρχηγούς όλων των κυβερνήσεων για να προετοιμάσω το έδαφος γι’ αυτό.

(Χειροκροτήματα)

Επίσης, ευχαριστώ την Επιτροπή διότι υπέβαλε ήδη σήμερα μια πρόταση που απ’ ό,τι έχω δει μέχρι στιγμής, ακολουθεί την ίδια γραμμή με την εν λόγω συμφωνία. Παρακαλώ θερμά να συνεργαστούμε όσο πιο στενά γίνεται σε μία ταχεία διαδικασία σε δεύτερη ανάγνωση προκειμένου να λάβουμε το συντομότερο δυνατόν μία κοινή απόφαση.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους που συνεισέφεραν σε αυτό. Αυτό δεν ήταν εύκολο για τους εργοδότες, όμως συνεργάστηκαν πολύ εποικοδομητικά μαζί μας. Μετά από αυτήν την επανάσταση –γιατί αυτό θεωρώ ότι είναι η οδηγία για τις υπηρεσίες– ζητώ, ωστόσο, να δείξουμε παρόμοιο ζήλο και σε ένα άλλο σημαντικό ζήτημα, συγκεκριμένα στην οδηγία για τον χρόνο εργασίας.

Όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι να προχωρήσουμε στον τομέα αυτόν και τι θα γίνει αν το κάνουμε. Θα χρειαστούμε όμως ευαισθησία προκειμένου να λάβουμε υπόψη τυχόν εθνικές ιδιομορφίες. Για μένα, αυτός είναι ένας από τους κατ’ εξοχήν τομείς όπου μπορεί να εφαρμοστεί η αρχή της επικουρικότητας. Θα χαιρόμουν πολύ αν μπορούσαμε να σημειώσουμε μαζί πραγματική πρόοδο κατά την αυστριακή Προεδρία και στα τρία επίπεδα: τις υπηρεσίες, την οδηγία για τον χρόνο εργασίας και τον προϋπολογισμό.

Και τώρα περνάω στον προϋπολογισμό. Γνωρίζω όπως όλοι ότι η επίτευξή του ήταν προβληματικό έργο. Μερικοί από εσάς χαμογελούν διασκεδάζοντας, γιατί φυσικά ξέρετε πολύ καλά ότι για το θέμα αυτό εργάστηκαν σκληρά τρεις προεδρίες –αντίθετα με αυτό που θα περίμενε κανείς– συγκεκριμένα το Λουξεμβούργο, η Μεγάλη Βρετανία και τώρα η Αυστρία. Πρόκειται για έναν επταετή προϋπολογισμό, που δεν θα προσφέρει μόνο νομική ασφάλεια για τα προγράμματα, αλλά επίσης, και κυρίως, τη δυνατότητα να μπορέσουν τώρα να υλοποιήσουν τα νέα κράτη μέλη αυτά που ελπίζουν. Ευχαριστώ πραγματικά για το ότι –όπως βασικά υπογράμμισαν όλοι εδώ στο Σώμα– σκεφτήκαμε με μια συνολική προσέγγιση και όχι με βάση επιμέρους συμφέροντα.

Θέλω να πιστέψετε ότι κι εγώ αναγκάστηκα να εισβάλω σε ορισμένες εσωτερικές περιοχές ασφαλείας προκειμένου να καταλήξουμε σε αυτήν την κοινή συμφωνία. Γνωρίζετε ότι μεγάλες προσπάθειες κατέβαλε επίσης η διαπραγματευτική ομάδα της αυστριακής προεδρίας –οι Υπουργοί Οικονομικών και Εξωτερικών και φυσικά κι εγώ– στις επαφές της με τον κ. Barroso και τον κ. Borrell, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.

Φυσικά, ξέρετε ότι έπρεπε να παραμείνουμε κοντά στον συμβιβασμό του Δεκεμβρίου. Το ανώτατο όριο ήταν για εμάς τα 3,5 δισ., μολονότι το Κοινοβούλιο ήθελε τουλάχιστον 4 δισ., και είναι δείγμα του ομαδικού πνεύματος της προεδρίας το γεγονός ότι η Επιτροπή τελικά μας βοήθησε βρίσκοντας το μισό δισεκατομμύριο που έλειπε για τις διοικητικές δαπάνες, έτσι ώστε να εκπληρωθούν οι επιθυμίες του Κοινοβουλίου, δηλαδή τουλάχιστον 4 δισ. για τα προγράμματα.

Αν τώρα συμπεριλάβουμε σε αυτήν την ανάλυση την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, θα καταλήξουμε σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Υπάρχει ένα δισεκατομμύριο για την ενίσχυση της εξωτερικής διάστασης της Ένωσης και μία σαφής ενίσχυση των μέσων άσκησης της ΚΕΠΠΑ με ένα επιπλέον δισεκατομμύριο. Σε αυτό μπορείτε να προσθέσετε τα 5 δισ. ευρώ για τη στρατηγική της Λισαβόνας, το μισό από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και το υπόλοιπο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, σε μετρητά. Τα υπόλοιπα είναι πιστώσεις και φθάνουν τα 10 δισ. για την έρευνα, 20 δισ. για τα διευρωπαϊκά δίκτυα, 30 δισ. για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις – συνολικά 60 δισ. ευρώ.

Σημειώθηκαν μερικές σημαντικές μετατοπίσεις και θεωρώ ότι μπορούμε να συστήσουμε ολόψυχα την έγκριση αυτού του συμβιβασμού. Φυσικά, τώρα πρέπει να πάω κι εγώ στην COREPER και στα άλλα κράτη μέλη, πιστεύω όμως ότι εδώ επιτύχαμε κάτι που θα φανεί πραγματικά αξιόπιστο στον έξω κόσμο.

Το τελευταίο σημείο είναι το εξής: πρέπει να διασαφηνίσουμε και ορισμένα σημεία στην εξωτερική πολιτική πέρα από τη διαχείριση κρίσεων όπως η γρίπη των πτηνών, η αντιπαράθεση για τις γελοιογραφίες και η κρίση του φυσικού αερίου και τα μεγάλα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Όμως, αυτό δεν αποτελεί κύριο θέμα σήμερα. Θέλω να αναφέρω μόνο ένα θέμα, γιατί είδα στα θεωρεία τον Alexander Milinkewich και αυτό το θέμα συζητήθηκε και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Η κατάσταση στη Λευκορωσία είναι ασφαλώς δραματική. Θα ήθελα να δηλώσω ότι αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Χθες είχα την τιμή και την ευχαρίστηση μιας μακράς προσωπικής συνομιλίας με τον κ. Milinkewich. Είναι ένας ήρεμος και συνετός άνθρωπος και αξίζει κάθε δυνατή πολιτική και οικονομική υποστήριξη εκ μέρους μας, οπουδήποτε είναι αναγκαίο και ειδικά από τις διάφορες πολιτικές οικογένειες γιατί εκεί, η αντιπολίτευση είναι μία πλατφόρμα που την αποτελούν πολλές διαφορετικές ομάδες. Μετά από την σκληρή αντιμετώπιση των διαδηλωτών από την κρατική εξουσία, εκατοντάδες βρίσκονται ακόμα στις φυλακές, χιλιάδες φοιτητές έχουν χάσει τη θέση τους στο πανεπιστήμιο, εργάτες έχουν χάσει τις θέσεις εργασίας τους, οικογένειες έχουν χάσει το εισόδημά τους. Ορισμένα κράτη μέλη σχημάτισαν έναν συνασπισμό, ανάμεσα στα οποία είναι η ομάδα Visegrad –η Πολωνία, η Σλοβακία, η Τσεχική Δημοκρατία και η Ουγγαρία– αλλά συμμετέχει και η Αυστρία προσφέροντας υποτροφίες σε φοιτητές από τη Λευκορωσία. Γι’ αυτό, ζητώ και την υποστήριξη της Επιτροπής, προκειμένου να βοηθήσουμε πραγματικά τη Λευκορωσία. Πρώτα απ’ όλα πρέπει να υψώσουμε όλοι μαζί τη φωνή μας και να ζητήσουμε την άμεση απελευθέρωση των κρατουμένων και κυρίως του υποψηφίου για την προεδρία Alexander Kosulin.

(Χειροκροτήματα)

Ταυτόχρονα, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η Ένωση δεν θέλει να απομονώσει τη Λευκορωσία ή, φυσικά, τον πληθυσμό της. Πρέπει επίσης να υποστηρίξουμε την κοινωνία των πολιτών της Λευκορωσίας στην υλοποίηση των δημοκρατικών της οραμάτων. Όσο το καθεστώς παραμένει στις αυταρχικές μεθόδους του και συνεχίζει τη συστηματική καταπίεση της κοινωνίας των πολιτών, θα διατηρήσουμε τα περιοριστικά μέτρα που συμφωνήσαμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Έχουμε ακόμα μπροστά μας τρεις μήνες προεδρίας και ξέρω ότι μας περιμένει πολλή δουλειά ακόμα. Ωστόσο, αισιοδοξώ ότι θα λύσουμε τα σημαντικά προβλήματα με πολύ στενές και καλές επαφές και με στενή συνεργασία, όπως και στο παρελθόν. Είμαι βέβαιος ότι θα συμμετάσχετε, όπως πάντα, και ασκώντας κριτική και προβάλλοντας αιτήματα όταν έχετε συγκεκριμένες σκέψεις ή ιδέες. Σας υπόσχομαι απόλυτη συνεργασία και θα προσπαθήσω και σε επίπεδο Συμβουλίου να προωθήσω όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα, χωρίς θόρυβο και μεγάλες εξαγγελίες, παρά μάλλον επιδιώκοντας συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αυτό είναι το πρόγραμμά μου και πιστεύω ότι μπορώ να δείξω ότι έχει επιτύχει ήδη κάποια πράγματα πριν ακόμα περάσει το πρώτο μισό της προεδρίας μας.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Barroso, Πρόεδρος της Επιτροπής. (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Schüssel, κυρίες και κύριοι βουλευτές, αντίθετα από τον σκεπτικισμό που είναι της μόδας και αντίθετα από μια κάποια δόση κυνισμού που επικρατεί σήμερα, πιστεύω πως μπορούμε να πούμε ότι η Ευρώπη, παρά τις δύσκολες στιγμές που διέρχεται, προχωρεί, το δε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 23ης και 24ης Μαρτίου κατέδειξε ότι η διευρυμένη Ευρώπη μπορεί και αυτή να προχωρήσει. Η θετική δυναμική που αναπτύχθηκε το περασμένο φθινόπωρο επανέφερε στο επίκεντρο της συζήτησης την Ευρώπη και τα θεσμικά μας όργανα.

Το μήνυμα που συνάγεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι σαφές. Απαιτείται μια ευρωπαϊκή απάντηση στα βασικά προβλήματα, που συνδέονται με την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση. Μία εβδομάδα πριν από τη διεξαγωγή του Εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σας είχα εκθέσει, εδώ στο Σώμα, τα διακυβεύματα αυτής της συνάντησης, μιας συνάντησης που ήταν κρίσιμη επειδή ήταν η πρώτη φορά που θα θέταμε σε εφαρμογή την ανανεωμένη Στρατηγική της Λισαβόνας για την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση. Είμαι σήμερα σε θέση να σας πω ότι επιτεύχθηκαν οι στόχοι που είχε θέσει η Επιτροπή. Δεν αναφέρομαι μόνο στην εξαιρετική υποδοχή που επιφυλάχθηκε στην Πράσινη Βίβλο μας για την ενέργεια, αλλά και σε άλλες συγκεκριμένες προτάσεις, όπως η πρόταση για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας. Τούτου λεχθέντος, δεν μιλώ απλώς εξ ονόματος της Επιτροπής, αλλά και για λογαριασμό του γενικού ευρωπαϊκού συμφέροντος: πιστεύω ότι μπορούμε να εκφράσουμε αβίαστα τη χαρά μας για τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στο Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Καθοδηγούμενοι από το έξοχο έργο και τις άοκνες προσπάθειες της αυστριακής Προεδρίας, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων αποδέχθηκαν την αρχή της εταιρικής σχέσης για τη νέα Στρατηγική της Λισαβόνας. Δήλωσαν πως είναι έτοιμοι να ανεβάσουν ταχύτητα και έλαβαν επίσης μείζονες αποφάσεις, που δρομολογούν αυτή καθεαυτή την υλοποίηση των δεσμεύσεών μας στο πλαίσιο της νέας Στρατηγικής της Λισαβόνας.

Εφεξής, διαθέτουμε μηχανισμούς παρακολούθησης. Διαθέτουμε είκοσι πέντε εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων. Εφεξής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα εθνικά κοινοβούλια, οι πολιτικές δυνάμεις, οι κοινωνικοί εταίροι, η κοινή γνώμη εν γένει μπορούν να αφομοιώσουν τη λογική των αποτελεσμάτων για τα μέτρα: μπορούν να περάσουν από τη φάση της ρητορείας στη φάση των πρακτικών μέτρων υπό τη μορφή αποτελεσμάτων. Η λέξη κλειδί στα αγγλικά ήταν «delivery»: απτή παρουσίαση των αποτελεσμάτων.

Το βασικό παράδειγμα που τόνισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αφορά την πρόοδο προς μια πραγματική ενεργειακή πολιτική για την Ευρώπη. Αυτός που θα γράψει την ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης σε είκοσι με είκοσι πέντε χρόνια θα μπορεί να πει, χωρίς υπερβολή, ότι η εκκίνηση μιας ενεργειακής πολιτικής για την Ευρώπη πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2006, επί αυστριακής Προεδρίας. Δεν είμαστε παρά στην αρχή και δεν θα είναι εύκολο. Θα υπάρξουν αντιστάσεις, υπάρχουν όμως αντιστάσεις επειδή υπάρχει κινητικότητα. Αν δεν υπήρχε κινητικότητα, δεν θα υπήρχε αντίσταση. Επ’ αυτού, μπορώ να σας διαβεβαιώσω, εξ ονόματος της Επιτροπής, ότι θα ασκήσουμε όλες μας τις αρμοδιότητες σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση, επειδή –θέλουμε να το τονίσουμε σθεναρά– δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν στην Ευρώπη είκοσι πέντε αγορές ενέργειας. Δεν υπάρχει λόγος να έχουμε σήμερα στην Ευρώπη είκοσι πέντε εθνικές ενεργειακές πολιτικές. Χρειαζόμαστε μια κοινή στρατηγική για την Ευρώπη στον τομέα της ενέργειας. Δεν υπάρχουν περιθώρια για εθνικιστικά αντανακλαστικά. Τα κράτη μέλη επαναβεβαίωσαν τη βούλησή τους να εργαστούν από κοινού σε αναζήτηση κοινών λύσεων και αναγνωρίζουν στην Επιτροπή κεντρικό ρόλο στη δημιουργία ανοιχτών και ανταγωνιστικών αγορών σε επίπεδο Ένωσης.

Όσον αφορά την ατζέντα της Λισαβόνας, δεν υπάρχει πλέον χρόνος για χάσιμο: χρειαζόμαστε αποτελέσματα τώρα. Εμφορούμενοι από αυτό το πνεύμα, ο Αντιπρόεδρος Verheugen και εγώ ο ίδιος, αμέσως μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, συναντηθήκαμε με τους εθνικούς συντονιστές, που εποπτεύουν την εφαρμογή της ατζέντας της Λισαβόνας. Τους γνωστοποιήσαμε τη βούληση της Επιτροπής να επιτελέσει πλήρως τον ρόλο της, όχι μόνο για τη στήριξη και τη συνδρομή, αλλά και για την παρακολούθηση της προόδου των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων. Θέλω να συγχαρώ τον Καγκελάριο Schüssel, που μόλις ανακοίνωσε τη βούλησή του να ανεβάσει το επίπεδο εκπροσώπησης για την παρακολούθηση της διαδικασίας της Λισαβόνας, στη χώρα του, την Αυστρία. Επωφελούμαστε, εξάλλου, της ευκαιρίας για να απευθύνουμε πρόσκληση προς όλα τα κράτη μέλη προκειμένου να πράξουν το ίδιο. Μια καλή τεχνική προπαρασκευή είναι βεβαίως σημαντική και χαιρόμαστε ιδιαίτερα για το τεχνικό επίπεδο που έχει επιτευχθεί για αυτή την ενέργεια στα διάφορα κράτη μέλη. Τούτου λεχθέντος, πιστεύουμε και εμείς ότι είναι σημαντικό για την επιτυχία του προγράμματος να υπάρξει μεγαλύτερη ανάληψη ευθύνης σε επίπεδο πολιτικής ιεραρχίας, όπως μόλις ανακοίνωσε ο κ. Schüssel αναφορικά με την Αυστρία.

Εξάλλου, η Επιτροπή θα συνεχίσει να δίνει ώθηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συμφωνήσαμε, επίσης, να ξεκινήσει η ανταλλαγή πρακτικών εμπειριών. Πιστεύουμε ότι ήλθε πλέον η στιγμή να διεξαχθούν συναντήσεις στα διάφορα κράτη μέλη, πράγμα που θα κάνουμε από το φθινόπωρο και μετά. Αυτή η στενή επαφή με τα κράτη μέλη είναι μεν βασική για να προωθήσουμε το πρόγραμμά μας, δεν αρκεί όμως. Επιτρέψτε μου να υποστηρίξω και εγώ το σθεναρό μήνυμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφορικά με την ανάγκη περαιτέρω εμπλοκής όλων των ενδιαφερόμενων παραγόντων σε αυτό το κρίσιμο στάδιο της υλοποίησης.

Κατεβάλαμε προσπάθειες να αποσαφηνίσουμε τα επίπεδα ευθύνης και αρμοδιότητας των διαφόρων θεσμικών, οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Πρέπει, τώρα, να ενθαρρύνουμε μια πραγματική ιδιοποίηση της Στρατηγικής της Λισαβόνας από όλους αυτούς τους παράγοντες. Σας καλώ να επικεντρώσουμε όλες μας τις προσπάθειες στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για να προετοιμάσουμε την Ευρώπη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης καθώς και της γήρανσης του πληθυσμού. Μπορούμε να κερδίσουμε τη μάχη της παγκοσμιοποίησης.

Για να τα καταφέρουμε, πρέπει να συμμετάσχουμε όλοι μας και στις επικοινωνιακές προσπάθειες και στη δημόσια συζήτηση. Εκφράζω τη χαρά μου για την εταιρική σχέση που υφίσταται μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εθνικών κοινοβουλίων. Και πολύ πρόσφατα, τον Ιανουάριο, συζητήσατε για τη στρατηγική της Λισαβόνας σε αυτό το πλαίσιο. Δεν μπορώ παρά να σας ενθαρρύνω να συνεχίσετε αυτόν τον διάλογο και να σας προτείνω τη συνδρομή της Επιτροπής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια είναι οι καίριοι παράγοντες αυτής της συζήτησης, δεδομένου ότι, στο σύνολό τους, αντιπροσωπεύουν τους ευρωπαίους πολίτες. Δεν θα μπορέσουμε να περατώσουμε τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις χωρίς την ευρεία στήριξη των πολιτών, που είναι οι τελικοί αποδέκτες των προσπαθειών μας.

(EN) Υπήρξε όραμα σε αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αλλά ήταν επίσης ένα πρακτικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Άφησε σε όλους μας πολλή δουλειά για τους ερχόμενους μήνες. Κυρίως, έδωσε στην Επιτροπή μια σαφή εντολή για δράση κατά τους επόμενους μήνες, και θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον Καγκελάριο Schüssel για το ομαδικό του έργο, το ομαδικό πνεύμα, τον τρόπο που κατανόησε, τον τρόπο που στήριξε τον ρόλο της Επιτροπής και την ανάγκη να υπάρξει συνέπεια και συνέχεια στον χρόνο για το έργο που θα ακολουθήσει διάφορες Προεδρίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αυτή η προσέγγιση της συνεργασίας μεταξύ του Συμβουλίου, της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου είναι σημαντική. Χωρίς αυτό το πνεύμα και τη συνεργασία, δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε πραγματική πρόοδο.

Ένας τομέας όπου ο ρόλος του Κοινοβουλίου υπήρξε ήδη αποφασιστικός για την εξεύρεση ενός συμβιβασμού ήταν και είναι ακριβώς αυτός της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Χρειάστηκε λίγος χρόνος για να πεισθούν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, αλλά τελικά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στήριξε τη γραμμή που συμφώνησε το Κοινοβούλιο και σε αυτό δώσαμε επίσης τη στήριξή μας.

Εάν θυμάστε, εξαρχής είπα, και το είπε και η Επιτροπή, ότι εάν υπήρχε πραγματική, σαφής συναίνεση από το Κοινοβούλιο, θα ήμασταν έτοιμοι να συνεργαστούμε μαζί σας για την επίλυση αυτού του θέματος σχετικά με την οδηγία για τις υπηρεσίες. Εχθές, σας παρουσιάσαμε την τροποποιημένη πρότασή μας και βλέπετε ότι αντικατοπτρίζει πλήρως τον συμβιβασμό που στήριξε η μεγάλη πλειοψηφία του Σώματος τον Φεβρουάριο. Το αναθεωρημένο κείμενο διατηρεί την ισορροπία μεταξύ της επείγουσας ανάγκης να αποδεσμευτεί η πλήρης δυναμική της εσωτερικής αγοράς για τις υπηρεσίες και της διατήρησης του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου μας.

Παράλληλα, παρουσιάσαμε την ανακοίνωση που παρέχει σαφείς κατευθύνσεις όσον αφορά την εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων. Όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, θέλω επίσης να σχολιάσω την ανακοίνωση που έκαναν αρκετοί βουλευτές κατόπιν της εκθέσεως της Επιτροπής σχετικά με την επίσπευση του τέλους της μεταβατικής περιόδου για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων. Μετά την Ιρλανδία, τη Βρετανία και τη Σουηδία, έχουμε τώρα τη Φινλανδία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και πιο πρόσφατα τις Κάτω Χώρες, που ανακοίνωσαν την επιθυμία τους να επισπεύσουν αυτήν την ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων, και έτσι αυτός είναι πραγματικά ο τρόπος για να έχουμε μια διευρυμένη Ευρώπη που θα λειτουργεί σωστά.

Επίσης, θα ακολουθήσουμε αυτήν την τροποποιημένη έκδοση της οδηγίας για τις υπηρεσίες με μια ανακοίνωση για τις κοινωνικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος. Εργαζόμαστε επίσης σκληρά στον τομέα των υγειονομικών υπηρεσιών. Βάσει του κειμένου που παρουσιάζεται τώρα, αναμένω από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να ολοκληρώσουν γρήγορα τη νομοθετική διαδικασία.

Θα ήθελα επίσης να αναφέρω τρεις τομείς όπου πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έλαβε αποφάσεις που θα έχουν πραγματικά και διαρκή αποτελέσματα. Πρώτον, οι επιχειρήσεις: όλοι γνωρίζουμε ότι για νέες θέσεις εργασίας πρέπει να στραφούμε στις επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ, διότι δημιουργούν τις περισσότερες θέσεις εργασίας. Η απόφαση για περιορισμό της γραφειοκρατίας για τις νέες επιχειρήσεις είναι σημάδι ότι η Ευρώπη ανοίγεται τώρα προς τις επιχειρήσεις. Όσον αφορά τις ΜΜΕ, με χαροποίησε το γεγονός ότι η Επιτροπή υποστηρίχθηκε στην προσέγγισή της αναφορικά με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις και τη μείωση του διοικητικού φορτίου. Θα προωθήσουμε γρήγορα αυτό το έργο.

Δεύτερον, η γνώση: η πρόταση για ένα Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας προκάλεσε συζητήσεις. Ωραία. Θεωρώ ότι είναι σημάδι πως το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας είναι πραγματικά σημαντικό. Μια ναυαρχίδα της ευρωπαϊκής υπεροχής στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία είναι μια πραγματικά νέα ιδέα, η οποία απαιτεί φαντασία και προώθηση για να έχει αποτελέσματα. Έχοντας λάβει το πράσινο φως από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, θα εργαστούμε για να πραγματοποιήσουμε τα σχέδια και να αποδείξουμε πώς το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας θα αποτελέσει αποτελεσματικό καταλύτη για τη γνώση και την ανάπτυξη στην Ευρώπη.

Όπως ανέφερα στην εισαγωγή μου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στην ενέργεια. Έβαλε την Ένωση στον δρόμο για μια πραγματική ενεργειακή πολιτική για την Ευρώπη. Υποστήριξε τον τριπλό στόχο για την Πράσινη Βίβλο μας: τη βιώσιμη, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια. Επίσης, καθόρισε τα πρακτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων εκ των 20 συγκεκριμένων προτάσεων που περιλαμβάνει η Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής: μια πραγματική εσωτερική αγορά ενέργειας, μια συνεκτική εξωτερική πολιτική, αποτελεσματική στήριξη της ενεργειακής αποδοτικότητας και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το προοδευτικό πρόγραμμα της Επιτροπής για την ενέργεια είναι τώρα πολύ απασχολημένο. Κατά συνέπεια, πιστεύω πραγματικά ότι θα υπάρξουν συγκεκριμένα μέτρα. Ήταν σημαντικό να μην είναι αυτό κάτι παροδικό. Είναι τώρα της μόδας να μιλάμε για την ενέργεια, και τα κράτη μέλη δέχονται τώρα αυτό που –ας είμαστε ειλικρινείς– πριν από δύο χρόνια θα ήταν αδύνατον να δεχθούν: ότι χρειαζόμαστε μια κοινή στρατηγική.

Έτσι, για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου, όπως είτε ο Καγκελάριος Schüssel, η Επιτροπή και ο Ύπατος Εκπρόσωπος θα παρουσιάσουν ορισμένες ιδέες σχετικά με την εξωτερική διάσταση της ενεργειακής πολιτικής. Αποφασίσαμε να θέσουμε το θέμα αυτό υπό συνεχή αναθεώρηση, παρακολουθώντας το κάθε χρόνο στο εαρινό Συμβούλιο. Αυτό ήταν σημαντικό όσον αφορά τη συνέπεια.

Κατόπιν όλων αυτών των εσωτερικών σημείων, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατάφερε επίσης να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα δέσμευσης σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία. Η Επιτροπή συνεργάζεται πολύ ενεργά με το Συμβούλιο για να προωθήσει την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών στη Λευκορωσία και να στηρίξει τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, ούτως ώστε οι πολίτες της Λευκορωσίας να έχουν πρόσβαση σε μέσα ενημέρωσης που δεν λογοκρίνονται και δεν ελέγχονται από μια κυβέρνηση που δεν σέβεται τις θεμελιώδεις αρχές ενός δημοκρατικού κράτους.

Κινούμαστε τώρα προς τη σωστή κατεύθυνση. Κάνουμε πράξεις τα λόγια μας. Γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε· συμφωνήσαμε σε αυτό, και τώρα το πράττουμε. Το κάνουμε σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τα κράτη μέλη, και επίσης με επιχειρήσεις, συνδικάτα, καταναλωτές και πολίτες σε όλη την Ευρώπη. Πιστεύω ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να υπάρξει μεγαλύτερη ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας. Πιστεύω ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος να εξέλθουμε από μια πολύ αρνητική κατάσταση για την Ευρώπη.

Όπως είπα νωρίτερα, υπάρχει τώρα στην Ευρώπη ένα αίσθημα σκεπτικισμού, ενίοτε και κυνισμού. Ο σωστός τρόπος για να αλλάξει αυτό είναι να υπάρξουν χειροπιαστά αποτελέσματα, να επιλύσουμε το θέμα της οδηγίας για τις υπηρεσίες, όπως κάνουμε, να διευθετήσουμε τις δημοσιονομικές προοπτικές, όπως ελπίζω ότι θα γίνει τώρα. Δεν θα σχολιάσω τώρα το θέμα αυτό, διότι το έκανα στις εισαγωγικές παρατηρήσεις μου. Έτσι, εάν μπορέσουμε να επιτύχουμε αποτελέσματα, θα δημιουργήσουμε την καλύτερη ατμόσφαιρα για τη διευθέτηση των θεσμικών προβλημάτων που πρέπει να επιλυθούν και για τη δημιουργία νέας ώθησης για αυτήν την Ευρώπη. Αυτό είναι το καθήκον μας. Θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να το επιτύχουμε.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Gert Poettering, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καγκελάριος Schüssel μίλησε για την κοινή ευθύνη των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και μόλις προ ολίγου, ο πρόεδρος της Επιτροπής μίλησε για έργα. Απευθυνόμενος στον Πρόεδρο του Σώματος πρέπει να πω πως έχω την εντύπωση ότι σήμερα βρισκόμαστε –εσείς οι τρεις και ολόκληρο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο– σε μία κατάσταση όπου καθίσταται φανερή αυτή η αίσθηση του ομαδικού πνεύματος, καθώς και η κοινή ευθύνη για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαι βαθύτατα πεπεισμένος ότι αυτή είναι μια καλή ευκαιρία για να δημιουργήσουμε και πάλι με συγκεκριμένες πράξεις μια ατμόσφαιρα που θα κάνει και πάλι ελκυστική την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους πολίτες της, και να το κάνουμε αυτό και για άλλα θέματα που δεν είναι σήμερα προς συζήτηση, όπως η Συνταγματική Συνθήκη, για την οποία πρέπει να βρεθεί μια λύση. Αυτό αποτελεί κοινή μας ευθύνη.

Σημειώνω με ευχαρίστηση πως ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εργάζεται σκληρά μαζί με εμάς και την Επιτροπή για το κοινό μέλλον της Ευρώπης και το κάνει αυτό χωρίς θόρυβο, αλλά με επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο, μέσα από την πίστη στην Ευρώπη. Για τους πολίτες, οι Βρυξέλλες είναι –συχνά εσφαλμένα– σύμβολο της γραφειοκρατίας. Θα επιτύχουμε –και εδώ απευθύνομαι κυρίως στην Επιτροπή– αν οδηγήσουμε τη διαδικασία της Λισαβόνας σε ένα θετικό αποτέλεσμα καθιστώντας σαφές ότι θέλουμε λιγότερη γραφειοκρατία και περισσότερη ελευθερία στην εσωτερική αγορά, γιατί όσο πιο ισχυρή είναι η εσωτερική αγορά, τόσο περισσότερο θα καταφέρουμε να ανοίξουμε την αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση –και η οδηγία για τις υπηρεσίες είναι ένα σημαντικό μέσον γι’ αυτό– θα υπάρχουν λιγότερη ρύθμιση, λιγότερες επιδοτήσεις και περισσότερος ανταγωνισμός και έτσι θα μεγαλώσει η ανταγωνιστικότητά μας στις παγκόσμιες αγορές. Γι’ αυτό, η γραμμή μας πρέπει να είναι: λιγότεροι νόμοι, μεγαλύτερα περιθώρια ελευθερίας για τις επιχειρήσεις, ιδίως για τις ΜΜΕ. Όσο λιγότερη γραφειοκρατία και δαπάνες αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ, τόσο μεγαλύτερες θα είναι οι δυνατότητες δημιουργίας θέσεων εργασίας. Αυτό είναι το κύριο μέλημα γιατί το θέμα δεν είναι, αφηρημένα, η οικονομία, αλλά οι άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι’ αυτό χαίρομαι, κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, διότι μιλήσατε ειδικά για τους νέους, αφού το χειρότερο είναι κατά βάσιν να μην έχουν προοπτικές οι νέοι άνθρωποι. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να το αποφύγουμε αυτό.

Σχετικά με την ενεργειακή πολιτική, ακούσαμε από την κυβέρνηση της Πολωνίας, που ασφαλώς δεν διακρίνεται από ιδιαίτερη αφοσίωση για την Ευρώπη, ότι περιμένει ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην ενεργειακή πολιτική. Εγώ λέω ότι έχει δίκιο, αφού αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζεται στην αλληλεγγύη. Χρειαζόμαστε μία ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική. Λέω όμως επίσης στην κυβέρνηση της Πολωνίας πως εφόσον ζητάει εδώ αλληλεγγύη, περιμένουμε από αυτήν να δείξει την ίδια αλληλεγγύη σχετικά με το μέλλον των στοιχείων, της ουσίας και των αρχών της συνταγματικής συνθήκης. Η αλληλεγγύη δεν είναι μονόδρομος και εδώ συναντάμε επανειλημμένα οι μεν τους δε. Πρέπει να δείχνουμε αμοιβαία αλληλεγγύη για να πραγματοποιηθεί το ευρωπαϊκό μας μέλλον.

Και μία τελευταία παρατήρηση, γιατί τελείωσε ο χρόνος: ίσως να πρέπει επίσης να εξετάσουμε πώς θα μπορούν να εκθέτουν επαρκώς τις απόψεις τους το Σώμα και οι αρχηγοί των Ομάδων. Δεν είναι ανάγκη να έχουν τον ίδιο χρόνο ομιλίας με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τον Πρόεδρο της Επιτροπής, πρέπει όμως να επιτύχουμε μία πιο σωστή κατανομή του χρόνου.

Κύριε Πρόεδρε, προ ολίγου καλωσορίσαμε εδώ τον Alexander Milinkewich. Η Ομάδα μου ήταν αυτή που του απηύθυνε την ξεκάθαρη πρόσκληση να έρθει εδώ σήμερα. Συζητώντας για την ενέργεια και την οικονομία, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ποια είναι η βάση μας: οι αξίες μας, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Γι’ αυτό είμαστε υπέρμαχοι της δημοκρατίας στη Λευκορωσία και κάνοντάς το γινόμαστε και πειστικοί σε σχέση με την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, αξιολογώντας το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διαπιστώνουμε θετικά σημάδια. Στην τελευταία συνεδρίαση του Συμβουλίου φάνηκε ότι υπάρχει και στο Συμβούλιο η θέληση για αναζωογόνηση του ευρωπαϊκού σχεδίου και αυτό το καταγράφουμε ως θετικό. Ο κ. Poul Nyrup Rasmussen, πρόεδρος του Κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, παρουσίασε πριν από την τελευταία συνεδρίαση του Συμβουλίου εξ ονόματος του κόμματός μας ένα σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη και την απασχόληση, το οποίο εκπονήσαμε μαζί με τους σοσιαλιστές Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών. Το επίκεντρο αυτού του σχεδίου είναι οι δημόσιες επενδύσεις και δαπάνες για να κινητοποιηθούν οι ιδιωτικές δαπάνες. Ακριβώς αυτό είπατε προ ολίγου, όταν υπογραμμίσατε ότι οι πόροι που διαθέτει η ΕΤΕ θα χρησιμοποιηθούν γι’ αυτόν τον σκοπό. Αυτός είναι ένας καλός σοσιαλδημοκρατικός δρόμος και μπορείτε να βασιστείτε στην υποστήριξή μας.

Αναφορικά με την ενεργειακή πολιτική, στην οποία θέλω να επανέλθω γιατί την κάνατε επίκεντρο της έκθεσής σας για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, είναι σωστό ότι χρειαζόμαστε μία κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική, στην οποία πρέπει πρώτα-πρώτα να ληφθεί υπόψη ότι τα κράτη μέλη αποφασίζουν τα ίδια για την ενεργειακή τους πολιτική. Επιτρέψτε μου να το επαναλάβω. Είπατε για πολλοστή φορά ότι την ώρα που η Ρωσία έκλεισε το φυσικό αέριο, βρισκόσασταν με την Καγκελάριο της Γερμανίας στην πρωτοχρονιάτικη συναυλία. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια σχέση αιτίας-αποτελέσματος – ας το αφήσουμε όμως αυτό. Μπορείτε να μου κάνετε τη χάρη να πείτε στην Καγκελάριο – όχι στην επόμενη πρωτοχρονιάτικη συναυλία, αλλά όταν την ξανασυναντήσετε: «Angela, άσε την ενεργειακή πολιτική, όπως κάνω κι εγώ». Έτσι θα κάνετε ένα σωστό βήμα σε σχέση με την πυρηνική ενέργεια και θα κερδίσετε μεγάλη υποστήριξη όχι μόνο στη χώρα σας, αλλά και στη Γερμανία. Το καθοριστικό είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή πολιτική με αλληλεγγύη.

Το Συμβούλιο πρέπει να αποφασίσει και δεν μπορεί να κάνει σαν τον γάιδαρο που είχε μπροστά του δυο σωρούς άχυρο και τελικά ψόφησε από την πείνα γιατί δεν ήξερε από ποιον σωρό να φάει. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μου δημιουργεί αυτήν την εντύπωση σχεδόν σε όλους τους τομείς. Συναντάμε διαρκώς το ίδιο πρόβλημα: ακούμε ωραίες δηλώσεις από το Συμβούλιο για το τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη και όταν τα μέλη του Συμβουλίου –οι συνάδελφοί σας αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων– επιστρέφουν στις χώρες τους, ξεχνούν τις υποσχέσεις που έδωσαν στην Ευρώπη και απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο στην εθνική κοινή γνώμη τους. Αυτή ακριβώς είναι η κρίση της Ευρώπης που πρέπει να την ξεπεράσουμε μαζί ως θεσμικά όργανα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμβάλλει σε αυτό. Δημιουργήσαμε μία καλή οδηγία για τις υπηρεσίες –χθες, η Επιτροπή δήλωσε ότι την ενέκρινε– και, κατά τη γνώμη μου, ένα από τα πιο ουσιαστικά σημεία των αποτελεσμάτων της τελευταίας συνεδρίασης του Συμβουλίου είναι ότι το Συμβούλιο είπε ομόφωνα πως θα το λάβει αυτό ως βάση για την κοινή του θέση. Αυτό είναι καλό σημάδι. Δείχνει ότι η Ευρώπη προχωρεί υπό την ηγεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δυστυχώς, δεν μπορούμε να το αφήσουμε αυτό μόνο στο Συμβούλιο και την Επιτροπή. Γι’ αυτό θα σας παρακολουθούμε στενά και στο μέλλον.

Μια τελευταία παρατήρηση, κύριε Schüssel: πρέπει να πω ότι ο ισολογισμός είναι αρκετά καλά ισοσκελισμένος. Η αυστριακή Προεδρία εργάζεται καλά. Θίξατε και σήμερα σε ορισμένες παρατηρήσεις –ξέρετε πολύ καλά τι εννοώ– διάφορες πτυχές αυτών που θα είναι αναγκαίο να γίνουν τις επόμενες εβδομάδες. Γενικά είσαστε επιδέξιος στους χειρισμούς σας. Υποσχεθήκατε να βοηθήσετε τον κ. Μπερλουσκόνι να σώσει την Ευρώπη από τον κομμουνισμό, ενώ μερικές ώρες αργότερα συναντηθήκατε με τον κ. Πρόντι. Ξέρετε πώς να εξισορροπείτε διαφορετικά συμφέροντα έτσι ώστε να είναι ευνοϊκά για εσάς. Αν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε όλοι μαζί αυτή την ικανότητα για το καλό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μας έχετε όλους στο πλευρό σας.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. (EN) Κύριε Πρόεδρε, οι κυνικοί στους κόλπους των Φιλελευθέρων και Δημοκρατών θα έλεγαν για το Συμβούλιο του περασμένου μήνα ότι θα μπορούσε να ήταν χειρότερο. Συγχαρητήρια στους Αυστριακούς που κατάφεραν να αποφύγουν τον καυγά. Τα συμπεράσματα της Προεδρίας ήταν, πολύ συχνά, δεσμεύσεις για οικονομική μεταρρύθμιση σε άμεσα αντίστροφη αναλογία με τις ενέργειες οικονομικής μεταρρύθμισης. Όμως, όσοι συγκαταλέγονται στους αισιόδοξους σημειώνουν ότι ο τόνος αυτών των συμπερασμάτων της Προεδρίας είναι διαφορετικός. Όπως είπε ο Μαρκ Τουέιν για τη μουσική του Βάγκνερ: «Δεν είναι τόσο άσχημη όσο ακούγεται». Ακόμη και οι σοσιαλιστές πρωθυπουργοί δέχτηκαν ότι το παιχνίδι έχει χαθεί, ότι η αγορά πρέπει να μας δώσει ανάπτυξη και ευημερία. Όλα τα μέλη του Συμβουλίου δέχτηκαν ότι η περιβαλλοντική πολιτική μπορεί να συμβάλει σημαντικά όσον αφορά τις θέσεις εργασίας και την ανάπτυξη.

Σημειώνουμε πρόοδο και, σε συνδυασμό με την προοπτική μιας διοργανικής συμφωνίας επί των δημοσιονομικών προοπτικών και την οικονομική ανάπτυξη που τώρα προβλέπουμε, υπάρχει και πάλι ελπίδα για την Ένωσή μας. Χαιρετίζω ιδιαίτερα την απόφαση της Επιτροπής αυτήν την εβδομάδα να θέσει νομικές προκλήσεις σε όσους χλευάζουν τους κανόνες της ελευθέρωσης, διότι αυτή είναι η δράση που χρειαζόμαστε από την Επιτροπή προκειμένου να σημειώσουμε πρόοδο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αξιοσημείωτα ευπροσάρμοστη. Μπορεί να μην σημειώνεται πρόοδος σε έναν τομέα, αλλά σημειώνεται πρόοδος κάπου αλλού: μια ενεργειακή πολιτική για την Ευρώπη, ένα καλό βήμα προόδου· ή περισσότερες χώρες που θέλουν να ενταχθούν στην ευρωζώνη. Η ώθηση για κοινή προσπάθεια μπορεί να προέλθει τώρα από τις εξωτερικές προκλήσεις και όχι από την εσωτερική πεποίθηση. Όμως, ελπίζω ότι η αυστριακή Προεδρία και η φινλανδική Προεδρία που θα την διαδεχθεί μπορούν να προωθήσουν αυτό το νέο πνεύμα και να μας βοηθήσουν να ανοικοδομήσουμε μια συνταγματική βάση επί της οποίας θα οικοδομήσουμε την Ένωσή μας για το μέλλον.

Η Ομάδα μου πιστεύει ότι είναι καιρός να θέσουμε στο επίκεντρο του εαρινού Συμβουλίου την οικονομική μεταρρύθμιση. Χρειάζεστε τρία Συμβούλια τον χρόνο. Πρέπει να συζητήσετε και άλλα ζητήματα – σημαντικά ζητήματα όπως αυτό της Λευκορωσίας. Θα μπορούσατε να είχατε συζητήσει, όπως προτείνουν ορισμένα κράτη μέλη, το θέμα του Γκουαντάναμο, όπου κρατούνται ακόμη κάτοικοι της ΕΕ. Η απροθυμία να αναστατώσετε τους Αμερικάνους σας εμπόδισε να το κάνετε. Ας προκύψει από αυτά τα Συμβούλια ένα λίγο πιο ευρωπαϊκό πνεύμα.

Ας ξεκινήσουμε να ανοικοδομούμε την Ένωση με την ενεργό συμμετοχή των κρατών μελών. Πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια έγιναν στη Ρώμη, στο Παρίσι, στο Λονδίνο, ακόμη και στο Βερολίνο προσπάθειες να καταργηθεί η κοινοτική μέθοδος, να αποσυντεθεί η Ευρώπη – εθνικές πρώτευσες που κινδυνεύουν να αυξήσουν την παγκόσμια αναρχία στο όνομα της διατήρησης της εθνικής κυριαρχίας.

Με μεγάλη έκπληξη είδα στη Ρώμη εσάς, κύριε Schüssel και κύριε Poettering, και όλα τα διάσημα στελέχη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, να στηρίζετε την εκστρατεία επανεκλογής ενός πρωθυπουργού που έχει υπονομεύσει επανειλημμένως τις αξίες της Ευρώπης…

(Χειροκροτήματα)

αποθαρρύνοντας την πρόοδο στη δικαστική συνεργασία, ακόμη και τις δικαστικές διαδικασίες· υπερβαίνοντας τα όρια της ευπρέπειας, των ελεύθερων και ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, ή ακόμη και των εκλογικών συστημάτων· χρησιμοποιώντας την Προεδρία της ΕΕ για να αγκαλιάσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν, αγνοώντας τη δράση της Ρωσίας στην Τσετσενία. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ισχυρίζεται ότι είναι φιλοευρωπαϊκό. Αυτή, όμως, δεν είναι δράση που αντιπροσωπεύει ένα φιλοευρωπαϊκό κόμμα.

(Διαμαρτυρίες)

Εάν οι Ιταλοί ψηφίσουν με σύνεση την Κυριακή, θα υπάρξει μια φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση στη Ρώμη, η οποία ίσως μπορέσει να συνεργαστεί με τη νέα κυβέρνηση του Βερολίνου για την επαναφορά της ισορροπίας που χρειαζόμαστε στην Ένωσή μας και την εκ νέου θέση της Ευρώπης σε σταθερές βάσεις.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Pierre Jonckheer, εξ ονόματος της Ομάδaς Verts/ALE. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Barroso, κύριε Schüssel, κύριε Winkler, κύριε Barrot, δεν θα ήθελα να προκαλέσω νέα παρέμβαση του κ. Schulz επισημαίνοντάς του ότι η Oμάδα μου ασφαλώς συμφωνεί με τα τελευταία λόγια του κ. Watson αναφορικά με την ιταλική κατάσταση.

Τούτου λεχθέντος, ο κ. Barroso επεσήμανε ορθώς ότι οι πολίτες ανέμεναν αποτελέσματα και ότι η νομιμοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επιτευχθεί βάσει της υποχρέωσης επίτευξης αποτελεσμάτων. Πρέπει όμως πρώτα να διαθέτουμε εργαλεία και μέσα. Επιτρέψτε μου, εν προκειμένω, να στραφώ προς τον κ. Schüssel και το Συμβούλιο –αφού συζητούμε στην πράξη για τα συμπεράσματα του Συμβουλίου– για να του υποβάλω τρεις προτάσεις.

Η πρώτη μου πρόταση αφορά τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τον οποίο μιλήσαμε προ ολίγου. Πιστεύω ότι πρέπει απλώς να επαναλάβουμε ότι αυτός ο προϋπολογισμός είναι ανεπαρκής και ασύμβατος με τους στόχους της Λισαβόνας. Οι προτάσεις που τίθενται επί τάπητος στην παρούσα φάση υπολείπονται κατά 110 δισεκατομμύρια ευρώ του ποσού που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κατά 200 δισεκατομμύρια ευρώ του ποσού που πρότεινε η Επιτροπή. Πρέπει, συνεπώς, και αυτή είναι η πρώτη μου πρόταση, να επιταχύνουμε τις εργασίες σε σχέση με τους ιδίους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως εσείς ο ίδιος επισημάνατε.

Η δεύτερη πρόταση αφορά τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Πιστεύω ότι αυτό που αποφασίστηκε είναι ενδιαφέρον, κύριε Schüssel. Τα 30 δισεκατομμύρια ευρώ είναι εξαιρετικά, στην πραγματικότητα όμως απαιτείται το δεκαπλάσιο ποσό σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων. Από την άποψη αυτή, πιστεύω ότι το Συμβούλιο δεν πρέπει να στριμωχτεί ολομόναχο σε μια γωνία και να δεχθεί να ανοίξει μια συζήτηση για τα ευρωπαϊκά κρατικά ομόλογα. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε την αποταμίευση του ευρωπαϊκού κοινού για να χρηματοδοτήσουμε βιώσιμα δίκτυα μεταφορών και για να χρηματοδοτήσουμε την περιβαλλοντική αποδοτικότητα. Και για αρχή, θα μπορούσαμε να το πράξουμε στο πλαίσιο της ευρωζώνης: τα συμπεράσματα του Συμβουλίου κάνουν μια σχετική αναφορά. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο.

Τέλος, ιδού η τρίτη μου πρόταση: πιστεύω ότι στο πλαίσιο του Συμβουλίου, πρέπει να προχωρήσει πραγματικά η συζήτηση για την εξέλιξη των φορολογικών συστημάτων των ευρωπαϊκών χωρών. Γνωρίζετε καλά ότι στην ερχόμενη εικοσαετία, θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της χρηματοδότησης των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες. Αν συνεχίσουμε να μην λαμβάνουμε αποφασιστικά μέτρα που να επιτρέπουν την επιβολή φόρου σε κινητές φορολογητέες ύλες, συμπεριλαμβανομένου του ευρωπαϊκού επιπέδου –πράγμα που, θα προσέθετα, μας οδηγεί στο ζήτημα των ιδίων πόρων– τότε θα συνεχιστεί η παρούσα κατάσταση, που χαρακτηρίζεται από τη διεύρυνση των ανισοτήτων όσον αφορά τη διανομή των εισοδημάτων και την αύξηση του φτωχού πληθυσμού, τον οποίο δεν θα καταφέρνουν πλέον να συντηρούν τα δίχτυα ασφαλείας της κοινωνικής ασφάλισης.

Ιδού τρεις προτάσεις, κύριε Schüssel, εύχομαι δε το Συμβούλιο, τόσο στη διάρκεια της Προεδρίας σας όσο και στις επόμενες Προεδρίες, να εξετάσει αυτό το είδος προτάσεων.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. McMILLAN-SCOTT
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (PT) Βλέποντας τα συμπεράσματα αυτής της Εαρινής Συνόδου και συγκρίνοντάς τα με το τι πραγματικά συμβαίνει στις οικονομίες μας και στις κοινωνίες μας, το μόνο συμπέρασμα που μπορώ να συναγάγω είναι ότι διευρύνεται το χάσμα που χωρίζει πολιτικές και πολίτες.

Πού είναι τα πρακτικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης για διπλασιασμό της οικονομικής ανάπτυξης και των θέσεων εργασίας με δικαιώματα προκειμένου να επιτευχθούν τα επίπεδα του 2000; Πού είναι οι απαντήσεις στην ανεργία, που έφθασε στο 18,5% των νέων κάτω των 25 σε ηλικία απασχόλησης και περίπου στο 10% των γυναικών σε ηλικία απασχόλησης; Πού είναι οι απαντήσεις στην ανάπτυξη σε αβέβαιες, κακοπληρωμένες θέσεις εργασίας, σε μια στιγμή που το 32% των απασχολούμενων γυναικών εργάζεται μόνο με καθεστώς μερικούς απασχόλησης και πάνω από το 43% των απασχολούμενων νέων είναι μόνο με σύμβαση ορισμένου χρόνου, χωρίς μελλοντικές προοπτικές;

Η αλήθεια είναι ότι οι μόνες απαντήσεις που προτάθηκαν υπήρξαν οι λίγες αόριστες υποσχέσεις για θέσεις εργασίας, χωρίς καμία αναφορά στην ποιότητα αυτών των θέσεων ή στα πρακτικά μέτρα για την επίτευξη αυτού του πράγματος, και αυτό είναι το πιο τρανταχτό σύμπτωμα των αυξανόμενων εντάσεων σε αρκετές χώρες της ΕΕ.

Προκαλεί οδυνηρή έκπληξη το ότι δεν υπήρξαν καθόλου απαντήσεις στη φτώχεια, που πλήττει πάνω από το 15% του πληθυσμού και ότι η φτώχεια δεν θεωρήθηκε σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η κοινωνική ενσωμάτωση πρέπει, συνεπώς, να είναι στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας της Επιτροπής, του Συμβουλίου και των κρατών μελών, πράγμα που πολύ απλά δεν συμβαίνει επί του παρόντος. Θέλω, λοιπόν, να προτείνω μια πρόκληση. Αυτό που χρειάζεται είναι αλλαγή κατεύθυνσης, όπου η έμφαση θα δίνεται στις πολιτικές οικονομικής και κοινωνικής συνοχής.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Crowley, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Προεδρεύοντα, καθώς και τον Πρόεδρο Barroso, για τη σημερινή συμβολή τους εδώ.

Ωστόσο, θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι λυπούμαι εξαιρετικά για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το Σώμα σήμερα το πρωί, σε αυτήν τη συζήτηση, εναντίον εθνικών πολιτικών εκλογών. Εάν εμείς στο Κοινοβούλιο δεν μπορούμε να επιδείξουμε αρκετή ωριμότητα ώστε να αντιμετωπίσουμε τα πραγματικά ζητήματα της Ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αντί να επανερχόμαστε σε βασικές κομματικές και πολιτικές λογομαχίες μεταξύ διαφόρων ατόμων, τότε πρόκειται για μια λυπηρή εικόνα του Σώματος. Στην πραγματικότητα, πολλά θετικά στοιχεία έχουν προκύψει από τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τα οποία θα πρέπει να προωθήσουμε με σθένος, ιδιαίτερα τις δεσμεύσεις που δόθηκαν για την αύξηση των επαγγελματικών ευκαιριών και την αύξηση του χρηματικού ποσού που θα επενδυθεί στην έρευνα και την ανάπτυξη· για τη βοήθεια της διάδοσης της διά βίου μάθησης και, επίσης, προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης· για τη χρήση των πόρων που είναι διαθέσιμοι στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, προκειμένου να δημιουργηθούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να τους δοθεί η ευκαιρία να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και να δημιουργηθεί η οικονομική ευημερία και ανάπτυξη που είναι απαραίτητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γενικά οι νέες πολιτικές προς τις οποίες προσπαθούμε να κινηθούμε περιλαμβάνουν ένα κοινό ενεργειακό σύστημα, όπου αναγνωρίζουμε, βεβαίως, το δικαίωμα των κρατών μελών να αντιμετωπίζουν τα ενεργειακά τους θέματα, αλλά επίσης βλέπουμε πού μπορούν αυτά τα μεμονωμένα κράτη μέλη να συνεργαστούν μεταξύ τους, ώστε να διασφαλιστούν οι ελάχιστοι πόροι όσον αφορά την προστασία και την ασφάλεια, αναφορικά με τη διασύνδεση και τη διασφάλιση της σωστής χρήσης της χρηματοδότησης για την έρευνα και την ανάπτυξη σχετικά με νέες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και, κυρίως, σχετικά με τα βιοκαύσιμα.

Καθώς επιθυμούμε να βοηθήσουμε το περιβάλλον, μειώνοντας ταυτόχρονα την εξάρτησή μας από τα εισαγόμενα καύσιμα, θα μπορούσαμε, εάν θέλαμε, να χρησιμοποιήσουμε νέα ενεργειακά είδη για τη λειτουργία όλων των δημόσιων μεταφορικών μέσων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ηλιακή ενέργεια για τη θέρμανση των σπιτιών μας, εάν θέλαμε. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε βιομάζα για τη θέρμανση των εργοστασίων, των σχολείων και των νοσοκομείων, εάν θέλαμε. Ωστόσο, αυτό απαιτεί επενδύσεις που θα διασφαλίζουν τη διάθεση της τεχνολογίας για όλους και, μέσω της φορολογίας, απαιτεί επίσης να προτιμηθούν ενέργειες που βλάπτουν λιγότερο το περιβάλλον, όπως κάναμε με την εισαγωγή αμόλυβδης βενζίνης πριν από πολλά χρόνια.

Κοιτώντας τη θετική πλευρά, διαπιστώσαμε χθες σε ποια σημεία μπορεί να ανταποκριθεί το Κοινοβούλιο. Όσον αφορά την οδηγία για τις υπηρεσίες και τις δημοσιονομικές προοπτικές, το Κοινοβούλιο είναι πρόθυμο να δράσει ως πολιτικό όργανο ώστε να διασφαλίσει ότι μπορεί να αποφασίζει εξ ονόματος των ευρωπαίων πολιτών, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα.

Ωστόσο –και αυτή είναι η αρνητική πλευρά– όταν μιλούμε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την ενθάρρυνση μεγαλύτερης ανάπτυξης στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, και όταν προτείνουμε την υπέροχη ιδέα ενός Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας και εμπειρογνωμοσύνης, αυτό που λείπει σε όλα αυτά είναι ένα κατάλληλο ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, διότι οι εταιρείες και οι επιχειρήσεις δεν θα επενδύσουν στην έρευνα και ανάπτυξη εάν δεν υπάρξει εγγυημένη προστασία των ιδεών τους. Αποτύχαμε παταγωδώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση να θέσουμε σε ισχύ ένα κατάλληλο νομικό πλαίσιο που θα επιτρέπει τη χρήση αυτών των χρημάτων παράλληλα με τη διαθέσιμη δημόσια χρηματοδότηση. Πραγματοποιήσαμε τις δεσμεύσεις μας, πρέπει τώρα να διασφαλίσουμε ότι θα μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε τις μελλοντικές μας υποσχέσεις για τις επόμενες γενιές στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Καρατζαφέρης, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – Κύριε Πρόεδρε, ακούστηκαν από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ορισμένα πράγματα. Παίρνω τη φράση την οποία είπε, ότι πρέπει να προσπεράσουμε τα εθνικίστικα αντανακλαστικά – βέβαια χρησιμοποίησε τη λέξη «εθνικίστικα» ως φόβητρο εις τα εθνικά αντανακλαστικά.

Μα εμείς δεν διδάξαμε τα εθνικά αντανακλαστικά στους λαούς της Ευρώπης τότε που υπήρχε η επικυριαρχία του κομμουνισμού με τη διεθνοποίηση; Απέναντι στη διεθνοποίηση του κομμουνισμού εμείς αναπτύξαμε στο λαό τα εθνικά αντανακλαστικά. Ονομάσαμε την Κοινωνία των Εθνών, «Κοινωνία των Εθνών» και όχι «των Κρατών», ονομάσαμε τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, «Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών» και όχι «Οργανισμό Ηνωμένων Κρατών», ακριβώς για να αναπτύξουμε εθνικά αντανακλαστικά.

Τώρα τους λέμε, καταργήστε τα αυτά τα αντανακλαστικά γιατί ακριβώς πρέπει να υπηρετήσουμε την παγκοσμιοποίηση που είναι η άλλη πλευρά της διεθνοποίησης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και όταν μιλάτε για κοινή ενεργειακή πολιτική, σημαίνει να δεσμεύσετε τα κράτη να μην μπορούν να έχουν δική τους εθνική ενεργειακή πολιτική. Εάν δεν έχουν δική τους εθνική ενεργειακή πολιτική, σημαίνει ότι δεν μπορούν να έχουν καλύτερες σχέσεις με τις χώρες του Κόλπου που έχουν πετρέλαια ή με τη Ρωσία που έχει ενέργεια. Επομένως, καθιστάτε ομήρους όλους τους λαούς, όλα τα κράτη. Και αυτό, βεβαίως, οι λαοί το αντιλαμβάνονται και γι’ αυτό θα αντιδράσουν.

 
  
MPphoto
 
 

  Leopold Józef Rutowicz (NI). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, η βελτίωση της ευρωπαϊκής οικονομίας και του βιοτικού επιπέδου των πολιτών της εξαρτάται από όλες τις οικονομικές οντότητες που επιχειρούν επιτυχώς στην παγκόσμια αγορά. Αυτό απαιτεί όλα τα κάπως βραδυπορούντα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να εργαστούν αποτελεσματικά. Απαιτεί επίσης οι διαθέσιμοι πόροι να εστιάσουν σε εσωτερικές μεταρρυθμίσεις. Οι νομικές διατάξεις και οι εσωτερικές λειτουργικές διαδικασίες πρέπει να προσαρμοστούν στις τρέχουσες ανάγκες. Συνεπώς, ζητώ να εγκριθούν με τη διαδικασία του επείγοντος οι αλλαγές που πρότεινε ο Πρόεδρος.

Θέλω να υπογραμμίσω ότι οι δημοσιονομικές προοπτικές δεν είναι τόσο καλές όσο θα μπορούσαν να είναι και ότι υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις, που πλήττουν διαφόρους τομείς της οικονομίας. Αυτά τα θέματα πρέπει να αντιμετωπιστούν το ταχύτερο δυνατόν. Θέματα που αφορούν πολλούς τομείς της οικονομίας, όπως τη γεωργία, πρέπει απλά να αντιμετωπιστούν με τη διαδικασία του επείγοντος, το ίδιο δε ισχύει μεταξύ άλλων και για τον τομέα της ενέργειας. Αυτό θα επιτρέψει στην οικονομία της Ευρώπης να αναπτυχθεί ικανοποιητικά στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Othmar Karas (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, όλοι νοιώθουμε ότι αυτές είναι καλές ημέρες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η οδηγία για τις υπηρεσίες και οι δημοσιονομικές προοπτικές έχουν μπει στην τελική ευθεία, ο απολογισμός του πρώτου εξαμήνου της προεδρίας του Συμβουλίου είναι καλός, οι ΜΜΕ, οι νέοι, η έρευνα, τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών και πολλά ακόμα είναι τομείς που βγήκαν κερδισμένοι.

Ας θυμηθούμε: πριν από ένα χρόνο απέτυχε η σύνοδος κορυφής, στις συζητήσεις της κυριάρχησαν οι αλληλοκατηγορίες, όλοι έλεγαν ότι η ΕΕ περνάει κρίση. Πριν από έξι μήνες ακυρώθηκε η σύνοδος κορυφής, η ΕΕ φαινόταν να έχει παραλύσει, τα αποτελέσματα ήταν πενιχρά και το Κοινοβούλιο απέρριψε με μεγάλη πλειοψηφία το αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής του Δεκεμβρίου. Και ποια είναι η κατάσταση σήμερα; Έχουμε ένα Κοινοβούλιο που απέδειξε ότι μπορεί να γίνει κινητήρια δύναμη για την πρόοδο, τρία θεσμικά όργανα που δεν κατέθεσαν τα όπλα και ένα Συμβούλιο που είναι και πάλι ικανό για διαπραγματεύσεις και ικανό να εργαστεί με επιτυχία. Επαναφέραμε όλοι μαζί την ΕΕ στην πορεία της. Όλοι συναισθάνονται ότι αυτήν την επιτυχία δεν μπορούμε να τη διαχωρίσουμε –και εγώ δεν θέλω να το κάνω– από την προεδρία του Συμβουλίου και τον πρόεδρό του Wolfgang Schüssel. Η πείρα του, ο επαγγελματισμός του, ο τρόπος που εργάζεται και το γεγονός ότι προτιμά τα έργα αντί για μεγάλα λόγια, μας συνένωσαν και κατέστησαν δυνατό τον σημερινό απολογισμό. Ευχαριστούμε και είμαστε περήφανοι γι’ αυτό ως Αυστριακοί.

Οι δημοσιονομικές προοπτικές μετατόπισαν συνολικά 7,9 δισ. ευρώ. Με το αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής και με την οδηγία για τις υπηρεσίες έχουμε το πιο δυνατό πρόγραμμα για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην ΕΕ εδώ και πολλά χρόνια. Πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προκειμένου να εκπληρωθούν οι στόχοι που θέσαμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda (PSE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να παραμείνω στα γεγονότα. Είναι γεγονός ότι ασφαλώς σημειώθηκαν κάποιες πρόοδοι στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής, ειδικά και στο τελευταίο Συμβούλιο. Ωστόσο, κύριε Προεδρεύων, τώρα το θέμα είναι η υλοποίηση. Θα ήθελα να εξετάζαμε πολύ περισσότερο τα σχετικά με την υλοποίηση και την υποδομή. Αναφέρθηκε ήδη ο κ. Poul Rasmussen και η πρωτοβουλία του.

Τη Δευτέρα εγκρίναμε τις οδηγίες για τα διευρωπαϊκά ενεργειακά δίκτυα. Τώρα όμως πρέπει να εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση. Εφόσον τα χρήματα που υπάρχουν για αυτόν τον σκοπό στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό είναι πολύ λίγα, θα πρέπει να βρεθούν εθνικοί προϋπολογισμοί που θα συνεισφέρουν κι αυτοί. Είπατε ότι έχουμε κοινά μελήματα και ότι ο καθένας πρέπει να καταβάλει προσπάθειες. Βέβαια, δεν βλέπω να το κάνουν όλοι αυτό ακόμα, ελπίζω όμως ότι θα συμβεί.

Σχετικά με την εξωτερική πολιτική –αυτό το λέω τώρα προς την Επιτροπή– αυτό το ζητούσαμε από την αρχή, από τότε που άρχισε τη θητεία της η Επιτροπή. Γίνεται καθυστερημένα, αλλά γίνεται, και ελπίζω ότι αυτό το εξάμηνο θα γίνουν κάποιες σχετικές δηλώσεις.

Κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, έχετε δίκιο λέγοντας πως η πολιτική για την ατομική ενέργεια είναι εθνική υπόθεση. Εγώ υποστηρίζω φυσικά τη γραμμή της Αυστρίας, όμως το θέμα της ασφάλειας και το θέμα της διάδοσης, μαζί με την επαναφορά της ατομικής ενέργειας, θα παίξει μεγάλο ρόλο και εδώ θα ήθελα μεγαλύτερη κινητοποίηση.

Σχετικά με την έρευνα και την ανάπτυξη, εξετάζοντας τον κατάλογο που περιλαμβάνεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου, τον βλέπω μάλλον θλιβερό. Υπάρχουν δύο χώρες, συγκεκριμένα η Σουηδία και η Φινλανδία, που βρίσκονται πολύ μπροστά και αυτό δίνει τη δυνατότητα να φθάσουμε τον στόχο του 3%. Και στην Αυστρία δεν είμαστε δυστυχώς ακόμα σε σημείο ώστε να μπορούμε πραγματικά να φθάσουμε το 3%. Και εδώ ισχύει ότι πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες, ιδίως όσοι έχουν μεγαλύτερο εισόδημα και μεγαλύτερη οικονομική δύναμη, προκειμένου να φθάσουμε στον στόχο μας του 3%.

Και μια τελευταία παρατήρηση για την οδηγία για τις υπηρεσίες: σας ευχαριστώ για την υποστήριξη. Πρόκειται για ένα ουσιαστικό στοιχείο της κοινωνικής Ευρώπης, αν μπορέσουμε να το περάσουμε στο Σώμα και μπορέσετε κι εσείς να το περάσετε στο Συμβούλιο. Αυτό είναι καθοριστικό. Αναφερθήκατε στους εργοδότες, όχι όμως και στους εργοδότες του συνεταιριστικού τομέα –και αυτό είναι πολύ σημαντικό– ούτε και στους εκπροσώπους των εργαζομένων που συνέβαλαν σημαντικά σε μια κοινωνική Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Lambsdorff (ALDE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πράγματι, αυτή η εαρινή σύνοδος κορυφής δεν απέτυχε. Ωστόσο, επαναλήφθηκαν ορισμένα λάθη του παρελθόντος που θεωρώ ότι είναι αξιοκατάκριτα.

Η υπόσχεση για δημιουργία 10 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας θυμίζει έντονα την πρώτη σύνοδο της Λισαβόνας. Επίσης, μάλλον ρητορική είναι και η επικέντρωση στη νεολαία, αν κρίνουμε όμως από το παράδειγμα της Γαλλίας, οι νέοι δεν φαίνεται να της έδωσαν μεγάλη σημασία. Το ταμείο για την παγκοσμιοποίηση είναι κατά τη γνώμη μου μια ανταμοιβή σε εκείνους που αρνούνται να κάνουν μεταρρυθμίσεις· έχουμε τη διαρθρωτική πολιτική και την πολιτική συνοχής για την επίτευξη διαρθρωτικών αλλαγών.

Ο κ. Schulz έχει επίσης δίκιο όταν λέει πως τα κράτη μέλη δεν συμμετέχουν όσο πρέπει. Χθες έγινε στο Βερολίνο σύνοδος κορυφής για την ενέργεια, όπου συζητήθηκαν τα πάντα εκτός από το άνοιγμα των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Δεν έχουμε να περιμένουμε πολλά από τα κράτη μέλη σε αυτό το μέτωπο. Έτσι, είναι ακόμα πιο ενθαρρυντικό το γεγονός ότι ενεργοποιείται επιτέλους και πάλι η Επιτροπή και κινεί διαδικασία κατά των κρατών μελών, και της Γαλλίας, για τον προστατευτισμό ως προς τις αγορές ενέργειας.

Επομένως, η απάντηση που χρειάζεται δεν πρέπει να είναι να δίνονται υποσχέσεις όπως στο παρελθόν, αλλά να καταστεί δυνατή η αύξηση του ανταγωνισμού. Η Επιτροπή κάνει επιτέλους πάλι γι’ αυτό κάτι που μας δίνει ελπίδες. Κατά τα άλλα, θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση θα έπρεπε να γίνει στις Βρυξέλλες και όχι στο Στρασβούργο.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Turmes (Verts/ALE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η Ευρώπη χρειάζεται μια νέα ενεργειακή πολιτική και πολιτική για τις μεταφορές. Κύριε Schüssel, πρέπει να δούμε αν η απόφαση για 20% περισσότερη ενεργειακή απόδοση και 15% ανανεώσιμες ενέργειες θα αποτελέσει πραγματικά επανάσταση. Είμαι πεπεισμένος ότι το σημαντικότερο εδώ είναι πως χρειαζόμαστε μια διαφορετική κουλτούρα ως προς τις μεταφορές και την ενέργεια. Τι εννοώ;

Αν θέλουμε πραγματικά να έχουμε απόδοση, πρέπει να συμμαχήσουμε με τους τεχνίτες και τις τράπεζες για να προχωρήσουμε επιτέλους ως προς το θέμα των κτιρίων μας. Χρειαζόμαστε μια συμμαχία με τις μεγαλουπόλεις για να κάνουμε και πάλι τις πόλεις μας πιο κατάλληλες και ευχάριστες για να ζούμε εκεί και χρειαζόμαστε λιγότερο όγκο κυκλοφορίας και μικρότερη κατανάλωση πετρελαίου για την κίνησή μας. Αυτό δεν νομίζω ότι επιτυγχάνεται ικανοποιητικά με αυτήν την πρωτοβουλία, αφού η Επιτροπή εξακολουθεί να στηρίζεται υπερβολικά στους μεγάλους ομίλους επιχειρήσεων και όχι στη συμμαχία με τις ΜΜΕ και με τους πολίτες.

Θα ήθελα να σας κάνω τρεις συγκεκριμένες ερωτήσεις, κύριε Schüssel: πρώτον, όσον αφορά την έρευνα για την ενέργεια, πώς θέλετε να δικαιολογήσετε στους πολίτες και τις ΜΜΕ της Αυστρίας το γεγονός ότι στο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα δίνουμε ή σκοπεύουμε να δώσουμε πέντε φορές περισσότερα κονδύλια για την πυρηνική ενέργεια από ό,τι για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας; Πώς θέλετε να διεξαγάγετε συζήτηση για την πυρηνική ενέργεια στην Αυστρία και στην Ευρώπη όταν ο κ. Barroso διαγράφει από την Πράσινη Βίβλο την λέξη «κίνδυνος» σε σχέση με την ατομική ενέργεια; Κύριε Barroso, ένας διάλογος χωρίς ιδεολογική χροιά θα ήταν ένας διάλογος στον οποίο θα συζητήσουμε και για τους κινδύνους της πυρηνικής ενέργειας.

Κύριε Schüssel, η ευθύνη για να διεξαγάγουμε μια αντικειμενική συζήτηση είναι δική σας και δεν μπορείτε να υπεκφεύγετε έτσι απλά και να κρύβεστε πίσω από την εθνική ανεξαρτησία των κρατών.

 
  
MPphoto
 
 

  Helmuth Markov (GUE/NGL). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, αν υιοθετήσουμε μία διπλή προσέγγιση της στρατηγικής της Λισαβόνας –από τη μια με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό κι από την άλλη με τα εθνικά προγράμματα– ασφαλώς αναρωτιέμαι αν ο συμβιβασμός που επιδιώκουμε τώρα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού αρκεί για τη διάθεση των απαραίτητων πόρων. Εγώ λέω ότι δεν αρκεί και το ίδιο ισχύει για τους εθνικούς προϋπολογισμούς: οι πόροι που χρειάζονται για την έρευνα και την ανάπτυξη, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, απλά δεν αυξάνονται αρκετά.

Στη σύνοδο κορυφής είπατε ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα για τις ΜΜΕ και αυτό είναι σωστό. Όταν όμως θέλει κανείς να κάνει κάτι για τις ΜΜΕ και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, πρέπει να κάνει κάτι για την αύξηση των δημοσίων επενδύσεων, οι οποίες δυστυχώς δεν αυξάνονται στα κράτη μέλη. Πρέπει να κάνει κάτι για να ενισχύσει την εσωτερική ζήτηση, και ασφαλώς δεν ενισχύετε την εσωτερική ζήτηση όταν μειώνετε τα εισοδήματα, όταν θέλετε να παρατείνετε τα εργάσιμα χρόνια και όταν αντικαθιστάτε τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης που είναι βασισμένα στην αρχή της αλληλεγγύης με συστήματα ιδιωτικής ασφάλισης. Αυτός είναι ένας εντελώς λανθασμένος δρόμος γι’ αυτό.

Πρέπει, αντίθετα, να αντικαταστήσουμε τη στρατηγική της Λισαβόνας με μια στρατηγική ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και αειφορίας. Κοιτάξτε τα αποτελέσματα: το όριο της φτώχειας δεν έχει αλλάξει, παραμένει από το 2000 μέχρι σήμερα στο 16%. Στο ίδιο διάστημα, η μακροχρόνια ανεργία αυξήθηκε από 3,9% σε 4,1%. Το ποσοστό της απασχόλησης σημείωσε ασήμαντη αύξηση, από 63% σε 64%. Απέχουμε πάρα πολύ από τους στόχους που ορίσαμε, κι αυτό συμβαίνει επειδή η στρατηγική είναι εσφαλμένη. Αυτή η στρατηγική της Λισαβόνας με τη σημερινή της κατεύθυνση δεν πρόκειται να μας οδηγήσει πουθενά.

 
  
MPphoto
 
 

  Johannes Blokland (IND/DEM). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, σήμερα, ξανακοιτάμε τα αποτελέσματα της Εαρινής Συνόδου Κορυφής, ωστόσο, πρόκειται για ακόμη μία συνάντηση αρχηγών κυβερνήσεων που απέβη τελείως άκαρπη. Οι Κάτω Χώρες ήδη εξέφρασαν την άποψη ότι δύο ευρωπαϊκές σύνοδοι κορυφής τον χρόνο για τη λήψη αποφάσεων αρκούν και με το παραπάνω· θα συνηγορούσα υπέρ της κατάργησης αυτών των συνόδων κορυφής άγονων συζητήσεων, διότι οι υποσχέσεις που δόθηκαν φαίνεται αδύνατο να εκπληρωθούν άμα τη επιστροφή στην πατρίδα. Δεν χρειάζεται παρά να αναφέρω τη Γαλλία προς επίρρωση του επιχειρήματός μου. Οι γαλλικές εταιρείες ενέργειας πραγματοποιούν εξαγορές ξένων εταιρειών, αλλά τα σύνορα παραμένουν κλειστά για εξαγορές από ξένες εταιρείες στη Γαλλία, και τώρα που η οδηγία για τις υπηρεσίες έχει «παγώσει», οι ξένοι εργαζόμενοι επίσης εμποδίζονται. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ένα βήμα εμπρός συνοδεύεται από δύο βήματα πίσω.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι ταραχές στη Γαλλία δείχνουν πόσο δύσκολη είναι η μεταρρύθμιση του κοινωνικού συστήματος. Η διαδικασία της Λισαβόνας βρίσκει σε σκόπελο, στη διαμαρτυρία του εκλογικού σώματος. Θα χρειαστεί να καταστήσουμε απολύτως σαφές στην προστατευτική Γαλλία επίσης, όμως, ότι το κοινωνικό σύστημα είναι μη βιώσιμο χωρίς μεταρρυθμίσεις. Η ΕΕ δεν πρέπει πλέον να ανεχθεί την τροχοπέδη της Γαλλίας. Αν μια ευρωπαϊκή σύνοδος κορυφής αρχηγών κυβερνήσεων κατέληγε σε σχετική απόφαση και την επέβαλε, τότε η συνεδρίαση θα δικαιολογούνταν πλήρως.

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Bobošíková (NI). – (CS) Κύριε Πρόεδρε, διάβασα προσεκτικά τα συμπεράσματα της συνεδρίασης του Μαρτίου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και οφείλω να πω ότι είμαι λίαν απογοητευμένη. Είναι επιφανειακά και πρωτίστως υποκριτικά.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνωρίζει στα συμπεράσματα την εξαιρετική σημασία της δημιουργίας ενός ευνοϊκότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος και εξαίρει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ως τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας, μιλώντας για την ανάγκη στήριξής τους και στήριξης της επιχειρηματικότητας εν γένει, δυστυχώς όμως δεν πρόκειται παρά για διακηρύξεις που μένουν στα χαρτιά. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχασε μία μοναδική ευκαιρία να περάσει από τα λόγια στις πράξεις. Περίμενα οι πολιτικοί να βρουν το σθένος να υποστηρίξουν τις αρχικές προτάσεις της Επιτροπής αναφορικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, ιδίως την αρχή της χώρας προέλευσης και ότι το Συμβούλιο θα έστελνε καθαρά μηνύματα ότι σκόπευε σοβαρά να αναπτύξει το επιχειρηματικό περιβάλλον. Αυτό δεν συνέβη, όμως. Το Συμβούλιο επέλεξε τις ευνουχισμένες και λαϊκιστικές προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κατέληξε να μην κάνει απολύτως τίποτα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πέρα από το να εκφράσει μερικά ενθαρρυντικά λόγια. Δεν βλέπω με ποιον τρόπο μπορεί αυτό να είναι ο δρόμος για την εκπλήρωση της Στρατηγικής της Λισαβόνας και της μεγαλύτερης ανταγωνιστικότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  João de Deus Pinheiro (PPE-DE). – (PT) Κατά την άποψή μου, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη επισημάνθηκαν ορθώς από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: η παγκοσμιοποίηση, το δημογραφικό ζήτημα, καίριας σημασίας τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας όπως η ενέργεια και οι υπηρεσίες, η έρευνα και ανάπτυξη, η καινοτομία, η εκπαίδευση, η απασχόληση και η οικονομική μεγέθυνση.

Ποιο είναι όμως το αίσθημα που μένει σε κάποιον; Μολονότι από τη μια πραγματοποιήθηκε αξιοσημείωτη πρόοδος στο πεδίο της ενέργειας –πρόοδος που πριν από έξι μήνες θα φάνταζε αδιανόητη– υπήρξαν άλλα πεδία όπου δυστυχώς δεν σημειώσαμε ανάλογη πρόοδο. Πού οφείλεται αυτό; Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Στρατηγική της Λισαβόνας διέπραξε το ύψιστο αμάρτημα να μην αναθέσει στην Επιτροπή την ευθύνη για την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής και να μην αποτελέσει η τελευταία το εστιακό της σημείο.

Η Επιτροπή κατέβαλε τώρα μια προσπάθεια και αυτός είναι ο λόγος που σημειώθηκε πρόοδος. Πρέπει, ωστόσο, να γίνουν πολύ περισσότερα. Τα κράτη μέλη πρέπει να αναθέσουν στην Επιτροπή την ευθύνη και τους πόρους που θα διευκολύνουν αυτή την τόσο απαραίτητη πρόοδο. Ως προς αυτό, οφείλω να πω ότι επικροτούμε ολόψυχα τη στήριξη που δόθηκε στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει νόημα να έχουμε 25 ευρωπαϊκές πολιτικές για την έρευνα, που δεν κατευθύνονται στον καίριο στόχο της οικονομίας της γνώσης και που εξακολουθούν να στερούνται πόρων και κρίσιμης μάζας ώστε να μπορούν να ανταγωνιστούν με πιο ανεπτυγμένες οικονομίες.

Συνεπώς, αν θέλουμε σήμερα να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα ότι η Στρατηγική της Λισαβόνας είναι ζωντανή και αν θέλουμε να εφαρμοστεί ταχέως, πρέπει να δώσουμε στην Επιτροπή τους πόρους που θα της επιτρέψουν να δημιουργήσει και να θέσει σε λειτουργία το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας, πράγμα που, κατά τη γνώμη μου, θα αποτελέσει πολύ σημαντικό βήμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Poignant (PSE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, οι Γάλλοι θα συγκρατήσουν δύο πράγματα από το Συμβούλιο. Το πρώτο είναι ότι όταν ένας Γάλλος μιλά αγγλικά, ο Πρόεδρος εγκαταλείπει την αίθουσα. Το δεύτερο είναι ότι όταν ένας δημοσιογράφος τον ρωτάει αν πρέπει να εφαρμοστεί ένας νόμος που έχει δημοσιευτεί, η απάντηση είναι «ναι» στις Βρυξέλλες και «όχι» στο Παρίσι!

«Πρέπει να συνηθίσετε σε αυτήν την ιδέα, όσο σκληρά κι αν εργαστήκατε», αυτό είναι εκείνο που συγκράτησαν οι Γάλλοι. Αυτή η χώρα βράζει ολόκληρη· σε δέκα μήνες γνώρισε τρεις εξεγέρσεις: η πρώτη εκδηλώθηκε στις κάλπες και εξέφραζε ένα είδος εχθρότητας έναντι του καπιταλισμού· η δεύτερη με τις συγκρούσεις στα προάστιά μας εξέφραζε ένα είδος εξέγερσης κατά των διακρίσεων· η τρίτη με την απεργία και τις διαδηλώσεις εκφράζει ένα είδος εξέγερσης κατά της εργασιακής ανασφάλειας σε όλες της τις εκφάνσεις. Εξ αυτού, συνάγω −και συγχωρείστε μου που στέκομαι λίγο παραπάνω στη χώρα μου− ότι για το επόμενο Συμβούλιό σας μάλλον παρά για το τωρινό, ασχέτως με το τι κάνατε σε αυτό, υπάρχει μια προσδοκία στην οποία πρέπει να ανταποκριθούμε: η αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Οι συμπολίτες μας αισθάνθηκαν ότι αυτή την περίοδο υπήρξε πολύ μεγαλύτερη δόση συμφεροντολογικών σκοπιμοτήτων. Η Γαλλία πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες που της αναλογούν, διότι δεν είναι ξένη προς αυτή τη στάση, δεν είναι η μόνη όμως. Συνεπώς, πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη και πίστη μεταξύ μας, όπως δηλοί και η λατινική ρίζα της λέξης. Πρέπει η Επιτροπή και το Συμβούλιο να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο. Μια άλλη πτυχή αφορά την προστασία, διότι κατά κάποιον τρόπο, οι συμπολίτες μας φοβούνται ότι η Ευρώπη δεν τους προστατεύει επαρκώς. Καλή τύχη!

 
  
MPphoto
 
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης (GUE/NGL). – Κύριοι Πρόεδροι του Συμβουλίου και της Επιτροπής, εσείς πανηγυρίζετε και αυτοεπαινείσθε. Είσθε πολύ χαρούμενοι για τα αποτελέσματα της εαρινής Συνόδου Κορυφής. Πιστεύετε ότι το ίδιο νοιώθουν και οι ευρωπαίοι πολίτες;

Πιστεύω πως όχι. Και αυτό γιατί η αναθεώρηση της στρατηγικής της Λισαβόνας που προωθείτε θυσιάζει τους πυλώνες της συνοχής και του περιβάλλοντος στο όνομα μιας νεοφιλελεύθερης εκδοχής περί ανταγωνιστικότητας. Ο περίφημος όρος «Flexicurity» αυτό ακριβώς περιγράφει.

Μετά από πέντε χρόνια αποτυχίας θέτετε φιλόδοξους στόχους και μάλιστα με χρονοδιαγράμματα δεσμευτικά για θέσεις απασχόλησης, έρευνα, ενέργεια, ανάπτυξη, και την ίδια ώρα ο προϋπολογισμός χαρακτηρίζεται από ακραία ευρωτσιγκουνιά και έλλειψη φιλοδοξιών.

Με τι πόρους και ποιες πολιτικές θα πετύχετε αυτούς τους στόχους, όταν κρίσιμοι τομείς, όπως τα διαρθρωτικά ταμεία, τα διευρωπαϊκά δίκτυα, η πολιτική για την προστασία των καταναλωτών και την υγεία, η έρευνα, η εκπαίδευση, υποφέρουν από δραστικές περικοπές πόρων;

Εσείς πιστεύετε ότι θα πετύχετε τους στόχους που έχετε θέσει; Η πολιτική μου ομάδα δεν το πιστεύει και γι’ αυτό διαφωνεί με την πολιτική σας.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM). – (SV) Κύριε Πρόεδρε, το ευρωπαϊκό κατεστημένο έχει μια οδυνηρή συνήθεια να χρησιμοποιεί τρομοκρατικές πράξεις, φυσικές καταστροφές, πολιτικές κρίσεις και απότομες οικονομικές διαταραχές για τους πολιτικούς του στόχους. Ο δικαιολογημένος φόβος του κόσμου, η αγωνία του και η πολιτική του δέσμευση χειραγωγούνται προκειμένου να συνεχιστεί ο αγώνας για ένα ευρωπαϊκό υπερκράτος. Αυτός είναι ο λόγος που συχνά αναγκαστήκαμε, εδώ στο Σώμα, να ακούμε ατελείωτο αριθμό ομιλιών που είχαν ως πηγή έμπνευσης τις τρομοκρατικές πράξεις στη Μαδρίτη και στο Λονδίνο, την καταστροφή που προξένησε το παλιρροϊκό κύμα στον Ινδικό Ωκεανό ή τους κινδύνους για πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Οι ομιλητές, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, συχνά χρησιμοποίησαν ξεδιάντροπα αυτά τα τραγικά και μοιραία γεγονότα για να προωθήσουν μια κρυμμένη ατζέντα: τον αγώνα για ένα ευρωπαϊκό υπερκράτος.

Τώρα ο ενεργειακός εφοδιασμός της Ευρώπης οδηγείται σε κρίση και έχουμε μια από τα ίδια. Οι 25 κυρίες και κύριοι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δεν έχουν ιδέα πώς θα είναι η ενεργειακή τεχνολογία και πολιτική σε δέκα χρόνια. Συνεπώς, δεν πρέπει να θεσπίσουν ποσοστά για τα βιοκαύσιμα και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η κάθε χώρα πρέπει να πειραματιστεί αυτόνομα και να αναζητήσει λύσεις σε μια ελεύθερη αγορά ενέργειας. Καθήκον της ΕΕ είναι να διατηρήσει μια ελεύθερη αγορά ενέργειας και να συντονίσει τις επενδύσεις σε υποδομές.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ο κ. Barroso, ανέφερε τη γήρανση του πληθυσμού και την παγκοσμιοποίηση ως δύο από τις κύριες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Είναι σημαντικό να θέσουμε το πρώτο στην κορυφή της πολιτικής μας ατζέντας. Η γήρανση του πληθυσμού στην Ευρώπη είναι, στην πράξη, όχι τόσο μια πρόκληση όσο ένα πρόβλημα που απειλεί τη ζωή, όχι μόνο όσον αφορά το να κρατήσουμε άθικτα τα συστήματα κοινωνικής μας ασφάλισης, και άρα τις οικονομίες μας, αλλά πολύ απλά και το να διασφαλίσουμε την αδιάλειπτη συνέχεια των ευρωπαϊκών λαών.

Επιπλέον, ενίοτε προωθούνται λύσεις που το μόνο που κάνουν είναι να επιδεινώνουν τα πράγματα. Αναλογιστείτε μόνο την έκκληση για νέα, μαζικής κλίμακας μετανάστευση. Η Επιτροπή δημοσίευσε μια Πράσινη Βίβλο σε μια προσπάθεια να διερευνήσει αυτή την κατεύθυνση. Ενώ αυτό μπορεί να εξυπηρετεί τα βραχυπρόθεσμα συμφέροντα ορισμένων εταιριών ή βιομηχανιών, σε καμία περίπτωση να μην υπολογίζετε στην υποστήριξη της κοινής γνώμης για αυτό το θέμα. Ήδη, ως έχει η κατάσταση, υφίστανται ανυπολόγιστα προβλήματα. Αν η ΕΕ θέλει να αποξενωθεί ακόμη περισσότερο από το κοινό, τότε πρέπει να ακολουθήσει αυτή την κατεύθυνση. Μια πραγματική λύση είναι να ενθαρρύνουμε τις νέες οικογένειες να αποκτήσουν περισσότερα παιδιά και να δημιουργήσουμε ένα πρόσφορο κλίμα για αυτό το πράγμα. Αν δεν γίνει αυτό, οι στόχοι της Λισαβόνας δεν θα είναι παρά λέξεις κενές περιεχομένου.

 
  
MPphoto
 
 

  Alejo Vidal-Quadras Roca (PPE-DE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, δεδομένων των μεγάλων προσδοκιών κατά τη διάρκεια των εβδομάδων πριν από το Εαρινό Συμβούλιο, όσον αφορά την πιθανότητα δημιουργίας μιας κοινής πολιτικής ενέργειας, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σε αυτόν τον τομέα είναι, αφενός, ελπιδοφόρα, αλλά, αφετέρου, απογοητευτικά.

Είναι ελπιδοφόρα υπό την έννοια ότι, για πρώτη φορά, ένα κείμενο του Συμβουλίου περιλαμβάνει μια παράγραφο αφιερωμένη αποκλειστικά στη δρομολόγηση της κοινής ενεργειακής πολιτικής, διότι επισημαίνει θέματα στα οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιμένει εδώ και πολύ καιρό, όπως η σωστή εφαρμογή των ισχυουσών οδηγιών, η ανάγκη να εκπληρώσουν τα κράτη μέλη τις δεσμεύσεις τους στον τομέα στον διασυνδέσεων, η έλλειψη επενδύσεων στις υποδομές και στην έρευνα και ανάπτυξη και η ανάγκη ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς ενέργειας: μια σειρά προτάσεων τις οποίες ελπίζουμε ότι τα κράτη μέλη θα εκπληρώσουν το συντομότερο δυνατό.

Ας δούμε όμως τα γεγονότα. Για άλλη μία φορά, το Συμβούλιο έδειξε έλλειψη οράματος και φιλοδοξίας στον κρίσιμο τομέα της ενέργειας. Με εξαίρεση ορισμένα θέματα, όπως η ανάγκη να μιλάμε με μία φωνή στην παγκόσμια σκηνή και η πιθανή δημιουργία ενός μηχανισμού αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης, τα υπόλοιπα μέτρα προβλέπονται ήδη σε διάφορες ισχύουσες οδηγίες και σε συμφωνίες προηγούμενων συνόδων κορυφής.

Επιπλέον, χρειαζόμαστε μια ειλικρινή συζήτηση μεταξύ των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων σχετικά με τα πολιτικά εμπόδια που προβάλουν ορισμένες κυβερνήσεις στη σωστή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Τα συμπεράσματα που υποστηρίζουν τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς δεν μπορούν να υπογραφούν όταν, ταυτόχρονα, προβάλλονται εθνικοί πρωταθλητές και εφαρμόζεται μια μορφή προστατευτισμού που πλήττει σοβαρά τη διαδικασία της ολοκλήρωσης.

Θα ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας στο Συμβούλιο ότι είμαστε ικανοποιημένοι με την πρότασή του να εκπληρωθούν οι υφιστάμενες υποχρεώσεις, αλλά απογοητευμένοι για το γεγονός ότι δεν έχει το πολιτικό θάρρος να θεσπίσει μια πραγματική κοινή ενεργειακή πολιτική, την οποία ζητούν αυτό το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την οποία η Ένωση χρειάζεται επειγόντως, διότι το μέλλον της εξαρτάται από αυτή.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrique Barón Crespo (PSE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, έχω τρία μηνύματα για σας. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και ιδιαίτερα τον Καγκελάριο Schüssel για την υποστήριξη που πρόσφεραν στην ισπανική κυβέρνηση για την έναρξη της μακράς διαδικασίας καταπολέμησης της τρομοκρατίας μετά την παύση του πυρός που ανακοίνωσε η τρομοκρατική οργάνωση ETA. Σας ευχαριστούμε πολύ.

Δεύτερον, χαιρετίζω το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δέχτηκε την ισπανο-σουηδική πρωτοβουλία για ένα σύμφωνο για την ισότητα των φύλων, η οποία αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς τομείς προόδου στην Ευρώπη.

Τρίτον, θα αναφερθώ στην ενεργειακή πολιτική. Τουλάχιστον αρχίζουμε να μιλάμε για ενεργειακή πολιτική αλλά, αντί να επιτιθέμεθα στον προστατευτισμό, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε ενεργειακή πολιτική και πρέπει να ξεκινήσουμε δημιουργώντας ένα ισότιμο πλαίσιο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο ελευθερωμένες αγορές στην Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ισπανία. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να θέσουμε τέλος στα τείχη και να δημιουργήσουμε ευρωπαϊκή πολιτική.

Εκτός από το να νουθετεί τους άλλους, η Επιτροπή πρέπει να εκτελεί και τα καθήκοντά της. Θα ήταν ενδιαφέρον, για παράδειγμα, να μάθουμε τι πιστεύει η Επιτροπή, από ευρωπαϊκής άποψης, για τον αγωγό φυσικού αερίου της Βαλτικής και για την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Επιπλέον, έχοντας δεχτεί τις απόψεις του Κοινοβουλίου σχετικά με την οδηγία για την ελευθέρωση των υπηρεσιών, η Επιτροπή θα πρέπει να μας προσφέρει μία οδηγία σχετικά με τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος. Διότι δεν μιλάμε για αγορά, αλλά για υπηρεσίες κοινής ωφελείας και για εταιρείες που παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες, και η Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να κάνει το καθήκον της.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergej Kozlík (NI). – (SK) Θέλω να επισημάνω δύο πράγματα: η Ευρώπη έχει και θα συνεχίσει να έχει επείγουσα ανάγκη για ενέργεια. Ωστόσο, λόγω πίεσης εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λόγω μιας αδύναμης εθνικής κυβέρνησης, η Σλοβακία θα πρέπει να κλείσει δύο μονάδες του πυρηνικού σταθμού στο Jaslovské Bohunice μέχρι το 2008. Με δεδομένες τις προδιαγραφές ασφαλείας αυτών των μονάδων, κάλλιστα θα μπορούσαν να παραμείνουν σε λειτουργία τουλάχιστον μέχρι το 2015.

Η Σλοβακία θα λάβει ελάχιστο τμήμα του ποσού που θα απαιτηθεί για το κλείσιμο αυτών των μονάδων από κοινοτικούς πόρους. Φέτος, αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία δύο πανευρωπαϊκής σημασίας νέα εργοστάσια παραγωγής αυτοκινήτων στη Σλοβακία. Ως αποτέλεσμα, το σύστημα μεταφορών θα παλέψει για να ανταποκριθεί στις ανάγκες που θα προκύψουν σχετικά με την παράδοση των προμηθειών και την αποστολή τελικών προϊόντων. Ωστόσο, στο πλαίσιο των μακροπρόθεσμων δημοσιονομικών προοπτικών, η Ευρωπαϊκή Ένωση μειώνει τους πόρους που διατίθενται για τα διευρωπαϊκά δίκτυα κατά 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό ουδόλως θα συμβάλει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών της Σλοβακίας στην πολιτική της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Timothy Kirkhope (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, ξεκινώ χαιρετίζοντας τη σταθερή θέση του Συμβουλίου αναφορικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία και τις κυρώσεις που έχουν συμφωνηθεί.

Όσον αφορά την ατζέντα της Λισαβόνας, χαιρετίζω πολλά από τα συμπεράσματα της Προεδρίας αλλά, δυστυχώς, η Ευρώπη δεν έχει ακόμη βρει μια απάντηση στην υφιστάμενη οικονομική δυσπραγία της. Οι κυβερνήσεις εύκολα υπογράφουν δηλώσεις προθέσεως, αλλά δύσκολα πραγματοποιούν όσα πρεσβεύουν.

Όσον αφορά την οδηγία για τις υπηρεσίες, παραδέχομαι ότι με δυσαρέστησε ο συμβιβασμός του Συμβουλίου. Καλούσα συνεχώς τη βρετανική κυβέρνηση και το Συμβούλιο να προχωρήσουν περαιτέρω προς μια κατεύθυνση ελευθέρωσης, αλλά τα λόγια μου ήταν φωνή βοώντος εν τη ερήμω. Ο κ. Μπλερ λέει αυτά που θέλουν να ακούσουν οι πολίτες· ισχυρίζεται ότι διαδραματίζει ηγετικό ρόλο και ότι η υπόλοιπη Ευρώπη συμμορφώνεται, αλλά φρονώ ότι απατάται – και δεν είναι η πρώτη φορά. Μια οδηγία για την πραγματική ελευθέρωση των υπηρεσιών θα ήταν το πιο ουσιαστικό σημάδι της μεταρρύθμισης της Ευρώπης, κάτι που χρειάζεται απεγνωσμένα τώρα και όχι σε κάποια αόριστη στιγμή στο μέλλον.

Η πιο απογοητευτική πλευρά του Συμβουλίου ήταν, ωστόσο, η ουσιαστική αποτυχία των ηγετών να μιλήσουν με σθένος για το διογκούμενο κύμα προστατευτισμού. Περιμέναμε να ακούσουμε κάτι –τουλάχιστον ένα μνημόνιο– από τον κ. Μπερλουσκόνι, καθώς φαίνεται ότι έχει μιλήσει προσφάτως για όλα τα υπόλοιπα θέματα, και από τον κ. Μπλερ. Όμως, τι συνέβη; Η συνεδρίαση του Συμβουλίου θα μπορούσε να καταστήσει σαφή την αποφασιστικότητά του να εναντιωθεί στον προστατευτισμό που απειλεί την ευημερία της Ευρώπης και τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Ήταν η τέλεια στιγμή να δείξει το Συμβούλιο στους πολίτες ότι είναι αποφασισμένο να κάνει το σωστό, αλλά δεν τα κατάφερε.

Και πάλι, εναπόκειται στον Πρόεδρο να επιχειρηματολογήσει. Τον συγχαίρω για τη συνεχή αποφασιστικότητά του επί του θέματος. Την περασμένη εβδομάδα, είπε στη Φλωρεντία ότι οι εθνικές κυβερνήσεις ενδίδουν σε λαϊκίστικους πειρασμούς. Συμφωνώ. Είναι καιρός να σκεφτούμε τι δράση πρέπει να αναλάβουμε ενάντια σε αυτούς που θέλουν να εναντιωθούν στους βασικούς κανόνες της ενιαίας αγοράς.

Επίσης, συγχαίρω τον κ. Barroso για τη δράση που ανέλαβε χθες για την επιβολή περιορισμών στους ενεργειακούς γίγαντες της Ευρώπης, οι οποίοι χρησιμοποιούν τη βιομηχανική δύναμή τους για να παρακωλύσουν τον ανταγωνισμό και να στρεβλώσουν την αγορά. Αυτήν τη νομική δράση ενάντια σε όσους προσπαθούν να περιορίσουν μια ανοιχτή ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας θα την επιδοκιμάσουν όσοι από εμάς πιστεύουν στις ελεύθερες αγορές και στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Θα ήθελα να καλωσορίσω την αντιπροσωπεία Άγιων Βασίληδων στο θεωρείο. Είναι κάπως εκτός εποχής – ελπίζω ότι θα συμπεριφερθείτε καλά! Τουλάχιστον φοράτε τα σωστά χρώματα για σήμερα το πρωί – κόκκινο και άσπρο, όπως ακριβώς και εγώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, φθάσαμε στο ενδιάμεσο στάδιο της Στρατηγικής της Λισαβόνας, με τρανταχτή αποτυχία μέχρι τώρα. Η προτεραιότητα της Ένωσης πρέπει τώρα να είναι η καινοτομία υπό την ευρύτερη δυνατή έννοια, μαζί με τις επενδύσεις στη γνώση. Αυτό θα οδηγήσει σε οικονομική μεγέθυνση και αύξηση της απασχόλησης. Κατά συνέπεια, προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ακόμη ένα Συμβούλιο περικόπτει τις δαπάνες στην έρευνα και στα εκπαιδευτικά προγράμματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα ποσοστά των περικοπών φθάνουν πραγματικά σε διψήφιους αριθμούς. Πώς μπορούν να δικαιολογηθούν τέτοιες αποφάσεις; Πώς υποτίθεται ότι μπορεί η Ένωση να ανταγωνιστεί, όταν η οικονομική της ανάπτυξη μόλις και μετά βίας είναι 2%, ο δε μέσος όρος της ανεργίας ανέρχεται σε 9%;

Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει τεθεί σε καθεστώς αυστηρής λιτότητας, αν όμως σταδιακά αδυνατίσει περισσότερο, δεν θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις ανάγκες μιας επεκτεινόμενης Ένωσης. Επιπλέον, μια κάτισχνη Ευρώπη δεν θα είναι σε θέση να ανταγωνιστεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα και την Ινδία, οι οικονομίες των οποίων είναι ανθηρές.

Ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε χθες στις διαπραγματεύσεις αναφορικά με τις δημοσιονομικές προοπτικές είναι βεβαίως καλοδεχούμενος και αναπτερώνει κάποια μικρή ελπίδα ότι η Στρατηγική της Λισαβόνας δεν θα παραμείνει απλώς στα χαρτιά, αλλά ότι θα καταστεί στόχος προτεραιότητας. Παραδόξως, όμως, συνεχίζει να εμφανίζεται στο τέλος της λίστας των δαπανών και μέχρι τότε οι κρατικοί πόροι έχουν συνήθως εξαντληθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Emil Saryusz-Wolski (PPE-DE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, επικροτώ θερμά τη σθεναρή στάση που υιοθετήθηκε στη δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την κατάσταση στη Λευκορωσία, καθώς και τη θέση που παρουσίασε στο Σώμα ο Καγκελάριος Schüssel. Ιδιαίτερης σημασίας είναι η διάκριση στην οποία προέβη το Συμβούλιο μεταξύ των αρχών της Λευκορωσίας και της κοινωνίας της Λευκορωσίας. Αυτή η σημαντική διάκριση προτάθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως βάση για τη στρατηγική της Ένωσης έναντι της Λευκορωσίας. Δεν αρκεί, ωστόσο, να καταδικάζουμε απλώς τις εκλογικές νοθείες και τη χρήση βίας και να ζητούμε την απελευθέρωση των φυλακισμένων. Απαιτούνται ολοένα και περισσότερες στοχευμένες κυρώσεις. Η λίστα των ατόμων στα οποία απαγορεύεται η είσοδος στην Ένωση πρέπει να επεκταθεί και να παγώσουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κάνουν αρκετά για τη Λευκορωσία και αντιδρούν με υπερβολική βραδύτητα. Η Ένωση πρέπει να παρέχει πολύ ισχυρότερη και πιο εξειδικευμένη στήριξη στην κοινωνία των πολιτών στη Λευκορωσία. Η Λευκορωσία πρέπει να αντιμετωπιστεί κατά τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίστηκε άλλοτε η Ουκρανία. Πρώτον, πρέπει να ζητήσουμε να επαναληφθεί η διεξαγωγή των εκλογών, που ήταν εκλογές νοθείας. Δεύτερον, πρέπει να δημιουργηθεί ένα ευμέγεθες ταμείο αλληλεγγύης για τη στήριξη της Λευκορωσίας, το οποίο να το διαχειρίζονται μη κυβερνητικές οργανώσεις. Τρίτον, πρέπει να ζητήσουμε περισσότερα από τη συμβολική προσπάθεια που πραγματοποιήθηκε μέχρι σήμερα ώστε να διασφαλιστεί πράγματι πρόσβαση σε ανεξάρτητη ραδιοτηλεόραση στη Λευκορωσία. Πρέπει να προσλαμβάνονται οι ίδιοι οι Λευκορώσοι για την παροχή ενημερωτικών εκπομπών. Τέταρτον, πρέπει να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής ορισμένων κοινοτικών προγραμμάτων, όπως το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus, ώστε να συμπεριληφθούν η Λευκορωσία και η κοινωνία των πολιτών της. Πέμπτον, και αυτό είναι το τελευταίο που θέλω να επισημάνω, η Ένωση και τα κράτη μέλη της πρέπει να έχουν ισχυρότερη διπλωματική εκπροσώπηση στο Μινσκ.

 
  
MPphoto
 
 

  Markus Ferber (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να κάνω μόνο δύο σύντομες παρατηρήσεις. Πρώτον, χαίρομαι πολύ διότι επιτεύχθηκε χθες το βράδυ αυτή η συμφωνία για το δημοσιονομικό πλαίσιο. Τώρα έχουμε αρκετόν καιρό ακόμα για να ξεκινήσει το 2007 πραγματικά η εφαρμογή όλων των προγραμμάτων. Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, είμαστε βέβαιοι ότι θα εγκρίνετε και θα εξετάσετε πολύ σύντομα αυτά που έχουν καταφέρει τα κράτη μέλη μέσω της διαρθρωτικής πολιτικής, έτσι ώστε να μην χάσουμε χρόνο.

Η δεύτερη παρατήρηση, μια και μιλάμε και για τη σύνοδο κορυφής, είναι η εξής: εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί κανείς να δώσει άνωθεν εντολή για την ανταγωνιστικότητα. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να αναπτυχθεί από κάτω προς τα επάνω. Φυσικά, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, ελπίζω ότι όλα αυτά τα σωστά πράγματα που περιγράψατε σήμερα το πρωί θα πραγματοποιηθούν και θα εφαρμοστούν πραγματικά επί τόπου. Καθώς βλέπω ότι σήμερα στη Γερμανία χρειάζονται ακόμα εφτά με οχτώ εβδομάδες για την ίδρυση μιας επιχείρησης επειδή στέλνουμε τον κόσμο από τον Άννα στον Καϊάφα, θεωρώ ότι πρέπει να γίνει κάτι στη βάση. Ελπίζω να συμβάλουν σε αυτό οι ωθήσεις που δώσατε. Θα ήθελα να πω στον κ. Schulz ότι οι πολίτες του Aachen, που είναι τόσο κοντά στα σύνορα, γνωρίζουν πόσο λίγο ανταγωνιστική είναι η γερμανική νομοθεσία ακόμα και στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία.

 
  
MPphoto
 
 

  Wolfgang Schüssel, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω για ορισμένα ενθαρρυντικά λόγια που ακούστηκαν σχετικά με το πρώτο μισό της αυστριακής Προεδρίας, εμείς όμως δεν επαναπαυόμαστε στις δάφνες μας –που έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχουν– παρά θέλουμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά μαζί σας.

Θα κάνω μερικές σύντομες παρατηρήσεις. Πρώτον, ως προς τους στόχους: τι θα θέλατε; Θέλετε να θέσουμε στόχους; Τότε ακολουθεί φυσικά η κριτική: και τι θα γίνει με την υλοποίησή τους; Ή μήπως να μην θέτουμε στόχους; Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να τολμάμε να θέτουμε συγκεκριμένους στόχους που θα είναι ελέγξιμοι, διακινδυνεύοντας να μην τους επιτύχουν ίσως στο σύνολό τους όπως θέλαμε κάποιες χώρες ή και ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, τα δέκα εκατομμύρια θέσεων εργασίας –δύο εκατομμύρια ετησίως– είναι ένας ρεαλιστικός στόχος.

Το 2005 καταφέραμε να δημιουργήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2 εκατομμύρια επιπλέον θέσεις εργασίας και τώρα η σχετικά καλή συγκυρία και η ανάκαμψη που αρχίζει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες μας προσφέρει πραγματικά μια ευκαιρία –και θα πρέπει να είμαστε περήφανοι γι’ αυτό– που δεν θα πρέπει να την υποτιμάμε με τα λόγια μας. Φυσικά, εδώ χρειάζεται εθνική προσπάθεια και χρηματοδότηση της υποδομής. Εμείς στην Αυστρία, για παράδειγμα, το κάνουμε αυτό πολύ καλά και ακριβώς το ίδιο θα κάνουν κι άλλες χώρες. Όμως οι στόχοι είναι απαραίτητοι.

Λέω σε ορισμένους που υποστήριξαν πως θα πρέπει να καταργήσουμε εντελώς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι αυτό το θεωρώ πραγματικά λάθος. Πρέπει να επενδύσουμε ακόμα περισσότερο χρόνο και ενέργεια, ίσως μάλιστα να πρέπει να συναντιόμαστε συχνότερα –ίσως με λιγότερη φασαρία και θόρυβο στα μέσα ενημέρωσης. Αν όμως θέλουμε να επιτύχουμε οτιδήποτε, χρειάζεται πραγματική και σκληρή δουλειά.

Ένα δεύτερο σημείο είναι το εξής: ορισμένοι ομιλητές είπαν ότι δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένοι με τις δημοσιονομικές προοπτικές και έκαναν συγκρίσεις μόνο με την αρχική πρόταση της Επιτροπής Πρόντι. Είσαστε όλοι ειδικοί και ξέρετε πολύ καλά ότι η εν λόγω πρόταση δεν ήταν ρεαλιστική. Δεν μπορούμε να λέμε τώρα ότι έχουμε 200 δισ. ευρώ λιγότερα από αυτά που είχαν προταθεί τότε. Αν συγκρίνουμε με όσα είχαμε τα τελευταία εφτά χρόνια, τώρα έχουμε αύξηση πάνω από 100 δισ..

Κυρίως στα προγράμματα που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα το Σώμα, έχουμε τεράστιες αυξήσεις. Ας πάρουμε για παράδειγμα την περίπτωση της έρευνας και της ανάπτυξης: για την επόμενη επταετία προβλέπεται αύξηση στον προϋπολογισμό πάνω από 75%. Το ποσόν που διατίθεται για τα διευρωπαϊκά δίκτυα διπλασιάστηκε και το ποσόν για τη διά βίου μάθηση αυξήθηκε κατά 50%, τώρα δηλαδή θα έχουν 30 000-40 000 επιπλέον νέοι σε ολόκληρη την Ευρώπη την ευκαιρία για μάθηση. Δόθηκαν 40% παραπάνω για την πολιτική γειτονίας και ο προϋπολογισμός για την εξωτερική πολιτική αυξήθηκε κατά 250%.

Έχουμε δύο δυνατότητες: η μία είναι να δώσουμε προς τα έξω το μήνυμα ότι όλα αυτά είναι πολύ λίγα. Τότε οι άνθρωποι θα το πιστέψουν διότι εσείς, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχετε μεγάλη αξιοπιστία στις εκλογικές σας περιφέρειες. Η δεύτερη είναι να πούμε ότι αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα προς την επίτευξη των στόχων που ορίσαμε. Τότε οι άνθρωποι θα το πάρουν αυτό στα σοβαρά και θα πουν ότι είναι ένα μεγάλο βήμα προόδου. Επαναλαμβάνω ότι ο κάθε ένας από σας το ξέρει και γνωρίζει επίσης την θέση στην οποία βρίσκομαι: προσπαθώ να ισορροπήσω μεταξύ εκείνων που πρέπει να πληρώσουν και των αποδεκτών. Αυτά πρέπει να βγουν όλα από τους εθνικούς προϋπολογισμούς, το ξέρετε. Η μοναδική λύση είναι να δοθεί ένας νέος ορισμός των «ιδίων πόρων». Αυτή είναι η μόνη δυνατότητα αντιμετώπισης της κατάστασης.

Το ότι επιτύχαμε να γίνουν αυτές οι δημοσιονομικές προοπτικές είναι ήδη μια μεγάλη επιτυχία. Ευχαριστώ θερμά τον κ. Barroso και όλες τις Ομάδες, τον πρόεδρο του Σώματος και τους διαπραγματευτές. Δεν ήταν εύκολο, αλλά τώρα έχουμε την ευκαιρία να αρχίσουμε αμέσως να εργαζόμαστε. Σας ζητώ πραγματικά ευρεία υποστήριξη γιατί οι άνθρωποι θέλουν βέβαια να ακούσουν ότι προχωρούμε κάποια ζητήματα, κι όχι μόνο ότι διαπληκτίζονται οι Ομάδες ή τα θεσμικά όργανα. Το ερώτημα αν θα μπορούσαμε να βρούμε κάπου 500 εκατ. ευρώ επιπλέον ή αν το Συμβούλιο προσέφερε ήδη 500 εκατ. παραπάνω από όσα πρέπει δεν ενδιαφέρει κανέναν από τους πολίτες.

Αυτό που έχει σημασία είναι το ερώτημα αν μπορούμε τώρα να εργαστούμε για τα επόμενα εφτά χρόνια προς το συμφέρον των πολιτών και της Ευρώπης; Εγώ είμαι διατεθειμένος να το κάνω και ελπίζω ότι θα συνεργαστούμε εξίσου καλά στο θέμα του συντάγματος, κι έτσι τον Ιούνιο δεν θα έχουμε βέβαια ακόμα τη λύση, αλλά θα χαράξουμε έναν δρόμο για να καταλήξουμε σε μια καλύτερη νομική βάση την οποία όλοι χρειαζόμαστε.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Barroso, Πρόεδρος της Επιτροπής. (PT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, νιώθω ότι ήδη αναφέρθηκαν τα βασικά σημεία, θέλω όμως να σας παρουσιάσω μια σύνοψη της ανάλυσής μου σε σχέση με αυτή τη συζήτηση, που όπως διαπιστώνω στηρίζει ευρέως τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Μια έντιμη εκτίμηση θα αποκάλυπτε σίγουρα ότι αυτά τα αποτελέσματα επικροτήθηκαν συνολικά.

Είναι προφανές ότι δεν είναι όλα τα αξιότιμα μέλη του ΕΚ πλήρως ικανοποιημένα, διότι φυσικά υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Κανείς πάντως δεν μπορεί να αρνηθεί ότι είδαμε αποτελέσματα στον ενεργειακό τομέα, στις ΜΜΕ, στην έρευνα, στους στόχους για την απασχόληση και συνολικά στο νέο σύστημα διακυβέρνησης της Στρατηγικής της Λισαβόνας. Επιτεύχθηκε επίσης συναίνεση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όσον αφορά την οδηγία για τις υπηρεσίες.

Όσον αφορά την ενέργεια, θέλω να υπογραμμίσω ότι το έργο μας σίγουρα δεν τελείωσε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και ότι τα αποτελέσματα της χθεσινής συνάντησης της Επιτροπής θα σας δείξουν ότι η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να διασφαλίσει ότι θα διαφυλαχθούν όλες οι αρχές του κοινοτικού δικαίου: για παράδειγμα, η συμμόρφωση προς τις αρχές της εσωτερικής αγοράς και προς τους κανόνες του ανταγωνισμού. Αυτό αποτελεί ζωτικής σημασίας προϋπόθεση αν πράγματι θέλουμε να διατηρήσουμε την αξιοπιστία μας, τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ.

Όσον αφορά τις ΜΜΕ, ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα ήταν η ενθάρρυνση εκ μέρους της αυστριακής Προεδρίας και της Επιτροπής για μείωση της γραφειοκρατίας, η οποία παρεμποδίζει πάρα πολλές πρωτοβουλίες εταιρειών που δυνητικά δημιουργούν θέσεις εργασίας.

Σε ό,τι αφορά την έρευνα, για πρώτη φορά όλα τα κράτη μέλη μπόρεσαν να αποδεχθούν εφικτούς στόχους για την έρευνα και την καινοτομία και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Το ίδιο σημαντική ήταν η ευρεία στήριξη στην ιδέα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας και το γεγονός ότι η Επιτροπή τώρα έχει εντολή να υποβάλει πρόταση. Το γεγονός ότι τέθηκαν στόχοι για την απασχόληση είναι επίσης πολύ θετικό.

Θέλω να υπογραμμίσω μια νέα πτυχή, που προέκυψε σε αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στην οποία δεν αναφέρθηκε ο Καγκελάριος Schüssel, αλλά που αισθάνομαι ότι αξίζει να αναφέρουμε. Ως έναν βαθμό εργαζόμαστε ήδη στο πλαίσιο ομαδικών Προεδριών. Ο Καγκελάριος Schüssel, ως Προεδρεύων του Συμβουλίου, εκμεταλλεύτηκε κάθε ευκαιρία για συζήτηση με την Επιτροπή, καθώς και με την επικείμενη φινλανδική και ακολούθως γερμανική, πορτογαλική και σλοβένικη Προεδρία.

Πιστεύω ότι αυτό είναι σημαντικό από πλευράς διασφάλισης της συνέχειας και της βιωσιμότητας των προσπαθειών της Επιτροπής. Η Επιτροπή δύναται επίσης να παρέχει αυτή τη συνέχεια και τη συνέπεια επί μακρόν καθώς, όσο καλές κι αν είναι οι Προεδρίες του Συμβουλίου, εναλλάσσονται κάθε έξι μήνες. Απαιτείται συνεχής προσπάθεια, κάτι που μπορεί να συμβεί μόνο αν η Επιτροπή λάβει το μερίδιο του λέοντος της πρωτοβουλίας και αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει σταθερή υποστήριξη.

Αυτά τα σημεία ήταν θετικά. Εξίσου ευπρόσδεκτη ήταν η επιβεβαίωση της καταρχήν συμφωνίας σε σχέση με την οδηγία για τις υπηρεσίες και τα νέα που λάβαμε χθες βράδυ, ή μήπως να πω νωρίς σήμερα το πρωί, σε σχέση με τις δημοσιονομικές προοπτικές. Είμαι απολύτως πεπεισμένος ότι αν επιτύχουμε πρακτικά αποτελέσματα, αν καταφέρουμε να επιλύουμε προβλήματα σε συστηματική βάση, μπορούμε να προωθήσουμε αυτή την Ευρώπη των έργων, να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών μας και να βρούμε ένα καλύτερο περιβάλλον για την επίλυση ορισμένων από τα θεσμικά ζητήματα που απαιτούν λύση. Αισθάνομαι, λοιπόν, ότι μπορούμε να προσμένουμε με πιο θετική διάθεση το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου, που βέβαια δεν θα μπορέσει να επιλύσει το συνταγματικό ζήτημα, αλλά που σίγουρα θα μπορέσει να καταδείξει την πορεία προς τα εμπρός, για τον καθορισμό του μέλλοντος της Ευρώπης. Η Επιτροπή εργάζεται ενεργά με το Συμβούλιο για τον σκοπό αυτό και ελπίζουμε να μπορέσουμε να συμβάλουμε ουσιαστικά.

Με αυτό το ομαδικό πνεύμα, αυτό το πνεύμα εταιρικής σχέσης, η Ευρώπη μπορεί και πρέπει να πάει μπροστά.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Schulz (PSE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, έχω μια ερώτηση επί της διαδικασίας. Δεν βλέπω στην αίθουσα τον κ. Farage. Μήπως το Κόμμα της Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου είναι αυτό που κάθισε στα θεωρεία;

(Γέλια)

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Με ενημέρωσαν ότι οι Άγιοι Βασίληδες είναι από τη Δανία.

Η συζήτηση έληξε.

Γραπτές δηλώσεις (Άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Margie Sudre (PPE-DE). – (FR) Προσμένουμε πολλά, ενίοτε δε υπερβολικά πολλά, από τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια. Αυτό που μόλις πραγματοποιήθηκε στα τέλη Μαρτίου αφορούσε κατά βάση τις οικονομικές πτυχές της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει ένα μείζον πρόβλημα, η δε ρωσο-ουκρανική κρίση του Ιανουαρίου κατέδειξε το εύρος και τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του: είναι η απουσία μιας κοινής ενεργειακής πολιτικής. Αρκετές χώρες επέδειξαν έντονη δραστηριότητα σε σχέση με αυτό το κρίσιμο για την ανεξαρτησία των χωρών μας θέμα. Μεταξύ αυτών ήταν και η Γαλλία, που πρότεινε ένα μνημόνιο, το οποίο αποτέλεσε αντικείμενο ευρύτατης συναίνεσης.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ξεκίνησε μια φιλόδοξη στρατηγική υπέρ ενός ασφαλούς, ανταγωνιστικού και βιώσιμου ενεργειακού εφοδιασμού για την Ευρώπη. Πρόκειται για ένα μείζον βήμα προς τα εμπρός, που τώρα πρέπει να συγκεκριμενοποιήσουμε.

Το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης τον διπλασιασμό, για την περίοδο 2007-2013, της ευρωπαϊκής δημοσιονομικής προσπάθειας για την έρευνα και καινοτομία. Είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών μας και, συνεπώς, για τη θέση της Ευρώπης στον κόσμο έναντι των αναπτυσσόμενων χωρών.

Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επισημοποίησε τη δημιουργία ενός Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, κάτι που ζητούσε η μεγάλη πλειονότητα των συμπολιτών μας.

Η Ευρώπη διέρχεται βεβαίως δύσκολη περίοδο, αυτό όμως βεβαίως δεν πρέπει να επισκιάσει τα θετικά μηνύματα που εκφράζει η εφαρμογή μέσων οικονομικής προόδου και αλληλεγγύης.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE-DE). – (FR) Το να καταστήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση την ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία της γνώσης ανά την υφήλιο από τώρα μέχρι το 2010 συνεπάγεται κατά τη γνώμη μου δύο προτεραιότητες: να επενδύσουμε μαζικά σε ό,τι αφορά τις δαπάνες στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης και να καταργήσουμε τους περιορισμούς που βαρύνουν τις επιχειρήσεις, και δη τις μικρότερες.

Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, παρά τη βελτιωμένη συμφωνία που εξασφάλισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν θα επιτρέψει αυτές τις τεράστιας κλίμακας επενδύσεις. Η έκκληση που έκανε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προς την ΕΤΕπ προκειμένου η τελευταία να ενισχύσει τη δράση της στην έρευνα και ανάπτυξη είναι, σε αυτό το πλαίσιο, μια καινοτόμος και πραγματιστική λύση, αν όντως καταστεί δυνατό να διατεθούν 30 δισεκατομμύρια ευρώ μέσω της ΕΤΕπ σε αυτόν τον τομέα.

Αυτό το μέτρο δεν θα επαρκεί ενδεχομένως για να καλύψει το χρόνιο έλλειμμα των ευρωπαϊκών δαπανών για την έρευνα και ανάπτυξη και ακόμη απαιτείται μια μεγάλη προσπάθεια για την επίτευξη του στόχου διάθεσης του 3% του ΑΕγχΠ στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης.

Είναι απαραίτητο να εμπλέξουμε τον ιδιωτικό τομέα σε αυτή την προσπάθεια, εφόσον βλέπουμε ξεκάθαρα ότι οι δημόσιοι προϋπολογισμοί είναι ανεπαρκείς. Πρέπει, λοιπόν, να προχωρήσουμε περισσότερο στα θέματα της φορολογίας, προκειμένου να παρακινήσουμε τις επιχειρήσεις να επενδύσουν ευκολότερα στην έρευνα και ανάπτυξη.

Αυτή η αποφασιστική πολιτική είναι αυτό που προσμένουμε από την αναθεωρημένη Στρατηγική της Λισαβόνας, η οποία πρέπει να διαμορφώσει ένα ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που να τους παρέχει κίνητρα, να είναι αποτελεσματικό και πρωτίστως απλοποιημένο.

 
  
  

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.30 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και συνεχίζεται στις 11.35)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. VIDAL-QUADRAS ROCA
Αντιπροέδρου

 

5. Ώρα των ψηφοφοριών
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Θα προχωρήσουμε στις ψηφοφορίες.

(Για τα αποτελέσματα και άλλες λεπτομέρειες των ψηφοφοριών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά)

 

5.1. Χρονοδιάγραμμα 2007 (ψηφοφορία)
  

- Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 
 

  Edith Mastenbroek (PSE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να θέσω ένα ζήτημα επί της διαδικασίας βάσει του άρθρου 170, παράγραφος 4, και του άρθρου 150, παράγραφος 3, του Κανονισμού. Αφορά το χρονοδιάγραμμα και την τροπολογία της Ομάδας ΕΛΚ-ΕΔ επί του χρονοδιαγράμματος. Βάσει αυτών των άρθρων, θα ήθελα να μετατεθεί η ψηφοφορία επ’ αυτής της τροπολογίας στην επόμενη περίοδο συνόδου, διότι θα ήθελα να ανοίξουμε εκ νέου την πολιτική συζήτηση σχετικά με τις μεθόδους εργασίας σε αυτό το Κοινοβούλιο.

Όπως όλοι γνωρίζουμε, το γεγονός ότι πρέπει να ταξιδεύουμε μεταξύ του γραφείου μας και της πραγματικής έδρας μας κάνει τη ζωή κάπως δύσκολη. Αυτήν την εβδομάδα, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να φτάσω εδώ και, συνεπώς, έχασα την ψηφοφορία. Ως εκ τούτου, ορισμένοι βουλευτές του Σώματος, συμπεριλαμβανομένου και εμού, συντάξαμε αυτήν την πρόταση για αναβολή της ψηφοφορίας.

Θα ήθελα επίσης να ζητήσω από τη Διάσκεψη των Προέδρων να ανοίξουμε εκ νέου τη συζήτηση σχετικά με τις τροπολογίες επί του χρονοδιαγράμματος.

(Χειροκροτήματα από την αριστερή πτέρυγα)

 
  
MPphoto
 
 

  Gary Titley (PSE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, αυτήν την εβδομάδα συζητήσαμε το θέμα της βελτίωσης του ρυθμιστικού πλαισίου. Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου είναι το χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεών μας. Δώδεκα εβδομάδες τον χρόνο διεξάγονται οι συνεδριάσεις της Ολομέλειας εδώ στο Στρασβούργο. Συχνά δεν υπάρχει επαρκής δραστηριότητα για αυτές τις Ολομέλειες, και έτσι φορτώνουμε υπερβολικά την ημερήσια διάταξη. Κατά συνέπεια, οι συνεδριάσεις της επιτροπής διεξάγονται συνεχώς υπό πίεση, και οι επιτροπές συναπόφασης δεν μπορούν τώρα να νομοθετήσουν αποτελεσματικά.

Πρέπει να διεξαγάγουμε μια συζήτηση σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης των εργασιών μας. Αυτό το χρονοδιάγραμμα εισήχθη χωρίς καμία τέτοια συζήτηση. Θα θέλαμε τη μετάθεση της ψηφοφορίας επ’ αυτού του χρονοδιαγράμματος στην επόμενη περίοδο συνόδου, ούτως ώστε όσοι από εμάς καταθέσαμε αυτήν την πρόταση να μπορέσουμε να συζητήσουμε τις μεθόδους εργασίας μας, δηλαδή πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το ρυθμιστικό πλαίσιο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πώς μπορούμε να κάνουμε καλύτερη χρήση των 300 εκατ. ευρώ που μας κοστίζει η παρουσία μας εδώ με στόχο τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου. Γίνεται χρήση τεράστιων χρηματικών ποσών που προέρχονται από τους φορολογούμενους, γεγονός που υπονομεύει το έργο αυτού του Κοινοβουλίου.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Marc Cohn-Bendit (Verts/ALE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αν υπάρχει εναλλακτική για το Στρασβούργο, είμαι υπέρ του να το συζητήσουμε. Αυτό το έλεγα ανέκαθεν. Όμως είναι παράλογο και άδικο να το κάνουμε με τέτοιες διαδικασίες. Είναι απόλυτα σαφές ότι όσο το Συμβούλιο εμμένει ομόφωνα για το Στρασβούργο, θα έχουμε δώδεκα συνεδριάσεις στο Στρασβούργο. Ανεξάρτητα από το εάν ο κ. Titley ξέρει αγγλικά, γερμανικά ή γαλλικά, αρκεί να διαβάσει τις συνθήκες. Αυτό μερικές φορές θα έκανε πολύ καλό και στην κυβέρνηση Μπλερ.

(Χειροκροτήματα, αναταραχή)

Γι’ αυτό θεωρώ ότι πρέπει να ξανασυζητήσουμε το θέμα του Στρασβούργου, όχι όμως με αυτόν τον τρόπο. Αυτήν την εβδομάδα πρέπει να ψηφίσουμε για το πρόγραμμά μας. Κύριε Titley, πώς δικαιολογείτε τον ισχυρισμό σας ότι εδώ, στο Στρασβούργο, η ημερήσια διάταξή μας δεν είναι πλήρης; Θα έπρεπε να αντικαταστήσετε μια φορά τον κ. Schulz στη διάσκεψη των προέδρων. Έτσι θα ξέρατε ότι αυτό που ισχυρίζεστε εδώ είναι απλά ψέμα και δεν ανταποκρίνεται στα γεγονότα.

(Χειροκροτήματα)

 
  
  

(Το Σώμα απορρίπτει το αίτημα)

 

5.2. Κοινή αξιοποίηση των αξιωματικών συνδέσμων που τοποθετούνται στο εξωτερικό από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου των κρατών μελών (ψηφοφορία)

5.3. Φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου (ψηφοφορία)
  

- Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), εισηγήτρια. (EN) Κύριε Πρόεδρε, υπό το πρίσμα της δήλωσης της Επιτροπής που καταγράφηκε στα πρακτικά του Σώματος χθες το βράδυ, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια σχετικά με τον κανονισμό για ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, το κείμενο της οποίας δεν εισήχθη κατά τη συνδιαλλαγή, και η οποία θέτει σε κίνδυνο το πνεύμα της συμφωνίας συνδιαλλαγής και επιδεικνύει μεγάλη ασέβεια και απρέπεια απέναντι στη ρητή βούληση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, θα ήθελα να ζητήσω την αναβολή της ψηφοφορίας επί των δύο εκθέσεων σχετικά με τα φθοριούχα αέρια, τουλάχιστον έως αύριο.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda (PSE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, η Ομάδα μου θα το υποστήριζε ευχαρίστως αυτό προκειμένου να μπορέσουμε να διευκρινίσουμε μέχρι αύριο το ζήτημα. Αν δεν διευκρινιστεί, θα πρέπει να το αναβάλουμε γι’ άλλη μία φορά. Θα πρέπει, ωστόσο, να εκμεταλλευτούμε σωστά αυτό το διάστημα.

 
  
  

(Το Σώμα αποφασίζει την αναβολή της ψηφοφορίας)

 

5.4. Εκπομπές των συστημάτων κλιματισμού των μηχανοκίνητων οχημάτων (ψηφοφορία)
  

- Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), εισηγήτρια. (EN) Κύριε Πρόεδρε, ζήτησα την αναβολή της ψηφοφορίας επί των δύο εκθέσεων σχετικά με τα φθοριούχα αέρια. Εξετάστηκαν από κοινού καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, και πιστεύω ότι θα ήταν πιο συνεπές να τις κρατήσουμε μαζί.

 
  
  

(Το Σώμα αποφασίζει την αναβολή της ψηφοφορίας)

 

5.5. Πρόγραμμα «Πολίτες για την Ευρώπη» (2007-2013) (ψηφοφορία)
  

- Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula (ALDE), εισηγητής. (FI) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω λίγες σύντομες κουβέντες στο Κοινοβούλιο, διότι εκπλήσσομαι πολύ με τη συμπεριφορά που επέδειξε ο Πρόεδρος της Επιτροπής μας, όταν χθες το απόγευμα έστειλε σε όλους ένα ηλεκτρονικό μήνυμα σε σχέση με την ψηφοφορία επί της έκθεσής μου. Η έκθεση εγκρίθηκε ομόφωνα στην επιτροπή, ουδείς την καταψήφισε, και κατά τη γνώμη μου αυτού του είδους η επίθεση από έναν Πρόεδρο εναντίον της ίδιας του της επιτροπής είναι περίεργη, το λιγότερο που μπορεί να πει κανείς, αν όχι εντελώς ασυνήθιστη. Συνεπώς, ελπίζω πραγματικά ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα καταλάβει περί τίνος πρόκειται και ότι δεν θα αποδεχθεί τις δύο τροπολογίες που κατέθεσε ο Πρόεδρος. Θα ήταν μεγάλο λάθος εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εγκρίνει τις τροπολογίες αριθ. 62 και 63, δεδομένου ότι αυτό θα υπονόμευε την έννοια της ενεργούς μνήμης που εμπεριέχεται σε αυτό το πρόγραμμα. Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι αυτή η πορεία δράσης προσβάλλει την Επιτροπή μας.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Σηφουνάκης (PSE). – Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να διευκρινίσω το εξής: είμαι βουλευτής, και στην ολομέλεια έχω το δικαίωμα να καταθέσω τροπολογία. Αυτό και έπραξα. Η εισήγηση και η έκθεση του κ. Takkula είναι εκπληκτική. Όμως, η δική μας πρόταση με τις δύο τροπολογίες τι προσθέτει; Το σύνολο!

Δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για το ναζισμό-σταλινισμό όταν στην Ελλάδα, στην Ισπανία και στην Πορτογαλία επί σαράντα χρόνια υπήρξαν στρατόπεδα συγκέντρωσης στα οποία έζησαν επί είκοσι χρόνια χιλιάδες άνθρωποι.

Ως πρόεδρος επιτροπής ακολούθησα τη δέουσα νομιμότητα, αλλά ως βουλευτής έχω το δικαίωμα να καταθέσω τροπολογία.

(Φωνές από τη δεξιά πτέρυγα)

 

5.6. Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης (2007-2019) (ψηφοφορία)

5.7. Το μεταβατικό καθεστώς που περιορίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στις αγορές εργασίας της ΕΕ (ψηφοφορία)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ώρα των ψηφοφοριών έληξε. Οι αιτιολογήσεις ψήφου θα διεξαχθούν μετά την πανηγυρική συνεδρίαση.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. BORRELL FONTELLES
Προέδρου

 

6. Πανηγυρική συνεδρίαση - Μάλτα
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας της Μάλτας, είναι μεγάλη χαρά για μένα να σας καλωσορίζω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα και να σας προσφέρω την ευκαιρία να απευθυνθείτε στους βουλευτές του, οι οποίοι συζητούν εκτεταμένα για τη χώρα σας τις τελευταίες ημέρες.

Είστε εδώ σήμερα ως αρχηγός κράτους, αλλά γνωρίζουμε πολύ καλά την πολύχρονη δέσμευσή σας στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ως πρωθυπουργός της χώρας σας, για πολλά χρόνια – τα χρόνια της πορείας της Μάλτας προς την Ένωση.

Σχεδόν τρία χρόνια πριν υπογράψατε τη Συνθήκη Προσχώρησης, η οποία ήταν το αποκορύφωμα πολλών ετών και μεγάλων προσπαθειών που οδήγησαν την Μάλτα να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ένα πολύ σημαντικό δείγμα της συναίνεσης που υπάρχει σήμερα στη Μάλτα όσον αφορά την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι το γεγονός ότι τον περασμένο Ιούλιο, εσείς, η χώρα σας, η Kamra tad-Deputati –η Βουλή των Αντιπροσώπων της Μάλτας– επικυρώσατε τη Συνταγματική Συνθήκη ομόφωνα και το γεγονός ότι το κάνατε αυτό αφότου άλλοι την είχαν απορρίψει, αποτελεί πολύ σημαντική ένδειξη της συναίνεσης που υπάρχει σήμερα στη Μάλτα όσον αφορά την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

(Χειροκροτήματα)

Με αυτή την κίνηση, στείλατε ένα πολύ σαφές μήνυμα σε μια δύσκολη στιγμή για την Ένωση και θέσατε τέλος στις πολιτικές διχόνοιες που χαρακτήριζαν τη συζήτηση σχετικά με την Ευρώπη στη χώρα σας.

Η παρουσία σας εδώ στην Αίθουσα μάς υπενθυμίζει κάτι πολύ σημαντικό: η ευρωπαϊκή διεύρυνση έβλεπε προς την Ανατολή για πολύ καιρό και τώρα η Μάλτα, στον Νότο, μας υπενθυμίζει τη μεσογειακή κλίση μας και την ανάγκη να ενισχύσουμε τον διάλογό μας με τις χώρες της λεκάνης της Μεσογείου.

Η χώρα σας βρίσκεται στο σταυροδρόμι της Μεσογείου και ήταν πάντα στο κέντρο των πολιτικών που αφορούσαν τα νότια σύνορα της Ευρώπης. Οι σχέσεις με τις χώρες του Νότου είναι σήμερα η κύρια γεωπολιτική πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και ειδικά η χώρα σας, η οποία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της επαφής· στην πρώτη γραμμή όσον αφορά την άφιξη πολλών ανθρώπων που θέλουν να έλθουν στην Ευρώπη, θέτοντας συχνά τη ζωή τους σε κίνδυνο, διότι μας βλέπουν ως νέο Ελντοράντο, η ποιότητα ζωής του οποίου λειτουργεί σαν μαγνήτης για τους ανθρώπους που υφίστανται τις πιο ακραίες μορφές φτώχειας.

Γνωρίζουμε λοιπόν ότι μεγάλοι αριθμοί αιτούντων άσυλο και μεταναστών φτάνουν στις ακτές της Μάλτας. Έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα εδώ. Ακούσαμε την έκθεση που εκπονήθηκε από μια αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί τους καταυλισμούς. Αποτελούν την πιο σημαντική πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη όσον αφορά την υπεράσπιση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την οικοδόμηση καλύτερων σχέσεων με τους γείτονές της στον Νότο.

Υπό αυτές τις ειδικές συνθήκες, κύριε Πρόεδρε, η επίσκεψή σας είναι πολύ ευπρόσδεκτη και το Κοινοβούλιο ενδιαφέρεται ιδιαιτέρως να ακούσει αυτά που έχετε να μας πείτε.

Σας ευχαριστούμε που βρίσκεστε εδώ μαζί μας. Έχετε τον λόγο.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Edward Fenech-Adami, Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Μάλτας. (MT) Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αποτελεί για μένα χαρά και τιμή που μιλώ ενώπιον του θεσμικού σας οργάνου.

Ως εκπρόσωπος μιας από τις χώρες που εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004, κομίζω μαζί μου πρόσφατη εμπειρία για το νόημα της διεύρυνσης τόσο από την άποψη του τι περνά μια χώρα προετοιμαζόμενη για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από την άποψη του αντίκτυπου της ένταξης ενός νέου κράτους μέλους.

Η χώρα μου θεωρεί την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως φυσική επιστροφή στο σπίτι μας στην Ευρώπη, όπου ανήκουμε. Είμαστε υπερήφανοι που ανήκουμε στην οικογένεια των εθνών που συναποτελούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, με όλη της την πνευματική, πολιτιστική και ανθρωπιστική κληρονομιά.

Το ταξίδι μας προς την ένταξη δεν ήταν εύκολο. Είχαμε μια μακρά και δύσκολη συζήτηση που μας οδήγησε στο σημείο, πριν τρία χρόνια, που οι Μαλτέζοι έλαβαν μια σαφή και κυρίαρχη απόφαση υπέρ της ένταξης μέσω δημοψηφίσματος και έπειτα από βουλευτικές εκλογές. Αυτή η ζωντανή συζήτηση μας έδωσε την ευκαιρία να διαλεχθούμε ανοιχτά και ελεύθερα για τα θετικά και τους κινδύνους της ένταξης, ενώ εξετάσαμε ενδελεχώς τον πιθανό αντίκτυπο της ένταξης όχι μόνο από οικονομική αλλά και από πολιτική και κοινωνική άποψη. Υπ’ αυτή την έννοια, υπήρξε μια άσκηση μέσω της οποίας φέραμε την Ευρώπη εγγύτερα στον λαό και είναι μια άσκηση που πρέπει να συνεχίσουμε.

Οι προετοιμασίες της ένταξης ήταν βάρος για τις χώρες εκείνες που εντάχθηκαν κατά την τελευταία διεύρυνση. Είναι γεγονός ότι ουδέποτε στο παρελθόν είχε πραγματοποιηθεί διεύρυνση σε τόσο μεγάλη κλίμακα και ουδέποτε στο παρελθόν ζητήθηκε από τις υποψήφιες χώρες να εφαρμόσουν τόσο τεράστιες μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο της ενταξιακής τους προετοιμασίας. Θέλω να συγχαρώ όλα τα νέα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ολοκλήρωσαν μια τόσο δύσκολη διαδικασία. Θέλω επίσης κατά τον ίδιο τρόπο να συγχαρώ την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον τρόπο που ενήργησε, διαδραματίζοντας έναν κατεξοχήν καταλυτικό ρόλο, ενθαρρύνοντας τις εν λόγω χώρες να προβούν σε μεταρρυθμίσεις.

Συχνά μιλούμε για την απαισιοδοξία που κατέλαβε την Ευρώπη μετά τα δύο δημοψηφίσματα, που διοργανώθηκαν πέρυσι και κατά τα οποία απορρίφθηκε η Ευρωπαϊκή Συνταγματική Συνθήκη. Ωστόσο, αποτυγχάνουμε πλήρως να αναγνωρίσουμε την τεράστια επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απορροφήσει τις νέες χώρες με τόσο φυσικό τρόπο.

Το 2005 δεν ήταν μόνο ένα φρικτό έτος, ένα ‘annus horribilis’ για την Ευρώπη, όπως είπαν ορισμένοι πως ήταν. Περισσότερο ήταν μια τεράστια επιτυχία για την Ευρώπη, διότι έδειξε ότι η Ευρώπη ήταν ικανή να αντιμετωπίσει την πρόκληση της μεγαλύτερης διεύρυνσης στην ιστορία της. Συχνά λησμονούμε τώρα ότι δεν πάνε ούτε δύο χρόνια που πραγματοποιήθηκε η διεύρυνση.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η ζωή είναι εύκολη μετά τη διεύρυνση. Τουναντίον, είναι το ίδιο δύσκολο για την οικονομία όσο και για την κοινωνία να προσαρμοστούν στην πραγματικότητα της ένταξης. Αυτή η προσαρμογή απαιτεί από τους ηγέτες να λάβουν δύσκολες αποφάσεις, που συνήθως δεν είναι καθόλου δημοφιλείς. Στην πράξη, είναι αναγκαίο μια χώρα να λάβει αυτές τις αποφάσεις, ασχέτως του αν θα ενταχθεί ή όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση απλώς καθιστά αυτές τις αποφάσεις περισσότερο πραγματικές και πιο απαιτητικές, καθώς και αναπόφευκτες.

Εκείνο που αναμφίβολα είναι λάθος είναι να ρίχνουμε στην Ευρώπη το φταίξιμο για μεταρρυθμίσεις που δεν είναι δημοφιλείς, αλλά που στην πραγματικότητα είναι αποτέλεσμα αποφάσεων που πρέπει να λάβει κάθε υπεύθυνη κυβέρνηση. Είναι λάθος οι κυβερνήσεις να ρίχνουν το φταίξιμο στην Ευρώπη για τις δύσκολες αποφάσεις και κατόπιν να πιστώνονται οι ίδιες πλήρως τα οφέλη.

Κύριε Πρόεδρε, θέλω επίσης να μοιραστώ τις σκέψεις μου σε μια σειρά άλλα ζητήματα μαζί σας.

Θα αρχίσω με μερικές σκέψεις για την Ευρωπαϊκή Συνταγματική Συνθήκη.

Πρέπει να αποδεχθούμε ότι υπήρχαν ελλείψεις στον τρόπο παρουσίασης της πρότασης για το σύνταγμα, έστω και αν οι σχετικές δυσκολίες αφορούσαν περισσότερο τον τύπο παρά την ουσία.

Για παράδειγμα, η πρόταση για το σύνταγμα φάνηκε στα νέα κράτη μέλη πρόωρη και αδικαιολόγητα βεβιασμένη. Το θέμα του χρόνου αποτέλεσε δικαιολογημένη ανησυχία. Πράγματι, οι χώρες που προετοιμάζονταν με κόπο για ένταξη είδαν την προοπτική αλλαγής των κανόνων της Συνθήκης ως αλλαγή των κανόνων παιχνιδιού τη στιγμή που επίκειται το σφύριγμα της λήξης.

Γνωρίζω ότι η Συνταγματική Συνθήκη υποτίθεται ότι θα επιτάχυνε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε μια Ένωση των Είκοσι Επτά, οι πολίτες όμως σε ορισμένα από τα κράτη μέλη το είδαν διαφορετικά. Η Ένωση στην οποία γαλουχήθηκαν μεταλλάχθηκε με τη διεύρυνση του 1995, πολύ δε περισσότερο με τη διεύρυνση του 2004 και υπό το πρίσμα της παγκοσμιοποίησης η πρόταση για το σύνταγμα φάνηκε να συνεπάγεται αέναες αλλαγές.

Συνεπώς, εκ των υστέρων, βλέπουμε ότι μπορούσαμε να επιδείξουμε μεγαλύτερη σύνεση και να δώσουμε σε αυτή τη σημαντική πρόταση περισσότερο χρόνο και να περιμέναμε όχι μόνο μέχρις ότου ενταχθούν κανονικά τα δέκα νέα κράτη μέλη, αλλά μέχρις ότου και τα είκοσι πέντε κράτη μέλη να έχουν τον χρόνο να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ωστόσο, παραμένει το ζήτημα του πώς να ξεφύγει κανείς από το παρόν αδιέξοδο.

Είναι αυτονόητο ότι η επιθυμία που εξέφρασαν οι λαοί των δύο χωρών που δεν αποδέχθηκαν τη Συνταγματική Συνθήκη πρέπει να γίνει σεβαστή, το ίδιο όμως μπορεί να λεχθεί για τις αποφάσεις των δεκατεσσάρων χωρών που την επικύρωσαν. Για παράδειγμα, στη χώρα μου, η Συνταγματική Συνθήκη εγκρίθηκε ομόφωνα από το εθνικό μας κοινοβούλιο και, συνεπώς, η δέσμευσή μας στην ένταξη έγινε προαποφασισμένο συμπέρασμα και υπήρξε ένα ξεκάθαρο τέλος στις διαφωνίες μας.

Ήλθε πλέον η στιγμή να συζητήσουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις για τα πιθανά σενάρια που έχουμε μπροστά μας. Ένα σενάριο είναι να επιμείνουμε στη δέσμευση που ανέλαβαν οι συμβαλλόμενοι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων προκειμένου να εξευρεθεί λύση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αν επικυρώσουν τη Συνταγματική Συνθήκη τα τέσσερα πέμπτα των κρατών μελών και ένα ή περισσότερα κράτη μέλη δυσκολευτούν να το πράξουν. Σε αυτή την περίπτωση, επιτάσσεται να συνεχίσουμε τη διαδικασία επικύρωσης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα είναι πιθανό να συνεχιστεί η συμπεφωνημένη διαδικασία με στόχο να αποφασίσουμε κατόπιν τον τρόπο που θα προχωρήσουμε.

Ένα άλλο σενάριο θα μπορούσε να είναι να χρησιμοποιήσουμε τα δύο πρώτα τμήματα της Συνταγματικής Συνθήκης για να συντάξουμε μια «Ευρωπαϊκή Χάρτα». Αυτό θα μπορούσε να προσφέρει στους Ευρωπαίους ένα σαφές και συνοπτικό έγγραφο, με το οποίο θα μπορούσαν να ταυτιστούν πιο εύκολα. Το έτερο τμήμα της Συνταγματικής Συνθήκης μπορεί να θεωρηθεί ότι ήδη επικυρώθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό με βάση τις υφιστάμενες Συνθήκες.

Ένα άλλο σενάριο θα μπορούσε να είναι η ενίσχυση του πρωτοκόλλου σε σχέση με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων. Συγκεκριμένα, μπορεί να διευρυνθεί ο συμβουλευτικός ρόλος των τελευταίων σε σχέση με το ευρωπαϊκό σχέδιο.

Φυσικά, μπορούμε να εξετάσουμε και άλλες εναλλακτικές λύσεις και ο λόγος ύπαρξης αυτής της περιόδου στοχασμού είναι για να μας επιτρέψει να κάνουμε αυτό ακριβώς. Ας μην σπαταλήσουμε τον χρόνο.

Κύριε Πρόεδρε, στρέφομαι τώρα στο θέμα της πολιτικής ηγεσίας στην Ευρώπη. Μιλάμε συχνά για την έλλειψη ανάλογης ηγεσίας. Αυτό δεν είναι το αποτέλεσμα της έλλειψης πρωτοβουλιών και σίγουρα όχι ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών. Αν μη τι άλλο, μπορεί να είναι αποτέλεσμα της έλλειψης συνοχής μεταξύ πρωτοβουλιών, διότι με ποιον τρόπο μπορούμε να αναμένουμε να έχουμε πολιτική ηγεσία, αν κάποιες από τις πρωτοβουλίες δεν συνδέονται μεταξύ τους;

Τι είδους συνοχή έχουμε όταν, από τη μια, επιμένουμε στην αλληλεγγύη και, από την άλλη, δεν πετυχαίνουμε να διασφαλίσουμε τους αναγκαίους χρηματοδοτικούς πόρους; Τι είδους συνοχή έχουμε αν, από τη μια, αίρουμε τα σύνορα και, από την άλλη, δημιουργούμε νέα εμπόδια; Τι είδους συνοχή έχουμε όταν ζητούμε συλλογική προσπάθεια, έπειτα όμως αφήνουμε τις χώρες να αντιμετωπίζουν ολομόναχες τις δυσκολίες;

Δεν πιστεύω ότι το φταίξιμο για την έλλειψη πολιτικής ηγεσίας πρέπει να ριχτεί στο καθένα από τα θεσμικά όργανα της Κοινότητας, οι πρωτοβουλίες και η άοκνη προσπάθεια των οποίων μιλάνε από μόνα τους. Μάλιστα, κάθε έλλειψη εμπιστοσύνης έναντι αυτών των θεσμικών οργάνων πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Το να μπορεί κάποιος να εμπνέει εμπιστοσύνη δεν είναι το ίδιο με το να έχει κάποιο ξεχωριστό ταλέντο. Δεν είναι κάτι με το οποίο γεννιόμαστε, αλλά κάτι που πρέπει να το κερδίσουμε. Συνεπώς, πρέπει να αναρωτηθούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη των ανθρώπων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά της όργανα.

Μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό αναπτύσσοντας για μια ακόμη φορά τους δεσμούς με τον λαό, θέλω δε εν προκειμένω να εξάρω το έργο της Επιτροπής που μέσω του Σχεδίου Δ ανέλαβε τη δύσκολη αποστολή να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της ΕΕ και των πολιτών της. Ως ένα θεσμικό όργανο που εκλέγεται άμεσα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σε ιδανική θέση να υποστηρίξει το έργο της Επιτροπής. Δεν χρειάζονται περισσότερα λόγια για να συνάψουμε στενούς δεσμούς με τους συμπολίτες μας. Το ζήτημα είναι να τείνουμε ευήκοον ου και αν η Ευρώπη επικοινωνεί αποτελεσματικότερα θα είναι σε καλύτερη θέση να εκφράζει τις φιλοδοξίες των Ευρωπαίων και να παράγει αποτελέσματα σε όλους τους τομείς που τους αφορούν.

Για να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη, πρέπει όχι μόνο να επικοινωνούμε καλύτερα, αλλά να είμαστε και αποτελεσματικότεροι στους τομείς όπου έχει ήδη δεσμευτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε, επίσης, να διαμορφώσουμε κλίμα εμπιστοσύνης δείχνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη βούληση και τη δυνατότητα να αναλάβει νέες κοινές πρωτοβουλίες σε τομείς όπου αντιμετωπίζουμε νέες προκλήσεις που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από κάθε χώρα ξεχωριστά. Πρέπει να διασφαλίσουμε σε σταθερή βάση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει ολοένα και περισσότερη προστιθέμενη αξία για τα κράτη μέλη και τους πολίτες της.

Ακόμη πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι μπορούμε να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη στην ΕΕ δείχνοντας ότι όταν εγκρίνει πολιτικές, λαμβάνει αποφάσεις και δρα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπει την έκφραση της λογικής. Με αυτό, εννοώ ότι αποκαλύπτει συνεχώς μια αίσθηση ισορροπίας και δικαιοσύνης στην πολιτική της εξέλιξη, στη διαδικασία της λήψης αποφάσεων καθώς και στις σχέσεις της με άλλες χώρες σε όλον τον κόσμο.

Ως προς αυτό, υπάρχουν αρκετές αποδείξεις που με κάνουν να αισιοδοξώ ότι η Ένωση μπορεί πραγματικά να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων, αφού προφανώς είναι έτοιμη να ταχθεί με το μέρος της λογικής. Επιτρέψτε μου να παραθέσω μερικά παραδείγματα:

Επειδή είμαι από τη Μάλτα, παρατηρώ επίσης τον τρόπο που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να βρει μια ισορροπία ανάμεσα στα συμφέροντα των μεγάλων χωρών και εκείνα των μικρών. Ανέκαθεν ήμουνα πεπεισμένος ότι εκείνο που μετράει για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι το μέγεθος της χώρας από την οποία προέρχεται κάποιος, αλλά η δύναμη των ιδεών του και η σαφήνεια του οράματός τους. Φυσικά, μετράει και το μέγεθος. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μοναδική στον τρόπο που αναπτύσσει ένα ηγετικό μοντέλο, το οποίο ισορροπεί τα συμφέροντα μεγάλων και μικρών χωρών και συχνά συνδυάζει αυτά τα συμφέροντα σε ένα κοινό συμφέρον.

Πρέπει να ληφθεί δεόντως υπόψη αυτή η ιδιαίτερη αξία που παρέχει η Ένωση. Είναι μια αρετή που καθιστά την Ευρώπη ό,τι είναι: πλούσια στη διαφορετικότητα και σεβόμενη πλήρως τις προφανείς διαφορές των κρατών μελών της. Ίσως να εξηγεί και τον λόγο που οι μικρές χώρες αισθάνονται ισχυρότερους δεσμούς με το ευρωπαϊκό σχέδιο και, ειδικά, με την κοινοτική μέθοδο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνει την επιρροή των μικρών χωρών. Ενισχύει την ταυτότητά τους και, ειδικά, τη γλωσσική τους ταυτότητα, και τους διανοίγει πραγματικά ευρείς ορίζοντες προς την υπόλοιπη Ευρώπη και τον κόσμο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει επίσης να συνεχίσει να αναπτύσσει αυτή την ισορροπία και να λάβει υπόψη τα ιδιαίτερα συμφέροντα των μικρών κρατών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι Διευθυντήριο των μεγάλων χωρών.

Η οδηγία για τις υπηρεσίες αποτελεί άλλο ένα παράδειγμα του τρόπου που τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα διακρίνονται ως η φωνή της λογικής. Εξάρω το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συνέταξε έναν συμβιβασμό για μια τόσο σημαντική πρωτοβουλία. Η ευρεία αποδοχή της οποίας χαίρει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποτελεί άλλη μια απτή απόδειξη του έργου σας. Τώρα που βρέθηκε ένας λειτουργικός συμβιβασμός, είναι πλέον καιρός να περατωθεί ταχέως η νομοθετική διαδικασία ούτως ώστε οι Ευρωπαίοι να μπορέσουν να αντλήσουν τα πραγματικά οφέλη της εσωτερικής αγοράς των υπηρεσιών.

Ομοίως, η πρωτοβουλία υπέρ μιας κοινής ενεργειακής πολιτικής προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την τεράστια πρόκληση της επίτευξης αξιόπιστου ενεργειακού εφοδιασμού αποτελεί ακόμη μία επιθυμητή εξέλιξη, σε σχέση με την οποία η Επιτροπή πρέπει να επικροτηθεί και να υποστηριχθεί. Αυτού του είδους οι πρωτοβουλίες αξίζουν πραγματικά την εμπιστοσύνη των ανθρώπων.

Ωστόσο, υπάρχουν άλλες προκλήσεις, στις οποίες η Ευρώπη απάντησε υπερβολικά αργά και σε σχέση με τις οποίες υπάρχει πάντα μια ολοένα και μεγαλύτερη ανάγκη για δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε αυτούς τους τομείς, πρέπει να εργαστούμε περισσότερο για να επιτρέψουμε την έκφραση της λογικής, για να επιτύχουμε μια δίκαιη ισορροπία και έτσι να αυξήσουμε την εμπιστοσύνη των ανθρώπων στην Ευρώπη.

Νιώθω ότι το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάπτυξη μιας ναυτιλιακής πολιτικής έχει ξεχωριστή σημασία, επειδή στοχεύει στη δημιουργία ενός εγγενούς ναυτιλιακού πλεονεκτήματος για την Ευρώπη, ως βασικού σημείου του προγράμματός της. Δεν είναι μόνο επειδή προέρχομαι από ένα παλαιό ναυτικό έθνος που δηλώνω χωρίς δισταγμό ότι η ναυτική κληρονομιά της Ευρώπης δεν χρησιμοποιείται αρκετά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Χρειάζεται να ακολουθήσουμε μια ολιστική συμπεριφορά. Δεν πρέπει να αφήσουμε τα βραχυπρόθεσμα συμφέροντα ορισμένων τομέων να μας εκτροχιάσουν από την προοδευτική θεώρηση που έχουμε έναντι των ζητημάτων της ναυτιλίας συνολικά. Πρέπει να αγωνιστούμε για να καθοδηγήσουμε τον ναυτιλιακό κόσμο αντί να επιχειρήσουμε να δημιουργήσουμε ένα προνομιακό πεδίο εντός του.

Πρέπει να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των ανθρώπων όχι μόνο εντός της Ένωσης αλλά και εκτός των συνόρων της, δείχνοντας επίσης ότι είμαστε ικανοί να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη στον εαυτό μας ενεργώντας δίκαια. Η ευρωμεσογειακή πολιτική μας αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού του πράγματος. Η περιπλοκότητα αυτής της περιοχής, που μοιραζόμαστε με τους γείτονές μας, και η εγγενής της διασύνδεση με την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή απαιτεί από εμάς, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, να είμαστε η φωνή της λογικής. Τα πρόσφατα περιστατικά, μετά τη δημοσίευση ορισμένων γελοιογραφιών, αποδείχτηκαν δυστυχώς ένα βήμα προς τα πίσω σε σχέση με αυτό το θέμα. Αυτά τα γεγονότα όντως, όμως, μας δίνουν την ευκαιρία να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη, ακόμη και σε αυτό το επίπεδο.

Μια άλλη πρόκληση απορρέει από τις προφανείς αλλά αναπόφευκτες συνέπειες της παγκοσμιοποίησης. Η απάντηση σε αυτή την πρόκληση δεν μπορεί να βρεθεί στον προστατευτισμό ή στο να παραγκωνίσουμε τα όσα επιτεύχθηκαν μέχρι τώρα. Πρέπει να υπάρξει μια δίκαιη ισορροπία μεταξύ των αναπόφευκτων συνεπειών του ελεύθερου εμπορίου, αφενός, και της επιβεβαίωσης των βασικών αξιών της Ευρώπης, και ιδιαίτερα του κοινωνικού μας μοντέλου, αφετέρου. Είναι γεγονός ότι δεν είναι εύκολη η εξεύρεση αυτής της ισορροπίας. Ωστόσο, δεν μπορούμε να λησμονήσουμε ότι η εξισορροπητική λογική και σύνεση της Ευρώπης είναι αυτά που τη διακρίνουν από τους άλλους παράγοντες στον διεθνή στίβο.

Μια άλλη πρόκληση, και μάλιστα πιο ορατή σε ανθρώπινο επίπεδο, είναι η πρόκληση της παράνομης μετανάστευσης. Πριν από μερικές μέρες, μια αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επισκέφθηκε τη χώρα μου, ως τμήμα των τρεχουσών προσπαθειών του Κοινοβουλίου να επισκέπτεται χώρες εντός και εκτός της Ευρώπης προκειμένου να εξετάσει την έκταση της πρόκλησης της παράνομης μετανάστευσης. Πρόκειται για ένα πρόβλημα που, για την ώρα, δοκιμάζει πολύ την ικανότητα ορισμένων κρατών μελών, εξίσου δε της δικής μου χώρας, για την αντιμετώπιση της εξ όσων φαίνεται αδιάκοπης ροής ανθρώπων που έρχονται κυρίως από τη Νοτίως της Σαχάρας Αφρική.

Όπως μπόρεσε να διαπιστώσει η αντιπροσωπεία σας μιλώντας με μετανάστες και αιτούντες άσυλο, το πρόβλημα είναι και πραγματικό και επιτακτικό. Αφενός, η Μεσόγειος αντιμετωπίζει μια ανθρωπιστική καταστροφή, καθώς εκατοντάδες άνθρωποι πεθαίνουν καθώς επιχειρούν να φθάσουν στην Ευρώπη, ενώ πολλές χιλιάδες παραπάνω ζουν σε επισφαλείς και δύσκολες συνθήκες, αφού πρώτα έχουν καταφέρει τον στόχο τους. Την ίδια στιγμή, οι χώρες που δέχονται πολύ μεγάλη εισροή μεταναστών βλέπουν τις δυνατότητές τους και τους πόρους τους να δοκιμάζονται πέραν των ορίων τους.

Είναι σαφές ότι δεν πρόκειται για ένα πρόβλημα που αφορά τη Μάλτα μόνο ή αποκλειστικά την οποιαδήποτε άλλη χώρα. Πρόκειται για κοινή πρόκληση, που επιτάσσει συλλογική προσπάθεια. Ωστόσο, πρέπει να τονίσω ότι το πρόβλημα της Μάλτας είναι οξύτερο, επειδή η Μάλτα είναι το πλέον πυκνοκατοικημένο κράτος μέλος. Η Ευρώπη χρειάζεται κατεπειγόντως μια μεταναστευτική πολιτική που να παρέχει πιο πρακτική λύση σε αυτό το πρόβλημα, το τόσο περίπλοκο συνολικά, μια λύση που να προσφέρει μια τυπική ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στους λαούς που εμπλέκονται σε αυτό το δράμα και στις χώρες προέλευσης, αλλά και σε εκείνες τις χώρες που αποτελούν την είσοδο των μεταναστών στην Ευρώπη και που δεν έχουν τα μέσα να αντιμετωπίσουν από μόνες τους αυτό το πρόβλημα.

Θέλω, συνεπώς, να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα μέλη της αντιπροσωπείας που ήλθαν στη Μάλτα, επειδή έθεσαν αυτό το θέμα στην ατζέντα του Κοινοβουλίου και επειδή έκαναν να εισακουστεί το αίτημα της χώρας μας για δράση.

Αν θέλουμε να αυξήσουμε την εμπιστοσύνη των ανθρώπων στο πρόσωπό μας, πρέπει να δείξουμε ότι ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικά στα συμφέροντα των ανθρώπων και, για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να αναγνωρίσουμε τη διάθεση του κόσμου. Οι πολιτικοί ηγέτες δεν πρέπει να ακολουθούν αλλά να ηγούνται του λαού. Δεν πρέπει, όμως, να προχωρούν πολύ βεβιασμένα. Ειδάλλως, θα αφήσουν πίσω τους τον λαό και θα τον αποκόψουν από την πραγματικότητα του κόσμου. Και εδώ πρέπει να εξευρεθεί μια ισορροπία.

Υπάρχουν ορισμένες αξίες που διακρίνουν την Ευρώπη από άλλες ηπείρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση από άλλα σχέδια στον κόσμο, που στοχεύουν σε περιφερειακή ολοκλήρωση. Η Ευρώπη διακρίνεται ήδη από την πλήρη της δέσμευση έναντι των αξιών της ειρήνης, της ανοχής, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αλληλεγγύης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καθίσταται ολοένα και περισσότερο αισθητή ως η φωνή της λογικής στα μάτια των γειτόνων της και του κόσμου.

Για να είναι η Ευρώπη η φωνή της λογικής, πρέπει να προχωρήσουμε πέρα από τα όρια των εθνικών εγωισμών και να εργαστούμε από κοινού για το κοινό μας καλό. Πρέπει να συνεχίσουμε να διαφυλάσσουμε αυτή την αξία στη δράση που αναλαμβάνουμε τόσο στο μεταξύ μας επίπεδο όσο και σε σχέση με τις άλλες χώρες. Αυτή είναι η Ευρώπη που οι πολίτες προσδοκούν από εμάς και η Ευρώπη που είναι έτοιμοι να εμπιστευθούν.

Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα λόγια σας, κύριε Πρόεδρε.

Είμαι βέβαιος ότι η παρουσία σας εδώ θα βοήθησε όλους τους βουλευτές να κατανοήσουν καλύτερα τις δυσκολίες της χώρας σας.

Σας ευχαριστούμε για τα επαινετικά σας λόγια για το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ελπίζω επίσης ότι την ανησυχία που εξέφρασαν οι βουλευτές μας που επισκέφτηκαν την χώρα σας την άκουσαν όλοι οι υπεύθυνοι και ότι τόσο η κυβέρνησή σας όσο και τα θεσμικά όργανα της Ένωσης θα κάνουν ό,τι μπορούν αποτελεσματικά για να διασφαλίσουν ότι η πολιτική εισδοχής στην Ευρώπη θα δείξει μεγαλύτερο σεβασμό στους πολίτες τρίτων χωρών που προσπαθούν να φτάσουν στις δικές μας.

(Χειροκροτήματα)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. VIDAL-QUADRAS ROCA
Αντιπροέδρου

 

7. Αιτιολογήσεις ψήφου
  

- Χρονοδιάγραμμα 2007

 
  
MPphoto
 
 

  Timothy Kirkhope (PPE-DE), γραπτώς. (EN) Από κοινού με τους βρετανούς Συντηρητικούς συναδέλφους στηρίζω εδώ και καιρό τις προσπάθειες για να εξασφαλιστεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει μόνο μία επίσημη έδρα, η οποία θα πρέπει να βρίσκεται στις Βρυξέλλες. Το κόστος της έδρας του Στρασβούργου για τους φορολογούμενους υπολογίζεται σε περίπου 150 εκατ. στερλίνες ετησίως. Πρόκειται για απεχθή σπατάλη δημόσιων κονδυλίων. Τα χρήματα των βρετανών φορολογούμενων αξίζει να δαπανώνται σωστά.

Θέλουμε να πραγματοποιήσουμε το έργο μας εξ ονόματος των υποψηφίων μας εκεί όπου αυτό είναι πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό σε σχέση με το κόστος, ήτοι στις Βρυξέλλες. Το κόστος διατήρησης των κοινοβουλευτικών εργασιών και στο Στρασβούργο και στις Βρυξέλλες έχει γίνει τώρα αδικαιολόγητο, και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την ύπαρξη έδρας του Κοινοβουλίου μελλοντικά μόνο στις Βρυξέλλες.

 
  
  

- Έκθεση Roure (A6-0064/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, ενέκρινα την έκθεση Roure γιατί πρόκειται για μία πολύ θετική πρωτοβουλία για την αύξηση της ασφάλειας. Θεσμοθετείται και ρυθμίζεται συγκεκριμένα για πρώτη φορά η συνεργασία των αξιωματικών συνδέσμων που έρχονται από τα κράτη μέλη και δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες. Επίσης, για πρώτη φορά εξασφαλίζεται η συνεργασία των αξιωματικών συνδέσμων με τους αξιωματικούς συνδέσμους της Europol και ο συντονισμός τους από αξιωματικούς συνδέσμους της Europol στις τρίτες χώρες. Εκτός αυτού, εάν τα κράτη μέλη δεχθούν ενδεχομένως απειλή από κράτη στα οποία δεν έχουν τα ίδια αξιωματικούς συνδέσμους, μπορούν να λάβουν έγκαιρα πληροφορίες από τους αξιωματικούς συνδέσμους άλλων κρατών μελών.

Με αυτήν τη θεσμοθετημένη συνεργασία των αξιωματικών συνδέσμων επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ασφάλεια στην περιοχή κοντά και γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι προς το συμφέρον των πολιτών και της ασφάλειας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Η παρούσα πρόταση ακολουθεί την απόφαση 170/2003, στο πλαίσιο της οποίας ενισχύεται η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την απόσπαση αξιωματικών συνδέσμων σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς.

Εγκρίνω την ιδέα εισαγωγής των απαιτούμενων τροπολογιών προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η τρέχουσα πρακτική όσον αφορά τη χρήση αξιωματικών συνδέσμων της Ευρωπόλ καλύπτεται και είναι νομικώς δεσμευτική.

Με αυτόν τον τρόπο, οι αξιωματικοί σύνδεσμοι από τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθιερώνουν και να διατηρούν άμεσες επαφές με τις αρμόδιες αρχές του κράτους υποδοχής ή της διεθνούς οργάνωσης, προκειμένου να διευκολύνεται και να επιταχύνεται η συλλογή και η ανταλλαγή πληροφοριών, οι οποίες θα πρέπει στη συνέχεια να μεταβιβάζονται στην Ευρωπόλ.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα πνεύμα ευρωπαϊκής συνεργασίας ανάμεσα στις αστυνομικές αρχές, με άλλα λόγια, μια κοινοτική προσέγγιση στα καθήκοντα που ανατίθενται στους αξιωματικούς συνδέσμους και άμεση ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αυτών των αξιωματικών και της κεντρικής διοίκησης της Ευρωπόλ. Με αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθεί η συνέπεια και η αποτελεσματικότητα των καθηκόντων που ανατίθενται στους εν λόγω αξιωματικούς και θα αποτραπούν προβλήματα έλλειψης συντονισμού, συνεργασίας, ακόμα και αλληλεπικάλυψης.

Ως εκ τούτου, υποστηρίζω τις τροπολογίες που κατέθεσε η εισηγήτρια και ελπίζω ότι θα μπορέσει να επιτευχθεί συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση.

 
  
  

- Έκθεση Takkula (A6-0076/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, η κατεύθυνση του προγράμματος της έκθεσης Takkula αντανακλά τέλεια την υπεροπτική, συγκαταβατική στάση της επίσημης Ευρώπης μετά τα δημοψηφίσματα στη Γαλλία και στις Κάτω Χώρες. Οι ανόητοι Γάλλοι και Ολλανδοί δεν κατάλαβαν το μήνυμα και έπρεπε να επανεκπαιδευτούν. Ο τέλειος εκπρόσωπος αυτής της υπεροπτικής ελίτ είναι ο Επίτροπος Michel, ο οποίος δήλωσε κυριολεκτικά ότι οι πολίτες δεν έχουν πάντα δίκιο και ότι σε περιπτώσεις όπως αυτές, οι πολιτικοί θα πρέπει να χαράξουν τον δρόμο.

Το σημερινό πρόγραμμα «Πολίτες για την Ευρώπη» εντάσσεται σε αυτή την αμφισβητούμενη στρατηγική πληροφόρησης και επικοινωνίας. Επενδύοντας εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε διάφορα ανούσια, πολιτικώς ορθά έργα και οργανισμούς, η Επιτροπή θέλει να φέρει τους πολίτες πιο κοντά στην Ένωση, όπως λέει τουλάχιστον. Κατά ειρωνικό τρόπο, το έγγραφο αναφέρεται επίσης στο Σχέδιο Δ που σημαίνει δημοκρατία, διάλογος και συζήτηση, αλλά τον ίδιο μήνα που παρουσιάστηκε το σχέδιο, ξεκίνησαν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Τουρκία, αν και ήταν γνωστό τοις πάσι ότι η πλειοψηφία των πολιτών στην Ευρώπη ήταν αντίθετοι όσον αφορά αυτό το θέμα. Αυτή ακριβώς η υποκρισία είναι που συναντά την αντίσταση ενός αυξανόμενου αριθμού Ευρωπαίων.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Υπερψήφισα την έκθεση του συναδέλφου μου, κ. Takkula, σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος με σκοπό την προώθηση της ενεργού συμμετοχής του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά για την περίοδο 2007-2013. Είναι, πράγματι, βασικό να υπογραμμίσουμε αυτή την πρωτοτυπία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, να παράσχουμε δηλαδή στους Ευρωπαίους μια διπλή ιθαγένεια: εθνική και ευρωπαϊκή.

Η ικανότητα των κρατών μελών να εκφράζουν κοινές φιλοδοξίες επιβεβαιώνοντας παράλληλα τις αξίες μας εξαρτάται άμεσα από τη διασύνδεση των λαών με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Συνεπώς, πρέπει να εργαστούμε όλοι μας επ’ αυτού, ιδίως δε οι ευρωβουλευτές σε συνεργασία με τους συναδέλφους μας των εθνικών κοινοβουλίων, που εκπροσωπούν την εθνική ιθαγένεια των κατοίκων των κρατών μελών.

Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια είναι το ενοποιητικό στοιχείο που πρέπει να προαχθεί παντού, μαζί με την υπερηφάνεια του να ανήκουμε σε ένα ξεχωριστό και μοναδικό εγχείρημα στον κόσμο: στην ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν είναι έθνος, αλλά δημιούργημα ενός ανθρωπιστικού πολιτισμού σε ένα ειρηνικό πλαίσιο και μέσω της δημοκρατίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten, Graham Booth, Derek Roland Clark, Roger Knapman, Michael Henry Nattrass, Jeffrey Titford και Thomas Wise (IND/DEM), γραπτώς. (EN) Το Κόμμα της Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου καταψήφισε τις τροπολογίες 62 και 63 σχετικά με το πρόγραμμα «Πολίτες για την Ευρώπη», διότι πιστεύει ότι τα προτεινόμενα σχέδια, απέναντι στα οποία είναι θετικά διακείμενο, θα πρέπει να οργανωθούν και να χρηματοδοτηθούν σε εθνικό επίπεδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark και Anna Ibrisagic (PPE-DE), γραπτώς. (SV) Οι σουηδοί Συντηρητικοί αποφάσισαν σήμερα να απόσχουν από την ψηφοφορία επί της έκθεσης σχετικά με το πρόγραμμα «Πολίτες για την Ευρώπη». Η έκθεση δίνει έμφαση σε εποικοδομητικές λύσεις όπως η σημασία της διάδοσης της γνώσης σχετικά με τα θύματα του ναζισμού και του κομουνισμού. Είναι επίσης καλό να παράσχουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές τους και σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η ευρωπαϊκή ιθαγένεια. Αποδοκιμάζουμε, ωστόσο, την αύξηση των πιστώσεων που προβλέπονται για τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης με σκοπό την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας. Η ευρωπαϊκή ταυτότητα αναπτύσσεται με συναντήσεις μεταξύ των ανθρώπων και με πιο θερμή συνεργασία, όχι με τις προσπάθειες των δημόσιων οργάνων να διαμορφώσουν την κοινή γνώμη.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), γραπτώς. (PT) Απείχα από την τελική ψηφοφορία επί αυτής της έκθεσης διότι οι τροπολογίες 62 και 63, τις οποίες υπογράφω, δεν εγκρίθηκαν. Κατά τη γνώμη μου, αυτή η προσπάθεια επανεγγραφής της Ιστορίας είναι τρομερή. Τα θύματα του φασισμού και άλλων δικτατορικών καθεστώτων που κυριάρχησαν στην Ευρώπη στο πρόσφατο παρελθόν δεν πρέπει να ξεχαστούν. Η καταψήφιση των τροπολογιών 62 και 63 αποτελεί ιστορικό και πολιτικό λάθος.

Δεδομένου ότι ο βασικός στόχος αυτού του νέου προγράμματος είναι να προωθηθούν οι αξίες, οι κατακτήσεις και η πολιτισμική πολυμορφία της Ευρώπης, να ενισχυθεί η προσέγγιση μεταξύ των πολιτών, ενισχύοντας έτσι τους δεσμούς ανάμεσα στους πολίτες και στα θεσμικά όργανα της Ευρώπης, και να ενισχυθεί η συνοχή μεταξύ των Ευρωπαίων, δεν μπορούμε να παραλείψουμε τα θύματα του φασισμού ή να παραβλέψουμε τη σημασία της ιστορικής κατάκτησης της ελευθερίας και της δημοκρατίας, χωρίς τις οποίες χώρες όπως η Πορτογαλία δεν θα είχαν καταφέρει να αποτελούν μέρος του ευρωπαϊκού σχεδίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η προώθηση της ιθαγένειας συνεπάγεται πολύ περισσότερα από την απλή ενίσχυση της δημοκρατίας και της πολιτικής και κοινωνικής ενσωμάτωσης στην Ευρώπη, τις οποίες ισχυρίζεται ότι υποστηρίζει η έκθεση. Η προώθηση της ιθαγένειας συνεπάγεται την ενθάρρυνση των πολιτών να συμμετάσχουν στον καθορισμό των πολιτικών που τους επηρεάζουν άμεσα και έμμεσα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, με τα εξής: ίσες ευκαιρίες για άνδρες και γυναίκες, προώθηση κρατικής εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας χωρίς αποκλεισμούς, δικαίωμα στην εργασία και εργασία με δικαιώματα, δικαίωμα στην ελεύθερη και υψηλής ποιότητας υγειονομική περίθαλψη, δικαίωμα στον πολιτισμό, πρόσβαση στον νόμο, πρόσβαση σε αξιοπρεπείς συνθήκες στέγασης και ειρήνη. Αυτός είναι, στην πραγματικότητα, ένας κατάλογος των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών ελευθεριών, εγγυήσεων και δικαιωμάτων που παγιώνονται στο Σύνταγμα της Πορτογαλικής Δημοκρατίας.

Πιστεύουμε ότι η ατομική και συλλογική ταυτότητα των πολιτών διαμορφώνεται από τη συλλογική τους μνήμη και ότι αυτή πρέπει να έλθει στο προσκήνιο ώστε να γνωρίζουμε όλοι από πού προερχόμαστε και να προσδιορίσουμε πού θέλουμε να πάμε.

Λυπούμαστε, ωστόσο, για το γεγονός ότι η εγκεκριμένη έκθεση θα συμβάλει στη μόλυνση της ευρωπαϊκής ιστορίας και ότι η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου επέλεξε να μολύνει τη συλλογική μνήμη στην οποία θα βασιστεί η ταυτότητα των σημερινών και των μελλοντικών γενεών. Για παράδειγμα, απέρριψαν τις προτάσεις για την υποστήριξη πρωτοβουλιών προς τιμήν των θυμάτων του φασισμού …

(Η αιτιολόγηση ψήφου συντομεύτηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 163, παράγραφος 1, του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Δεν συμφωνούμε καθόλου με ορισμένες από τις τροπολογίες της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η έκθεση βασίζεται κυρίως σε μια στάση εμφανούς ακατανοησίας για την χαμηλή προσέλευση στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2004 και για το γεγονός της καταψήφισης του σχεδίου Συντάγματος στα δημοψηφίσματα της Γαλλίας και των Κάτω Χωρών. Το πρόγραμμα «Πολίτες για την Ευρώπη» δεν θα συμβάλει στην αλλαγή της πολιτικής κατάστασης.

Διαφωνούμε με την αύξηση του προϋπολογισμού αυτού του προγράμματος πάνω από τα 235 εκατ. ευρώ που προβλέφθηκαν για την περίοδο 2007-2013, όπως προτείνει η τροπολογία 36. Το ποσό αυτό είναι ήδη υπερβολικά γενναιόδωρο.

Το έργο που αφορά τα τοπικά ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία χαρακτηρίζεται από περιφρόνηση για τους πολίτες. Με τον ίδιο τρόπο, επισημαίνουμε ότι, καθώς είναι σημαντικό να διατηρήσουν οι Ευρωπαίοι τις μνήμες τους για τις δικτατορίες και τις τραγωδίες στην ιστορία τους, αυτό θα πρέπει να συμβεί σε εθνικό επίπεδο. Δεν είναι κάτι στο οποίο πρέπει να συμμετάσχουν οι ευρωκράτες των Βρυξελλών.

Κατά συνέπεια, καταψηφίσαμε αυτή την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Hedh (PSE), γραπτώς. (SV) Είμαι υπέρ της έκθεσης στον βαθμό που αφορά την ανάγκη των πολιτών της ΕΕ να γίνουν μέρος της και να ενημερωθούν για την ΕΕ και για τις ευκαιρίες που έχουν να ασκήσουν επιρροή. Υποστηρίζω επίσης την άποψη του εισηγητή ότι το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι προσβάσιμο σε όλους και όχι να απευθύνεται μόνο στις μορφωμένες και προνομιούχες ομάδες. Ωστόσο, επικρίνω τη διατύπωση που αναφέρεται στο νέο Σύνταγμα και τη φιλοδοξία για κοινή ευρωπαϊκή ιθαγένεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Timothy Kirkhope (PPE-DE), γραπτώς. (EN) Από κοινού με τους βρετανούς Συντηρητικούς συναδέλφους συμφωνώ ότι υπάρχει ευρεία αποξένωση απέναντι στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα εκ μέρους των πολιτών της ΕΕ. Από αποδείχθηκε από τα αρνητικά δημοψηφίσματα στη Γαλλία και τις Κάτω Χώρες σχετικά με το Σύνταγμα της ΕΕ. Αποδείχθηκε επίσης από τη μικρή συμμετοχή των ψηφοφόρων στις ευρωπαϊκές εκλογές του 2004.

Πιστεύουμε ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να γίνουν πιο διαφανή και υπόλογα απέναντι στο εκλογικό σώμα. Πρέπει επίσης να γίνουν πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά σε σχέση με το κόστος. Το Κοινοβούλιο και τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα πρέπει να λειτουργούν με τρόπο που θα κερδίζει την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό. Η έκθεση αυτή προσεγγίζει αυτά τα προβλήματα ουσιαστικά με λάθος τρόπο. Θα υπονομεύσει περισσότερο την εμπιστοσύνη στην ΕΕ, διότι ζητά ένας προϋπολογισμός σχεδόν 300 εκατ. ευρώ από τα χρήματα των φορολογουμένων να δαπανηθεί σε αυθαίρετα σχέδια που επιδιώκουν να επιβάλουν μια τεχνητή ευρωπαϊκή ταυτότητα.

Θα θέλαμε να καταστήσουμε σαφές ότι οι βρετανοί Συντηρητικοί είναι σθεναρά υπέρ επίσημων πράξεων μνήμης των δεινών που ο ναζισμός και ο σταλινισμός επέφεραν σε εκατομμύρια ανθρώπους στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι τέτοιες πράξεις ανήκουν στα μεμονωμένα κράτη μέλη και τους λαούς τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Sérgio Marques (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Οι πολίτες της Ευρώπης αισθάνονται πολύ απογοητευμένοι και αποκομμένοι από τα θεσμικά όργανα και τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η απόρριψη της Συνταγματικής Συνθήκης στη Γαλλία και στις Κάτω Χώρες οδήγησε σε ακόμα ταχύτερη χαλάρωση της κατάστασης. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή κατέθεσε το πρόγραμμά της «Πολίτες για την Ευρώπη» με σκοπό την προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών και της ενεργού συμμετοχής του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά.

Το πρόγραμμα προβλέπει την εφαρμογή μέτρων που θα φέρουν κοντά τους ευρωπαίους πολίτες προκειμένου να μοιραστούν και να ανταλλάξουν εμπειρίες, απόψεις και αξίες, να ενθαρρυνθεί η συζήτηση και ο προβληματισμός για την ευρωπαϊκή ιθαγένεια, μέσω της συνεργασίας οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, να πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις ευρείας προβολής, να εκπονηθούν μελέτες και έρευνες και να ενισχυθούν άλλα μέσα πληροφόρησης και διάδοσης.

Σε γενικές γραμμές, εγκρίνω τις τροπολογίες που κατατέθηκαν σε αυτή την έκθεση, ειδικά όσον αφορά τον τίτλο του προγράμματος. Ο τίτλος «Ευρώπη για τους πολίτες» ενισχύει την ιδέα ότι η Ευρώπη θα πρέπει να ενεργήσει ως μέσο εκπλήρωσης των φιλοδοξιών των πολιτών και όχι το αντίθετο.

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. – Μέσα από το πρόγραμμα «Πολίτες για την Ευρώπη» η Επιτροπή και το Ευρωκοινοβούλιο εξαπολύουν εκστρατεία πλύσης εγκεφάλου των λαών της Ευρώπης για να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη δυσαρέσκεια και καταδίκη της πολιτικής της και την αμφισβήτηση της ίδιας της ΕΕ.

Το ιδεολογικό της οπλοστάσιο στηρίζεται σε δυο πυλώνες. Στον καθαγιασμό της καπιταλιστικής βαρβαρότητας σαν μονόδρομο για τους λαούς και στον αντικομουνισμό με την επαναφορά από το παράθυρο του «μνημονίου» ταυτίζοντας τον φασισμό με τον κομμουνισμό.

Με τη διάθεση 235 εκατομμυρίων ευρώ για την πληρωμή και εξαγορά των πάσης φύσης υμνητών και προπαγανδιστών του Ευρωμονοδρόμου κινητοποιεί τους κατασκευασμένους από χρόνια μηχανισμούς και τις ονομαζόμενες ΜΚΟ για να καλλιεργήσουν θετικό κλίμα και να σπείρουν αυταπάτη στους λαούς για το χαρακτήρα και την πολιτική της ΕΕ. Ανάλογη αποστολή αναθέτει και στις συμβιβασμένες ηγεσίες συνδικαλιστικών οργανώσεων, για να κρύψουν κάτω από τον τίτλο «πολίτες της Ευρώπης» τις μεγάλες και ασυμφιλίωτες ταξικές αντιθέσεις της κοινωνίας μεταξύ των κεφαλαιοκρατών και της εργατικής τάξης.

Οι Ευρωβουλευτές του ΚΚΕ καταψηφίζουν την έκθεση. Σε ό,τι αφορά την τροπολογία που αναφέρεται στην καταδίκη του ναζισμού και των δικτατοριών της Ευρώπης απείχαμε από την ψηφοφορία γιατί δεν κατονομάζονται με σαφήνεια οι δικτατορίες της Ισπανίας, Πορτογαλίας και Ελλάδας, αλλά διατυπώνεται έτσι που να μπορούν να ερμηνευθούν ως δικτατορίες τα σοσιαλιστικά καθεστώτα.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Όπως γνωρίζουμε, η ΕΕ διέρχεται χαλεπούς καιρούς. Νέες προκλήσεις εμφανίζονται από διάφορα μέτωπα: η ασθενής οικονομική ανάπτυξη είχε κοινωνικές επιπτώσεις και έθεσε παγκόσμιες προκλήσεις στις οποίες δεν έχουμε βρει ακόμα λύσεις. Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή, ωστόσο, είναι αυτή της γνώμης των πολιτών για το ευρωπαϊκό σχέδιο. Η αύξηση του σκεπτικισμού και η σαφής έλλειψη ικανοποίησης για το σχέδιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης διευρύνει το χάσμα μεταξύ των πολιτών και των πολιτικών φορέων λήψης αποφάσεων. Συνεπώς, πρέπει να επανεξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν οι δημοκρατικοί θεσμοί της Ευρώπης.

Εκτιμώ ότι αυτό το πρόγραμμα αποτελεί ένα σημαντικό μέσο για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης για τις ευρωπαϊκές αξίες σε όλους τους πολίτες. Περιλαμβάνει ένα εύρος προγραμμάτων πολιτών, υποστήριξη για την παροχή πληροφόρησης στην ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών και την πραγματοποίηση εκδηλώσεων ευρείας προβολής και άλλων εκδηλώσεων που θα συμβάλουν στην αύξηση της γνώσης για την ευρωπαϊκή μνήμη.

Το ευρωπαϊκό σχέδιο χαρακτηρίζεται από σεβασμό για την πολυμορφία και τον πολιτισμικό πλούτο. Αυτό επιτυγχάνεται με τη βοήθεια μέτρων που εμβαθύνουν τη συνοχή μεταξύ των Ευρωπαίων, η οποία είναι ζωτικής σημασίας αν θέλουμε να ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά και να επιτευχθεί η αειφόρος ανάπτυξη των κοινωνιών μας.

Ως εκ τούτου, ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), γραπτώς. – (FR) Στηρίζω βεβαίως αυτή την έκθεση, που θέλει να φέρει τους πολίτες πιο κοντά στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ένας στόχος, αν όχι μια αναγκαιότητα στη σημερινή Ευρώπη, όπου ο σκεπτικισμός δεν σταματά να κερδίζει έδαφος.

Αυτή η έκθεση διερευνά νέα πεδία στον επικοινωνιακό τομέα, προγράμματα για τους πολίτες με διεθνικό χαρακτήρα, κυρίως δε ένα καθήκον «ενεργού ευρωπαϊκής μνήμης», που είναι μια ενοποιητική πρωτοβουλία με στόχο την απότιση φόρου τιμής στα θύματα των εκτοπίσεων και των μαζικών εξολοθρεύσεων, που διέπραξαν το ναζιστικό και το κομμουνιστικό καθεστώς. Καταψήφισα κάθε προσπάθεια άμβλυνσης του κειμένου, καθώς ορισμένα μέλη του ΕΚ επιδίωξαν να αναφερθούν σε άλλες μορφές ολοκληρωτισμού στην Ευρώπη. Οι ωμότητες που διέπραξαν αυτά τα δύο καθεστώτα και τις υπέστησαν όλοι οι ευρωπαϊκοί λαοί είναι η αιτία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Είναι ουσιώδες να μην τις υποβαθμίσουμε σε μια κοινοτοπία.

Πέραν αυτής της πρωτοβουλίας, ο ρόλος μας είναι να ενημερώνουμε, να κάνουμε διάλογο, να πείθουμε, να ενεργούμε κατά τρόπο που κάθε πολίτης να γνωρίζει με ποιον τρόπο η Ευρώπη πλαισιώνει την καθημερινή του ζωή, να ενισχύουμε το αίσθημα του ανήκειν στην Ευρώπη, να καταπολεμούμε κάθε μορφής εθνικιστική αναδίπλωση, να μεριμνούμε ώστε όλοι να βιώνουν την προστιθέμενη αξία της Ευρώπης και να θυμόμαστε ότι πρόκειται εν προκειμένω για το πιο ωραίο ιδεώδες του 20ου αιώνα.

Ας μη λησμονούμε ότι σε μια στιγμή που ορισμένοι από μας εκφράζουν αμφιβολίες, ο υπόλοιπος κόσμος ονειρεύεται την Ευρώπη!

 
  
MPphoto
 
 

  Lydia Schenardi (NI), γραπτώς. – (FR) Το πρόγραμμα «Πολίτες για την Ευρώπη» δεν είναι παρά ένα προπαγανδιστικό εργαλείο στην υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η έκθεση διαπιστώνει ότι η συνταγματική συνθήκη απορρίφθηκε στη Γαλλία και τις Κάτω Χώρες και ότι οι Ευρωπαίοι αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό τη διεύρυνση, εννοώντας κατά βάση την Τουρκία. Μακράν όμως του να αντλεί διδάγματα από αυτή την καυστική αποδοκιμασία, η εν λόγω έκθεση θέλει να «επανεκπαιδεύσει» τους πολίτες! Μια πρωτοβουλία που απέδειξε την αξία της εδώ και καιρό, όπως η αδελφοποίηση των πόλεων, υποκλέπτεται αναίσχυντα, ενώ εκατομμύρια ευρώ θα σπαταληθούν σε κύκλους διαφήμισης και επικοινωνιακές δράσεις.

Μάλιστα, μια τροπολογία, η τροπολογία αριθ. 14, ενθαρρύνει τις δράσεις σε κοινοτικό επίπεδο! Αναφερόμενη στις δράσεις στον τομέα του αθλητισμού, η έκθεση επισημαίνει, και διαβάζω, «Έτσι μπορούν να προσεγγισθούν οι παθητικοί ή και ευρωσκεπτικιστές πολίτες». Θέλετε πραγματικά να κυνηγήσετε κάθε ευρωπαίο πολίτη που δεν βαυκαλίζεται με τις αυταπάτες σας! Ο νεολογισμός «‘ενεργοί’ ευρωπαϊκές αξίες» που υπόσχεται αυτή η έκθεση δεν σημαίνει τίποτα. Μια αξία δεν είναι ούτε ενεργός ούτε παθητική, δεν είναι ένας διακόπτης που ανοιγοκλείνουμε, εκτός κι αν πράττουμε όπως εσείς και συμπεριφερόμαστε ως ιδεολόγοι.

 
  
  

- Έκθεση Prets (A6-0061/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE).(MT) Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω όλους εκείνους τους βουλευτές που αντιστοιχούν στο 30% του Κοινοβουλίου, οι οποίοι, από σεβασμό προς τη χώρα μου, άκουσαν την ομιλία που απηύθυνε ο Πρόεδρος της Μάλτας. Ωστόσο, ήθελα να μιλήσω σήμερα για να εξηγήσω την ψήφο μου όσον αφορά την έκθεση σχετικά με την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης. Υπήρξε μια παρανόηση χθες. Υποτίθεται ότι ήταν προγραμματισμένο να μιλήσω, αλλά για κάποιον λόγο, δεν μου δόθηκε η ευκαιρία να το πράξω. Στην πραγματικότητα, αυτό που ήθελα να πω ήταν ότι απείχα, όπως και οι συνάδελφοι βουλευτές από τη Μάλτα από την αντιπροσωπεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος, διότι, από τα νέα κράτη μέλη, η χώρα μας βρισκόταν στο τέλος του καταλόγου των υποψήφιων χωρών και, από όλα τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των δύο νέων χωρών που θα προσχωρήσουν στην Ένωση, βρισκόταν αμέσως πριν το τέλος του ίδιου καταλόγου. Πιστεύω ότι είναι άδικο να βρίσκεται η Μάλτα σε μια θέση στην οποία θα πρέπει να περάσουν τουλάχιστον δώδεκα χρόνια για να μπορέσει να υποβάλει υποψηφιότητα. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Ψηφίσαμε υπέρ των τροπολογιών της εισηγήτριας, οι οποίες βελτιώνουν την αρχική πρόταση της Επιτροπής και διασφαλίζουν τα συμφέροντα της Πορτογαλίας. Ένα παράδειγμα αυτού είναι η αναδιατύπωση του άρθρου 13, το οποίο απονέμει την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης στην Πορτογαλία το 2012.

Απλουστεύει επίσης τις διοικητικές διαδικασίες για την επιλογή και την εποπτεία των «Πολιτιστικών Πρωτευουσών της Ευρώπης» και διασφαλίζει τη διεξαγωγή εκτίμησης σύμφωνα με τα νέα και πιο ολοκληρωμένα κριτήρια. Όσον αφορά το πρόγραμμα, η μόνη απαίτηση είναι ότι πρέπει να είναι συνεπές με την εθνική πολιτιστική στρατηγική ή πολιτική των κρατών μελών.

Συνεπώς, η πολυμορφία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε κράτους μέλους της ΕΕ θα αναδειχθούν, κατά τη γνώμη μας, και θα διευκολυνθεί ο διάλογος μεταξύ των διαφόρων πολιτισμών.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Είμαστε υπέρ της βασικής ιδέας της εκδήλωσης Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης. Εντούτοις, βλέπουμε, παράλληλα, ότι η εκδήλωση θα λάβει νέες διαστάσεις στο πλαίσιο της οργάνωσης που την περιβάλλει και των δεσμεύσεων της ΕΕ.

Η ιδέα της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης είναι καλή· τόσο καλή μάλιστα που θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί με πολλούς άλλους τρόπους, για παράδειγμα μέσω τοπικών χορηγιών. Οι δημοσιονομικοί πόροι από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει υποχρεωτικά να κατανεμηθούν για την επιβίωση αυτού του έργου.

Συνεπώς, καταψηφίζουμε την έκθεση αλλά δεν διαφωνούμε με την ιδέα της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Η απονομή του τίτλου της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης πρέπει και μπορεί να βελτιώσει πολύ το γόητρο μιας πόλης. Όμως οι πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης δεν πρέπει να έχουν ως πρωταρχικό σκοπό ένα φεστιβάλ διάρκειας ενός χρόνου στην πόλη και τη βραχυπρόθεσμη εμπορευματοποίηση της τοπικής κουλτούρας. Το Newcastle και το Bilbao δείχνουν ότι ο πολιτισμός μπορεί να έχει και μακροπρόθεσμη επίδραση.

Σε καιρούς όπου οι προϋπολογισμοί είναι απελπιστικοί, συχνά ξεχνιούνται τα έξοδα που συνοδεύουν τα νέα αντικείμενα γοήτρου. Με τη διαδικτυακή πύλη που έχει ήδη προταθεί ως μέσον ανταλλαγής εμπειριών και παροχής βοήθειας θα μπορούσαν να αποφευχθούν εκ των προτέρων προβλήματα σχετικά με την οργάνωση και την υλοποίηση του πολιτιστικού έτους. Έτσι θα ήταν πολύ πιο πιθανό να αποφευχθεί να δαπανήσουν οι υποψήφιοι χωρίς λόγο ποσά εκατομμυρίων για ακριβές διαφημιστικές εκστρατείες χωρίς να λάβουν τελικά τα χρήματα ή και να υποχρεωθούν, όπως είδαμε στο παράδειγμα της πρώην πολιτιστικής πρωτεύουσας Βαϊμάρης, να κλείσουν το μουσείο της πόλης εξαιτίας μεγάλων οικονομικών απωλειών.

Το 2009 θα λάβει και πάλι τον τίτλο της πολιτιστικής πρωτεύουσας μια αυστριακή πόλη, το Linz. Οι προετοιμασίες άρχισαν ήδη και θα δούμε αν ο προγραμματισμός έγινε με την απαραίτητη πρόβλεψη.

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. – Η αναδιάρθρωση του θεσμού της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης εντάσσεται σε μια γενικότερη προσπάθεια ενσωμάτωσης και ομογενοποίησης του πολιτιστικού πλέγματος κάθε χώρας με στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου υπόβαθρου «Ευρωπαϊκού Πολιτισμού» που θα περιέχει ένα μείγμα υποκουλτούρας, φολκλορικής παρουσίας των εθνικών πολιτισμών και σύγχρονων εμπορικών κατασκευασμάτων.

Ήδη η εμπειρία της χώρας μας από την Αθήνα το 1985 και τη Θεσσαλονίκη το 1997 είναι θλιβερή στον πολιτιστικό και στον οικονομικό τομέα. Πολυδάπανα, ιστορικά ασύνδετα, επιφανειακά πολιτιστικά προγράμματα επιχειρηματικών γραφείων, ατζέντηδων και χορηγών με χυδαία εμπορικά-κερδοσκοπικά κριτήρια που έπνιξαν όποιες φωτεινές εξαιρέσεις. Κοσμικές εκδηλώσεις, πλούσιοι μπουφέδες, πανηγυριώτικες κακόγουστες δράσεις που περιθωριοποίησαν ή απώθησαν ότι προοδευτικό υπήρχε στον τόπο και στις γειτονικές χώρες. Αυτό είναι το «Ευρωπαϊκό πολιτιστικό μοντέλο» το οποίο και λειτουργεί ως πηγή τεραστίων κερδών για τις διάφορες εταιρείες.

Η προτεινόμενη τροποποίηση διατηρεί τον ίδιο χαρακτήρα, μεταφέρει το κόστος στα κράτη μέλη και δυναμώνει την επιτήρηση και τον έλεγχο από την ΕΕ. καλεί το λαό να πληρώσει σε εθνικό επίπεδο τα κέρδη των επιχειρηματιών και το κόστος της πολιτικής της ΕΕ να επιβάλλει την ευρωπαϊκή υποκουλτούρα και τις «αξίες» της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Καταψηφίζουμε την Έκθεση καλώντας τους εργαζόμενους, τους ανθρώπους της Τέχνης και του Πολιτισμού να αντισταθούν.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Από την έναρξή του το 1985, το πρόγραμμα «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» βοήθησε στην προσέγγιση των ευρωπαίων πολιτών, αναδεικνύοντας τον πλούτο, την πολυμορφία και τα χαρακτηριστικά της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης.

Η τεράστια επιτυχία που είχε το πρόγραμμα στους πολίτες βοήθησε να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή διάσταση και η κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη στις επιλεγμένες πόλεις.

Αυτά τα οφέλη μπορούν να αυξηθούν γεωμετρικά αν λάβουμε νέα μέτρα, διαμορφώνοντας μια βασική μεθοδολογία που θα μας δώσει τη δυνατότητα να καθιερώσουμε συνέργιες, οι οποίες διαφορετικά δεν θα ήταν εφικτές. Ένα παράδειγμα αυτού είναι η δημιουργία ενός δικτυακού τόπου με πληροφορίες σχετικά με τις πόλεις που ανακηρύχθηκαν πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης, τα υφιστάμενα δίκτυα επαφών και την ανταλλαγή εμπειριών – μια στρατηγική που θα πρέπει να επεκταθεί σε όλα τα κοινοτικά προγράμματα. Θα ήθελα επίσης να πω ότι, με την καινοτομία και την επιτυχία του, αυτό το πρόγραμμα αποτέλεσε την έμπνευση για τις προτάσεις που κατέθεσα και που εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο, με σκοπό τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Προορισμού Αριστείας, ο οποίος θα συμβάλει επίσης στην προώθηση της Ευρώπης παγκοσμίως.

Ως εκ τούτου, ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), γραπτώς. (SV) Αυτή η απόφαση δεν συνεπάγεται νέες δαπάνες αλλά δίνει στα νέα κράτη μέλη και στις διευρυμένες χώρες την ευκαιρία να επιλέξουν Πολιτιστικές Πρωτεύουσες. Η πολιτιστική συνεργασία είναι κάτι που μπορεί να προσφέρει στους ανθρώπους γνώση για τους άλλους και αμοιβαίο σεβασμό, και αυτό είναι θετικό. Η αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι περιορισμένη, καθώς οι χώρες και οι πόλεις είναι υπεύθυνες για τη διευθέτηση των λεπτομερειών.

Όλα αυτά είναι ενθαρρυντικά, σε αντίθεση με τη νομοθεσία της ΕΕ που επιβάλλεται στους πολίτες και περιορίζει τις δημοκρατικές ευκαιρίες τους για ενεργή συμμετοχή. Συνεπώς, ψήφισα υπέρ της πρότασης, παρά το γεγονός ότι περιέχει ως έναν βαθμό ασαφή ευρωεθνικισμό.

 
  
  

- Έκθεση Őry (A6-0069/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, παρουσιάζω την αιτιολόγηση ψήφου της αντιπροσωπείας του Λαϊκού Κόμματος της Αυστρίας.

Καταψηφίσαμε την έκθεση διότι ζητεί την κατάργηση των υφισταμένων μεταβατικών περιόδων για την ελεύθερη κινητικότητα των εργαζομένων. Την καταψηφίσαμε διότι περιμένουμε να τηρηθεί η συνθήκη προσχώρησης που ως γνωστόν την έχουν υπογράψει όλοι –και τα νέα κράτη μέλη– και οι μεταβατικές διατάξεις της για την προστασία της αυστριακής αγοράς εργασίας. Αυτό είναι εύλογο διότι η στατιστική έδειξε πως τα τελευταία δύο χρόνια έχει ήδη διπλασιαστεί το εργατικό δυναμικό από τα νέα κράτη μέλη.

Η αντιπροσωπεία του Λαϊκού Κόμματος της Αυστρίας είναι κατά της έκθεσης γιατί και τώρα και μελλοντικά, μόνο η Αυστρία μπορεί να αποφασίσει και θα αποφασίσει για πόσο θα διατηρήσει τους περιορισμούς εισόδου που διασφαλίζει η συνθήκη προσχώρησης –μπορεί να είναι μέχρι και επτά χρόνια– προς το συμφέρον των αυστριακών εργαζομένων.

 
  
MPphoto
 
 

  Oldřich Vlasák (PPE-DE).(CS) Κύριε Πρόεδρε κυρίες και κύριοι, έχοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής COM 2006 σχετικά με τη λειτουργία των μεταβατικών μέτρων δείχνει ότι η εισροή εργαζομένων από τα 10 κράτη μέλη της ΕΕ στα κράτη με ανοιχτές αγορές εργασίας δεν ήταν ιδιαίτερα σημαντική και, αντιθέτως, σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες, είχε θετικές επιπτώσεις αυξάνοντας την απόδοση και βελτιώνοντας την οικονομία, και επίσης έχοντας υπόψη το γεγονός ότι οι μεταβατικές περίοδοι συνέβαλαν αισθητά στην αύξηση του αριθμού των παράνομων εργαζομένων, θεωρώ την έγκριση της έκθεσης του κ. Őry σημαντική πρωτοβουλία που θα βοηθήσει στο άνοιγμα των αγορών εργασίας στα κράτη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να εκπληρώσουμε όλες τις ελευθερίες που ορίζονται στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και να ενισχύσουμε την οικονομία όλης της ΕΕ. Κατά συνέπεια, ψήφισα υπέρ της έγκρισης αυτής της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Η ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων και η πρόσβαση στις αγορές εργασίας συνιστούν έναν από τους πυλώνες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Αν δεν τηρήσουμε αυτή την αρχή σύμφωνα με τις βασικές αξίες της Κοινότητας, δεν θα προλάβουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμα και αν η Αμερική προσέγγιζε εμάς, ούτε θα καταφέρουμε να επιβραδύνουμε την ασταμάτητη ασιατική δύναμη.

Πιστεύω ακράδαντα ότι οι ανησυχίες ορισμένες χωρών της Ευρώπης των 15 είναι αβάσιμες και είναι λυπηρό το γεγονός ότι δεν δέχονται τις συστάσεις από την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εκπονήθηκε σύμφωνα με τις συνθήκες προσχώρησης. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να επαινέσουμε τις αποφάσεις που λαμβάνουν εκείνες οι χώρες που θα ανοίξουν τις αγορές εργασίας τους κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Έτους για την Κινητικότητα των Εργαζομένων.

Γι’ αυτούς τους λόγους, η έκθεση Öry θα πρέπει να αντιμετωπιστεί όχι τόσο ως μπαμπούλας, αλλά περισσότερο ως απλώς οδηγός για τον τρόπο επίτευξης της σταδιακής εκπλήρωσης των αναθεωρημένων στόχων της Στρατηγικής της Λισαβόνας. Αποτελεί μια προσπάθεια να διασφαλιστούν ίσα δικαιώματα για τα παλαιά και νέα κράτη μέλη σε μια ενωμένη Ευρώπη. Για τον λόγο αυτόν, ψήφισα υπέρ της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, και κατά την ένταξη της Ελλάδας και της Πορτογαλίας υπήρχαν μεταβατικές διατάξεις για την προσαρμογή των αγορών εργασίας στα νέα δεδομένα. Δεν πρόκειται συνεπώς για ένα μέσον χαρακτηρισμού των νέων κρατών μελών ως κρατών δεύτερης κατηγορίας. Επιπροσθέτως, οι μεταβατικές διατάξεις είναι ευπρόσδεκτες και στις ανατολικές χώρες της διεύρυνσης στο μέτρο που εξυπηρετούν τα δικά τους συμφέροντα. Ενόψει της μεγάλης ανεργίας, ιδίως στην Αυστρία και τη Γερμανία, καθώς και της αυξανόμενης πίεσης στον τομέα των χαμηλόμισθων, μία άμεση ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων θα ήταν εντελώς ανεύθυνη.

Ήδη αντιμετωπίζουμε μεγάλο αριθμό ατόμων που υποκρίνονται τους αυτοαπασχολούμενους, μέρος των οποίων αποφεύγει τις κοινωνικές και φορολογικές εισφορές. Όσο μεταναστεύουν εταιρίες στα ανατολικά κράτη που έχουν χαμηλή φορολογία, και προσπαθούν να ξεφύγουν από συλλογικές συμβάσεις, όσο η αγορά δεν έχει προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα ή δεν έχουν ληφθεί τα ανάλογα συνοδευτικά μέτρα, δεν είναι υπεύθυνο να υπάρχει απόλυτα ελεύθερη κινητικότητα εργαζομένων. Γι’ αυτό καταψήφισα αυτήν την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Hynek Fajmon (PPE-DE). – (CS) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, οι τέσσερις ευρωπαϊκές ελευθερίες, δηλαδή η ελευθερία κυκλοφορίας αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίου και, πάνω απ’ όλα, ατόμων, ανήκαν πάντα μεταξύ των πραγμάτων που οι πολίτες θεωρούσαν ιδιαιτέρως σημαντικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς, είναι ακατανόητο, άδικο και μεροληπτικό το γεγονός ότι οι πολίτες οκτώ νέων κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της Τσεχικής Δημοκρατίας, δεν απολαμβάνουν ακόμα σε αυτόν τον τομέα τα ίδια δικαιώματα με τους πολίτες των υπόλοιπων κρατών της ΕΕ. Οι λόγοι για τον περιορισμό αυτής της θεμελιώδους ευρωπαϊκής ελευθερίας είναι απολύτως αβάσιμοι και παράλογοι. Τα παραδείγματα του Ηνωμένου Βασιλείου, της Σουηδίας και της Ιρλανδίας αποδεικνύουν ότι οι αγορές εργασίας δεν τίθενται υπό οποιαδήποτε απειλή. Χαίρομαι που και άλλα κράτη θα ανοίξουν τις αγορές εργασίας τους και ελπίζω ότι θα το πράξουν πολύ σύντομα. Χρειαζόμαστε μια Ένωση στην οποία όλοι οι πολίτες θα έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις και όχι μια Ένωση στην οποία κάποιοι είναι ίσοι αλλά άλλοι είναι πιο ίσοι, όπως στη Φάρμα των Ζώων του Τζορτζ Όργουελ. Κατά συνέπεια, ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Őry.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Cabrnoch (PPE-DE).(CS) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, μαζί με άλλους βουλευτές από το Αστικό Δημοκρατικό Κόμμα, υποστήριξα την έκθεση του συναδέλφου μου κ. Őry σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων. Σεβόμαστε απόλυτα το δικαίωμα των κυβερνήσεων των κρατών μελών να αποφασίζουν για προσωρινούς περιορισμούς όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, στο πλαίσιο της Συνθήκης Προσχώρησης. Εκτιμούμε επίσης την απόφαση της Μεγάλης Βρετανίας, της Ιρλανδίας και της Σουηδίας να μην ασκήσουν αυτό το δικαίωμα και χαιρετίζουμε την απόφαση των κυβερνήσεων της Φινλανδίας, της Ισπανίας, των Κάτω Χωρών και της Πορτογαλίας να θέσουν τέλος σε αυτούς τους περιορισμούς. Είμαστε πεπεισμένοι ότι δεν υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι για τον περιορισμό της ελευθερίας της κυκλοφορίας των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πολιτικοί λόγοι για τον περιορισμό αυτής της ελευθερίας, ωστόσο, φαίνονται τόσο επιτακτικοί για τα κράτη μέλη όσο σημαντική είναι η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων για τα νέα κράτη μέλη. Συνεπώς, υποστηρίξαμε μια έκκληση προς όλες τις κυβερνήσεις να καταργήσουν τους περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η ψηφοφορία επί αυτής της έκθεσης σχετικά με το μεταβατικό καθεστώς που περιορίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στις αγορές εργασίας της ΕΕ είναι ενδεικτική των αντιφάσεων στο Κοινοβούλιο.

Αφενός, οι βουλευτές ισχυρίζονται ότι προστατεύουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και ότι θέλουν να θέσουν τέλος στην άδικη κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι εργαζόμενοι από τα νέα κράτη μέλη.

Αφετέρου, όταν αυτή η ελεύθερη κυκλοφορία μπορεί να οδηγήσει σε ίσα δικαιώματα, ψηφίζουν κατά, γεγονός που σημαίνει ότι θέλουν ελευθερία της κυκλοφορίας μόνο όταν οδηγεί σε χαμηλούς μισθούς και στην απώλεια των δικαιωμάτων.

Έτσι, οι προτάσεις που καταθέσαμε και δυστυχώς απορρίφθηκαν είναι οι εξής:

- εκτιμά ότι είναι σημαντικό να τερματισθούν σοβαρές καταστάσεις εκμετάλλευσης των εργαζομένων σε διάφορες χώρες της ΕΕ στο πλαίσιο της παράνομης απασχόλησης στην οποία είναι εκτεθειμένοι πολλοί εργαζόμενοι που προέρχονται από τα νέα κράτη μέλη αλλά και από παλαιά όπως η Πορτογαλία·

- επιμένει ότι υπάρχει ανάγκη αποτελεσματικών ελέγχων και διαρκών παρεμβάσεων με στόχο να τερματισθούν οι διακρίσεις, η άνιση μεταχείριση και η παράνομη εργασία για την προάσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και την εφαρμογή μιας ενιαίας νομοθεσίας σχετικά με την εργασία και την πρόνοια για όλους τους εργαζόμενους σε ένα κράτος μέλος ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής της ΕΕ

Εξ ου και η απόφασή μας να απόσχουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Είμαστε υπέρμαχοι μιας αποτελεσματικής εσωτερικής αγοράς και υποστηρίζουμε πλήρως την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στην ΕΕ. Πρόκειται για μία από τις θεμελιώδεις ελευθερίες που προβλέπει η Συνθήκη ΕΚ. Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων βοηθά στη δημιουργία περισσότερων θέσεων απασχόλησης και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ. Είμαστε υπερήφανοι για το γεγονός ότι η Σουηδία είναι μία από τις τρεις χώρες που δεν εισήγαγαν μεταβατικούς κανόνες.

Εκφράζουμε την απογοήτευσή μας για το γεγονός ότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων αποφάσισαν να εισαγάγουν μεταβατικά μέτρα στη συμφωνία προσχώρησης με τα δέκα νέα κράτη μέλη. Παράλληλα, σεβόμαστε το γεγονός ότι κάθε κράτος μέλος επιλέγει να ενεργήσει με βάση τις ευκαιρίες που παρέχονται από τη συνθήκη προσχώρησης η οποία συνήφθη.

Στην έκθεση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί τα κράτη μέλη να καταργήσουν τα εν ισχύι μεταβατικά μέτρα. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτό το θέμα θα πρέπει να αποφασιστεί από τα μεμονωμένα κράτη μέλη σε εθνικό επίπεδο. Συνεπώς, διαφωνούμε με τη διαμόρφωση γνώμης που επιχειρεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με σκοπό να επηρεάσει τα κράτη μέλη να ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη γραμμή σε αυτό το σημαντικό θέμα.

Ούτε πιστεύουμε ότι η ΕΕ θα πρέπει να διεξαγάγει εκστρατείες ενημέρωσης σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων. Είμαστε βέβαιοι ότι οι αρμόδιες εθνικές αρχές μπορούν να διεξαγάγουν αυτό το έργο ικανοποιητικά. Αμφισβητούμε επίσης την πρόταση να θεσπιστεί ένα σύστημα «εντατικού ελέγχου των διακινούμενων εργαζομένων εντός της ΕΕ και να παράσχουν τους αναγκαίους για τη χρηματοδότηση αυτών των δράσεων πόρους» (παράγραφος 11).

Επιλέξαμε να καταψηφίσουμε αυτή την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (EN) Από την 1η Μαΐου 2004, τα τρία «παλαιά» κράτη μέλη (η Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σουηδία) άνοιξαν την αγορά εργασίας τους χωρίς περιορισμούς στους υπηκόους των «νέων» κρατών μελών. Τα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ των 15 επέλεξαν να εφαρμόσουν εθνικούς περιορισμούς στο πλαίσιο των διεθνικών ρυθμίσεων.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά το άνοιγμα της αγοράς εργασίας, 60 000 άτομα που αναζητούσαν εργασία κατέφτασαν από τα νέα κράτη μέλη το 2004· οι δύο κύριοι τομείς ενδιαφέροντος ήταν η γεωργία και η αλιεία. Δεδομένου του υψηλού αριθμού διαθέσιμων θέσεων, η εισροή αυτή σίγουρα δεν αύξησε την ανεργία σε αυτούς τους δύο τομείς. Αντίθετα, η άμεση επίπτωση που είχε ήταν ότι βελτίωσε την αποδοτικότητα και την ανταγωνιστικότητα των σχετικών επιχειρήσεων, αυξάνοντας την παραγωγικότητά τους και ενισχύοντας την οικονομική τους θέση.

Σε μακροοικονομικούς όρους, η πολιτική του ανοίγματος της αγοράς εργασίας μεταφράζεται σε αξιοσημείωτη αύξηση του βρετανικού ρυθμού ανάπτυξης. Σύμφωνα με τις εκθέσεις των εμπειρογνωμόνων που διαθέτουμε, η μετανάστευση εργαζομένων από τα δέκα νέα κράτη μέλη βοήθησε στην αύξηση της παραγωγής και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ενώ μείωσε ουσιαστικά τον αριθμό των παράνομα εργαζομένων. Χαιρετίζω αυτά τα θετικά οφέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), γραπτώς.(NL) Η συμπλήρωση της ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίου με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων χαιρετίζεται ως πράξη αλληλεγγύης. Στην πραγματικότητα όμως, ισχύει το αντίθετο. Ενισχύει την εκμετάλλευση και δημιουργεί περιττή σύγκρουση μεταξύ των εργαζομένων από διάφορα κράτη μέλη.

Η βιαστική εφαρμογή οδηγεί τις χώρες υποδοχής σε ανεπαρκή έλεγχο της εφαρμογής ελάχιστων μισθών και συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Παρά τους περιορισμούς που ισχύουν μέχρι το 2011, χρησιμοποιούνται ήδη εργαζόμενοι από τα νέα κράτη μέλη προκειμένου να μειωθεί το κόστος της εργασίας. Μια μελέτη που εκπονήθηκε από το κόμμα μου, το Σοσιαλιστικό Κόμμα των Κάτω Χωρών, κατέδειξε ότι η εισροή εργαζομένων από τα νέα κράτη μέλη οδήγησε στον παραγκωνισμό ατόμων στην αγορά εργασίας, σε αθέμιτο ανταγωνισμό για τις μικρές επιχειρήσεις, σε εκμετάλλευση φθηνών εργατικών χεριών, σε κακές συνθήκες στέγασης και εργασίας και σε μισθούς κάτω από 3 ευρώ την ώρα. Πολλοί ολλανδοί οδηγοί φορτηγών έχουν ήδη αντικατασταθεί από πολωνούς οδηγούς.

Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε το Σοσιαλιστικό Κόμμα μεταξύ των εργολάβων στην περιοχή της Χάγης στο παρελθόν, πολλές οικοδομικές εταιρείες πλήττονται επίσης από τον αθέμιτο ανταγωνισμό από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, εναντίον των οποίων τα ολλανδικά συνδικάτα εξαπέλυσαν εκστρατεία τον Μάρτιο. Σε ορισμένες χώρες προέλευσης, υπάρχει ήδη έλλειψη ικανών εργαζομένων σε ορισμένους τομείς. Δεδομένου ότι το κόμμα μου πραγματοποιεί εκστρατεία εναντίον μιας νεοφιλελεύθερης ανοιχτής αγοράς, θα καταψηφίσω την έκθεση Öry.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Η έκθεση σχετικά με το μεταβατικό καθεστώς που περιορίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στις αγορές εργασίας της ΕΕ είναι επίκαιρη, καθώς συμπίπτει με την έκδοση της πορτογαλικής, της ισπανικής και της φινλανδικής απόφασης να καταργήσουν τους φραγμούς που ισχύουν από την 1η Μαΐου 2004.

Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων αποτελεί βασικό στοιχείο της ΕΕ, διότι αντανακλά τη γενναιοδωρία της Ένωσης και είναι ενδεικτική της πραγματικής οικοδόμησης ενός κοινού χώρου.

Κάποτε οι κάτοικοι της Ανατολικής Ευρώπης ήθελαν να φύγουν από τις χώρες τους αλλά δεν μπορούσαν να το κάνουν. Σήμερα υπάρχει ασφαλώς ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον για τις χώρες αυτές και οι προσδοκίες που γεννήθηκαν με την προσχώρηση οδήγησαν σε μια πεποίθηση ότι οι εθνικές τους οικονομίες μπορούν να αναπτυχθούν, όπως απέδειξαν τα γεγονότα. Επιπλέον, οι χώρες που κατάργησαν τους περιορισμούς, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία και η Σουηδία, δεν βίωσαν σοβαρές κρίσεις στα μεταναστευτικά τους ρεύματα σε σύγκριση με άλλα κράτη μέλη –χορηγήθηκαν ορισμένες, κυρίως προσωρινές, άδειες εργασίας– και στην πραγματικότητα επιβεβαίωσαν ότι αυτοί οι μετανάστες είχαν θετική επίδραση στις οικονομίες τους, όπως σωστά αναφέρθηκε.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), γραπτώς. – (FR) Βεβαίως και λέμε καταρχήν ναι στο άνοιγμα των αγορών εργασίας στην επικράτεια των Δεκαπέντε στους εργαζομένους οκτώ νέων κρατών μελών.

Το 2004, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία και η Σουηδία άνοιξαν τα σύνορά τους χωρίς περιορισμούς. Δύο χρόνια αργότερα, μια έκθεση της Επιτροπής προασπίζεται αυτή την πολιτική κατεύθυνση με την υποστήριξη αριθμητικών στοιχείων: πιο περιορισμένες μεταναστευτικές ροές σε σύγκριση με τις προβλεπόμενες, οι οποίες καλύπτουν τα κενά στο εργατικό δυναμικό σε ορισμένους τομείς.

Καθώς όμως δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στους εαυτούς μας να επιδεικνύουν αφελή αισιοδοξία, υποστηρίζω επίσης τις μεταβατικές διατάξεις που ελήφθησαν σε αυτόν τον τομέα από την πλειονότητα των κρατών μελών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον υποστηρίζω τη θέση που έλαβε η βελγική ομοσπονδιακή κυβέρνηση να διατηρήσουμε ορισμένες προϋποθέσεις πρόσβασης στην αγορά εργασίας, το αργότερο μέχρι το 2009.

Αυτοί οι περιορισμοί έχουν σαφές πεδίο εφαρμογής και δεν αφορούν τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως τους εμπόρους, τους βιοτέχνες και τα ελευθέρια επαγγέλματα, που από τη διεύρυνση και μετά χαίρουν πλήρους ελευθερίας εγκατάστασης.

Πρωτίστως όμως, αυτοί οι περιορισμοί έχουν σαφή χρονικό ορίζοντα και ανταποκρίνονται τόσο στην κατά τόπους πραγματικότητα όσο και στον ενίοτε αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ ευρωπαίων εργαζομένων και εργοδοτών. Πρέπει να δώσουμε στα «ανέτοιμα» κράτη μέλη τον χρόνο να δημιουργήσουν τις δομές καταγραφής και ελέγχου που απαιτούνται για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων εκτός των συνόρων της χώρας προέλευσής τους.

 
  
MPphoto
 
 

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Πρόσφατα γιορτάσαμε τα 20 έτη της προσχώρησης της Πορτογαλίας στο ευρωπαϊκό σχέδιο. Από την αρχή, οι πορτογάλοι εργαζόμενοι είδαν να περιορίζεται η ελευθερία κυκλοφορίας τους από φραγμούς που ύψωναν τα κράτη μέλη φοβούμενα ότι θα διαταραχθούν οι αγορές εργασίας τους.

Η ιστορία επαναλαμβάνεται και οι εργαζόμενοι από οκτώ νέα κράτη μέλη της Ανατολικής Ευρώπης αντιμετωπίζουν τώρα τις ίδιες δυσκολίες.

Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης διότι έχει αποδειχθεί ότι, όπως και το 1986, η μετανάστευση από αυτές τις χώρες είχε θετικά αποτελέσματα στις οικονομίες των κρατών μελών που αποφάσισαν να ανοίξουν τις αγορές εργασίας τους. Αυτές οι χώρες διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχουν πλέον βάσιμοι λόγοι για τη διατήρηση αυτών των περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία. Ακριβώς οι περιορισμοί αυτού του είδους είναι εκείνοι που υποθάλπουν την παράνομη εργασία και την εκμετάλλευση των εργαζομένων.

Πάνω απ’ όλα, πρόκειται για ένα θέμα αλληλεγγύης προς τα νέα κράτη μέλη.

Η ΕΕ δεν πρέπει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του κόσμου με τον εθνικισμό και τον προστατευτισμό που εξασκούν ορισμένα από τα κράτη μέλη της. Όλοι οι ευρωπαίοι εργαζόμενοι είναι απαραίτητοι για να βελτιωθεί η επιχειρηματική ανταγωνιστικότητα και κατά συνέπεια η οικονομική ανάπτυξη στην ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), γραπτώς.(NL) Υποστηρίζω την έκθεση Öry σχετικά με το μεταβατικό καθεστώς που περιορίζει την ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων στις αγορές εργασίας της ΕΕ και το κάνω διότι συμμερίζομαι την άποψη ότι θα ήταν καλύτερα αν όλα τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Βελγίου, καταργούσαν τα μεταβατικά μέτρα.

Οι τρεις χώρες που άνοιξαν τα σύνορά τους δεν αντιμετώπισαν μεταναστευτικό ρεύμα μεγάλης κλίμακας. Στο μεταξύ, έχουμε αποδείξεις ότι οι μεταβατικές περίοδοι οδήγησαν σε σημαντικά περισσότερη παράνομη εργασία και πλαστή αυτοαπασχόληση, γεγονός που θέτει τους μισθούς υπό πίεση και δημιουργεί άσχημες και άδικες συνθήκες εργασίας για τους εργαζομένους.

Ο περιορισμός της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων από τα νέα κράτη μέλη εισάγει διακρίσεις, οδηγεί σε εκμετάλλευση και μαρτυρεί βραχυπρόθεσμη σκέψη που δεν έχει επαφή με τη σημερινή πραγματικότητα. Αυτή η έκθεση μπορεί να διασφαλίσει ότι, με την κατάργηση των μεταβατικών περιόδων, τα κοινωνικά δικαιώματα δεν θα περιορίζονται πλέον και ότι θα ανοίξει ο δρόμος για μια κοινωνική και δίκαιη Ευρώπη.

Το σημαντικό είναι να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή αγορά εργασίας όπου θα υπάρχει ίση αμοιβή για ίση εργασία, θα ισχύουν ίσες συνθήκες εργασίας και όλοι οι εργαζόμενοι θα έχουν ίση πρόσβαση στα κοινωνικά δικαιώματα. Παράλληλα, πρέπει επίσης να ενισχυθούν και να συνεργαστούν σε διακρατικό επίπεδο οι κοινωνικές επιθεωρήσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Gary Titley (PSE), γραπτώς. (EN) Η έκθεση αυτή σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων αναγνωρίζει τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στην Ιρλανδία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο – χώρες που έχουν ανοίξει την αγορά εργασίας τους.

Η εμπειρία των Βρετανών έχει αποδείξει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ορθώς έκανε το γενναίο βήμα του ανοίγματος της αγοράς εργασίας του. Οι ρυθμοί της βρετανικής ανάπτυξης και παραγωγικότητας έχουν αποδείξει ότι είναι αβάσιμοι οι φόβοι για το άνοιγμα των αγορών εργασίας στην ΕΕ.

Μια ενιαία αγορά δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά τη στιγμή που οι αγορές εργασίας παραμένουν προστατευμένες και καλυμμένες. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αποδείξει πώς οι ελεύθερες αγορές εργασίας, σε συνδυασμό με την κατάλληλη κοινωνική προστασία, μπορούν να δώσουν ώθηση σε μια ευημερούσα οικονομία. Αυτό οδήγησε στην πιο μακρά, από όσο θυμόμαστε, περίοδο βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το Εργατικό Κόμμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πιστεύει ότι οι ευρωπαϊκές αγορές εργασίας θα πρέπει να είναι ανοιχτές, όπως του Ηνωμένου Βασιλείου, και δεν θα πρέπει να φοβούνται μεταναστευτικά κύματα.

 

8. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
  

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.50 και συνεχίζεται στις 15.05)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. BORRELL FONTELLES
Προέδρου

 

9. Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

10. Κατάσταση στη Μέση Ανατολή μετά τις εκλογές στο Ισραήλ (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη δήλωση του Ύπατου Εκπροσώπου για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας και τη δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή μετά τις εκλογές στο Ισραήλ.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Solana, Ύπατος Εκπρόσωπος για την ΚΕΠΠΑ. (ES) Κύριε Πρόεδρε, απευθύνομαι σε εσάς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε μια χρονική στιγμή που πιστεύω ότι είναι κρίσιμη για το μέλλον της ειρήνης στη Μέση Ανατολή, αμέσως μετά τον σχηματισμό της νέας παλαιστινιακής κυβέρνησης και τις εκλογές στο Ισραήλ.

Θα ήθελα να σας μιλήσω εν συντομία για την παρούσα κατάσταση και να εξαγάγω ορισμένα συμπεράσματα σε σχέση με τις ευθύνες που θα πρέπει να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή, η οποία θα μπορούσε να είναι εξαιρετικά κρίσιμη για το μέλλον της ειρήνης στη Μέση Ανατολή.

Θα ήθελα να αρχίσω από την κατάσταση στα κατεχόμενα εδάφη. Όπως γνωρίζετε, η Χαμάς έχει πάρει τον έλεγχο της κυβέρνησης· δεν πρόκειται για κυβέρνηση συνασπισμού, αλλά για μια κυβέρνηση της Χαμάς και δυστυχώς το πρόγραμμα που παρουσίασε ο πρωθυπουργός της, Ismail Haniya, δεν είναι αποδεκτό από τη διεθνή κοινότητα. Δεν παρέχει καμία σαφή ένδειξη ότι η κυβέρνηση της Χαμάς προτίθεται να σεβαστεί τις αρχές που θεσπίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και όχι μόνο από εμάς, αλλά και από την Τετραμερή και από τη διεθνή κοινότητα, υπό μία ευρύτερη έννοια: να αποκηρύξει τη βία ως μέσο επίλυσης των διενέξεων –και αυτής της διένεξης ειδικά– να αναγνωρίσει το κράτος του Ισραήλ και να σεβαστεί τις προηγούμενες συμφωνίες που υπεγράφησαν από τους Παλαιστινίους και το Ισραήλ.

Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι αυτές οι αρχές αποτελούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις για να γίνει πραγματικότητα το πολιτικό ιδανικό που υποστήριζε πάντα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το ιδανικό δεν είναι τίποτα λιγότερο από μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων που θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός βιώσιμου παλαιστινιακού κράτους, το οποίο θα συμβιώνει ειρηνικά με το Ισραήλ, στο πλαίσιο των αρχών του διεθνούς δικαίου. Είναι σαφές, κύριε Πρόεδρε, ότι δεν μπορεί να υπάρξει διαπραγμάτευση αν οι δύο πλευρές δεν αναγνωρίζουν η μία την άλλη, δεν μπορεί να υπάρξει καμία ειρηνική διευθέτηση αν οι δύο πλευρές πιστεύουν ότι τα όπλα μπορούν να επιλύσουν τη διένεξη και δεν μπορεί να υπάρξει λύση βασισμένη στις αρχές του διεθνούς δικαίου αν οι δύο πλευρές αγνοούν τη βασική αρχή ότι οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται.

Πιστεύουμε ότι όλα αυτά έχουν αναπόφευκτες συνέπειες όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί στο μέλλον, αλλά προς το παρόν είναι αδύνατο να θεωρηθεί η Χαμάς έγκυρος συνομιλητής αν δεν αλλάξει τις απόψεις της.

Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ επιτρέψτε μου να πω λίγα λόγια για το αποτέλεσμα των ισραηλινών εκλογών. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό το αποτέλεσμα μπορεί να ερμηνευθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Δεν θα ήταν σωστό να προβώ σε λεπτομερή ανάλυση του αποτελέσματος αυτών των εκλογών, αλλά πιστεύω ότι ορισμένα σχόλια μπορεί να μας βοηθήσουν όλους να βρούμε τρόπους που θα μας επιτρέψουν να διενεργήσουμε μια ανάλυση με στόχο να καθοριστούν διαφορετικοί τρόποι εργασίας. Θα ήθελα καταρχάς να επισημάνω ότι, μολονότι υπήρχε σαφής νικητής, το κόμμα Καντίμα, δεν πέτυχε τα αποτελέσματα που ήθελε και αυτό μπορεί να επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού, η οποία είναι απαραίτητη, μολονότι ο κ. Olmert έχει ήδη επιλέξει το Λαϊκό Κόμμα ως βάση του συνασπισμού του.

Δεύτερον, και πιστεύω ότι αυτό είναι σημαντικό, εκτιμώ ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι το αποτέλεσμα των εκλογών δείχνει μια μετατόπιση από την αυστηρά πολιτική προς την οικονομική και την κοινωνική πτυχή. Πιστεύω ότι αυτή η ανάλυση μπορεί να εξηγήσει το αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε από το Λαϊκό Κόμμα και εκείνο που επιτεύχθηκε από το Κόμμα των Συνταξιούχων ή τα κόμματα με περιορισμένη κοινωνική ή γλωσσική βάση, συμπεριλαμβανομένων του κόμματος Shas ή του κόμματος Israel Beitenu, το κόμμα της ρωσόφωνης κοινότητας.

Τρίτον, και πιστεύω ότι ίσως αυτό είναι το πιο ανησυχητικό για όλους εμάς και για την ειρηνευτική διαδικασία, εκτιμώ ότι οι εκλογές έδειξαν μια εδραίωση της επιθυμίας για αυτό που εγώ θα αποκαλούσα διαχωρισμό, η οποία αποδεικνύεται ίσως από την ολοκλήρωση του τείχους και από την απουσία διαλόγου μεταξύ των δύο λαών σχετικά με τον καθορισμό των συνόρων του Ισραήλ. Θεωρούμε ότι αυτή είναι μια μη βιώσιμη κατάσταση. Υποστηρίζαμε πάντα ότι τα τελικά σύνορα θα μπορούσαν να καθοριστούν μόνο στη βάση της αμοιβαίας συμφωνίας. Επομένως, είμαστε υπέρ των διαπραγματεύσεων προκειμένου να επιλυθούν αυτά τα προβλήματα, όπως ήμασταν πάντα.

Η εσωστρεφής εστίαση του εκλογικού σώματος του Ισραήλ μπορεί να συγκριθεί με την παράλληλη επιθυμία της Χαμάς να εστιάσει στα παλαιστινιακά ζητήματα και να αγνοήσει το Ισραήλ, το δικαίωμα ύπαρξης του οποίου εξακολουθεί να αρνείται. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός ότι όλα αυτά έχουν επιπτώσεις όσον αφορά την πιθανότητα εφαρμογής ενός οδικού χάρτη. Αν και αυτές είναι δύσκολες στιγμές για τον οδικό χάρτη, πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί το σημείο αναφοράς για την αναζήτηση μιας οριστικής λύσης στη διαδικασία.

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πέρα από τις πτυχές που σχετίζονται με την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, η νίκη στην Παλαιστίνη ενός κινήματος όπως η Χαμάς, που διατηρεί δεσμούς με τους Αδελφούς Μουσουλμάνους, σε εκλογές που ήταν ελεύθερες και δημοκρατικές, όπως αναγνώρισαν οι ίδιοι οι παρατηρητές της Ένωσης, είναι μια πρωτοφανής καινοτομία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιθυμεί να αποτύχει η κυβέρνηση της Χαμάς και δεν πρέπει να το επιθυμεί αυτό, επί της αρχής. Αυτό που θέλουμε είναι αυτή η κυβέρνηση, εκτός από τον σεβασμό των αρχών που γνωρίζει πολύ καλά, οι οποίες έχουν προταθεί από τη διεθνή κοινότητα, να εφαρμόσει επίσης τις αρχές του δικαίου, του κράτους δικαίου και της δημοκρατικής εναλλαγής και να διατηρήσει τον πλουραλιστικό χαρακτήρα της παλαιστινιακής κοινωνίας. Αν το κάνει, θα είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε τη Χαμάς ως μια απολύτως νόμιμη πολιτική οντότητα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ποια πιστεύω ότι πρέπει να είναι η θέση της Ευρώπης; Θα ήθελα να υπογραμμίσω για άλλη μία φορά κάτι που είναι απολύτως σαφές: μια ικανοποιητική λύση της σύγκρουσης ήταν, είναι και θα παραμείνει η βασική προτεραιότητα για εμάς τους Ευρωπαίους. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, πρέπει να επιμείνουμε ότι μόνο μία λύση μέσω διαπραγματεύσεων μπορεί να είναι σταθερή και μόνιμη. Πρέπει επομένως να συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση και στις δύο πλευρές να δεσμευτούν για μια διαπραγματευτική λύση που θα βασίζεται στην ύπαρξη δύο κρατών. Εκτιμώ ότι πρέπει επίσης να επαναλάβουμε σήμερα πως η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύει ότι η ειρήνη πρέπει να βασίζεται στον σεβασμό των συνόρων του 1967 και ότι μόνο εδαφικές αλλαγές που έχουν συμφωνηθεί και από τις δύο πλευρές θα είναι αποδεκτές.

Όπως γνωρίζετε, ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αυξηθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες· τώρα έχουμε δύο επιχειρήσεις στην περιοχή: μία επιχείρηση αστυνόμευσης και τη σημαντική επιχείρηση στη συνοριακή διέλευση της Ράφα, η οποία είναι ακόμη πολύ ενεργή. Περισσότερα από 200 000 άτομα έχουν περάσει από την Αίγυπτο στη Γάζα και από τη Γάζα στην Αίγυπτο από τότε που το σημείο συνοριακής διέλευσης άνοιξε τον Νοέμβριο χάρη στην παρουσία γενναιόδωρων ανθρώπων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κύριε Πρόεδρε, ο βασικός μας στόχος είναι να διανύσουμε την περίοδο που έχουμε μπροστά μας, η οποία θα παραμείνει περίοδος σχετικής αβεβαιότητας, κατά τέτοιο τρόπο ώστε όταν δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες για ειρηνική επίλυση μέσω διαπραγματεύσεων –και ελπίζω ότι αυτό θα συμβεί σύντομα– η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη και των δύο πλευρών και να έχει ενεργή συμβολή στην επίτευξη της ειρήνης όταν θα έλθει εκείνη η ώρα.

Όσον αφορά τους βασικούς πρωταγωνιστές της σύγκρουσης, οι αρχές μας αυτή τη στιγμή είναι σαφείς και είναι οι ακόλουθες. Όσον αφορά την Παλαιστίνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να στηρίζει τον Πρόεδρο Αμπάς και το ειρηνευτικό πρόγραμμα βάσει του οποίου εξελέγη από τη μεγάλη, συντριπτική πλειοψηφία των παλαιστινίων ψηφοφόρων, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Συνεπής με τη δήλωση της Τετραμερούς της 30ής Μαρτίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναθεωρεί επί του παρόντος τα προγράμματα παροχής ενίσχυσης προς τις παλαιστινιακές αρχές. Μέχρι να δηλώσει ρητά η Χαμάς ότι προτίθεται να σεβαστεί τις αρχές της διεθνούς κοινότητας, είναι προφανές ότι δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Αλλά θα ήθελα επίσης να καταστήσω απολύτως σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διατηρήσει την ενίσχυση προς τον παλαιστινιακό λαό και πρέπει να το κάνει αυτό για δύο τουλάχιστον λόγους: καταρχάς, διότι πρόκειται για ηθική επιτακτική ανάγκη, την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να αρνηθεί ποτέ –δεν το έχει κάνει στο παρελθόν, δεν το κάνει σήμερα και δεν πρόκειται να το κάνει στο μέλλον– και, δεύτερον, διότι η ανθρωπιστική κρίση και η αστάθεια στα κατεχόμενα εδάφη δεν πρόκειται να ωφελήσουν κανέναν, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του Ισραήλ.

Κυρίες και κύριοι, άλλος ένας από τους βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να διατηρήσει τη θεσμική διάρθρωση της Παλαιστινιακής Αρχής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επενδύσει πολλά, έχει αφιερώσει πόρους και προσπάθειες για τη δημιουργία αυτής της Αρχής και πιστεύει ότι πρέπει να διατηρηθεί, ούτε ώστε μια μέρα να μπορέσει να υπάρξει ένα βιώσιμο και δημοκρατικό παλαιστινιακό κράτος.

Όσον αφορά το Ισραήλ, κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεχίσει να απορρίπτει οποιαδήποτε μονομερή μέτρα ενδέχεται να υπονομεύσουν τη λύση των δύο κρατών. Συγκεκριμένα, η Ένωση θα παρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασης στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, στην Κοιλάδα του Ιορδάνη, όπου το Ισραήλ προβαίνει σε ενέργειες που είναι ιδιαίτερα επιζήμιες για τους Παλαιστινίους, όπως και την οικοδόμηση του διαχωριστικού τείχους. Σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, το Ισραήλ έχει μια σειρά υποχρεώσεων ως αρχή κατοχής. Η διευκόλυνση της μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό πληθυσμό είναι θεμελιώδης, αλλά πέρα από μια αυστηρή ερμηνεία αυτής της υποχρέωσης, το Ισραήλ πρέπει επίσης να διευκολύνει την κινητικότητα στα κατεχόμενα εδάφη προκειμένου να καταστήσει δυνατή την οικονομική βιωσιμότητα, χωρίς να υπονομευτεί η ασφάλεια των Ισραηλινών, κάτι που κανείς δεν επιθυμεί. Στο πλαίσιο αυτό, πιστεύω ότι είναι επιτακτική ανάγκη να εφαρμόσουν και οι δυο πλευρές τη συμφωνία σχετικά με την πρόσβαση και την κινητικότητα, η οποία υπεγράφη τον Νοέμβριο του 2005 στην Ιερουσαλήμ και στην υπογραφή της οποίας ήμουν παρών. Αυτή η Συμφωνία επέτρεψε το άνοιγμα του συνοριακού περάσματος της Ράφα –όπου η Ένωση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, όπως είπα– και άλλους μηχανισμούς διέλευσης μεταξύ του Ισραήλ και των κατεχόμενων εδαφών.

Το Ισραήλ –και επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω αυτό που πρόκειται να πω με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έμφαση, και ελπίζω ότι όλοι θα το καταλάβουν, συμπεριλαμβανομένου του καλού μας φίλου, του μελλοντικού πρωθυπουργού, κ. Olmert – πρέπει να μεταβιβάσει τα χρήματα που συλλέγει μέσω δασμών και φόρων εξ ονόματος της Παλαιστινιακής Αρχής –τα οποία δεν του ανήκουν– σε αυτή την Αρχή.

(Χειροκροτήματα)

Το Ισραήλ δεν μπορεί και δεν πρέπει να κρατά αυτά τα χρήματα. Θα ήθελα να δηλώσω όσο το δυνατόν πιο δυνατά και πιο καθαρά ότι είμαστε διατεθειμένοι να εργαστούμε και με τις δύο πλευρές για να διασφαλίσουμε ότι αυτοί οι πόροι θα χρησιμοποιηθούν για καλούς σκοπούς και πιστεύω ότι αυτό είναι εφικτό, αν υπάρχει αρκετή βούληση και από τις δυο πλευρές.

Τρίτον, θα ήθελα να πω λίγα λόγια για το διεθνές πλαίσιο και για τους στόχους της Ένωσης. Πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στο πλαίσιο της Τετραμερούς. Η προστασία της διεθνούς νομιμότητας απαιτεί την αποφασιστική υποστήριξη του συνόλου της κοινότητας των εθνών, τα οποία εκπροσωπούνται σήμερα σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό στην Τετραμερή. Πρέπει να εμπλέξουμε επίσης τα αραβικά κράτη, τα οποία μπορούν, και σήμερα πρέπει, να κάνουν πολύ περισσότερα από οικονομικής και πολιτικής πλευράς. Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήθελα να αναφερθώ στην πρωτοβουλία του ειρηνευτικού σχεδίου της Βηρυτού, με σκοπό να φέρει τη Χαμάς πιο κοντά και σε αυτό το σχέδιο, ένα σχέδιο που σε άλλες περιπτώσεις χαρακτηρίστηκε ως «αραβικό ειρηνευτικό σχέδιο», καθώς πιστεύω ότι μπορεί να προσφέρει ορισμένες δυνατότητες όσον αφορά την πρόοδο προς αυτή την κατεύθυνση.

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι σε αυτό το σημείο δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ισραηλινο-παλαιστινιακή σύγκρουση εντάσσεται στο πλαίσιο μιας σοβαρής κρίσης που επηρεάζει όλη την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Πρέπει να εργαστούμε για την ειρηνευτική διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη τον θετικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα κράτη της περιοχής, αλλά λαμβάνοντας επίσης υπόψη τον αρνητικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν ορισμένα κράτη, και ορισμένες αρνητικές επιρροές και αρνητικές επιπτώσεις, όπως η κατάσταση στο Ιράκ ή η κατάσταση στο Ιράν.

Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω για να μην χρειαστεί να μου ζητήσετε να σταματήσω. Τα αποτελέσματα των εκλογών στα κατεχόμενα εδάφη και στο Ισραήλ έχουν δημιουργήσει αναμφίβολα μια νέα κατάσταση. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να την προσεγγίσει με βάση τις δύο αρχές που μπορεί να φαίνονται φαινομενικά, αλλά μόνο φαινομενικά, αντιφατικές: αυστηρότητα και ευελιξία.

Γιατί αυστηρότητα; Για να διατηρηθούν οι αρχές που έχουν καθορίσει τη θέση της Ευρώπης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βενετίας το 1980, δηλαδή, ο σεβασμός για τα δικαιώματα των Ισραηλινών και των Παλαιστινίων, ο οποίος πρέπει να επικεντρωθεί σε μια διαπραγματευτική λύση που θα οδηγήσει –όπως έχω πει τόσες πολλές φορές και έχετε επαναλάβει όλοι σας– στη δημιουργία ενός ανεξάρτητου, κυρίαρχου και δημοκρατικού παλαιστινιακού κράτους που θα συμβιώνει ειρηνικά με το Ισραήλ.

Και ευελιξία, για να προσαρμοστεί στην εξέλιξη μιας πραγματικότητας στην περιοχή η οποία πρόκειται να αλλάξει, η οποία μπορεί να είναι μεταβλητή, και για να υποστηρίξει οποιεσδήποτε λύσεις μπορούν να επιτρέψουν την επίτευξη προόδου προς την ειρήνη.

Θα ήθελα επίσης να απευθυνθώ στην παλαιστινιακή κυβέρνηση με έναν πολύ άμεσο τρόπο από αυτή την Αίθουσα, η οποία αντιπροσωπεύει την καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Χαμάς δεν μπορεί να αλλάξει το παρελθόν της, αλλά μπορεί και πρέπει να αλλάξει το μέλλον της.

(Χειροκροτήματα)

Θα ήθελα να πω στους ηγέτες της Χαμάς ότι αν αποφασίσουν ότι δεν υπάρχει θέση σε αυτό το μέλλον για την τρομοκρατία, για τη βία ή για την άρνηση της πραγματικότητας του κράτους του Ισραήλ, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ξέρει πώς να ανταποκριθεί δεόντως, όπως το κάνει πάντα.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, Μέλος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι ο κ. Σολάνα έχει ήδη καλύψει σχεδόν τα πάντα, αλλά επιτρέψτε μου να προσθέσω μερικά σχόλια, διότι η Επιτροπή αντιμετωπίζει μια πολύ δύσκολη περίοδο βαθιάς και γρήγορης αλλαγής στη Μέση Ανατολή. Ο τρόπος που αντιδρούμε και ο τρόπος που τοποθετούνται τα κόμματα θα έχει καθοριστική επίδραση στις προοπτικές για την προώθηση μιας, ελπίζω, ειρηνικής επίλυσης της σύγκρουσης Ισραηλινών-Παλαιστινίων.

Συγχαρήκαμε τον Πρωθυπουργό Olmert για την εκλογική νίκη του κόμματος Καντίμα. Αυτό αναμφίβολα απεικονίζει κάποια αλλαγή της ισραηλινής πολιτικής, και αναμένουμε με ενδιαφέρον το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων σχετικά με τον συνασπισμό που πραγματοποιούνται επί του παρόντος. Κάτι τέτοιο θα πάρει χρόνο.

Επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω ότι εμείς, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με την επόμενη ισραηλινή κυβέρνηση για την προώθηση της ασφάλειας και της ειρήνης, τόσο για τους Ισραηλινούς όσο και για τους Παλαιστίνιους. Είμαι πεπεισμένη ότι η πλειονότητα του πληθυσμού και των δύο χωρών επιθυμεί βαθιά μια ειρηνική και βιώσιμη επίλυση της σύγκρουσης. Όσον αφορά τη διμερή σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ισραήλ, επιθυμούμε ειλικρινά να ενισχύσουμε μια ισχυρή, ισορροπημένη σχέση μεταξύ μας, η οποία αντικατοπτρίζεται στη συμφωνία σύνδεσής μας και στο σχέδιο δράσης για την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας. Θέλουμε να συνεχίσουμε την πρόοδο που έχει ήδη σημειωθεί όσον αφορά την υλοποίηση του σχεδίου δράσης σε τομείς όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η προστασία των μειονοτήτων, η έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και η οικονομική ολοκλήρωση.

Υπάρχουν πολλές εικασίες όσον αφορά τις επιπτώσεις που θα έχουν αυτές οι εκλογές στις προοπτικές ειρήνευσης, κάτι που ο κ. Σολάνα μόλις προσπάθησε να επισημάνει. Ίσως μπούμε στον πειρασμό να πιστέψουμε ότι το εκλογικό αποτέλεσμα στήριξε ευρέως τη δεδηλωμένη πρόθεση του Πρωθυπουργού Olmert να προχωρήσει στη δημιουργία μόνιμων συνόρων για το Ισραήλ έως το 2010, κατόπιν περαιτέρω απεμπλοκής από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Το ερώτημα για εμάς είναι πώς θα γίνει αυτό. Πιστεύουμε σθεναρά ότι οι δικαιολογημένες ανησυχίες του Ισραήλ για την ασφάλεια δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν –και θα ήθελα να το επαναλάβω αυτό εξ ονόματος της Επιτροπής– μέσω μονομερούς δράσης ή αποφάσεων που επιβάλλονται διά της βίας. Μόνο μια λύση που θα προκύψει από διαπραγματεύσεις θα είναι βιώσιμη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα στηρίξει τις αλλαγές επί των συνόρων προ του 1967 οι οποίες συμφωνήθηκαν με συναίνεση μεταξύ των μερών. Στηρίζουμε μια λύση δύο κρατών που θα οδηγήσει σε μια τελική και πλήρη διευθέτηση της σύγκρουσης, με ένα ισραηλινό και ένα παλαιστινιακό κράτος που θα βρίσκονται το ένα δίπλα στο άλλο με ασφάλεια και αμοιβαία αναγνωρισμένα σύνορα.

Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να πούμε και πάλι ότι θα πρέπει να υπογραμμίσουμε στους ισραηλινούς εταίρους μας τη σημασία της αποχής από κάθε πράξη που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το τελικό καθεστώς των διαπραγματεύσεων. Η Επιτροπή αναμένει από την επόμενη ισραηλινή κυβέρνηση να επιβεβαιώσει τη δέσμευσή της για μια λύση που θα προκύψει μέσω διαπραγματεύσεων με την πλήρη εφαρμογή του οδικού χάρτη της Τετραμερούς, και να το αποδείξει αυτό τόσο με έργα όσο και με λόγια. Όμως, όπως πάντα, πρέπει να συνεργαστούμε και με τις δύο πλευρές. Όπως ακριβώς πρέπει να είμαστε σαφείς με τη νέα ισραηλινή κυβέρνηση, έτσι πρέπει να είμαστε σθεναροί και με τη νέα παλαιστινιακή κυβέρνηση. Δεν μπορεί να υπάρξει συμβιβασμός όσον αφορά τις αρχές της Τετραμερούς – ο κ. Σολάνα μόλις τις υπογράμμισε, τις αναφέραμε στη δήλωση του Συμβουλίου, τις αναφέραμε επίσης στην Τετραμερή.

Αναμένουμε από τη νέα παλαιστινιακή κυβέρνηση –η οποία ορκίστηκε την περασμένη εβδομάδα– να δεσμευτεί για την τήρηση των αρχών της μη βίας, την αναγνώριση του Ισραήλ και την αποδοχή των προηγούμενων συμφωνιών και υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένου του οδικού χάρτη, γεγονός που θα δεσμεύσει την Παλαιστινιακή Αρχή στις θεμελιώδεις αρχές της ειρήνης, της δημοκρατίας, του σεβασμού του κράτος δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Βεβαίως, ακούσαμε αρκετά σχόλια, ορισμένα εκ των οποίων προχωρούν ακόμη περισσότερο, αλλά είδαμε επίσης και ορισμένες πολύ μικρές ενδείξεις πιθανών λύσεων, πιθανών αλλαγών.

Γνωρίζουμε πολύ καλά τις σημαντικές οικονομικές και ανθρωπιστικές ανάγκες των Παλαιστινίων –και πράγματι δεν θέλουμε να τους απογοητεύσουμε– καθώς και την ανάγκη να σπάσουμε τον φαύλο κύκλο της φτώχειας και του εξτρεμισμού. Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή έχει ήδη κινητοποιήσει πάνω από 120 εκατ. ευρώ για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των βασικών αναγκών των Παλαιστινίων και να σταθεροποιήσει τα οικονομικά της προσωρινής κυβέρνησης, η οποία μόλις αντικαταστήθηκε στην εξουσία. Για τον λόγο αυτόν, σκοπεύουμε να συνεχίσουμε την παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής ενίσχυσης και βοήθειας για βασικές ανθρώπινες ανάγκες.

Όμως, και πρέπει να το επαναλάβω διότι θα αποτελέσει τη βάση όσων μπορούν να γίνουν, εάν η νέα κυβέρνηση δεν συμμορφωθεί με τις προϋποθέσεις που έθεσε η Τετραμερής, δεν μπορεί να υπάρξει η «συνήθης δραστηριότητα». Εάν δεν αλλάξουν οι συνθήκες, θα υπάρξουν αναπόφευκτες επιπτώσεις στη βοήθεια προς την παλαιστινιακή κυβέρνηση, την οποία η Επιτροπή αναθεωρεί επί του παρόντος σύμφωνα με τη δήλωση της Τετραμερούς. Σε αυτό το πλαίσιο, προετοιμάζουμε το επόμενο Συμβούλιο, όπου θα προσπαθήσουμε να προτείνουμε κάποιες γραμμές προσέγγισης· δεν θα έχουμε πλήρεις λύσεις, αλλά θα προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση.

Έτσι, απομένει στην παλαιστινιακή πλευρά και στη νέα κυβέρνηση του Ισραήλ να δράσουν υπεύθυνα όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. Πιστεύω σθεναρά ότι αμφότερες οι πλευρές, κυρίως ο πληθυσμός, έχουν κουραστεί από τη σύγκρουση και αναζητούν απελπισμένα την ειρήνη, αλλά εξαρτάται από τους ηγέτες τους να επιδείξουν υπευθυνότητα και πολιτική ικανότητα καθώς προχωρούμε μπροστά. Από αυτούς εξαρτάται, και μόνο από αυτούς, να θέσουν τέλος στη βία και την απελπισία που έχει καταστρέψει τη ζωή τόσων πολλών γενεών. Είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε τόσο εντός των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων όσο και με τη διεθνή κοινότητα ώστε να το καταστήσουμε αυτό δυνατόν, ακόμη και υπό τις πιο δύσκολες συνθήκες.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, έχοντας ακούσει τις δηλώσεις του Ύπατου Εκπροσώπου και της Επιτρόπου Ferrero-Waldner, εκτιμώ ότι οι όροι της πάντα περίπλοκης εξίσωσης πολέμου και ειρήνης στη Μέση Ανατολή είναι πολύ σαφείς: μια κυβέρνηση συνασπισμού στο Ισραήλ, μετά τις εκλογές της 28ης Μαρτίου –η Επίτροπος έκανε μια δήλωση στην οποία είπε ότι πρέπει να σημειώσουμε πρόοδο στην ανάπτυξη της σύνδεσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ισραήλ– και μια μονοκομματική κυβέρνηση, της Χαμάς, στα κατεχόμενα εδάφη.

Όπως είπε ο κ. Σολάνα, όλα αυτά εντάσσονται σε ένα πλαίσιο θετικών και αρνητικών πραγμάτων. Θετικά: η έναρξη ισχύος της Συμφωνίας Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης-Λιβάνου την 1η Απριλίου – η επόμενη συνεδρίαση του συμβουλίου σύνδεσης θα διεξαχθεί τις προσεχείς ημέρες. Αρνητικά: η κατάσταση στο Ιράκ και στο Ιράν, σε σχέση με την οποία πρέπει πραγματικά να περιμένουμε να λήξει η προθεσμία των 30 ημερών που έθεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στο Ιράν προκειμένου να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας.

Πιστεύω ότι η πολιτική μας ομάδα δεν έχει άλλη επιλογή από το να υποστηρίξει αποφασιστικά την απόφαση της Τετραμερούς να καλέσει την κυβέρνηση της Χαμάς να αποκηρύξει τη βία και να αναγνωρίσει το κράτος του Ισραήλ, όπως επίσης και τις συμφωνίες που υπεγράφησαν από την Εθνική Παλαιστινιακή Αρχή.

Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να θέσω τρεις ερωτήσεις στον κ. Σολάνα και στην κ. Ferrero-Waldner.

Η πρώτη είναι αν, κατά τη διάρκεια της συνάντησης της Τετραμερούς στις 30 Μαρτίου, διαπίστωσαν οποιαδήποτε διαφωνία από τη Ρωσία, υπό το πρίσμα της επίσκεψης της Χαμάς στη Μόσχα και της θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις εκλογές στη Λευκορωσία.

Δεύτερον, κυρία Ferrero-Waldner, είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεχίσει να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια, διότι η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας είναι τρομερή και ο αριθμός των ατόμων που ζουν στη φτώχεια έχει εκτοξευθεί στα ύψη. Αλλά τι προτίθεται να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διασφαλίσει ότι αυτή η ανθρωπιστική βοήθεια δεν χρησιμοποιείται για τους σκοπούς τρομοκρατικών δραστηριοτήτων;

Τέλος, κύριε Σολάνα, καταλαβαίνουμε όλοι την ανάγκη υποστήριξης της Εθνικής Παλαιστινιακής Αρχής, αλλά, σε ένα πλαίσιο όπως αυτό, εξακολουθεί η Εθνική Παλαιστινιακή Αρχή να είναι συναφής όταν συνεργάζεται με μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει αναγνωρίσει τις προηγούμενες συμφωνίες που έχει υπογράψει αυτή η αρχή;

Θα ολοκληρώσω κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι, σήμερα το πρωί, ο Πρόεδρος της Μάλτας είπε ότι η φωνή της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι η φωνή της λογικής, και πιστεύω ότι τόσο ο κ. Σολάνα όσο και η κ. Ferrero-Waldner απέδειξαν σαφέστατα ότι είναι η φωνή της λογικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρέπει να συνεχίσει να εργάζεται σε αυτή την καταστροφική μεσανατολική διένεξη υπέρ του σκοπού της μη βίας, της δημοκρατίας, της ειρήνης, της ομόνοιας και της συμφιλίωσης.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique De Keyser, εξ ονόματος της Ομάδaς PSE. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, οι πυρετώδεις διεργασίες που προηγήθηκαν των παλαιστινιακών και ισραηλινών εκλογών καταλαγιάζουν και βλέπουμε τα πράγματα πιο ξεκάθαρα.

Βρισκόμαστε ενώπιον νέων κομμάτων, νέων παραγόντων, νέων δυσκολιών, ενδεχομένως όμως και ενώπιον μιας ελπίδας. Τόσο η παλαιστινιακή όσο και η ισραηλινή πλευρά επιδιώκουν το τέλος της σύγκρουσης και αντιλαμβάνονται την επιτακτική ανάγκη καταπολέμησης της φτώχειας. Αυτή η εξίσωση δεν είναι κακή και αν η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί πραγματικά να διαδραματίσει κάποιο ρόλο, πρέπει να επιλύσει τρία προβλήματα.

Πρώτον, πρέπει να στηρίξει χρηματοδοτικά την Παλαιστίνη, όχι μόνο τις βασικές ανάγκες, αλλά και τη δημόσια διοίκηση, που βρίσκεται στο χείλος της κατάρρευσης. Στη Γάζα, όπου το 35% των εργαζομένων εργάζεται στην Παλαιστινιακή Αρχή και όπου το 75% των Παλαιστινίων ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας, ο λιμός παίρνει πλέον μεγάλες διαστάσεις, οι εργαζόμενοι μένουν πλέον απλήρωτοι και σύμφωνα με τις αρμόδιες πηγές η γρίπη των πτηνών ενδέχεται να συνδυαστεί με την ανθρώπινη γρίπη και να προκαλέσει την επίφοβη πανδημία. Αυτή όμως η στήριξη προς τη δημόσια διοίκηση δεν μπορεί να μεταφραστεί σε στήριξη μιας παράλληλης προεδρικής διοίκησης, που θα αναδειχθεί λίγο πολύ ως αντίπαλος πόλος εξουσίας.

Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει διάλογο με τη Χαμάς, υπό κάποιες προϋποθέσεις βεβαίως, πρέπει όμως να κάνει διάλογο. Ο κ. Κάρτερ το μισοείπε ήδη τον Ιανουάριο και ο κ. Κλίντον μόλις το επαναβεβαίωσε. Για όλους όσους φέρνουν στη μνήμη τους τα πολυάριθμα τρομοκρατικά κινήματα που έγιναν αξιοσέβαστα πολιτικά κόμματα, αλλά και για όλους όσους επιθυμούν την ειρήνη και σέβονται την εκλογική επιλογή σχεδόν του ήμισυ του παλαιστινιακού λαού, είναι ζωτικό να αρχίσουμε τον διάλογο, πρέπει να αρχίσουμε τις διαπραγματεύσεις. Η Χαμάς διατηρεί την ανακωχή της και ο Υπουργός της των Εξωτερικών, ομολογώ προς γενική έκπληξη, μόλις άφησε μισάνοιχτη μια πόρτα μην αποκλείοντας μια λύση δύο κρατών. Ας αδράξουμε αυτή την ευκαιρία. Το γεγονός της υπαναχώρησης και της αποδοχής του κράτους του Ισραήλ με βάση τα σύνορα του 1967 είναι ήδη, από μόνο του, μια διαπραγμάτευση, δεδομένου ότι αυτό συνεπάγεται ότι προϋποθέτει την αναγνώριση από το ίδιο το Ισραήλ αυτής της χάραξης του 1967.

Τρίτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διασφαλίσει από την ισραηλινή κυβέρνηση ότι το μονομερές σχέδιο απόσυρσης δεν θα είναι παρά ένα σχέδιο B και όχι ένα σχέδιο A. Είναι γεγονός πως είναι δυσκολότερη η διαπραγμάτευση της ειρήνης παρά η μονομερής και βίαιη προσπάθεια εξασφάλισης ενός εύλογου επιπέδου ασφάλειας. Αν, όμως, το μονομερές σχέδιο σύγκλισης μεταβληθεί σε μυστικό πρόγραμμα του Ισραήλ, όχι μόνο θα σημάνει το τέλος του οδικού χάρτη ή κάθε διμερούς πρωτοβουλίας, αλλά θα σημάνει επίσης το τέλος των ελπίδων ειρήνης και η Ευρώπη θα απολέσει κάθε αξιόπιστη επιρροή σε αυτό το μέρος του κόσμου.

Αυτά είναι τρία προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν, αλλά διαπίστωσα ότι ήδη βρίσκεστε στον σωστό δρόμο σχετικά με τα παραπάνω.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Annemie Neyts-Uyttebroeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. (EN) Κύριε Πρόεδρε, οι ψηφοφόροι στην Παλαιστίνη και το Ισραήλ πράγματι μας έχουν μπερδέψει. Και τα δύο εκλογικά σώματα φαίνεται ότι έχουν ευνοήσει ένα κόμμα που είναι αποφασισμένο να δράσει μονομερώς και δηλώνει ότι δεν θα αναγνωρίσει το άλλο μέρος και δεν θα διαπραγματευτεί μαζί του. Γνωρίζω πολύ καλά ότι υπάρχει μια πολύ σημαντική διάκριση μεταξύ της άρνησης του δικαιώματος ύπαρξης ενός κράτους και της άρνησης αναγνώρισης της νομιμότητας ενός κόμματος που, έως σήμερα, δεν έχει επισήμως αποκηρύξει τη χρήση της βίας. Έτσι, η κατάσταση φαίνεται αρκετά ζοφερή.

Μήπως, όμως, το κάθε εκλογικό σώμα έχει δώσει προτεραιότητα σε εσωτερικές ανησυχίες, σε ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή του; Μήπως οι Παλαιστίνοι θέλουν να δώσουν τέλος στη διαφθορά, τις εσωτερικές διαμάχες και τη διοικητική ανικανότητα; Μήπως οι Ισραηλινοί θέλουν καλύτερες οικονομικές προοπτικές, κοινωνική προστασία και ένα πιο δίκαιο σύστημα; Μήπως το κάθε εκλογικό σώμα ψήφισε υπέρ αυτού που θεώρησε ότι εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντά του, και όχι κατά του άλλου λαού;

Εάν ισχύει αυτό, τότε ίσως υπάρχει ελπίδα. Εάν η Χαμάς αναγνωρίσει το Ισραήλ, συνεχίσει να τηρεί την κατάπαυση του πυρός και δεν αρχίσει εκ νέου τη βία· και εάν το Ισραήλ χαλαρώσει τους πολυάριθμους περιορισμούς, εγγυηθεί το πραγματικό δικαίωμα υπεράσπισης των εκατοντάδων Παλαιστινίων που κρατούνται υπό διοικητικό περιορισμό, τότε τόσο η νέα παλαιστινιακή όσο και η μελλοντική ισραηλινή κυβέρνηση ίσως μπορέσουν να συνεργαστούν, απλά και μόνο για να συνεχιστεί η ζωή.

Γνωρίζω ότι απέχουμε πολύ από τις εκκλήσεις για επανέναρξη της ειρηνευτικής διαδικασίας, αλλά ίσως βραχυπρόθεσμα μπορούμε να ελπίζουμε απλά για μικρά βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ευχόμαστε και στις δύο πλευρές τα καλύτερα.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Marc Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδaς Verts/ALE. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Ferrero-Waldner, κύριε Σολάνα, κυρίες και κύριοι βουλευτές, είναι δύσκολο να είναι κανείς ταυτόχρονα έξυπνος, να έχει μια γραμμή δράσης και δύσκολο επίσης να έρχεται αντιμέτωπος με συνομιλητές που, ένθεν και ένθεν, δεν θέλουν να ακούσουν παρά τη μισή αλήθεια. Συνεπώς, έχετε μια παλαιστινιακή κυβέρνηση που θέλει να καθορίσει μονομερώς τι είναι η Παλαιστίνη και τι δεν πρέπει να είναι το Ισραήλ, και μια ισραηλινή κυβέρνηση που θέλει να καθορίσει μονομερώς τι είναι το Ισραήλ και τι δεν πρέπει να είναι το παλαιστινιακό κράτος.

Υπό αυτές τις περιστάσεις, πιστεύω ότι πρέπει να δούμε συγκεκριμένα παραδείγματα. Έτσι, αν πάρετε το πρόβλημα του πόσιμου νερού σε αυτή την περιοχή −η κ. Keyser μίλησε για τη γρίπη των πτηνών− ε λοιπόν, δεν θα μπορέσετε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα του πόσιμου νερού ή της γρίπης των πτηνών αν δεν γίνουν διαπραγματεύσεις μεταξύ της παλαιστινιακής και της ισραηλινής κυβέρνησης, δεδομένου ότι το πόσιμο νερό έρχεται από τη Δυτική Όχθη και κατευθύνεται προς το Ισραήλ. Πρόκειται για το ίδιο νερό. Αν δεν χορηγηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα 230 εκατομμύρια δολάρια, δεν θα υπάρξει πόσιμο νερό ούτε στο Ισραήλ ούτε στη Δυτική Όχθη. Ποιος θα κερδίσει; Κανένας!

Ας πάρουμε μερικά παραδείγματα: τη γρίπη των πτηνών. Αν πλήξει τη Γάζα, πλήττει το Ισραήλ. Δεν μπορείτε να το σταματήσετε, όπως δεν θα το μπορούσε η μονομερής απόσυρση του Ισραήλ. Δεν είναι δυνατόν. Ακόμη και το Ισραήλ δεν μπορεί να το κάνει. Υπάρχουν, λοιπόν, καταστάσεις όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να υποχρεώσει τις κυβερνήσεις να διαπραγματευτούν, διότι το απαιτούν τα ζωτικά τους συμφέροντα και το περιβάλλον αποτελεί ένα τέτοιο παράδειγμα.

Δεύτερον, όσον αφορά τον οδικό χάρτη, γιατί δεν κάνουμε μια Τετραμερή ή μια Πενταμερή; Ας συμπεριλάβουμε την Αραβική Ένωση, ας πάρουμε την Τετραμερή συν την Αραβική Ένωση, ας διαπραγματευτούμε λέγοντας: «υπάρχει η Αραβική Ένωση, συνεπώς ο κ. Αμπάς και το Ισραήλ θα πρέπει να διαπραγματευτούν εκ παραλλήλου με την Τετραμερή και την Αραβική Ένωση». Και ίσως υπάρξουν έξυπνοι άνθρωποι που θα απαγορεύσουν στην αντιπροσωπεία της Αραβικής Ένωσης έναν-δυο από τους παλαιστίνιους εκπροσώπους, πράγμα που δεν θα ήταν και ανόητο. Συνεπώς, μπορούμε και οφείλουμε να είμαστε επινοητικοί, οφείλουμε να είμαστε έξυπνοι και πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Το τείχος δεν είναι μόνο ένα μέτρο ασφάλειας, αποτελεί και εδαφική κατάκτηση, είναι μονομερής ενέργεια, αντιβαίνει προς όλες τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και η μη αναγνώριση του Ισραήλ αντέβαινε στις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αμφότερα αντιβαίνουν στις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό πρέπει να το εξηγήσουμε. Ένα τείχος στα σύνορα του 1967 είναι ένα πράγμα· ένα τείχος όπως το σημερινό αποτελεί εδαφική κατάκτηση και αυτό δεν μπορούμε να το αποδεχθούμε.

Ολοκληρώνοντας, επιτρέψτε μου να σας πω ένα πράγμα: πρέπει να είμαστε απόλυτα σαφείς προς τους μεν και τους δε και να τους βάλουμε καλά στο μυαλό ότι οι αρχές μας είναι οι αρχές μας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα μπορέσουμε να τους υποχρεώσουμε να διαπραγματευτούν μεταξύ τους.

Έχω μια τελευταία παρατήρηση για τον κ. Αμπάς: είναι γεγονός ότι εξελέγη, αλλά εγώ προσωπικά προέρχομαι από μια χώρα όπου κάποιος κ. Σιράκ εξελέγη με 82% των ψήφων, αλλά παρά ταύτα υποστηρίζεται σήμερα από πολύ λίγους Γάλλους.

 
  
MPphoto
 
 

  Francis Wurtz, εξ ονόματος της Ομάδaς GUE/NGL. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Ferrero-Waldner, κύριε Σολάνα, οι καλοί γνώστες της ισραηλινής κοινωνίας μάς διαβεβαιώνουν ότι, την επαύριον των εκλογών, η πλειονότητα του πληθυσμού της χώρας είναι σήμερα αποφασισμένη να αποδεχθεί, εκόντες άκοντες, την ιδέα ότι η κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών είναι από κάθε άποψη αδιέξοδη και πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία.

Δυστυχώς, ο νέος Πρωθυπουργός συνεχίζει τη στρατηγική του προκατόχου του, αφενός δηλαδή τον μονομερή διαχωρισμό βάσει τετελεσμένων γεγονότων, που καθιστούν αδύνατη την οικοδόμηση ενός βιώσιμου παλαιστινιακού κράτους, αφετέρου, για την ώρα, τη στυγνή καταπίεση του παλαιστινιακού λαού για να τον εξαναγκάσει να συνθηκολογήσει. Αυτή η πολιτική είναι ανεύθυνη.

Χθες, η μεγάλης κυκλοφορίας καθημερινή ισραηλινή εφημερίδα Haaretz κυκλοφόρησε με τίτλο «Η Γάζα στο χείλος της καταστροφής», επικαλούμενη τα Ηνωμένα Έθνη. Στη Ναμπλούζ της Δυτικής Όχθης, οι νέοι κάτω των τριάντα δεν έχουν πλέον το δικαίωμα να εγκαταλείψουν την πόλη τους! Η Kalandia, καταμεσής στα παλαιστινιακά εδάφη, μόλις μεταμορφώθηκε σε μεθόριο! Η Ανατολική Ιερουσαλήμ είναι περικυκλωμένη! Τι σημαίνει, λοιπόν, η πρόταση για διαπραγμάτευση με τον αρχηγό της Παλαιστινιακής Αρχής, ενώ, ας μου επιτραπεί να προσθέσω, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια κατά τα λοιπά για την απαξίωσή του, όπως συνέβη με την πρόσφατη επιθετική ενέργεια στην Ιεριχώ;

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι σχεδόν συγκινητικό να βλέπουμε νέες πρωτοβουλίες ειρήνης να αναπτύσσονται στους κόλπους της παλαιστινιακής και της ισραηλινής κοινωνίας, όπως η πρωτοβουλία των μαχητών της ειρήνης, που θα γνωστοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα. Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν πρώην αξιωματικοί του ισραηλινού στρατού, που συνένωσαν τις δυνάμεις τους με πρώην παλαιστίνιους μαχητές και άντλησαν από τις αντίστοιχες εμπειρίες τους την κοινή πεποίθηση ότι η λύση στα προβλήματα της περιοχής δεν μπορεί παρά να είναι πολιτική και να βασίζεται στα σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών από το 1967 και μετά.

Επικροτούμε όλοι μας τη διορατικότητα και το σθένος τέτοιων γυναικών και ανδρών. Τι προσμένουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως; Δεν αρκεί μόνη η βοήθεια: κάθε λαός χρειάζεται τόσο την ελευθερία όσο και το ψωμί. Γεγονός είναι ότι η απόσυρση της βοήθειας, έστω και μιας βοήθειας αποσπασματικού και προσωρινού χαρακτήρα, η οποία θα προκαλούσε την κατάρρευση των τελευταίων νησίδων κοινωνικών και διοικητικών δομών και δομών ασφαλείας θα αποστερούσε επί μακρόν κάθε ελπίδα για δίκαιη ειρήνη.

Γενικότερα, ποιον πολιτικό ρόλο πρέπει να διαδραματίσει η σημερινή Ευρώπη; Ο κ. Σολάνα μόλις επικαλέστηκε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βενετίας το 1980, που αποτελεί ένα καλό σημείο αναφοράς. Πράγματι, πριν από ένα τέταρτο του αιώνα, σε μιαν άλλη καίρια στιγμή της ιστορίας της Μέσης Ανατολής, καταφέραμε να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Αναγνωρίσαμε τότε επισήμως την ΟΑΠ και υιοθετήσαμε την αρχή «δύο λαοί, δύο κράτη». Θεωρώ ότι η παρούσα κατάσταση επιτάσσει μια νέα σθεναρή ενέργεια της Ευρώπης. Αυτή η ενέργεια πρέπει να έχει ως στόχο να ξαναδώσει σαφή σημεία αναφοράς, που να διανοίγουν μια προοπτική θεμελιωμένη στο δίκαιο και να αναπτερώνουν τις ελπίδες των δυνάμεων της ειρήνης σε ολόκληρη την περιοχή. Σε αυτό το πνεύμα προώθησα την ιδέα το θεσμικό μας όργανο να έχει έναν καταλυτικό ρόλο: μπορεί να αποφασίσει τη σύγκληση της Διάσκεψης των Προέδρων του στην Ανατολική Ιερουσαλήμ για να εκπέμψει προς όλους τους εκεί βασικούς παράγοντες ένα πραγματικό μήνυμα ειρήνης.

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder , εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. (NL) Κύριε Πρόεδρε, ο αγώνας ισχύος μεταξύ της Χαμάς και της Αλ Φατάχ στα παλαιστινιακά εδάφη έχει φτάσει στο απροχώρητο. Τα βίαια γεγονότα στη Γάζα το περασμένο σαββατοκύριακο μιλούν από μόνα τους και οι ταυτόχρονες καταλήψεις διαφόρων παλαιστινιακών υπουργείων στη Δυτική Όχθη δεν δείχνουν καμία ένδειξη ύπαρξης δημόσιας αρχής ή έννομης τάξης.

Πώς πιστεύουν το Συμβούλιο και η Επιτροπή ότι μπορούν να αποσύρουν τη συμμετοχή τους που συμβάλλει στη δημιουργία αυτού του βαθύτατου εσωτερικού παλαιστινιακού διχασμού; Δεν υπάρχει σοβαρός εκπρόσωπος από την παλαιστινιακή πλευρά εφάμιλλος, υπό αυτές τις συνθήκες, του κ. Olmert, ο οποίος κέρδισε στις ισραηλινές εκλογές. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα πρέπει να έχουμε καμία αμφιβολία ότι η Χαμάς, ως τρομοκρατικό κίνημα, έχει αποκλειστεί.

Λαμβάνοντας υπόψη την τρομοκρατική απειλή από τη διείσδυση μονάδων της Αλ Κάιντα στη Λωρίδα της Γάζας και από τις ιρανικές δραστηριότητες σε στενή συνεργασία με τη Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, αυτό δεν αποτελεί καλό σημάδι για την ασφάλεια του Ισραήλ. Πώς εκτιμούν το Συμβούλιο και η Επιτροπή την εκρηκτικότητα αυτών των απειλών και ποια μέτρα προτίθενται να λάβουν κατά της Αιγύπτου και του Λιβάνου, χώρες οι οποίες έχουν υπογράψει, εξάλλου, συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση;

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, μετά τη μεγάλη επιτυχία του τρομοκρατικού κινήματος της Χαμάς στις παλαιστινιακές κοινοβουλευτικές εκλογές, υπήρχε ο κίνδυνος να αντιδράσει το ισραηλινό εκλογικό σώμα με ακραίο τρόπο, κάτι που σαφώς δεν το έκανε, διότι τις εκλογές κέρδισε το νέο κόμμα Καντίμα. Τώρα που οι περισσότεροι ισραηλινοί ψηφοφόροι αποφάσισαν υπέρ της συνέχισης της ειρηνευτικής διαδικασίας, το ερώτημα είναι, ασφαλώς, «τι ακολουθεί;» Ανεξάρτητα από τη σύσταση της νέας ισραηλινής κυβέρνησης, το πρόβλημα της Χαμάς ήρθε για να μείνει.

Ο κ. Σολάνα λέει ότι πρόθεσή μας δεν μπορεί να είναι να αποτύχει η νέα Παλαιστινιακή Αρχή. Αυτό ισχύει ως έναν βαθμό, φυσικά, διότι οι παλαιστινιακές εκλογές διεξήχθησαν δίκαια και δημοκρατικά. Είναι προφανές, ωστόσο, ότι η νέα Παλαιστινιακή Αρχή θα πρέπει να αναγνωρίσει το δικαίωμα ύπαρξης του Ισραήλ, να τηρήσει όλες τις υπάρχουσες συμφωνίες και να αποφύγει τη χρήση βίας. Αυτή είναι η επίσημη θέση της ΕΕ και ελπίζω να μην απομακρυνθούμε από αυτή. Εξάλλου, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μερικώς υπεύθυνη για την εκλογική νίκη της Χαμάς.

Ήμασταν υπερβολικά χαλαροί στην παροχή υποστήριξης στην Παλαιστινιακή Αρχή, την οποία συνεχίσαμε να προσφέρουμε σχεδόν απεριόριστα, αν και γνωρίζαμε καλά το πρόβλημα της εσωτερικής διαφθοράς, αν και γνωρίζαμε το πρόβλημα με ορισμένα παλαιστινιακά σχολικά βιβλία που ενισχύουν το μίσος, αν και ποτέ δεν εξαλείψαμε πλήρως την αμφιβολία ότι κάποια χρήματα των ευρωπαίων φορολογουμένων χρησιμοποιήθηκαν για τη χρηματοδότηση τρομοκρατικής δράσης. Όλη αυτή η νέα κατάσταση αποτελεί επίσης μια ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της.

 
  
MPphoto
 
 

  Elmar Brok (PPE-DE), Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κύριε Ύπατε Εκπρόσωπε, τόσο στις εκλογές στο Ισραήλ όσο και στις εκλογές στην Παλαιστίνη, παρά τη διαφορά ως προς τα αποτελέσματα, εξακολουθεί να είναι κατά τη γνώμη μου σαφές ότι η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών και των δύο πλευρών είναι μετριοπαθής, θέλει την ειρήνη και τάσσεται υπέρ του τερματισμού της βίας.

Είναι σημαντικό να επιτευχθεί μία βιώσιμη συμφωνία. Γι’ αυτό πρέπει αυτή η συμφωνία να επιτευχθεί μέσω διαπραγματεύσεων, γιατί βιώσιμες είναι μόνο οι συμφωνίες μέσω διαπραγματεύσεων που γίνονται αποδεκτές και από τις δύο πλευρές. Είναι σημαντικό να συμβάλουμε σε αυτό και ειδικότερα η Τετραμερής να εκπροσωπείται περισσότερο στην περιοχή απ’ ό,τι παλαιότερα, μέσω των αρχηγών της, προκειμένου να προσφέρει τις ανάλογες εγγυήσεις για την ασφάλεια, καθώς και ενθάρρυνση.

Καταλαβαίνω βέβαια ότι η Παλαιστίνη πρέπει να είναι ένα βιώσιμο κράτος και ότι, ως εκ τούτου, θα πρέπει να προσφέρουμε και στο μέλλον ανθρωπιστική βοήθεια. Θα φανεί κατά πόσον αυτό θα είναι δυνατό να γίνει μέσω της αυτόνομης αρχής. Διαβάζοντας στο Xinhua ότι ο νέος Υπουργός Εξωτερικών της Παλαιστίνης είπε: «Ελπίζω ότι το όνειρό μας να αποκτήσουμε ένα ανεξάρτητο κράτος στο σύνολο του εδάφους της ιστορικής Παλαιστίνης θα πραγματοποιηθεί μια μέρα, και είμαι βέβαιος ότι δεν υπάρχει χώρος σε αυτή τη γη για το κράτος του Ισραήλ», θεωρώ ότι αυτή δεν είναι μια καλή δήλωση για τη σημερινή εποχή. Ίσως και να είναι ανακριβής αυτή η παράθεση. Οπωσδήποτε όμως θα πρέπει τότε να γίνει διόρθωση προκειμένου να μπορέσει να συνεχιστεί η διαδικασία προς τη σωστή κατεύθυνση.

Είναι απόλυτα σαφές ότι η παραίτηση από τη βία και η αναγνώριση του δικαιώματος ύπαρξης του κράτους του Ισραήλ θα συγκαταλέγονται και μελλοντικά στους ουσιαστικούς όρους για την καλή σχέση με μία παλαιστινιακή κυβέρνηση που θέλει υποστήριξη –ιδιαίτερα οικονομική υποστήριξη. Πρέπει να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το καθήκον. Υπάρχει σχέση μεταξύ της ειρήνης στην περιοχή και της παγκόσμιας ειρήνης.

Για τον λόγο αυτόν πρέπει να βοηθήσουμε τη νέα ομάδα προκειμένου να επιτευχθεί μια ριζική αλλαγή στη νέα κατάσταση που δημιουργήθηκε μετά τις εκλογές.

 
  
MPphoto
 
 

  Emilio Menéndez del Valle (PSE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Σολάνα, κυρία Ferrero-Waldner, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να επιτύχουμε την ειρήνη, μια δίκαιη ειρήνη και δύο βιώσιμα κράτη, και η Χαμάς κάνει ορισμένες ειρηνικές δηλώσεις, υπονοώντας ότι δέχεται τη διαδικασία και –αν και έμμεσα ακόμη, κατά την άποψή μου– ότι αναγνωρίζει το Ισραήλ.

Όπως γνωρίζετε, ο Υπουργός Εξωτερικών της, αναφερόμενος στην ειρήνη που θα βασίζεται σε μια λύση δύο κρατών απηύθυνε τα ακόλουθα λόγια στον Κόφι Ανάν χθες: «προσδοκούμε να ζήσουμε ειρηνικά και με ασφάλεια […] δίπλα στους γείτονές μας σε αυτόν τον ιερό τόπο του κόσμου».

Ο Υπουργός Οικονομικών είπε ότι πρόθεση της Χαμάς είναι να συσφίξει τους δεσμούς με τη Δύση και επίσης να καταλήξει σε μια διευθέτηση με το Ισραήλ. Και πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός αναγνωρίζει την Τετραμερή όταν δηλώνει ότι: «Η κυβέρνησή μας είναι διατεθειμένη να διεξαγάγει διάλογο με τη διεθνής Τετραμερή σχετικά με τους τρόπους επίλυσης της διένεξης και της ειρήνευσης στην περιοχή. Η κυβέρνησή μας δεν θα φεισθεί προσπαθειών προκειμένου να επιτύχει δίκαιη ειρήνη στην περιοχή».

Πιστεύω ότι είναι καθήκον της Ένωσης να λάβει υπόψη αυτή την νέα πραγματικότητα και να ηγηθεί μιας στρατηγικής που θα θέσει τέλος στο σημερινό αδιέξοδο, προς όφελος των δύο λαών, δύο βιώσιμων κρατών και μιας δίκαιης ειρήνης.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula (ALDE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, το αποτέλεσμα των εκλογών στο Ισραήλ έδωσε την απάντηση του ισραηλινού λαού. Όλα τα κόμματα της Κνεσέτ δεσμεύτηκαν στην ειρηνευτική διαδικασία και η πλειοψηφία λέει «ναι» στο σχέδιο σύγκλισης που πρότεινε ο κ. Olmert, το οποίο προτείνει μια λύση δύο κρατών.

Όσον αφορά την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, θα ήθελα να πω ότι, στρέφοντας το βλέμμα στις παλαιστινιακές εκλογές, πρέπει να θυμόμαστε ότι η δημοκρατία δεν αφορά μόνο τις ελεύθερες εκλογές και τη διαδικασία. Δεν μπορούμε να ορίσουμε και να εγκρίνουμε τη «δημοκρατία» ως μια «τρομοκρατική οργάνωση που εκλέχθηκε δημοκρατικά», όπως ισχύει στην περίπτωση της Παλαιστίνης. Η δημοκρατία αφορά τις ευρωπαϊκές αξίες της ειρήνης και του σεβασμού, και όχι το να θέλεις να εξαφανιστεί ο γείτονάς σου από τον παγκόσμιο χάρτη, όπως το έθεσε ο κ. al-Zahar, ο νέος Υπουργός Εξωτερικών της Παλαιστίνης. Είπε: «Ονειρεύομαι να κρεμάσω έναν τεράστιο παγκόσμιο χάρτη στον οποίο δεν θα υπάρχει το Ισραήλ».

Η ΕΕ πρέπει να απαιτήσει από την κυβέρνηση της Παλαιστινιακής Αρχής να αποκηρύξει τη βία, να αναγνωρίσει το κράτος του Ισραήλ και τις σχετικές συμφωνίες και να μείνει πιστή στον οδικό χάρτη, ειδάλλως η ΕΕ θα πρέπει να μην νομιμοποιήσει με κανέναν τρόπο τη Χαμάς. Τώρα που το Ισραήλ δεν έχει εταίρο στην παλαιστινιακή πλευρά, χρειάζεται τη στήριξή μας για να συνεχίσει να μένει πιστό στην ειρηνευτική διαδικασία.

 
  
MPphoto
 
 

  Αδάμος Αδάμου (GUE/NGL). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, πριν από μερικές ημέρες, δεν επετράπη σε αμερικανούς διπλωμάτες να έρθουν σε επαφή με αξιωματούχους οποιασδήποτε αντιπροσωπείας της παλαιστινιακής κυβέρνησης που ελέγχεται από τη Χαμάς. Ταυτόχρονα, ο Καναδάς ανέστειλε την αποστολή βοήθειας προς την Παλαιστινιακή Αρχή, και ο Πρόεδρος Μπους δήλωσε ότι δεν θα συμφωνούσε με την αποστολή βοήθειας σε μια κυβέρνηση της οποίας ηγείται η Χαμάς. Ωστόσο, πρέπει να κατανοήσουμε ότι η Χαμάς εκλέχθηκε με ελεύθερες και δίκαιες εκλογές.

Χαιρετίζω τις πρόσφατες δηλώσεις του κ. Haniyeh, σύμφωνα με τις οποίες η κυβέρνησή του θα συνεργαστεί με τον κ. Αμπάς, κάτι που φαίνεται να δίνει μια πιο ήπια εικόνα της Χαμάς. Εχθές, το Υπουργείο Εξωτερικών έκανε την ίδια δήλωση.

Πρέπει να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις δηλώσεις της Τετραμερούς, σύμφωνα με τις οποίες η νέα παλαιστινιακή κυβέρνηση πρέπει να δεσμευτεί για την τήρηση των αρχών της μη βίας, την αναγνώριση του Ισραήλ και την αποδοχή των προηγούμενων συμφωνιών και υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένου του οδικού χάρτη. Δεν πρέπει ποτέ να λησμονούμε ότι η αναστολή της αποστολής βοήθειας προς τους Παλαιστινίους θα έδινε την εντύπωση ότι τιμωρούμε ευθέως τον παλαιστινιακό λαό για την επιλογή του, και έτσι θα συντελούσαμε στην αύξηση το πόνου του. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συμβάλει σε κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση της ειρήνης, όχι μόνο μεταξύ του Ισραήλ και της Παλαιστίνης, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (IND/DEM). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, συστήσατε τον κ. Σολάνα ως τον Ύπατο Εκπρόσωπο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας είναι αυτή; Ίσως ήταν αυτή που περιείχε το προτεινόμενο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα το οποίο απέρριψαν τόσο απερίφραστα οι Γάλλοι και οι Ολλανδοί στα περσινά δημοψηφίσματα και το οποίο θα απέρριπταν και οι Βρετανοί, εάν τους δινόταν η ευκαιρία.

Η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει καμία νομιμότητα. Ο κ. Σολάνα δεν νομιμοποιείται ως ο de facto Υπουργός Εξωτερικών της ΕΕ. Ο κ. Σολάνα μιλά ωσάν η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ήταν τετελεσμένο γεγονός. Επανειλημμένως η ΕΕ υιοθετεί παράνομα τον ρόλο και τα χαρακτηριστικά πολιτικού κράτους. Η συζήτηση αυτή δεν αφορά την επίλυση των προβλημάτων στη Μέση Ανατολή. Είναι μια συζήτηση που αφορά τον τρόπο προαγωγής των παράνομων Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Tadeusz Masiel (NI). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Σολάνα, όλως συμπτωματικώς, διεξήχθησαν πρόσφατα εκλογές σε πολλά ευμετάβλητα μέρη του κόσμου, όπως στη Λευκορωσία, στην Ουκρανία, στην Παλαιστίνη και στο Ισραήλ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραματίζει βασικό ρόλο σε όλες αυτές τις περιοχές. Αυτό είναι θετικό, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποτελούν πλέον αντικειμενικό παράγοντα στη διένεξη Ισραήλ και Παλαιστίνης.

Κύριε Σολάνα, γνωρίζω ότι είστε επιφορτισμένος να εκφράζετε τις επιθυμίες της Ένωσης συνολικά και όλων των πολιτικών ομάδων που αντιπροσωπεύονται σε αυτό το Σώμα. Το ίδιο το Ισραήλ έχει βιώσει την κατάσταση του έθνους χωρίς κράτος. Δημιούργησε το κράτος του με τη βία και συνεπώς θα πρέπει να δώσει το παράδειγμα και να συμφωνήσει στη δημιουργία του Παλαιστινιακού Κράτους. Μόνο τότε θα πρέπει να απαιτήσει την αναγνώριση του κράτους του Ισραήλ από τη Χαμάς.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda (PSE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι πολύ για τη θέση που εξέφρασαν ο Ύπατος Εκπρόσωπος και η κ. Επίτροπος. Παρενθετικά, εκφράζετε την γνώμη της πλειοψηφίας του Σώματος και της πλειοψηφίας στην Ευρώπη και αυτό θα πρέπει να το δεχτούν κάποιοι άλλοι.

Επίσης, χαίρομαι πολύ επειδή υπογραμμίστηκε η ανάγκη μιας λύσης μέσω διαπραγματεύσεων. Ναι, πρέπει να διεξαγάγουμε διαπραγματεύσεις, αυτό όμως σημαίνει ότι η Χαμάς, αλλά και το Ισραήλ πρέπει να είναι πρόθυμοι για διαπραγματεύσεις. Σκέφτομαι πως το Ισραήλ δεν διεξήγαγε διαπραγματεύσεις ως προς τη Γάζα. Φυσικά πρέπει επίσης να διερευνήσουμε τα αίτια εκλογής της Χαμάς. Για χρόνια υπονομευόταν μία άλλη κυβέρνηση, συγκεκριμένα η κυβέρνηση της Φατάχ, αφενός από δική της υπαιτιότητα –ας σκεφτούμε τη διαφθορά και άλλες περιπτώσεις– αλλά και εξαιτίας της μη αποδοχής της από το Ισραήλ ως εταίρου σε διαπραγματεύσεις. Ακόμη δε και μετά τον θάνατο του Αραφάτ, όταν ήταν πρόεδρος ο Αμπάς –κατά την αποχώρηση από τη Γάζα– δεν έγινε αποδεκτή. Ως εκ τούτου, χρειάζονται δύο για να γίνουν διαπραγματεύσεις και χρειάζεται προθυμία και από τις δύο πλευρές.

Δεύτερον: φυσικά και πρέπει να αναγνωριστεί το δικαίωμα ύπαρξης του Ισραήλ, και μάλιστα σε ειρηνικές καταστάσεις και μέσα σε λογικά σύνορα. Όμως το Ισραήλ πρέπει να αναγνωρίσει τουλάχιστον καταρχήν ότι το ψήφισμα του ΟΗΕ σχετικά με τα σύνορά του είναι σωστό. Είναι σαφές ότι πρέπει να γίνουν ακόμα διορθώσεις. Αυτό το καταλαβαίνει ο καθένας, αν σκεφτεί ρεαλιστικά. Όμως όταν δεν αναγνωρίζεται ούτε καν καταρχήν, θα υπάρξουν δυσκολίες.

Τρίτον, ας προσπαθήσουμε να κάνουμε τα πάντα για να βελτιωθεί και οικονομικά η κατάσταση στη Γάζα, για να μπορέσει η Γάζα να επιβιώσει. Δεν αρκεί γι’ αυτό απλά να φύγουν τα στρατεύματα.

Το τελευταίο σημείο είναι το εξής: παρακολουθούμε με ανησυχία την εξέλιξη στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Όσο και να χαιρόμαστε για το κόμμα Καντίμα και τη λογική των μελών του, ως προς την Ανατολική Ιερουσαλήμ δεν έχει επικρατήσει ακόμα η λογική που θα αναγνωρίζει ότι η Ιερουσαλήμ είναι η πρωτεύουσα του Ισραήλ, αλλά και ότι στην Ανατολική Ιερουσαλήμ υπάρχουν και παλαιστινιακά δικαιώματα. Αυτό θα πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί ξεκάθαρη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. SARYUSZ-WOLSKI
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Sajjad Karim (ALDE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, σε συνδυασμό με την εκλογή της Χαμάς, οι εκλογές στο Ισραήλ θα έχουν καθοριστική επίδραση στις προοπτικές για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Οι ισραηλινές εκλογές θεωρήθηκαν ευρέως ως ένα δημοψήφισμα για μονομερή δράση με στόχο τη δημιουργία μόνιμων συνόρων. Ωστόσο, το 25% των ψήφων δεν δίνει ρητά στο κόμμα Καντίμα μια τέτοια εντολή και, ακόμη και αν μπορούσε να συγκεντρώσει επιπλέον στήριξη στην Κνεσέτ, δεν μπορεί να αποτελέσει λύση η μονομερής απόσυρση από τη Δυτική Όχθη και ο μονομερής καθορισμός των συνόρων που δεν θα είναι σύμφωνα με τα σύνορα του 1967.

Μόνο μια ειρηνική διευθέτηση μέσω διαπραγματεύσεων μπορεί να αντιμετωπίσει τις δικαιολογημένες και μακροχρόνιες ανησυχίες της διαδικασίας του οδικού χάρτη. Όλα τα κόμματα πρέπει να ακολουθήσουν τον δρόμο της θετικής δέσμευσης, όπως ορίζει η Τετραμερής, η οποία περιλαμβάνει συνομιλίες με τη νέα Παλαιστινιακή Αρχή.

Δεν είναι εύκολο να αναμένουμε από τη διεθνή κοινότητα να συνεργαστεί με όσους δεν έχουν ακόμη αποκηρύξει τη βία, αλλά, μέχρι εκείνη τη στιγμή, δεν έχουμε άλλη επιλογή εάν θέλουμε να προχωρήσουμε μπροστά. Δώστε τους μια εναλλακτική λύση για την απελπισμένη βία και έναν λόγο να αντιμετωπίσουν την πρόκληση. Σε αντίθετη περίπτωση, κάντε την κατάστασή τους ακόμη χειρότερη, και αυτοί απλά θα πεισμώσουν ακόμη περισσότερο.

Εάν μια εποικοδομητική σχέση με την ΕΕ και η διεθνής πίεση μπορούν να φέρουν τον Αριέλ Σαρόν από την αρχική πολιτική του σταδιοδρομία στη νομιμότητα που έχει δώσει στο κόμμα Καντίμα, τότε αυτό αποδεικνύει ότι η θετική δέσμευση μπορεί να αλλάξει νοοτροπίες που φαινομενικά δεν έχουν αποτέλεσμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Luisa Morgantini (GUE/NGL). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, επί τρεις ημέρες έβρεχε συνεχώς στα κατεχόμενα. Στο Bi'ilin, το νερό, παγιδευμένο από το τείχος, το οποίο, όπως είπατε όλοι σας, είναι παράνομο, παρέσυρε τα σώματα δύο νεκρών αδελφών. Οι ισραηλινοί στρατιώτες δεν επέτρεψαν τις εκσκαφές για την απορροή των υδάτων, ενώ οι βομβαρδισμοί νοτίως της Γάζας κατέστρεψαν γεωργικές περιοχές και σκότωσαν αμάχους. Η Ναμπλούς και η Χεβρώνα πολιορκούνται και υφίστανται εισβολές.

Οι ευθύνες μας είναι πολλές και δεν μπορούμε να επαναλαμβάνουμε συνεχώς την κοινοτοπία «δύο λαοί, δύο κράτη». Δεν υπάρχουν δύο λαοί και δύο κράτη. Υπάρχει ένα κράτος και μια νέα οντότητα που σχηματίζεται, μια περιοχή που προσαρτάται διά της βίας με το παράνομο τείχος. Το Καντίμα και το Εργατικό Κόμμα αποτελούν μια ευκαιρία. Πιστεύω πως πρέπει να εκμεταλλευθούμε κάθε ευκαιρία, αλλά όχι σιωπώντας: πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί στις απαιτήσεις μας.

Επί δύο χρόνια η Χαμάς έχει κηρύξει και τηρεί την ανακωχή, απέχοντας από τη δράση. Ας δηλώσουμε όλοι απερίφραστα ότι επί δύο χρόνια η Χαμάς δεν έχει αναλάβει καμία δράση και δεν πρέπει να το πράξει ποτέ πια. Δεν μπορούμε όμως να δηλώνουμε από το 1980 συνεχώς «δύο λαοί και δύο κράτη» και να παρακολουθούμε κάθε φορά αδρανείς την κλοπή των παλαιστινιακών εδαφών.

Πρέπει να πιέσουμε τη Χαμάς, αλλά πρέπει να πιέσουμε και το Ισραήλ, ώστε να γίνει κατανοητό πως η διεθνής κοινότητα έχει κάποιο νόημα.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Borghezio (IND/DEM). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, μπορεί η Χαμάς να μεταμφιέστηκε σε πρόβατο, αλλά κάτω από την προβιά διακρίνεται κάθε τόσο και λίγη από τη γούνα του λύκου, καθώς πριν από λίγες μόλις ημέρες, ο Υπουργός Εσωτερικών, Said Siam, παρακάμπτοντας για πρώτη φορά μια τακτική που είχε καθιερώσει ο Αραφάτ για την επικράτηση του λαϊκού πνεύματος στη χώρα, ενθάρρυνε ένα απτό δείγμα της διαδικασίας επιβολής του θρησκευτικού φανατισμού στην Παλαιστίνη σύμφωνα με την πολιτική της Χαμάς και σε αντίθεση με τους κανονισμούς της Παλαιστινιακής Αστυνομίας, επιτρέποντας στους παλαιστίνιους αστυνομικούς να αφήνουν γένια, ως απόδειξη πλήρους συμμόρφωσης με τη διδαχή που αποδίδεται στον Μωάμεθ: «για να ξεχωρίζεις από τους άπιστους, άφησε γενειάδα και ξύρισε το μουστάκι».

Εφαρμόζεται συνεπώς μια διαδικασία επιβολής του θρησκευτικού φανατισμού, η οποία προκαλεί εύλογη ανησυχία, καθώς, η αναγνώριση ενός επίδοξου καμικάζι από τη Σαουδική Αραβία αποκαλύπτει την πραγματική παρουσία της Αλ Κάιντα εντός των συνόρων του Ισραήλ. Πρόκειται για μια κατάσταση εξαιρετικά ανησυχητική. Ούτε μπορούν να μας καθησυχάσουν ή να μας ενθαρρύνουν οι ελπιδοφόρες δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών al-Zahar, οι οποίες προβλήθηκαν ευρέως από τον διεθνή Τύπο και στις οποίες άφησε ελπίδες για μια στάση χωρίς μισαλλοδοξίες όσον αφορά την αναγνώριση του Ισραήλ και την πολιτική των «δύο κρατών», από τη στιγμή που πριν από λίγες μόλις ημέρες ο ίδιος άνθρωπος προέβη σε μια απίστευτη δήλωση, σύμφωνα με την οποία το όνειρό του είναι να κρεμάσει στο σπίτι του έναν παγκόσμιο χάρτη στον οποίο δεν θα υπάρχει το κράτος του Ισραήλ.

Η επικράτηση του θρησκευτικού φανατισμού στην Παλαιστίνη μάς ανησυχεί. Η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει αυτόν τον πραγματικό κίνδυνο.

 
  
MPphoto
 
 

  James Hugh Allister (NI). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, δεδομένου ότι η κυβέρνηση της Παλαιστίνης βρίσκεται στα χέρια της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς και δεδομένης της άρνησής της να εγκαταλείψει τη βία και να αναγνωρίσει το Ισραήλ, έχω την εντύπωση ότι είναι σωστό και αναγκαίο το Ισραήλ να προνοήσει μονομερώς για τον καθορισμό και την υπεράσπιση των συνόρων του. Διαφορικά, δεν θα μπορέσει να παράσχει ασφάλεια στους πολίτες του, και αυτό πρέπει να είναι το κύριο μέλημα κάθε κυβέρνησης.

Συνεπώς, ενθαρρύνω το Ισραήλ, όποιες και αν είναι οι διεθνείς πιέσεις, να είναι αποφασιστικό και συνεπές από αυτήν την άποψη. Ποτέ δεν προκύπτει κάτι καλό από την υπόθαλψη τρομοκρατών ή των πολιτικών συνηγόρων τους, και ελπίζω ότι το Ισραήλ, η ΕΕ και ο κ. Σολάνα δεν θα διστάσουν να ακολουθήσουν αυτήν τη γραμμή και δεν θα διστάσουν να επιμείνουν ότι ο μόνος τρόπος για να σημειωθεί πρόοδος είναι η Χαμάς να εγκαταλείψει τη βία και να αναγνωρίσει το Ισραήλ.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Beňová (PSE). (SK) Κύριε Σολάνα, κυρία Επίτροπε, από όλα τα θέματα που συζητήθηκαν εδώ, εστίασα στα λόγια του κ. Σολάνα που περιέγραψε την κατάσταση στα παλαιστινιακά εδάφη και στο Ισραήλ. Μπορούμε να συμπεράνουμε δύο πράγματα από αυτή την περιγραφή. Ενώ οι Παλαιστίνιοι κυβερνώνται από τη Χαμάς, μια οργάνωση που είναι απρόθυμη να δεχθεί τις βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου, η κατάσταση στο Ισραήλ είναι διαφορετική. Οι εκλογές εκεί ενδέχεται να αναδείξουν μια κυβέρνηση η οποία θέλει πάνω απ’ όλα να αντιμετωπίσει τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που θεωρούνται από όλους τους ανθρώπους που ζουν σε δημοκρατικές κοινωνίες τα πιο σημαντικά για να επιλυθούν από τις κυβερνήσεις.

Παρά ταύτα, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει μια αποκαρδιωτική πρόκληση. Η πρόκληση είναι ότι, ανεξάρτητα από το πώς εμείς βλέπουμε τη Χαμάς –και είμαι βέβαιη ότι οι περισσότερο από εμάς τη βλέπουν ως τρομοκρατική οργάνωση– εσείς, με την ιδιότητά σας ως κορυφαίοι αντιπρόσωποί μας για τις εξωτερικές σχέσεις, πρέπει να βρείτε έναν τρόπο να συνεργαστείτε με την κυβέρνηση της Χαμάς.

Καθώς προχωρούμε σε αυτόν τον δρόμο, θα ήθελα να σας ζητήσω μόνο να μην παραβλέψετε το γεγονός ότι όλοι οι κοινοτικοί πόροι που δόθηκαν για υποστήριξη των Παλαιστινίων θα πρέπει να παραμείνουν υποκείμενοι στο όρο ότι η παλαιστινιακή κυβέρνηση σέβεται την ύπαρξη του Ισραήλ. Και θα ήθελα επίσης να ζητήσω αν μπορείτε να μάθετε από τον κ. Κόφι Ανάν τι ακριβώς αναφερόταν σχετικά με την ύπαρξη του Ισραήλ στην επιστολή που έλαβε από τον παλαιστίνιο Υπουργό Εξωτερικών.

 
  
MPphoto
 
 

  Παναγιώτης Μπεγλίτης (PSE). – Κύριε Πρόεδρε, τα αποτελέσματα των πρόσφατων εκλογών στο Ισραήλ νομιμοποίησαν ουσιαστικά τη στρατηγική της μονομερούς επιβολής των όρων επίλυσης του Παλαιστινιακού. Δεν είναι τυχαίο ότι η πολιτική ηγεσία του Ισραήλ χρησιμοποιεί περισσότερο τη λέξη «ασφάλεια» και πολύ λιγότερο τη λέξη «ειρήνη», γιατί η ειρήνη απαιτεί διαπραγματεύσεις και επώδυνους συμβιβασμούς.

Αντίθετα, η ασφάλεια συνδέεται με τον μονομερή προσδιορισμό του τελικού καθεστώτος των συνόρων, με τη διατήρηση της κατοχής στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, με τους εποικισμούς στη Δυτική Όχθη, με το Τείχος της Ντροπής.

Πιστεύω ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός του Ισραήλ, ενισχυμένος από τη νέα πολιτική κατάσταση στα παλαιστινιακά εδάφη, δεν δημιουργεί συνθήκες ειρήνης. Δεν δημιουργεί ένα βιώσιμο παλαιστινιακό κράτος. Αντίθετα, συμβάλλει στη δημιουργία ενός εικονικού κράτους ασύνδετων μεταξύ τους περιοχών χωρίς σταθερά σύνορα.

Σωστά η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει όρους και προϋποθέσεις στη Χαμάς. Δεν βλέπουμε όμως όρους και προϋποθέσεις που θα θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Ισραήλ. Γιατί και το Ισραήλ δεν σέβεται τη συμφωνία του Όσλο. Γιατί και το Ισραήλ δεν σέβεται τους όρους του οδικού χάρτη.

Σήμερα, τόσο ο κ. Σολάνα όσο και η κ. Ferrero, προσέγγισαν το θέμα με μεγαλύτερo ρεαλισμό από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να συνεχίσουμε με τον ίδιο αξιόπιστο τρόπο για να είμαστε αποτελεσματικοί ως Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (PSE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω εκφράζοντας τα συγχαρητήριά μου στο Εργατικό Κόμμα του Ισραήλ για την είσοδό του στην κυβέρνηση. Είναι σοσιαλιστές, είναι αδελφό κόμμα, και χαιρετίζω τη διακήρυξή τους ότι «η κατοχή διαβρώνει τον ηθικό ιστό της ισραηλινής κοινωνίας», παράλληλα με την ομιλία του κ. Amir Peretz στη Herzliya σχετικά με την υποστήριξη του σεβασμού των διεθνών συνόρων. Και οι δύο περιέχουν πολύ σημαντικές δεσμεύσεις για την επίτευξη προόδου.

Ευχαριστώ τόσο την Επίτροπο όσο και τον Ύπατο Εκπρόσωπο για το γεγονός ότι εξέφρασαν εκ νέου σήμερα το απόγευμα τη δέσμευση της Ευρώπης για μια λύση όχι μονομερή αλλά μέσω διαπραγματεύσεων. Στην Επίτροπο, επαναλαμβάνω τις ιδιωτικές μας συζητήσεις ότι, ενώ είναι απολύτως δίκαιο να θέσει όρους για την ευρωπαϊκή βοήθεια προς την Παλαιστινιακή Αρχή, της ζητώ να αναπτύξει σχέδια για την αποφυγή ανθρωπιστικής καταστροφής στα παλαιστινιακά εδάφη εάν η Χαμάς δεν κινηθεί όσο γρήγορα ελπίζουμε όλοι μας.

Από τον κ. Σολάνα ζητώ να αναλογιστεί πόσο εύκολο ήταν να κλείσει η διάβαση της Ράφας –για την οποία υποτίθεται ότι παρείχε εγγυήσεις η ΕΕ– κατά τη διάρκεια των πρόσφατων ισραηλινών δράσεων, παράλληλα με τη νομιμότητα της παρακράτησης τελωνειακών εισφορών από το Ισραήλ προς την Παλαιστινιακή Αρχή, τις οποίες εγγυάται η Συμφωνία του Παρισιού. Πρόκειται για νομικές υποχρεώσεις των οποίων την τήρηση έχουν καθήκον να επιδιώξουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τετραμερής.

 
  
MPphoto
 
 

  Edith Mastenbroek (PSE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω ορισμένες σύντομες παρατηρήσεις. Καταρχάς, όσον αφορά τις τρεις απαιτήσεις που εξέφρασε ο κ. Σολάνα, υποστηρίζω και τις τρεις, αλλά φοβούμαι ότι είναι ελλιπείς. Φρονώ ότι δεν θα πρέπει απλά να ζητήσουμε τον σεβασμό των υφιστάμενων συμφωνιών από τη Χαμάς, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης του κράτους του Ισραήλ· θα πρέπει επίσης να απαιτήσουμε τον πλήρη σεβασμό της δημοκρατικής λήψης αποφάσεων στην παλαιστινιακή πολιτική, της οποίας ήταν αποτέλεσμα αυτό. Πρέπει να ζητήσουμε από τη Χαμάς να μην θίξει τα ανθρώπινα δικαιώματα των Παλαιστινίων. Πρέπει να στηρίξουμε πλήρως τις γυναίκες της Παλαιστίνης που πρόσφατα διαδήλωσαν για τα δικαιώματά τους κατά τη Διεθνή Ημέρα της Γυναίκας.

Ο κ. Σολάνα είπε ότι η Χαμάς δεν μπορεί να αλλάξει το παρελθόν, αλλά μπορεί να αλλάξει το μέλλον. Ο Αριέλ Σαρόν ήταν αυτός που είπε κάποτε πως, όταν βρεθείς στην εξουσία, η εικόνα σου για τον κόσμο αλλάζει δραματικά, και ορισμένοι παγκόσμιοι ηγέτες εμφανίστηκαν δημοσίως και τον περιέγραψαν ως φιλειρηνιστή. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πιθανότητα να σταθεί η Χαμάς στο ύψος των περιστάσεων. Ωστόσο, δεν θα στοιχημάτιζα τα τελευταία μου χρήματα σε κάτι τέτοιο. Συνεπώς, χρειαζόμαστε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική.

Ελπίζω ότι, την επόμενη φορά που θα γίνουν εκλογές στην Παλαιστίνη, ο παλαιστινιακός λαός θα καταψηφίσει τη Χαμάς και το μόνο κόμμα που θα μπορέσει να νικήσει τη Χαμάς είναι η Αλ Φατάχ. Η νέα γενιά της Αλ Φατάχ, δηλαδή όσοι είναι κάτω των 50 ετών, ζητούν εσωτερική μεταρρύθμιση, και φρονώ ότι αυτό είναι σωστό. Η γενιά αυτή έχει τη δυνατότητα να επαναφέρει την Αλ Φατάχ στους δρόμους της Παλαιστίνης. Στηρίζω πλήρως τους στόχους της και καλώ όλους τους συναδέλφους μου να αναζητήσουν τρόπους επένδυσης σε αυτό το μεταρρυθμιστικό κίνημα.

 
  
MPphoto
 
 

  Pierre Schapira (PSE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ξεκινήσω με ορισμένες διαπιστώσεις. Καταρχάς, το δημογραφικό πρόβλημα ήταν στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης· δεύτερον, έχουμε το τέλος της ουτοπίας του Μεγάλου Ισραήλ· τρίτον, το κοινωνικό ζήτημα ήταν στο επίκεντρο της συζήτησης στο Ισραήλ και, τέταρτον, η Χαμάς δεν επηρέασε τις εκλογές στο Ισραήλ.

Υποσυνείδητα, οι Ισραηλινοί αναγνωρίζουν πλέον οριστικά την ύπαρξη δύο κρατών. Ήλθε πλέον η ώρα της διαπραγμάτευσης, πρέπει όμως να ασκήσουμε πίεση στη Χαμάς προκειμένου να αφήσει κατά μέρος το καταστατικό της και να αναγνωρίσει επιτέλους το Ισραήλ ως έναν αξιόπιστο συνομιλητή. Ειδάλλως, αγαπητοί συνάδελφοι, αμφότερα τα μέρη θα ακολουθήσουν μονομερή πολιτική.

Η κοινή γνώμη αμφότερων των χωρών είναι υπέρ της ειρήνης. Πρέπει η Ευρώπη να εκμεταλλευτεί αυτή την κατάσταση, αφού ο ρόλος της είναι πλέον πρωταρχικός. Επενδύονται πολλές προσδοκίες στην Ευρώπη, σε ό,τι δε αφορά τους Παλαιστινίους, επαναλαμβάνω ότι η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να παρέχει κοινοτική βοήθεια, ειδάλλως θα σημάνει η καταστροφή στην Παλαιστίνη.

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, Μέλος της Επιτροπής. (EN) Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους πολυάριθμους ομιλητές για την πλήρη στήριξή τους στις προσπάθειές μας να συνεχίσουμε την ειρηνευτική διαδικασία. Ακόμη και αυτήν τη δύσκολη στιγμή, πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ωστόσο, την ευθύνη έχουν κυρίως τα δύο κόμματα και εμείς –η διεθνής κοινότητα– πρέπει να τα στηρίξουμε σε αυτόν τον δρόμο. Επαναλαμβάνω ότι πρέπει να είναι όχι μια μονομερής λύση, αλλά μια λύση που θα προκύψει από διαπραγματεύσεις, και φρονώ ότι αυτό έγινε αρκετά σαφές.

Όλοι συμφωνούμε ότι είναι σημαντικό να σεβαστεί η Χαμάς τις τρεις προϋποθέσεις· πρέπει να αποκηρύξει τη βία, να αναγνωρίσει την ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ και να τηρήσει τις υφιστάμενες συμφωνίες που έγιναν από πρώην κυβερνήσεις. Είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικό να παραμείνει ενωμένη η Τετραμερής. Αυτό δεν θα είναι πάντα εύκολο, αλλά θα προσπαθήσουμε να μείνουμε όσο μπορούμε πιο ενωμένοι.

Δεύτερον, η ανθρωπιστική βοήθεια είναι απολύτως αναγκαία. Σε προηγούμενες αναλύσεις, είδαμε ότι περίπου το ήμισυ της βοήθειας έχει δοθεί μέσω διαφόρων δυνατών τρόπων διοχέτευσης της ανθρωπιστικής βοήθειας, όχι μέσω της Παλαιστινιακής Αρχής. Συνεπώς, η βοήθεια αυτή θα συνεχίσει να δίνεται μέσω των οργανώσεων των Ηνωμένων Εθνών και μέσω διεθνών οργανισμών. Θα βρούμε τρόπους να το κάνουμε αυτό μέσω ΜΚΟ, αλλά θα πρέπει επίσης να αναθεωρήσουμε τη θέση μας και να βρούμε ορισμένους εναλλακτικούς μηχανισμούς. Εργαζόμαστε επ’ αυτού. Παρόλα αυτά, καθώς πρόκειται για πολύ δύσκολο ζήτημα, θα πρέπει να δούμε ακριβώς τι μπορούμε να κάνουμε.

Πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε –και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το εξακριβώσουμε– ότι η βοήθειά μας δεν θα καταλήξει στους τρομοκράτες. Συνεπώς, πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία, κάτι που δεν είναι εύκολο.

Φυσικά, πρέπει επίσης να στηρίξουμε τον Μαχμούντ Αμπάς. Επί του παρόντος αυτός είναι ο συνομιλητής. Υπάρχει η δυνατότητα, και έτσι πρέπει να προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε το αξίωμά του όσο μπορούμε περισσότερο, αλλά και πάλι σας παρακαλώ να είστε υπομονετικοί, διότι ακόμη επεξεργαζόμαστε τις λεπτομέρειες.

Η Ρωσία δήλωσε ρητά ότι, όταν συναντήθηκε με τη Χαμάς, κινήθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας της Τετραμερούς της 30ής Ιουνίου. Οι Ρώσοι είπαν ότι ήταν σημαντικό να μιλήσουν με τη Χαμάς, προκειμένου να τη βάλουν στο σωστό πλαίσιο ακόμη και πριν από τον σχηματισμό της κυβέρνησης. Δυστυχώς, ακούσαμε ότι η Χαμάς δεν εκπλήρωσε όλες τις προϋποθέσεις, μολονότι ενίοτε γίνονται κάποια μικρά πρώτα βήματα.

Επιτρέψτε μου επίσης να πω λίγα λόγια για την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Ανησυχούμε ιδιαίτερα για τις δράσεις εποικισμού και την οικοδόμηση του διαχωριστικού φράγματος εντός και γύρω από την Ανατολική Ιερουσαλήμ, κάτι που θέτει σε κίνδυνο τη γειτνίαση ενός μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους και, επίσης, απειλεί να περιπλέξει πολύ το τελικό καθεστώς των διαπραγματεύσεων. Οποιαδήποτε συμφωνία για το καθεστώς της πόλης πρέπει να προέλθει από διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο μερών και, όπως είπα πριν, δεν θα πρέπει να προληφθεί από νέους παράγοντες στην περιοχή. Οι δηλώσεις του Συμβουλίου και της Τετραμερούς το κατέστησαν αυτό αρκετά σαφές.

Είμαστε έτοιμοι, εάν μας ζητηθεί, να βοηθήσουμε τα μέρη με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Το πρώτο βήμα εκ μέρους του Ισραήλ θα πρέπει να είναι το τέλος των διακρίσεων κατά των Παλαιστινίων στις πόλεις. Υπάρχουν αρκετοί τέτοιοι παράγοντες.

Όσον αφορά το διαχωριστικό φράγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δηλώσει επανειλημμένως ότι, ενώ αναγνωρίζει πλήρως το δικαίωμα του Ισραήλ να προστατεύει τους πολίτες του από τρομοκρατικές επιθέσεις, ανησυχεί ιδιαίτερα για τη χάραξη αυτού του διαχωριστικού φράγματος στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, η οποία απέχει σημαντικά από την Πράσινη Γραμμή, δημεύει άδικα την παλαιστινιακή γη και περικόπτει σημαντικά την κυκλοφορία και την πρόσβαση.

Καλούμε και πάλι το Ισραήλ να σταματήσει και να ακυρώσει την κατασκευή του διαχωριστικού φράγματος εντός των κατεχόμενων παλαιστινιακών εδαφών, μεταξύ άλλων εντός και γύρω από την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Solana, Ύπατος Εκπρόσωπος της ΚΕΠΠΑ. (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να υπενθυμίσω στους αξιότιμους βουλευτές του Κοινοβουλίου ότι σε αυτές τις εκλογές συνέβη κάτι πολύ σημαντικό. Οι εκλογές τόσο στην Παλαιστίνη όσο και στο Ισραήλ έχουν δημιουργήσει μια νέα πολιτική τάξη. Τα πολιτικά κόμματα που κυριάρχησαν στη ζωή του Ισραήλ και της Παλαιστίνης τα τελευταία 20 χρόνια εξαφανίστηκαν ή πήραν πολύ χαμηλό ποσοστό στις κάλπες. Εμφανίστηκαν νέα κόμματα που δημιουργήθηκαν μόλις πριν από μερικούς μήνες. Νέα άτομα εμφανίστηκαν ως ηγέτες. Τι σημαίνει αυτό; Πιθανόν σημαίνει πολλά πράγματα, αλλά τουλάχιστον για εμάς θα πρέπει να σημαίνει κάτι καινούργιο, όσον αφορά την ηγεσία. Πρέπει να επενδύσουμε τις ελπίδες μας σε αυτήν την εξέλιξη για να δούμε εάν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την κατάσταση, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία.

Έχω την εντύπωση και τη βαθιά πεποίθηση ότι το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών αποτελεί εκ βάθρων αλλαγή της κοινωνικής δομής αμφότερων των κοινωνιών. Από την πλευρά των Παλαιστινίων, ίσως δεν υπάρχει η επιθυμία να έχουν μια μη κοσμική κυβέρνηση. Θα ήθελα πολύ να επιμείνω σε αυτό. Δεν πιστεύω ότι η πλειοψηφία του κόσμου στην Παλαιστίνη ψήφισε υπέρ της Χαμάς διότι ήθελε μια θρησκευτική κυβέρνηση επικεφαλής της Παλαιστινιακής Αρχής. Πιστεύω ότι ψήφισαν κατά άλλων πραγμάτων που σχετίζονται πιο στενά με την τυραννία του να μην γίνονται τα πράγματα σωστά, της διαφθοράς, της έλλειψης σωστής οργάνωσης.

Πρέπει τώρα να προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η Παλαιστίνη, η οποία είναι ίσως το πιο κοσμικό μέρος της Μέσης Ανατολής, δεν θα επιστρέψει σε κάτι που ίσως η πλειονότητα του παλαιστινιακού λαού δεν επιθυμεί. Όμως, ταυτόχρονα, πρέπει να υπάρξουν στην κυβέρνηση άτομα που θα μπορέσουν να φέρουν τα αποτελέσματα που επιθυμεί η πλειονότητα του κόσμου: κοινωνικές υπηρεσίες, πάταξη της διαφθοράς, δημοκρατία κλπ. Σε αυτά πρέπει να κατευθύνουμε την πιο σημαντική επιρροή μας.

Το ίδιο ισχύει και για την Ιερουσαλήμ και για το Ισραήλ. Είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακό το να γίνεται πρωθυπουργός ο Ehud Olmert και όχι ο κ. Σαρόν: τι εκ βάθρων αλλαγή πραγματοποιήθηκε σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα! Το άτομο που ηγήθηκε των κομμάτων Καντίμα και Λικούντ, του κόμματος που διευθύνει τα πράγματα στην Ιερουσαλήμ για τουλάχιστον 20 χρόνια, υποφέρει τώρα στο νοσοκομείο. Υπάρχει ένα νέο κόμμα με νέο ηγέτη, από τον οποίον κανείς δεν ανέμενε να είναι σήμερα ηγέτης.

Ανοίγει άραγε τώρα αυτό δυνατότητες; Επιτρέψτε μου να πιστεύω ότι ανοίγει νέες δυνατότητες. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις δυνατότητες; Θέλω να πιστεύω ότι ναι, θα εκμεταλλευτούμε αυτές τις δυνατότητες. Όταν συνομιλώ με τον κ. Olmert, όπως κάνω συχνά, του λέω συνεχώς ότι η μονομέρεια δεν είναι δυνατή. Αυτό το έχουμε ήδη διαπιστώσει. Δεν ήταν δυνατή η μονομερής απεμπλοκή από τη Γάζα. Τελικά, αναγκάστηκαν αρχικά να απευθυνθούν στη διεθνή κοινότητα και, εν συνεχεία, στην παλαιστινιακή πλευρά, διότι είναι αδύνατον να διαλευκανθεί μια κατάσταση που είναι τόσο κοινή και να γίνει αυτό μονομερώς.

Ο κ. Cohn-Bendit είπε ότι είναι τρομερό το γεγονός ότι η γρίπη των πτηνών μπορεί να εξαπλωθεί από το Ισραήλ στην Παλαιστίνη. Έγινε σήμερα μια δήλωση, σύμφωνα με την οποία πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η γρίπη των πτηνών δεν θα εξαπλωθεί από το ένα μέρος στο άλλο. Ο ίδιος δεν ανέφερε ότι η φτώχεια δεν μπορεί εξαπλωθεί από τον έναν στον άλλον· ότι ο πόνος δεν μπορεί να εξαπλωθεί από τον έναν στον άλλον. Ορισμένες φορές, φαίνεται ότι ανησυχούμε περισσότερο για την εξάπλωση της γρίπης των πτηνών και δεν ανησυχούμε πραγματικά για τον πόνο, τη δυστυχία και την τραγωδία που υφίστανται εκεί εδώ και χρόνια. Οι λαοί χωρίζονται από ένα φράγμα, το οποίο δεν μπορεί να σταματήσει τη γρίπη των πτηνών, αλλά μπορεί να σταματήσει τη μετακίνηση των ανθρώπων από το ένα μέρος στο άλλο.

(Χειροκροτήματα)

Αυτό είναι πράγματι λυπηρό. Πρέπει να μπορέσουμε να κάνουμε δύο πράγματα – να συνεργαστούμε ώστε να μην εξαπλωθεί η γρίπη των πτηνών και να εξασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι μπορούν να κυκλοφορούν, ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να κυκλοφορούν και ότι μπορεί να επιτευχθεί πρόοδος, και φρονώ ότι αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό.

Το 1980 είπαμε κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο υποστηρίχθηκε. Πριν από λίγο καιρό, είπαμε ότι πιστεύουμε πως τα σύνορα του 1967 είναι το σημείο εκκίνησης για τις διαπραγματεύσεις. Θα ήθελα να το επαναλάβω αυτό σήμερα στο Κοινοβούλιο. Είμαστε έτοιμοι να το υπερασπιστούμε· είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε τις αλλαγές των συνόρων που συμφωνήθηκαν από τους περισσότερους – και από τις δύο πλευρές. Όμως, δεν μπορούμε να φανταστούμε καμία άλλη λύση που να μην λαμβάνει υπόψη την προϋπόθεση ότι οι διαπραγματεύσεις πρέπει να ξεκινήσουν γύρω από τα σύνορα του 1967.

Θα ήθελα, επίσης, να πω ότι σε όλους πρέπει να δίνεται η ευκαιρία να αλλάξουν. Ο κ. Cohn-Bendit έχει αλλάξει. Εγώ έχω αλλάξει. Πόσοι άνθρωποι σε αυτήν την Αίθουσα έχουν αλλάξει; Και πιστεύω ότι όλοι έχουμε αλλάξει προς το καλύτερο. Γιατί δεν πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν προς το καλύτερο;

Τώρα πρέπει να δώσουμε αυτήν την ευκαιρία, αλλά πρέπει να είμαστε πολύ σκληροί έως ότου αλλάξουν. Πρέπει να τους πούμε ότι, εάν αλλάξουν, θα έχουν την ευκαιρία να γίνουν μέρος της ομάδας. Όμως, εάν δεν αλλάξουν, δυστυχώς δεν θα γίνουν μέρος της ομάδας. Όπως προανέφερα, είναι πολύ δύσκολο να αλλάξουμε το παρελθόν. Κανείς δεν μπορεί να αλλάξει το παρελθόν του, μόνο να φωτίσει τις αναμνήσεις του, όπως κάνουν πολλοί. Στο μέλλον, ναι, μπορούμε να αλλάξουμε. Πρέπει να δράσουμε ώστε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες, ούτως ώστε οι άνθρωποι να μπορούν στο μέλλον να συμπεριφέρονται διαφορετικά.

Θα ήθελα από τη Χαμάς να αλλάξει και να αναγνωρίσει το Ισραήλ. Είναι αδύνατον να διαπραγματευτεί κανείς εάν δεν αναγνωρίσει ότι ο άλλος έχει το δικαίωμα να υπάρχει. Αυτό πρέπει να είναι επίσης αμοιβαίο. Είναι αδύνατον να διαπραγματευτεί κανείς εάν δεν θέλει να διαπραγματευτεί και, ταυτόχρονα, εάν θέλει να έχει στην τσέπη του ένα πιστόλι. Κάτι τέτοιο δεν είναι διαπραγμάτευση. Αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να αποσαφηνίσουμε.

Πρέπει επίσης να ασκήσουμε πιέσεις για πολλαπλότητα στην παλαιστινιακή κοινωνία. Υπήρξε η πιο κοσμική κοινωνία και εξακολουθεί να είναι κοσμική, και δεν υπόκειται σε μια επιβαλλόμενη θρησκευτική κοινωνία όπως παρουσιάζεται σε ορισμένες δηλώσεις της Χαμάς. Είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο και πρέπει να το σκεφτούμε για πρώτη φορά. Μια ομάδα που ανήκει στους Αδελφούς Μουσουλμάνους κατέκτησε την εξουσία δημοκρατικά. Πρέπει να το σκεφτούμε αυτό, διότι συνέβη στην Παλαιστίνη. Μπορεί να συμβεί και σε άλλα μέρη, και πρέπει να σκεφτούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Θα ήθελα πολύ να εξεταστούν αυτά τα στοιχεία όχι μόνο από ομάδες προβληματισμού, αλλά και από πολιτικούς παράγοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έχω στην καρδιά μου ελπίδα και θα ήθελα να έχετε και εσείς ελπίδα στην καρδιά σας. Ας δούμε από κοινού εάν μπορούμε να εκπληρώσουμε τις ελπίδες που είμαι βέβαιος ότι έχετε στην καρδιά σας.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η συζήτηση έληξε.

Θα ήθελα να χαιρετίσω στο θυρωρείο των διακεκριμένων επισκεπτών μας τον κ. Milinkevich, υποψήφιο στις πρόσφατες προεδρικές εκλογές στη Λευκορωσία, και τον κ. Viacorka, ηγέτη του Εθνικού Μετώπου της Λευκορωσίας.

(Χειροκροτήματα)

Προσκλήθηκαν εδώ από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως ένδειξη της στήριξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη δημοκρατία και την ελευθερία στη Λευκορωσία. Ο κ. Milinkevich ηγήθηκε γενναία της προεδρικής εκστρατείας υπό συνθήκες πίεσης που δημιούργησε η δικτατορική κυβέρνηση της Λευκορωσίας, υπερασπιζόμενος τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και την κοινωνία των πολιτών και αγωνιζόμενος για αξίες κοινές με τις δικές μας.

(Χειροκροτήματα)

Γραπτές δηλώσεις (Άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Alexandra Dobolyi (PSE). – (HU) Τι συνέβη πραγματικά με τις εκλογές; Κατά τη γνώμη μου, αυτό που πραγματικά συνέβη είναι ότι άλλαξαν το σχέδιο του Σαρόν και του διαδόχου του, κ. Olmert, στις εκλογές, υπέρ της περαιτέρω αποδέσμευσης από την περιοχή της Δυτικής Όχθης, διατηρώντας έτσι τη θρησκευτική ταυτότητα του Ισραήλ.

Η κληρονομιά του Σαρόν περιλαμβάνει τρία σημεία:

- η παλαιστινιακή πλευρά δεν θέλει να συνάψει μόνιμη συνθήκη με το Ισραήλ. Ο Αμπού Μάζεν θα ήθελε να το πράξει, αλλά δεν μπορεί. Η Χαμάς θα μπορούσε να το πράξει, αλλά δεν θέλει·

- το Ισραήλ θα πρέπει να εδραιώσει τα σύνορά του μονομερώς, de facto·

- τα σύνορα θα πρέπει να συγκροτηθούν κατά μήκος του «διαχωριστικού» τείχους, συμπεριλαμβανομένων των εβραϊκών οικισμών στη Δυτική Όχθη. Αυτό συνεπάγεται την οδυνηρή και ριζική απομάκρυνση περίπου 70 χιλιάδων εποίκων.

Αν ληφθεί αυτό το μέτρο, θα δημιουργηθούν τρία ξεχωριστά καντόνια και μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι αυτό το «κάτι» θα οδηγήσει σε ένα αποτυχημένο κράτος.

Εδώ ακριβώς πρέπει εμείς, η ΕΕ, να καταστήσουμε σαφές στους ισραηλινούς φίλους μας ότι δεν είναι πλέον προς όφελός τους αυτή η κίνηση, διότι θα οδηγήσει σίγουρα σε νέα παλαιστινιακή επανάσταση, και όλοι γνωρίζουν τι σημαίνει αυτό.

Ο Αραβικός Σύνδεσμος έχει μια ενδιαφέρουσα θέση σχετικά με αυτό το θέμα: επιθυμεί ειρήνη με βάση τα σύνορα του Ισραήλ του 1967. Ίσως θα πρέπει κι εμείς να εξετάσουμε τις διαπραγματεύσεις σε αυτή τη βάση και να δούμε αν αυτή η οδός οδηγεί σε μια σταθερή ειρήνη στο μέλλον.

Είμαι όλο και πιο βέβαιη ότι η ασφάλεια του Ισραήλ δεν εξαρτάται από τη διατήρηση των οικισμών, αλλά από την επίλυση της διένεξης.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (UEN). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, τα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών στο Ισραήλ επιβεβαιώνουν ότι ο δρόμος που χάραξε ο Σαρόν για μια μορφή ειρήνης στη Μέση Ανατολή που να είναι αποδεκτή τόσο από τους Παλαιστίνιους όσο και από τους Ισραηλινούς είναι ο σωστός και ίσως ο μόνος εφικτός δρόμος. Το πρόβλημα τώρα είναι να διαπιστώσουμε εάν η νέα παλαιστινιακή κυβέρνηση είναι ικανή να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο παρά τη νίκη της Χαμάς στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες για να αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια ειρηνευτική διαδικασία, στην οποία πολλές φορές κινήθηκε περιθωριακά ως διαμεσολαβητής σύμφωνα με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας.

Η λύση μιας αληθινής ειρήνης σε μία από τις πλέον ευαίσθητες περιοχές του διεθνούς γεωπολιτικού τοπίου μπορεί να επιτευχθεί μόνο με πραγματικές εγγυήσεις για την ασφάλεια των δύο χωρών και συνεπώς με μια ευρωπαϊκή πολιτική δράση ικανή να εγγυηθεί την ανάπτυξη και τον διάλογο, η οποία θα καταδικάζει απερίφραστα την τρομοκρατία και τη βία όσων εξακολουθούν να επιδιώκουν τη διαγραφή του κράτους του Ισραήλ από τον γεωγραφικό χάρτη.

Οι εξουσίες της ΚΕΠΠΑ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων πρέπει να ανταποκρίνονται σε πραγματικές προσδοκίες ενισχυμένης διαπραγμάτευσης με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής διεξαγωγής του διαλόγου και την προστασία των πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και των δύο λαών.

 

11. Εκλογές στη Λευκορωσία (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τις εκλογές στη Λευκορωσία.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans Winkler, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ασχοληθεί ήδη αρκετές φορές με το θέμα της Λευκορωσίας – δυστυχώς, επειδή είχε δοθεί σοβαρή αφορμή. Υπενθυμίζω ότι αμέσως μετά τις εκλογές έγινε για το θέμα αυτό μια πολύ σοβαρή και πολύ πειστική ειδική συζήτηση, στην οποία είχα κι εγώ την τιμή να μιλήσω. Και το Συμβούλιο αναγκάστηκε να ασχοληθεί εδώ και αρκετόν καιρό με το θέμα της Λευκορωσίας επειδή αυτή η χώρα δίνει αφορμή για σοβαρές ανησυχίες.

Αυτά που υποχρεώνεται να περάσει αυτόν τον καιρό ο πληθυσμός της Λευκορωσίας είναι τραγικά και πρέπει να του εκφράσουμε σήμερα την αλληλεγγύη μας. Ξέρω ότι θα το κάνετε, το ίδιο και το Συμβούλιο και φυσικά η Επιτροπή. Επιτρέψτε μου να καλωσορίσω κι εγώ θερμά εδώ τον κ. Milinkewich, όπως έκανε ήδη ο Πρόεδρος, και να εκφράσω τη χαρά μου διότι παρευρίσκεται στη σημερινή συζήτηση. Ελπίζω ότι θα αντλήσει κι άλλο θάρρος από την υποστήριξη που προσφέρουν σε αυτόν, τους υποστηρικτές του και τους θαρραλέους πολίτες της Λευκορωσίας όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καγκελάριος Schüssel μίλησε ήδη στη συζήτηση που έγινε σήμερα το πρωί για τον Alexander Milinkewich λέγοντας: «Αξίζει κάθε δυνατή πολιτική και οικονομική υποστήριξη εκ μέρους μας, οπουδήποτε είναι αναγκαίο». Αυτό θα ήθελα να το επαναλάβω κι εγώ τώρα εδώ.

Το Συμβούλιο ασχολήθηκε ήδη πριν από τις εκλογές πολύ εντατικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία και απηύθυνε σαφέστατες προειδοποιήσεις στους κυβερνώντες και ιδίως στον πρόεδρο Λουκασένκο, καθώς και την έκκληση να μην καταπατήσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, να σεβαστούν το δικαίωμα του συνέρχεσθαι και το δικαίωμα των ανθρώπων να κάνουν διαδηλώσεις, όταν δε ένας υπουργός εξέφρασε την κυριολεκτικά απίστευτη απειλή πως οι διαδηλωτές θα αντιμετωπιστούν ως τρομοκράτες, επεσήμανε ότι αυτό δεν πρόκειται να το δεχτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς, μολονότι θυμάμαι ότι κάποιοι είχαν εκφράσει ορισμένες φορές την ελπίδα ότι οι εκλογές θα μπορούσαν να φέρουν μια αλλαγή, όπως ξέρουμε τώρα και όπως διαπίστωσε και η ομάδα παρατηρητών του ΟΑΣΕ/ODIHR (Γραφείο για τους Δημοκρατικούς Θεσμούς και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα), οι εκλογές δεν ήταν δημοκρατικές.

Αυτά που μπορεί και πρέπει πλέον να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο και ειδικά το Συμβούλιο, είναι βασικά δύο: αφενός, πρέπει να διασαφηνίσουμε ότι δεν θα ανεχθούμε μια τέτοια συμπεριφορά. Πρέπει, ως εκ τούτου, να λάβουμε στοχοθετημένα μέτρα εναντίον όλων εκείνων που είναι υπεύθυνοι για τα γεγονότα αυτά. Το Συμβούλιο –και τώρα και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο– αποφάσισε καταρχήν να λάβει τα κατάλληλα μέτρα εναντίον εκείνων που είναι υπεύθυνοι για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών κανόνων στη Λευκορωσία. Τώρα το Συμβούλιο επεξεργάζεται μία απόφαση όπου θα συγκεκριμενοποιείται και θα υλοποιείται αυτό. Θα επιβληθεί απαγόρευση θεώρησης διαβατηρίου σε αρκετά άτομα, και στον ίδιο τον Πρόεδρο. Αυτό το είπε ξεκάθαρα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στη δήλωση που ακολούθησε τα συμπεράσματά του.

(Χειροκροτήματα)

Το Συμβούλιο εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο λήψης περαιτέρω μέτρων, όπου θα πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη –και ξέρω ότι συμφωνείτε κι εσείς με αυτό– πως τα μέτρα αυτά δεν θα πρέπει να πλήξουν τον πληθυσμό. Δεν θέλουμε να λάβουμε κανένα μέτρο που θα βλάψει τους πολίτες και όχι τους υπεύθυνους. Ως εκ τούτου, το δεύτερο που μπορεί και πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση –και το Συμβούλιο διεξήγαγε ήδη σχετικές διαβουλεύσεις– είναι να λάβει συγκεκριμένα μέτρα υποστήριξης του πληθυσμού. Είμαι πεπεισμένος ότι η Επίτροπος Ferrero-Waldner θα κάνει αναλυτική δήλωση γι’ αυτό και θα απαριθμήσει τα συγκεκριμένα μέτρα που μπορούν να ληφθούν.

Και τα κράτη μέλη έχουν εδώ ένα καθήκον και το λέω αυτό ξεκάθαρα σε όλα τα κράτη μέλη: παράλληλα με την Ευρωπαϊκή Ένωση –η Επιτροπή θα λάβει εδώ συγκεκριμένα μέτρα– πρέπει κι εμείς, τα κράτη μέλη, να λάβουμε εντελώς συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να δοθεί στους νέους η δυνατότητα να σπουδάσουν στις χώρες μας και προκειμένου να βοηθήσουμε την κοινωνία των πολιτών. Όπως ανέφερε σήμερα το πρωί ο Καγκελάριος Schüssel, μία ομάδα κρατών, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η Αυστρία, αποφάσισε ήδη να διαθέσει ειδικές υποτροφίες σε νέους από τη Λευκορωσία προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να έρθουν στις χώρες μας, να δουν πώς είναι η ζωή σε δημοκρατικές χώρες, να μάθουν και να πουν όταν πάνε στην πατρίδα τους ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τους υποστηρίζει και δεν τους ξέχασε. Και αυτό το μήνυμα είναι πολύ σημαντικό, ότι δηλαδή δεν ξεχνάμε, ότι θέλουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους και ότι τους υποστηρίζουμε.

Τέλος, δεν πρέπει και δεν είναι σωστό να σταματήσουμε να καλούμε την κυβέρνηση να απελευθερώσει τους φυλακισμένους. Πρέπει να της θυμίζουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι έκαναν απλά χρήση ενός από τα ανθρώπινα δικαιώματά τους, του δικαιώματος να διαδηλώσουν ειρηνικά και να εκφράσουν ελεύθερα τη γνώμη τους. Και αυτό θα συνεχίσει να το κάνει το Συμβούλιο. Δεν θα αφήσουμε αβοήθητο τον λαό της Λευκορωσίας και δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να έρθει και σε αυτήν την χώρα η άνοιξη, όπως είπε η κ. Plassnik.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, Μέλος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι χαίρομαι που βλέπω τον κ. Milinkevich εδώ. Είχαμε μια συνάντηση σήμερα το πρωί –η ημέρα, λοιπόν, ξεκίνησε καλά– και άκουσα απευθείας τις απόψεις των λευκορώσων πολιτών. Ως εκ τούτου, πιστεύω ότι ήταν πολύ σημαντικό να κάνουμε αυτήν τη συζήτηση σήμερα, διότι όλοι είδαμε ότι τα γεγονότα στο Μινσκ επιβεβαίωσαν την αποφασιστικότητα του κ. Λουκασένκο να κερδίσει αυτές τις εκλογές με οποιονδήποτε τρόπο. Θυμάμαι αυτό που μου είπε ο κ. Milinkevich σήμερα, ότι ακόμα και αν φαίνεται ότι τις εκλογές τις κέρδισε ο κ. Λουκασένκο, στην πραγματικότητα κέρδισε ο λαός της Λευκορωσίας και ο κ. Λουκασένκο άρχισε να χάνει τις εκλογές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον.

Δυστυχώς, αυτό ακριβώς περιμέναμε. Εντούτοις, αυτό που δεν περιμέναμε καθόλου ήταν ο βαθμός με τον οποίο οι πλουραλιστικές δυνάμεις κατάφεραν να ενωθούν. Εκφράζω τον θαυμασμό μου για το θάρρος τους. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να παρέχουμε στις δημοκρατικές δυνάμεις όσο το δυνατόν περισσότερη υποστήριξη.

Η επίσημη έκθεση του ΟΑΣΕ/ODIHR (Γραφείο για τους Δημοκρατικούς Θεσμούς και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εκλογές δεν κατάφεραν σε καμία περίπτωση να εκπληρώσουν τις προδιαγραφές του ΟΑΣΕ για δημοκρατικές εκλογές. Αυτό οφείλεται ειδικά στην αυθαίρετη χρήση της κρατικής εξουσίας και των πολυάριθμων συλλήψεων, σε μια περιφρόνηση των βασικών δικαιωμάτων της ελευθερίας του συνέρχεσθαι, του συνεταιρίζεσθαι και της έκφρασης, αλλά και σε προβλήματα με τις πρόωρες διαδικασίες ψηφοφορίας, καταμέτρησης των ψήφων και κατάρτισης πινάκων. Είναι σαφές ότι όλοι θεωρούμε τις εκλογές βαθύτατα προβληματικές. Εκφράζουμε ιδιαίτερα τη λύπη μας για την απαγόρευση εισόδου στη χώρα των διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών παρατηρητών του ΟΑΣΕ και της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το καταστήσαμε αυτό γνωστό.

Καταδικάζουμε πλήρως τη βίαιη καταστολή των διαμαρτυριών και τη φυλάκιση ειρηνικών διαμαρτυρομένων, συμπεριλαμβανομένων του πρώην πολωνού πρεσβευτή, κ. Kozulin, του κ. Maszkiewicz και όλων των άγνωστων φοιτητών, τεχνιτών και εργατών που βγήκαν στους δρόμους για να διαδηλώσουν.

Υποστηρίζουμε πλήρως αυτό που είπε ο Προεδρεύων του Συμβουλίου – είναι πολύ σημαντικό να επιβάλουμε στοχοθετημένες κυρώσεις που δεν θα αποβούν σε βάρος των πολιτών, αλλά θα πλήξουν τους υπεύθυνους για την εκλογική νοθεία. Πρέπει να δούμε τι μπορεί να γίνει. Η Επιτροπή συμμετέχει στις προετοιμασίες.

Στο μέλλον, πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την κοινωνία των πολιτών. Πρέπει να συνεχίσουμε αυτήν τη στρατηγική, διότι θέλουμε να σταθούμε δίπλα στους πολίτες και να εργαστούμε προς όφελός τους. Ωστόσο, ταυτόχρονα, δεν θέλουμε να συνεργαστούμε με την κυβέρνηση – ή, τουλάχιστον, θέλουμε να συνεργαστούμε όσο τον δυνατόν λιγότερο μαζί της.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, η υποστήριξη για τον εκδημοκρατισμό θα συνεχιστεί μέσω των διαφόρων μέσων βοήθειας που διαθέτουμε. Επίσης, εργαζόμαστε εντατικά στο μέτωπο των μέσων ενημέρωσης, διότι γνωρίζουμε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να λαμβάνουν οι πολίτες τις αποφάσεις μόνοι τους. Τα σημερινά ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα που υποστηρίζει η ΕΚ συμβάλλουν σημαντικά στον εκδημοκρατισμό, αλλά και στην ορατότητα της ΕΕ στη Λευκορωσία, για την οποία συζητήσαμε σήμερα. Πρέπει να γίνουν ακόμα πολλά –χρειάζονται βελτιώσεις– αλλά πρέπει να συνεχίσουμε με αυτά τα σχέδια. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για την εξεύρεση τρόπων υποστήριξης των φοιτητών που αποβλήθηκαν από τα πανεπιστήμια. Ίσως όχι στο προσεχές Συμβούλιο, αλλά στο εγγύς μέλλον, θα δημιουργήσουμε προγράμματα και η Επιτροπή, μαζί με το Συμβούλιο, ασφαλώς θα τα υποστηρίξει.

Ήδη χρηματοδοτούμε το Πανεπιστήμιο του Βίλνιους, διότι του Μινσκ έχει κλείσει, και προσπαθήσαμε να δώσουμε στους νέους μια ευκαιρία. Οι διαπροσωπικές επαφές είναι πολύ σημαντικές, προκειμένου να ενισχύσουμε τη δυνατότητα συνεργασίας.

Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε κατά της καταστολής, αφενός, μέσω δηλώσεων που δημοσιοποιούμε επισήμως μέσω του Συμβουλίου και, αφετέρου, μιλώντας καθαρά στις συναντήσεις με τους Ρώσους, επισημαίνοντας ότι θέλουμε μια Λευκορωσία στην οποία τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου θα είναι σεβαστά.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Klich, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. (PL) Κύριε Πρόεδρε, είναι αλήθεια ότι η σημερινή συζήτηση είναι στην πραγματικότητα η συνέχεια μιας συζήτησης που διεξήχθη πριν από δύο εβδομάδες. Θα υπενθυμίσω στο Σώμα ότι σε εκείνη την περίπτωση περάσαμε το τεστ της αλληλεγγύης με τους Λευκορώσους πανηγυρικά. Αντιδράσαμε με τον σωστό και δέοντα τρόπο, καταδικάζοντας την καταστολή και ζητώντας την απελευθέρωση όσων συνελήφθησαν και καταδικάστηκαν. Το σημαντικότερο ήταν ότι υποστηρίξαμε τους διαδηλωτές που ασκούσαν τα δικαιώματά τους ως πολίτες στην πλατεία του Οκτώβρη. Είναι επίσης σημαντικό ότι πριν από ένα δεκαπενθήμερο η Επιτροπή, το Συμβούλιο και αυτό το Σώμα μίλησαν με μία φωνή. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό όσον αφορά τη Λευκορωσία.

Ωστόσο, έχει περάσει ο καιρός για τις πολιτικές δηλώσεις και τώρα είναι ώρα για δράση. Η διάγνωσή μας έχει ολοκληρωθεί και τώρα πρέπει να ξεκινήσει η θεραπεία. Αυτό σημαίνει ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή πρέπει να λάβουν μια σειρά γενναίων αποφάσεων. Χαίρομαι που τόσο ο κ. Winkler όσο και η Επίτροπος Ferrero-Waldner ανέφεραν ήδη ορισμένες από αυτές, αλλά θα ήθελα να θέσω και ορισμένα άλλα ζητήματα.

Πρώτον, αν θεωρήσουμε ότι οι εκλογές ήταν αντιδημοκρατικές, αυτό σημαίνει ότι ο κ. Λουκασένκο δεν έχει εντολή να παραμείνει στην εξουσία για τρίτη φορά. Αυτό με τη σειρά του σημαίνει ότι πρέπει να απευθύνουμε μια σαφή έκκληση για την επανάληψη των προεδρικών εκλογών, όπως ζητά εδώ και καιρό η λευκορωσική αντιπολίτευση.

Δεύτερον, ο κατάλογος των ατόμων που απαγορεύεται να εισέλθουν σε κοινοτικό έδαφος θα πρέπει να επεκταθεί σημαντικά ώστε να περιλαμβάνει διάφορες κατηγορίες ατόμων υπεύθυνων για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών. Συνεπώς, ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει όχι μόνο εκπροσώπους των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών διοικήσεων, αλλά και αντιπρυτάνεις του πανεπιστημίου υπεύθυνους για την αποβολή των φοιτητών που διαδήλωσαν και συντάκτες υπεύθυνους για την προπαγάνδα υπέρ του καθεστώτος.

Τρίτον, η πολιτική θεωρήσεων για τους πολίτες της Λευκορωσίας θα πρέπει να χαλαρώσει το συντομότερο δυνατόν. Αυτό θα μας επιτρέψει να εφαρμόσουμε την αρχή μας για τη μη απομόνωση της λευκορωσικής κοινωνίας ενώ απομονώνουμε την ηγεσία της. Οι Λευκορώσοι πρέπει να μπορούν να ταξιδεύουν πιο εύκολα και είναι σημαντικό να διευκολύνουμε τη διαδικασία έκδοσης θεώρησης γι’ αυτούς.

Τέταρτον, πρέπει να κάνουμε τη φωνή μας να ακουστεί σε διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΟΗΕ και ο ΟΑΣΕ και να ζητήσουμε την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων. Ένας πολωνός διπλωμάτης, ο κ. Maszkiewicz, κρατείται αυτή τη στιγμή ως πολιτικός κρατούμενος στο Μινσκ και χάρηκα που τον ανέφερε σήμερα η Επίτροπος. Ελπίζω ότι το Συμβούλιο θα δράσει γρήγορα για να διασφαλίσει την αποφυλάκισή του το ταχύτερο δυνατόν.

Πέμπτον, είναι σημαντικό να ενταχθεί η Λευκορωσία στην ημερήσια διάταξη για την επόμενη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Ρωσίας, διότι η Ρωσία είναι σε θέση να ασκήσει πολιτική και οικονομική πίεση στη Λευκορωσία και αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει στη χαλάρωση του καθεστώτος σε αυτή τη χώρα. Από την πλευρά της, η Ένωση μπορεί να ασκήσει πίεση στη Ρωσία ώστε να την ενθαρρύνει να ασκήσει την επιρροή της στη Λευκορωσία με αυτόν τον τρόπο. Το Συμβούλιο πρέπει να διασφαλίσει ότι τα μέσα που έχει στη διάθεσή του χρησιμοποιούνται σωστά για αυτόν τον σκοπό.

Τέλος, προκειμένου να σπάσει το μονοπώλιο της πληροφόρησης, πρέπει να υποστηρίξουμε τους ραδιοφωνικούς σταθμούς και τους μελλοντικούς τηλεοπτικούς σταθμούς στη Λευκορωσία. Είναι επίσης σημαντικό, ωστόσο, να ενεργήσουμε συνετά και γι’ αυτό απευθύνω έκκληση να μην χαθούν άλλοι πόροι για την υποστήριξη πρωτοβουλιών που δεν φτάνουν στον λαό της Λευκορωσίας.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Marinus Wiersma, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (NL) Κύριε Πρόεδρε, εξ ονόματος της Ομάδας μου, θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά τον υποψήφιο για το αξίωμα του Προέδρου στη Λευκορωσία, κ. Milinkevich, και μάλιστα, μέσω αυτού, θα ήθελα να χαιρετίσω και να εκφράσω την υποστήριξή μου στην αντιπολίτευση και σε όλους τους διαφωνούντες στη Λευκορωσία, ειδικά σε όσους συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν.

Αναφέρθηκε ήδη πριν από δύο εβδομάδες ότι δεν μπορούμε να δεχθούμε το αποτέλεσμα των εκλογών ως προϊόν μιας ελεύθερης και δημοκρατικής διαδικασίας. Παραφράζοντας τα λόγια της Επιτρόπου, θα ήθελα να προσθέσω ότι ο Λουκασένκο δεν κέρδισε, αλλά ο λαός της Λευκορωσίας ήταν ο ηττημένος. Αυτό είναι σημαντικό συμπέρασμα. Πρέπει επίσης να διαπιστώσουμε ότι ο Λουκασένκο δεν μπορεί να ισχυριστεί δημοκρατική νομιμότητα και γι’ αυτό είναι θετικό το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει ορατή δράση. Με την επιβολή απαγόρευσης έκδοσης θεώρησης για τον Λουκασένκο, του δώσαμε το μήνυμα ότι, όσον αφορά εμάς, όσο πιο σύντομα φύγει, τόσο το καλύτερο και ότι δεν μπορεί να περιμένει την αναγνώρισή μας. Δεν θέλουμε να τον ξαναδούμε ή να του ξαναμιλήσουμε. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση που ήθελα να κάνω. Συμφωνώ με την επέκταση της απαγόρευσης έκδοσης θεωρήσεων ώστε να περιλάβει και άλλες αρχές και προσωπικότητες της Λευκορωσίας. Πρέπει να σκεφτούμε προσεκτικά σχετικά με το πώς μπορούμε να το επεκτείνουμε αυτό όσο περισσότερο μπορούμε και περιμένουμε προτάσεις από την Επιτροπή και το Συμβούλιο γι’ αυτό το θέμα.

Θα μπορούσαμε επίσης να μελετήσουμε το ενδεχόμενο δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων προκειμένου να φτάσουμε στην κυβερνητική ελίτ της Λευκορωσίας. Είναι σημαντικό να βεβαιώσουμε εδώ σήμερα ότι πρέπει να μείνουμε σταθεροί σε όλα τα συμπεράσματα που εξαγάγαμε μετά τις εκλογές στη Λευκορωσία. Πρέπει να ακολουθούμε συνεχώς τις εξελίξεις σε αυτή τη χώρα. Ασχολήθηκα κι εγώ με τη Λευκορωσία για πέντε χρόνια, ως προκάτοχος του κ. Klich και πρόεδρος της αντιπροσωπείας. Αν και οι προηγούμενες προεδρικές εκλογές ήταν επίσης εκλογές νοθείας, η προσοχή για τη Λευκορωσία χάθηκε μετά από δυο μήνες. Έχουμε χρέος, ως θεσμικό όργανο αλλά και ως Κοινοβούλιο, να συνεχίσουμε να εστιάζουμε την προσοχή μας σε αυτή τη χώρα χωρίς διακοπή.

Με ικανοποίηση άκουσα την παρατήρηση της Επιτρόπου σχετικά με τον διάλογο με τη Μόσχα. Θα ήθελα να ακούσω και από τον κ. Winkler ποια είναι η γνώμη του για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να προσθέσουμε αυτό το θέμα στην ατζέντα των συναντήσεων με τη Ρωσία, διότι –όπως είπα ήδη– τα συγχαρητήρια από τον κ. Πούτιν στον Λουκασένκο δόθηκαν εξαιρετικά γρήγορα και αυτή τη φορά.

Θα ήταν καλό, όσον αφορά τη λήψη περαιτέρω μέτρων, να πείσουμε την Επιτροπή και το Συμβούλιο να σκεφτούν έξω από τα καθιερωμένα. Τι άλλο μπορούμε να βρούμε, εκτός από τα υπάρχοντα μέσα, για να προωθήσουμε τις επαφές μεταξύ των ανθρώπων εδώ και των ανθρώπων εκεί; Για παράδειγμα, για εμάς τους βουλευτές είναι πολύ δύσκολο να ταξιδέψουμε στη Λευκορωσία. Ποια ειδικά, δημιουργικά μέτρα μπορούμε να λάβουμε για να επιτύχουμε αυτή την ανθρώπινη επαφή, την πρακτική υποστήριξη για τον λαό της Λευκορωσίας με κάποιον τρόπο; Θα ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντας ότι πρέπει να επιμείνουμε και βέβαια να μην δημιουργήσουμε την εντύπωση στον κ. Milinkevich και στους ανθρώπους του ότι θα τον αφήσουμε εκτεθειμένο. Πρέπει να επιμείνουμε και να εστιάσουμε όσο περισσότερη προσοχή μπορούμε σε αυτό το Σώμα.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Jeanine Hennis-Plasschaert, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. (NL) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, οφείλω να πω, με κάθε σεβασμό –διότι γνωρίζω ότι το Συμβούλιο χρησιμοποιεί ήδη σχετικά σκληρή γλώσσα– ότι οι δηλώσεις με απογοητεύουν κάπως. Δεν είναι ακόμα σαφές πότε και με ποιον τρόπο θα εφαρμοστούν οι προτεινόμενες κυρώσεις και τα μέτρα από όλα τα κράτη μέλη και από την Επιτροπή.

Η επέκταση της απαγόρευσης της έκδοσης θεωρήσεων για τους αντιπροσώπους της κυβέρνησης είναι, φυσικά, πολύ καλή, αλλά τι θα γίνει με τους δικαστές, τους αξιωματικούς της αστυνομίας που συμμετέχουν στην κακομεταχείριση και άτομα σε παρόμοιες θέσεις; Θα επιβληθεί απαγόρευση έκδοσης θεωρήσεων και γι’ αυτούς; Τι απέγινε η ιδέα της δρομολόγησης, ταυτόχρονα και με άμεση ισχύ, μιας ευέλικτης πολιτικής σχετικά με τις θεωρήσεις για τους απλούς λευκορώσους πολίτες και ειδικά για τους φοιτητές; Ή η ιδέα της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, της καλύτερης προσαρμογής των χρηματοδοτικών προγραμμάτων στις ειδικές περιστάσεις, της υποστήριξης του ανεξάρτητου Τύπου και τα λοιπά και τα λοιπά; Πότε και με ποιους τρόπους θα γίνει κάτι γι’ αυτό; Στο τέλος, με τα ωραία λόγια δεν θα πάμε μακριά. Είναι υπέροχο να εκφράζουμε την αλληλεγγύη με λόγια, αλλά αυτό που χρειάζεται είναι συγκεκριμένη δράση. Αυτό που περίμενα με ανυπομονησία να ακούσω ήταν ημερομηνίες, στατιστικά στοιχεία, χρονικά πλαίσια και απτά γεγονότα.

Επιπλέον, όπως επεσήμανε ο κ. Wiersma πριν λίγο, ο ρόλος της Ρωσίας παραμένει υποβαθμισμένος. Ο κ. Πούτιν συνεχάρη τον κ. Λουκασένκο για τη νίκη του χωρίς κανέναν ενδοιασμό. Είναι επίσης ο άνθρωπος ο οποίος κινεί τα νήματα της βιομηχανίας που λειτουργεί με τις δικές του φθηνές προμήθειες πρώτων υλών. Στα τέλη Απριλίου, θα μάθουμε αν ο κ. Πούτιν θα συνεχίσει να εφαρμόζει τις περιέργως χαμηλές τιμές αερίου στη Λευκορωσία. Όλα θα εξαρτηθούν από το συμφέρον που επιδιώκει να εξασφαλίσει η Ρωσία στη λευκορωσική εταιρεία Beltransgas. Συνεπώς, στόχος είναι το οικονομικό όφελος.

Θα ήθελα για άλλη μία φορά να καλέσω μετ’ επιτάσεως το Συμβούλιο και την Επιτροπή να δηλώσουν καθαρά στον κ. Πούτιν τι σημαίνει η ΕΕ. Πρέπει τώρα να εντείνουμε την πίεση, ειδικά σε σχέση με τη διάσκεψη κορυφής για την ενέργεια της G8 που θα διεξαχθεί στην Αγία Πετρούπολη στα μέσα Ιουλίου, αλλά το Συμβούλιο μέχρι στιγμής τηρεί εξαιρετικά επιφυλακτική στάση. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω το Συμβούλιο αν φοβάται ότι η λήψη μιας σαφούς θέσης μπορεί να έλθει σε σύγκρουση με άλλες προτεραιότητες, όπως ο δικός του ενεργειακός εφοδιασμός.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Schroedter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα αρχικά να καλωσορίσω θερμά εξ ονόματος της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία τους επισκέπτες μας από τη Λευκορωσία, τους κ.κ. Milinkewich και Viachorka. Η Ομάδα μας εκτιμά πολύ τα επιτεύγματα και το θάρρος του ενεργού κινήματος της αντιπολίτευσης στη Λευκορωσία, που αντέδρασε με ειρηνικές διαδηλώσεις στην εκλογική απάτη παρά την απειλή βίας. Κι εμείς πιστεύουμε πως ο Λουκασένκο δεν έχει πλέον νομικό δικαίωμα στο αξίωμά του. Θαυμάζουμε την ανωτερότητα, την ηρεμία και τη σαφήνεια με την οποία αντιμετώπισε ο κ. Milinkewich τις δύσκολες καταστάσεις στην πλατεία Οκτωβρίου και στο πάρκο Kupala. Θερμά συγχαρητήρια γι’ αυτό το επίτευγμα!

Είδαμε στις ειδήσεις της τηλεόρασης πώς η αστυνομία συνέλαβε βάναυσα τους ειρηνικούς διαδηλωτές. Συλλήψεις, δικαστικές αποφάσεις και εκδίωξη από τα πανεπιστήμια ήταν για πολλούς υποστηρικτές σας το επακόλουθο για το ότι άσκησαν το δικαίωμά τους για ελεύθερη έκφραση γνώμης, ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα που είναι αυτονόητο στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι αυτοί είναι η νέα δύναμη της χώρας και μπορούν να επιτύχουν τη δημοκρατία και την οικονομική ανάκαμψη στη Λευκορωσία. Ελπίζουμε ότι το πνεύμα της δημοκρατίας θα μείνει ζωντανό στη Λευκορωσία.

Κύριε Winkler, σας ευχαριστώ που υιοθετήσατε πολλά από τα αιτήματά μας. Σας παρακαλώ όμως να μην ξεχάσετε την απαγόρευση θεώρησης διαβατηρίου και γι’ αυτούς που συνέλαβαν με τόσο βάναυσο τρόπο τους διαδηλωτές. Πρέπει να συμπεριληφθούν στον κατάλογο. Ακόμα, όπως ήδη είπαν οι συνάδελφοι, μην ξεχάσετε ότι ο κ. Πούτιν υποστηρίζει τον κ. Λουκασένκο και ότι το γεγονός αυτό θα πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων με τη Ρωσία.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Jonas Sjöstedt, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. (SV) Κύριε Πρόεδρε, η πολιτική ομάδα μας εκτιμά ότι οι εκλογές στη Λευκορωσία ήταν αντιδημοκρατικές. Χρησιμοποιήθηκαν διάφοροι τρόποι για να μην λειτουργήσει η αντιπολίτευση όπως εύλογα θα περίμενε. Τα μέσα ενημέρωσης ελέγχονται από το καθεστώς Λουκασένκο. Όλα αυτά καθίστανται σαφή στην πρόταση ψηφίσματος που καταθέσαμε. Σε αυτή την κατάσταση είναι σημαντικό οι γειτονικές χώρες να έχουν στενές επαφές με τις δημοκρατικές δυνάμεις στη Λευκορωσία, όπως τα εθνικά κινήματα και τα ελεύθερα συνδικάτα. Ο λαός της Λευκορωσίας δεν πρέπει να απομονωθεί. Παρά τις αντιδημοκρατικές μεθόδους του Λουκασένκο, υπάρχει ακόμα σημαντική υποστήριξη για εκείνον σε επίπεδο βάσης. Αυτό οφείλεται εν μέρει στη σχετική κοινωνική ισότητα και στον σχετικά υψηλό βαθμό κοινωνικής προστασίας στη χώρα. Εντούτοις, η κοινωνική προστασία, η οποία ασφαλώς είναι καλή, δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία για τον περιορισμό των δημοκρατικών ελευθεριών και δικαιωμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, εξ ονόματος της Ομάδας Ένωση για την Ευρώπη των Εθνών θα ήθελα κι εγώ να καλωσορίσω σήμερα θερμά στην Αίθουσα τον κ. Milinkevich και τον κ. Viacorka. Ειλικρινά ελπίζω ότι θα έλθει μια μέρα όπου θα μπορείτε να έχετε τις δικές σας θέσεις σε αυτό το Κοινοβούλιο, κύριοι.

Γνωρίζουμε πολύ καλά τι να σκεφτούμε για τη δικτατορία του κ. Λουκασένκο. Η Ευρώπη δεν έχει πλέον αμφιβολίες ή προβληματισμούς σχετικά με μια πολιτική απομόνωσης, αντιπαράθεσης με την ηγεσία και παράλληλα ανοίγματος προς τον λευκορωσικό λαό. Ωστόσο, τα ευγενή μας σχέδια δεν θα καταλήξουν πουθενά, αν δεν αναλάβουμε μεγαλύτερη πολιτική ευθύνη για το μέλλον της Λευκορωσίας. Αν μεταβιβάσουμε στη Ρωσία μεγάλο μέρος της ευθύνης για τη διαδικασία της αλλαγής, οι προσπάθειές μας θα είναι μάταιες.

Η δημοκρατία υπό ρωσική κηδεμονία είναι βέβαιο ότι θα είναι ατελής, όπως και στην ίδια τη Ρωσία. Η πολύ μεγάλη συμμετοχή της Ρωσίας στη διαδικασία αλλαγής θα εμποδίσει ουσιαστικές γεωπολιτικές αλλαγές στην περιοχή. Η πολιτική και οικονομική σταθερότητα δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς αλλαγές αυτού του είδους και χωρίς ειλικρινείς δεσμούς ανάμεσα στη Λευκορωσία και στην Ευρώπη. Συνεπώς, όχι μόνο χρειαζόμαστε μέσα για να παράσχουμε άμεση ενίσχυση στην αντιπολίτευση, αλλά και ένα ευρύ πολιτικό σχέδιο για μια νέα Λευκορωσία, και το χρειαζόμαστε τώρα. Αυτό το σχέδιο πρέπει να επιτρέψει στη Λευκορωσία να πάρει τη δικαιωματική της θέση στην Ευρώπη.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Tadeusz Masiel (NI). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, αξίζει να θυμηθούμε ότι, όσο περίεργο και αν φαίνεται, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Πολωνία έχουν κοινά σύνορα με τη Λευκορωσία. Επίσης, η Ευρώπη, η Πολωνία και η Λευκορωσία έχουν κοινή ιστορία και ελπίζω και κοινό μέλλον.

Αυτό το Σώμα πρόσφατα έκανε πολλά για να υποστηρίξει την ανερχόμενη λευκορωσική δημοκρατία. Ο κ. Milinkevich και ο κ. Viacorka που παρίστανται σήμερα εδώ πιστεύουν ότι το τέλος του δικτάτορα πλησιάζει. Δεν θα πρέπει να περιμένουμε τις μελλοντικές εκλογές. Τώρα είναι η ώρα να βοηθήσουμε να δοθεί η χαριστική βολή στο σύστημα που αντιτάσσεται στη δημοκρατία διά της βίας.

Οι Λευκορώσοι είναι εξαιρετικά ειρηνικός και υπομονετικός λαός. Η δημοκρατία αναπτύσσεται σε αυτή τη χώρα υπερβολικά αργά, αλλά όταν τελικά εδραιωθεί, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να είναι βέβαιη ότι η Λευκορωσία θα αποδειχθεί αξιόπιστος εταίρος και θεματοφύλακας της ειρήνης για πολλά χρόνια.

 
  
MPphoto
 
 

  Camiel Eurlings (PPE-DE). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κι εγώ να καλωσορίσω θερμά τον κ. Milinkevich. Δεν είναι μόνο μεγάλη μας τιμή που τον έχουμε ανάμεσά μας, αλλά είναι επίσης πολύ σημαντικό το γεγονός ότι βρίσκεται εδώ, διότι εκτός από μια στιγμή φόβου και απειλής, είναι επίσης μια στιγμή ελπίδας. Ο κ. Milinkevich μίλησε σοφά στις 19 του μηνός: ο λαός της Λευκορωσίας έχασε τον φόβο του και ο Πρόεδρος Λουκασένκο ορθώς θα πρέπει να φοβάται, διότι ακόμα και ο πιο οπλισμένος δικτάτορας δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το ηρωικό κουράγιο ενός λαού που δεν φιμώνεται πλέον.

Εμείς στην Ευρώπη θα πρέπει τώρα να στείλουμε τα σωστά μηνύματα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στον περιορισμό του καθεστώτος θεωρήσεων διαβατηρίων και να δεσμεύσουμε περιουσιακά στοιχεία και ότι πρέπει να κοιτάξουμε προς διαφορετική κατεύθυνση. Πρέπει να προσφέρουμε ευκαιρίες στους φοιτητές και σε όσους δεν μπορούν να παραμείνουν στη Λευκορωσία. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι μπορούν να σπουδάσουν εκεί και να είμαστε έτοιμοι εδώ για νέα και δημοκρατική Λευκορωσία.

Θα μπορούσα επίσης να σας ζητήσω να εξετάσετε το ενδεχόμενο μιας κύρωσης στον τομέα των εξαγωγών όπλων που θα χτυπήσει τον λευκορώσο Πρόεδρο εκεί που πονάει; Ο Πρόεδρος εξασφαλίζει πολλούς από τους πόρους του από τις εξαγωγές όπλων. Ένα έως δύο εκατομμύρια ετησίως, και πολλοί από αυτούς τους πόρους μπαίνουν στις τσέπες του Προέδρου και των φίλων του. Όσον αφορά τις εξαγωγές όπλων, μπορεί να είναι καλή ιδέα να πείσουμε την Ευρώπη και τους συμμάχους της να επιβάλουν σκληρές κυρώσεις, με σκοπό επίσης να εμποδίσουν την περαιτέρω αύξηση των πόρων του Προέδρου, ενώ αυτό δεν θα επηρεάσει καθόλου τους πολίτες. Δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά για να εμποδίσουμε τις εξαγωγές όπλων στη Λευκορωσία.

Ως πρόεδρος αυτής της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με τη Ρωσία, θα ήθελα να κάνω μία τελευταία παρατήρηση. Κάθε χώρα έχει δικαίωμα να ευνοεί ορισμένους υποψηφίους ή ορισμένες κυβερνήσεις. Αυτό ισχύει και για τη Ρωσία, αλλά αυτό που είναι απαράδεκτο είναι ότι ένα μέλος του ΟΑΣΕ απλά αγνοεί τα συμπεράσματα των παρατηρητών του ΟΑΣΕ. Ο ΟΑΣΕ δήλωσε ότι οι εκλογές δεν είναι ούτε ελεύθερες ούτε δίκαιες και η Ρωσία δεν μπορεί να απαντάει λέγοντας ότι είναι δίκαιες και απλώς συγχαίροντας τον Πρόεδρο Λουκασένκο. Συνεπώς, είναι σημαντικό να προστεθεί αυτό το θέμα στην ατζέντα της συνάντησής μας με τη Ρωσία και της συνόδου κορυφής της G8. Είναι καλό ότι ο Πρόεδρος Πούτιν παροτρύνει τον Πρόεδρο Λουκασένκο να εμποδίσει τη βία, αλλά δεν είναι αρκετό, ούτε κατά διάνοια. Αν η Ρωσία θέλει να παρουσιάζεται ως δημοκρατική χώρα, τότε πρέπει να εναρμονιστεί με τις κοινοτικές αξίες της Ευρώπης και να υποστηρίξει τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Beňová (PSE). (SK) Κανείς εδώ δεν αμφιβάλει για τον αντιδημοκρατικό χαρακτήρα της κυβέρνησης του κ. Λουκασένκο. Καλωσορίζω κι εγώ τον κ. Milinkevich και συντάσσομαι με τους συναδέλφους μου για την υποστήριξη της αντιπολίτευσης της Λευκορωσίας.

Ωστόσο, η φραστική υποστήριξη μόνο δεν αρκεί και, ως εκ τούτου, εκτιμώ ότι θα πρέπει να λάβουμε και άλλα μέτρα. Ορισμένα μέτρα μπορούν να ληφθούν από την Επιτροπή, άλλα από το Συμβούλιο και άλλα από εμάς του βουλευτές του Κοινοβουλίου. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν τρόπους ενίσχυσης της ευαισθητοποίησης των πολιτών της Λευκορωσίας, καθώς μια ενημερωμένη κοινωνία των πολιτών είναι περισσότερο ικανή να καταλάβει τις σημαντικές αλλαγές. Ως βουλευτής από τη Δημοκρατία της Σλοβακίας, μιας χώρας που αντιμετώπιζε μια παρόμοια κατάσταση για πολλά χρόνια στο παρελθόν, μπορώ να βεβαιώσω ότι αυτό είναι αλήθεια.

Εκτιμώ επίσης ότι είναι αναγκαίο να εξετάσουμε το θέμα των απαιτήσεων θεώρησης πολύ προσεκτικά, καθώς είναι βέβαιο ότι δεν θα ενισχύσουμε την ευαισθητοποίηση των πολιτών της Λευκορωσίας με το να τους εμποδίζουμε να ταξιδέψουν στις χώρες της ΕΕ και να δουν μια διαφορετική εικόνα από αυτή που προβάλλεται από τον κ. Λουκασένκο και τα μέσα ενημέρωσής του.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Onyszkiewicz (ALDE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, η άποψη που επικρατεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι έχουμε μόνο περιορισμένες δυνατότητες να ασκήσουμε πίεση στο καθεστώς του κ. Λουκασένκο, διότι η Ένωση διαδραματίζει δευτερεύοντα ρόλο στη λευκορωσική πολιτική και οικονομία. Αυτό δεν ισχύει καθόλου.

Το 2004 η Λευκορωσία είχε 10% λιγότερες εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση από ό,τι προς τη Ρωσία, αλλά πέρυσι εξήγαγε ήδη 12% περισσότερο προς την Ένωση από ό,τι προς τη Ρωσία. Είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καθίσταται όλο και σημαντικότερος παράγοντας στη λευκορωσική οικονομία. Υπάρχουν συνεπώς βάσιμοι λόγοι για να πιστεύουμε ότι μπορούμε να επηρεάσουμε πραγματικά τα γεγονότα στη Λευκορωσία.

Ο κ. Klich ανέφερε ήδη συγκεκριμένους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαμε να ασκήσουμε την επιρροή μας. Θα ήθελα μόνο να κάνω μία παρατήρηση. Ο κ. Λουκασένκο έλαβε μέτρα ώστε να καταστήσει δύσκολη τη μετάβαση των Λευκορώσων εκτός της χώρας. Επιβλήθηκαν πρόσθετα τέλη. Δεν είναι εύκολο για τους νέους να ταξιδέψουν στο εξωτερικό και τίθενται εμπόδια ακόμα και στη μετάβαση σε άλλη χώρα για άτομα που επιθυμούν να λάβουν υγειονομική περίθαλψη αλλού. Ως απάντηση, πρέπει να κάνουμε περισσότερα πέρα από τη διευκόλυνση και αναφέρομαι στα κριτήρια για τη χορήγηση θεωρήσεων. Πρέπει να προχωρήσουμε πολύ περισσότερο. Θα πρέπει να μειώσουμε το κατώτατο όριο των οικονομικών πόρων και το κόστος των θεωρήσεων. Θα μπορούσαμε ακόμα και να προχωρήσουμε στην εισαγωγή δωρεάν θεωρήσεων. Εν κατακλείδι, θα ήθελα να τονίσω την ανάγκη να αλλάξουμε την προσέγγισή μας. Όσον αφορά την οικονομική υποστήριξη προς τη Λευκορωσία, θα πρέπει να αρθούν πολλοί φραγμοί. Απευθύνω έκκληση στην κ. Ferrero-Waldner να μας διαφωτίσει σχετικά με τον χαρακτήρα των επίσημων φραγμών που μας εμποδίζουν να δράσουμε ευέλικτα, αν πράγματι υπάρχουν αυτοί οι φραγμοί. Το Σώμα θα βοηθήσει. Σας αφήνω με ένα γνωμικό, κυρίες και κύριοι. Όπως λένε οι Άγγλοι και οι Αμερικάνοι, θα πρέπει να βάλουμε τα λεφτά μας εκεί που είναι το στόμα μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Vytautas Landsbergis (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, δεδομένου ότι οι εκλογές σημαίνουν παρουσίαση εναλλακτικών λύσεων, την αναγνώρισή τους και κατόπιν μια σοβαρή επιλογή –ο υποψήφιος που θεωρείται καλύτερος εκλέγεται– δεν έχουν σχέση με τις δικτατορίες. Η διαδικασία της ψηφοφορίας σε συνθήκες που καταργούν de facto οποιαδήποτε ελεύθερη επιλογή δεν θα πρέπει να ονομάζεται εκλογές. Αυτό που συνέβη πρόσφατα στη Λευκορωσία ήταν μια απλή ψηφοφορία, η οποία, μαζί με την καταμέτρηση των ψήφων, βρισκόταν στα χέρια της κυβέρνησης του αιώνιου προέδρου της χώρας. Δεν έλαβε δημοκρατική νομιμότητα. Ποιος είναι ο κ. Λουκασένκο σήμερα; Φαίνεται ολοένα και περισσότερο ως κυβερνήτης διορισμένος από τον ηγέτη όλης της Ρωσίας για να περάσει για άλλη μία φορά τη γνωστή ανέντιμη διαδικασία της εκλογικής νοθείας και να συνεχίσει αμέσως τις εμπειρίες του.

Πρέπει να δηλώσουμε εδώ ότι η νέα μετασοβιετική τριμερής εκλογική στρατιωτική ένωση των δικτατοριών στη Μόσχα, στο Μινσκ και στην Τασκένδη δεν είναι η κατάλληλη οδός προς ένα καλύτερο μέλλον για αυτά τα τρία κράτη και έθνη.

Είδαμε τη γένεση μιας νέας δημοκρατίας στη Λευκορωσία ως χώρα με ευρωπαϊκούς και όχι με ευρασιατικούς δεσμούς. Συνεπώς, καθώς η ίδια η Ρωσία προτιμά τώρα τον μετασοβιετικό απολυταρχικό εθνικισμό έναντι οποιασδήποτε «πορτοκαλί» ανασυγκρότησης, υπάρχει ο αυξανόμενος κίνδυνος να υποχρεωθεί η Λευκορωσία να συγχωνευθεί με τη Ρωσία του Πούτιν, κάτι που έχει ήδη μεθοδευτεί εκ των προτέρων. Όλος ο κόσμος πρέπει να προειδοποιηθεί για αυτό.

Αν δεν θέλουμε να εξαφανιστεί ο κ. Milinkevich για πάντα, όπως συνέβη με τους ηγέτες της αντιπολίτευσης στη Λευκορωσία πριν από πολλά χρόνια και όπως συμβαίνει καθημερινά στην Τσετσενία, το ψήφισμα για τη Λευκορωσία δείχνει τον σωστό δρόμο, ο οποίος είναι να ζητηθεί καταρχάς από τον ΟΗΕ να συγκροτήσει μια διεθνή επιτροπή που θα ερευνήσει τα προηγούμενα εγκλήματα του τρομοκρατικού καθεστώτος στη Λευκορωσία, ώστε να προληφθούν σήμερα νέα. Ο Vincuk Viacorka παρίσταται σήμερα εδώ, καθώς αποφυλακίστηκε προσωρινά. Κανείς, όμως, δεν γνωρίζει τι μπορεί να συμβεί εκεί ανά πάσα στιγμή.

 
  
MPphoto
 
 

  Joseph Muscat (PSE).(MT) Το έργο μας στο άμεσο μέλλον πρέπει να χαρακτηριστεί κυρίως από υπομονή και επιμονή. Το καθεστώς του Μινσκ ελπίζει ότι, με τον καιρό, η ιστορία της Λευκορωσίας θα χάσει τη σημασία της στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Ελπίζουν ότι οι Ευρωπαίοι θα ξεχάσουν τις αγωνίες αυτού του λαού, των αδελφών μας. Αυτό δεν πρέπει να συμβεί και εμείς, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχουμε καθήκον να διατηρήσουμε ζωντανή τη μνήμη αυτών των γεγονότων και να γίνουμε η συνείδηση που δρα υπενθυμιστικά ακόμα και στα άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ώστε να μην ξεχάσει κανείς την κραυγή αυτών των ανθρώπων. Όπως είπα στην τελευταία περίοδο συνόδου, χαίρομαι που βλέπω ότι δίνεται προσοχή στην έκκλησή μου ότι θα πρέπει να φροντίσουμε τους φοιτητές που αποβλήθηκαν από τα πανεπιστήμιά τους επειδή έλαβαν μέρος στις διαδηλώσεις και θα πρέπει να παράσχουμε την εκπαίδευσή τους στη χώρα μας. Επιπλέον, θα πρέπει να προχωρήσουμε περαιτέρω. Χαίρομαι επίσης που έγινε δεκτή η πρόταση για το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων. Αυτή είναι μία από τις προτάσεις που υπέβαλε η αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λευκορωσία πριν από πολύ καιρό και είμαι βέβαιος ότι μια εξέταση του σχεδίου δράσης που καταθέσαμε πριν από έναν και πλέον χρόνο θα φέρει στο φως περισσότερες προτάσεις. Κύριε Milinkevich, δεν θα επιτρέψουμε ποτέ να εξαφανιστείτε.

 
  
MPphoto
 
 

  Árpád Duka-Zólyomi (PPE-DE). – (HU) Αντιμετωπίζουμε μια πολύπλοκη κατάσταση μετά τις προεδρικές εκλογές στη Λευκορωσία. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι μετά τη νίκη του στις εκλογές, ο κ. Λουκασένκο αισθάνεται ότι η θέση του είναι ασφαλής. Στα προσεχή έτη, θα καταβάλει ακόμα περισσότερη προσπάθεια για να εδραιώσει την εξουσία του. Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να θυμηθούμε έναν πολύ σημαντικό παράγοντα: τις ρωσικές συνδέσεις, τη στενή συνεργασία μεταξύ του καθεστώτος του Λουκασένκο και της Ρωσικής Ομοσπονδίας και την εξάρτηση του καθεστώτος του Λουκασένκο –και της Λευκορωσίας– από τους Ρώσους στον οικονομικό και στον ενεργειακό τομέα. Κατά συνέπεια, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητά μια αποτελεσματική λύση, ένα από τα σημαντικά πράγματα που θα πρέπει να κάνει είναι να συμπεριλάβει αυτό το θέμα στην ατζέντα των διμερών διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία.

Πρέπει επίσης να αυξηθεί η διεθνής πίεση. Ως προς αυτό το θέμα, το δελτίο τύπου του ΝΑΤΟ της 31ης Μαρτίου χρήζει προσοχής. Όχι μόνο κ. Λουκασένκο, αλλά και όλοι οι εκπρόσωποι της κυβέρνησής του, πρέπει να απομονωθούν στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Οι όροι των διαφόρων επιχορηγήσεων πρέπει να καταστούν ρητοί και να ελέγχονται αυστηρά και πρέπει να αποφεύγουμε να γινόμαστε, ακόμα και εκούσια, μέτοχοι ή υποστηρικτές της επιτυχίας και της εδραίωσης του καθεστώτος Λουκασένκο.

Μία από τις προτεραιότητές μας είναι να παράσχουμε στις λευκορωσικές δημοκρατικές δυνάμεις υπό την ηγεσία του κ. Alexander Milinkevich, καθώς και στις οργανώσεις των πολιτών, όχι μόνο ηθική υποστήριξη, αλλά και συνειδητή, συγκεκριμένη χρηματοδοτική βοήθεια. Κατά βάση, το λευκορωσικό έθνος είναι αυτό που πρέπει να αφυπνιστεί και να ενημερωθεί –από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, το Διαδίκτυο και από άλλα μέσα– για το γεγονός ότι αυτό δεν είναι το πρόσωπο μιας πραγματικής δημοκρατίας, ενός κράτους που βασίζεται στο κράτος δικαίου. Η πρόσκληση δύο εκπροσώπων της λευκορωσικής αντιπολίτευσης, του κ. Alexander Milinkevich και του κ. Vincuk Viachorka, οι οποίοι φυλακίστηκαν, ήταν άριστη πρωτοβουλία. Ας μάθει το δικτατορικό καθεστώς ότι όλοι υποστηρίζουμε πλήρως τους δύο προσκεκλημένους μας. Ελπίζω ότι όλοι θα υποστηρίξετε την πρόταση ψηφίσματος που έχουμε ενώπιόν μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Aloyzas Sakalas (PSE). – (LT) Υποστηρίζω τη θέση του κ. Winkler και της κ. Wallner και θα ήθελα, από την πλευρά μου, να τονίσω τέσσερα σημεία. Πρώτον, δεδομένου ότι οι εκλογές στη Λευκορωσία ήταν άδικες, νομικά ο Λουκασένκο δεν είναι ο Πρόεδρος και δεν μπορεί να φέρει αυτόν τον τίτλο σε κανένα έγγραφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο Λουκασένκο δεν θα πρέπει να αποκαλείται Πρόεδρος ούτε σε αυτή την Αίθουσα. Δεύτερον, προκειμένου να καταπολεμηθεί η πολιτική κατήχηση προς τον λευκορωσικό λαό από τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία ελέγχονται από τον Λουκασένκο, πρέπει να μεταδίδονται συνεχώς τηλεοπτικά προγράμματα από τη Λιθουανία, την Πολωνία, ακόμα και από την Ουκρανία σε όλη την επικράτεια της Λευκορωσίας και όχι μόνο σε ένα μέρος της. Η τηλεόραση είναι εκείνη που ασκεί μεγαλύτερη επίδραση στη συνείδηση του λαού και όχι το ραδιόφωνο. Τρίτον, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάθε δυνατό μέσο για να ενισχυθεί η ενωμένη λευκορωσική αντιπολίτευση. Και τέταρτον, πρέπει να υπενθυμίζουμε συνεχώς στον ρώσο Πρόεδρο Πούτιν ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν έχει καταρρεύσει ακόμα το λευκορωσικό καθεστώς είναι ότι υποστηρίζεται από τη Ρωσία και ότι η Ρωσία είναι υπεύθυνη γι’ αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kudrycka (PPE-DE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, πριν από 10 χρόνια εκδόθηκε μια ωραία ιστορία του λευκορώσου συγγραφέα Vasil Bykov. Είχε τίτλο Fall in love with me, soldier. Σε αυτό το έργο ο συγγραφέας περιγράφει –συμβολικά, ασφαλώς– το πώς η Λευκορωσία ταυτίζεται με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, υιοθετώντας ένα παρόμοιο σύστημα αξιών και απορρίπτοντας, κατά συνέπεια, ιδεολογίες που βασίζονται στο μίσος.

Στην πλατεία Οκτώβρη, ο λευκορωσικός λαός απέδειξε ότι αναγνώρισε την κυβερνητική προπαγάνδα που διαδίδει ψεύδη και υποστηρίζει αναλήθειες για τη φύση της Ευρώπης. Για δυο μέρες, αυτή η πλατεία έγινε προπύργιο της δημοκρατίας από το οποίο απευθύνθηκαν εκκλήσεις προς τον λαό της Λευκορωσίας που τον παρότρυναν να διεκδικήσει την εθνική του ταυτότητα. Στις προσπάθειές της να αναζωπυρώσει την εθνική ταυτότητα, η αντιπολίτευση βοηθήθηκε από το δημιουργικό ταλέντο διακεκριμένων προσωπικοτήτων του πολιτισμού και της λογοτεχνίας της Λευκορωσίας. Θα μπορούσα να αναφέρω τους Vasil Bykov, Uladzimir Arlov και Slawomir Adamowicz. Ακόμα και νέοι άνθρωποι που ασχολούνται με τη σύγχρονη ποπ κουλτούρα πρόσφεραν την υποστήριξή τους. Είναι, συνεπώς, χρέος μας να καταρρίψουμε τον μύθο που επικρατεί γενικά στην Ευρώπη, σύμφωνα με τον οποίο οι Λευκορώσοι ρωσοποιήθηκαν σε τέτοιον βαθμό ώστε δεν ενδιαφέρονται να ανακτήσουν τη ξεχωριστή τους ταυτότητα που στηρίζεται στον δικό τους ιδιαίτερο πολιτισμό, στη δική τους γλώσσα και τα εθνικά σύμβολα.

Τι συγκεκριμένη βοήθεια μπορεί να παράσχει η Ευρωπαϊκή Ένωση γι’ αυτόν τον σκοπό; Τα 2 εκατ. ευρώ που κατένειμε η Επιτροπή στα ελεύθερα μέσα ενημέρωσης δεν είναι παρά μια σταγόνα στον ωκεανό. Δεν μπορούν να συγκριθούν με τα 60 εκατ. δολάρια που αφιέρωσε μόνο αυτό το έτος ο Πρόεδρος Λουκασένκο στην ευρεία προπαγάνδα, στην πολιτική κατήχηση και στα κυβερνητικά μέσα ενημέρωσης.

Εκτός από την υποστήριξη προς τα ελεύθερα μέσα ενημέρωσης και τους ανεξάρτητους δημοσιογράφους, απαιτούνται πόροι και για άλλους σκοπούς και θα αναφέρω μόνο κάποιους από αυτούς. Θα πρέπει να παρασχεθεί ενίσχυση σε ανεξάρτητους εκδοτικούς οίκους που εκδίδουν έργα στη λευκορωσική γλώσσα. Δεν αναφέρομαι μόνο στην υποστήριξη πολιτικών και ερευνητικών εκδόσεων αλλά και στη λευκορωσική λογοτεχνία. Θα πρέπει να δοθούν υποτροφίες σε λευκορώσους ερευνητές και σε όσους ασχολούνται με τις δημιουργικές τέχνες όπως συγγραφείς, ποιητές και ζωγράφοι, προκειμένου να μπορέσουν να επιβιώσουν και να συνεχίσουν το έργο τους. Θα πρέπει να υπάρχουν επίσης υποτροφίες για τους φοιτητές που αποβλήθηκαν από τα κέντρα ανώτερης εκπαίδευσης και για τους σπουδαστές που δεν επιθυμούν να ενσωματωθούν στο κυβερνητικό σύστημα και να κατηχηθούν πολιτικά, επιλέγοντας αντ’ αυτού να φοιτήσουν σε ιδιωτικά κέντρα ανώτερης εκπαίδευσης στη Λευκορωσία ή να υποβάλουν αίτηση σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά.

Ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπιστούν καθεστώτα που φυλακίζουν τα άτομα απλώς και μόνο επειδή έγραψαν ένα ποίημα είναι με την παροχή ευρείας υποστήριξης στην ελευθερία της σκέψης και της δημιουργικότητας. Εν κατακλείδι, και στο πλαίσιο του καθορισμού των τρόπων και των φορέων παροχής χρηματοδοτικής ενίσχυσης για την ελευθέρωση της Λευκορωσίας, ζητώ από την Επίτροπο να εντάξει στα όργανα λήψης αποφάσεων άτομα με καλή γνώση και κατανόηση της Λευκορωσίας, των συνθηκών της, των προβλημάτων της και της εθνικής ταυτότητάς της στην οποία αναφέρθηκα προηγουμένως.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans Winkler, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, σήμερα η Ολομέλεια έστειλε και πάλι ένα δυνατό μήνυμα και –πράγμα που θεωρώ σημαντικό και για το οποίο σας ευχαριστώ– στις αγορεύσεις σας είπατε ότι υποστηρίζετε και αναγνωρίζετε τις προσπάθειες της Επιτροπής και του Συμβουλίου. Είναι σημαντικό να μιλάει με μία φωνή για το ζήτημα αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση και να στέλνει το σωστό μήνυμα. Το Συμβούλιο αλλά και –είμαι βέβαιος– η Επιτροπή θα συνεχίσουν να εργάζονται με αυτό το πνεύμα.

Ο κ. Klich και άλλοι ανέφεραν το θέμα άσκησης επιρροής στη Ρωσία. Επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω ότι στη δήλωση που συνοδεύει τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναφέρεται ήδη κατηγορηματικά ότι πρέπει να αναζητήσουμε τρόπους για να συμπεριλάβουμε στη συζήτηση αυτήν τους διεθνείς εταίρους μας και ιδίως τους άλλους γείτονες της Λευκορωσίας. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το θέμα αυτό θα θιγεί, φυσικά, και απέναντι στη Ρωσία που είναι ένας σημαντικός γείτονας της Λευκορωσίας. Μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι το Συμβούλιο δεν θα αποσιωπήσει αυτό το ζήτημα – πρόσφατα έγινε μία συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα υπάρξουν κι άλλες τέτοιες ευκαιρίες. Τέθηκε το πολύ ρητορικό –ελπίζω– ερώτημα αν φοβόμαστε. Το μόνο που μπορώ να πω είναι: όχι, δεν φοβόμαστε. Ξέρουμε πολύ καλά ποιες είναι οι αξίες μας και τις υπερασπιζόμαστε με την απαιτούμενη αποφασιστικότητα.

Πολλοί υπενθύμισαν ότι οι διευκολύνσεις θεώρησης διαβατηρίου πρέπει να ισχύσουν συγκεκριμένα και στοχοθετημένα για τα άτομα εκείνα που θέλουμε να υποδεχτούμε εδώ και να τους δείξουμε πώς λειτουργεί η δυτική δημοκρατία. Αυτό φυσικά συνδέεται με ορισμένα διοικητικά ζητήματα. Το επεξεργαζόμαστε – θέλουμε να προσκαλέσουμε τους σωστούς ανθρώπους και να τους δώσουμε την ευκαιρία να έρθουν εδώ. Από την άλλη, στη συζήτηση προβλήθηκε το αίτημα να συμπεριλάβουμε συγκεκριμένα στον κατάλογο απαγόρευσης χορήγησης θεώρησης τους σωστούς ανθρώπους, δηλαδή τους υπεύθυνους.

Η διαφορά μεταξύ της απαγόρευσης θεώρησης που υπήρχε ήδη πριν από τις εκλογές και της σημερινής κατάστασης είναι πως οι προηγούμενες περιπτώσεις συμπεριλάμβαναν μόνο υπαλλήλους, ενώ τώρα θα κάνουμε ακριβώς αυτό που ζήτησαν πολλοί από εσάς: θέλουμε να πλήξουμε τους πολιτικούς που είναι υπεύθυνοι. Τέθηκε το ερώτημα τι θα κάνουμε την ερχόμενη εβδομάδα, στις 10 Απριλίου. Για να είμαστε εντελώς συγκεκριμένοι, το Συμβούλιο θα εγκρίνει έναν τέτοιο κατάλογο και μετά, τίποτα δεν θα εμποδίζει πια την εφαρμογή της απαγόρευσης.

Το Συμβούλιο θα ασχοληθεί και με ενδεχόμενες περαιτέρω κυρώσεις και μέτρα και εδώ πρέπει πραγματικά να δείξουμε μεγάλη προσοχή προκειμένου να μην λάβουμε μέτρα που τελικά θα έχουν το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που θέλουμε. Το θέμα είναι να μην θέσουμε άσκοπα ανθρώπους σε κίνδυνο με τα μέτρα αυτά. Θέλουμε να τους προστατεύσουμε, και τον κ. Milinkewich, και να δώσουμε ένα σαφές μήνυμα ότι είμαστε αλληλέγγυοι με τον πληθυσμό και με τους ανθρώπους που κάνουν χρήση των δικαιωμάτων τους.

Μπορείτε, επομένως, να είστε βέβαιοι ότι το Συμβούλιο θα εξακολουθήσει να ασχολείται και μελλοντικά με την απαιτούμενη σοβαρότητα και έμφαση και πολύ συγκεκριμένα με τα μέτρα που είναι τελικά χρήσιμα και οδηγούν στον στόχο που όλοι επιδιώκουμε, δηλαδή τον εκδημοκρατισμό αυτής της χώρας και τη συμπερίληψή της στο πρόγραμμα γειτονίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αυτό είναι τελικά το ζητούμενο. Πρέπει να δείξουμε και να πούμε στους ανθρώπους ότι θα αποτελούσε πλεονέκτημα εάν πληρούνταν οι όροι ώστε να μπορεί να συμπεριληφθεί και αυτή η χώρα, όπως και η Ουκρανία και άλλες χώρες, στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα γειτονίας.

Ένας περαιτέρω στόχος είναι να μπορέσει να μπει στο Συμβούλιο της Ευρώπης, καθώς αυτή είναι η τελευταία χώρα που δεν είναι ακόμα μέλος του. Σήμερα, αυτό δεν είναι δυνατόν, διότι μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης μπορούν να γίνουν μόνο χώρες που θέλουν και μπορούν να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα που ορίζονται στην ευρωπαϊκή σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όμως αυτό θα πρέπει να γίνει κάποια μέρα και το Συμβούλιο θα εξακολουθήσει να εργάζεται για τον σκοπό αυτόν.

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, Μέλος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι το βασικό μήνυμα εδώ είναι ότι θα θέλαμε να μπορούμε να συμπεριλάβουμε τη Λευκορωσία στην Πολιτική Γειτονίας. Αυτό θέλουμε να κάνουμε, με όλα τα οφέλη για τον πληθυσμό και τη χώρα. Επιτρέψτε μου να απαντήσω σε κάποια από τα συγκεκριμένα θέματα που τέθηκαν και πάλι στη συζήτηση.

Όσον αφορά τη Λευκορωσία, παρέχουμε υποστήριξη σε ΜΚΟ αναγνωρισμένες εκτός Λευκορωσίας για δραστηριότητες που ευνοούν τη Λευκορωσία μέσω της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, και αυτό δεν είναι φυσικό διότι, σύμφωνα με τους κανόνες μας, κανονικά μπορούμε να συνεργαστούμε μόνο με ΜΚΟ εντός της χώρας, γι’ αυτό προσπαθήσαμε να βρούμε μια ευέλικτη λύση. Αυτή η ευελιξία θα συνεχιστεί τα προσεχή έτη. Σύντομα θα διατεθεί ένα επιπλέον ποσό ύψους 420 000 ευρώ στις ΜΚΟ που βρίσκονται εκτός Λευκορωσίας στο πλαίσιο του ίδιου μέσου, και υπάρχουν επίσης προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων.

Τα μελλοντικά μέσα ενίσχυσης που θα αντικαταστήσουν την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και η αποκεντρωμένη συνεργασία για την προσεχή περίοδο στο πλαίσιο των δημοσιονομικών προοπτικών θα επιτρέψει την παροχή βοήθειας εκτός της Λευκορωσίας. Και, επί του παρόντος, οριστικοποιούμε μια πρόταση σχετικά με τη στρατηγική ενίσχυσης που θα εφαρμόσουμε τα προσεχή έτη.

Αναφέρθηκε το σχέδιο που αφορά τα μέσα ενημέρωσης. Ήταν πολύ σημαντική η έναρξη με το σχέδιο για τα μέσα ενημέρωσης που χρηματοδοτήσαμε. Χρηματοδοτήσαμε πέντε κατηγορίες μέσων μαζικής ενημέρωσης: τηλεόραση, ραδιόφωνο, Διαδίκτυο, υποστήριξη για τον ανεξάρτητο έντυπο Τύπο και κατάρτιση για δημοσιογράφους τους προσεχείς 24 μήνες. Θα πρέπει να συνεχίσουμε με αυτό. Οι καθημερινές ραδιοφωνικές μεταδόσεις και τα εβδομαδιαία τηλεοπτικά προγράμματα για τη Λευκορωσία ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο και αμέσως –θα έλεγα, δύο εβδομάδες μετά την υπογραφή της σύμβασης– προσπαθήσαμε να κάνουμε ό,τι ήταν δυνατό για να ενημερωθεί ο πληθυσμός της Λευκορωσίας για αυτό. Τόσο το ραδιόφωνο όσο και η τηλεόραση θα συνεχίσουν να παρέχουν ανεξάρτητη, αξιόπιστη και –ελπίζουμε– πολύ ισορροπημένη πληροφόρηση για τη Λευκορωσία, καθώς και για την ΕΕ, για την πολυμορφία των 25 κρατών μελών της και για τις σχέσεις μας με τη Λευκορωσία. Εμείς, ως Επιτροπή, θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε συνέργιες με άλλους χορηγούς βοήθειας στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου, και τα ραδιοφωνικά προγράμματα μεταδίδονται τώρα από διάφορους τεχνικούς παρόχους, τόσο στα FM όσο και στα μεσαία κύματα –γνωρίζω ότι αυτό είναι άλλο ένα θέμα που προκαλεί ανησυχία– και μέσω του Διαδικτύου, στο οποίο περιλαμβάνονται και επιλογές φόρτωσης.

Σχετικά με το θέμα της διευκόλυνσης της χορήγησης θεωρήσεων, γνωρίζουμε ότι είναι κάτι που έχει ζητηθεί. Η γενική προσέγγιση σχετικά με τη διευκόλυνση χορήγησης θεώρησης που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο πέρσι τον Δεκέμβριο ανέφερε ότι, σε αντίθεση με τις συμφωνίες επανεισδοχής, η διευκόλυνση της χορήγησης θεωρήσεων δεν θα πρέπει να προσφέρεται σε τρίτες χώρες προορατικά. Παρά αυτήν τη γενική κοινή θέση, αναζητούμε δυνατότητες για τη διευκόλυνση των διαπροσωπικών επαφών ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Λευκορωσία μέσω μέτρων για την ad hoc άρση των τελών θεώρησης. Δεν έχει αποφασιστεί ακόμα, αλλά έχει δρομολογηθεί. Σε αυτό το πλαίσιο, το ισχύον κεκτημένο και τα υπό εκπόνηση μέτρα προβλέπουν ήδη το κατάλληλο περιθώριο ελιγμών, ώστε να κράτη μέλη να άρουν τα τέλη θεώρησης για επισκέπτες από τη Λευκορωσία.

Τέλος, όσον αφορά το θέμα των φοιτητών, έχουμε σε μεγάλο βαθμό τη διάθεση να διευκολύνουμε την πρόσβαση των λευκορώσων φοιτητών στα πανεπιστήμια. Συμμεριζόμαστε πλήρως την άποψη που εξέφρασαν πολλοί από εσάς ότι οι φοιτητές πρέπει να βοηθηθούν, κυρίως διότι εκείνοι αποτέλεσαν την πλατφόρμα, τη βάση και την πλειοψηφία όσων διαμαρτυρήθηκαν ειρηνικά μετά τις εκλογές, αλλά και διότι η θεμελίωση της δημοκρατίας θα στηριχθεί σε μεγάλο βαθμό στους ώμους τους. Ως εκ τούτου, μπορούμε να διευκολύνουμε την πρόσβαση των φοιτητών στα πανεπιστήμιά μας, εφόσον όλα τα κράτη μέλη και η Επιτροπή ενώσουν τις δυνάμεις τους και εφόσον καταφέρουμε να επιτύχουμε ένα είδος συντονισμού ανάμεσα στα κράτη μέλη και σε εμάς, και πιστεύω ότι η Επιτροπή θα ήταν διατεθειμένη να το πράξει.

Αυτό απαιτεί επίσης χρηματοδοτικές προσπάθειες, τις οποίες είμαστε έτοιμοι να μελετήσουμε. Έχουμε τα προγράμματα Tempus και Erasmus και, σε συνδυασμό με τις προσπάθειες των κρατών μελών, νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά.

Τέλος, σχετικά με τη Ρωσία, όπως είπε ήδη ο κ. Winkler, η Ρωσία αποτελεί πάντα ένα θέμα στον πολιτικό διάλογο, διότι μιλούμε για τους κοινούς μας γείτονες. Σε αυτούς περιλαμβάνονται ο Νότιος Καύκασος, η Ουκρανία, η Μολδαβία και η Λευκορωσία. Ο Πρόεδρος Barroso μίλησε με σθένος στις 17 Μαρτίου και υπενθύμισε στον Πρόεδρο Πούτιν τη γνωστή θέση μας για τον εκδημοκρατισμό, αλλά επίσης προειδοποίησε ότι δεν θα δεχόμασταν βία κατά την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών. Δεν υπήρξε αιματοχυσία κατά την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, αλλά η Ρωσία πρέπει να πειστεί ότι άλλοι ηγέτες, εκτός του Προέδρου Λουκασένκο, δεν θα απειλούσαν την ειδική σχέση με τη Λευκορωσία. Να είστε βέβαιοι ότι θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για εσάς και με εσάς σχετικά με αυτό το θέμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Έλαβα έξι προτάσεις ψηφίσματος(1) που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη, στις 12.00.

Γραπτή δήλωση (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Andrzej Kaczmarek (PPE-DE). – (PL) Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσδίδει μεγάλη σημασία στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην εδραίωση της δημοκρατίας σε όλον τον κόσμο. Πρέπει, ωστόσο, να δίνει ιδιαίτερη προσοχή σε γεγονότα που συμβαίνουν λίγο έξω από τα σύνορά της. Για άλλη μία φορά, η τελευταία δικτατορία της Ευρώπης υπενθύμισε με οδυνηρό τρόπο την κακή πλευρά της. Εκλογές νοθείας, δίωξη πολιτικών αντιπάλων, καταστολή της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και της έκφρασης, αυτές είναι οι πράξεις του λευκορωσικού καθεστώτος.

Υποστηρίζουμε την αντιπολίτευση της Λευκορωσίας διότι αγωνίζεται για κάτι που εμείς θεωρούμε δεδομένο, δηλαδή τη δημοκρατία και την ελευθερία. Αγωνίζεται επίσης για την κυριαρχία του έθνους που απειλείται από τις άρρωστες φιλοδοξίες του δικτάτορα, οι οποίες είναι αντίθετες προς τα συμφέροντα του έθνους. Υποστηρίζουμε την αντιπολίτευση όχι διότι συμμεριζόμαστε τις πολιτικές απόψεις της, αλλά λόγω των στόχων που προσπαθεί να επιτύχει.

Οφείλουμε επίσης να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να δυσχεράνουμε τη λειτουργία του καθεστώτος και τη ζωή του κ. Λουκασένκο. Όσοι δεν σέβονται αξίες που είναι σημαντικές για εμάς δεν θα έπρεπε να επωφελούνται από την εφαρμογή τους. Οι υποστηρικτές του δικτάτορα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι δεν έχουν καμία θέση στην Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι για εκείνους που σέβονται την ελευθερία, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου.

Ο κ. Milinkevich είπε ότι η δικτατορία δεν θα διαρκέσει πολύ και ότι η αλλαγή πλησιάζει. Ελπίζω ειλικρινά να αποδειχθεί ότι έχει δίκιο, για χάρη του λευκορωσικού έθνους και για όλη την Ευρώπη. Ας ελπίσουμε ότι όσοι αγωνίζονται για την ελευθερία θα αντλήσουν δύναμη από την αισιοδοξία τους και θα επιτύχουν την ανατροπή του τυράννου.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. FRIEDRICH
Αντιπροέδρου

 
  

(1) Βλ. συνοπτικά πρακτικά.


12. Εκλογές στην Ουκρανία (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Ακολουθεί η δήλωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τις εκλογές στην Ουκρανία.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans Winkler, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, τι διαφορά! Πριν από λίγα λεπτά συζητούσαμε για τις επονομαζόμενες «εκλογές» σε μία χώρα όπου είναι σαφές –όπως συμπέραναν οι διεθνείς παρατηρητές– ότι δεν ήταν ούτε δίκαιες, ούτε ελεύθερες ούτε δημοκρατικές. Τώρα, αντίθετα, μιλάμε για μία χώρα όπου ο εκδημοκρατισμός έχει προχωρήσει πάρα πολύ και όπου συνέβαλε σημαντικά σε αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι κοινοβουλευτικές εκλογές που έγιναν στην Ουκρανία στις 26 Μαρτίου βρίσκονται στην άλλη άκρη του δημοκρατικού φάσματος από εκείνες που έγιναν στη Λευκορωσία. Αν εξαιρέσουμε κάποια τεχνικά προβλήματα και ελλείψεις, ήταν ελεύθερες και δίκαιες και έδωσαν στο εκλογικό σώμα της Ουκρανίας την ευκαιρία να ψηφίσει χωρίς εμπόδια, αφού είχε ενημερωθεί καλά μέσω μιας ενεργού, ανοιχτής και δίκαιας προεκλογικής εκστρατείας υπό την παρατήρηση ενός ελεύθερου Τύπου. Οι διεθνείς παρατηρητές συμφώνησαν σε αυτό.

Αυτό αποτελεί μια μεγάλη επιτυχία για όλους μας – μια επιτυχία για την Ευρώπη, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τον ΟΑΣΕ και για το Συμβούλιο της Ευρώπης. Διαπιστώνουμε με ευχαρίστηση ότι αυτές οι εκλογές έγιναν πραγματικά με τις προϋποθέσεις που θέλουμε να βλέπουμε.

Οι εκλογές έδειξαν επίσης ότι ο λαός της Ουκρανίας ανέλαβε την ευθύνη για τη δημοκρατία στη χώρα του. Αυτό αποτελεί ορόσημο στη διαδικασία παγίωσης μιας δημοκρατίας, που ξεκίνησε με την «Πορτοκαλί Επανάσταση». Για μένα, είναι ιδιαίτερα σημαντικό –και, ως εκ τούτου, είναι καλό που οι συζητήσεις για τη Λευκορωσία και την Ουκρανία έγιναν τόσο κοντά από χρονική άποψη– ότι οι εκλογές θέσπισαν ένα ευπρόσδεκτο νέο εκλογικό πρότυπο σε ολόκληρη την περιοχή και, ως εκ τούτου, αποτελούν παράδειγμα για την περιοχή και για άλλες χώρες της Ένωσης.

Σημειώθηκαν τεχνικά προβλήματα και ελλείψεις, όχι όμως σε βαθμό που να μας προξενεί ανησυχία. Περιμένουμε ότι οι αρχές θα μπορέσουν να λύσουν μόνες τους αυτά τα προβλήματα προκειμένου να μην επανεμφανιστούν στις επόμενες εκλογές.

Αντίθετα από ό,τι ισχύει για τη Λευκορωσία, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τώρα σε θέση να συνεχίσει τις προσπάθειές της για ενίσχυση της εταιρικής της σχέσης με την Ουκρανία. Αυτή η εταιρική σχέση στηρίζεται σε κοινές αξίες που εκφράζονται στην ποιότητα της δημοκρατίας και των μεταρρυθμίσεων στην Ουκρανία. Από αυτήν την άποψη, οι εκλογές ήταν ένα σημαντικό βήμα και άνοιξαν τον δρόμο για διαβουλεύσεις για μία νέα, ευρύτερη συμφωνία με την Ουκρανία που θα αντικαταστήσει την Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας.

Υποστηρίζουμε με χαρά τη νέα κυβέρνηση της Ουκρανίας στις προσπάθειές της να προωθήσει τη μεταρρυθμιστική της ατζέντα. Θα συμβάλουμε για να εξασφαλίσουμε ότι το πρόγραμμα θα παραμείνει ζωντανό και λειτουργικό στο πλαίσιο της πολιτικής γειτονίας και του σχεδίου δράσης και ότι η Ουκρανία θα συνεχίσει να σημειώνει πρόοδο τόσο στον τομέα της δημοκρατίας –όπου η χώρα έχει ήδη προχωρήσει πολύ– όσο και στον οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό τομέα. Εμείς, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλουμε να βοηθήσουμε σε αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, Μέλος της Επιτροπής. (DE) Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα είμαι ακόμα πιο σύντομη, γιατί τα είπε ήδη όλα ο Προεδρεύων του Συμβουλίου. Οι εκλογές ήταν πραγματικά ελεύθερες και δίκαιες και μπορούμε στ’ αλήθεια να είμαστε χαρούμενοι γι’ αυτό. Ο πρόεδρος Yushchenko έθεσε ο ίδιος αυτόν τον στόχο και ασφαλώς τον πέτυχε.

Τώρα απομένει να δούμε τι είδους συνασπισμός θα γίνει. Οι διαπραγματεύσεις για τον συνασπισμό είναι εν εξελίξει και δεν είναι εύκολες, είναι, ωστόσο, σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε τώρα ότι θα συνεργαστούμε ευχαρίστως με κάθε συνασπισμό που θα θέλει να συνεχίσει να συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να προχωρήσει προς τη δική μας κατεύθυνση. Για εμάς, είναι πολύ σημαντικό να υποδηλώσουμε τώρα ότι θα δώσουμε στην Ουκρανία την ευκαιρία μιας πιο στενής συμφωνίας, στην οποία θα παίξει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο το θέμα του ΠΟΕ. Από τη στιγμή που η Ουκρανία θα είναι μέλος του ΠΟΕ, μπορούμε να έχουμε μια ζώνη ελευθέρου εμπορίου που είναι εντελώς ζωτικής σημασίας για την περαιτέρω πρόοδο στην Ουκρανία.

Αυτά καλύπτουν πολύ καλά ολόκληρο το θέμα. Ωστόσο, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θέλουμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στο πλαίσιο της πολιτικής γειτονίας με την Ουκρανία κατά την προσέγγισή της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. (EN) Κύριε Πρόεδρε, είχα το προνόμιο να είμαι παρατηρητής των ουκρανικών κοινοβουλευτικών εκλογών της 26ης Μαρτίου εξ ονόματος αυτού του Σώματος και της αντιπροσωπείας της πολιτικής μου ομάδας, της Ομάδας ΕΛΚ-ΕΔ. Αυτές οι εκλογές, κατά την άποψη όλων μας, διεξήχθησαν εκείνη την ημέρα με παραδειγματικό τρόπο. Εγώ προσωπικά, σχημάτισα την άποψη ότι με πολλούς τρόπους οι εκλογές ήταν ανώτερες σε σχεδιασμό από αυτές που διεξάγονται στη χώρα μου, στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Καταρχάς, οι ουκρανοί αξιωματούχοι απαιτούσαν αυστηρούς ελέγχους ταυτοτήτων από όλους τους ψηφοφόρους, κάτι που δεν το κάνουμε στη Βρετανία. Δεύτερον, τα εκλογικά τμήματα είχαν σφραγισμένες κάλπες από διαφανές πλαστικό, οι οποίες παρακολουθούνταν από επίσημους παρατηρητές, καθώς γέμιζαν κατά τη διάρκεια της ημέρας, και οι ψήφοι καταμετρήθηκαν επί τόπου. Στη χώρα μου, οι κάλπες είναι από μαύρο ξύλο, δεν επιτρέπονται παρατηρητές στα εκλογικά τμήματα και οι κάλπες μας μεταφέρονται από αξιωματούχους, αλλά χωρίς παρατηρητές, σε ένα κεντρικό σημείο καταμέτρησης. Επιπλέον, η Ουκρανία δεν έχει ταχυδρομικές ψήφους, οι οποίες κατηγορούνται στη χώρα μου, το Ηνωμένο Βασίλειο, ότι υπόκεινται σε απάτη. Το μόνο μικρό πρόβλημα που συναντήσαμε, το οποίο αντανακλούσε την ενθουσιώδη προσέλευση για τη συμμετοχή στις εκλογές, ήταν ένας μικρός συνωστισμός σε ορισμένα εκλογικά τμήματα.

Χαιρετίζω επίσης τις εκθέσεις παρακολούθησης των παρατηρητών μακρόχρονης παραμονής και των μέσων ενημέρωσης, οι οποίες δήλωσαν καθαρά ότι ολόκληρη η εκστρατεία διεξήχθη με πνεύμα διαφάνειας και δίκαιης πρόσβασης στα μέσα ενημέρωσης, τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Πάντα υποστήριζα την Ουκρανία ως μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα που δικαιούται, τη δέουσα στιγμή, σύμφωνα με το άρθρο 49 της Συνθήκης, να υποβάλει αίτηση για προσχώρηση στην ΕΕ. Αυτή η στιγμή είναι ακόμα αρκετά μακριά, δεδομένης της κόπωσης που προέκυψε λόγω της διεύρυνσης και του φόβου ορισμένων κρατών μελών ότι θα προσβάλουν τη Ρωσία. Αυτό δεν αντιπροσωπεύει τις απόψεις ούτε της Ομάδας μου ούτε του Κοινοβουλίου.

Ωστόσο, στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει συλλογικά περισσότερα προκειμένου να αναγνωρίσει ότι η Ουκρανία επέδειξε πολιτική ωριμότητα σεβόμενη πλήρως τους ευρωπαϊκούς κανόνες της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Πρέπει τώρα να ανταμείψουμε αυτήν την αμετάκλητη διαδικασία.

Μια νέα κυβέρνηση σχηματίζεται στο Κίεβο, αλλά είμαι βέβαιος ότι, όποια και αν είναι η σύνθεσή της, θα παραμείνει αφοσιωμένη στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Γι’ αυτό το ψήφισμά μας ζητά από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να καταρτιστούν σχέδια που θα ξεπερνούν τη διαμόρφωση μιας ΣΕΣΣ για να επιτευχθεί ένας χώρος ελεύθερου εμπορίου και μετακίνησης χωρίς θεωρήσεις, ειδικά αν η Ουκρανία μπορέσει να ενταχθεί σύντομα στον ΠΟΕ. Στην καλύτερη περίπτωση, αυτό θα πρέπει να λάβει τη μορφή μιας συμφωνίας σύνδεσης, αν και η Επιτροπή –και οφείλω να πω ως εισηγητής για την ΕΠΓ ότι μπορεί να συμφωνήσω με αυτό– μπορεί να υποστηρίξει αρχικά αντ’ αυτού μια συμφωνία γειτονίας στο πλαίσιο της ΕΠΓ. Είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο, οι Ουκρανοί πρέπει να έλθουν πιο κοντά στην Ευρώπη, όπου δικαιωματικά ανήκουν. Είναι πλέον σαφές σε όλους μας ότι η σταθερή κληρονομιά της Πορτοκαλί Επανάστασης, δηλαδή μια διαρκής δημοκρατία και ελεύθερα μέσα ενημέρωσης, είναι άθικτη και μπορούν όλοι να το δουν αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Marek Maciej Siwiec, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. (PL) Κύριε Πρόεδρε «μαζί είμαστε πολλοί, δεν θα ηττηθούμε» – αυτό ήταν το σύνθημα με το οποίο οι πολίτες της Ουκρανίας κέρδισαν την ελευθερία τους πριν από 18 μήνες στην Πλατεία Ανεξαρτησίας. Κέρδισαν τη μάχη τους για μια καλύτερη χώρα. Στις 26 Μαρτίου, αυτοί οι ίδιοι πολίτες, σε αυτή την ίδια χώρα, 18 μήνες μεγαλύτεροι και σοφότεροι έθεσαν στον εαυτό τους το ερώτημα του πώς θα κερδίσουν την ειρήνη. Το 70% των Ουκρανών προσήλθε στις κάλπες με τη βεβαιότητα ότι καμία από τις ψήφους δεν θα νοθευτεί και δεν θα πάει χαμένη. Αυτή ήταν η αρχή της μάχης τους για την ειρήνη.

Είχα το προνόμιο να ηγηθώ των αντιπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ομάδα των διεθνών παρατηρητών. Αυτοί οι παρατηρητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι εκλογές ήταν ελεύθερες και δίκαιες. Η ουκρανική δημοκρατία πέρασε τη δοκιμή ποιοτικού ελέγχου της, εν μέρει χάρη στις προσπάθειες αυτού του Σώματος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αντιπροσώπους από όλες τις πολιτικές ομάδες που συμμετείχαν στην αποστολή παρατηρητών και έμειναν στην Ουκρανία πρόσφατα. Μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι για ένα έργο που διεκπεραιώθηκε σωστά.

Όσον αφορά την πολιτική κατάσταση στην Ουκρανία μετά τις εκλογές, μόνο πέντε ομάδες εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο. Έγινε μια ανηλεής εκκαθάριση των μικρών και αδύναμων κομμάτων που είναι προσκολλημένα αποκλειστικά στους ηγέτες τους. Κέρδισε ο κ. Yanukovych και το Κόμμα των Περιφερειών, αλλά δεν διατυμπανίζουν τη νίκη τους. Ο Πορτοκαλί Συνασπισμός υπό την ηγεσία της κ. Tymoshenko, του κ. Moroz και του κ. Yekhanurov κέρδισε πάνω από τις μισές έδρες στο Ανώτατο Συμβούλιο και θα φέρει μεγάλη ευθύνη για τα παλιά και τα μελλοντικά γεγονότα στην Ουκρανία. Ο γεωγραφικός και πολιτικός διχασμός σε αυτή τη χώρα έχει μεγαλώσει, αν και υπάρχουν μικρές διαφορές ανάμεσα στα προγράμματα των διαφόρων κομμάτων.

Τι θα γίνει στο μέλλον; Η Ουκρανία χρειάζεται έναν ισχυρό συνασπισμό και μια σταθερή κυβέρνηση. Ελπίζεται ότι οποιοσδήποτε μελλοντικός συνασπισμός και νέα ουκρανική κυβέρνηση δεν θα βασιστούν στις ιστορικές μνήμες των γεγονότων στην Πλατεία Ανεξαρτησίας, αλλά σε ένα γενναίο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα. Ο Πρόεδρος Yushchenko έχει να διαδραματίσει ιδιαίτερο ρόλο και καθήκον. Εκτός από τη διατήρηση ενός ενωμένου Πορτοκαλί Συνασπισμού, πρέπει να φέρει τους Ουκρανούς κοντά για να αντιμετωπιστούν τα πιο επείγοντα θέματα, δηλαδή ένα εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. Αυτό το πρόγραμμα δεν μπορεί να επιτευχθεί με την επιβολή της βούλησης της πλειοψηφίας στη βούληση της μειοψηφίας. Ο μόνος δρόμος προς την πρόοδο είναι να επιτευχθεί μια συμφωνία με αυτή τη μειονότητα. Οι ηγέτες της Ουκρανίας πρέπει να μάθουν να συμβιβάζονται και να συνειδητοποιήσουν τι σημαίνει συνύπαρξη. Πρέπει να καταλάβουν επίσης ότι αυτό επιβάλλεται προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία σε ορισμένα ζητήματα, παρά τις διαφορές τους.

Το ανά χείρας ψήφισμα αντανακλά τη συναίνεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα θέματα που αφορούν την Ουκρανία. Επιφορτίζει επίσης με υποχρεώσεις όλους εκείνους που δεσμεύτηκαν να διασφαλίσουν την πρόοδο στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων των βουλευτών αυτού του Σώματος και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.(LT) Έχοντας βιώσει τις προηγούμενες προεδρικές εκλογές και αυτές τις πιο πρόσφατες εκλογές, διαπιστώνω θετικές αλλαγές στη διαδικασία εκδημοκρατισμού της Ουκρανίας. Άνοιγμα της προεκλογικής εκστρατείας, διαφανής οργάνωση της ίδιας της εκλογικής διαδικασίας, δραστηριότητα και καλή θέληση των ψηφοφόρων – αυτά ήταν τα γενικά συμπεράσματα όλων των διεθνών παρατηρητών και των ίδιων των Ουκρανών. Είναι πολύ σημαντικό να μην σταματήσει τώρα η διαδικασία εκδημοκρατισμού. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που προκαλούν ανησυχία: η υποδαύλιση των εθνικών αισθημάτων, το υψηλό επίπεδο διαφθοράς, οι φραγμοί στις διεθνείς επενδύσεις, η πληθώρα οπαδών της ολιγαρχίας στις λίστες υποψηφίων και η κυριαρχία των προσωπικοτήτων και όχι των προεκλογικών συγκεντρώσεων αποτελούν όλα μέρος μιας κληρονομιάς από τη σοβιετική περίοδο. Είναι σημαντικό να μην γίνουν εμπόδια στις προοδευτικές διαδικασίες. Εδώ, πάνω απ’ όλα, απαιτείται η ηθική υποστήριξη από εμάς. Πρέπει να μοιραστούμε θετικές εμπειρίες όσο το δυνατόν περισσότερο. Χώρες όπως η Λιθουανία, οι οποίες προέρχονται από το ίδιο σοβιετικό στρατόπεδο, είναι ιδιαιτέρως κατάλληλες γι’ αυτόν τον ρόλο. Η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει τις ευκαιρίες συνεργασίας των λαών στον πολιτισμό, στην εκπαίδευση καθώς και απλώς μεταξύ των πολιτών. Πρέπει να βοηθήσουμε την Ουκρανία να επανενωθεί με την ευρωπαϊκή οικογένεια. Μια ευρωπαϊκή συμφωνία σύνδεσης θα μπορούσε να αποτελέσει έναν ρεαλιστικό τρόπο παροχής βοήθειας στην Ουκρανία.

 
  
MPphoto
 
 

  Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, ξέρετε ποιο ήταν το σημαντικότερο πράγμα που παρατήρησα ως εκλογικός παρατηρητής στην Ουκρανία; Ήταν η απόλυτη αφοσίωση με την οποία πολλοί πολίτες ασκούσαν το δικαίωμά τους να ψηφίσουν ελεύθερα, για το οποίο είχαν δώσει αγώνα έναν χρόνο ενωρίτερα. Όταν μετά από αυτές τις εκλογές επέστρεψα στη Γερμανία, σχεδόν έπαθα σοκ βλέποντας πόσο ασήμαντο είναι σήμερα το δικαίωμα αυτό για τους Γερμανούς και πόσο λίγοι άνθρωποι το εκτιμούν πραγματικά.

Το συμπέρασμα που έβγαλα από αυτήν την εμπειρία είναι ότι η Ευρώπη μπορεί να επωφεληθεί πάρα πολύ από αυτήν τη διαδικασία στην Ουκρανία. Δεν μπορούμε να διατηρήσουμε αυτήν την στάση του business as usual που έχει εισχωρήσει στη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ουκρανίας ένα μόλις χρόνο μετά την Πορτοκαλί Επανάσταση. Έχω την εντύπωση –που εν μέρει βασίζεται στον συγκινητικό λόγο του συγγραφέα Yuri Andrukhovych στη Λειψία– πως υπάρχει κίνδυνος το Κίεβο να πάψει να ελπίζει στην Ευρώπη. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να συμβεί αυτό. Ως εκ τούτου, θα ήθελα να πω στην κ. Ferrero-Waldner και στο Συμβούλιο: πρέπει να είστε πιο ακριβείς και πιο φιλόδοξοι ως προς τις προσφορές σας προς την Ουκρανία. Δεν πρέπει να αφήσετε να παραμείνει σε ισχύ η δήλωση του πρώην αρμόδιου για τη διεύρυνση Επιτρόπου κ. Verheugen ότι ακόμα και σε 20 χρόνια δεν θα υπάρχει θέση για την Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέτοιες δογματικές δημόσιες δηλώσεις δεν θα έπρεπε να κάνει κανένας από όσους έχουν υπεύθυνη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Michał Tomasz Kamiński, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. (PL) Υποστηρίζω πλήρως αυτό που μόλις είπε η προηγούμενη ομιλήτρια. Καλώ επίσης μετ’ επιτάσεως την Επίτροπο να υποβάλει ένα πολύ ισχυρότερο και πιο συγκεκριμένο κείμενο σχετικά με τη μελλοντική ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Είναι δύσκολο να βρεθεί πιο ευχάριστο, πειστικό και ενθαρρυντικό παράδειγμα επιτυχίας της δημοκρατίας στη σύντομη ιστορία της νέας εποχής της Ευρώπης. Συγκεκριμένα, το 70% των Ουκρανών που άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα, ένα δικαίωμα υπό διεκδίκηση και απειλή σε όλη τη χώρα μόλις πριν από 18 μήνες, μας έδειξε τη σημασία της δημοκρατίας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνηθίζουμε να αντιμετωπίζουμε τη δημοκρατία ως κάτι αρκετά συνηθισμένο που δεν χρειάζεται να αναπτυχθεί.

Θα ήθελα να πω ότι πιστεύω πως είναι απολύτως αρμόζον για τους ομιλητές που λαμβάνουν τον λόγο σε αυτή τη συζήτηση να μην σχολιάζουν το αποτέλεσμα των εκλογών στην Ουκρανία και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας του ουκρανικού έθνους. Όταν οι βουλευτές αυτού του Σώματος συμμετείχαν στις εκλογές πριν από 18 μήνες, δεν το έκαναν για να στηρίξουν συγκεκριμένους υποψηφίους. Στηρίζαμε τους πολίτες της Ουκρανίας καθώς ασκούσαν το δικαίωμά τους να εκφράζουν τη βούλησή τους ελεύθερα. Αυτό το δικαίωμα έγινε σεβαστό στις τελευταίες εκλογές και ο λαός της Ουκρανίας πήγε στις κάλπες. Τώρα χρειάζονται την υποστήριξή μας καθώς ξεκινούν το ταξίδι τους προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Jerzy Buzek (PPE-DE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, όπως δήλωσαν οι προηγούμενοι ομιλητές, η Ουκρανία είναι ο εγγύτερος γείτονας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έγινε κοινοβουλευτική δημοκρατία. Οι δημοκρατίες, ωστόσο, χρειάζονται χρόνο για να εδραιωθούν και πρέπει να αναπτυχθούν. Μια υγιής οικονομία ελεύθερης αγοράς αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά μιας δημοκρατίας και αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ανατολικοί μας γείτονες.

Η Ουκρανία χρειάζεται υποστήριξη και τη διασφάλιση ότι η Ένωση θα είναι ανοικτή και θετική απέναντί της. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υποστηρίξουμε όχι μόνο τις αξίες που είναι σημαντικές για εμάς, αλλά και τα συμφέροντα που έχουμε κοινά με την Ουκρανία.

Πρώτον, η Ουκρανία μπορεί να υποστηρίξει την ενεργειακή πολιτική της Ένωσης. Έχει τα δικά της αποθέματα φυσικού αερίου και τα μεγαλύτερα κοιτάσματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Το πετρέλαιο και το αέριο από την Κασπία Θάλασσα μπορούν να μεταφερθούν στην Ευρώπη μέσω της Ουκρανίας χωρίς τη συμμετοχή άλλων χωρών. Αυτό απαιτεί κοινές επενδύσεις σε αγωγούς, με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, της Πολιτικής Γειτονίας και των διευρωπαϊκών δικτύων. Δεύτερον, καθώς η Ευρώπη ανοίγει σταδιακά την οικονομία της στην Ουκρανία, η κοινή αγορά αγαθών της θα καταστεί σημαντικά μεγαλύτερη. Τρίτον, οι επενδύσεις της Ένωσης στην Ουκρανία μπορούν να είναι εξαιρετικά επικερδείς λόγω του καταρτισμένου εργατικού δυναμικού και της δεκτικής αγοράς της Ουκρανίας. Τέταρτον, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Ουκρανία δεν έχει δημογραφικά προβλήματα. Πέμπτον, μια ανεξάρτητη, δημοκρατική Ουκρανία με πλήρη αγορά θα σταθεροποιήσει την κατάσταση έξω από τα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης. Θα προκαλέσει επίσης θετικές πολιτικές και οικονομικές αλλαγές στις γειτονικές χώρες.

Επιτρέψτε μου να επαναλάβω ότι δεν πρέπει να μας απασχολούν μόνο οι βασικές αξίες που υποστηρίζουμε αλλά και τα συμφέροντά μας. Είναι σημαντικό να τα προωθήσουμε και να συνάψουμε μια συμφωνία σύνδεσης με την Ουκρανία το συντομότερο δυνατόν. Η αρχή των δωρεάν θεωρήσεων για τους ουκρανούς πολίτες θα πρέπει επίσης να υιοθετηθεί με την πρώτη ευκαιρία.

 
  
MPphoto
 
 

  Thijs Berman (PSE). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, πριν από 15 μήνες, η Ουκρανία αγωνιζόταν για δημοκρατία, ενώ αυτή τη φορά συμμετείχε σε μια δημοκρατική μάχη και υπάρχει τεράστια διαφορά σε αυτό. Αποτελεί ένα βήμα προόδου που αξίζει τον θαυμασμό και τον σεβασμό μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραματίζει βασικό ρόλο σε αυτό. Αυτό ακριβώς κάνει η αντιπροσωπεία της Επιτροπής στο Κίεβο και, τολμώ να προσθέσω, με επιδέξιο τρόπο. Αυτή η συγκεκριμένη βοήθεια από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει τώρα να ενισχυθεί σε διμερές επίπεδο. Αυτοί οι δεσμοί πρέπει να ενισχυθούν με φιλόδοξο τρόπο. Υπάρχει κάποια υποστήριξη γι’ αυτό, αλλά δεν είναι αρκετή.

Αν και η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν υπερβολικά φοβισμένη να καταδικάσει πραγματικά τη στάση άκαρδου κυνισμού του Πούτιν προς τη Λευκορωσία, πρέπει τώρα να στείλουμε ένα θετικό μήνυμα στους Ουκρανούς για να δείξουμε στους πολίτες της Ουκρανίας ότι η επιλογή τους υπέρ της δημοκρατίας οδηγεί και σε απτές βελτιώσεις στην καθημερινή τους ζωή.

 
  
MPphoto
 
 

  Grażyna Staniszewska (ALDE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, είμαι βέβαιη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει μετανιώσει για τη συμμετοχή του στην επίλυση της διένεξης στην Ουκρανία πριν από αρκετούς μήνες. Χάρη στη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν χύθηκε αίμα σε αυτή τη χώρα. Επίσης χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε να αναπτύσσεται αυτή η δημοκρατία στην Ουκρανία, αν και με αργούς ρυθμούς. Ωστόσο, υπάρχει ακόμα εκεί και οι πρόσφατες εκλογές ήταν ιδιαίτερα επιτυχείς.

Το ερώτημα που προκύπτει τώρα είναι: τι έπεται; Τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε την Ουκρανία; Ο κ. Winkler μόλις μας διαβεβαίωσε ότι υπάρχει η βούληση να γίνει αυτό. Πιστεύω πως η Ένωση πρέπει να πει με σαφήνεια ότι η Ουκρανία δικαιούται να προσχωρήσει σε αυτή. Είναι ώρα να κάνει μια παρόμοια δήλωση, αν και είναι σαφές ότι η Ένωση θα πρέπει να θέσει δύσκολα και απαιτητικά κριτήρια και είναι αναμενόμενο ότι θα περάσει καιρός μέχρι να καταφέρει η Ουκρανία να συμμορφωθεί με αυτά. Εντούτοις, αυτή η δήλωση πρέπει να γίνει, διότι μόνο μια προσφορά αυτού του είδους θα είναι αρκετή για να ωθήσει τις εσωτερικές δυνάμεις στη δράση για την ανάπτυξη της δημοκρατίας και της οικονομίας της ελεύθερης αγοράς.

 
  
MPphoto
 
 

  Inese Vaidere (UEN). – (LV) Κυρίες και κύριοι, είχα την ευκαιρία να συμμετέχω στην αποστολή παρατήρησης των κοινοβουλευτικών εκλογών στην Ουκρανία, όπου η ατμόσφαιρα ήταν πολύ διαφορετική από τα πάθη που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών. Αυτή τη φορά οι εκλογές ήταν ελεύθερες και δημοκρατικές και η ατμόσφαιρα έμοιαζε πολύ με αυτή που βλέπουμε στις χώρες μας.

Οι εκλογές, ωστόσο, δεν ήταν απαλλαγμένες από τεχνικές ελλείψεις. Οι ανακρίβειες στους εκλογικούς καταλόγους και το γεγονός ότι οι κοινοβουλευτικές εκλογές οργανώθηκαν ταυτόχρονα με τις εκλογές διαφόρων επιπέδων της τοπικής αυτοδιοίκησης κατέστησαν την εκλογική διαδικασία μακρά και πολύπλοκη. Η Ουκρανία έπρεπε επίσης να θέσει ένα όριο στις δαπάνες της προεκλογικής εκστρατείας των πολιτικών κομμάτων, ώστε να περιοριστεί η πιθανή διαφθορά και να διασφαλιστεί ο θεμιτός ανταγωνισμός.

Ο συγκριτικά χαμηλός βαθμός υποστήριξης από τους πολίτες της Ουκρανίας προς τις δυνάμεις της Πορτοκαλί Επανάστασης μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι ο ρυθμός της μεταρρύθμισης κατά τη διάρκεια του έτους ήταν ανεπαρκής. Είναι ενδιαφέρον, ωστόσο, ότι, σε αντίθεση με τις προσδοκίες της Ρωσίας, η πίεση που ασκήθηκε από τη Ρωσία σχετικά με τις προμήθειες φυσικού αερίου και την επιβολή εμπάργκο στις εξαγωγές από την Ουκρανία πυροδότησε άμεσα την υποστήριξη προς τις δυνάμεις της δημοκρατίας. Αυτές οι δυνάμεις είναι οι μόνες που μπορούν να διασφαλίσουν τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων. Το βράδυ των εκλογών η Γιούλια Τιμοσένκο μας βεβαίωσε για τη βούλησή της να σχηματίσει έναν πορτοκαλί συνασπισμό με το κόμμα «Η Ουκρανία μας», ο οποίος θα περιλαμβάνει και τους σοσιαλδημοκράτες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, από την πλευρά της, θα πρέπει να δηλώσει ότι οι προσπάθειες της Ουκρανίας να ενσωματωθεί στην Ευρώπη αξιολογούνται. Θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή να παράσχει στην Ουκρανία κάθε δυνατή βοήθεια προκειμένου να καταφέρει να ξεπεράσει την αδύναμη διοικητική της ικανότητα, να καταπολεμήσει αποτελεσματικά τη διαφθορά και να μειώσει την επιρροή της ολιγαρχίας στην πολιτική, να μεταρρυθμίσει το νομικό σύστημα και, κατά συνέπεια, να ενισχύσει τη δημοκρατία.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE). – (LT) Με μεγάλη χαρά συγχαίρω την Ουκρανία για το γεγονός ότι οι εκλογές που διεξήχθησαν στις 26 Μαρτίου ήταν δημοκρατικές, ελεύθερες, δίκαιες και πληρούσαν τις διεθνείς δημοκρατικές προδιαγραφές. Αυτό και μόνο αποτελεί μεγάλη νίκη για τους πολίτες της Ουκρανίας, καθώς δημιουργούν μια πολιτική κοινωνία, ειδικά αν θυμηθεί κανείς τα γεγονότα του Δεκεμβρίου του 2004, τα οποία προκάλεσαν μεγάλη ανησυχία και κατέληξαν στις δημοκρατικές προεδρικές εκλογές, καθώς και το γεγονός ότι τα τελευταία δύο χρόνια, η Ουκρανία πέτυχε καλά αποτελέσματα στην εφαρμογή των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων. Τώρα μπορούμε μόνο να ελπίζουμε ότι ο συνασπισμός, τον οποίο εμπιστεύθηκε η πλειοψηφία των πολιτών κατά τη διάρκεια των εκλογών, θα καταφέρει να επιτύχει συμφωνία και να σχηματίσει κυβέρνηση συνασπισμού προκειμένου να συνεχιστούν οι δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και οι μεταρρυθμίσεις της αγοράς που ήδη ξεκίνησαν και θα εδραιώσουν τη δημοκρατία.

Λίγο μετά τις εκλογές, ο Χαβιέ Σολάνα δήλωσε ότι η ΕΕ προτίθεται να ενεργοποιήσει τη συνεργασία με την Ουκρανία, να υποστηρίξει τις πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα διασφαλίσουν το κράτος δικαίου, και να εδραιώσει τις αρχές της οικονομίας της αγοράς στη χώρα, και θα ήθελα να προσθέσω επίσης να υποστηρίξει έναν πιο αποτελεσματικό αγώνα κατά της διαφθοράς και της σκιώδους οικονομίας. Η ΕΕ, όπως και οι ΗΠΑ, υποστηρίζει και θα συνεχίσει να υποστηρίζει τον στόχο της Ουκρανίας να γίνει μέλος του ΠΟΕ και προσπαθεί να επιταχύνει την ένταξη της χώρας σε αυτόν τον οργανισμό. Η Ουκρανία πρέπει επίσης να φέρει εις πέρας τη δική της αποστολή στην περιοχή. Με αυτό εννοώ τη λύση του προβλήματος Μολδαβίας-Υπερδνειστερίας και σε αυτό το έργο η Ουκρανία αξίζει τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας κοινωνιολογικής έρευνας που διεξήχθη τον περασμένο μήνα στην Ουκρανία, το 42,9% των Ουκρανών υποστηρίζει την προσχώρηση της χώρας στην ΕΕ, ενώ ο Πρόεδρος Μπους των ΗΠΑ δήλωσε ότι «οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να υποστηρίξουν την Ουκρανία κατά τη διάρκεια της ενσωμάτωσής της στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ». Και πώς θα ανταποκριθεί η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό; Πώς θα ανταποκριθούμε στις προσδοκίες του ουκρανικού λαού και των εκλεγμένων αντιπροσώπων του; Είμαστε έτοιμοι, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να διεξαγάγουμε μια εποικοδομητική συζήτηση για την ευρωπαϊκή ενσωμάτωση ή απλά την ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας; Πιστεύω ότι για άλλη μία φορά το μέλλον θα εξαρτηθεί από την πολιτική βούληση και την αποφασιστικότητα των ουκρανών πολιτών, από τις προσπάθειές τους, καθώς, όπως και αν το δει κανείς, η Ουκρανία είναι στην Ευρώπη. Το άρθρο 49 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρει ότι κάθε ευρωπαϊκό κράτος μπορεί να ζητήσει να γίνει μέλος της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans Winkler, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα μόνο να απαντήσω σε ορισμένες ερωτήσεις.

Κύριε Tannock, είμαι βαθύτατα εντυπωσιασμένος από την αναφορά σας για τις εκλογές. Δεν θα έφτανα στο σημείο να συγκρίνω τον εκλογικό νόμο της Ουκρανίας με τον νόμο των χωρών μας, καθώς κάθε χώρα έχει διαφορετικούς εκλογικούς νόμους, αλλά το σημαντικό είναι ότι οι εκλογές στην Ουκρανία ήταν πράγματι δίκαιες και δημοκρατικές, και πιστεύω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό.

(DE) Μου έκανε επίσης μεγάλη εντύπωση η αναφορά των εκλογικών παρατηρητών για τον μεγάλο ενθουσιασμό. Για να διατηρήσουμε αυτόν τον ενθουσιασμό και την πίστη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς –δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση– πρέπει να κάνουμε τώρα συγκεκριμένα βήματα. Είμαστε έτοιμοι γι’ αυτό. Συμφωνώ απόλυτα ότι δεν είναι λογικό να συζητάμε για συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, όμως για να μην σκοντάψουμε, πρέπει να κάνουμε ένα-ένα τα βήματα και να μην βιαστούμε υπερβολικά.

Το επόμενο βήμα είναι να αναπτύξουμε μεγαλύτερη συνεργασία. Αυτό είναι ιδιαίτερα αναγκαίο και το Συμβούλιο θα το κάνει σε συνεργασία με την Επιτροπή. Αυτό το κάνουμε για να βοηθήσουμε την Ουκρανία να αναπτυχθεί περισσότερο και να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις.

Ο κ. Kaminski έχει δίκιο λέγοντας ότι δεν είναι δικό μας θέμα να αξιολογήσουμε τις εκλογές και τα κόμματα. Ωστόσο, μπορούμε να σημειώσουμε με ικανοποίηση ότι κέρδισαν τις εκλογές και διαθέτουν την πλειοψηφία εκείνοι που είναι υπέρ μίας στενότερης σχέσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι’ αυτό, πρέπει να τους απλώσουμε το χέρι.

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, Μέλος της Επιτροπής. (DE) Κύριε Πρόεδρε, και εγώ θα είμαι σύντομη στα σχόλιά μου. Θα ήθελα πρώτα να σας διαβεβαιώσω ότι ασφαλώς δεν θα το αφήσουμε αυτό να γίνει ζήτημα ρουτίνας. Λυπάμαι που η κ. Harms έχει φύγει γιατί ήθελα να της το έλεγα αυτό και προσωπικά. Αυτό θα γίνει με τη χρησιμοποίηση αυτής ακριβώς της δυνατότητας για μία πιο βαθιά και δυνατή συμφωνία. Όταν βλέπει κανείς ποια πράγματα περιλαμβάνει –πέρα από έναν ενισχυμένο πολιτικό διάλογο– διαπιστώνει πως πρόκειται κυρίως για συνεργασία σε νομικά ζητήματα και στους ιδιαίτερα σημαντικούς τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών σχέσεων.

Πρώτον, ένα από τα θέματα που έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς και αναφέρθηκε κατά τη συζήτηση είναι το θέμα της πολιτικής για την ενέργεια, το οποίο γίνεται όλο και πιο πολύ μία ζωτικής σημασίας πτυχή της εξωτερικής πολιτικής για όλους μας. Ύστερα υπάρχει η συμφωνία ελευθέρου εμπορίου, στην οποία αναφέρθηκα νωρίτερα. Επομένως, δεν τίθεται θέμα business as usual στον τομέα αυτόν.

Δεύτερον, ως Επίτροπος αρμόδια για τον τομέα αυτόν διατύπωνα πάντα τις δηλώσεις μου με εξαιρετική ακρίβεια, ίσως υπερβολική για ορισμένους. Θα ήθελα να διασαφηνίσω πως όπως ανέκαθεν έλεγα, δεν μπορούμε να προεξοφλήσουμε το μέλλον.

Αυτήν τη στιγμή, ωστόσο, εργαζόμαστε χρησιμοποιώντας ως μέσον την πολιτική γειτονίας που δεν προβλέπει την ένταξη. Πιο ακριβής δεν θα μπορούσα να είμαι. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με μεγάλη διάθεση και ενθουσιασμό μαζί με την Ουκρανία, όπως είπε και ο Προεδρεύων του Συμβουλίου.

Χαιρόμαστε πολύ γι’ αυτές τις εκλογές, που συνιστούν ένα μεγάλο βήμα προόδου και χαίρομαι πολύ διότι τόσο πολλοί από εσάς τις παρακολουθήσατε και συμμερίζεστε όπως κι εμείς αυτήν την άποψη.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Στο τέλος της συζήτησης κατατέθηκαν βάσει του άρθρου 103 παράγραφος 2 του Κανονισμού έξι προτάσεις ψηφίσματος(1).

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στις 12.00.

 
  

(1)Βλ. συνοπτικά πρακτικά


13. Μέτρα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας (SAFETY) και μέτρα ασφάλειας στον τομέα των μεταφορών, περιλαμβανομένης της χρηματοδότησής τους (SECURITY) (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τώρα τη δήλωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τα μέτρα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας (SAFETY) και μέτρα ασφάλειας στον τομέα των μεταφορών, περιλαμβανομένης της χρηματοδότησής τους (SECURITY).

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Gorbach, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για το γεγονός ότι εντάξατε το θέμα της οδικής ασφάλειας στη σημερινή ημερήσια διάταξη. Όπως γνωρίζετε, η ακόμη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των ανθρώπων σε κάθε ευρωπαϊκό κράτος σχετικά με αυτό το ζήτημα είναι ένα από τα ιδιαίτερα μελήματα της αυστριακής Προεδρίας, η οποία επιθυμεί να αποτελέσει η συζήτηση αυτή άλλον έναν ζωτικό θεμέλιο λίθο για μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική οδικής ασφάλειας.

Αυτό οδήγησε την Προεδρία να συγκαλέσει την άτυπη σύνοδο στο Bregenz της Αυστρίας στις 2 και 3 Μαΐου, με σκοπό να αφιερωθούν δύο ολόκληρες μέρες, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο θέμα της οδικής ασφάλειας, αποκλείοντας οποιοδήποτε άλλο θέμα. Στη διάρκεια αυτής της συνόδου, και κατά τη διάρκεια πολλών διμερών συζητήσεων, κατορθώσαμε να δικαιώσουμε το σύνθημα της αυστριακής Προεδρίας: «Διέλευση των συνόρων με οδική ασφάλεια – Δημιουργία ενός διευρωπαϊκού πολιτισμού οδικής ασφάλειας».

Είμαι, συνεπώς, ιδιαίτερα ευγνώμων προς την Επιτροπή για την παρουσίαση του ενδιάμεσου απολογισμού του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δράσης για την οδική ασφάλεια, το οποίο συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της άτυπης συνόδου των Υπουργών Μεταφορών στις 2 και 3 Μαρτίου, την οποία ήδη ανέφερα, και πιο πρόσφατα στο Συμβούλιο των Υπουργών Μεταφορών στις 27 Μαρτίου στις Βρυξέλλες. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να κάνω μια προκαταβολική ανακοίνωση σχετικά με το ότι η αυστριακή Προεδρία θα επιδιώξει επίσης την έγκριση τελικών συμπερασμάτων για την οδική ασφάλεια στο επίσημο Συμβούλιο Υπουργών στο Λουξεμβούργο, στις 9 Ιουνίου.

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για την οδική ασφάλεια, το οποίο χρονολογείται από το 2003 και αποσκοπεί στη μείωση κατά το ήμισυ του αριθμού των θυμάτων σε τροχαία ατυχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από σήμερα έως το 2010, ορίζει στόχους όσον αφορά την οδική ασφάλεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την περίοδο 2003-2010 και περιλαμβάνει 60 μέτρα που θα εφαρμοστούν σε ολόκληρη την ΕΕ, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι νομοθετικού χαρακτήρα. Αυτό αποτελεί μια συνεπή επανάληψη της προτεραιότητας στην οδική ασφάλεια, η οποία είχει ήδη θεσπιστεί στη Λευκή Βίβλο για τις Μεταφορές του 2001.

Θεμέλιο όλων αυτών των προσπαθειών προς την κατεύθυνση της οδικής ασφάλειας είναι η αποφασιστικότητα ότι στο μέλλον κανένας πολίτης της ΕΕ δεν πρέπει να σκοτώνεται ή να τραυματίζεται σοβαρά σε τροχαία ατυχήματα. Απαιτούνται ακόμη πολλές κοινές προσπάθειες για την επίτευξη αυτού του στόχου. Κατέστη ιδιαίτερα σαφές από τον ενδιάμεσο απολογισμό του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δράσης για την Οδική Ασφάλεια, τον οποίο παρουσίασε ο Αντιπρόεδρος Barrot στη σύνοδο που προανέφερα, ότι η Ευρώπη μπορεί μεν να βρίσκεται στον σωστό δρόμο, αλλά προχωρά ακόμη με πολύ μικρή ταχύτητα.

Επιτρέψτε μου να αναφέρω μόνο δύο-τρία εντυπωσιακά νούμερα, τα οποία ήδη ο κ. Barrot μας παρουσίασε. Ο στόχος του να έχουμε περίπου 25 000 θύματα από τροχαία το 2010, παρόλο που εξακολουθεί να είναι ένα θλιβερό νούμερο, θα μπορούσε να επιτευχθεί εύκολα αν είχαμε ήδη σημειώσει μεγαλύτερη πρόοδο. Αν θέλαμε να κάνουμε υπολογισμούς βάσει των όσων έχουμε επιτύχει μέχρι σήμερα, θα καταλήγαμε με έναν αριθμό 32 500 νεκρών. Πρέπει να εντείνουμε όλες τις προσπάθειές μας προκειμένου να επιτύχουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον φιλόδοξο στόχο που έχουμε θέσει.

Μια επιτυχημένη πολιτική μεταφορών στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες – τα άτομα, τα οχήματα και τις υποδομές και, στη διάρκεια της συνόδου που προανέφερα, μπορέσαμε να συζητήσουμε λεπτομερώς και τα τρία. Αυτό που προκαλεί ανησυχία –και αυτό είναι κάτι που θέλω να τονίσω ιδιαίτερα σήμερα– είναι η τάση που παρατηρείται όσον αφορά τον αριθμό αυτών που σκοτώνονται με μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα. Αυτοί αποτελούν τη μόνη κατηγορία χρηστών δρόμων μεταξύ των οποίων ο αριθμός των θανάτων αυξάνεται αντί να μειώνεται. Αν αυτή η τάση δεν ανακοπεί, το 2010, ο αριθμός των ανθρώπων που πεθαίνουν στους ευρωπαϊκούς δρόμους θα έχει μειωθεί στο ήμισυ, αλλά ο ένας στους τρεις θα είναι μοτοσικλετιστής, ενώ σήμερα η αναλογία αυτή είναι ένας στους έξι.

Περνώντας στις υποδομές, η Ευρώπη πρέπει να γνωρίζει την ευθύνη που έχει όσον αφορά τη διάθεση των κατάλληλων μέσων στους φορείς εκμετάλλευσης των υποδομών, διότι μόνο αν το κάνει θα καταφέρουμε να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο για εκείνους που ταξιδεύουν στα ευρωπαϊκά οδικά δίκτυά μας. Όσον αφορά τα οχήματα, πρέπει να τονίσουμε ότι η σύγχρονη τεχνολογία ηλεκτρονικής ασφάλειας (e-safety) μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Η τεχνολογία ηλεκτρονικής ασφάλειας έχει ως στόχο να διασφαλίσει έναν έξυπνο σύνδεσμο μεταξύ του ανθρώπου και της μηχανής και να απαλλάξει τους οδηγούς από κάποιες κινήσεις ρουτίνας.

Ένα από τα σημεία στα οποία επικεντρώθηκε το άτυπο Συμβούλιο στο Bregenz της Αυστρίας ήταν το θέμα της ευαισθητοποίησης του κοινού. Εκεί, είχαμε μια πολύ σύντομη και συμπυκνωμένη ευκαιρία να μελετήσουμε και να συγκρίνουμε τις δραστηριότητες των ευρωπαίων συναδέλφων μας για την αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού. Η αξιολόγηση των διαφόρων δραστηριοτήτων των εκστρατειών ενημέρωσης έδειξε ότι όταν είναι στοχοθετημένες, μπορούν πράγματι να επιτύχουν πολλά. Και εμείς στην Αυστρία έχουμε κάνει πολλά ως προς αυτό τα τελευταία χρόνια: αφυπνίσαμε τους ανθρώπους, σκεφτήκαμε ή τους κάναμε να σκεφτούν και –το τελευταίο και πιο σημαντικό– τους κάναμε να αλλάξουν συμπεριφορά προς την κατεύθυνση της μεγαλύτερης οδικής ασφάλειας και λιγότερων θυμάτων στον δρόμο, λιγότερων τραυματισμών, σοβαρών και μη, στα τροχαία ατυχήματα.

Συμφωνήσαμε επίσης ότι μια κοινή ευρωπαϊκή ενημερωτική εκστρατεία για το θέμα αυτό θα μπορούσε να φέρει αποτελέσματα συνέργιας και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Από μια σφυγμομέτρηση διαπιστώσαμε ότι τα θέματα των μεθυσμένων και κουρασμένων οδηγών θα πρέπει να αντιμετωπιστούν πρώτα από όλα. Λέω με χαρά μου ότι η Επιτροπή υποσχέθηκε να προσφέρει την υποστήριξή της κυρίως σε οργανωτικά ζητήματα και, φυσικά, στο πλαίσιο των κανόνων που ισχύουν και πρότεινε να ζητηθεί από την Ομάδα Υψηλού Επιπέδου για την οδική ασφάλεια να υποβάλει σχετική έκθεση.

Η πρόθεση της Επιτροπής να καθιερώσει και μία Ευρωπαϊκή Ημέρα Οδικής Ασφάλειας είναι επίσης απόλυτα σύμφωνη με τους κοινούς μας στόχους για βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Είμαι βέβαιος ότι μία τέτοιου είδους πρωτοβουλία θα βοηθήσει επίσης στη δημιουργία μεγαλύτερης συνειδητοποίησης του κοινού σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στο σημείο αυτό ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Αντιπρόεδρο και τον Επίτροπο Jacques Barrot για τον ιδιαίτερο ζήλο που επέδειξαν.

Από το 2001 έγιναν σημαντικές προσπάθειες για να γίνουν πιο ασφαλείς οι δρόμοι της Ευρώπης. Λήφθηκαν ορισμένα νομοθετικά μέτρα τόσο στον τεχνικό όσο και στον ρυθμιστικό τομέα, όπως για παράδειγμα διατάξεις που αφορούν τις ζώνες ασφαλείας, τον ψηφιακό ταχογράφο, τους χρόνους οδήγησης και ανάπαυσης, την άδεια οδήγησης ή διατάξεις που αφορούν τους επαγγελματίες οδηγούς φορτηγών. Εδώ πρέπει να αναφερθούν επίσης πρωτοβουλίες όπως το CARS 21 ή ο Ευρωπαϊκός Χάρτης για την Οδική Ασφάλεια, που δημιουργούν επίγνωση στις ευρωπαϊκές τοπικές αρχές, τις περιφέρειες, τις επιχειρήσεις, τους συνδέσμους κλπ. Οι δραστηριότητες και πρωτοβουλίες του Αντιπρόεδρου Barrot, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι προτάσεις που έχουν ήδη εξαγγελθεί για τα ημερήσια φώτα πορείας, τα κάτοπτρα οδήγησης τυφλής γωνίας και για τον τομέα των υποδομών, θα μας βοηθήσουν να κάνουμε πιο ασφαλείς τους δρόμους μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τελειώνοντας θα ήθελα να πω ότι αν τα προβλήματα σε ορισμένα κράτη μέλη με μεγάλη διασυνοριακή κυκλοφορία είναι ακόμα μεγαλύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, θα πρέπει να αρχίσουμε από εκεί όπου οι αριθμοί δεν μειώνονται πολύ ή όπου εξακολουθούν να αυξάνονται σε κάποιες περιπτώσεις τα θανατηφόρα ατυχήματα. Κάθε θάνατος στους δρόμους της Ευρώπης είναι ένας περιττός θάνατος.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο διότι μου έδωσε σήμερα την ευκαιρία να μιλήσω για το σημαντικό θέμα της οδικής ασφάλειας και να πω ότι δεν πρέπει να σταματήσουμε τις προσπάθειές μας να κάνουμε τους δρόμους της Ευρώπης όσο πιο ασφαλείς γίνεται, προλαμβάνοντας έτσι πολλή δυστυχία και πόνο.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Gorbach, κυρίες και κύριοι βουλευτές, η συζήτηση στην ημερήσια διάταξη αφορά δύο θέματα: την οδική ασφάλεια και τα μέτρα ασφάλειας στον τομέα των μεταφορών.

Θέλω να επικροτήσω την εξαιρετική παρέμβαση του κ. Gorbach και να τον ευχαριστήσω απευθείας για την προσωπική του δέσμευση στην υπηρεσία αυτής της μεγάλης υπόθεσης, της οδικής ασφάλειας. Ευχαριστώ, κύριε Gorbach, που θέσατε στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων της αυστριακής Προεδρίας αυτό το μείζον πρόβλημα της οδικής ασφάλειας.

Όπως υποχρεώθηκα να πράξω όταν παρουσίασα την αξιολόγησή μας, μετά την παρέλευση πενταετίας, για το πρόγραμμα που θέσπισε η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2002, οφείλουμε να διαπιστώσουμε ότι οι χώρες που απαρτίζουν σήμερα την Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν 50 000 νεκρούς στους δρόμους το 2001. Ο κοινός στόχος που προτάθηκε το 2001 και επικαιροποιήθηκε σήμερα είναι να μην υπερβούμε τους 25 000 νεκρούς το 2010. Να γλιτώσουν 25 000 ζωές!

Πού βρισκόμαστε τώρα σε σχέση με αυτό το ζήτημα; Το 2005, καταγράψαμε 41 600 θανάτους. Αυτό αντιστοιχεί σε μείωση της τάξης του 17,5% σε μια τετραετία. Σημειώθηκε αισθητή πρόοδος ιδίως σε ορισμένα κράτη, δεν αρκεί όμως. Όπως είπατε, κύριε Gorbach, ο αριθμός των νεκρών στην Ένωση κινδυνεύει να αυξηθεί σε 32 500 το 2010 αν δεν μεριμνήσουμε να δώσουμε μια νέα ώθηση σε αυτή την πολιτική οδικής ασφάλειας. Απαιτούνται αυξημένες προσπάθειες και πρέπει να αμβλύνουμε τις διαφορές μεταξύ των κρατών μελών.

Η αυστριακή Προεδρία μάς επέτρεψε, και θέλω να την ευχαριστήσω για μίαν ακόμη φορά, να σημειώσουμε πρόοδο αναφορικά με μια συμφωνία για την ευρωπαϊκή άδεια οδήγησης. Υπενθυμίζω ότι αυτή η άδεια οδήγησης συνοδεύεται από μια άδεια για τα μοτοποδήλατα και μια άδεια ανά κατηγορία για τις μοτοσικλέτες μεγαλύτερου κυβισμού. Αυτό θα μας επιτρέψει να μειώσουμε τον αριθμό των νεκρών από δίτροχα, που αυξάνεται σε λίαν ανησυχητικά επίπεδα.

Πέραν αυτού του απολογισμού και πέραν της προόδου που σημειώθηκε στη διάρκεια αυτής της Προεδρίας, η Επιτροπή θα υποβάλει, το 2006, νέες πρωτοβουλίες, οι οποίες θα συμπεριληφθούν στο σχέδιο δράσης που θα προτείνω στην αναθεωρημένη Λευκή Βίβλο.

Καταρχάς, μια πρόταση οδηγίας για τη διαχείριση της οδικής ασφάλειας στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Το θέμα δεν είναι να εξηγήσουμε με ποιον τρόπο πρέπει να κάνουμε τους δρόμους πιο ασφαλείς, αλλά να επιβεβαιώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε καθένα από τα κράτη μέλη, ότι αποδίδεται πολύ μεγάλη προσοχή στην ασφάλεια όταν κατασκευάζεται ένας νέος δρόμος ή όταν βελτιώνεται μια ήδη υφιστάμενη οδός.

Δεύτερον, μια πρόταση οδηγίας που θα επιτρέψει τη διασυνοριακή δίωξη στις πιο σοβαρές περιπτώσεις παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας: υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση σε κατάσταση μέθης και μη χρησιμοποίηση της ζώνης ασφαλείας. Δεν είναι λογικό ο υπεύθυνος σοβαρής παράβασης να μπορεί να αποφύγει μια κύρωση, απλώς και μόνο περνώντας τα σύνορα.

Τέλος, όπως είπατε, κύριε Gorbach, θα καλύψουμε ένα κενό στην ισχύουσα νομοθεσία όσον αφορά τα υφιστάμενα κάτοπτρα τυφλής γωνίας των βαρέων οχημάτων μεταφοράς. Επιχειρούμε επίσης να προωθήσουμε την ιδέα τρίτων «ημερήσιων» φώτων πορείας. Ορισμένα κράτη μέλη επιθυμούν πλέον να ζητείται αυτός ο πρόσθετος εξοπλισμός για τα αυτοκίνητα. Θα εξετάσουμε τώρα με τον συνάδελφό μου, κ. Verheugen, τον τρόπο αντιμετώπισης αυτού του ζητήματος και τη συνέχεια που θα δώσουμε στις προτάσεις της Ομάδας CARS 21, η οποία απαρίθμησε ολόκληρη σειρά εξαρτημάτων εξοπλισμού ασφαλείας που δύνανται να είναι λίαν ευεργετικά για τα οχήματα, τα οποία κυκλοφορούν στους δρόμους της Ευρώπης.

Για να ολοκληρώσω αυτό το πρώτο σημείο, θέλω να επιβεβαιώσω ότι η αξιολόγηση της προόδου που σημειώνεται στον τομέα της οδικής ασφάλειας θα είναι ετήσια. Ο κ. Gorbach πρότεινε επίσης την ιδέα μιας Ευρωπαϊκής Ημέρας για την Οδική Ασφάλεια, καθώς και την έναρξη ενημερωτικών εκστρατειών ευαισθητοποίησης και κάθε είδους εκδηλώσεων που θα πρέπει να διεξαχθούν σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Για όλα αυτά, μπορώ να διαβεβαιώσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι εργαζόμαστε σε συμφωνία με την Προεδρία.

Επί του παρόντος, αν μου επιτρέπετε, θέλω να προσεγγίσω το ζήτημα της ασφάλειας των μέσων μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένου του δύσκολου ζητήματος της χρηματοδότησής τους. Γνωρίζω ότι αυτό το ερώτημα απασχολεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Μετά τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, η Επιτροπή πρότεινε έναν κανονισμό-πλαίσιο, με στόχο τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας. Η στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως και του Συμβουλίου, ήταν ουσιαστικές για την αίσια ολοκλήρωση αυτής της νομοθετικής διαδικασίας. Αυτός ο κανονισμός συνοδεύτηκε και από μια διοργανική δήλωση, στην οποία τα τρία θεσμικά μας όργανα επαναβεβαίωσαν την αποφασιστικότητά τους να ενισχύσουν την ποιότητα των συστημάτων ασφαλείας της αεροπορίας στην Κοινότητα. Επιπλέον, φάνηκε αναγκαίο να αποφευχθεί κάθε είδους στρέβλωση του εσωτερικού και εξωτερικού ανταγωνισμού.

Τέλος, τα τρία θεσμικά όργανα σημείωσαν την πρόθεση που εξεδήλωσε η Επιτροπή να αναθέσει μια μελέτη αναφορικά με την κατανομή της χρηματοδότησης της ασφάλειας ανάμεσα στις δημόσιες αρχές και τους φορείς εκμετάλλευσης. Η Επιτροπή δεσμεύτηκε να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο τα αποτελέσματα και τις προτάσεις στις οποίες θα κατέληγε αυτή η μελέτη. Παρόμοια στάση τηρήθηκε κατά την έγκριση, το 2004, του κανονισμού που αφορά τη βελτίωση της ασφάλειας των πλοίων και των λιμενικών εγκαταστάσεων. Αναγνωρίστηκε ότι η αποτελεσματική και ομοιόμορφη εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας εγείρει σημαντικά ζητήματα που ανέκαθεν συνδέονταν με τη χρηματοδότηση. Εν προκειμένω, η Επιτροπή όφειλε επίσης να αναλάβει μια μελέτη για τη διαβίβαση πληροφοριών προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να εξετάσεις τις όποιες προτάσεις ενδέχεται να υποβάλει το ΕΚ.

Η Επιτροπή δημιούργησε, ήδη από το 2004, ένα σύστημα επιθεώρησης που συνέβαλε αποφασιστικά στην ενίσχυση της αεροπορικής ασφάλειας. Μέχρι σήμερα, η Επιτροπή προέβη σε εξήντα εννιά επιθεωρήσεις σε όλα τα κράτη μέλη. Υπό το πρίσμα αυτών των επιθεωρήσεων, η Επιτροπή πρότεινε στα τέλη του 2005 την αναθεώρηση του κανονισμού 2320/2002, η οποία συζητείται αυτόν τον καιρό στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού και για την οποία, κύριε Costa, είστε ο εισηγητής. Με αυτή την πρόταση αναθεώρησης, η Επιτροπή παρουσίασε την πρώτη ετήσια έκθεση εφαρμογής του κανονισμού που ισχύει επί του παρόντος, καθώς και τα βασικά αποτελέσματα των επιθεωρήσεων.

Εξάλλου, θέλω να υπογραμμίσω ότι η κανονιστική επιτροπή που δημιουργήθηκε με τον κανονισμό-πλαίσιο του 2002 επιτέλεσε αξιοσημείωτο έργο και επέτρεψε την έγκριση οκτώ εκτελεστικών κανονισμών. Η Επιτροπή άρχισε επίσης να εκπονεί δύο μελέτες καθοριστικής σημασίας, οι οποίες επιβεβαίωσαν τη σημασία του ζητήματος της χρηματοδότησης.

Σε ό,τι αφορά την αεροπορία, η μελέτη περατώθηκε ήδη το 2004. Τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής. Η μελέτη για τη χρηματοδότηση της ασφάλειας της ναυτιλίας ολοκληρώνεται προσεχώς. Μόλις τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα, θα σας υποβληθούν.

Όσον αφορά την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας, η πραγματοποιούμενη μελέτη καταδεικνύει ότι οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εντός της Ένωσης, η οποία τότε αποτελούνταν από δεκαπέντε κράτη μέλη, κυμαίνονταν το 2002 μεταξύ 2,5 και 3,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μπορούμε να θεωρήσουμε αυτό το ποσό σημαντικό, υπογραμμίζοντας όμως παράλληλα ότι, για τις διακοινοτικές μεταφορές, το άθροισμα των τελών και φόρων αερολιμένα και ασφάλειας αντιπροσώπευαν 1% με 2% της μέσης τιμής των αεροπορικών εισιτηρίων.

Αυτή η μελέτη ανέδειξε επίσης ορισμένες διαφορές στις μορφές χρηματοδότησης. Υφίστανται μεγάλες διαφορές όσον αφορά τον ρόλο του κράτους. Κατέδειξε, επιπλέον, μια κάποια έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά τους φόρους και τα τέλη ασφάλειας. Οφείλω, εν προκειμένω, να διευκρινίσω στο Κοινοβούλιο ότι αποφάσισα να οργανώσω αύριο και μεθαύριο συνάντηση με όλους τους φορείς εκμετάλλευσης της εναέριας κυκλοφορίας. Αυτή η διαβούλευση θα αφορά κατά βάση τους φόρους αερολιμένα, υπάρχει όμως σίγουρα ζήτημα με αυτά τα προβλήματα ασφάλειας και το κόστος τους.

Όσον αφορά την ασφάλεια της ναυτιλίας, τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της μελέτης επιβεβαιώνουν επίσης ότι τα κόστη είναι αξιοσημείωτα, έστω κι αν οι δαπάνες στο ναυτιλιακό τομέα είναι πιο περιορισμένες σε σύγκριση με τα συνολικά κόστη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αριθμεί περισσότερους από 1 200 λιμένες και περίπου 3 700 λιμενικές εγκαταστάσεις, στις οποίες ο μέσος όρος των επενδύσεων για την ασφάλεια ανέρχεται, σύμφωνα με αυτή τη μελέτη, σε άνω των 400 000 ευρώ, με τρέχοντα έξοδα άνω των 200 000 ευρώ ετησίως. Όσον αφορά την ασφάλεια των πλοίων, ο μέσος όρος επένδυσης είναι 100 000 ευρώ, τα δε έξοδα εκμετάλλευσης είναι περίπου 25 000 ευρώ ετησίως.

Αυτά είναι τα δεδομένα αυτού του περίπλοκου προβλήματος. Αναγνωρίζω τη μείζονα σημασία του, αλλά οφείλω να παραδεχθώ επίσης ότι σήμερα είναι δύσκολο να επιβεβαιώσω ότι μπορούμε να εξεύρουμε μια λύση που να μπορεί να επιβληθεί σε όλους. Για αυτό και πρέπει να μελετήσουμε από κοινού αυτά τα προβλήματα ασφαλείας και τη χρηματοδότησή τους και χαίρομαι που ακούω τις συμβολές σας επί του θέματος. Πρόκειται για ένα πρόβλημα που προδήλως πρέπει να αντιμετωπιστεί με πολύ σθένος στο μέλλον.

Αυτά ήθελα να πω, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, και να ευχαριστήσω και εσάς και την αυστριακή Προεδρία που μας επιτρέπει αυτή την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα δύο θέματα, της οδικής ασφάλειας και των προβλημάτων ασφάλειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Jarzembowski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ με το ερώτημά σας και θα έπρεπε να συζητήσουμε στο προεδρείο πώς μπορούμε να καταλήξουμε σε μια λογική διαδικασία σεβόμενοι όλα τα συνταγματικά δικαιώματα των θεσμικών οργάνων. Δεν γίνεται να μιλούν συνολικά το Συμβούλιο και η Επιτροπή για 25 λεπτά σε μια συζήτηση με προβλεπόμενη διάρκεια μισής ώρας. Πότε λοιπόν θα συζητήσουν μαζί μας; Αν αυτά τα δύο θεσμικά όργανα θέλουν να συζητήσουν μεταξύ τους, ασφαλώς μπορούν να το κάνουν στο Συμβούλιο.

Ωστόσο, θέλω να επιστρέψω στον πυρήνα του θέματος, που δεν είναι η οδική ασφάλεια. Σας ευχαριστώ γι’ αυτό που είπατε, κύριε αντικαγκελάριε, και συμφωνώ μαζί σας. Ο πυρήνας του θέματος είναι το απλό ερώτημα πώς μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε μέτρα ασφαλείας για τις αερομεταφορές. Το πρόβλημα αυτό τέθηκε με την έκθεση Costa και είναι πια καιρός να το συζητήσουμε. Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι το 2002 συμφωνήσαμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πως οι δαπάνες για τα μέτρα ασφαλείας στον τομέα των αερομεταφορών, τα οποία προέκυψαν εξαιτίας της τρομοκρατίας, πρέπει να καλύπτονται από τα κράτη μέλη. Η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας είναι δημόσιο καθήκον και, ως εκ τούτου, και η χρηματοδότησή της είναι επίσης δημόσιο καθήκον. Ύστερα, επειδή δεν μπορούσαμε να συμφωνήσουμε, στη νομοθετική διαδικασία για τον βασικό κανονισμό το 2002 συμβιβαστήκαμε τουλάχιστον με μία διοργανική συμφωνία βάσει της οποίας η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει μία πρόταση για τη δημόσια χρηματοδότηση τέτοιων μέτρων ασφαλείας για τον τομέα των αερομεταφορών.

Κύριε Αντιπρόεδρε, ξέρετε πόσο πολύ σας εκτιμώ, όμως δεν περιμένω από εσάς να παρουσιάσετε μελέτες, αλλά μία σαφή έκθεση με σαφείς νομοθετικές προτάσεις. Μετά από τέσσερα χρόνια, θα έπρεπε να είστε σε θέση –τουλάχιστον θα έπρεπε να έχετε την καλοσύνη να ασχοληθείτε με αυτό– να πείτε πότε θα παρουσιάσετε μία οριστική πρόταση. Ακούστηκαν φήμες ότι αυτό θα γίνει τον Απρίλιο. Τώρα λένε για το τέλος του χρόνου. Μετά από τέσσερα χρόνια, αυτό είναι πια απαράδεκτο.

Κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, θέλω επίσης να κάνετε μία σαφή δήλωση για το εξής: εφόσον συμφωνούμε ότι τα πρόσθετα μέτρα μετά το 2001 ήταν μέτρα για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, πιστεύετε και ότι τα μέτρα αυτά θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από το κράτος; Ναι ή όχι; Εμείς πιστεύουμε ότι έτσι πρέπει.

 
  
MPphoto
 
 

  Saïd El Khadraoui, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. (NL) Κύριε Πρόεδρε, συμμεριζόμενος την άποψη του κ. Jarzembowski, πιστεύω ότι το θέμα της οδικής ασφάλειας αξίζει να συζητηθεί μόνο του και ότι θα θέλαμε να το αναπτύξουμε σε μια άλλη περίσταση.

Θα ήθελα να περιοριστώ στο θέμα της χρηματοδότησης της ασφάλειας. Από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου κι έπειτα, η ασφάλεια στον τομέα των μεταφορών αποτελεί σημαντικό θέμα ανησυχίας τόσο για την Ευρώπη όσο και για όλους, και εύλογα. Ο λιμενικός τομέας έχει εξεταστεί, η ευρωπαϊκή νομοθεσία άλλαξε ολοσχερώς την ασφάλεια στα αεροδρόμια και χαίρομαι που βλέπω ότι ακολουθούν και άλλα μέτρα.

Αν θέλουμε, ωστόσο, να υιοθετήσουμε μια υγιή πολιτική ασφάλειας, δεν θα πρέπει να καταρτίζουμε μόνο κοινές κατευθυντήριες γραμμές ασφαλείας, οι οποίες είναι περιττό να ειπωθεί ότι θα πρέπει να εφαρμόζονται παντού με τον ίδιο τρόπο, αλλά πρέπει επίσης να είμαστε σαφείς και ως προς το ποιος πληρώνει για όλα αυτά. Ως εκ τούτου, χρειαζόμαστε γι’ αυτό κοινούς ευρωπαϊκούς κανόνες, καθώς και ένα ισότιμο πλαίσιο. Δεν μπορεί να επικρατεί μια κατάσταση στην οποία σε ένα κράτος μέλος όλες οι δαπάνες μετακυλίονται στους επιβάτες, ενώ σε άλλο κράτος μέλος τις περισσότερες δαπάνες τις επωμίζεται το κράτος. Ένας κανονισμός σε αυτό το πλαίσιο είναι απόλυτα επιτακτικός, διότι οι δαπάνες που συνοδεύουν τα νέα μέτρα ασφάλειας συνεχίζουν να διογκώνονται. Συνεπώς, από το 2001, το αεροδρόμιο των Βρυξελλών διπλασίασε το συμπλήρωμα ασφάλειάς του, το οποίο χρεώνει στους επιβάτες του. Αρχίσαμε επίσης τώρα να καταρτίζουμε νέα νομοθεσία.

Όπως αναφέρθηκε ήδη, ωστόσο, για το ίδιο ακριβώς θέμα είχε καταρτιστεί μια διοργανική δήλωση ήδη από το 2002. Αυτή η δήλωση συνοδευόταν από τη δέσμευση ότι σύντομα θα κατατίθετο μια λύση για το πρόβλημα της χρηματοδότησης. Η Επιτροπή δεσμεύτηκε να υποβάλει μια ανακοίνωση σχετικά με μια στρατηγική για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος μέχρι τα τέλη του 2005. Ακόμα περιμένουμε αυτή την ανακοίνωση. Πριν από λίγο καιρό, υπήρχε η φήμη ότι θα την είχαμε στα χέρια μας μέχρι τα τέλη Απριλίου, κάτι που αποδείχθηκε ανακριβές. Θα ήθελα να ρωτήσω τον Επίτροπο πότε μπορούμε να περιμένουμε αυτή την ανακοίνωση.

Είναι αλήθεια ότι, υπό αυτές τις συνθήκες, είναι δύσκολο για εμάς, ως συν-νομοθέτες, να κάνουμε τη δουλειά μας σωστά. Μπορεί να συζητάμε σχετικά με την αλλαγή του κανονισμού 2320, αλλά δεν έχουμε ιδέα για το πού πάμε όσον αφορά ένα σημαντικό μέρος του φακέλου. Δέχομαι ότι είναι δύσκολο, κύριε Επίτροπε, αλλά θα πρέπει να υποβάλετε μια σειρά ιδεών το συντομότερο δυνατόν, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να διεξαγάγουμε μια εκτενή συζήτηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Paolo Costa, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, στη χώρα μου, η λέξη «sicurezza» (ασφάλεια) αποδίδει τόσο τον αγγλικό όρο «safety» όσο και τον όρο «security». Πιστεύω, ωστόσο, ότι η σύγχυση που επικράτησε σήμερα δεν οφείλεται μόνο στον γλωσσικό παράγοντα.

Πρόκειται για δύο πολύ σημαντικά θέματα που δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίσουμε από κοινού. Πρέπει, ωστόσο, να παραδεχθώ ότι, χάρη στη συμβολή του Κοινοβουλίου, στον τομέα της ασφάλειας, υπό την έννοια του «safety», συντελέσθηκαν σημαντικά βήματα προόδου όσον αφορά τον χρόνο και τις άδειες οδήγησης.

Θα ήθελα να υπενθυμίσω ένα μόνο σημείο: θα μπορούσαμε ίσως να συμβάλουμε πολύ περισσότερο στην οδική ασφάλεια εάν περιορίσουμε τον αριθμό των ανθρώπων που κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο και, συνεπώς, εάν εργασθούμε περισσότερο και ταχύτερα για το τρίτο σιδηροδρομικό πακέτο, η συμβολή μας θα ήταν ίσως πολύ πιο σημαντική από κάθε άλλη πρόταση που παρουσιάσθηκε σήμερα.

Όσον αφορά τον τομέα του «security» και τη χρηματοδότησή του –η οποία αποτελεί ένα πρόβλημα που με αφορά άμεσα ως εισηγητή αυτού του μέτρου– θα ήθελα να θέσω το εξής ερώτημα: μπορούμε να τροποποιήσουμε τον κανονισμό για τα πρότυπα ασφαλείας, χωρίς να απαντήσουμε στην ερώτηση που μας απευθύνουν οι συμπολίτες μας σχετικά με το ποιος πληρώνει την τροποποίηση αυτή; Πιστεύω πως αυτό είναι το καίριο σημείο. Είναι λίγο δύσκολο να απαντήσουμε καταφατικά, καθώς στην πορεία αντιληφθήκαμε πως η ασφάλεια είναι μία και όχι 25 διαφορετικές και κάθε κράτος μέλος δεν μπορεί να ορίζει τη δική του ασφάλεια.

Εάν όμως υπάρχει μία μόνο ασφάλεια για όλες τις χώρες, τα μέτρα που θα λάβουμε δεν μπορούν να μην είναι ουσιαστικά ομοιόμορφα και να μην ορίζουμε με σαφήνεια και διαφάνεια τον τρόπο της χρηματοδότησής τους. Στη συνέχεια, θα μπορέσουν ασφαλώς να ληφθούν και πρόσθετα αυστηρότερα μέτρα που θα ισχύουν μόνο σε ορισμένες χώρες, αλλά, ακόμη και σε αυτήν την περίπτωση, πώς μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι τα μέτρα αυτά δεν επηρεάζουν αρνητικά και δεν έχουν αντίκτυπο στην ασφάλεια των άλλων χωρών;

Ενώ εμείς περιμένουμε, η κατάσταση εξελίσσεται. Σήμερα, έχουμε ουσιαστικά μια βασική ασφάλεια που χρηματοδοτείται με μια τιμολογιακή πολιτική και προσαυξήσεις στα εισιτήρια και συγχρηματοδοτείται σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό από τα κράτη μέλη, αναλόγως με το επίπεδο ασφάλειας που επιδιώκουν. Το σύστημα αυτό απαιτεί διαφορετική ρύθμιση: πιστεύω πως τα κράτη μέλη πρέπει να αναλάβουν τουλάχιστον τα πρόσθετα μέτρα και είναι ανάγκη να υπάρξει σαφήνεια όσον αφορά το βασικό επίπεδο συγχρηματοδότησης μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης, ή μάλλον κρατών μελών χρηστών. Οι αρχές αυτές είναι αναγκαίες για να συνεχίσουμε το έργο μας.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. KAUFMANN
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η σημερινή συζήτηση ανάγεται σε μία πολύ σοβαρή ερώτηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού σχετικά με τη χρηματοδότηση των σημερινών και μελλοντικών μέτρων στον τομέα της ασφάλειας. Γι’ αυτό θέλω να μιλήσω. Για την ασφάλεια των μεταφορών μπορούσαμε να συζητήσουμε και επ’ ευκαιρία της έκθεσης Titley.

Αυτό συζητείται λοιπόν τώρα, και δεν μιλάμε καταρχάς μόνο για τη χρηματοδότηση πρόσθετων μέτρων σε επιμέρους κράτη που ζητούν περισσότερη ασφάλεια στα αεροδρόμια, αλλά και –κι αυτό είναι σοβαρό– για το όλο σύστημα. Μας είχε δοθεί η υπόσχεση ότι θα γίνει εδώ μια ανακοίνωση που θα μας έδινε τη βάση για τη συζήτηση αυτή. Τώρα ζητείται από το Σώμα να υποβάλει προτάσεις. Είμαι βέβαιη ότι όλοι συμφωνούμε πως θέλουμε μία καλή βάση για να το κάνουμε αυτό.

Ωστόσο, δεν μιλάμε μόνο για τις αερομεταφορές. Τα τραγικά γεγονότα της Μαδρίτης μάς έδωσαν αφορμή να αναλογιστούμε ότι και άλλα είδη και τρόποι μεταφοράς αντιμετωπίζουν την ίδια πρόκληση. Αν όμως θέλουμε δίκαιο ανταγωνισμό μεταξύ των διαφόρων τρόπων μεταφοράς, πρέπει και να υπάρχουν δίκαιοι κανόνες για τη χρηματοδότηση μέτρων ασφαλείας. Γι’ αυτό, ερωτώ: πότε μπορούμε να περιμένουμε τη μελέτη; Θα συμπεριλαμβάνει την πτυχή αυτήν και μπορούμε να υπολογίζουμε πως θα μπορέσουμε επί τη βάσει της μελέτης αυτής να κάνουμε καλά σχέδια για περαιτέρω ενέργειες;

 
  
MPphoto
 
 

  Reinhard Rack (PPE-DE). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, μπορούμε να δώσουμε στους ανθρώπους μια θετική εικόνα για την Ευρώπη μόνον εάν έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερα συγκεκριμένα παραδείγματα προκειμένου να καταστήσουμε σαφές ότι η δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο προσφέρει στους ανθρώπους αναμφίβολη προστιθέμενη αξία.

Εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι θα επωφεληθούν από την αύξηση της ασφάλειας στον τομέα των μεταφορών, ιδίως των οδικών: περισσότερη ασφάλεια, λιγότερα ατυχήματα, λιγότερος ανθρώπινος πόνος. Αυτό το δείχνει η ενδιάμεση αναθεώρηση που αναφέρθηκε αρκετές φορές, δείχνει όμως επίσης ότι έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε.

Από αυτήν τη σκοπιά, είναι σημαντικό να γίνουν νέες προσπάθειες, όμως θα είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντικό να είναι όλα τα έργα και όλα τα μέτρα καλά οργανωμένα. Ο προτεινόμενος συνδυασμός πολιτικών φαίνεται λογικός, αλλά θα έχει και οικονομικό κόστος. Σε συνάρτηση με αυτό, πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες ώστε να χρησιμοποιηθεί το ευρωπαϊκό χρήμα λογικά, με τον κατάλληλο τρόπο και με φειδώ. Φυσικά, είναι επίσης σημαντικό να καταλήξουν αυτοί οι περιορισμένοι ευρωπαϊκοί πόροι τελικά στους ανθρώπους και να μην χαθούν στον δρόμο.

Λέγοντας αυτά δεν εννοώ καθόλου την περίπτωση κατάχρησης, απάτης κλπ. αλλά έχω στον νου μου το γεγονός ότι ειδικά στις αερομεταφορές, οι περισσότεροι ευρωπαϊκοί αερολιμένες και οι φορείς εκμετάλλευσής τους εισπράττουν μεγάλα ποσά χρημάτων. Πριν από τέσσερα χρόνια συμφωνήσαμε τη δημόσια συγχρηματοδότηση στη διοργανική συμφωνία κι αν τώρα ρευστοποιήσουμε χρήματα –πράγμα που θα πάρει κάποιον χρόνο– είμαι σχεδόν σίγουρος ότι οι πολίτες δεν θα επωφεληθούν από τα χρήματα αυτά, αλλά θα έχουμε ένα νέο τέλος που μετά πιθανόν να αντισταθμιστεί από την επιστροφή άλλων τελών. Αν λοιπόν ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο και χρησιμοποιήσουμε δημόσιους πόρους, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι πολίτες και οι επιβάτες των αεροπλάνων θα έχουν από αυτό κάποιο απτό όφελος.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Αντικαγκελάριε, κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, τώρα μάλλον μπερδεύτηκα. Η κ. Lichtenberger είπε ήδη ότι το σημερινό θέμα έπρεπε να είναι –όπως ήθελε και η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού– η ασφάλεια των μεταφορών και όλα τα σχετικά. Τώρα ακούω τον αντικαγκελάριο, που δεν λέει ούτε λέξη για την ασφάλεια των μεταφορών. Κατά τη γνώμη μου, αυτός δεν είναι τρόπος αντιμετώπισης του Σώματος. Τουλάχιστον ένα μέρος της ομιλίας σας έπρεπε να αναφέρεται σε αυτό το θέμα. Στο κάτω-κάτω, αυτό ήθελε το Κοινοβούλιο. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έγινε αυτό, διότι δεν πιστεύω ότι για εσάς πέρασε απαρατήρητη η 11η Σεπτεμβρίου. Η μόνη εξήγηση είναι ίσως ότι το Συμβούλιο δεν ενδιαφέρεται γι’ αυτό το θέμα, όμως αυτή θα ήταν μια λανθασμένη προσέγγιση.

Φυσικά, ως προς το περιεχόμενο συμφωνώ με τους συναδέλφους μου ότι η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας είναι σαφώς ευθύνη των κρατών και ότι πρέπει να γίνει εδώ ένας σαφής διαχωρισμός. Πρέπει να διασαφηνιστεί ότι σε ορισμένες χώρες πληρώνουν γι’ αυτό οι φορολογούμενοι, σε άλλες οι αεροπορικές εταιρίες και σε άλλες τα αεροδρόμια και οι επιβάτες. Για τον λόγο αυτόν ζητώ από την Επιτροπή να λάβει σχετικά σύντομα μέτρα, προκειμένου να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό στην πράξη και να εξασφαλίσουμε ως νομοθέτες ότι η κατάσταση είναι σαφής και ότι δεν υπάρχουν στον τομέα αυτόν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Gorbach, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα κάνω ό,τι μπορώ για να είμαι σύντομος. Η αυστριακή Προεδρία σκοπεύει να ασχοληθεί με το θέμα της χρηματοδότησης των μέτρων ασφαλείας στην επόμενη ομάδα εργασίας του Συμβουλίου που θα λάβει χώρα αύριο, 6 Απριλίου, και να συζητήσει ειδικότερα το πώς θα προχωρήσει αυτός ο φάκελος, ιδίως επειδή η Επιτροπή ανακοίνωσε τώρα ότι δεν θα παρουσιάσει τη μελέτη της για το θέμα αυτό πριν από το τέλος του 2006. Οπωσδήποτε, η στενή επαφή μεταξύ της προεδρίας του Συμβουλίου, της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου είναι ουσιαστική για το συγκεκριμένο ζήτημα, ιδίως επειδή θέλουμε να επιτύχουμε γρήγορα συμφωνία με το Κοινοβούλιο. Ευχαρίστως θα συζητήσω αναλυτικά την άποψη της Προεδρίας για όλα τα θέματα χρηματοδότησης, όμως σήμερα δεν έχουμε χρόνο γι’ αυτό. Προσπάθησα να αναφερθώ στην οδική ασφάλεια, στην οποία επικεντρώθηκε το Συμβούλιο τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες, και μάλιστα σε στενή επαφή με την Επιτροπή που επικεντρώθηκε περισσότερο στη χρηματοδότηση της ασφάλειας, π.χ. στον τομέα των αερομεταφορών.

Η δυσκολία του θέματος της χρηματοδότησης φαίνεται από το γεγονός ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως δείχνει η έκθεση Costa, αλλά και όσα είπατε, κύριε Jarzembowski. Φυσικά, γνωρίζω το ίδιο καλά με εσάς ότι χρειαζόμαστε σαφείς κανόνες, έστω και μόνο για να έχουμε δίκαιους όρους ανταγωνισμού και για λόγους διαφάνειας. Επίσης, πιστεύω ότι στην πραγματικότητα πρόκειται για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και ότι αυτό πρέπει να είναι εθνικό καθήκον, γιατί αν το μεταβιβάσουμε στις αεροπορικές εταιρίες, η ευθύνη θα καταλήξει και πάλι στους επιβάτες και δεν πιστεύω ότι αυτό είναι σωστό. Οι επιβάτες έχουν δικαίωμα σε επαρκή προστασία από απειλές, με τη μια ή την άλλη μορφή. Γι’ αυτό, σαφής θέση μου είναι πως όλα αυτά αποτελούν εθνικό καθήκον και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (FR) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Gorbach, κυρίες και κύριοι βουλευτές, σε αντίθεση με όσα είπε ένας από σας, έχω πλήρη επίγνωση της σημασίας τόσο της οδικής ασφάλειας όσο και των προβλημάτων ασφάλειας. Εργαζόμαστε επ’ αυτού και άκουσα με πολλή προσοχή τις διάφορες παρεμβάσεις σας.

Θέλω να υπενθυμίσω ότι, στην ανακοίνωσή της σχετικά με τις συνέπειες των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου στον κλάδο των αερομεταφορών, η Επιτροπή υπογράμμισε ήδη ότι δημόσια αρχή πρέπει να αναλάβει την ευθύνη της ενίσχυσης ορισμένων μέτρων ασφαλείας που λαμβάνονται από τις κρατικές αρχές μετά τις επιθέσεις οι οποίες στρέφονταν κατά ολόκληρης της κοινωνίας και όχι μόνο κατά των παραγόντων που εμπλέκονται στις μεταφορές. Συντάσσομαι με την άποψη του κ. Costa σε σχέση με αυτή τη διάκριση, που πιθανότατα θα είναι μία από τις κατευθυντήριες αρχές της διαμόρφωσης μελλοντικής θέσης των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Είπα, λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, ότι πραγματοποιήθηκαν οι μελέτες για την αεροπορική ασφάλεια και ότι οι μελέτες για την ασφάλεια της ναυτιλίας θα τεθούν σε εύθετο χρόνο σε γνώση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εκείνο που αναφέρουν αυτές οι μελέτες –παρέθεσα αριθμητικά στοιχεία– είναι ότι το κόστος των μέτρων ασφαλείας μπορεί να είναι υψηλό ακόμη και αν, σε σύγκριση με το συνολικό κόστος των μεταφορών, φαίνεται περιορισμένο. Παρά ταύτα, όμως, σε απόλυτους όρους, είναι κόστος και επεσήμανα πριν από λίγο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι αύριο και μεθαύριο, σε αυτή τη συνάντηση των αεροπορικών εταιρειών και των αεροδρομίων, σίγουρα θα αναφερθούμε σε αυτή την υπόθεση.

Είναι γεγονός ότι παρατηρούμε διαφοροποιημένη προσέγγιση από το ένα κράτος μέλος στο άλλο όσον αφορά τη χρηματοδότηση και είναι γεγονός επίσης ότι ελλείπει η διαφάνεια και ότι πρέπει να αξιολογήσουμε και να διορθώσουμε τυχόν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.

Σημείωσα με προσοχή την ανυπομονησία σας, κύριε Jarzembowski, κύριε El Khadhraoui και κυρία Lichtenberger. Θέλω να διευκρινίσω ότι η Επιτροπή, εν αναμονή των οριστικών αποτελεσμάτων της μελέτης για την ασφάλεια της ναυτιλίας, προετοιμάζει μια έκθεση πριν το καλοκαίρι, που θα ανταποκρίνεται στη διοργανική δήλωση για τον κανονισμό σχετικά με την εφαρμογή κοινών κανόνων στον τομέα της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας, καθώς και στον κανονισμό για τη βελτίωση της ασφάλειας των πλοίων και των λιμενικών εγκαταστάσεων. Σας επιβεβαιώνω, λοιπόν, ότι θα έχουμε ετοιμάσει αυτή την έκθεση μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού.

Υπολογίζω, βέβαια, να επωφεληθώ της σημερινής συζήτησης, έστω κι αν είναι εξαιρετικά σύντομη για να μπορέσουμε να εξαντλήσουμε το θέμα. Ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη δέσμευσή του σε αυτόν τον σημαντικό φάκελο και ευχαριστώ την Προεδρία, που μας επέτρεψε να αναφερθούμε σε αυτό το δύσκολο, πλην όμως λίαν σημαντικό θέμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η συζήτηση έληξε.

 

14. Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Ακολουθεί η Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο (B6-0017/2006).

Θα εξετάσουμε τις παρακάτω ερωτήσεις προς το Συμβούλιο.

Πρώτο μέρος

Ερώτηση αριθ. 1 του Boguslaw Sonik (H-0213/06)

Θέμα: Καταπάτηση της ελευθερίας συνειδήσεως και της θρησκευτικής ελευθερίας στην Κίνα

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η κατάσταση των χριστιανών που καταδιώκονται στην Κίνα. Παρά το γεγονός ότι το Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Κίνας εγγυάται την ελευθερία συνειδήσεως και τη θρησκευτική ελευθερία, οι χριστιανοί Κινέζοι διώκονται, φυλακίζονται και υποβάλλονται σε βασανιστήρια από τις κομμουνιστικές αρχές.

Από αναλύσεις και εκθέσεις πολυάριθμων οργανώσεων υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προκύπτει ότι η καταδίωξη χριστιανών εφαρμόζεται ευρέως και σε μεγάλη κλίμακα από το 2001. Αυτό αφορά κυρίως τις επαρχίες Zhejiang, Jiangsu και Hebei. Από τον αριθμό των χριστιανών στην Κίνα, που ανέρχεται σε 70 περίπου εκατομμύρια, προκύπτει σαφώς πόσο σοβαρό και μεγάλο είναι το πρόβλημα. Η ανοχή για παρόμοια συμπεριφορά εκ μέρους των κινεζικών αρχών ή η αδιαφορία απέναντι στα δεινά και την αδικία που υφίστανται άνθρωποι λόγω της θρησκείας τους είναι απαράδεκτη στον 21ο αιώνα.

Ποια μέτρα προτίθεται το Συμβούλιο να λάβει για την υπεράσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ελευθερίας συνειδήσεως και θρησκεύματος στην Κίνα; Θα τεθεί άραγε επί τάπητος το ζήτημα της καταδίωξης των χριστιανών σε υπουργικό επίπεδο κατά τις συναντήσεις μεταξύ των εκπροσώπων της ΕΕ και της Κίνας;

 
  
MPphoto
 
 

  Hans Winkler, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (DE) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να πω απαντώντας στην ερώτηση του κ. Sonik ότι το Συμβούλιο συμμερίζεται απόλυτα τις ανησυχίες του αξιότιμου βουλευτή. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο το Συμβούλιο επεσήμανε πριν από μερικά χρόνια έναν αριθμό καίριων τομέων, στους οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να σημειώσει πρόοδο στο πλαίσιο της διαδικασίας του διαλόγου.

Εδώ συμπεριλαμβάνεται ιδίως η ανεμπόδιστη άσκηση –ιδιωτικά και δημόσια– της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας της πίστης, καθώς και ο σεβασμός των πολιτισμικών δικαιωμάτων και της θρησκευτικής ελευθερίας στο Θιβέτ και το Xinjiang. Ως εκ τούτου, στην ημερήσια διάταξη των συναντήσεων ΕΕ-Κίνας δόθηκε σαφής έμφαση στην θρησκευτική ελευθερία, όχι μόνο σε συναντήσεις διαλόγου αλλά και σε υψηλότερα επίπεδα.

Μπορώ να σας διαβεβαιώσω από τη δική μου πείρα, τόσο από την προηγούμενη εργασία μου ως νομικού συμβούλου υπεύθυνου και για τα ανθρώπινα δικαιώματα όσο και από τη σημερινή μου θέση, ότι αυτά τα θέματα θίγονται πραγματικά σε πολλά και διάφορα επίπεδα.

Σύμφωνα με αυτό το συμπέρασμα του Συμβουλίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγείρει επανειλημμένα όχι μόνο το θέμα της καταδίωξης των χριστιανών, του περιορισμού των εκκλησιών σε σπίτια και της διανομής της Βίβλου στις φυλακές, αλλά και της καταδίωξης των βουδιστών, των μουσουλμάνων και μελών της κίνησης Falun Gong, που είναι ένα θέμα το οποίο θίγει η ΕΕ με πολλές ευκαιρίες. Επίσης, διασαφηνίσαμε ότι κατά τη γνώμη μας, οι πρακτικές αυτές αποτελούν παραβίαση των διεθνών υποχρεώσεων της Κίνας.

Πρόσφατα συζητήθηκε αναλυτικά η θρησκευτική ελευθερία στον διάλογο που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2004 και τον Οκτώβριο του 2005 και η τρόικα της ΕΕ επισκέφθηκε στο πλαίσιο του διαλόγου το Θιβέτ και το Xinjang. Η ΕΕ απηύθυνε τακτικά εκκλήσεις στην Κίνα να συμμορφωθεί με τις συστάσεις του ειδικού εισηγητή και των επιτροπών του ΟΗΕ για την θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία πίστης. Επίσης, αναφερόταν διαρκώς σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και απηύθυνε έκκληση στις κινεζικές αρχές να εξετάσουν αναφορές βασανισμών και να παράσχουν πληροφορίες για καταδίκες. Το αποτέλεσμα αυτών των συνομιλιών ήταν μέχρι τώρα ότι η ΕΕ επικρότησε βέβαια την ευκαιρία διεξαγωγής αναλυτικών συνομιλιών με σχετικούς υπουργούς, υπηρεσίες κλπ., όμως πολλές από τις ανησυχίες της για περιορισμούς της θρησκευτικής ελευθερίας στην Κίνα επιβεβαιώθηκαν.

Το 2005, η Κίνα απηύθυνε επίσημη πρόσκληση στον ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ για την θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία πίστης και η ΕΕ περιμένει ανυπόμονα την επιβεβαίωση μίας ημερομηνίας για την εν λόγω επίσκεψη. Πρέπει να πούμε ότι αυτή καθαυτή η πρόσκληση είναι ένα μεγάλο βήμα προόδου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να ασκεί πίεση σε όλα τα επίπεδα για μια αυθεντική θρησκευτική ελευθερία και ελευθερία πίστης στην Κίνα, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο της διαδικασίας επικύρωσης και εφαρμογής του διεθνούς συμφώνου για τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Andrzej Kaczmarek (PPE-DE), αναπληρωτής συντάκτης. – (PL) Σας ευχαριστώ πολύ για τη χρήσιμη απάντηση. Ωστόσο, ο κ. Sonik ήθελε επίσης να μάθει αν το Συμβούλιο ικανοποιήθηκε με την απάντηση της κινεζικής πλευράς. Εξάλλου, αυτό δεν είναι ένα νέο πρόβλημα. Είναι καλό το γεγονός ότι βρίσκεται στην ατζέντα των συνόδων της τρόικα και των συναντήσεων υψηλού επιπέδου, αλλά ο κ. Sonik ήλπιζε προφανώς ότι θα μπορούσε να ασκηθεί εντονότερη πίεση στην κινεζική πλευρά προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή αυτών των διατάξεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans Winkler, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (DE) Μπορώ να πω ειλικρινά στον αξιότιμο βουλευτή ότι ποτέ δεν θα είμαστε ευχαριστημένοι όσο δεν εκπληρούνται όλες οι διεθνείς υποχρεώσεις. Γι’ αυτό πρέπει να εξετάζουμε διαρκώς τι συμβαίνει και να αναφερόμαστε σε επιμέρους περιπτώσεις. Η κατάσταση δεν είναι ακόμα ικανοποιητική. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο θα συνεχίσουμε να θίγουμε το θέμα αυτό σε όλα τα επίπεδα.

Εφόσον ζητάτε να ασκήσουμε μεγαλύτερη πίεση, πρέπει να σας ρωτήσω, κύριε βουλευτή, ποια πίεση υποτίθεται ότι μπορεί να ασκήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Κίνα; Πολιτική πίεση, δηλαδή να κάνουμε ερωτήσεις και να τις υπενθυμίζουμε διαρκώς; Ναι! Άλλες δυνατότητες όπου η ΕΕ δεν έρχεται σε άμεση αντιπαράθεση με την Κίνα –και τις θεωρώ σημαντικές– είναι διεθνή όργανα, τα Ηνωμένα Έθνη και μέχρι τώρα και η Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Ασφαλώς αυτό θα συνεχίσει να αποτελεί θέμα και για το Συμβούλιο του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Ανέφερα ήδη ότι ο ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ θα διαδραματίσει εδώ έναν ιδιαίτερο ρόλο. Αυτά είναι όλα τα επίπεδα και τα κανάλια μέσω των οποίων μπορούμε να θίξουμε το θέμα αυτό. Δεν πρόκειται να ικανοποιηθούμε οριστικά παρά μόνο όταν θα έχει επιτευχθεί πλήρης ελευθερία πίστης και θρησκευτική ελευθερία.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Casaca (PSE).(PT) Άκουσα πολύ προσεκτικά την απάντηση του κ. Winkler, αλλά εξ όσων ανέφερε υπάρχει κάτι στο οποίο θα ήθελα να εστιάσω, δηλαδή στο γεγονός ότι αυτή η δίωξη δεν ασκείται μόνο κατά των Καθολικών αλλά και κατά άλλων θρησκειών.

Θα ήθελα να ρωτήσω αν γνωρίζει το Συμβούλιο την αναφορά του Falun Gong, σύμφωνα με την οποία υπάρχει ένα στρατόπεδο θανάτου στην περιοχή Sujiatun της επαρχίας Liaoning, όπου σφαγιάζονται οι κρατούμενοι οπαδοί του Falun Gong, και αν το Συμβούλιο προτίθεται να ερευνήσει αυτή την αναφορά σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans Winkler, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (DE) Ποτέ δεν είπα –γιατί θα ήταν λάθος– ότι οι προσπάθειές μας αφορούν μόνο τους καθολικούς ή μόνο τους χριστιανούς. Η θρησκευτική ελευθερία είναι ανθρώπινο δικαίωμα που αφορά όλες τις θρησκείες που κινούνται μέσα στα πλαίσια της δημοκρατίας. Το Falun Gong είναι μία ειδική περίπτωση, ειδικά επειδή γνωρίζουμε, όπως αναφέρατε, ότι χρησιμοποιείται ο εξευτελισμός και τα βασανιστήρια. Φυσικά, το παρακολουθούμε με μεγάλη ανησυχία και το θίγουμε επανειλημμένα.

Αναφερθήκατε στα στρατόπεδα αναμόρφωσης. Το έχουμε θίξει και αυτό, όχι μόνο σε συνάρτηση με τη θρησκευτική ελευθερία, αλλά γενικά. Η κινεζική πλευρά γνώριζε εδώ και πολλά χρόνια ότι τα εν λόγω στρατόπεδα ενοχλούν την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί ασφαλώς δεν ανταποκρίνονται στις συνήθεις διεθνείς προδιαγραφές για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ως εκ τούτου, μπορείτε να είστε βέβαιος, κύριε βουλευτή, ότι επιδιώκουμε να σταματήσει και η καταπίεση της πίστης Falun Gong και των οπαδών της.

 
  
MPphoto
 
 

  James Hugh Allister (NI). – (EN) Ευχαριστώ τον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου. Εκτός από προτάσεις οι οποίες φαίνεται ότι πέφτουν διαρκώς στο κενό, δεν υπάρχει κάτι πιο αποφασιστικό που θα μπορούσε να κάνει η ΕΕ ειδικά στον τομέα του εμπορίου; Στις εμπορικές συμφωνίες με την Κίνα και άλλες χώρες έχουμε πάντα ρήτρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά είμαστε τόσο άτολμοι στην εφαρμογή τους που είναι ουσιαστικά σαν να μην υπάρχουν.

Ρωτάτε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Δεν έχει έλθει η ώρα να γίνουμε πιο σθεναροί και να εξετάσουμε την επιβολή εμπορικών κυρώσεων, αν αυτό είναι αναγκαίο και αποτελεί τη μόνη λύση για την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων; Ποιος ο λόγος ύπαρξης της ρήτρας αν δεν την εφαρμόζουμε;

 
  
MPphoto
 
 

  Hans Winkler , Προεδρεύων του Συμβουλίου. (EN) Δεν συμφωνώ με τον αξιότιμο βουλευτή ότι οι εκκλήσεις μας πέφτουν στο κενό. Έχει σημειωθεί και συνεχίζει να σημειώνεται πρόοδος και πιστεύουμε ότι τα μέσα που χρησιμοποιούμε βελτιώνουν την κατάσταση.

Διστάζω να μιλήσω για κυρώσεις, διότι πρέπει να χρησιμοποιούμε τα μέσα που υπόσχονται τη μεγαλύτερη επιτυχία. Εκτιμώ ότι ο διάλογος αποτελεί την κατάλληλη επιλογή, διότι πολύ αμφιβάλω ότι θα επιτυγχάναμε το επιθυμητό αποτέλεσμα αν ξεκινούσαμε να μιλάμε για εμπορικές κυρώσεις. Πιστεύω ότι είμαστε στον σωστό δρόμο. Σημειώνουμε πρόοδο. Θα πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο και, στο τέλος, θα επιτύχουμε ακόμα μεγαλύτερη πρόοδο.

Πιστέψτε με, συζητάμε αυτά τα θέματα, όχι μόνο μέσω της αυστριακής Προεδρίας, αλλά και μέσω όλων των κρατών μελών στις διμερείς επαφές τους, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Συμβούλιο και στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Είναι αρκετά σαφές ότι τελικά αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να προχωρήσουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Ερώτηση αριθ. 2 του Δημητρίου Παπαδημούλη (H-0223/06)

Θέμα: Παράνομες υποκλοπές τηλεφωνικών συνομιλιών

Η Ελλάδα συγκλονίζεται από σκάνδαλο υποκλοπών κινητής τηλεφωνίας. Από καταθέσεις στην ερευνητική κοινοβουλευτική επιτροπή, προέκυψε ότι η εταιρεία Ericsson, που παρείχε στη Vodafone το λογισμικό λειτουργίας της, είχε εγκαταστήσει μαζί με αυτό μη ενεργοποιημένο λογισμικό συνακρόασης, που παρέχεται ενδεχομένως και από άλλες ανταγωνίστριές εταιρείες, σε εταιρείες-πελάτες σε όλη την Ευρώπη. Το λογισμικό με το οποίο γίνονταν οι υποκλοπές ενεργοποιούσε το εγκατεστημένο λογισμικό συνακρόασης και θα μπορούσε να εγκατασταθεί σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία στην Ευρώπη διέθετε το ίδιο λογισμικό λειτουργίας.

Δεδομένης της σημασίας της υπόθεσης για την ασφάλεια των κρατών μελών και των δικαιωμάτων των πολιτών, σε ποιες εταιρείες κρατών μελών έχει εγκατασταθεί και ενεργοποιηθεί λογισμικό νόμιμων συνακροάσεων; Προτίθεται να ερευνήσει το Συμβούλιο αν και σε άλλα κράτη μέλη γίνονται ανάλογες παράνομες παρακολουθήσεις; Προτίθεται να απαγορεύσει στις εταιρείες παροχής λογισμικού την εγκατάσταση λογισμικού συνακρόασης σε εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, χωρίς προηγούμενη έγκριση των εθνικών αρχών και χωρίς ενημέρωση των συνδρομητών;

 
  
MPphoto
 
 

  Hans Winkler, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (DE) Κυρία Πρόεδρε, απαντώντας στην ερώτηση του κ. Παπαδημούλη θα ήθελα να πω πρώτα απ’ όλα ότι το Συμβούλιο δεν έχει συζητήσει ποτέ τα περιστατικά που αναφέρει. Πρέπει επίσης να επισημάνω ότι είναι καθήκον της Επιτροπής να φροντίζει για την τήρηση των Συνθηκών και των διατάξεων που θεσπίζονται από τα όργανα της Ένωσης βάσει των Συνθηκών αυτών. Αν η Επιτροπή θεωρεί ότι ένα κράτος μέλος δεν εκπληρώνει μία υποχρέωση που επιβάλλει ο κοινοτικός νόμος, μπορεί φυσικά να παραπέμψει το θέμα στο Δικαστήριο ζητώντας να λάβει απόφαση, και αυτό ακριβώς κάνει.

Κυρία Πρόεδρε, θα μπορούσα να πω τώρα κάτι για τη νομική κατάσταση. Υποθέτω ότι ο κ. βουλευτής γνωρίζει πολύ καλά τη νομική κατάσταση και γι’ αυτό θα προτιμούσα να μην απαριθμήσω όλες τις οδηγίες, αλλά να αναφέρω μόνο μερικές, όπως την οδηγία 95/46 για την προστασία των δεδομένων και μερικές ακόμα, όπως αυτήν που απαιτεί από τους φορείς εκμετάλλευσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών επικοινωνίας για το κοινό να εγγυώνται μέσω της λήψης των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ότι οι υπηρεσίες τους είναι ασφαλείς. Υπάρχει επίσης πλήθος άλλων κοινοτικών διατάξεων. Όταν δεν τηρούνται αυτές οι κοινοτικές διατάξεις, τότε η Επιτροπή δεν έχει μόνο δικαίωμα, αλλά και καθήκον να δρομολογήσει τα κατάλληλα μέτρα, και το κάνει αυτό.