Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Dibattiti
It-Tlieta, 16 ta' Mejju 2006 - StrasburguEdizzjoni riveduta
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dokumenti mressqa: ara l-Minuti
 3.Dibattiti dwar każijiet ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u l-istat tad-dritt (tħabbir ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet imressqa): ara l-minuti
 4.Il-kontribuzzjonijiet tal-Kummissjoni u tal-Kunsill Ewropew ta' Ġunju 2006 (dibattitu)
 5.Titijib tar-rendiment ambjentali tas-sistema għat-trasport tal-merkanzija ("Marco Polo II") (dibattitu)
 6.Aġenda tas-seduta: ara l-Minuti
 7.Kompożizzjoni tal-Gruppi Politiċi: ara l-Minuti
 8.Ħin tal-votazzjonijiet
  8.1.Sistema għall-importazzjoni tar-ross (votazzjoni)
  8.2.Għajnuna fit-tibdil ta' l-għażel u l-qanneb għall-produzzjoni ta' fibra (votazzjoni)
  8.3.Ftehim bejn il-KE u r-Repubblika ta' l-Albanija dwar ċerti aspetti tas-servizzi ta' l-ajru (votazzjoni)
  8.4.Ftehim bejn il-KE u s-Serbja u Montenegro dwar ċerti aspetti tas-servizzi ta' l-ajru (votazzjoni)
  8.5.Ftehim bejn il-KE u dik li qabel kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja dwar ċerti aspetti tas-servizzi ta' l-ajru (votazzjoni)
  8.6.Ftehim bejn il-KE u r-Rumanija dwar ċerti aspetti tas-servizzi ta' l-ajru (votazzjoni)
  8.7.Ftehim bejn il- KE u r-Repubblika tal-Moldova dwar ċerti aspetti tas-servizzi ta' l-ajru (votazzjoni)
  8.8.Ftehim bejn il-KE u l-Marokk dwar ċerti aspetti tas-servizzi ta' l-ajru (votazzjoni)
  8.9.Estensjoni tal-protokoll dwar il-ftehim fir-rigward tas-sajd mas-São Tomé u Príncipe (votazzjoni)
  8.10.Ftehim bejn il-KE u l-Angola dwar is-sajd (votazzjoni)
  8.11.Post fejn jingħataw servizzi (VAT) (votazzjoni)
  8.12.Talba għat-tneħħija ta' l-immunità ta' Tobias Pflüger (votazzjoni)
  8.13.Tikketti dwar in-nutrizzjoni u s-saħħa li jinsabu fuq il-prodotti ta' l-ikel (votazzjoni)
  8.14.Iż-żieda ta' vitamini, sustanzi minerali u ta' ċerti sustanzi oħra ma' prodotti ta' l-ikel (votazzjoni)
  8.15.L-irkuprar ta' l-istokk ta' sallura Ewropea (votazzjoni)
  8.16.Ftehim ta' Sħubija bejn il-KE u l-Marokk fil-qasam tas-sajd (votazzjoni)
  8.17.Monitoraġġ ta' l-applikazzjoni tal-liġi Komunitarja (2003 u 2004) (votazzjoni)
  8.18.It-tfassil aħjar tal-Liġi 2004: l-applikazzjoni tal-prinċipju tas-sussidjarjetà (votazzjoni)
 9.Seduta formali - Awtorita Palestinjana
 10.Ħin tal-votazzjonijiet (tkomplija)
  10.1.L-implimentazzjoni, il-konsegwenzi u l-impatt tal-leġiżlazzjoni fis-seħħ dwar is-suq intern (votazzjoni)
  10.2.Strateġija għas-simplifikazzjoni ta' l-ambjent regolatorju (votazzjoni)
  10.3.Riżultat ta' l-analiżi tal-proposti leġiżlattivi pendenti għand il-leġiżlatur (votazzjoni)
 11.Spjegazzjonijiet tal-vot
 12.Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot: ara l-Minuti
 13.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel: ara l-Minuti
 14.Rapport dwar il-progress fit-triq għall-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija (dibattitu)
 15.Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet għall-Kummissjoni)
 16.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijet: ara l-Minuti
 17.Regoli għall-prevenzjoni, kontroll u qerda ta' ċertu enċifalopatiji sponġiformi trasmissibbli (dibattitu)
 18.Iffinanzjar ta' l-istandardizzazzjoni Ewropea (dibattitu)
 19.In-nominazzjoni ta' membru għall-Bord ta' Tmexxija tal-Bank Ċentrali Ewropew (dibattitu)
 20.Finanzi pubbliċi fl-EMU (dibattitu)
 21.Aġenda tas-seduta li jmiss: ara l-Minuti
 22.Għeluq tas-seduta
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (755 kb)
 
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (1105 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza