Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0272(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0174/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0174/2006

Συζήτηση :

PV 04/07/2006 - 17
CRE 04/07/2006 - 17

Ψηφοφορία :

PV 05/07/2006 - 4.4
CRE 05/07/2006 - 4.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0300

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 5 Ιουλίου 2006 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

4.4. Αποστολές ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου (ψηφοφορία)
Συνοπτικά πρακτικά
  

Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 23:

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. (EN) Κύριε Πρόεδρε, εξ ονόματος της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία, ζητώ τη διενέργεια ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση επί του θέματος.

 
  
  

(Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση)

Μετά την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, αν δεν απατώμαι, σύμφωνα με το άρθρο 153, παράγραφος 3, του Κανονισμού, η ισοψηφία που μόλις τώρα σημειώθηκε θα έπρεπε να έχει οδηγήσει σε απόρριψη. Αυτή την εντύπωση έχω, παρότι ενδέχεται και να κάνω λάθος.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Εφαρμόζουμε το άρθρο 153, παράγραφος 2, του Κανονισμού, σύμφωνα με το οποίο: «Εάν υπάρξει ισοψηφία όσον αφορά την ημερήσια διάταξη στο σύνολό της (άρθρο 132) ή τα Πρακτικά στο σύνολό τους (άρθρο 172) ή κείμενο που έχει τεθεί σε ψηφοφορία κατά τμήματα σύμφωνα με το άρθρο 116, το κείμενο που τίθεται σε ψηφοφορία θεωρείται ότι εγκρίνεται».

Σας ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας.

 
  
MPphoto
 
 

  Rebecca Harms (Verts/ALE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, λυπάμαι διότι δεν έλαβε τον λόγο η Επιτροπή. Η απόφαση που μόλις λάβαμε για τις εξαγωγές πυρηνικών αποβλήτων είναι σημαντική για την επικείμενη σύνοδο κορυφής του Ομίλου των 8. Αναμένω από την Επιτροπή, βάσει της συζήτησης που έγινε σήμερα το πρωί, να θέσει ευθέως στον Πρόεδρο Πούτιν το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κατάστασης του περιβάλλοντος στα Ουράλια σχετικά με τις μονάδες επανεπεξεργασίας Mayak και Chelyabinsk.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Ο εισηγητής θα μπορούσε να είχε υποδείξει ότι περίμενε απάντηση από την Επιτροπή, κάτι που δεν έπραξε. Ως εκ τούτου, δεν τίθεται θέμα.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου