Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Donderdag 6 april 2006 - Straatsburg Uitgave PB

Situatie in Zuidoost-Turkije (debat)
MPphoto
 
 

  Cem Özdemir, namens de Verts/ALE-Fractie. - (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik dank de commissaris voor zijn toespraak. Ik wil namens mijn fractie onze grote bezorgdheid uitspreken over de situatie in Turkije waarover wij in de media horen. In de afgelopen week zijn ten minste vijftien mensen omgekomen bij confrontaties tussen demonstranten en Turkse veiligheidstroepen in het zuidoosten en bij terreuraanslagen in Istanbul. Wij veroordelen het gebruik van disproportioneel geweld door de politie in Diyarbakir en Kiziltepe ten sterkste.

Tegelijkertijd hebben wij echter ook geen goed woord over voor de provocaties van de PKK, wier leiders het geweld en de onlusten moedwillig aanwakkeren. Nadat drie gemeentelijke bussen in Istanbul in brand waren gestoken zonder dat er slachtoffers vielen, kwamen zondagavond bij een aanslag op een bus twee zusjes om het leven. De meerderheid van de Koerden wil een fatsoenlijk leven in de steden opbouwen of naar hun dorpen terugkeren. Zij mogen niet worden gegijzeld door cynische leiders die nauw gelieerd zijn aan de militaire tak van de PKK, die het conflict wil laten escaleren, en door sommigen in de 'diepe staat' in Turkije.

In het licht van de recente gebeurtenissen hebben wij het gevoel dat sommige van onze collega’s in het Europees Parlement niet het hele verhaal hebben verteld in de e-mails die de laatste tijd zijn rondgestuurd. Zij suggereren dat er sprake is van een zwart-wit tegenstelling, waarbij geen enkele Turk bereid is de Koerden meer rechten te geven en iedere Koerd een onderdrukt slachtoffer is. Daarom is het mijns inziens belangrijk dat wij de aandacht vestigen op het debat dat momenteel gaande is in het maatschappelijk middenveld in Turkije, tussen intellectuelen van Turkse en Koerdische afkomst.

Zij hebben het volgende gezegd: (i) de Koerdische identiteit in Turkije moet nu eindelijk officieel door de Turkse staat worden erkend; (ii) het beleid gericht op assimilatie van de Koerden is volledig mislukt; (iii) de Turkse staat moet het vertrouwen van de Koerden en van alle burgers in Turkije terug zien te winnen; en (iv) er kan geen vreedzame oplossing komen als men blijft vasthouden aan de PKK als officiële onderhandelingspartner van de staat, want dat zal de PKK niet worden.

Tot slot citeer ik een voormalige burgemeester van Diyarbakir, die onlangs heeft gezegd: "Als wij hier werkelijke vrede willen, moet de PKK zich aan de nieuwe situatie in de wereld aanpassen. De Turkse staat wordt democratischer. Dat moet de PKK ook doen. Zij moet het idee van de gewapende strijd opgeven en een respectvolle dialoog aangaan met Koerden die er anders over denken. Zij moet ook nieuwe leiders kiezen. Deze organisatie werd opgericht met een koudeoorlogmentaliteit. Zij moet zich ontwikkelen."

 
Juridische mededeling - Privacybeleid