Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Dinsdag 4 juli 2006 - Straatsburg Uitgave PB

Meer onderzoek en innovatie - Investeren voor groei en werkgelegenheid (debat)
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE). (MT) Het is evident, mevrouw de Voorzitter, dat de Verenigde Staten van Amerika en Japan Europa voorbijgestreefd zijn op drie vitale gebieden. Dat zijn groei, onderzoek en productie.

We weten dat Europa veel meer ontwikkelingsmogelijkheden heeft dan die het nu benut. We weten ook dat de werkloosheid te hoog is. En we hebben ons een houding aangemeten waarbij we met onze vinger naar de nieuwe geïndustrialiseerde landen wijzen. Vandaag hebben we het over China, morgen over India, en overmorgen over Brazilië. Dat is echter niet de waarheid; de waarheid is dat Europa het initiatief niet naar zich toegetrokken heeft en ook niet heeft begrepen hoe belangrijk vernieuwing, onderzoek, technologie en informatica zijn.

We moeten niet vergeten dat we onszelf de doelstelling hebben opgelegd van 3 procent van het BBP. En nu zeggen we dat die doelstelling moeilijk te realiseren is, en de landen – en hiermee eindig ik –, de landen die profiteren van de structuurfondsen zouden een deel van dit geld moeten aanwenden om deze doelstelling te verwezenlijken.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid