Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2006 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Αιτιολογήσεις ψήφου
MPphoto
 
 

  Marie-Arlette Carlotti (PSE), γραπτώς. – (FR) Η ΚΑΠ δεν ανταποκρίνεται πλέον στις προσδοκίες των αλιέων της Μεσογείου. Γι’ αυτόν τον λόγο, χαιρετίζω αυτό το σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει αρκετές θετικές κατευθύνσεις: τον σημαντικό περιορισμό των βαρών και καταναγκασμών που υφίστανται οι αλιείς την αναθεώρηση και εναρμόνιση των διατάξεων ελέγχου και εποπτείας, υπό την αιγίδα της Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας, την οποία πρόσμεναν ιδιαιτέρως οι αλιείς της Μεσογείου, οι οποίοι υπερβολικά συχνά αισθάνονται ότι «παρενοχλούνται» και τη στενότερη συμμετοχή των επαγγελματιών στον καθορισμό των προσανατολισμών (διαχείριση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, μέτρα ελέγχου και περιορισμός των αλιευμάτων), κάτι που ανταποκρίνεται σε ένα επιτακτικό αίτημα το οποίο εκφράζω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξ ονόματος των αλιέων της Μεσογείου.

Υποστηρίζω, επίσης, το αίτημα του Κοινοβουλίου να επιτελέσει πλήρως τον ρόλο που του αναλογεί, αρνούμενο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη δυνατότητα να αποφασίσει μόνη της για τα «τεχνικά μέτρα». Οι αλιείς γνωρίζουν πράγματι και με το παραπάνω πόσο πολύ αυτά τα τεχνικά μέτρα έχουν άμεσες και ευθείες συνέπειες στη δραστηριότητά τους.

Θα υπερψηφίσω, λοιπόν, αυτή την έκθεση, παρότι θα προτιμούσα να ήταν ακόμη πιο προοδευτική, ζητώντας ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την αλιεία στη Μεσόγειο. Σε ό,τι με αφορά, θα συνεχίσω να διεξάγω αυτή τη μάχη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο πλευρό των αλιέων της περιφέρειάς μου.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου