Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2005/2248(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0238/2006

Keskustelut :

PV 05/09/2006 - 14
CRE 05/09/2006 - 14

Äänestykset :

PV 06/09/2006 - 7.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0340

Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 6. syyskuuta 2006 - Strasbourg EUVL-painos

8. Äänestysselitykset
PV
  

– Capoulas Santosin mietintö (A6-0242/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), kirjallinen. (EN) Äänestin Euroopan yhteisön ja Komorien liiton välisen kalastussopimuksen tekemisestä laaditun mietinnön puolesta. Äänestäessämme edellisen kerran tästä aiheesta muutamia vuosia sitten esitin tarkistuksen, jossa vaadittiin EY:n ja Komorien liiton yhteistyötä "hävinneen" kalan, latimerian, suojelemiseksi. Vaikka sen luultiin kuolleen sukupuuttoon kymmeniä miljoonia vuosia sitten, se löydettiin uudelleen merenpohjasta Komorien edustalta 1940-luvulla. Tietääkseni tämä ei johtanut suurempiin toimiin. Toivon, että tällä kertaa toteutetaan tehokkaita toimia tämän ainutlaatuisen muinaisaikojen jäänteen suojelemiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Äänestin Euroopan yhteisön ja Komorien liiton välisen kalastuskumppanuussopimuksen tekemisestä laaditun mietinnön puolesta.

Sopimus kuuluu yhteisen kalastuspolitiikan ulkoisen ulottuvuuden mukaiseen kumppanuusperusteiseen lähestymistapaan, jota EU pyrkii toteuttamaan. Sopimuksen tavoitteena on kehittää ja parantaa kalastusedellytyksiä Komorien liitossa. Maan pitäisi saada osa siitä rahoituksesta, jota EU myöntää maan kalavarojen kestävään hoitoon paremmin soveltuvan uuden infrastruktuurin ja teknologian hankintaan.

Itselleen EU varmistaa jälleen yhdessä kolmannessa maassa sellaiset kalastusmahdollisuudet, jotka auttavat turvaamaan sen pitkänmatkan laivaston toiminnan.

Ikävää tässä on se, että parlamenttia kehotetaan antamaan lausuntonsa tätä sopimusta koskevasta lainsäädäntöehdotuksesta vasta nyt, vaikka parlamentti hyväksyi sopimuksen liitteenä olevan pöytäkirjan lokakuussa 2005 erillisen menettelyn yhteydessä.

 
  
  

– Estévezin mietintö (A6-0241/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Vuoden 2004 heinäkuussa kalastusneuvosto esitti päätelmänsä kansainvälisiä kalastussopimuksia koskevasta uudesta lähestymistavasta. Näiden päätelmien valossa on jälleen syytä turvautua käytöstä poistettuihin menettelyihin, kuten käsittämättömällä tavalla lopetettuun yhteisyrityksiä koskevaan järjestelyyn, joka oli erittäin suosittu väline lukuisten maiden kalatalousalan kehittämisessä.

Näin ollen on oleellista mukauttaa nykyiset sopimukset vuoden 2004 kalastusneuvoston päätelmissä hyväksyttyihin ja vahvistettuihin periaatteisiin.

Yksi mielestäni ratkaiseva tekijä uusien sopimusten onnistumiselle on se, että kolmansien maiden viranomaiset osallistuvat tiiviimmin kalavarojensa ympäristöpainotteisempaan valvontaan.

Kannatankin tämän mietinnön hyväksymistä. Tällä tavoin vaalitaan yhteisessä kalastuspolitiikassa vahvistettuja periaatteita.

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Arvoisa puhemies, näillä kalastussopimuksilla ainoastaan siirretään omia vahingollisia toimintatapojamme kehitysmaihin. Toimintatavoilla on oikeutuksensa vain yhteisen kalastuspolitiikan vääristyneessä todellisuudessa, sen politiikan todellisuudessa, jolla on vahingoitettu suuresti kalastajayhteisöjä, kalakantoja ja laajemmin omien vesialueidemme ympäristöä. Niinpä äänestin tätä mietintöä vastaan.

 
  
  

– Ilvesin mietintö (A6-0246/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato (ALDE).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, äänestimme Euroopan unionin ja Albanian välistä vakautussopimusta koskevan Ilvesin mietinnön puolesta ja katsomme, että tiiviimpi yhdentyminen ja jopa Albanian pikainen liittäminen Euroopan unioniin on paras vastaus Balkanin alueen ja tietenkin myös Albanian ongelmiin.

Meidän olisi pitänyt oppia Balkanin aluetta 1990-luvulla ravistelleista tapahtumista, ettei kansallisvaltioiden oman edun tavoittelu koskaan ratkaise asioita. Kosovon jälkeen cham-albaanien ongelmat ovat uusin merkittävä albaniankielistä väestöä koskeva kansallinen kysymys. Aivan kuten Kosovonkin tapauksessa, myös cham-albaaneja koskevassa kysymyksessä radikaalit tuomitsivat ensimmäisten joukossa tämän kansan oikeuksien loukkaamisen.

Vakautus- ja assosiaatiosopimuksella luodaan perusta vuoropuhelulle, jota käydään Kreikassa elävien cham-albaanien oikeudesta kulttuuriin ja heidän omaisuutensa palauttamisesta. Tämä vuoropuhelu ei saa perustua pelkästään ajatukseen eri kansallisten etujen välisestä vastakkainasettelusta vaan pikemminkin EU:n ja kansainvälisten instituutioiden osallistumiseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI).(NL) Arvoisa puhemies, korruptio, 1800-luvun mafiaperinteet ja islamismi osoittavat Albanian kärsivän vieläkin 50 vuotta kestäneen stalinistisen diktatuurin jälkivaikutuksista. Albania ei ole missään tapauksessa valmis liittymään Euroopan unioniin, vaikka se tietenkin, toisin kuin Turkki, kuuluu historiallisesti Euroopan kulttuuriyhteisöön. Järkevän naapuruuspolitiikan pitäisi kuitenkin riittää tämän historiallisen eurooppalaisen siteen kehittämiseen. Naapuruuspolitiikan pitäisi myös riittää niiden valtavien ongelmien käsittelyyn, joita Albanialla on edessään ja jotka tekevät tyhjäksi kaikki mahdollisuudet EU:hun liittymisestä. Meidän ei pitäisikään ruokkia mitään vääriä odotuksia albaanien parissa.

Näin ollen äänestin Albanian kanssa tehtävää vakautus- ja assosiaatiosopimusta koskevaa päätöslauselmaa vastaan sillä perusteella, että se on ensimmäinen askel – emme saa elätellä tästä mitään harhakuvitelmia – kohti Albanian jäsenyyttä, ja että EU on päättänyt jättää kansalaisten mielipiteen huomiotta, kuten Turkinkin tapauksessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), kirjallinen. (SV) Huolimatta perustelluista viittauksista yhteisötalouteen tässä mietinnössä, jossa tunnutaan ihannoivan kasvua, on valitettavasti enimmäkseen kielteisiä piirteitä. Siinä ehdotetut julkiset propagandakampanjat, joissa tyrkytetään sanomaa kansainvälisen yhteisön tarvitsemasta uudistuksesta, ovat ajastaan jäljessä, kuten myös ovat vaatimukset kestämätöntä kasvua edistävistä laajemmista sisämarkkinoista. Joidenkin viittausten mukaan ehdotus sopimukseksi Euroopan perustuslaista on sosiaalisen Euroopan vahvistamiseen soveltuva väline, vaikka perustuslakiluonnoksella päinvastoin lisättiin toimia, joilla edistetään uusliberalistisia sisämarkkinoita ja sotilaallista asevarustelua. Tällä tavalla äänestäjille valehdellaan.

 
  
  

– Silva Penedan ja De Rossan mietintö (A6-0238/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Cabrnoch (PPE-DE).(CS) Arvoisa puhemies, Tšekin kansandemokraattiseen puolueeseen kuuluvat Euroopan parlamentin jäsenet äänestivät Euroopan sosiaalimallista tulevaisuutta varten laadittua mietintöä vastaan. Mietinnössä todetaan aivan oikein, ettei Euroopassa ole aitoa sosiaalimallia. Merkille pantavaa kuitenkin on, että siinä kuvaillaan monia yhteisesti hyväksyttyjä arvoja ja tuodaan esiin kunkin maan ratkaisemattomat sosiaalipoliittiset ongelmat. Mietintö on hyvä lähtökohta tulevalle keskustelulle, mutta emme tue siinä esitettyä ratkaisua. Emme hyväksy sitä, että mietinnössä tuetaan hylättyä ehdotusta sopimukseksi Euroopan perustuslaista. Mielestämme mietinnöllä rajoitetaan kilpailua sosiaalisasioiden ja verotuksen alalla, ja jäsenvaltiot menettävät itsemääräämisoikeutensa kyseisillä aloilla.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Arvoisa puhemies, äänestin Silva Penedan ja De Rossan mietintöä vastaan, koska Euroopan sosiaalimallia koskeva ehdotus voidaan toteuttaa ainoastaan, mikäli työttömien ja köyhyysrajan alapuolella elävien määrää vähennetään. Meidän on muun muassa toteutettava kauaskantoisia toimia sosiaalipalvelujen karsimisesta ja palkkojen polkemisesta johtuvien ongelmien korjaamiseksi ja erityisesti ymmärrettävä, ettei sosiaalimalli voi perustua osa-aikatyöhön ja nälkäpalkkoihin. Siksi on työllistettävä enemmän ihmisiä kokopäiväisesti ja laadittava Euroopan laajuiset korkeat vähimmäisnormit.

Ne valtiot, joissa sosiaaliturvasta muodostuu vahva turvaverkko – Itävaltakin kuuluu niihin – ovat taloudellisen kestokykynsä äärirajoilla, ja siksi on sosiaalimallin säilymisen ja kaikkien maiden työvoiman kannalta ratkaisevan tärkeää noudattaa tiukasti työmarkkinoita ja uusista itäisistä jäsenvaltioista tulevia työntekijöitä koskevia siirtymäaikoja.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjallinen. (FR) Äänestin kollegojeni Silva Penedan ja De Rossan laatiman, Euroopan sosiaalimallia koskevan mietinnön puolesta, sillä EU:n kansalaisten on tärkeää ymmärtää, että EU:n yhdentymisen ansiosta meidän on mahdollista saavuttaa kunnianhimoinen tavoitteemme humaanin ja sosiaalisen sivilisaation rakentamisesta. Paljon on luonnollisesti vielä tehtävä ennen kuin saamme kestävän kehityksen mallista riittävän johdonmukaisen, jotta siinä yhdistyvät talouskasvu, yhteiskunnalliset tavoitteet ja ympäristönsuojelu. Mietinnössä hahmotellaan joitakin erittäin lupaavia aloitteita, joita kannatan. Samalla olen tyytyväinen siihen, että Euroopan parlamentti on viisaudessaan hylännyt ehdotuksen yleishyödyllisten palvelujen sääntelemisestä. Aika ei selvästikään ole kypsä tällaiselle askelelle. Olen vahvasti sitä mieltä, että oikeudenmukainen ja tasapainoinen sosiaalimalli on keskeisen tärkeä EU:n talouskasvulle. Toisaalta sosiaalipolitiikan liika painottaminen estää talouskasvun ja vaikuttaa ajan mittaan kielteisesti, sillä sosiaalisten toimenpiteiden rahoittamiseen ei ole riittävästi varoja. Tässä mielessä on oltava selvää, mikä EU:n tehtävä on, emmekä saa salata totuutta EU:n kansalaisilta ja etenkään nuorilta.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bushill-Matthews (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Euroopan parlamentin konservatiivijäsenet vastustavat monia tämän mietinnön kohtia, kuten verotuksen yhdenmukaistamista ja perustuslakia – pyysinkin näistä kohdista erillistä nimenhuutoäänestystä tehdäkseni kantamme yksiselitteisen selväksi. Olisi ollut helppo äänestää koko mietintöä vastaan pelkästään näiden kohtien takia. Mietinnön hyvistä puolista mainittakoon kuitenkin, että teimme kovasti töitä sisällyttääksemme siihen viittaukset Lissabonin toimintaohjelmaan, sisämarkkinoiden toteuttamiseen ja kansallisten kansanedustuslaitosten osallistumiseen. Tämä on ensimmäisen kerta, jolloin tällaisia kohtia otettiin mukaan sosiaaliasioita koskevaan mietintöön.

Keskeinen tekijä lopullisessa äänestyksessämme oli uudistustarve. Esittämässäni tarkistuksessa 1 tämä tuotiin konkreettisesti esiin, ja PPE-DE-ryhmän kollegat suhtautuivat siihen suopeasti. Suostuttuamme äänestämään tyhjää sen sijaan että olisimme äänestäneet mietintöä vastaan, sosialistiryhmä antoi vastavuoroisesti tämän tarkistuksen mennä läpi. Tämän ansiosta Euroopan parlamentin jäsenten enemmistö myönsi ensimmäisen kerran virallisesti, että Euroopan sosiaalimalli todellakin kaipaa uudistamista. Tämä merkittävä tulos saavutettiin Yhdistyneen kuningaskunnan konservatiivien johdolla. Haasteenamme on nyt tehdä yhteistyötä tämän toteuttamiseksi käytännössä.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Olemme hyvin pettyneitä siihen, että jälleen kerran ne, jotka pitävät kovaa meteliä asianmukaisesta eurooppalaisesta sosiaalimallista, ovat todellisuudessa hyväksyneet mietinnön, jossa näytetään vihreää valoa useissa jäsenvaltioissa jo käynnistetylle prosessille ja laillistetaan se karsimalla korkeita sosiaalinormeja, heikentämällä työntekijöiden oikeuksia ja kansalaisten oikeutta julkiseen, yleiseen ja laadukkaaseen sosiaaliturvajärjestelmään sekä romuttamalla laadukkaiden julkisten terveydenhuolto-, koulutus- ja asumispalvelujen yleinen saatavuus.

Valitettavasti esittämämme tarkistukset hylättiin. Ne ilmensivät syvälle juurtunutta käsitystämme siitä, että sellainen valtio, jolla on korkeisiin ympäristönormeihin sekä korkeisiin sosiaalisiin normeihin ja työllisyysnormeihin perustuva järkevä sosiaaliturva ja jonka tunnusmerkkejä ovat progressiivinen verotus sekä tulojen ja vaurauden uudelleenjako, edistää talouden suorituskykyä.

Valitettavasti myös ehdottamamme makrotalouskehys hylättiin. Sen tarkoituksena on tukea kestävää kehitystä vahvistamalla ympäristöystävällistä ja täystyöllisyyden tavoitteen mukaista sisäistä kysyntää siten, että edistetään taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta.

Siksi äänestimme tätä mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Tässä mietinnössä esittelijät ehdottavat lukuisia toimenpiteitä, jotka on toteutettava työllisyyteen ja sosiaalipolitiikkaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi. Osa ehdotuksista on sinänsä kiitettäviä, mutta Junilistan painottaa voimakkaasti näkemystään, jonka mukaan mietinnössä käsitellyt politiikan alat kuuluvat yksinomaan jäsenvaltioiden toimivaltaan. Torjun perustuslakia koskevat viittaukset, jäsenvaltioiden verojärjestelmiä koskevat tulevaisuudennäkymät, näkemykset eläkeuudistuksesta ja saarnat toimista, joita jäsenvaltioiden olisi toteutettava vaurautensa lisäämiseksi.

Yhdyn johdanto-osan N kappaleessa esitettyyn näkemykseen, jonka mukaan yleishyödyllisten palvelujen rahoittaminen ja tätä alaa koskevien päätösten tekeminen kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan, mutta perustuslakia koskevan viittauksen takia jouduin äänestämään tätä johdanto-osan kappaletta vastaan.

Näin ollen äänestin koko mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Lambert (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Verts/ALE-ryhmä kannatti tänään Euroopan sosiaalimallia koskevaa lopullista mietintöä. Tämä ei johdu siitä, että mietintö olisi täydellinen, vaan siitä, että se on parlamentille tärkeä muistutus EU:n kehittämisen sosiaalisesta ulottuvuudesta.

On valitettavaa, että jatkuvasti korostetaan talouskasvua kiinnittämättä huomiota sen laatuun ja vaikutuksiin. Ryhmäni mielestä Lissabonin prosessi ei ole ainoa etenemismahdollisuus, sillä siinä ei oteta riittävästi huomioon sosiaalisen ulottuvuuden merkitystä sen laajimmassa mielessä – kyse ei ole vain työllisyydestä vaan pikemminkin elämämme vapaaehtoisesta ja sosiaalisesta puolesta. Mielestämme on valitettavaa, että yleishyödyllisiä palveluita koskeva puitedirektiivi ei saanut enemmistön kannatusta: meidän on löydettävä keino eriyttää keskeiset yleishyödylliset peruspalvelut yksilöllisesti valitsemistamme palveluista.

Mietinnössä kuitenkin myönnetään, etteivät mitkään uudistukset saa heikentää sosiaalijärjestelmiä ja että järjestelmien on täytettävä perustarpeet: perustulo on tämän tavoitteen kannalta olennainen. Toivomme, että tämä mietintö on hyödyllinen väline neuvoston ja komission kanssa käymissämme keskusteluissa ja että muulla lainsäädännöllä suojellaan sosiaalista Eurooppaa, ei horjuteta sitä.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), kirjallinen. (FR) Länsi-Eurooppa on pitkään ollut malliesimerkki taloudellisesta ja sosiaalisesta menestyksestä, joka perustuu kukoistavaan maatalouteen, vahvaan teollisuuteen, aktiivisiin ja homogeenisiin kansoihin sekä vakaisiin kansallisvaltioihin, jotka takaavat kansalaisilleen samalla kertaa yrittämisen vapauden ja sosiaaliturvan.

Jo 20 vuotta Brysselistä johdettu rajaton EU on hallitusten kanssa yhteistuumin altistanut teollisuutemme sosiaalista polkumyyntiä harjoittavien Aasian talouksien kilpailulle, ottanut vastaan joka vuosi yli miljoona maahanmuuttajaa Euroopan ulkopuolelta, kohdellut maanviljelijöitä suorastaan malthusilaisten periaatteiden mukaan sekä heikentänyt sosiaaliturvajärjestelmiämme ja perhepolitiikkaamme.

Kyseessä on yleinen yhteiskunnallinen taantuma, jonka takia yli 20 miljoonaa ihmistä on jäänyt työttömäksi, teollisuus on hajautunut, tuhansia hehtaareja on jätetty kesannolle, syntyvyys on joissakin Euroopan maissa kuolleisuutta alhaisempi ja kokonaiset alueet ovat pirstaloituneet. Tämä on pähkinänkuoressa se Eurooppa, jonka Ranskan ja Alankomaiden kansalaiset hylkäsivät viime vuonna Euroopan perustuslaista järjestetyissä kansanäänestyksissä.

Vain mahtavan kulttuurimme periaatteille – kansakunta, perhe ja vapaus – rakentuvan kansakuntien Euroopan avulla maanosamme voi jälleen kerran perustaa sosiaalisen mallin.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (PSE), kirjallinen. (EN) Äänestämällä De Rossan ja Silva Penedan Euroopan sosiaalimallista tulevaisuutta varten laatiman mietinnön puolesta Labour-puolueeseen kuuluvat Euroopan parlamentin jäsenet ilmaisevat tukensa työllisyyttä, tuottavuutta ja kohtuullisia työoloja edistävälle sosiaali- ja talouspolitiikalle.

Labour-puolueeseen kuuluvat Euroopan parlamentin jäsenet arvioivat tapauskohtaisesti jokaisen lainsäädäntöehdotuksen vaikutuksen Yhdistyneen kuningaskunnan liiketoimintaan ja työvoimaan. Äänestäminen De Rossan mietinnön puolesta ei ole millään tavoin ristiriidassa tämän toimintamallin kanssa.

Labour-puolueeseen kuuluvat Euroopan parlamentin jäsenet ovat vakaasti sitä mieltä, että veropolitiikka kuuluu yksittäisten jäsenvaltioiden toimivaltaan, ja äänestivät De Rossan ja Silva Penedan mietinnöstä sen mukaisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Euroopan sosiaalimalli on uudistamisen tarpeessa. Kysymys kuuluukin, miten uudistaa jotain sellaista, joka on käytännössä nyky-Euroopan tunnusmerkki.

Vastaus on: rohkeasti.

Meidän on lisättävä kilpailukykyä ja autettava parantamaan kansalaisten elämänlaatua. Siksi emme saakaan peräytyä, kun on tehtävä kansalaisten elämän parantamista koskevia päätöksiä.

Minulla ei ole epäilystäkään siitä, että yksi kaikkein tehokkaimmista toimenpiteistä on sisämarkkinoiden toteuttaminen.

Meidän on varmistettava Lissabonin strategian mukaiset talouden koordinointitoimenpiteet sekä työllisyyttä ja sosiaalista suojelua koskevat toimet, joilla puolestaan saadaan aikaan talouskasvua, parannetaan kilpailukykyä ja lisätään laadukkaampia ja parempia työpaikkoja kestävällä tavalla.

Tehtävää on vielä paljon sekä täällä että suurimmissa kaupungeissamme.

Ei riitä, että ilmoitetaan uudistuksista ja luvataan lisätä työpaikkoja.

Ei riitä, että puhumme vain keskenämme. Meidän on saavutettava työllisyys- ja koulutustavoitteemme.

Lopuksi totean, että jos aiomme vaalia Euroopassa yhteisvastuun ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden kaltaisia sosiaalisia arvoja, tarvitsemme uudenlaista kulttuuria, tietojenvaihtoa, mahdollisimman tehokkaita yrityksiä ja koulutusta sekä mahdollisuuden ammattitaitoisen työvoiman käyttöön.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), kirjallinen. (EN) Euroopan sosiaalimalli on ainutlaatuinen. EU:ssa voidaan säilyttää yhtenäismarkkinoiden tasapaino sosiaalisen oikeudenmukaisuuden avulla. Meidän on tehtävä kaikkemme tämän tasapainon hyväksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), kirjallinen. – (EL) Kreikan kommunistipuolue äänesti Euroopan sosiaalimallista laadittua mietintöä vastaan. Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmän sekä Euroopan parlamentin sosialidemokraattisen ryhmän yhteistyön tulos paljastaa kaikessa kyynisyydessään sen painajaismaisen tulevaisuudenkuvan, jota Euroopan yhdentymisen takana oleva pääoma kaavailee työntekijöille. Pääoman poliittiset ja ideologiset äänitorvet suunnittelevat valtaisaa propagandakampanjaa, jossa hyödynnetään työttömyysongelmaa sekä väestön ikääntymistä ja sosiaalivakuutusjärjestelmien romahtamista koskevia uhkakuvia, jotta nykyisen sosiaaliturvajärjestelmän "uudistaminen" saadaan näyttämään aivan välttämättömältä. Kapitalististen rakenneuudistusten tukeminen Lissabonin strategian mukaisesti edellyttää, että kaikki työväenliikkeen taistelun ja nykyisten sosialistiryhmien painostuksen avulla saavutetut työntekijöiden oikeudet – jotka eivät kylläkään täyttäneet ruohonjuuritason tarpeita – romutetaan täydellisesti. Niinpä työväenluokan suurinta mahdollista riistoa edistetään purkamalla työsuhteet täydellisesti ja ottamalla yleisesti käyttöön joustavat työllistämismuodot, romuttamalla eläke-, terveydenhuolto-, hyvinvointi- ja sosiaaliturvajärjestelmät, kuten esimerkiksi työttömyysturva, äitiysturva ja asuntotuotanto sekä lakkauttamalla maksuttomat julkiset palvelut. Jäljelle jää ainoastaan perusturva äärimmäisen köyhyyden varalta, jotta vältetään yhteiskunnalliset levottomuudet.

 
  
  

– Bowisin mietintö (A6-0249/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Arvoisa puhemies, minäkin äänestin Bowisin mietintöä vastaan sillä perusteella, että meidän ei todellakaan pitäisi olla yllättyneitä psyykkisten sairauksien lisääntymisestä. Ihmisiin kohdistuu yhä suurempia paineita töissä ja koulussa, ja näiden paineiden takia emme käytä koko suorituskapasiteettiamme.

Paremmilla psykoaktiivisilla lääkkeillä voidaan parhaimmillaankin puuttua syiden sijasta vain oireisiin. On hyödyllisempää kohottaa eurooppalaisten omanarvontuntoa välittämällä heille aitoja, konkreettisia ja kristillisiä perusarvojamme. Epäilemättä ne, joiden juuret ovat syvällä perhekeskeisyydessä, isänmaallisuudessa ja kansallisessa identiteetissä, eivät niin helposti altistu psyykkisille sairauksille.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fatuzzo (PPE-DE).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, äänestin tämän mietinnön puolesta, jossa myönnetään psyykkisten sairauksien merkitys Euroopassa. Sen esittelijä on hyvä ystäväni John Bowis, joka yksin on varmistanut, että tätä tärkeää aihetta käsitellään parhaalla mahdollisella tavalla.

Jäsen Bowisin maine on kiirinyt ympäri Eurooppaa. Hänen ihailijansa Silvana Moggi on tullut Italiasta, tarkemmin sanoen Salsomaggioren kaupungista, jossa Miss Italia valittiin, ollakseen parlamentin lehterillä silloin, kun hänen suuri ihanteensa John Bowis esitteli äärimmäisen tärkeän ehdotuksensa käsittelyä varten. Sen tavoitteena on, että kaikkia eurooppalaisia kohdeltaisiin parhaalla mahdollisella tavalla silloinkin, kun heillä epäonnekseen on fyysisen sairauden lisäksi psyykkinen sairaus.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjallinen. (FR) Kannatin äänestyksessä jäsen Bowisin erinomaista mietintöä Euroopan parlamentin päätöslauselmaesityksestä "Tavoitteena Euroopan unionin mielenterveysstrategia". Joka neljäs ihminen kärsii elämänsä aikana mielenterveysongelmista. Fyysiset ja psyykkiset vaivat lisääntyvät iän myötä samalla kun elinajanodote pitenee. Valtavien, rajujen ja nopeiden muutosten myllerryksessä monimutkaistuvan maailmamme yhteisenä haasteenamme on ymmärtää, ennaltaehkäistä ja hoitaa mielenterveysongelmia ja estää samalla niistä kärsivien ihmisten tuomitseminen, hylkääminen tai, mikä pahinta, halveksunta. Euroopan unionin on näytettävä esimerkkiä turvaamalla kansalaisilleen psyykkisesti terve elämä. Tässä suhteessa olen ylpeä kuuluessani jäsenvaltioista Ranskaan, joka presidentti Jacques Chiracin johdolla on aina toteuttanut erittäin selvänäköisiä, kunnianhimoisia ja ennen kaikkea inhimillisiä toimia psyykkisten sairauksien hoidon alalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (UEN), kirjallinen. (EN) Mielenterveys on meille kaikille äärimmäisen tärkeä asia riippumatta siitä, olemmeko mielenterveyspotilaita, hoitajia tai mielenterveyspalvelujen tarjoajia. Lainsäädäntöelinten merkitys tällä alalla on vielä ratkaisevampi, sillä EU ja jäsenvaltiot voivat neuvottelujen ja kumppanuuden avulla tarjota mielenterveyden häiriöistä kärsiville, heidän perheilleen ja hoitajilleen valoisamman tulevaisuuden.

Psyykkiset sairaudet ovat aivan liian pitkään jääneet lainsäädäntöprosessissamme toisarvoiseen asemaan, ja kuten komission vihreästä kirjasta ja sen yllättävistä havainnoista selviää, asiapitoisemman tiedottamisen ansiosta alkaa vähitellen olla yleisesti tiedossa, että psyykkiset sairaudet ja niiden seuraukset koettelevat väestöä ratkaisevasti. EU:n ja Irlannin väestöstä 25 prosenttia kokee ainakin yhden merkittävän psyykkisen sairauden jakson elämänsä aikana.

On aika toimia! Suhtaudun lämpimän myönteisesti vihreään kirjaan, joka avaa EU:ssa keskustelun oppimisvaikeuksista, vakavasta masennuksesta, itsemurhista, mielenterveyden häiriöistä kärsivien vangitsemisesta ja epäasianmukaisen vankeuden vaikutuksesta, jotta jäsenvaltiot voivat jakaa tutkimustietoa ja parhaita käytäntöjä kansalaisten hyväksi.

Irlanti on 1980-luvulta lähtien puoltanut palvelujen sijoittamista hoitolaitosten ulkopuolelle ja pyrkinyt kehittämään yhteisön järjestelmään perustuvia nykyaikaisia mielenterveyspalveluita, edistämään mielenterveyttä, antamaan psyykkisesti sairaille mahdollisimman itsenäisen elämän ja tarjoamaan kattavaa terveydenhuoltoa psykiatristen sairaaloiden ulkopuolella.

(Työjärjestyksen 163 artiklan 1 kohdan mukaisesti lyhennetty äänestysselitys)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Kunkin jäsenvaltion väestön mielenterveys on asia, jota pitäisi käsitellä yksinomaan kansallisesti. Euroopan parlamentilla ei ole mitään syytä esittää näkemyksiä mielenterveyden alalle myönnettävistä määrärahoista ja tällä alalla toteutettavista toimenpiteistä. Ehdotus, jonka mukaan komission on perustettava mielenterveyden koordinointi- ja valvontaryhmä, on vain yksi monista tarpeettoman yksityiskohtaisista ja kalliista ehdotuksista. Äänestinkin tätä mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Krarup, Kartika Tamara Liotard, Erik Meijer, Esko Seppänen, Jonas Sjöstedt ja Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), kirjallinen. (EN) Mietinnössä on monia vahvuuksia, jotka liittyvät naisia ja lapsia koskeviin mielenterveysasioihin.

Siksi tuemme tätä mietintöä.

Siitä huolimatta haluamme korostaa, että periaatteessa mielenterveyteen liittyvät toimenpiteet ja päätökset kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Arvoisa puhemies, kiitän lämpimästi esittelijää tästä mietinnöstä, jossa korostetaan usein tuskastuttavan hidasta edistymistä mielenterveysasioiden hoidossa kaikkialla Euroopan unionissa. Mielenterveys jää liian usein terveydenhuoltopalveluissamme lapsipuolen asemaan, vaikka huonon mielenterveyden seuraukset nielevät varoja kaikilla aloilla ja tuhoavat henkilökohtaisen elämän. Olen tyytyväinen tämän mietinnön päätelmiin ja tuen niitä erittäin mielelläni.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), kirjallinen. (EN) Mielenterveyttä on aivan liian pitkään laiminlyöty ja hoidettu huonosti. Vaikka tämänpäiväinen mietintö onkin valiokunta-aloitteinen, sen ansiosta mielenterveydestä voidaan aloittaa EU:ssa poliittinen keskustelu. Suhtaudun myönteisesti tähän keskusteluun.

 
  
  

– Morillonin mietintö (A-0228/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Arlette Carlotti (PSE), kirjallinen. – (FR) YKP ei enää vastaa Välimeren kalastajien odotuksiin. Siksi suhtaudun myönteisesti tähän suunnitelmaan, johon sisältyy lukuisia myönteisiä linjauksia: kalastajiin kohdistuvia kustannuksia ja rajoituksia vähennetään ratkaisevasti, yhteisön kalastuksenvalvontavirasto tarkistaa ja yhdenmukaistaa valvonta- ja seurantasäännöksiä, mitä itsensä aivan liian usein vainotuiksi tuntevat Välimeren kalastajat ovat erityisesti odottaneet, ja alan toimijat osallistuvat tiiviimmin pyyntiponnistuksen hallinnointia, valvontatoimenpiteitä ja pyynnin rajoittamista koskevien linjausten määrittelyyn. Tässä toistuu se voimakas vaatimus, jonka esitän Euroopan parlamentissa Välimeren kalastajien puolesta.

Kannatan myös parlamentin vaatimusta, jonka mukaan sen on saatava hoitaa tehtävänsä kunnolla estämällä Euroopan komissiota päättämästä yksin "teknisistä toimenpiteistä". Kalastajat tietävät liiankin hyvin, että nämä "tekniset toimenpiteet" vaikuttavat suoraan ja välittömästi heidän elinkeinoonsa.

Siksi äänestän tämän mietinnön puolesta, vaikka olisin toivonut, että siinä mennään pidemmälle vaatimalla nimenomaan Välimeren kalastajia koskevaa suunnitelmaa. Omasta puolestani jatkan tämän asian ajamista Euroopan parlamentissa alueeni kalastajien rinnalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Tuen varauksetta komission esittämiä tavoitteita, toisin sanoen kalastustoiminnan säilyttämisen ja valvonnan kaltaisia painopistealoja koskevaa toimintasuunnitelmaa.

Tällä ehdotuksella on mielestäni ratkaiseva merkitys YKP:n mukauttamisessa EU:n kalatalousalan nykytilanteeseen. Sen pääkohdat ovat seuraavat: kalavarojen arviointiin suoraan tai epäsuorasti osallistuvien toimielinten pohjustava kuuleminen etukäteen varhaisessa vaiheessa, toisin sanoen neuvottelut alueellisten neuvoa-antavien toimikuntien ja neuvoa-antavan kalatalous- ja vesiviljelykomitean kanssa, mahdollisten tulevien toimien vaikutustenarvioinnin lisääminen ja nykyisten säännösten oikeudellisen rakenteen tarkistaminen tekstien selventämiseksi, niiden johdonmukaisuuden, ymmärrettävyyden ja luettavuuden parantamiseksi sekä vanhentuneiden säännösten poistamiseksi.

Korostan myös, että komission on laajennettava kumppanuussopimuksiin liittyvien menettelyjen kehittämisprosessia, tarkemmin sanoen kyseisten sopimusten seuranta- ja täytäntöönpanoprosessia.

Äänestän tämän ehdotuksen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Junilistan on lukuisissa yhteyksissä tehnyt selväksi vastustavansa yhteistä kalastuspolitiikkaa. Mielestämme EU:n tuhoisat ja epäeettiset kalastussopimukset on kumottava. Suhtaudun erittäin kriittisesti mietinnön 22 kohtaan, jossa todetaan yhteisön tuen merkitys kalastusalusten teknisten välineiden rahoittamiselle.

Mietinnössä kuitenkin korostetaan suuremman joustavuuden, selkeämmän lainsäädännön, yksinkertaisempien sääntöjen ja asianosaisten osapuolten laajemman kuulemisen merkitystä. Nämä ovat erinomaisia tavoitteita. Niinpä äänestin mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevan yhteisön lainsäädännön paljouteen ja luettavuuteen liittyvissä kysymyksissä on ratkaisevan tärkeää parantaa ja yksinkertaistaa kyseistä lainsäädäntöä.

Menettelyjen yksinkertaistaminen, kaikille asianosaisille osapuolille selkeä ja ymmärrettävä sanamuoto, riittävä aikaväli lainsäädännön antamisen ja täytäntöönpanon välillä ja lainsäädännön taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten sekä ympäristövaikutusten arviointi ovat kysymyksiä, joita on harkittava tarkoin lainsäädännön avoimen ja oikeudenmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi.

Säännöksiä ei kuitenkaan pidä heikentää tämän prosessin varjolla, ja kansallisten kansanedustuslaitosten, Euroopan parlamentin sekä kalastusalan ja sen työntekijäjärjestöjen on valvottava tätä.

Se, että kannatamme prosessin yksinkertaistamista, ei automaattisesti tarkoita, että hyväksymme yhteisen kalastuspolitiikan sisällön. Meillä onkin esittää vakavia vastaväitteitä. Esittelijä esimerkiksi kannattaa yhteisön tarkastusjärjestelmää. Vastustamme tätä, koska mielestämme asian on kuuluttava jäsenvaltioille, joilla on itsemääräämisoikeus omasta talousvyöhykkeestään. Emme myöskään ymmärrä huolta, jota esittelijä kantaa sen periaatteen jatkamisesta, joka antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden toteuttaa kalavarojen suojelu- ja hoitotoimenpiteitä vesialueellaan 12 meripeninkulman alueen ulkopuolella.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Kannatin äänestyksessä tarkistusta, jonka ansiosta AKT-maat olisivat voineet jättäytyä pois kalastussopimuksista, mikäli ne katsovat tällaiset sopimukset etujensa vastaisiksi.

Yhteisen kalastuspolitiikan selkeyttäminen on houkuttelevaa, kun otetaan huomioon hallinnointipäätösten tekemisessä noudatetut keskitetyt, hankalat ja usein salamyhkäiset prosessit.

Minun ja monien skottien mielestä YKP:n pitäisi koskea kalataloustuotteiden markkinoita, mutta kalavarojen ja pyyntimahdollisuuksien valvonta ja hallinnointi pitäisi palauttaa Skotlannin toimivaltaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernand Le Rachinel (NI), kirjallinen. – (FR) Suunnitelmia tehdään tiuhaan ja nopeasti, KOR korvataan Euroopan kalatalousrahastolla, neuvoa-antavien komiteoiden määrä moninkertaistuu ja yhteisön kalastuksenvalvontavirasto kehittää toimintaansa, mutta mitkään näistä toimista eivät paranna kalastajien työtilannetta. EU:n lainsäädännöllä ollaan tekemässä loppua kalastuksesta ja ranskalaisista kalastajista, aivan samoin kuin maatalouslainsäädännöllä saadaan maanviljelijät pois pelistä.

Mietinnössä on jätetty huomiotta kaksi keskeistä ongelmaa, joista Ranskan kalastuslaivaston säilyminen riippuu pitkällä aikavälillä: epäreilu kilpailu niiden EU:n ulkopuolelta tulevien kalastusalusten taholta, jotka eivät noudata kaikkia omille kalastajillemme määrättyjä lainsäädännöllisiä rajoituksia sekä valvontaa ja seurantaa koskevia rajoituksia, ja polttoaineen hinta siitä lähtien, kun Bryssel kehotti Ranskaa lakkauttamaan kalastukselle aiheutuvien riskien torjuntarahaston eli polttoainerahaston.

Lainsäädäntöä on toki yksinkertaistettava, mutta se ei millään tavoin paranna kalastajien tilannetta. Jälleen kerran Euroopan komissio jymäyttää heitä, jos tällainen ilmaus sallitaan. Jäljellä on enää 5 500 kalastusalusta. Kuinka monta niitä on vuonna 2010 uuden yhteinen kalastuspolitiikan jäljiltä?

 
  
MPphoto
 
 

  José Ribeiro e Castro (PPE-DE), kirjallinen. (PT) On kieltämättä tärkeää yksinkertaistaa yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevia sääntöjä. Näin ollen suhtaudun myönteisesti tässä ehdotuksessa esitettyihin toimiin, joiden tavoitteena on korjata nykyisten tekstien epäselvyydet ja yksinkertaistaa niiden sanamuotoa, sillä näin lähennettäisiin asianosaisia osapuolia ja saataisiin kalatalousala omaksumaan lainsäädäntö paremmin.

Lukuisista vaatimuksista huolimatta kalastajilla on vaikeuksia tuntea ja ymmärtää yhteistä kalastuspolitiikkaa. Sen ymmärtämistä ja täytäntöönpanoa on helpotettava.

Olen tyytyväinen uusien tekniikoiden vähittäiseen käyttöönottoon kalastusaluksilla ja yhteisön tukeen, jota on luvattu näiden tekniikoiden ja tarvittavan erityiskoulutuksen kehittämistä varten.

Näistä toimenpiteistä on hyötyä sekä kalastusyhteisöille että kuluttajille.

Mielestäni on myös tarpeen selkeyttää prosessia kalastuslupien myöntämiseksi yhteisön vesialueiden ulkopuolelle.

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith (Verts/ALE), kirjallinen.(EN) Arvoisa puhemies, yhteinen kalastuspolitiikka on vahingoittanut niin paljon kalastajayhteisöjä, kalakantoja ja laajemmin omien vesialueidemme ympäristöä, ettei sen avulla kyetä mielekkäisiin uudistuksiin, ja siitä pitäisi luopua kokonaan. Pienikin edistys on kuitenkin hyväksi, ja tässä mietinnössä on joitakin hyödyllisiä ehdotuksia, joten olen tukenut sitä siitä huolimatta, ettei siinä mielestäni mennä läheskään tarpeeksi pitkälle.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), kirjallinen. (EN) Vaikka olenkin sitä mieltä, että kolmansien osapuolten kanssa tehtäviä kalastussopimuksia on kehitettävä, en voi tässä yhteydessä tukea tarkistuksia 1 ja 2. Molemmat tarkistukset jäävät toimintasuunnitelman tavoitteen ulkopuolelle.

 
  
  

– Capoulas Santosin mietintö (A-0242/2006) ja Fraga Estévezin mietintö (A-0241/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith (Verts/ALE), kirjallinen.(EN) Arvoisa puhemies, näillä kalastussopimuksilla ainoastaan siirretään omia vahingollisia toimintatapojamme kehitysmaihin. Niillä on oikeutuksensa vain yhteisen kalastuspolitiikan vääristyneessä todellisuudessa, sen politiikan todellisuudessa, jolla on vahingoitettu suuresti kalastajayhteisöjä, kalakantoja ja laajemmin omien vesialueidemme ympäristöä. Niinpä äänestin tätä mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Margie Sudre (PPE-DE), kirjallinen. – (FR) Euroopan parlamentti tekee tänään päätöksensä kahdesta Intian Valtameren alueen kannalta merkittävästä kalastussopimuksesta: toinen niistä tehdään Seychellien tasavallan ja toinen Komorien tasavallan kanssa.

Sopimuksilla, joista toisen on määrä kestää kuusi ja toisen seitsemän vuotta ja jotka voidaan uusia, on seuraavat tavoitteet: kalatalousalan taloudellinen, rahoituksellinen, tekninen ja tieteellinen yhteistyö, yhteisön kalastusalusten Seychellien ja Komorien aluevesille pääsyä koskevien edellytysten määrääminen ja yritysten väliset kumppanuudet, joiden tavoitteena on kehittää yhteisen edun mukaisesti kalatalousalaan kuuluvaa ja siihen liittyvää taloudellista toimintaa. Seychellit ja Komorit saavat taloudellisen korvauksen kalavarojensa hyödyntämisestä.

Merentakaisten alueiden vaaleilla valittuna edustajana, joka tuntee kalastuksen merkityksen merentakaisten alueiden ja etenkin Réunionin taloudelle, olen tyytyväinen, että EU auttaa vakiinnuttamaan sekä vastuuntuntoisen kalastustavan Intian Valtamerellä että kalavarojen kestävän hyödyntämisen. Siksi äänestin molempien sopimusten puolesta.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö