Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Volledig verslag van de vergaderingen
Dinsdag 16 mei 2006 - StraatsburgUitgave PB
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken: zie notulen
 3.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 4.De bijdragen van de Commissie aan de Europese Raad van juni 2006 (debat)
 5.Verbetering milieuprestaties vrachtvervoerssysteem ("Marco Polo II") (debat)
 6.Agenda: zie notulen
 7.Samenstelling fracties: zie notulen
 8.Stemmingen
  8.1.Invoerregeling voor rijst (stemming)
  8.2.Verwerkingssteun voor vezelvlas en hennep (stemming)
  8.3.Overeenkomst EG/Albanië inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten (stemming)
  8.4.Overeenkomst EG/Servië en Montenegro inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten (stemming)
  8.5.Overeenkomst EG/Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten (stemming)
  8.6.Overeenkomst EG/Roemenië inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten (stemming)
  8.7.Overeenkomst EG/Moldavië inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten (stemming)
  8.8.Overeenkomst EG/Marokko inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten (stemming)
  8.9.Visserijovereenkomst EG/São Tomé e Príncipe (stemming)
  8.10.Visserijovereenkomst EG/Angola (stemming)
  8.11.BTW: plaats van levering van diensten (stemming)
  8.12.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Tobias Pflüger (stemming)
  8.13.Voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen (stemming)
  8.14.Toevoeging van vitamines en mineralen en bepaalde andere stoffen aan levensmiddelen (stemming)
  8.15.Herstel van het bestand van Europese aal (stemming)
  8.16.Partnerschapsovereenkomst EG/Marokko inzake visserij (stemming)
  8.17.Controle op de toepassing van het Gemeenschapsrecht (2003 - 2004) (stemming)
  8.18.De wetgeving verbeteren 2004: toepassing van het subsidiariteitsbeginsel (stemming)
 9.Plechtige vergadering - Palestijnse Autoriteit
 10.Stemmingen (voortzetting)
  10.1.Tenuitvoerlegging, gevolgen en uitwerking van de vigerende wetgeving op het gebied van de interne markt (stemming)
  10.2.Vereenvoudiging van de regelgeving (stemming)
  10.3.Resultaat van de screening van wetgevingsvoorstellen (stemming)
 11.Stemverklaringen
 12.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 13.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 14.Verslag over de vorderingen van Bulgarije en Roemenië op de weg naar toetreding (debat)
 15.Vragenuur (vragen aan de Commissie)
 16.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 17.Preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën (debat)
 18.Financiering van de Europese normalisatie (debat)
 19.Benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank (debat)
 20.Openbare financiën in de EMU (debat)
 21.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 22.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (712 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (1343 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid