Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 6 september 2006 - Strasbourg EUT-utgåva

9. Rättelser till avgivna röster och röstavsikter: se protokollet
Protokoll
  

(Sammanträdet avbröts kl. 12.40 och återupptogs kl. 15.00.)

 
  
  

ORDFÖRANDESKAP: BORRELL FONTELLES
Talman

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy