Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Woensdag 31 mei 2006 - Brussel Uitgave PB

Transatlantische partnerschapsovereenkomst EU/Verenigde Staten van Amerika - Transatlantische economische betrekkingen EU/VS (debat)
MPphoto
 
 

  Cem Özdemir, namens de Verts/ALE-Fractie. - (DE) Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de fungerend voorzitter van de Raad, ik zal me concentreren op het verslag van de heer Brok. In zoverre het verslag gaat over het Internationaal Strafhof of het vraagstuk van de voedselveiligheid wensen we dat er duidelijke taal wordt gesproken. Naar mijn mening is het belangrijk om te waarborgen dat met het Europese standpunt op passende wijze rekening wordt gehouden.

In verband met het transatlantische partnerschap, dat van kracht dient te worden in 2007, is echter het feit van belang dat de huidige Amerikaanse regering een soort lame duck is geworden. Dus is het de vraag of het zinvol is om een dergelijke overeenkomst te sluiten met de huidige regering.

Tot slot wil ik een punt aansnijden in verband met het milieubeleid, waaraan mijn fractie bijzonder grote waarde hecht. Ik wil bij alle afgevaardigden Al Gore’s nieuwe documentaire van harte aanbevelen; met zijn film An Inconvenient Truth maakt hij onze vrienden in de VS attent op het buitengewoon belangrijke probleem van de algemene temperatuurstijging, een probleem dat ook een grotere rol dient te spelen in dit verslag. Ik wil Al Gore citeren, die heeft gezegd:

(EN) ‘Ik geloof zelfs dat de kans aanwezig is dat Bush en Cheney zich binnen twee jaar genoodzaakt zullen zien om hun standpunt over deze crisis te wijzigen.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid