Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 14. júna 2006 - Štrasburg Revidované vydanie

6. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
Zápisnica
  

(La séance, suspendue à 13h20 est reprise à 15 heures)

 
  
  

PRZEWODNICZY: J. ONYSZKIEWICZ
Wiceprzewodniczący

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia