Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/2245(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0207/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0207/2006

Συζήτηση :

PV 06/07/2006 - 4
CRE 06/07/2006 - 4

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2006 - 6.18
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0320

Συζητήσεις
Πέμπτη 6 Ιουλίου 2006 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

4. Δίκαιο εμπόριο και ανάπτυξη (συζήτηση)
PV
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την έκθεση (A6-0207/2006) του κ. Frithjof Schmidt, εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης, σχετικά με το δίκαιο εμπόριο και την ανάπτυξη (2005/2245(INI)).

 
  
MPphoto
 
 

  Frithjof Schmidt (Verts/ALE), εισηγητής. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, μέσω της έκθεσης σχετικά με το δίκαιο εμπόριο και την ανάπτυξη, εμείς, ως Κοινοβούλιο, ανταποκρινόμαστε στην εκπληκτική ιστορία οικονομικής και πολιτικής επιτυχίας που είναι το δίκαιο εμπόριο.

Τα τελευταία χρόνια, οι ρυθμοί ανάπτυξης του δίκαιου εμπορίου στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί, κατά μέσο όρο, κατά 20%, με ανοδική τάση. Σε μεμονωμένες χώρες, έχουμε μερίδια αγοράς μέχρι και 20%, όπως στην περίπτωση του καφέ στη Μεγάλη Βρετανία. Όλα αυτά χρησιμεύουν για να δείξουν την επιτυχία μια πρωτοβουλίας της κοινωνίας των πολιτών κάτω από συνθήκες αγοράς η οποία, μέχρι στιγμής, έχει προχωρήσει χωρίς σημαντική κρατική υποστήριξη και χρηματοδότηση. Ταυτόχρονα, αυτή η πρωτοβουλία έχει επίσης άμεση επιτυχία στην καταπολέμηση της φτώχειας καθώς οι δίκαιες τιμές εγγυώνται ένα δίκαιο εισόδημα. Είναι επίσης πολύ κρίσιμο όσον αφορά την κοινωνική ανάπτυξη στα νότια κράτη να λαμβάνουν οι παραγωγοί αυτών των χωρών ένα δίκαιο εισόδημα.

Ταυτόχρονα, όλο το θέμα αποδεικνύει το υψηλό επίπεδο ευαισθητοποίησης εκ μέρους των ευρωπαίων καταναλωτών και το ενδιαφέρον τους για την κοινωνική υπευθυνότητα σχετικά με το εμπόριο σε διεθνές επίπεδο καθώς και την υψηλή ποιότητα των προϊόντων. Αυτό το θέμα επομένως αφορά επίσης την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών. Δίκαιες τιμές, δίκαιες συνθήκες εργασίας και παραγωγής, συμμόρφωση με τα οικολογικά πρότυπα· όλα αυτά τα πράγματα είναι εξίσου ωφέλιμα για την ποιότητα ζωής των παραγωγών του νότου και των καταναλωτών του βορρά.

Υπήρχε επίσης ευρεία συμφωνία στην Επιτροπή Ανάπτυξης, κάτι για το οποίο είμαι πολύ ευχαριστημένος. Σε αυτό το σημείο επομένως, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλους τους συναδέλφους μου στην Επιτροπή Ανάπτυξης, τους σκιώδεις εισηγητές, και τους συντονιστές, για τις εποικοδομητικές συμβουλές τους. Η έκθεση υιοθετήθηκε ομόφωνα στην επιτροπή. Είχαν προηγηθεί εντατικές συζητήσεις μεταξύ του κινήματος δίκαιου εμπορίου και πολυάριθμων οργανώσεων σχετικά με τα προβλήματα του δίκαιου εμπορίου. Στην επιτροπή, εκπονήσαμε από κοινού και προωθήσαμε κριτήρια που πρέπει να πληρούνται από προϊόντα που φέρουν τη σήμανση «δίκαιο εμπόριο» προκειμένου να μην εξαπατώνται οι καταναλωτές.

Αυτή η έκθεση καλεί επομένως την Επιτροπή να υποβάλει μια σύσταση σχετικά με το δίκαιο εμπόριο. Αυτό συνεπάγεται την προώθηση μιας πολιτικής και οικονομικής αντίληψης και όχι, για παράδειγμα, την προώθηση μιας εμπορικής ονομασίας, δεν συνεπάγεται έναν δεσμευτικό νομικά, λεπτομερή κανονισμό ούτε έναν Νόμο Διεθνούς Εμπορίου για το σύνολο της Ευρώπης. Δεν είναι, ούτε πρέπει να είναι, πρόθεσή μας να ρυθμίσουμε υπερβολικά και, επομένως, να εμποδίσουμε πιθανόν αυτή την επιτυχημένη, ακμάζουσα αγορά. Ωστόσο, συνεπάγεται τον καθορισμό κριτηρίων που αποτελούν την ουσία της έννοιας «δίκαιο εμπόριο».

Κριτήρια κλειδιά που έχουν προωθηθεί για τον σκοπό αυτό στην έκθεση συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τιμές παραγωγών που διασφαλίσουν την ύπαρξή τους, πληροφόρηση των καταναλωτών για τις τιμές που διατηρούνται από τους παραγωγούς, δηλαδή, διαφάνεια, τήρηση των βασικών συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας αναφορικά με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και την παιδική εργασία σε σχέση με την παραγωγή, τήρηση των περιβαλλοντικών προτύπων, υποστηρίζοντας την παραγωγή και την πρόσβαση των οργανώσεων παραγωγών στην αγορά και επιβλέποντας τη συμμόρφωση με αυτά τα κριτήρια. Θα ήταν σημαντικό να συμπεριληφθούν αυτά τα σημεία στη σύσταση της Επιτροπής.

Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω ειδικά την Επιτροπή. Ιδιαίτερα στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου, ήταν εμφανής μια δεκτικότητα και, και θα πρόσθετα επίσης, μια προτίμηση για αυτή την έκθεση. Είχαμε άκρως εποικοδομητικές συζητήσεις.

Μία ακόμη προσωπική παρατήρηση: Επίτροπε Mandelson, ξέρω ότι σας αρέσει η σοκολάτα και έχω δει συχνά ότι προτιμάτε τη σοκολάτα δίκαιου εμπορίου από το Oxfam. Αυτές είναι δύο προτιμήσεις που μοιραζόμαστε και οι δυο. Επομένως γνωρίζω ήδη από τις καταναλωτικές συνήθειές σας ότι έχετε μία ανοιχτή αντίληψη για το θέμα αυτό.

Θα ήθελα να σας κάνω ξανά μια ιδιαίτερη έκκληση. Στο πρόγραμμα «βοήθεια για το εμπόριο», που συζητείται τώρα στον ΠΟΕ, δημιουργείστε ένα τομέα «βοήθεια για το δίκαιο εμπόριο». Αν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε μόνο 10% των κεφαλαίων σε αυτό το πεδίο για τον τομέα του δίκαιου εμπορίου, αυτό θα έδινε τεράστια ώθηση σε αυτή την εξαιρετική έννοια. Βοηθήστε μας δίνοντας προνομιακή μεταχείριση στα προϊόντα του δίκαιου εμπορίου στις δημόσιες προσκλήσεις για υποβολή προσφορών, και εμφυσήστε πνοή ζωής στο άρθρο 23 της Συμφωνίας του Κοτονού, σύμφωνα με το οποίο το δίκαιο εμπόριο σε συνεργασία με τα κράτη ΑΚΕ (Αφρική, Καραϊβική και Ειρηνικός) πρέπει να κατέχει σημαντική θέση και να υποστηρίζεται.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια καλά συντονισμένη πολιτική για το δίκαιο εμπόριο. Το Κοινοβούλιο θα κάνει σήμερα, ελπίζω, ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση και στη συνέχεια εξαρτάται από την Επιτροπή να κάνει ένα περαιτέρω σημαντικό βήμα. Χρειαζόμαστε αυτή τη σύσταση, Επίτροπε Mandelson.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Mandelson, Επιτροπή. (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον κ. Schmidt για αυτήν την έκθεση και για το γεγονός ότι επίστησε την προσοχή στις όλο και προκλητικότερες καταναλωτικές μου συνήθειες, οι οποίες φοβάμαι ότι καθίστανται υπερβολικά εμφανείς κατά το πέρας της θητείας μου στη θέση του Επίτροπου Εμπορίου της Ευρώπης. Θα ήθελα ειλικρινά να τον ευχαριστήσω θερμά για αυτήν την έκθεση, η οποία πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά πολύτιμη και θα τύχει καλής υποδοχής.

Το δίκαιο εμπόριο, κατά την άποψή μου, αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία για την ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης και για να εξοπλιστούμε καλύτερα για την καταπολέμηση της φτώχειας στον κόσμο, και, ως ιδέα αναπτύσσεται ταχέως. Πρόκειται αναμφίβολα για μια πολύ δημοφιλή εμπορική πρακτική. Αποκτά διαρκώς μεγαλύτερη απήχηση στην κοινή γνώμη και συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση του κοινού για όλα τα ζητήματα που αφορούν τη βιωσιμότητα.

Δεν προβαίνετε απλώς σε μια καταναλωτική πράξη, η οποία είναι καλή ως προς το περιεχόμενο του αγαθού που καταναλώνετε. Είναι και ένα διανοητικό ερέθισμα. Σας δίνει τροφή για σκέψη και, επομένως, είναι ακόμη πολυτιμότερη. Οι καταναλωτές πράγματι προβληματίζονται και λαμβάνουν υπόψη τις συνθήκες παραγωγής. Ο κόσμος ενδιαφέρεται, δεν τρώει απλώς, και το δίκαιο εμπόριο άνοιξε τον δρόμο με τον ελκυστικότερο τρόπο.

Η Επιτροπή στηρίζει ενεργά το δίκαιο εμπόριο. Αναλάβαμε δεσμεύσεις για το δίκαιο εμπόριο στο πλαίσιο της συμφωνίας του Κοτονού με τις χώρες ΑΚΕ, καθώς και στην ανακοίνωσή μας για τη συνοχή της πολιτικής ανάπτυξης.

Πολλά προγράμματα παροχής αναπτυξιακής και εμπορικής βοήθειας στηρίζουν το δίκαιο εμπόριο: αναπτυξιακά προγράμματα, τα οποία ξεπέρασαν το ποσό των 4 εκατ. ευρώ το 2003, ενώ το ποσό αυτό διαρκώς αυξάνεται. Τα εν λόγω προγράμματα αφορούν κυρίως τη στήριξη των δραστηριοτήτων ΜΚΟ αλλά και την παροχή άμεσης βοήθειας για την εναρμόνιση των εργασιακών προτύπων. Συμμετέχουμε επίσης σε εκδηλώσεις για το δίκαιο εμπόριο.

Κάποιος θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι, ενώ το δίκαιο εμπόριο βοηθά όσους αγοράζουν προϊόντα αυτού του είδους να γαληνέψουν τη συνείδησή τους, άλλοι εξακολουθούν εντούτοις να εκμεταλλεύονται όσους βρίσκονται σε ανάγκη. Το επιχείρημα αυτό με λυπεί: το δίκαιο εμπόριο δεν είναι πανάκεια για όλα τα προβλήματα των φτωχών παραγωγών, ούτε σημαίνει απαραίτητα ότι, επειδή δεν αγοράζετε και δεν καταναλώνετε προϊόντα δίκαιου εμπορίου, εκμεταλλεύεστε τους φτωχούς.

Αυτό που χρειάζεται για την καταπολέμηση της φτώχειας και την ενίσχυση της ανάπτυξης είναι ένα γενικό και συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής. Αυτό το πλαίσιο είναι που πρέπει να αναπτύξουμε και να κατανοήσουμε, και η εν λόγω έκθεση θα μας βοηθήσει να το πράξουμε.

Το δίκαιο εμπόριο είναι ιδιωτικό και περιορίζεται στους συμμετέχοντες παραγωγούς, ενώ οι αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών είναι για όλους. Επομένως, το δίκαιο εμπόριο είναι ειδικό και συγκεκριμένο, οι αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας είναι γενικοί και ευρείας έκτασης, υπάρχει όμως σαφής διασύνδεση μεταξύ των δύο. Ο στόχος ενός ατόμου είναι διαφορετικός από τον στόχο μιας πολιτικής της ΕΕ.

Ένα άτομο πραγματοποιεί μια προσωπική επιλογή. Δικαιούται να πραγματοποιήσει αυτήν την επιλογή. Αυτό δεν μπορεί να μεταφραστεί αυτομάτως σε μια ευρύτερης κλίμακας πολιτική. Ο μεμονωμένος καταναλωτής κοιτάζει ένα πακέτο καφέ, λογικά. Οι φορείς χάραξης πολιτικής, από την άλλη, πρέπει να λάβουν υπόψη τον τομέα ως σύνολο και τις υποχρεώσεις μας προς τον εν λόγω τομέα ως σύνολο.

Χρειαζόμαστε μια ολοκληρωμένη και γενική λύση – μια λύση η οποία δεν πρέπει, επομένως, να περιορίζεται στο δίκαιο εμπόριο. Όπως σωστά υποδεικνύει η έκθεση, υπάρχουν άλλοι φορείς εκτός του συστήματος του δίκαιου εμπορίου, οι οποίοι μπορούν να επιτύχουν παρόμοια αποτελέσματα με αυτά που επιτυγχάνουν οι φορείς του δίκαιου εμπορίου, και οι οποίοι έχουν τις ίδιες δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης και μπορούν να επηρεάσουν τις καταναλωτικές επιλογές και τα προγράμματα του διεθνούς εμπορίου. Πρέπει να αξιοποιήσουμε πλήρως τις δυνατότητες όλων των αξιόπιστων πρωτοβουλιών για τη στήριξη της βιωσιμότητας. Αυτό πρέπει να είναι το κριτήριό μας. Βοηθούν, ενισχύουν, προωθούν τη βιωσιμότητα; Αν ναι, η αντίδραση και η στάση μας απέναντί τους πρέπει να είναι συνάρτηση του γεγονότος αυτού.

Οικοδομώντας επί των προηγούμενων δεσμεύσεων, επιθυμούμε να εξερευνήσουμε με τους εταίρους μας τη χρήση συμφωνιών οικονομικής συνεργασίας με τις χώρες ΑΚΕ, καθώς και άλλων εμπορικών συμφωνιών με σκοπό να συμπεριληφθούν συγκεκριμένα κίνητρα, τα οποία θα έχουν ως στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης των προϊόντων δίκαιου εμπορίου στην αγορά. Εδώ είναι που πιστεύω ότι μπορούμε να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον και την αφοσίωσή μας και να αποκομίσουμε τα μεγαλύτερα οφέλη.

Είναι, επομένως, πολύ χρήσιμο το γεγονός ότι η έκθεση τονίζει τον κίνδυνο που ενέχει η θέσπιση ακατάλληλων εθνικών νομοθεσιών στο πεδίο του δίκαιου εμπορίου. Γνωρίζω ότι έχουν ληφθεί ορισμένες πρωτοβουλίες, οι οποίες ενδέχεται να καταστρέψουν όσα έχει ήδη επιτύχει το δίκαιο εμπόριο. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όσον αφορά τις εν λόγω πρωτοβουλίες και να εξετάσουμε, ως εκ τούτου, κατά πόσο θα ήταν καλύτερα να υιοθετήσουμε μια πιο συνεκτική και συλλογική προσέγγιση, ώστε να αποκομίσουμε τα μέγιστα δυνατά οφέλη για το δίκαιο εμπόριο.

Σε αντίθετη περίπτωση, η υπερβολική προσκόλληση στη συγκεκριμένη προσέγγιση που είναι συνυφασμένη με το δίκαιο εμπόριο ενέχει τον κίνδυνο εισαγωγής διακρίσεων σε βάρος άλλων συστημάτων, ορισμένα εκ των οποίων αναφέρονται στην έκθεσή σας και έχουν παρόμοιες σημάνσεις τις οποίες μπορούμε και πρέπει να στηρίξουμε.

Έχετε δίκιο σχετικά με την ανάγκη προστασίας των καταναλωτών, το ζήτημα είναι με ποιον τρόπο. Πιστεύω ότι ο ρόλος της πολιτικής είναι να διασφαλίσει ότι τα μηνύματα που δίνονται στους καταναλωτές είναι ακριβή και διαφανή, και χαίρομαι που και αυτό τονίζεται στην έκθεση. Παρέχεται ήδη προστασία έναντι των παραπλανητικών ισχυρισμών, αλλά θα μπορούσαμε να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να προχωρήσουμε περαιτέρω και να συμβάλουμε στον ενεργό προβληματισμό του καταναλωτή για τα δεοντολογικά ζητήματα που αφορούν την παραγωγή.

Πιστεύω ότι υπάρχει περιθώριο για καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τα συστήματα σήμανσης γενικά, και ήδη επιτελείται έργο επί του θέματος αυτού. Θα ζητήσω από τις υπηρεσίες μου να ερευνήσουν με ποιον τρόπο ενισχύεται η βιωσιμότητα μέσω των διάφορων συστημάτων πιστοποίησης και παροχής διασφαλίσεων, περιλαμβανομένου του δίκαιου εμπορίου.

Θα εξετάσουμε όλες τις εισηγήσεις που περιλαμβάνονται σε αυτήν την έκθεση και, ασφαλώς, θα τηρούμε ενήμερο το Κοινοβούλιο για τις περαιτέρω εξελίξεις. Χρειαζόμαστε διεξαγωγή διαλόγου με το Κοινοβούλιο σε συνεχή βάση. Χαίρομαι, επομένως, που η έκθεση αυτή παρέχει το πλαίσιο τόσο για τον εν λόγω διάλογο όσο και για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε, πρέπει και θα επεκτείνουμε περαιτέρω την αφοσίωσή μας σε αυτόν τον τομέα.

Εν κατακλείδι, θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ νέου τον εισηγητή για την ποιότητα αυτής της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου.(DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή, κ. Frithjof Schmidt, ο οποίος αντιμετώπισε το πρόβλημα με ένα πολύ αντικειμενικό τρόπο και το έθεσε με επιτυχία σε ψηφοφορία. Μολονότι το θέμα έχει εξεταστεί από την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο σε πολυάριθμες περιπτώσεις, υπάρχει πάντα η ανάγκη για περαιτέρω δράση ούτως ώστε να μπορέσει το δίκαιο εμπόριο να συνεχίσει να αναπτύσσεται αποτελεσματικά και επιτυχημένα. Αυτό που είναι σημαντικό εδώ είναι ότι εισάγονται βασικές προδιαγραφές και κριτήρια στη βάση των οποίων πρέπει να αναπτυχθεί η αγορά. Ωστόσο, όσον αφορά αυτόν τον αναπτυσσόμενο τομέα, πρέπει να δίνεται συνεχώς προσοχή στο γεγονός ότι βιαστικές οδηγίες συνεπάγονται πάντα τον κίνδυνο της σχηματικής εναρμόνισης και της υπερβολικής ρύθμισης.

Με ένα ποσοστό 60-70% συνολικών πωλήσεων, η Ευρώπη είναι η μεγαλύτερη αγορά πωλήσεων για προϊόντα δίκαιου εμπορίου και προσφέρει, βάσει της εκτίμησής μου, περαιτέρω ευκαιρίες για ανάπτυξη. Από αυτή την άποψη, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μένα το γεγονός ότι κοινότητες, δήμοι και πόλεις, κρατίδια και άλλα περιφερειακά διοικητικά όργανα δέχονται επανειλημμένα την υπενθύμιση και καλούνται να συμπεριλάβουν προϊόντα δίκαιου εμπορίου στις προσκλήσεις τους για υποβολή προσφορών όπως επίσης να τα χρησιμοποιούν σε διάφορες εκδηλώσεις.

Δεδομένου ότι η ισχνή ποικιλία παραγωγής στα προϊόντα δίκαιου εμπορίου, ο πελάτης είναι συχνά αβέβαιος για το αν το προϊόν που φέρει αυτόν τον χαρακτηρισμό είναι πραγματικά ένα προϊόν δίκαιου εμπορίου εξαρχής. Όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η αγορά, τόσο μεγαλύτερη είναι η αβεβαιότητα. Επομένως, θα πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο ενός ευρωπαϊκού λογότυπου δίκαιου εμπορίου στο μέλλον.

Για τους παραγωγούς προϊόντων του δίκαιου εμπορίου, ζητώ αναδιάρθρωση τιμών που διασφαλίζει την επιβίωσή τους, δίκαιες συνθήκες παραγωγής και σεβασμό των περιβαλλοντικών προτύπων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης. Το δίκαιο εμπόριο πρέπει να συνδέεται άρρηκτα με βασικά εργασιακά πρότυπα. Τώρα που έχουμε επιτύχει στη δημιουργία θετικών συνθηκών πλαίσιο για την ανάπτυξη και την προώθηση του δίκαιου εμπορίου, μπορούμε να αναλάβουμε έναν πολύ σημαντικό ρόλο θέτοντας τον ρυθμό σε αυτό το πεδίο.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (PL) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τον κ. Schmidt για αυτή την έκθεση και για την ενδιαφέρουσα ομιλία του για το Δίκαιο Εμπόριο. Το δίκαιο εμπόριο μπορεί να συμβάλει θετικά στην ανάπτυξη φτωχών χωρών, διασφαλίζοντας καλύτερες συνθήκες για τους παραγωγούς και τις οικογένειές τους, καθώς και καλύτερη πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε ορισμένα σημεία του κειμένου που είναι προβληματικά λόγω της ουσίας της έκθεσης.

Πρώτον, κατά τη γνώμη μου, η έκθεση συγχέει ορισμένες φορές την ιδέα του Δίκαιου Εμπορίου (γραμμένο με κεφαλαία) με το δίκαιο εμπόριο με την ευρύτερη έννοια. Το κείμενο θα είναι το πρώτο στην ιστορία του ευρωπαϊκού νομοπαρασκευαστικού έργου που θα ασχολείται με τον τομέα του Δίκαιου Εμπορίου, με άλλα λόγια το Δίκαιο Εμπόριο γραμμένο με κεφαλαία, υπό μορφή μιας έκθεσης για προϊόντα που θα φέρουν επισήμανση με το λογότυπο του Δίκαιου Εμπορίου και θα πωλούνται έτσι. Το θέμα της έκθεσης θα έπρεπε να είναι η επισήμανση των προϊόντων, έτσι ώστε οι κατευθυντήριες αρχές του Δίκαιου Εμπορίου να μην διαστρεβλώνονται εις βάρος των καταναλωτών που θέλουν να αγοράσουν προϊόντα Δίκαιου Εμπορίου.

Η έκθεση αφορά τον τομέα Δίκαιου Εμπορίου. Ωστόσο, και θα ήθελα να το επισημάνω αυτό, η έκθεση που συζητάμε εδώ δεν είναι μια έκθεση για το δίκαιο εμπόριο με την έννοια του να καταστεί το διεθνές εμπόριο δικαιότερο. Είναι σαφές ότι το δίκαιο εμπόριο (γραμμένο με πεζά αρχικά γράμματα) είναι κάτι διαφορετικό. Είναι μια απόπειρα να γίνει δικαιότερο το εμπόριο και το θέμα αυτό περιλαμβάνεται σε πολλά άλλα ψηφίσματα και εκθέσεις.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, κατά τη γνώμη μου, η αναφορά στη Συμφωνία του Κοτονού σε αυτό το πλαίσιο είναι ακατάλληλη, εφόσον η συμφωνία αυτή ασχολείται με το δίκαιο εμπόριο γραμμένο με μικρά αρχικά και όχι με κεφαλαία γράμματα. Πιστεύω επίσης ότι το ζήτημα σταθεροποίησης των τιμών είναι ένα διφορούμενο θέμα και τα σχόλια που συνδέονται με αυτό δεν θα μας βοηθήσουν να αξιολογήσουμε συνολικά την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Linda McAvan, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, χθες βράδυ με πήγε στο σπίτι μου ένας οδηγός ταξί από την Γκάνα. Πιστεύω ότι ήταν ένας από τους λίγους που εργάζονταν, λόγω του ενθουσιασμού που επικρατεί για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Τον ρώτησα αν του αρέσει η ζωή στη Γαλλία. Μου είπε ότι η ζωή είναι εντάξει, αλλά του λείπει η Γκάνα. Εδώ, στη Γαλλία, τρία από τα παιδιά του μπόρεσαν να φοιτήσουν στο πανεπιστήμιο, κάτι το οποίο ήταν αδιανόητο στην Γκάνα.

Πήγα στην Γκάνα πέρυσι. Αυτά που είπε ο οδηγός ταξί επιβεβαίωναν όσα είδα εκεί. Πήγα στη βόρεια Γκάνα για να συναντήσω παραγωγούς τομάτας και ρυζιού. Δεν μπορούσαν να έχουν επαρκείς αποδοχές και, συνεπώς, δεν μπορούσαν να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο ή να έχουν οποιαδήποτε πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Την ίδια ώρα, στις αγορές της βόρειας Γκάνας υπήρχε ρύζι επιδοτούμενο από τις ΗΠΑ και προϊόντα τομάτας παρασκευασμένα στην ΕΕ, τα οποία ήταν φθηνότερα από την τοπική παραγωγή.

Κατά τη διάρκεια του ίδιου ταξιδιού, επισκεφθήκαμε παραγωγούς καρύδας του δίκαιου εμπορίου στην κεντρική Γκάνα. Αναμφισβήτητα, δεν ήταν πλούσιοι άνθρωποι, αλλά είχαν μια βιώσιμη τιμή, ένα μακροπρόθεσμο συμβόλαιο για τα προϊόντα τους. Επομένως, ήταν σε θέση να έχουν πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τα παιδιά τους μπορούσαν να φοιτήσουν στο σχολείο, και η πριμοδότηση δίκαιου εμπορίου ισοδυναμούσε με επενδύσεις στο σύστημα υδατοπρομήθειας των χωριών τους. Διαπίστωσα τις ίδιες διαφορές μεταξύ των γεωργών του δίκαιου εμπορίου και των υπόλοιπων γεωργών στις Νήσους Windward, στις μπανανοφυτείες.

Επιθυμούμε δίκαιες τιμές για τους γεωργούς όλων των αναπτυσσόμενων χωρών. Ευελπιστούμε ότι ο ΠΟΕ θα θεσπίσει ένα δικαιότερο σύστημα, αλλά εν τω μεταξύ χρειαζόμαστε Δίκαιο Εμπόριο, με «Δ» και «Ε» κεφαλαία. Χαίρομαι που ακούω ότι η Επιτροπή θα το στηρίξει.

Σχετικά με το ζήτημα των άλλων σημάτων, πράγματι αναπτύσσονται και άλλα σήματα δεοντολογίας. Ορισμένα είναι πολύ καλά, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν μπορούμε να έχουμε δίκαιο εμπόριο ρίχνοντας τις τιμές. Καθώς η αγορά μεγαλώνει, όλο και περισσότεροι παράγοντες μπαίνουν στον πειρασμό να θέλουν ένα σήμα δεοντολογίας, αλλά δεν θέλουν να καταβάλουν την πραγματική τιμή. Πρέπει, επομένως, να προσέχουμε ποιους στηρίζουμε και να διασφαλίζουμε ότι τα σήματα είναι πράγματι δεοντολογικά. Το δίκαιο εμπόριο αφορά τις τιμές και τη βιωσιμότητα. Αφορά τον αναπτυξιακό στόχο της χιλιετίας για την αντιμετώπιση της φτώχειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Sajjad Karim, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ τον εισηγητή, κ. Schmidt, που, ανεβάζοντας τον πήχη, ανέβασε και τις φιλοδοξίες μας. Είμαι βέβαιος ότι θα ωφεληθούμε όλοι σε μεγάλο βαθμό, αν ακολουθήσουμε τις συστάσεις του. Χαιρετίζω επίσης τις απόψεις που εξέφρασε η Επιτροπή. Είμαι βέβαιος ότι η συνεργασία μας θα έχει πολύ καλά αποτελέσματα.

Έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι σήμερα αρκετά από τα τρόφιμα και τα ροφήματα που καταναλώνουμε προέρχονται από τον αναπτυσσόμενο κόσμο, όπου καθίσταται όλο και δυσκολότερο για τους αγρότες και τους εργάτες να έχουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα. Στην παγκόσμια αγορά μας, η χρήση διεθνώς αναγνωρισμένων σημάνσεων και σημάτων, τα οποία αξίζουν την εμπιστοσύνη των ευσυνείδητων καταναλωτών, αποτελεί λογική και σημαντική συμβολή στη βελτίωση των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών σε ολόκληρη την υφήλιο. Μέσω της χρήσης σαφών σημάνσεων, οι άνθρωποι αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι μπορούν να διαδραματίσουν και οι ίδιοι ρόλο στην αντιμετώπιση του διεθνούς προβλήματος της φτώχειας. Η απλή απόφαση για την αγορά προϊόντων που φέρουν το σήμα του δίκαιου εμπορίου μπορεί να έχει τεράστια επίδραση, διασφαλίζοντας ότι οι παραγωγοί και οι εργάτες θα έχουν δικαιότερες απολαβές και καλύτερες συνθήκες εργασίας, και μπορεί να κάνει ουσιαστική διαφορά όσον αφορά τη δυνατότητά τους να ανταποκριθούν στις βασικές ανάγκες των οικογενειών τους.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, αποδείχθηκε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει τις δυναμικότερες υποδομές δίκαιου εμπορίου από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, και ότι αποτελεί την ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά δίκαιου εμπορίου παγκοσμίως. Το 87% του πληθυσμού του Ηνωμένου Βασιλείου, δηλαδή ένα θεαματικό ποσοστό, προτιμά να αγοράζει τα προϊόντα εταιρειών που κάνουν κάτι ωφέλιμο για την κοινότητα. Στην ερώτηση για το ποια προϊόντα εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία, το 27% υπέδειξε συγκεκριμένα τα προϊόντα δίκαιου εμπορίου. Ο αριθμός αυτός θα μπορούσε και θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερος, και είναι καθήκον όλων των υπεύθυνων βουλευτών του Κοινοβουλίου να ενημερώσουν το κοινό σχετικά με αυτό το αναγκαίο πρόγραμμα.

Στην εκλογική μου περιφέρεια, βορειοδυτικά, είμαστε αποφασισμένοι να προάγουμε την ισότητα και την αειφόρο ανάπτυξη, όπου είναι εφικτό. Το προάστιο Garstang του Lancashire ήταν το πρώτο που κατάφερε να αποκτήσει καθεστώς δίκαιου εμπορίου το 2001. Δεκατρείς βορειοδυτικές πόλεις, περιλαμβανομένων των μεγαλύτερων βιομηχανικών πόλεων όπως το Μάντσεστερ, το Λάνκαστερ και το Λίβερπουλ, ακολούθησαν όλες το παράδειγμά της. Το Kendal αποτέλεσε τον πρώτο δήμο δίκαιου εμπορίου, και τώρα το Συμβούλιο του Lancashire υπέβαλε αίτηση για να καταστεί η πρώτη επαρχία δίκαιου εμπορίου.

Τα προϊόντα δίκαιου εμπορίου διατίθενται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και σε πολλές από τις εγκαταστάσεις του Συμβουλίου, το τσάι και ο καφές που σερβίρονται κατά τις συνεδριάσεις είναι προϊόντα δίκαιου εμπορίου, και έχουν διοργανωθεί ημερίδες ευαισθητοποίησης με σκοπό να ενημερωθεί το προσωπικό σχετικά με τα οφέλη του δίκαιου εμπορίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Portas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (PT) Τη στιγμή που οι διαπραγματεύσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου κατέληξαν και πάλι σε αδιέξοδο, είναι θετικό να βλέπουμε το Κοινοβούλιο να συζητάει μια έκθεση για το δίκαιο εμπόριο. Γνωρίζουμε πως αυτό εξακολουθεί να είναι μια σταγόνα στον ωκεανό όσον αφορά την παγκόσμια οικονομία και ότι ένα εκατομμύριο αγρότες επωφελούνται από αυτό σήμερα. Μπορεί να ακούγεται μεγάλος αριθμός αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου μεγάλος. Η ΕΕ πρέπει για αυτόν τον λόγο να δεσμευτεί για το δίκαιο εμπόριο, για να αμβλύνει τουλάχιστον τη συνείδηση μιας κοινής αγροτικής πολιτικής που συμβάλει στην εξάπλωση της πείνας και της φτώχειας στις χώρες του Νότου. Το δίκαιο εμπόριο θα μπορούσε να είναι βούτυρο στο ψωμί σας, κύριε Επίτροπε. Θα δώσει ζωή σε άλλους ανθρώπους, αγρότες, εμπορικά δίκτυα και απαιτητικούς καταναλωτές.

Ο κ. Schmidt υπέβαλε ορισμένες σωστές προτάσεις, κυρίως για τη μείωση του ΦΠΑ στο τέλος των εισαγωγικών δασμών, αλλά η θετική πτυχή της έκθεσης βρίσκεται αλλού. Υποδεικνύει πως πρέπει να προχωρήσουμε, καθώς και μια αρχή ελπίδας. Με το δίκαιο εμπόριο ο κόσμος θα μπορούσε να γίνει καλύτερος.

 
  
MPphoto
 
 

  Eoin Ryan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για την εξαιρετική του έκθεση, μια έκθεση η οποία θα έπρεπε να έχει καταρτιστεί προ πολλού.

Το δίκαιο εμπόριο αφορά την καταβολή δίκαιης τιμής και την παροχή βοήθειας στους οικονομικά ασθενείς παραγωγούς για να αποκτήσουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που είναι αναγκαίες, προκειμένου να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους και να καταφέρουν να ξεφύγουν από τη φτώχεια. Συμφωνώ με τον Επίτροπο. Δεν είναι η μόνη απάντηση, αλλά είναι μέρος της λύσης.

Οι αγοραστές που επιλέγουν τα προϊόντα που φέρουν το σήμα του δίκαιου εμπορίου διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην εξάλειψη της φτώχειας και τη στήριξη των περιθωριοποιημένων παραγωγών κατά τρόπο που προάγει την αξιοπρέπεια και την αυτάρκεια. Τα νέα αριθμητικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν σήμερα αποκαλύπτουν ότι οι παγκόσμιες πωλήσεις προϊόντων που φέρουν το σήμα του δίκαιου εμπορίου ανήλθαν στο 1,1 δισ. το 2005. Αυτό σημαίνει 37% αύξηση σε σχέση με το 2004. Το μήνυμα είναι προφανές: οι καταναλωτές στηρίζουν μετά χαράς το δίκαιο εμπόριο. Προκειμένου να επιτευχθούν υψηλότερες πωλήσεις προϊόντων δίκαιου εμπορίου προς όφελος περισσότερων περιθωριοποιημένων παραγωγών, είναι σημαντικό να εμπλακούν οι μεταποιητικές βιομηχανίες και να ενθαρρυνθεί ο εφοδιασμός των υπεραγορών με προϊόντα δίκαιου εμπορίου, δεδομένου ότι από εκεί ψωνίζει ο περισσότερος κόσμος.

Η σημαντική ανάπτυξη του δίκαιου εμπορίου διεθνώς το 2005 καταδεικνύει επίσης ότι όλο και περισσότεροι παραγωγοί, έμποροι και προμηθευτές εμπιστεύονται το σήμα πιστοποίησης του δίκαιου εμπορίου και θα ήθελαν να ενταχθούν στο σύστημα. Ωστόσο, η μελλοντική πρόκληση είναι να διασφαλιστεί η διατήρηση των προτύπων κατά την εν λόγω πιστοποίηση.

Πρόσφατα επισκέφθηκα τη Γουατεμάλα με την Trocaire, μια ιρλανδική ΜΚΟ. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας, πήγαμε στο κτήμα καφέ Claremont, όπου 50 οικογένειες, οι οποίες έζησαν και εργάστηκαν εκεί για τρεις γενεές υπό συνθήκες που μόνο ως φεουδαλικές θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν, εκδιώχθηκαν από το αγρόκτημά τους, διότι η ιδιοκτήτρια, η οποία τυγχάνει να είναι κουνιάδα του Προέδρου της χώρας, αποφάσισε ότι δεν τους ήθελε στο κτήμα, και ότι ήθελε να αλλάξει τομέα δραστηριοτήτων. Είναι μια ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι επιθυμούν να ιδρύσουν ένα συνεταιρισμό για την παραγωγή καφέ δίκαιου εμπορίου. Γνωρίζουν πώς να παράγουν καφέ, καθώς, όπως έχω ήδη πει, ασχολούνται με αυτό για ολόκληρες γενεές. Θέλω απλώς να καταχωρηθεί ότι έθεσα ενώπιον του Κοινοβουλίου το αίτημα αυτών των ανθρώπων στη Γουατεμάλα, διότι πιστεύω ότι είναι άκρως εξοργιστικό να τυγχάνει οποιοσδήποτε άνθρωπος αυτής της μεταχείρισης στην εποχή μας.

Το δίκαιο εμπόριο δεν είναι μόνο αγοραπωλησίες, είναι η διασφάλιση δικαιοσύνης για όλους τους ανθρώπους παγκοσμίως.

 
  
MPphoto
 
 

  Christofer Fjellner, (PPE-DE). – (SV) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, είμαι υπέρ του Δίκαιου Εμπορίου. Κατά τη γνώμη μου, σημαίνει ελεύθερο εμπόριο, εμπόριο χωρίς εκτελωνισμούς και ποσοστώσεις σε ένα περιβάλλον όπου το ελεύθερο επιχειρηματικό πνεύμα και το δικαίωμα ιδιοκτησίας θα είναι σεβαστά. Σε ορισμένα σημεία, η έκθεση υιοθετεί μια διαφορετική οπτική από εμένα και σε κάποια άλλα, φαίνεται να επιδιώκει σχεδόν το αντίθετο.

Η έκθεση συγχέει δύο διαφορετικά είδη Δίκαιου Εμπορίου. Όταν οι ίδιες οι εταιρείες και οι οργανισμοί καθορίζουν αυτό που θεωρούν δίκαιο και στη συνέχεια προσφέρουν στον καταναλωτή προϊόντα που παράγονται σύμφωνα με κριτήρια που έχουν έτσι καθοριστεί, πρόκειται για μια επίδειξη της δύναμης του καταναλωτή, κάτι που είναι πολύ καλό.

Ένα άλλο είδος του Δίκαιου Εμπορίου είναι όταν οι πολιτικοί εμπλέκονται σε μια εθελοντική επιχειρηματική σχέση και προσδιορίζουν όρους και τιμές που θεωρούνται δίκαιες έτσι ώστε να μπορούν να το ονομάζουν αυτό Δίκαιο Εμπόριο. Κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι σοσιαλισμός και κάτι πολύ κακό. Η έκθεση προτείνει την παροχή νομικής βάσης στο Δίκαιο Εμπόριο των εταιρειών και τον καθορισμό πολιτικών στόχων και κριτηρίων. Αυτό συμβαίνει για την μετατροπή της εξαιρετικά σημαντικής δύναμης του καταναλωτή σε ενός είδους σοσιαλιστικά σχεδιασμένης οικονομίας. Μου προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι τόσοι πολλοί βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πιστεύουν ότι αυτό είναι επιθυμητό.

Παρά το γεγονός ότι η επισήμανση του Δίκαιου Εμπορίου είναι η έκφραση της δύναμης του καταναλωτή και κάτι πολύ θετικό, θα ήθελα να συμπεράνω ζητώντας από όλους, πολιτικούς και πολίτες, να συνεχίσουν να ασκούν κριτική ως καταναλωτές, κυρίως σε σχέση με προϊόντα που φέρουν επισήμανση Δίκαιου Εμπορίου. Συνήθως προσφέρονται περισσότερα χρήματα και επιρροή σε οργανισμούς που ελέγχονται από την αριστεριστική ιδεολογία και την αντίθεση στο ελεύθερο εμπόριο, παρά σε πραγματικά φτωχούς ανθρώπους σε υπανάπτυκτες χώρες. Οι χυμοί πορτοκάλι Tropicana και Dole πιθανότατα κάνουν περισσότερα για να συμβάλουν στην ανάπτυξη και την καταπολέμηση της φτώχειας, από ό,τι το παράδειγμα που έχουμε εδώ της Oxfam.

Η ασυλλόγιστη υποστήριξη της Oxfam από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι από μόνη της ένα καλό παράδειγμα της παράλογης έκβασης που μπορούν να λάβουν τα πράγματα όταν δεν είμαστε επικριτικοί στην υποστήριξη προϊόντων Δίκαιου Εμπορίου. Ο χυμός πορτοκάλι της Oxfam που πωλείται εδώ στο Κοινοβούλιο για παράδειγμα, προέρχεται από την Κούβα. Μέχρι κάποιος να μου εξηγήσει πως μπορεί να μιλούμε για Δίκαιο Εμπόριο όταν αγοράζω παραγόμενο από το κράτος χυμό και τα χρήματά μου πηγαίνουν σε μια κομμουνιστική δικτατορία, απαιτώ όλα τα προϊόντα Oxfam να αποσυρθούν από τα παρεχόμενα στο Κοινοβούλιο προϊόντα, γιατί αυτό δεν είναι Δίκαιο Εμπόριο.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele (PSE). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να διαβιβάσω τα συγχαρητήριά μου στον εισηγητή και επίσης στον συντάκτη γνωμοδότησης. Είναι μία πολύ καλή έκθεση. Στην περίπτωση ορισμένων ομιλητών, έχει κανείς την εντύπωση ότι δεν έχουν διαβάσει την έκθεση και δίνουν διαλέξεις που έχουν φέρει μαζί τους από άλλα πολιτικά φόρα.

Ανεξάρτητα από το αν το δίκαιο εμπόριο γράφεται με κεφαλαία ή μικρά γράμματα, για μένα, είναι πολύ σημαντικό ότι εφιστάται προσοχή στο γεγονός ότι η σήμανση «δίκαιο εμπόριο», κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες, μπορεί να είναι ένα μοντέλο για την παγκόσμια αγορά. Διερωτώμαι γιατί οι άνθρωποι σε αυτό το Κοινοβούλιο φοβούνται τόσο τη δικαιοσύνη στο παγκόσμιο εμπόριο. Θα γλιτώναμε πολλές συζητήσεις σχετικά με την πολιτική ανάπτυξης και μετανάστευσης αν το σύστημα παγκόσμιου εμπορίου ήταν πιο δίκαια διαρθρωμένο.

Μιλήσαμε με επιχειρηματίες από τα κράτη ΑΚΕ (Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού) όταν διεξήχθη μια κοινοβουλευτική συνάντηση πριν από δύο εβδομάδες στη Βιέννη. Εκπρόσωποι αυτών των εργοδοτών μικρών επιχειρήσεων μας μίλησαν για τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η σήμανση «δίκαιο εμπόριο» στις περιοχές τους. Επίσης ανέφεραν ότι θα ήταν ένα καλό παράδειγμα και μια λύση στο πρόβλημα στις περιοχές τους αν το διεθνές εμπόριο στο σύνολό του κινούνταν περισσότερο προς αυτή την κατεύθυνση. Έγινε επίσης αναφορά στην τεράστια συμβολή της παραγωγής του δίκαιου εμπορίου στην καταπολέμηση της φτώχειας γενικά, και στις ζωές των γυναικών, συγκεκριμένα.

Είναι σημαντικό να το δηλώσουμε αυτό ξεκάθαρα και ελπίζω ότι θα υιοθετήσουμε την έκθεση του εισηγητή ως έχει προκειμένου να υποστηρίξουμε τόσο το σήμα «δίκαιο εμπόριο» όσο και το ίδιο το δίκαιο εμπόριο με ενεργητικό τρόπο.

 
  
MPphoto
 
 

  Fiona Hall (ALDE). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Schmidt για την εξαιρετική του έκθεση. Το δίκαιο εμπόριο είναι μια επιτυχία. Η αξία των προϊόντων δίκαιου εμπορίου που πωλήθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο διπλασιάστηκε μεταξύ του 2002 και του 2004, και οι επωνυμίες καφέ και τσαγιού που εντάσσονται στο σύστημα του δίκαιου εμπορίου συγκαταλέγονται πλέον στις γνωστότερες.

Εκτιμάται ότι, στο Ηνωμένο Βασίλειο, καταναλώνονται καθημερινά τρία εκατομμύρια ζεστά ροφήματα δίκαιου εμπορίου. Ο μεγαλύτερος οργανισμός δίκαιου εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Tradecraft, εδρεύει στο Gateshead, στην εκλογική μου περιφέρεια. Αισθάνομαι υπερήφανη για τη δυναμική του συστήματος του δίκαιου εμπορίου, το οποίο εφαρμόζεται πλέον και στη βορειοανατολική Αγγλία, με όλο και περισσότερες πόλεις να εγγράφονται ως πόλεις δίκαιου εμπορίου.

Ωστόσο, παρόλο που το δίκαιο εμπόριο ανθεί σε πολλά μέρη, σε ορισμένα κράτη μέλη είναι πολύ λιγότερο αναπτυγμένο από ό,τι σε άλλα. Η στήριξη του δίκαιου εμπορίου από την ΕΕ μέσω εκστρατειών ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των καταναλωτών μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη του δίκαιου εμπορίου σε ολόκληρη την Ευρώπη. Επαρκής προώθηση του δίκαιου εμπορίου θα έδινε το έναυσμα για ουσιαστική ανάπτυξη της αγοράς προϊόντων δικαίου εμπορίου και σημαντική μείωση της φτώχειας στις παραγωγούς χώρες.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπαστάμκος (PPE-DE). – Κυρία Πρόεδρε, η επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας, η δικαιότερη κατανομή των ωφελημάτων της παγκοσμιοποίησης και η αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση των αναπτυσσομένων χωρών στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα συνιστούν κορυφαίες προκλήσεις για την παγκόσμια κοινότητα.

Ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει τη θετική συμβολή των πρωτοβουλιών των προγραμμάτων για το θεμιτό εμπόριο στην οικονομική και κοινωνική αειφόρο ανάπτυξη των αναπτυσσομένων χωρών.

Είναι γνωστό ότι η Ένωση αποτελεί μία από τις πλέον ανοικτές αγορές στον κόσμο, ιδίως ως αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας «όλα πλην όπλων» υπέρ των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών και της προτιμησιακής μεταχείρισης άλλων αναπτυσσομένων χωρών.

Ζητούμενο, ωστόσο, δεν είναι μόνο η ελεύθερη πρόσβαση. Ζητούμενο είναι η περισσότερο ισόρροπη πρόσβαση και ανακατανομή των πόρων μεταξύ των ανταγωνιστικών εξαγωγέων και των μικρών παραγωγών. Ζητούμενο είναι η καταπολέμηση των πρακτικών κοινωνικού και οικολογικού ντάμπιγκ.

Οι παραχωρήσεις της Ένωσης και η αναπτυξιακή της πολιτική οφείλουν να στοχεύουν πρωτίστως στις ευάλωτες χώρες και ειδικότερα σ’ αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Δεν νοείται δηλαδή το άνοιγμα της ευρωπαϊκής αγοράς να γίνεται προς όφελος μεγαλοεξαγωγέων των αναπτυσσομένων χωρών εις βάρος μάλιστα των μικρομεσαίων ευρωπαίων παραγωγών. Η ανάπτυξη καθεστώτων θεμιτού εμπορίου και η προώθηση προϊόντων που πληρούν υψηλές κοινωνικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές αποκτά περαιτέρω ξεχωριστή σημασία λόγω της απουσίας τέτοιων ζητημάτων από τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ και εγώ με τη σειρά μου τον εισηγητή, κύριο Schmidt, για την ποιοτική συνεισφορά του στην προβληματική του διεθνούς θεμιτού δικαίου εμπορίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenys Kinnock (PSE). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, χαιρετίζω την αφοσίωση που επιδεικνύει ο Επίτροπος σε αυτά τα ζητήματα, καθώς και το γεγονός ότι κατέστησε σαφές ότι το ζήτημα δεν είναι απλώς το να απολαμβάνουμε τις σοκολάτες Oxfam.

Θα ήθελα επίσης να πω ότι, όπως και η κ. McAvan, έχω πολλές εμπειρίες από αναπτυσσόμενες χώρες, όπως η Ουγκάντα, όπου πέρυσι γνώρισα έναν γεωργό, ο οποίος είχε ένα κιλό κόκκων καφέ προς πώληση για 150 σελίνια Ουγκάντας. Στη συνέχεια, πλήρωσα 1000 σελίνια Ουγκάντας για ένα φλιτζάνι καφέ. Αυτού του είδους την αδικία είναι που αντιμετωπίζει το κίνημα του δίκαιου εμπορίου.

Η δική μου χώρα, η Ουαλία, έχει ψηφίσει υπέρ του να καταστεί φάρος της πρακτικής του δίκαιου εμπορίου. Αυτήν την εβδομάδα, ο πρωθυπουργός μας ανακοίνωσε προτάσεις οι οποίες αποσκοπούν στο να καταστεί η Ουαλία έθνος δίκαιου εμπορίου. Τώρα εργαζόμαστε με σκοπό να ευαισθητοποιηθεί περισσότερο ο πληθυσμός της Ουαλίας για τα ζητήματα που αφορούν το δίκαιο εμπόριο. Αυτό σημαίνει ότι εργαζόμαστε σε κολέγια, σχολεία, στον εθελοντικό τομέα, σε επιχειρηματικά δίκτυα και αλλού και ενισχύουμε την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού μας.

Πιστεύω ότι, το 2007, η Ουαλία θα καταστεί έθνος δίκαιου εμπορίου, ενώ η στήριξη που παρέχουμε στο δίκαιο εμπόριο, όπως ειπώθηκε και από άλλους, θα αλλάξει σε τεράστιο βαθμό τη ζωή αναρίθμητων φτωχών ανθρώπων, και, ως εκ τούτου, θα συμβάλουμε στην εξάλειψη της φτώχειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Wiesław Stefan Kuc (PSE). – (PL) Κυρία Πρόεδρε, στηρίζω απόλυτα την έκθεση του κ. Schmidt και την πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Συνοψίζοντας τα έγγραφα, μπορώ να δηλώσω ότι το δίκαιο εμπόριο δεν σημαίνει απλώς την επίτευξη δίκαιων τιμών και πρόσβασης στις αγορές. Ούτε συνεπάγεται αποκλειστικά την προσπάθεια για την αύξηση των κοινωνικών προτύπων, την εξάλειψη της φτώχειας, την παροχή τεχνολογικής βοήθειας και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Συνεπάγεται επίσης την προσοχή για την κοινωνικοοικονομική κατάσταση των παραγωγών και των τοπικών τους κοινοτήτων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, εξ ονόματος των μελών της ομάδας εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την καταστροφή παρωχημένων φυτοφαρμάκων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων που εργάζονται μαζί μας, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο πρόβλημα που δημιουργήθηκε από τους χιλιάδες τόνους παρωχημένων φυτοφαρμάκων που σωρεύτηκαν σε αφρικανικές χώρες, πρώην σοβιετικά κράτη, κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χώρες που έκαναν αίτηση προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα φυτοφάρμακα αποτελούν σοβαρή απειλή για την ανάπτυξη. Περιορίζουν την παραγωγή υγιεινών τροφίμων και συνεπώς επηρεάζουν την ικανότητα αυτών των χωρών να συμμετέχουν στο εμπόριο.

Ας βοηθήσουμε σας παρακαλώ να εξαλειφθεί η πηγή αυτής της απειλής.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Mandelson, Επιτροπή. (EN) Κυρία Πρόεδρε, η συζήτηση αυτή ήταν σημαντική και διαφωτιστική και θα στείλει ένα πολύ σαφές μήνυμα στους πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη που επιθυμούν να θέσουν αποτελεσματικότερα το εμπόριο στην υπηρεσία της ανάπτυξης.

Το γεγονός ότι το σύστημα του δίκαιου εμπορίου δεν αποτελεί πανάκεια, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να το στηρίξουμε. Το γεγονός ότι δεν αποτελεί συνολική λύση δεν πρέπει να μας εμποδίσει να αναγνωρίσουμε ότι έχει πολύ μεγάλη συμβολή στη συνολική λύση που επιθυμούμε να επιτύχουμε θέτοντας το εμπόριο στην υπηρεσία της ανάπτυξης, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη φτώχεια που υπάρχει στον κόσμο. Για αυτόν τον λόγο, η έκθεση και η συζήτηση αυτή μας επιτρέπουν να υιοθετήσουμε μια θέση και να στείλουμε ένα μήνυμα, ιδίως διότι υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον και ανησυχία εκ μέρους του κοινού. Πιστεύω ότι ιδιαίτερα η ομιλία του κ. Karim κατέδειξε την αυξημένη κινητοποίηση και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης. Εμείς, ως πολιτικοί, πρέπει να εκφράσουμε αυτήν την κοινή γνώμη, να αποτελέσουμε τον καθρέφτη της και να εξεύρουμε τρόπους ενίσχυσής της.

Για όλους αυτούς τους λόγους, και λόγω του γεγονότος ότι οι καταναλωτές καθίστανται όλο και περισσότερο ενήμεροι και θέλουν να πραγματοποιούν συνειδητές επιλογές, αυξάνεται η πίεση που ασκείται στους παραδοσιακούς φορείς, παραγωγούς και εμπόρους να ανεβάσουν τον πήχη, ώστε να ανταποκριθούν στις υψηλότερες προσδοκίες του κοινού και σε υψηλότερα πρότυπα. Αυτό στη συνέχεια μεταφράζεται επίσης σε πίεση που ασκείται στις κυβερνήσεις να συμβάλουν στην αναβάθμιση των εν λόγω προτύπων και στην αύξηση της ευαισθητοποίησης και της ενημέρωσης των καταναλωτών. Επομένως, εδώ έχουμε έναν «ενάρετο» κύκλο, στον οποίο πρέπει να συμβάλλουμε.

Ασφαλώς, οι μέθοδοι που ενδείκνυνται σε ιδιωτικό επίπεδο για επιλογές μεμονωμένων καταναλωτών δεν μεταφράζονται αυτομάτως ή ξεκάθαρα σε μια καθορισμένη δημόσια πολιτική. Αυτό είναι προφανές. Ούτε ισχύει ότι ένα συγκεκριμένο σύστημα ή σήμανση δίκαιου εμπορίου δίνει σε αυτό το σύστημα ή σήμανση αποκλειστικά δικαιώματα στήριξης. Υπάρχουν άλλοι οργανισμοί και ΜΚΟ, όπως η Rainforest Alliance, οι οποίες προσκομίζουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη, συνεργαζόμενες με παραδοσιακές εταιρείες. Η βασική πρόκληση όσον αφορά τη χάραξη πολιτικής είναι να δρέψουμε όσο το δυνατόν περισσότερους καρπούς από όλες αυτές τις προσπάθειες, όχι να αναγνωρίσουμε ορισμένες, ενώ την ίδια ώρα ασυναίσθητα και αθέλητα να εισαγάγουμε διακρίσεις σε βάρος άλλων.

Θα ήθελα να δηλώσω εκ νέου τη δέσμευση της Επιτροπής να συνεργαστεί με ΜΚΟ σε αυτόν τον τομέα, και χαιρετίζουμε τη στήριξη του Κοινοβουλίου. Ο κ. Michel επιτελεί ευρύτερο έργο σχετικά με την αλλαγή του τρόπου εφοδιασμού αγαθών, μέσω του οποίου σχεδιάζουμε να στηρίξουμε τη δημιουργία διαδικτυακής πύλης, με σκοπό να χρησιμεύσει ως κέντρο ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με όλα τα είδη συστημάτων παροχής διασφαλίσεων στους καταναλωτές.

Υπάρχουν και άλλες ιδέες και προτάσεις που θα ήθελα να μεταφέρω στην Επιτροπή και να εξετάσω με τους συναδέλφους μου. Πρέπει να θεσπίσουμε καλά συστήματα, τα οποία θα διασφαλίζουν υψηλότερα πρότυπα. Αυτή είναι η κοινή μας δέσμευση, και προσβλέπω στη συνέχιση αυτού του έργου με το Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου