Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Woensdag 6 september 2006 - Straatsburg Uitgave PB

Stemverklaringen
MPphoto
 
 

  Marie-Arlette Carlotti (PSE), schriftelijk. - (FR) Het GVB beantwoordt niet langer aan de verwachtingen van de vissers uit het Middellandse Zeegebied. Daarom ben ik blij met dit plan, dat verschillende positieve beleidsvoornemens bevat: een hoogst noodzakelijke verlichting van de lasten en verplichtingen voor de vissers; herziening en harmonisatie van de controle- en monitoringvoorzieningen, onder auspiciën van het Communautair Bureau voor visserijcontrole, waarnaar in het bijzonder werd uitgezien door de Middellandse-Zeevissers die zich te vaak “lastig gevallen” voelen; en een nauwere betrokkenheid van de beroepssector bij het uitwerken van de beleidslijnen (beheer van de visserij-inspanningen, toezichtsmaatregelen en vangstbeperkingen), hetgeen aansluit bij de eisen waarvoor de Middellandse-Zeevissers zich sterk maken en die ik namens hen aan het Europees Parlement overbreng.

Ik steun eveneens het verzoek van het Parlement om zijn rol ten volle te kunnen spelen, door de Europese Commissie de mogelijkheid te ontnemen om in haar eentje besluiten te nemen over “technische maatregelen”. De vissers weten namelijk maar al te goed hoezeer deze “technische maatregelen” directe en onmiddellijke gevolgen hebben voor de visserijactiviteit.

Ik heb dus voor dit verslag gestemd, hoewel ik graag gezien had dat het een stapje verder ging en een verzoek deed om een specifiek plan voor de visserij in de Middellandse Zee. Persoonlijk zal ik mij voor deze strijd in het Europees Parlement blijven inzetten, aan de zijde van de vissers uit mijn streek.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid