Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τρίτη 16 Μαΐου 2006 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Συζήτηση σχετικά με τις περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Οι συνεισφορές της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου 2006 (συζήτηση)
 5.Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του συστήματος εμπορευματικών μεταφορών ("Marco Polo II") (συζήτηση)
 6.Ημερήσια διάταξη: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Καθεστώς εισαγωγής ρυζιού (ψηφοφορία)
  8.2.Ενίσχυση για τη μεταποίηση του λίνου και της κάνναβης που προορίζονται για την παραγωγή ινών (ψηφοφορία)
  8.3.Συμφωνία ΕΚ/Δημοκρατίας της Αλβανίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών (ψηφοφορία)
  8.4.Συμφωνία ΕΚ/Σερβίας και Μαυροβουνίου σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών (ψηφοφορία)
  8.5.Συμφωνία ΕΚ/Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών (ψηφοφορία)
  8.6.Συμφωνία ΕΚ/Ρουμανίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών (ψηφοφορία)
  8.7.Συμφωνία ΕΚ/Δημοκρατίας της Μολδαβίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών (ψηφοφορία)
  8.8.Συμφωνία ΕΕ/Μαρόκου σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών (ψηφοφορία)
  8.9.Παράταση του πρωτοκόλλου στη συμφωνία αλιείας με το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε (ψηφοφορία)
  8.10.Συμφωνία ΕΚ/Αγκόλας για την αλιεία (ψηφοφορία)
  8.11.Τόπος παροχής υπηρεσιών (ΦΠΑ) (ψηφοφορία)
  8.12.Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του κ. Tobias Pflüger (ψηφοφορία)
  8.13.Ισχυρισμοί διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα (ψηφοφορία)
  8.14.Προσθήκη βιταμινών και ανόργανων συστατικών και ορισμένων άλλων ουσιών στα τρόφιμα (ψηφοφορία)
  8.15.Ανασύσταση του αποθέματος ευρωπαϊκού χελιού (ψηφοφορία)
  8.16.Συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΚ/Μαρόκου στον τομέα της αλιείας (ψηφοφορία)
  8.17.Έλεγχος της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου (2003, 2004) (ψηφοφορία)
  8.18.Βελτίωση της νομοθεσίας 2004: εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας (ψηφοφορία)
 9.Πανηγυρική συνεδρίαση - Παλαιστινιακή Αρχή
 10.Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
  10.1.Εφαρμογή, συνέπειες και αντίκτυπος της ισχύουσας νομοθεσίας περί εσωτερικής αγοράς (ψηφοφορία)
  10.2.Στρατηγική απλούστευσης του ρυθμιστικού περιβάλλοντος (ψηφοφορία)
  10.3.Αποτέλεσμα της εξέτασης των νομοθετικών προτάσεων που εκκρεμούν ενώπιον του νομοθέτη (ψηφοφορία)
 11.Αιτιολογήσεις ψήφου
 12.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Έκθεση προόδου της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας προς την προσχώρηση (συζήτηση)
 15.Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
 16.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Κανόνες πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (συζήτηση)
 18.Χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής τυποποίησης (συζήτηση)
 19.Διορισμός μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (συζήτηση)
 20.Τα δημόσια οικονομικά στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (συζήτηση)
 21.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 22.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (1194 kb)
 
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (1554 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου