Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 6 september 2006 - Straatsburg Uitgave PB

6. Verbod op zeehondenproducten in de Europese Unie (schriftelijke verklaring)
Notulen
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. - Ik wil u meedelen dat de schriftelijke verklaring 38/2006 van Carl Schlyter, Paulo Casaca, Karl-Heinz Florenz, Mojca Drčar Murko en Caroline Lucas over een verbod op zeehondenproducten in de Europese Unie door de meerderheid van de leden van het Parlement is ondertekend. Bijgevolg zal deze verklaring, overeenkomstig artikel 116, lid 4, van het Reglement, worden toegezonden aan degenen voor wie ze bestemd is en worden gepubliceerd in de aangenomen teksten van de vergadering van 26 september 2006.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE). - (EN) Mijnheer de Voorzitter, dit voorjaar heb ik samen met een aantal Europese journalisten een groep zeehondenjagers gevolgd. Onze auto is van de weg gedrukt, onze helikopter is aan de grond gezet en we konden op een gegeven moment ons hotel niet meer uit vanwege een woedende menigte. Ondanks dit alles zijn we erin geslaagd getuige te zijn van de wrede jacht op zeer jonge zeehondenpups die vaak halfdood op het ijs werden achtergelaten. Klimaatverandering en de smeltende ijskappen bedreigen het voortbestaan van de zeehonden, die tijdens de zoogtijd niet zonder ijs kunnen.

Europa is de voornaamste markt voor zeehondenproducten. Ik dank alle collega’s die deze resolutie hebben ondertekend, uit het diepst van mijn hart. De vorige keer dat de EU maatregelen nam om de handel in zeehondenproducten te beperken, in de jaren tachtig van de vorige eeuw, betekende dat nagenoeg het einde van de zeehondenjacht. Dit verzoek is een uitbreiding van het verbod en biedt eindelijk de kans om deze massaslachting door ecotoerisme te vervangen.

Ik dring er bij de Commissie op aan dat ze zo spoedig mogelijk met een wetgevingsvoorstel komt zodat de jacht die volgend jaar maart begint, een halt wordt toegeroepen.

Ik dank u allen hartelijk.

(Applaus)

 
Juridische mededeling - Privacybeleid