Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Tirsdag den 16. maj 2006 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter: se protokollen
 3.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 4.Kommissionens bidrag til Det Europæiske Råd i juni 2006 (forhandling)
 5.EF-tilskud til forbedring af godstransportsystemets miljøpræstationer ("Marco Polo II") (forhandling)
 6.Dagsorden: se protokollen
 7.De politiske gruppers sammensætning: se protokollen
 8.Afstemningstid
  8.1.Importordningen for ris (afstemning)
  8.2.Hør og hamp (afstemning)
  8.3.Aftale EF/Albanien om visse aspekter af lufttrafik (afstemning)
  8.4.Aftale EF/Serbien Montenegro om visse aspekter af lufttrafik (afstemning)
  8.5.Aftale EF/Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om visse aspekter af lufttrafik (afstemning)
  8.6.Aftale EF/Rumænien om visse aspekter af lufttrafik (afstemning)
  8.7.Aftale EF/Moldova om visse aspekter af lufttrafik (afstemning)
  8.8.Aftale EF/Marokko om visse aspekter af lufttrafik (afstemning)
  8.9.Protokollen til fiskeriaftalen med São Tomé og Príncipe (afstemning)
  8.10.Fiskeriaftale EF/Angola (afstemning)
  8.11.Leveringsstedet for tjenesteydelser (afstemning)
  8.12.Anmodning om ophævelse af Tobias Pflügers immunitet (afstemning)
  8.13.Ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer (afstemning)
  8.14.Tilsætning af vitaminer og andre stoffer (afstemning)
  8.15.Genopretning af bestanden af europæisk ål (afstemning)
  8.16.Partnerskabsaftale EF/Marokko på fiskeriområdet (afstemning)
  8.17.Gennemførelsen af fællesskabsretten (2003 og 2004) (afstemning)
  8.18.Bedre lovgivning 2004: anvendelse af nærhedsprincippet (afstemning)
 9.Højtideligt møde - Den Palæstinensiske Myndighed
 10.Afstemningstid (fortsat)
  10.1.Gældende lovgivning om det indre marked (afstemning)
  10.2.Forenkling af de lovgivningsmæssige rammer (afstemning)
  10.3.Resultatet af screeningen af verserende lovforslag (afstemning)
 11.Stemmeforklaringer
 12.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 13.Godkendelse af protokollen fra det foregående møde: se protokollen
 14.Rapport om Bulgariens og Rumæniens fremskridt mod tiltrædelse (forhandling)
 15.Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)
 16.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 17.Transmissible spongiforme encephalopatier (forhandling)
 18.Finansiering af europæisk standardisering (forhandling)
 19.Udnævnelse af et medlem af direktionen for Den Europæiske Centralbank (forhandling)
 20.De offentlige finanser i ØMU (forhandling)
 21.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 22.Hævelse af mødet
Forhandlinger
EUT-udgave (655 kb)
 
Forhandlinger
EUT-udgave (1245 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik