Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2005/0272(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0174/2006

Ingediende teksten :

A6-0174/2006

Debatten :

PV 04/07/2006 - 17
CRE 04/07/2006 - 17

Stemmingen :

PV 05/07/2006 - 4.4
CRE 05/07/2006 - 4.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2006)0300

Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 5 juli 2006 - Straatsburg Uitgave PB

4.4. Overbrenging van radioactieve afvalstoffen en verbruikte splijtstof (stemming)
Notulen
  

Vóór de stemming over amendement 23

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter, namens de Verts/ALE-Fractie. - (EN) Voorzitter, namens de Verts/ALE-Fractie verzoek ik om een hoofdelijke stemming hierover.

 
  
  

(Het Parlement willigt het verzoek om hoofdelijke stemming in)

Na de stemming

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI).(FR) Mijnheer de Voorzitter, als ik me niet vergis, had de stemming in onderdelen van daarnet op grond van artikel 153, lid 3, van ons Reglement moeten leiden tot verwerping. Zo zie ik het, maar ik kan me vergissen.

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. - We passen artikel 153, lid 2, van het Reglement toe. Dat luidt als volgt: "Ingeval de stemmen staken bij stemming over de agenda in haar geheel (artikel 132) of de notulen in hun geheel (artikel 172), of over een tekst die in onderdelen in stemming is gebracht overeenkomstig artikel 157, wordt de tekst geacht te zijn aangenomen."

Dank u voor uw opmerkingen.

 
  
MPphoto
 
 

  Rebecca Harms (Verts/ALE).(DE) Mijnheer de Voorzitter, ik vind het jammer dat de Commissie het woord niet genomen heeft. Het besluit dat we zonet over atoomtransporten genomen hebben, is relevant voor de komende G8-ontmoeting. Gezien het debat van vanmorgen verwacht ik van de Commissie dat zij de mensenrechten en de ecologische situatie rond de opwerkingsinstallaties van Majak en Tsjeljabinsk in de buurt van de Oeral bij president Poetin ter sprake brengt.

(Applaus)

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. - De rapporteur had kunnen aangeven dat hij graag een reactie van de Commissie had willen horen, maar dat heeft hij niet gedaan. Een en ander is dus correct verlopen.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid