Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Neljapäev, 1. juuni 2006 - BrüsselUuendatud versioon
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid (vaata protokolli)
 3.Meeste ja naiste võrdsed võimalused ning võrdne kohtlemine tööhõive ja elukutse küsimustes (arutelu)
 4.Romi naiste olukord Euroopa Liidus (arutelu)
 5.Naiste olukord relvastatud konfliktides ning nende roll konfliktijärgsete riikide ülesehitus- ja demokratiseerimisprotsessis (arutelu)
 6.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 7.Hääletused
  7.1.Statistika eesmärgil kasutatavad ettevõtlusregistrid (hääletus)
  7.2.Konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogramm (2007-2013) (hääletus)
  7.3.Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad arengumaades (hääletus)
  7.4.Pediaatrias kasutatavad ravimid (hääletus)
  7.5.Meeste ja naiste võrdsed võimalused ning võrdne kohtlemine tööhõive ja elukutse küsimustes (hääletus)
  7.6.Kultuuridevahelise dialoogi Euroopa aasta (2008) (hääletus)
  7.7.Euroopa Ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatava finantsmääruse üksikasjalikud rakenduseeskirjad (hääletus)
  7.8.Laste vastu toime pandud seksuaalkuritegudes süüdimõistmistest tulenevad keelud (hääletus)
  7.9.Humanitaarkriis Palestiina territooriumil ning Euroopa Liidu roll (hääletus)
  7.10.Kinnipeetavate olukord Guantanamos (hääletus)
  7.11.ELi ja Ameerika Ühendriikide Atlandi-ülene partnerlusleping (hääletus)
  7.12.ELi ja Ameerika Ühendriikide Atlandi-ülesed majandussuhted (hääletus)
  7.13.Euroala laienemine (hääletus)
  7.14.Euroopa Parlamendi tulude ja kulude esialgne eelarvestus (2007) (hääletus)
  7.15.Kaubanduspoliitika kujundamine selliselt, et maksimeerida kaubanduse panust vaesusevastasesse võitlusesse (hääletus)
  7.16.Energiatõhusus (Roheline raamat) (hääletus)
  7.17.Romi naiste olukord Euroopa Liidus (hääletus)
  7.18.Naiste olukord relvastatud konfliktides ning nende roll konfliktijärgsete riikide ülesehitus- ja demokratiseerimisprotsessis (hääletus)
  7.19.Nõelatorkest põhjustatud vigastuste tagajärjel vere kaudu levivad nakkused (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vaata protokolli)
 10.Parlamentaarse puutumatuse kaitsmise taotlus (vaata protokolli)
 11.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vaata protokolli)
 12.Teatud dokumente puudutavad otsused (vaata protokolli)
 13.Istungil vastuvõetud tekstide edastamine (vaata protokolli)
 14.Järgmiste istungite ajakava (vaata protokolli)
 15.Istungjärgu vaheaeg
Arutelud
Uuendatud versioon (310 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (547 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika