Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Czwartek, 6 kwietnia 2006 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Immunitet poselski : Patrz protokól
 3.Teksty porozumień przekazane przez Radę: patrz protokół
 4.Prace wspólnego zgromadzenia parlamentarnego AKP-UE w 2005 r. (debata)
 5.Skuteczność pomocy i korupcja w krajach rozwijających się (debata)
 6.Głosowanie
  6.1.Uproszczony system kontroli osób na granicach zewnętrznych oparty na jednostronnym uznawaniu przez Państwa Członkowskie zezwoleń na pobyt wydanych przez Szwajcarię i Liechtenstein (głosowanie)
  6.2.Uproszczony system kontroli osób na granicach zewnętrznych (głosowanie)
  6.3.Nadzwyczajne środki wspierające rynek (sektor drobiowy) (głosowanie)
  6.4.Fluorowane gazy cieplarniane (głosowanie)
  6.5.Emisje pochodzące z systemów klimatyzacji pojazdów silnikowych (głosowanie)
  6.6.Sprawozdanie specjalne Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w związku ze skargą przeciw Szkołom Europejskim (głosowanie)
  6.7.Sytuacja obozów uchodżców na Malcie (głosowanie)
  6.8.Wybory na Białorusi (głosowanie)
  6.9.Wybory na Ukrainie (głosowanie)
  6.10.Światowy dzień zdrowia (głosowanie)
  6.11.Prace wspólnego zgromadzenia parlamentarnego AKP-UE w 2005 r. (głosowanie)
  6.12.Skuteczność pomocy i korupcja w krajach rozwijających się (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 8.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 9.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 10.Porządek dzienny kolejnej sesji miesięcznej (patrz: protokół)
 11.Sytuacja na południowym wschodzie Turcji (debata)
 12.Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności (art. 115 Regulaminu)
  12.1.Darfur (debata)
  12.2.Irak: wspólnota asyryjska, sytuacja w więzieniach (debata)
  12.3.Egipt : sprawa Ajmana Nura (debata)
 13.Głosowanie
  13.1.Darfur (głosowanie)
  13.2.Irak: wspólnota asyryjska, sytuacja w więzieniach (głosowanie)
  13.3.Egipt : sprawa Ajmana Nura (głosowanie)
 14.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 15.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 116 Regulaminu): patrz protokół
 16.Składanie dokumentów: patrz protokół
 17.Przekazanie tekstów przyjętych na niniejszym posiedzeniu: patrz protokół
 18.Kalendarz kolejnych posiedzeń: patrz protokół
 19.Odroczenie sesji
 ZAŁĄCZNIK (Odpowiedzi pisemne)
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (577 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (563 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności