Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Úterý, 13. června 2006 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Předložení dokumentů: viz zápis
 3.Následný postup na základě postojů a usnesení Parlamentu: viz zápis
 4.Žádost o ochranu parlamentní imunity: viz zápis
 5.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis
 6.Výzkum, technický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013, FP7) ***I – Výzkum a odborná příprava v oblasti jaderné energie (2007 – 2011) * (rozprava)
 7.Hlasování
  7.1.Upravení aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska, pokud jde o rozvoj venkova (hlasování)
  7.2.Upravení přílohy VIII aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska (hlasování)
  7.3.Dohoda ES/Bosna a Hercegovina o některých aspektech leteckých služeb (hlasování)
  7.4.Protokol o zemědělství v horských oblastech k Alpské úmluvě (hlasování)
  7.5.Uzavření Protokolu o ochraně půdy, Protokolu o energii a Protokolu o cestovním ruchu k Alpské úmluvě jménem Evropského společenství (hlasování)
  7.6.Ochrana podzemních vod před znečištěním (hlasování)
  7.7.Infrastruktura pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) (hlasování)
  7.8.Hodnocení povodní a protipovodňová opatření (hlasování)
  7.9.Finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (hlasování)
  7.10.Situace zajatců na základně Guatánamo (hlasování)
  7.11.Infekce přenášené krví v důsledku zranění injekční jehlou (pokračování hlasování)
  7.12.Jednání Petičního výboru (2004-2005) (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 10.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 11.Přivítání
 12.Plánování připravenosti a reakce na pandemii chřipky v Evropském společenství (rozprava)
 13.Situace lidských práv v Tunisku (rozprava)
 14.17. zasedání EU-Rusko (26. května 2006) (rozprava)
 15.Doba vyhrazená pro otázky (otázky na Komisi)
 16.Důsledky rozsudku Soudního dvora ze dne 13. 9. 2005 (C-176/03 Komise proti Radě) (rozprava)
 17.Ochrana osobních údajů (rozprava)
 18.Evropský příkaz k výkonu trestu a předávání odsouzených osob (rozprava)
 19.Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (rozprava)
 20.Rámcová strategie pro zákaz diskriminace a pro rovné příležitosti pro všechny (rozprava)
 21.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 22.Ukončení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (733 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (1255 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí