Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2005/0272(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0174/2006

Indgivne tekster :

A6-0174/2006

Forhandlinger :

PV 04/07/2006 - 17
CRE 04/07/2006 - 17

Afstemninger :

PV 05/07/2006 - 4.4
CRE 05/07/2006 - 4.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2006)0300

Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 5. juli 2006 - Strasbourg EUT-udgave

4.4. Radioaktivt affald og brugt brændsel (afstemning)
Protokol
  

Før afstemningen om ændringsforslag 23

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter, for Verts/ALE-Gruppen. - (EN) Hr. formand! Jeg ønsker på vegne af Verts/ALE-Gruppen at anmode om, at ændringsforslag 23 sættes under afstemning ved navneopråb.

 
  
  

(Parlamentet vedtog afstemning ved navneopråb)

Efter afstemningen

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI). - (FR) Hr. formand! Hvis ikke jeg tager fejl, skulle stemmelighed, som vi konstaterede for et øjeblik siden, medføre, at forslaget var forkastet i henhold til forretningsordenens artikel 153, stk. 3. Det er min opfattelse, men jeg kan tage fejl.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Vi følger artikel 153, stk. 2, i forretningsordenen, hvori følgende er fastsat: "I tilfælde af stemmelighed ved afstemningen om en dagsorden som helhed (artikel 132) eller en protokol som helhed (artikel 172) eller ved en delt afstemning, jf. artikel 157, anses teksten for vedtaget".

Mange tak for Deres bemærkninger.

 
  
MPphoto
 
 

  Rebecca Harms (Verts/ALE). - (DE) Hr. formand! Jeg beklager, at Kommissionen ikke har taget ordet. Den afgørelse, vi netop har truffet om eksport af atomaffald, er relevant for det forestående G8-topmøde. Jeg forventer, at Kommissionen i overensstemmelse med formiddagens forhandling gør menneskerettigheder og miljøsituationen ved Ural omkring oparbejdningsanlæggene Majak og Tscheljabinsk til et tema direkte over for præsident Putin.

(Bifald)

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Ordføreren kunne have anmodet om svar fra Kommissionen, men gjorde det ikke. Det er derfor korrekt.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik