Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Dinsdag 5 september 2006 - Straatsburg Uitgave PB

Stemverklaringen
MPphoto
 
 

Ingediende tekst : A6-0240/2006

  John Attard-Montalto (PSE) , schriftelijk. - (EN) Ik heb overeenkomstig de richtsnoeren van de PSE-Fractie gestemd, met uitzondering van de amendementen waarover de afgevaardigden van de Maltese Labour Partij hebben besloten om anders te stemmen. Ik wil graag de volgende toelichting vast laten leggen. De omvang van CO2-emissies door nieuwe auto’s is naar alle waarschijnlijkheid een stuk lager. Autofabrikanten zijn zich tegenwoordig bewust van het feit dat het noodzakelijk is om die emissies terug te dringen en gebruiken daarom ook de meest geavanceerde technologieën. Indien de registratiebelasting door de overheid misbruikt wordt, leidt dit tot een exorbitante stijging van de prijzen van auto’s. In de EU zijn auto’s, op Denemarken na, het duurst in Malta en Gozo. De registratiebelasting voor auto’s dient geschrapt te worden en tot die tijd moet er een akkoord worden gesloten over de uniformiteit van die belasting in de verschillende lidstaten. De jaarlijkse motorrijtuigenbelasting dient gebaseerd te zijn op de hoeveelheid CO2-emissies. De inkomsten uit de belasting op personenauto’s dienen gebruikt te worden om de infrastructuur voor het autoverkeer te verbeteren en op peil te houden en met name voor de aanleg van wegen, onderhoud, parkeerplaatsen, veiligheidsmaatregelen en landschapsarchitectuur. De inkomsten uit de registratiebelasting op auto’s in Malta en Gozo zijn relatief hoog terwijl de verkeersinfrastructuur in Europa nergens slechter is dan bij ons. Het probleem van de CO2-emissies is met name bijzonder groot bij de bedrijfswagens en in het openbaar vervoer.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid