Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Woensdag 31 mei 2006 - Brussel Uitgave PB

Situatie van de gevangenen in Guantanamo (debat)
MPphoto
 
 

  Cem Özdemir (Verts/ALE). - (DE) Mevrouw de Voorzitter, mevrouw de fungerend voorzitter, mevrouw de commissaris, Guantanamo is uitgegroeid tot een symbool voor het schenden van de mensenrechten en de beginselen van de rechtsstaat. Voor ons Europeanen is het gemakkelijk om kritiek uit te oefenen op de situatie. Wij mogen echter niet alleen de aandacht vestigen op zaken die onverenigbaar zijn met de mensenrechten en de rechtsstaat, maar wij moeten ons ook afvragen wat onze eigen verantwoordelijkheid is en hoe wij een bijdrage aan een oplossing kunnen leveren.

Zelfs mensen die door de Amerikanen onschuldig zijn bevonden, kunnen niet naar hun eigen land terugkeren. Ook weigeren de Verenigde Staten terecht om deze mensen naar landen terug te sturen als zij een risico op folteringen of vervolging lopen. Wij moeten gezamenlijk een antwoord op de vraag zien te vinden wat het alternatief voor deze mensen is. Het lot van de mensen in Guantanamo raakt ons allemaal en kan ons niet onverschillig laten.

Tot slot - en dit is ook iets waar wij vandaag de nadruk op moeten leggen - zijn ook Europese regeringen betrokken geweest bij de uitlevering en gedeeltelijk ook bij het verhoren van gevangenen in Guantanamo Bay. Dat geldt bijvoorbeeld in het geval van Murat Kurnaz. Als wij serieus eisen dat Guantanamo Bay definitief wordt gesloten, moeten wij de daad bij het woord voegen.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid