Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Torek, 16. maj 2006 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 3.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razglasitev vloženih predlogov): glej zapisnik
 4.Doprinos Komisije Evropskemu Svetu v juniju 2006 (razprava)
 5.Večja okoljska učinkovitost sistema tovornega prometa ("Marco Polo II") (razprava)
 6.Dnevni red: glej zapisnik
 7.Članstvo v političnih skupinah: glej zapisnik
 8.Čas glasovanja
  8.1.Uvozni režim za riž (glasovanje)
  8.2.Pomoč za predelavo lanu in konoplje, ki se ju goji za vlakna (glasovanje)
  8.3.Sporazum ES-Republika Albanija o nekaterih vidikih storitev zračnega prevoza (glasovanje)
  8.4.Sporazum ES-Srbija in Črna gora o nekaterih vidikih storitev zračnega prevoza (glasovanje)
  8.5.Sporazum ES-Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija o nekaterih vidikih storitev zračnega prevoza (glasovanje)
  8.6.Sporazum ES-Romunija o nekaterih vidikih storitev zračnega prevoza (glasovanje)
  8.7.Sporazum ES-Moldavija o nekaterih vidikih storitev zračnega prevoza (glasovanje)
  8.8.Sporazum ES-Kraljevina Maroko o nekaterih vidikih storitev zračnega prevoza (glasovanje)
  8.9.Podaljšanje veljavnosti Protokola k Sporazumu o ribolovu z Demokratično republiko São Tomé in Príncipe (glasovanje)
  8.10.Sporazum o ribolovu ES-Angola (glasovanje)
  8.11.Kraj opravljanja storitev (DDV) (glasovanje)
  8.12.Zahteva za odvzem imunitete Tobiasu Pflügerju (glasovanje)
  8.13.Prehranske in zdravstvene trditve na živilih (glasovanje)
  8.14.Dodajanje vitaminov, mineralov in nekaterih drugih snovi živilom (glasovanje)
  8.15.Obnova staleža evropske jegulje (glasovanje)
  8.16.Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju ES-Maroko (glasovanje)
  8.17.Nadzor uporabe zakonodaje Skupnosti (2003 in 2004) (glasovanje)
  8.18.Boljša priprava zakonodaje 2004: uporaba načela subsidiarnosti (glasovanje)
 9.Slavnostna seja - Palestinska oblast
 10.Čas glasovanja (nadaljevanje)
  10.1.Izvajanje, posledice in vpliv veljavne zakonodaje notranjega trga (glasovanje)
  10.2.Strategija poenostavitve zakonodajnega okolja (glasovanje)
  10.3.Izid pregleda zakonodajnih predlogov, ki čakajo na obravnavo zakonodajalca (glasovanje)
 11.Obrazložitev glasovanja
 12.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 13.Sprejetje zapisnika predhodne seje: glej zapisnik
 14.Poročilo o napredku Bolgarije in Romunije na poti k pristopu (razprava)
 15.Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)
 16.Sestava odborov in delegacij: gl. zapisnik
 17.Predpisi za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (razprava)
 18.Financiranje evropske standardizacije (razprava)
 19.Imenovanje člana izvršilnega odbora Evropske centralne banke (razprava)
 20.Javne finance v EMU (razprava)
 21.Dnevni red naslednje seje: glej zapisnik
 22.Zaključek seje
Razprave
Pregledana izdaja (755 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (1105 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov