Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Debašu stenogramma
Otrdiena, 2006. gada 4. jūlijs - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 3.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem) (sk. protokolu)
 4.Ģenerāļa Franko dumpja Spānijā septiņdesmitā gadadiena - (Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja un politisko grupu paziņojumi)
 5.Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Eiropas Sociālais fonds un Kohēzijas fonds (vispārīgi noteikumi - Kohēzijas fonda izveide - Eiropas Sociālais fonds - Eiropas Reģionālās attīstības fonds - Eiropas teritoriālās sadarbības grupa (ETSG) (debates)
 6.Balsošanas laiks
  6.1.Pieprasījums apspriesties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju: Struktūrpolitikas ietekme un sekas Eiropas Savienības kohēzijai (Reglamenta 117. pants) (balsojums)
  6.2.Pieprasījums apspriesties ar Reģionu komiteju: Struktūrpolitikas ietekme un sekas Eiropas Savienības kohēzijai (Reglamenta 118. pants) (balsojums)
  6.3.Transnacionālā organizētā noziedzība (migrantu nelikumīga ievešana) (balsojums)
  6.4.Transnacionālā organizētā noziedzība (cilvēku tirdzniecība) (balsojums)
  6.5.Kā Eiropas Kopienas iestādēm un struktūrām piemērot Orhūsas Konvenciju (balsojums)
  6.6.Baterijas, akumulatori un bateriju un akumulatoru atkritumi (balsojums)
  6.7.Eiropas Sociālais fonds (balsojums)
  6.8.Eiropas Reģionālās attīstības fonds (balsojums)
  6.9.Eiropas teritoriālās sadarbības grupa (ETSG) (balsojums)
  6.10.Tiesas un ārpustiesas civillietu un komerclietu dokumentu izsniegšana Eiropas Savienības dalībvalstīs (balsojums)
  6.11.Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Eiropas Sociālais fonds un Kohēzijas fonds (vispārīgi noteikumi) (balsojums)
  6.12.Kohēzijas fonda izveide (balsojums)
  6.13.Kabotāža un starptautisko līgumreisu kuģu pakalpojumi (balsojums)
  6.14.EK pašu resursu sistēma (balsojums)
  6.15.Apdrošināšanas sabiedrības "Equitable Life Assurance Society" krīze (balsojums)
  6.16.Konsolidācija finanšu pakalpojumu nozarē (balsojums)
  6.17.Jaunākās izmaiņas un perspektīvas uzņēmējdarbības tiesībās (balsojums)
  6.18.Kā samazināt aviācijas ietekmi uz klimata pārmaiņām (balsojums)
 7.Balsojumu skaidrojumi
 8.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 9.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 10.Eiropas uzņēmumu reorganizācijas ekonomiskās un sociālās sekas (debates)
 11.Pētniecības un inovācijas sekmēšana - ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai (debates)
 12.ES apstrādes rūpniecība - ceļā uz integrētāku pieeju rūpniecības politikai (debates)
 13.Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)
 14.ES apstrādes rūpniecība - ceļā uz integrētāku pieeju rūpniecības politikai (debašu turpināšana)
 15.Tehniskās prasības attiecībā uz iekšējo ūdensceļu kuģiem (debates)
 16.Civilā aviācija (tehnisko prasību un administratīvo procedūru saskaņošana) (debates)
 17.Radioaktīvo atkritumu un izlietotas kodoldegvielas pārvadājumi (debates)
 18.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 19.Sēdes slēgšana
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (744 kb)
 
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (1097 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika