Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 14. júna 2006 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Európska rada (Brusel, 15.-16.jún 2006) (rozprava)
 3.Privítanie
 4.Hlasovanie
  4.1.Európsky trestný príkaz (hlasovanie)
  4.2.Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (hlasovanie)
  4.3.Ochrana osobných údajov (hlasovanie)
  4.4.Plánovanie pripravenosti a reakcie na pandémiu chrípky v ES (hlasovanie)
  4.5.Dôsledky rozsudku Súdneho dvora z 13.9.2005 (C-176/03 Komisia v. Rada) (hlasovanie)
  4.6.Rámcová stratégia pre nediskrimináciu a pre rovnaké príležitosti pre všetkých (hlasovanie)
  4.7.Bulharsko a Rumunsko (Európska rada 15.-16. júna 2006) (hlasovanie)
  4.8.Ďalšie kroky v období reflexie a analýza budúcnosti Európy (Európska rada 15.-16. júna 2006) (hlasovanie)
 5.Vysvetlenia hlasovania
 6.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 7.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 8.Stratégia trvalo udržateľného rozvoja (rozprava)
 9.Nárast rasovo motivovaného a homofóbneho násilia v Európe (rozprava)
 10.Ľahké zbrane a zbrane malého kalibru (rozprava)
 11.Hodina otázok (otázky pre Radu)
 12.Spoločné pravidlá v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva (rozprava)
 13.Zavádzanie európskeho systému železničnej signalizácie ERTMS/ETCS (rozprava)
 14.Pobrežný rybolov a problémy, ktorým čelia rybári (rozprava)
 15.Opatrenia na vykonanie (úrovne 2) smernice MIFID 2004/39/ES (rozprava)
 16.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 17.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (797 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (1344 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia