Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 16 maj 2006 - Strasbourg EUT-utgåva

13. Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
PV
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy