Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Teisipäev, 5. september 2006 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid (vaata protokolli)
 3.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vaata protokolli)
 4.Metsatulekahjud ja üleujutused (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 5.Doha arengukava läbirääkimiste peatamine (arutelu)
 6."Vägivallavastane võitlus (Daphne)" (2007-2013) (arutelu)
 7.Hääletused
  7.1.Erimeetmed Egeuse mere väikesaarte põllumajanduse toetamiseks (hääletus)
  7.2.Erimeetmed siidiusside kasvatamise edendamiseks (hääletus)
  7.3.Imporditavate kaupade väikesaadetiste maksuvabastus (hääletus)
  7.4.Tasu kehtestamine piima- ja piimatootesektoris (hääletus)
  7.5.Rotterdami konventsioon rahvusvahelises teatavate ohtlike kemikaalide ja pestitsiidide kaubanduses rakendatava eelnevalt teatatud nõusoleku protseduuri kohta (hääletus)
  7.6.Eriaruanne suulise tõlke kulude kohta (hääletus)
 8.Pidulik istung
 9.Hääletused (jätkamine)
  9.1.Laevade põhjustatud merereostuse vastase võitluse rahastamine (hääletus)
  9.2."Vägivallavastane võitlus (Daphne)" (2007-2013) (hääletus)
  9.3.Sõiduautodega seotud maksud (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vaata protokolli)
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vaata protokolli)
 13.2007. aasta eelarve täitmine
 14.Euroopa tulevane sotsiaalne mudel (arutelu)
 15.Kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem: siseriiklike saastekvootide eraldamise kavad (2008-2012) (arutelu)
 16.Infotund (küsimused Euroopa Komisjonile)
 17.Ravimite võltsimine (arutelu)
 18.Elanikkonna vaimse tervise parandamine - Euroopa Liidu vaimse tervise strateegia väljatöötamine (arutelu)
 19.Euroopa lepinguõigus (arutelu)
 20.Järgmise istungi päevakord (vaata protokolli)
 21.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (737 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (1108 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika