Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Pełne sprawozdanie z obrad
Wtorek, 16 maja 2006 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów: patrz protokół
 3.Debaty na temat przypadków łamania praw człowieka, demokracji i państwa prawa (ogłoszenie złożonych projektów rezolucji): patrz protokół
 4.Wkład Komisji w Radę Europejską w czerwcu 2006 (debata)
 5.Poprawa działania systemu transportu towarowego pod względem środowiskowym ("Marco Polo II") (debata)
 6.Porządek dzienny: patrz protokół
 7.Skład grup politycznych: patrz protokół
 8.Głosowanie
  8.1.System przywozu ryżu (głosowanie)
  8.2.Dotacje dla przetwórstwa lnu i konopii uprawianych na włókno (głosowanie)
  8.3.Umowa WE/Republika Albanii dotycząca niektórych aspektów usług lotniczych (głosowanie)
  8.4.Umowa WE/Serbia i Czarnogóra dotycząca niektórych aspektów usług lotniczych (głosowanie)
  8.5.Umowa WE/Była Jugosłowiańska Republika Macedonii dotycząca niektórych aspektów usług lotniczych (głosowanie)
  8.6.Umowa WE/Rumunia dotycząca niektórych aspektów usług lotniczych (głosowanie)
  8.7.Umowa WE/Republika Mołdowy dotycząca niektórych aspektów usług lotniczych (głosowanie)
  8.8.Umowa WE/Maroko dotycząca niektórych aspektów usług lotniczych (głosowanie)
  8.9.Przedłużenie Protokołu dotyczącego Umowy z Wyspami Świętego Tomasza i Książęcą w sprawie połowów (głosowanie)
  8.10.Umowa WE/Angola w sprawie połowów (głosowanie)
  8.11.Miejsce świadczenia usług (VAT) (głosowanie)
  8.12.Wniosek o uchylenie immunitetu Tobiasa Pflügera (głosowanie)
  8.13.Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne dotyczące żywności (głosowanie)
  8.14.Dodawanie do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji (głosowanie)
  8.15.Odnowienie zasobów węgorza europejskiego (głosowanie)
  8.16.Porozumienie partnerskie WE/Maroko w sprawie połowów (głosowanie)
  8.17.Monitorowanie stosowania prawa wspólnotowego (2003 i 2004 r.) (głosowanie)
  8.18.Lepsze stanowienie prawa (2004 r.): stosowanie zasady pomocniczośc (głosowanie)
 9.Uroczyste posiedzenie - Autonomia Palestyńska
 10.Głosowanie (ciąg dalszy)
  10.1.Wdrażanie, konsekwencje i wpływ obowiązującego prawodawstwa dotyczącego rynku wewnętrznego (głosowanie)
  10.2.Strategia uproszczenia otoczenia regulacyjnego (głosowanie)
  10.3.Wyniki przeglądu wniosków legislacyjnych nierozpatrzonych przez prawodawcę (głosowanie)
 11.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 12.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 13.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 14.Sprawozdanie w sprawie postępu na drodze do przystąpienia Bułgarii i Rumunii (debata)
 15.Czas na zapytania (zapytania do Komisji)
 16.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 17.Przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (debata)
 18.Finansowanie normalizacji europejskiej (debata)
 19.Powołanie członka zarządu Europejskiego Banku Centralnego (debata)
 20.Finanse publiczne w UGW (debata)
 21.Porządek dzienny następnego posiedzenia: patrz protokół
 22.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (755 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (1105 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności