Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 5 juli 2006 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Presentation av det finska ordförandeskapets program (debatt)
 3.Situationen i Palestina (debatt)
 4.Omröstning
  4.1.Förstärkning av gränsöverskridande polissamarbete vid internationella evenemang i Europeiska unionen (omröstning)
  4.2.Tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart (omröstning)
  4.3.Civil luftfart (harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden) (omröstning)
  4.4.Radioaktivt avfall och använt kärnbränsle (omröstning)
  4.5.Mer forskning och innovation – Att investera i tillväxt och sysselsättning (omröstning)
  4.6.EU:s tillverkningsindustri – Mot en mer integrerad industripolitik (omröstning)
 5.Välkomsthälsning
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser till avgivna röster och röstavsikter: se protokollet
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 9.Skydd och bevarande av det religiösa arvet i norra delen av Cypern (skriftlig förklaring)
 10.Internationell adoption i Rumänien (skriftlig förklaring): se protokollet
 11.CIA:s påstådda användning av europeiska länder för transport och illegal internering av fångar (debatt)
 12.Amerikanska säkerhetstjänstens granskning av uppgifter i samband med banktransaktioner via systemet Swift (debatt)
 13.Frågestund (frågor till rådet)
 14.Viseringspolicy gentemot länderna på västra Balkan (debatt)
 15.Kommissionens genomförandebefogenheter (interinstitutionellt avtal) – Kommissionens genomförandebefogenheter (förfaranden) (debatt)
 16.Ömsesidigt informationsutbyte rörande asyl och invandring – Integration av invandrare inom Europeiska unionen – Europeiska unionens invandringspolitik (debatt)
 17.HIV, dags att leverera! (debatt)
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 19.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (704 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (1274 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy