Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Debašu stenogramma
Trešdiena, 2006. gada 5. jūlijs - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Somijas prezidentūras programmas izklāsts (debates)
 3.Situācija Palestīnā (debates)
 4.Balsošanas laiks
  4.1.Policijas pārrobežu sadarbības pastiprināšana starptautiskos pasākumos Eiropas Savienībā (balsojums)
  4.2.Tehniskās prasības attiecībā uz iekšējo ūdensceļu kuģiem (balsojums)
  4.3.Civilā aviācija (tehnisko prasību un administratīvo procedūru saskaņošana) (balsojums)
  4.4.Radioaktīvo atkritumu un izlietotas kodoldegvielas pārvadājumi (balsojums)
  4.5.Pētniecības un inovācijas sekmēšana - ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai (balsojums)
  4.6.ES apstrādes rūpniecība - ceļā uz integrētāku pieeju rūpniecības politikai (balsojums)
 5.Apsveikšana
 6.Balsojumu skaidrojumi
 7.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 8.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 9.Reliģiskā mantojuma aizsardzība un saglabāšana Kipras ziemeļu daļā (rakstiska deklarācija)
 10.Starpvalstu adopcija Rumānijā (rakstiska deklarācija) (sk. protokolu)
 11.Iespējamā CIP veiktā Eiropas valstu izmantošana, lai pārvadātu un nelikumīgi turētu apcietinājumā gūstekņus (debates)
 12.Datu pārtveršana SWIFT sistēmas bankas pārskaitījumos, ko veic amerikāņu slepenie dienesti (debates)
 13.Jautājumu laiks (jautājumi Padomei)
 14.Vīzu politika attiecībā uz Rietumbalkānu valstīm (debates)
 15.Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras (Iestāžu nolīgums) - Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras (noteikumi) (debates)
 16.Savstarpējas informēšanas procedūra patvēruma un imigrācijas jomā - Stratēģija un līdzekļi imigrantu integrācijai Eiropas Savienībā - Eiropas Savienības iimigrācijas politika (debates)
 17.AIDS, laiks rīkoties! (debates)
 18.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 19.Sēdes slēgšana
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (750 kb)
 
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (1151 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika