Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 5. júla 2006 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predstavenie programu fínskeho predsedníctva (rozprava)
 3.Situácia v Palestíne (rozprava)
 4.Hlasovanie
  4.1.Posilnenie cezhraničnej policajnej spolupráce pri medzinárodných podujatiach v Európskej únii (hlasovanie)
  4.2.Technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej plavby (hlasovanie)
  4.3.Civilné letectvo (harmonizácia technických požiadaviek a administratívnych postupov) (hlasovanie)
  4.4.Zásielky rádioaktívneho odpadu a vyhoreného jadrového paliva (hlasovanie)
  4.5.Viac výskumu a inovácií - investovanie do rastu a zamestnanosti (hlasovanie)
  4.6.Výroba v EÚ - smerom k integrovanejšiemu prístupu k priemyselnej politike (hlasovanie)
 5.Privítanie
 6.Vysvetlenia hlasovania
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 8.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 9.Ochrana a uchovávanie náboženského dedičstva v severnej časti Cypru (písomné vyhlásenie)
 10.Medzištátne osvojenia v Rumunsku (písomné vyhlásenie): pozri zápisnicu
 11.Údajné využívanie európskych krajín prostredníctvom CIA na účely prepravy a nezákonného zadržiavania väzňov (rozprava)
 12.Zadržiavanie údajov o bankových prevodoch v systéme SWIFT americkou tajnou službou (rozprava)
 13.Hodina otázok (otázky pre Radu)
 14.Vízová politika voči krajinám západného Balkánu (rozprava)
 15.Výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (Medziinštitucionálna dohoda) (rozprava)
 16.Vzájomná výmena informácií o opatreniach v oblasti azylu a prisťahovalectva - Integrácia prisťahovalcov v Európskej únii - Prisťahovalecká politika Euróopskej únie (rozprava)
 17.AIDS, je čas konať! (rozprava)
 18.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 19.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (750 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (1151 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia