Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Maandag 15 mei 2006 - StraatsburgUitgave PB
 1.Hervatting van de zitting
 2.In memoriam
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 4.Ingekomen stukken: zie notulen
 5.Verzoekschriften: zie notulen
 6.Samenstelling Parlement: zie notulen
 7.Samenstelling fracties: zie notulen
 8.Verzoek om verdediging van de immuniteit: zie notulen
 9.Opgave van financiële belangen: zie notulen
 10.Van de Raad ontvangen verdragsteksten: zie notulen
 11.Ondertekening van volgens de medebeslissingsprocedure aangenomen besluiten: zie notulen
 12.Regeling van de werkzaamheden
 13.Plechtige vergadering
 14.Opmerkingen van één minuut over kwesties van politiek belang
 15.Resultaat van de screening van wetgevingsvoorstellen (debat)
 16.Voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen — Toevoeging van vitamines en mineralen en bepaalde andere stoffen aan levensmiddelen (debat)
 17.Herstel van het bestand van Europese aal (debat)
 18.Partnerschapsovereenkomst EG/Marokko inzake visserij (debat)
 19.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 20.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (330 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (718 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid