Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2005/2161(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0257/2006

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0257/2006

Keskustelut :

PV 06/09/2006 - 14
CRE 06/09/2006 - 14

Äänestykset :

PV 07/09/2006 - 7.2
CRE 07/09/2006 - 7.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0346

Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 6. syyskuuta 2006 - Strasbourg EUVL-painos

14. EU:n ja Kiinan suhteet (keskustelu)
Pöytäkirja
MPphoto
 
 

  Puhemies. Esityslistalla on seuraavana Bastiaan Belderin laatima ulkoasiainvaliokunnan mietintö (A6-0257/2006) EU:n ja Kiinan suhteista (2005/2161 (INI)).

Olen vastaanottanut Euroopan parlamentin sosialidemokraattiselta ryhmältä työjärjestyksen 168 artiklan mukaisen pyynnön palauttaa Belderin mietintö EU:n ja Kiinan suhteista valiokuntakäsittelyyn. Haluaako joku perustella tätä Euroopan parlamentin sosialidemokraattisen ryhmän pyyntöä?

 
  
MPphoto
 
 

  Alexandra Dobolyi (PSE). – (EN) Arvoisa puhemies, ryhmäni on pyytänyt, että Belderin mietintö EU:n ja Kiinan suhteista palautetaan valiokuntakäsittelyyn, koska siinä käsitellään mielestämme puutteellisesti ja yksipuolisesti useita EU:n ja Kiinan suhteita koskevia kysymyksiä. PSE-ryhmä katsoo myös, että mietintöön sisältyy useita asiavirheitä, jotka voitaisiin korjata vain tekemällä valtava määrä tarkistuksia. Olemme kuitenkin sitä mieltä, että näin tärkeää ulkoasiainvaliokunnan mietintöä Kiinan kaltaisesta maailmanlaajuisesta vaikuttajasta on tarkasteltava uudelleen ja siitä on keskusteltava yksityiskohtaisesti. Näin sen vuoksi, että päätöslauselmaesityksen 125:stä kohdasta vain kahdessa käsitellään EU:n ja Kiinan välistä yhteistyötä. Ulkopolitiikkaa käsitellään vain 13:ssa kohdassa, ja jotkin EU:n perusperiaatteista viimeisten 30 vuoden ajalta sivuutetaan kokonaan. Maailmanlaajuista turvallisuutta ja energiakysymyksiä tuskin edes mainitaan, minkä vuoksi meidän on tasapainotettava tätä mietintöä.

Kehotamme parlamenttia palauttamaan tämän mietinnön takaisin valiokuntaan, jossa meillä on riittävästi aikaa käsitellä näitä EU:n ja Kiinan väliseen yhteistyöhön liittyviä äärimmäisen tärkeitä kysymyksiä.

Komissio tekee parhaillaan loistavaa työtä käsitellessään EU:n ja Kiinan suhteita yli 20:llä eri politiikan alalla, joihin kuuluvat muun muassa ulkopolitiikka, maailmanlaajuista turvallisuutta koskevat kysymykset ja energiakysymykset. Meidän on toimittava yhdessä määritelläksemme yhtenäisen kannan, joka perustuu komission ja neuvoston asianomaisten yksikköjen esittämiin tosiasioihin ja selkeisiin tietoihin. Parlamentin asema vahvistuu merkittävästi ja vaikutusvaltamme lisääntyy yhteisiin tavoitteisiimme pyrittäessä, jos annamme itsellemme hieman lisäaikaa valmistella ja pohtia tätä mietintöä uudelleen.

(Suosionosoituksia PSE-ryhmältä)

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Nyt kun pyyntö on perusteltu, haluaako joku kannattaa sitä?

Pyydän kärsivällisyyttä, jäsen Speroni. Työjärjestyksen mukaisesti esityksen puolesta käytetään yksi puheenvuoro ja sitä vastaan yksi puheenvuoro. Kysyn parhaillaan, haluaako joku kannattaa pyyntöä.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique De Keyser (PSE). – (FR) Arvoisa puhemies, pelkäsin, ettei kukaan muu käyttäisi puheenvuoroa kannattaakseen pyyntöä. Sallikaa siis minun tehdä niin. Hyvät parlamentin jäsenet, uskon, että käsittelemme tätä pyyntöä ehdottomasti rakentavassa hengessä. Haluan todeta, että ihmisoikeuksista puhuttaessa ja tulevan äänestyksen lopputuloksesta riippumatta kannatamme tietysti kaikkia tarkistuksia, joissa tuetaan ihmisoikeuksia. Näistä tarkistuksista ei siten ole nyt edes kyse. Haluaisimme korjata – ja tätä jäsen Dobolyi halusi korostaa – mietinnössä edelleen olevat asiavirheet, puutteet ja vajavaisuudet. Haluaisimme myös luoda jälleen hieman tiiviimmät suhteet esittelijään. Tässä kaikki.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Jäsen Tajani käyttää puheenvuoron esitystä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Tajani (PPE-DE).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, parlamentin on äänestettävä kattavasta mietinnöstä, jonka ulkoasiainvaliokunnan suuri enemmistö on hyväksynyt. Myönnän oikeiksi ja myös hyväksyn muutamat Euroopan parlamentin sosialidemokraattisen ryhmän esittämät huomautukset, ja olemmekin esittäneet (kuten PSE-ryhmä hyvin tietää) tarkistusta, jonka tarkoituksena on korjata mahdollinen puute mietinnössä, nimittäin viittaus yhden Kiinan politiikkaan (joka tekee Taiwanin itsenäisyyden mahdottomaksi).

Päättämällä keskustella mietinnöstä meidän on siten mahdollista saavuttaa laaja-alainen yhteisymmärrys, joka on merkki siitä, että jännitteet ovat lievenemässä ja että myös PSE-ryhmän esittämiin pyyntöihin kiinnitetään huomiota. Mietintö on minusta perusteellinen ja kestää lähemmän tarkastelun, ja useat eri poliittiset ryhmät myös haluavat tarkastella mietintöä lähemmin ja hyväksyä sen. Teemme mielestäni oikein keskustellessamme mietinnöstä tänä iltana ja äänestämällä siitä huomenna.

(Suosionosoituksia)

 
  
  

(Parlamentti hylkäsi pyynnön palauttaa mietintö valiokuntakäsittelyyn.)

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder (IND/DEM), esittelijä. (NL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, oikeaan aikaan, vain muutama päivä ennen Helsingissä pidettävää EU:n ja Kiinan välistä huippukokousta, Euroopan parlamentti antaa neuvostolle ja komissiolle selkeän ja voimakkaan signaalin todella nimensä arvoisen strategisen kumppanuuden luomiseksi. Käsiteltävänä olevassa mietinnössä tarjotaan Brysselille ja Beijingille vertailukohdat kaikille kahdenvälisten suhteiden näkökohdille: uskottavuudelle, vakaudelle ja vastuullisuudelle.

Eurooppalaisena esittelijänä minusta oli äärimmäisen tärkeää kuunnella erittäin tarkkaavaisesti kiinalaisten keskusteluja Kiinan kansantasavallassa viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana tapahtuneesta vaikuttavasta rauhanomaisesta kehityksestä. Näistä keskusteluista kävivät myös selvästi ilmi tämän kehityksen varjopuolet kaikkine vaikutuksineen, joita niillä on EU:n ja Kiinan kumppanuuteen. On vain loogista, että myös nämä varjopuolet sisällytetään päätöslauselmaesitykseen. Ulkoasiainvaliokunnan suuri enemmistö kannattaa tätä erityistä lähestymistapaa, sillä se on korvaamaton ja arvokas. Kiitän asianomaisia jäseniä lämpimästi tästä tuesta.

Kiinan Brysselin edustusto on esittänyt mietintöni valmistelun eri vaiheissa julkisia kannanottoja, joiden johdosta kerron lyhyesti kantani kolmella keskeisellä alalla, jotka ovat ankang-järjestelmä, uskonnonvapaus Kiinan kansantasavallassa ja kysymys Taiwanin rauhanomaisesta liittämisestä Kiinaan.

Kirjeessä, joka on päivätty 25. huhtikuuta 2006, Kiinan edustusto kieltää jyrkästi, että poliittisiin ja yhteiskunnallisiin toisinajattelijoihin sovellettaisiin psykiatrista pakkohoitoa. Tämä vastenmielinen kidutusmenetelmä tunnetaan virallisesti nimellä ankang, joka tarkoittaa käännettynä terveyttä levon ja rauhan avulla.

Saksalaisen Die Zeit -viikkolehden 3. marraskuuta 2005 ilmestyneeseen numeroon sisältyivät kolmen ankang-järjestelmän uhrin silminnäkijätodistukset, ja jo artikkelin otsikko "Sähkösokkeja vapauden virusta vastaan" kertoo paljon. Neuzüricher Zeitung julkaisi 14. joulukuuta 2005 artikkelin, jossa ankang tuomittiin yhtä jyrkästi. Näistä artikkeleista piittaamatta Kiinan edustusto kehotti Euroopan parlamenttia poistamaan päätöslauselmaesityksen ankangia käsittelevän 24 kohdan täysin perusteettomana, ja Euroopan parlamentin sosialidemokraattinen ryhmä esitti asiaa koskevan tarkistuksen, aivan kuin siinä ei olisi mitään väärää. Pyysin ulkoasiainvaliokuntaa peruuttamaan tarkistuksen kahteen otteeseen, mutta turhaan.

Ankang-järjestelmä on täysin ristiriidassa perusihmisoikeuksien kanssa. Kaikki meistä varmastikin tukevat vilpittömästi näitä oikeuksia, kuten kuulin jäsen De Keyserin sanovan vain hetki sitten. Olenkin täysin ymmälläni hänen asenteestaan. Kehotan teitä poistamaan tämän tahran parlamentin kilvestä ja tukemaan ankangia koskevaa alkuperäistä tekstiä, jonka esitän uudelleen tarkistuksen muodossa.

Tiedämme jo riittävästi perusoikeuksiin kuuluvan uskonnonvapauden monista loukkauksista Kiinassa. Tämä pätee myös kyseistä hallituksen toimintaa koskeviin kriittisiin sisäisiin keskusteluihin, joita käydään jopa uskonnollisista asioista vastaavassa valtion virastossa. Olisin erittäin mielelläni keskustellut niiden virkamiesten kanssa, joita oli niin helppo lähestyä vieraillessani tässä valtiollisessa laitoksessa viime syksynä.

Kiinan EU-edustusto toteaa 31. elokuuta julkaisemassaan tiedotteessa, että kiinalaiset nauttivat laajasta uskonnonvapaudesta. Kehotan Kiinaa täten kääntämään ja julkaisemaan Kiinan "uskonnollisen johtajan" äskettäisen haastattelun sen selventämiseksi, millaista valvontaa puolue tarkkaan ottaen harjoittaa, sillä Kiinan kommunistinen puolue vai yksin arvioida eri uskontojen myönteisiä ja kielteisiä puolia.

Taiwanilaisten ylivoimainen enemmistö ei missään tapauksessa halua joutua saman valvonnan alaisuuteen. Tämän kuulin Taiwanissa toimivilta eurooppalaisilta diplomaateilta ja monilta taiwanilaisilta itseltään. Yksi heistä selitti, miksei Beijingin rauhanomaisen jälleenyhdistymisen opilla ole tällä hetkellä mitään mahdollisuuksia taiwanilaisten keskuudessa, mikä koskee varmasti myös pahaenteistä yhden lapsen politiikkaa, joka on keskeinen kysymys PSE-ryhmälle. Henkilö totesi, ettei kyse ole niinkään ideologiasta tai nationalismista kuin poliittisen järjestelmän erilaisuudesta ja kaikkien ihmisoikeuksien kunnioittamisesta elämäntapana. Tällä opilla on hänen mukaansa mahdollisuuksia vasta, kun Kiina luopuu autoritaarisesta hallinnostaan, mitä ei todennäköisesti tapahdu lähitulevaisuudessa.

Olen näin käsitellyt uskoakseni riittävästi sosialidemokraattien tarkistuksia, jotka lisäksi poikkeavat oudosti EU:n asiakirjojen virallisesta linjasta, sillä niissä nostetaan esiin kysymys kahdesta erillisestä järjestelmästä Kiinan ja Taiwanin osalta. Tämä kertoo jo paljon.

Tämä mietintö edustaa parlamentin sitoutumista EU:n ja Kiinan väliseen vakaaseen kumppanuuteen. Tästä syystä mietinnössä luetellaan rehellisesti tämän poliittisen hankkeen esteet, jotka myös kiinalaiset ovat nyt todenneet – kehotan teitä lukemaan raportin, johon sisältyy kiinalaisten, etenkin kiinalaisten älymystön edustajien, lausuntoja – mutta joita ei ole poliittisesti tunnustettu läheskään riittävästi esteiksi eikä siten myöskään poistettu.

Viesti, joka meidän on lähetettävä neuvostolle ja komissiolle kiinalaisten johtajien kanssa pidettävän huippukokouksen aattona, on se, että Kiinaa on autettava luomaan oikeusvaltio ja kannustettava toteuttamaan poliittista nykyaikaistamista, joka on maan hämmästyttävän talouskehityksen välttämätön yhteiskunnallinen vastine.

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, komission jäsen. (EN) Arvoisa puhemies, saanen aloittaa kertomalla, että pidän tätä keskustelua myönteisenä. Kiitän arvoisia jäseniä ja erityisesti esittelijää.

Saanen esittää aluksi muutaman tärkeän huomautuksen. Kuten kaiketi tiedätte, EU:n ja Kiinan välinen yhdeksäs huippukokous pidetään Helsingissä vain kolmen päivän kuluttua. Huippukokous tarjoaa erittäin tärkeän tilaisuuden keskustella ajankohtaisista asioista ja huolenaiheista kaikkein korkeimmalla tasolla. Haluan kuitenkin keskittyä tämänpäiväisessä puheenvuorossani – erityisesti mietintönne painopiste huomioon ottaen – myös siihen, miten voimme omaksua aiempaa strategisemman lähestymistavan suhteisiimme. Tarkastelen sen jälkeen lyhyesti muutamia erityisaiheita.

Suhteemme Kiinaan ovat yksi Euroopan unionin keskeisistä kysymyksistä nykyään ja kysymys, joka on alati mielessäni. Tämä pätee niin ympäristöön ja ilmastonmuutokseen, energiavarmuuteen, ydinaseiden leviämisen estämiseen, maailmanlaajuiseen ja alueelliseen turvallisuuteen, talous- ja kauppasuhteisiin kuin laittoman maahanmuuton kaltaisiin erityiskysymyksiinkin. Lisäksi tulevat kaikki oikeusvaltioon liittyvät kysymykset, jotka olette maininneet.

Me kaikki tiedämme keskeiset haasteet. Ensinnäkin Kiinan talouskasvu on ollut ilmiömäistä, mutta samanaikaisesti Kiina on edelleen kehitysmaa ja hauraampi kuin ehkä uskommekaan. Jotta talouskasvu olisi kestävää, samalla on tehtävä yhteiskunnallisia ja poliittisia uudistuksia. Toiseksi Kiinalla on erittäin tärkeä rooli vakaampien kansainvälisten energiamarkkinoiden luomisessa ja ympäristöhaasteisiin vastaamisessa. Kolmanneksi kiihtyvä globalisaatio, joka samaistetaan yleisessä mielipiteessä yhä useammin halpatuotantoon Kiinassa, on ongelma ja lisää kehittyneillä markkinoilla painetta protektionismiin, jonka välttämiseksi sekä Euroopan unionin että Kiinan on tehtävä työtä. Neljänneksi Kiinalla, kuten Euroopan unionillakin, on maailmanlaajuista vaikutusvaltaa. Tukeeko vai haittaako tämä sääntöihin ja monenvälisyyteen perustuvaa maailmanjärjestystä? Yksinkertaistaen kysymys on siitä, miten meidän pitäisi suhtautua nousevaan suurvaltaan, jonka kanssa meillä on tietysti yhteisiä etuja ja kiinnostuksen kohteita mutta – ja olkaamme tässä suhteessa realistisia – jonka kanssa meillä on myös erimielisyyksiä joistakin hyvin perustavista arvoista ja käsityksistä.

Ennen kuin ehdotan joitakin periaatteita, joiden pitäisi ohjata strategista vastaustamme tähän haasteeseen, toistan, että peruslähtökohtana EU:n Kiinan politiikalle on oltava sitoutuminen ja kumppanuus. Kiinan laajenemispyrkimysten tukahduttaminen tai vaihtoehtojemme rajaaminen eivät tule kysymykseen. Sitoutuminen ja kumppanuus muodostavat tehokkaimman perustan Kiinan kehityksen kannustamiselle ja tukemiselle tavalla, joka vastaa sekä EU:n että Kiinan tavoitteita ja etuja.

Mitkä periaatteet meidän olisi otettava ohjenuoraksemme? Kiinan sisäisen uudistuksen ja kehityksen osalta meidän on toimittava rakentavasti ja täydennettävä Kiinan politiikkaa mahdollisuuksien mukaan. Euroopan unionin on kuitenkin myös lähetettävä voimakkaita ja erittäin johdonmukaisia viestejä meitä kiinnostavissa kysymyksissä, joita ovat esimerkiksi yhteiskunnallisen ja poliittisen uudistuksen välttämättömyys Kiinan kestävän kehityksen turvaamiseksi, kansainvälisen ydinsulkujärjestelmän tärkeys sekä välittömän markkinoillepääsyn ja tasapuolisten toimintaedellytysten takaaminen EU:n yrityksille. Toiseksi on kansainvälisesti Euroopan unionin etujen mukaista kannustaa Kiinan aktiivisempaa ja vastuullisempaa kansainvälistä sitoutumista. Meidän on lisättävä ymmärtämystämme Kiinan ulkopolitiikasta, jos haluamme tehdä yhteistyötä tehokkaasti. Meidän pitäisi painottaa alueellista näkökulmaa lisäämällä tietoisuuttamme ja vastaanottavaisuuttamme alueellisten kysymysten osalta sekä edistämällä alueellista yhdentymistä ja monenvälisyyden tehostamista Aasiassa.

Kolmanneksi Euroopan unioni tarvitsee voimakkaampaa sisäistä keskittymistä ja yhtenäisyyttä. Ennen kuin aletaan etsiä uusia yhteistyöaloja, nykyistä yhteistyötämme pitäisi tarkastella EU:n sisällä perinpohjaisesti, minkä seurauksena keskitytään selvemmin yhteistyön painopistealueisiin ja tarvittaessa luovutaan niistä yhteistyöaloista, jotka ovat tehottomia tai jotka eivät ole enää painopistealueita. Tavoitteenamme olisi oltava kokonaisvaltainen lähestymistapa, jossa koko Euroopan unioni puhuu jälleen yhdellä suulla Kiinan politiikassaan.

Neljänneksi meidän olisi myös tehtävä työtä sen varmistamiseksi, että kahdenvälisiä suhteitamme vahvistetaan ottamalla niiden piiriin kaikki yhteiskuntaryhmät. Parlamentilla on myös jatkossa erittäin tärkeä rooli tässä yhteydessä. Tarvitsemme pitkän aikavälin ohjelman molemminpuolisen ymmärtämyksen edistämiseksi sekä tehokkaan strategisen poliittisen mekanismin, joka on riittävän epämuodollinen ja joustava.

Viidenneksi Euroopan unionin on oltava tämän prosessin kaikissa vaiheissa tietoinen omista vahvuuksistaan. EU:lla on erityistä asiantuntemusta useissa sisäiseen vakauteen liittyvissä kysymyksissä. Sisäisen vakauden suhteen Kiina haluaa apua esimerkiksi energian, ympäristön, alueellisen yhdentymisen ja kansanterveyden aloilla, ja meidän pitäisi hyödyntää tätä asiantuntemustamme mahdollisimman tehokkaasti.

Kuudenneksi on muita aloja, joilla meillä on vähemmän vaikutusvaltaa. Tiedän parlamentin olevan komission tapaan erityisen huolestunut Kiinan ihmisoikeustilanteesta. Viime vuonna ei voida katsoa tapahtuneen merkittävää edistystä yhdelläkään niistä aloista, joista olemme erityisen kiinnostuneita. Näitä aloja ovat esimerkiksi kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen ratifioiminen, vuonna 1989 vangittujen henkilöiden vapauttaminen, työleirien lakkauttaminen sekä sanan- ja uskonnonvapauden suojelun tehostaminen. Viimeksi mainittu aiheuttaa meille edelleenkin todellista huolta. Arvoisat parlamentin jäsenet, voin kuitenkin vakuuttaa teille, että nämä kysymykset ovat myös tulevaisuudessa keskeinen osa poliittista ohjelmaamme ja että vaadimme jatkossakin edistymistä.

Komissio on ryhtymässä toimiin soveltaakseen näitä periaatteita käytännössä. Aiomme laatia, kuten mietinnössä pyydetään, Kiinan politiikkaamme varten uuden strategisen vision, jonka voimme esitellä virallisesti neuvostolle ja parlamentille marraskuussa. Odotan mielenkiinnolla sitä, että saan mahdollisuuden arvioida tilannetta itse ensi kuun alussa Kiinaan suuntautuvan matkani aikana.

Kiinan sisäisen uudistusprosessin jatkuvan tukemisen ohella meidän olisi mielestäni keskityttävä myös neljään pääasialliseen painopistealueeseen. Ensinnäkin kahdenvälisten suhteidemme tasapainoa on parannettava, käytetään siitä sitten nimitystä vastavuoroisuus, tasavertaisuus tai molemminpuolinen hyöty. Tähän sisältyy ihmisoikeuksista ja niihin liittyvistä kysymyksistä käytävä nykyistä merkityksellisempi vuoropuhelu. Siihen sisällytettäisiin myös sellaiset kysymykset kuin edistyminen sosiaalisten ja taloudellisten oikeuksien alalla. Meitä huolestuttavat kansalaisoikeuksien ja poliittisten oikeuksien tila Kiinassa ja erityisesti, kuten on jo mainittu, sanan-, uskonnon- ja yhdistymisvapaus sekä vähemmistöjen oikeuksien suojelu. Olemme tältä osin huolestuneita siitä, että Internetin käyttöä rajoitetaan ja valvotaan yhä enemmän. Kuten kuulin esittelijän toteavan, kiinnitämme suurta huomiota myös elinten keräämiseen. On selvää, ettei Kiinan hallituksen äskettäin hyväksymässä asiaa koskevassa lainsäädännössä käsitellä riittävästi luovuttajien suostumusta, erityisesti sellaisten luovuttajien, jotka ovat kuolleet vankeudessa tai jotka on teloitettu. Olemme saattaneet huolenaiheemme erittäin selvästi Kiinan hallituksen tietoon sekä ihmisoikeusvuoropuhelumme että laajempien poliittisten kanavien välityksellä ja kehottaneet sitä, hyvin selväsanaisesti, ryhtymään toimiin näiden huolenaiheiden käsittelemiseksi pikaisesti.

Meidän on tehtävä Kiinasta kansainvälisen yhteisön vastuullinen jäsen, jonka on oltava pelkän asianosaisen sijasta myönteinen ja aktiivinen toimija. Kauppaan liittyvistä kysymyksistä totean, että jos EU:n markkinoiden on määrä säilyä avoimina, meidän on huolehdittava siitä, että Kiina toteuttaa todellisia sekä kahden- että monenvälisiä toimia, joissa noudatetaan WTO-sitoumusten kirjainta ja henkeä. Meidän on tehostettava suhteidemme hallintorakenteita pirstaleisuuden välttämiseksi ja varmistaaksemme, että resurssien myöntäminen Kiinalle tapahtuu asianmukaisesti.

Meillä on vielä paljon tehtävää realistisen mutta myös kunnianhimoisen strategisen vision määrittelemisessä EU:n ja Kiinan välisten suhteiden edistämiseksi. Meidän ei pitäisi sivuuttaa tässä tehtävässä onnistumiseen liittyviä vaikeuksia, enkä usko meidän tekevän niin. Saanen kuitenkin toistaa, että on ratkaisevan tärkeää luoda juuri oikeanlaiset suhteet. Molemmat osapuolet haluavat todellista strategista kumppanuutta, joka on nimensä veroista. Meidän vastuullamme on toteuttaa tämä poliittinen toive käytännössä.

Meillä on mielestäni hyvä perusta, jonka pohjalta voimme edetä. Tehdessämme näin toivon meidän voivan luottaa tukeenne, koska kyseessä on niin tärkeä kysymys, ettei meillä ole varaa epäonnistua.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Karsten Friedrich Hoppenstedt (PPE-DE), talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnon valmistelija. – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, mitä tapahtuisi, jos meillä ei olisi mahdollisuutta puhua tänään Kiinasta?

Kuten aiemmin mainittiin, EU:n ja Kiinan välinen huippukokous pidetään 9. syyskuuta, ja siihen osallistuvat pääministeri, ulkoministerit sekä uudistuksista, suunnittelusta ja kaupasta vastaavat ministerit. Helsingissä järjestetään 12. syyskuuta myös korkean tason kiinalais-eurooppalainen talousfoorumi. Maailmantalouden näkökulmasta tarkasteltuna lähestymme muitakin tärkeitä päivämääriä. Tarkoitan Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) äänivallan uudelleenjakoa Kiinan hyväksi ja mahdollisesti EU:n tappioksi sekä syyskuun lopulla Australiassa jatkuvaa Dohan kierrosta, jolla on muodostettava uusia ryhmittymiä ja liittoumia.

Talous- ja raha-asioiden valiokunnan tästä aiheesta laatiman lausunnon valmistelijana keskityn taloudellisiin ja rahapoliittisiin näkökohtiin. Kiinan kauppataseen ylijäämä oli 102 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuonna 2005 ja kasvaa vuonna 2006 entisestään. Vuoden 2006 loppuun mennessä Kiinan käytettävissä on yli 1 000 miljardia Yhdysvaltain dollaria ulkomaanvaluuttaa. Monet tahot vaativat vaihtokurssin pikaista muutosta, ja keskipitkällä aikavälillä Kiina on valmis kuuntelemaan näitä vaatimuksia. Rahoitusmarkkinoiden tiiviit keskinäiset yhteydet huomioon ottaen olen kuitenkin puoltanut lausunnossani maltillista muutosta, koska radikaaleilla ja äkillisillä toimilla saattaisi olla ennalta-arvaamattomia seurauksia rahoitusmarkkinoilla.

Kansainvälisen valuuttarahaston on seurattava tällaista kehitystä ja ryhdyttävä tarvittaessa ajoissa toimiin. IMF:n tulevassa vuosikokouksessa Kiinan on määrä saada enemmän äänivaltaa rahastossa, ja Yhdysvallat tukee tätä kehitystä voimakkaasti. Voidaan kysyä, miksi Yhdysvallat valtavine budjettivajeineen on niin innokas tukemaan Kiinaa. Tämä johtuu ehkä siitä, että Kiinalla on vaihtokurssipolitiikkansa ja suuren valuuttavarantonsa ansiosta nyt sananvaltaa Yhdysvaltain dollariin vaikuttavissa asioissa, kuten aiemmin huomautettiin.

Miten tähän suhtaudutaan Euroopan unionin jäsenvaltioissa, ja mitä sanottavaa Ecofin-neuvoston ministereillä on tähän? Euroopan unioni on Kiinan tärkein kauppakumppani, ja Kiina on Euroopan unionin toiseksi tärkein kauppakumppani. Meidän on siten osoitettava kiinalaisia kohtaan kunnioitusta tavasta, jolla he ovat osittain täyttäneet ja pyrkivät täyttämään WTO:hon liittymisen yhteydessä tekemänsä sitoumukset, vaikka parantamisen varaa onkin edelleen huomattavasti teollis- ja tekijänoikeuksien suojassa ja erityisesti luottoasioissa. Pankki- ja vakuutusmarkkinoiden avaamisen jatkaminen sekä edistyminen yhteisten normien luomisessa ovat näkyviä edistysaskelia.

Syyskuun lopulla Australiassa käytävien keskustelujen on määrä antaa uutta pontta Dohan kierrokselle. Myös tässä suhteessa Yhdysvallat näkisi mielellään Kiinan vaikutusvallan kasvavan. Keiden kanssa Euroopan unioni päättää jatkaa tätä prosessia antaakseen kiinalaisille sen tunteen, että Euroopan unioni voi toimia Kiinan kumppanina yhteisten strategioiden kehittämisessä?

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Tajani, PPE-DE-ryhmän puolesta. – (IT) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, tuemme varauksetta Belderin mietintöä. Mietintö on kattava, siinä käsitellään kaikkia EU:n ja Kiinan välisiin suhteisiin liittyviä ongelmia ja se perustuu ulkoasiainvaliokunnassa käytyyn tärkeään keskusteluun, mistä kiitän jäsen Brokia, joka pyrki analysoimaan tätä aihetta perinpohjaisesti.

Toivomme laajaa yhteisymmärrystä tästä mietinnöstä ja kehotamme siten Euroopan parlamentin sosialidemokraattista ryhmää äänestämään mietinnön puolesta, etenkin kun olemme sitoutuneet tukemaan yhden Kiinan politiikkaa, jossa tuetaan pyrkimyksiä löytää Taiwanin kysymykseen rauhanomainen ratkaisu rakentavan vuoropuhelun avulla.

Mietinnössä ei todellakaan kuvata Kiinaa Euroopan unionin viholliseksi, aivan päinvastoin. Kiina on erittäin tärkeä kumppani kaupan ja teollisuuden aloilla, ja monet eurooppalaiset yritykset saavat Kiinassa osakseen vieraanvaraisuutta, jonka ansiosta niiden on mahdollista löytää uusia markkinoita tuotteilleen. Jos Euroopan unionin ja Beijingin suhteiden halutaan kuitenkin parantuvan ja molempien osapuolten hyötyvän näistä suhteista tulevaisuudessa, on laadittava tarkat säännöt ja noudatettava niitä, aivan kuten perusihmisarvoja, joiden loukkaaminen voi tehdä Euroopan unionin ja Kiinan välisestä yhteistyöstä vähemmän myönteisen mahdollisuuden.

Olemme huolissamme Kiinan kommunistisen puolueen epädemokraattisista päätöksistä, ihmisoikeuksien ja ay-liikkeiden oikeuksien loukkaamisesta, vähemmistöjen vapaudesta, tiedonvälityksen vapaudesta ja Tiibetin kysymyksestä. Poliittinen ryhmämme, joka seuraa tätä ongelmaa tiiviisti sekä esittää ja saa läpi useita tarkistuksia, on korostanut uskonnonvapautta: olemme huolissamme kommunistisen puolueen tekemistä piispojen nimityksistä. Kyse on samasta asiasta kuin jos Vatikaani nimittäisi kenraaleja Kiinan armeijaan. Tämä on käsittämätöntä ja loukkaa erittäin monen kiinalaisen vapautta.

Lisäksi kyse on talous- ja kauppasuhteita koskevista säännöistä. Kehotamme neuvostoa ja komissiota sitoutumaan EU:n alueelle ja sen rajanaapureihin sijoittautuneiden yritysten suojelemiseen erityisesti tekstiili- ja jalkinealalla. Komission jäsen Mandelson on lähettänyt tiettyjä signaaleja, mutta meidän on jatkettava lannistumatta ihmisoikeuksien suojelua, kuten puheenjohtajavaltio Suomenkin, jonka poissaoloa pahoittelen. Kaikista edellä mainituista syistä äänestämme Belderin mietinnön puolesta ja kannatamme tiettyjä tarkistuksia, jotka liittyvät myös ympäristökysymyksiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford, PSE-ryhmän puolesta. (EN) Arvoisa puhemies, jäsen Belderin mietinnössä on paljon sellaista, josta voimme olla samaa mieltä. Olemme samaa mieltä siitä, että Kiinan on turvallisuusneuvoston pysyvänä jäsenenä ja maailman neljänneksi suurimpana talousmahtina kannettava enemmän kansainvälistä vastuuta. Olemme yhtä mieltä Kiinan roolin tärkeydestä Afrikassa ja Lähi-idässä. Meidän on käytävä Kiinan kanssa vuoropuhelua Pohjois-Korean tilanteesta, jossa sillä on ollut tärkeä asema kuuden osapuolen keskustelujen johtajana, Iranin tilanteesta, jossa Kiina voi pyrkiä osaltaan löytämään ratkaisun ydinkriisiin, ja Darfurista, jonka osalta Kiina on öljyintressiensä vuoksi toistaiseksi vastustanut YK-joukkojen lähettämistä alueelle.

Odotamme EU:n ja Kiinan välisen strategisen kumppanuuden luomista ja katsomme tietysti, että Kiinan on poistettava kuolemanrangaistus, mihin kehotamme kaikkia muitakin maita, myös Japania, Korean tasavaltaa ja Yhdysvaltoja. Ihmisoikeustilannetta on pyrittävä parantamaan jatkuvasti.

Kokonaisuutena tarkasteltaessa mietinnölle ovat kuitenkin valitettavasti tunnusomaisia sekä epätasapainoisuus että laiminlyönnit. Luulin niitä laiminlyönneiksi, mutta avauspuheenvuorossaan jäsen Belder on tehnyt selväksi, ettei syynä yhden Kiinan politiikan jättämiseen pois mietinnöstä ole esittelijän unohdus vaan se, että hän itse asiassa kannattaa tämän politiikan muuttamista. Toivon, että ne kristillisdemokraatit, jotka edelleen tukevat yhden Kiinan politiikkaa, eivät yhdy tähän päätöslauselmaesityksen kohtaan vaan tukevat tarkistustamme.

Mietinnössä mainitaan kahdella rivillä niiden 150 miljoonan siirtotyöläisen erittäin vaikea tilanne, joiden osuus Kiinan väestöstä on yli 10 prosenttia, ja ammattiyhdistykset mainitaan yhdessä virkkeessä. Uskonnollista vähemmistöä, joka on sata kertaa pienempi, käsitellään kuitenkin peräti viidessä kohdassa. Ongelmana on, ettei jäsen Belder näe metsää puilta.

Kyllä, meidän on tietysti puolustettava kaikkia sorrettuja ryhmiä, mutta missä on esittelijän suhteellisuudentaju? On myös oikein uskoa joitakin niistä ikävistä asioista, joita Kiinasta kerrotaan, mutta on väärin uskoa ne kaikki vailla tarvittavia todisteita. EU:n ja Kiinan suhteisiin liittyy aloja, jotka kuuluvat selkeästi kansainvälisen kaupan valiokunnan toimivaltaan, mutta mietinnössä otetaan paljon protektionistisempi linja kuin kansainvälisen kaupan valiokunnan äskettäisessä mietinnössä.

Kysymys markkinatalousasemasta sivuutetaan mietinnössä hyvin kevyesti, vaikka 40 maata maailmassa on jo myöntänyt Kiinalle markkinatalousaseman, viimeisimpänä Korean tasavalta marraskuussa 2005. Kunnioitan Euroopan parlamentin näkemystä asevientikiellosta, mutta vaadimme kaikkia kumppanimaitamme noudattamaan saartoa, joka asettaa Kiinan samaan asemaan kuin Burman ja Zimbabwen, joita pidän henkilökohtaisesti pahempina sortajina ja syrjijöinä. Samanaikaisesti pyydämme kuitenkin kiinalaisia auttamaan meitä näiden kahden maan painostamisessa, joiden sanomme olevan aivan samanlaisia kuin Kiina.

Päätöslauselmaesityksen 4 kohdassa toteamme, että Kiinan käytettävissä on vuoden 2006 lopussa miljardi Yhdysvaltain dollaria ulkomaanvaluuttaa. Mietinnön tarkkuus on todellakin ihailtavaa, sillä virhe on ainoastaan tuhatkertainen. Kyseessä on nimittäin todellisuudessa biljoona eikä miljardi, mitä kukaan ei kuitenkaan ole huomannut. Käsiteltävänähän on erinomaisen tarkka mietintö, jota kaikki kannattavat.

Mietinnössä ei valiteta missään kohdassa sitä, että Kiinalla on käytettävissään liian vähän euroja – dollareiden sijasta – tai todeta, että Kiinan pitäisi jatkaa yhteistyötä Euroopan unionin kanssa kuuden osapuolen keskusteluissa. Jätämme mainitsematta sen, että Kiinan huolta Yasukuni Shrine -muistomerkistä kuvastaa se äskettäin julkitullut seikka, että Japanin keisari kieltäytyi vierailemasta muistomerkillä sen jälkeen, kun A-luokan sotarikolliset oli sisällytetty siellä oleviin luetteloihin.

Kuten komission jäsen sanoi, haluamme sitoutumista ja kumppanuutta, emme vastakkainasettelua emmekä laajentumispyrkimysten tukahduttamista. Pelkään, että tästä mietinnöstä välittyy väärä viesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Cecilia Malmström, ALDE-ryhmän puolesta. (SV) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, ryhmämme pitää tätä mietintöä myönteisenä. Euroopan parlamentin on tärkeää antaa lausunto ennen viikonloppuna pidettävää tärkeää huippukokousta. EU:n suhteet Kiinaanhan ovat nykyään paljon aiempaa laajemmat myös muilla aloilla kuin kauppapolitiikassa. Näin ollen on hyvä, että painotamme näiden suhteiden strategista näkökulmaa.

Kiina on kasvava talous ja yhä tärkeämpi kauppakumppani. Me liberaalidemokraatit näemme kaupan tärkeänä keinona, jolla maat voivat lähentyä toisiaan sekä lisätä keskinäisiä kontaktejaan ja keskinäistä vaihtoa. Kauppa myös johtaa pitkällä aikavälillä avoimuuden lisääntymiseen, sääntelyn parantumiseen, korruption vähenemiseen ja ajan myötä, näin uskomme, demokratiaan. Kauppa on myös johtanut talouskasvuun, joka on antanut miljoonille kiinalaisille mahdollisuuden nousta köyhyydestä. Sen ansiosta voimme tietysti myös keskustella siitä, miten tämän talouskasvun hedelmät jaetaan.

Kiinalla on yhä enemmän kunnianhimoisia tavoitteita kansainvälisellä näyttämöllä. Tämä on hyvä asia, mutta siinä tapauksessa Kiinan on myös hyväksyttävä kasvanut kansainvälinen vastuu ja toimittava vastuullisena kumppanina. Kiinalla voi mielestämme olla tärkeä asema suhteissa Pohjois-Koreaan, mutta emme voi hyväksyä sitä, että Kiina käyttää veto-oikeuttaan YK:ssa estääkseen maailmanlaajuisen väliintulon, jolla on tarkoitus tehdä loppu kansanmurhasta Darfurissa tai jonka tavoitteena on painostaa Irania sallimaan ydinvoimaohjelmaansa koskevat kansainväliset tarkastukset.

Kun otetaan huomioon Kiinan koko, historia ja väestö, sen mahdollisuudet ovat suunnattomat. Samanaikaisesti meidän on tunnustettava, että Kiina on myös diktatuuri. Emme voi hyväksyä tuhansien ihmisten vangitsemista sen perusteella, että heillä on erilaiset poliittiset näkemykset tai että he edustavat toista uskontoa tai etnistä ryhmää. Emme voi hyväksyä Kiinan Internetiä koskevaa sensuuria ja pidämme erittäin huolestuttavina eri puolilla maailmaa julkistettavia raportteja esimerkiksi Falun Gongin kannattajien elimillä käytävästä kaupasta. Tällaisen raportin julkisti viimeisimpänä arvostettu kanadalainen instituutti. Olemme myös huolestuneita Taiwanin demokratiaan kohdistuvista uhkista.

Emme saa jättää käyttämättä yhtään tilaisuutta huomauttaa kiinalaisille poliitikoille ja yrityksille, että tuomitsemme nämä ihmisoikeusloukkaukset. Samanaikaisesti meidän on myös toimittava rakentavasti ja autettava Kiinaa sen pitkällä tiellä kohti demokratiaa. Samaan tapaan kaikkien meidän on poliitikkoina, yrittäjinä ja kuluttajina vaadittava, että kiinalaiset yritykset sallivat ammattiyhdistykset ja antavat työntekijöilleen mahdollisuuden turvallisuuteen ja perusoikeuksiin.

Kiina on myös ekologinen aikapommi, ja ympäristö on ala, jolla Kiinalla ja EU:lla on valtavasti yhteistyömahdollisuuksia. Komission jäsen Ferrero-Waldner puhui tarpeesta luoda strateginen kumppanuus, johon liittyy monia käytännön tekijöitä. Pidämme tätä myönteisenä ja toivomme, että Euroopan parlamentilla voi olla paitsi kriittinen myös rakentava rooli tässä työssä.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda, Verts/ALE-ryhmän puolesta. – (ES) Arvoisa puhemies, minäkin olen tyytyväinen, että käymme viimeinkin tätä keskustelua. Mielestäni olisi ollut virhe palauttaa mietintö valiokuntakäsittelyyn: sillä olisi lähetetty väärä viesti, kun otetaan huomioon erityisesti se, miten tärkeänä parlamentin riippumattomuutta pidetään.

Kiinassa tapahtuu selvästikin merkittävää edistystä ja nykyaikaistaminen etenee, mutta meidän on pidettävä mielessä, että kiihtyneeseen ja kovatahtiseen nykyaikaistamiseen liittyy riskejä yhteiskunnalle ja ympäristölle. Tässä suhteessa Euroopan unionin on tuettava nykyaikaistamisen myönteisten näkökohtien kehitystä, eikä se saa edistää kielteisiä näkökohtia tai siihen liittyviä riskejä.

Meidän on siten tehtävä kantamme erittäin selväksi aikana, jona keskustelemme Euroopan unionin ja Kiinan välisistä suhteista. Ystävien on esitettävä asiansa selvästi toisilleen. Juuri ystäviin meidän on ylläpidettävä hyvät ja myös erittäin rehelliset suhteet. Kiinan tapauksessa katson, että meidän on toimittava juuri näin, samalla kun teemme erittäin selviksi arvot, joita pidämme perustavina hyvien ja hedelmällisten suhteiden kannalta.

Muutamat näistä arvoista on jo mainittukin, mutta haluan toistaa ne tehdäkseni täysin selväksi, että kannatamme kuolemanrangaistuksen poistamista, jonka katsomme olevan yleismaailmallinen arvo. Kannatamme myös demokratisointia ja sananvapautta, myös Internetissä, sekä vapautta harjoittaa omaa kulttuuriaan ja uskontoaan. Tuomitsemme järjestelmällisen kidutuksen ja vankien uudelleenkoulutusleirit ja pidämme erittäin tärkeänä Kiinan väestön, esimerkiksi tiibetiläisten, ihmisoikeuksien kunnioittamista. Vetoamme näin ollen neuvostoon, että se panisi asianomaisen politiikan täytäntöön ja suostuisi lähettämään erityislähettilään alueelle. Asevientikiellon osalta olemme todenneet useaan otteeseen, ettemme voi emmekä aio hyväksyä kiellon poistamista, ennen kuin Tiananmenin aukion tapahtumiin löydetään ratkaisu tai selitys tai ennen kuin Kiina ottaa selvästi vastuun niistä. Emme voi harkita asevientikiellon poistamista, ennen kuin tämä kysymys on selvitetty.

Lopuksi totean yhden Kiinan politiikasta olevani samaa mieltä siitä, että tavoitteena on oltava yksi Kiina ja että se tarjoaa hyvät edellytykset Kiinan ja Taiwanin suhteita koskeville neuvotteluille, joita on kuitenkin käytävä demokraattisten kokonaisuuksien kesken. Jos näin ei tapahdu, yhden Kiinan politiikalla saattaa tietysti olla kielteisiä seurauksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer Pleite, GUE/NGL-ryhmän puolesta. – (ES) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä/Pohjoismaiden vihreä vasemmisto aikoo äänestää huomenna tätä mietintöä vastaan. Jos mietinnön tarkoituksena on nimittäin vaikuttaa ihmisoikeuksien kaltaiseen hyvin arkaluonteiseen alaan, siinä viitoitettu suunta on väärä.

Tämä virhe käy selvästi ilmi päätöslauselmaesityksen 75 kohdasta, jossa ehdotetaan, että Euroopan unionia ja jäsenvaltioita kehotetaan luomaan politiikka, joka perustuu konsensukselle Yhdysvaltojen kanssa ja jonka tarkoituksena on luoda strategiset suhteet Kiinaan.

Kysyisinkin, millä aloilla meidän on mahdollista saada aikaan konsensus Yhdysvaltojen kanssa. Kuolemanrangaistuksen? Kansainvälisen lain noudattamisen? Demilitarisointiin perustuvan turvallisuuden? Ilmastonmuutoksen? Aiommeko toisin sanoen kulkea käsi kädessä Yhdysvaltojen kanssa näiden konsensukseen perustuvien suhteiden luomisessa Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välille, jotta voimme sanella kiinalaisille, mitä heidän on tehtävä näillä aloilla?

Se olisi mielestäni kauhea virhe ja liike aivan väärään suuntaan. Mietinnössä myös ehdotetaan, että kiinalaisille, toisin sanoen Kiinan hallitukselle ja viranomaisille, sanellaan, millaista politiikkaa heidän on toteutettava kotimaassaan ja minkä maiden suhteen – Pohjois-Korean ja Iranin – ja minkä periaatteiden pohjalta tämän on tapahduttava. Ikään kuin Kiinan kansantasavallalle voitaisiin sanella, mitä tehdä, ja kiinalaiset hyväksyisivät tällaisen menettelyn. Ikään kuin Kiinan kansantasavalta voisi sanella Euroopan unionille, millaisia suhteita meidän olisi luotava ja millaista politiikkaa meidän olisi harjoitettava EU:ssa.

Tähän ei voida suhtautua vakavasti. Meidän on muistettava, mikä maa on kyseessä. Puhumme maasta, jossa on 1,2 miljardia asukasta, jonka pinta-ala on 9,5 miljoonaa neliökilometriä ja joka oli vuonna 1910 yhä feodaalinen yhteiskunta. Ellemme tarkastele tätä mietintöä oikeassa asiayhteydessä, haparoimme pimeässä. Hyvät parlamentin jäsenet, katson myös, että tämä mietintö perustuu puhtaasti taloudellisiin etuihin. Ei mihinkään muuhun. Loppu on pelkkiä kauniita sanoja.

Ryhmämme aikoo siksi äänestää huomenna mietintöä vastaan, koska siinä viitoitettu suunta on mielestäni väärä. Meidän on pyrittävä vaikuttamaan Kiinan kansantasavaltaan selkeästi itsenäisen Euroopan unionin pohjalta eikä Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välisen yhteyden pohjalta.

 
  
MPphoto
 
 

  Ģirts Valdis Kristovskis, UEN-ryhmän puolesta. (LV) Arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, haluan kommentoida Euroopan unionin ja Kiinan suhteita sellaisina kuin ne nähdään Kiinan ja Taiwanin suhteiden ja demokratian muodostaman prisman läpi. Ei ole salaisuus, että Kiina kieltäytyy käymästä suoraa vuoropuhelua Taiwanin demokraattisesti valitun hallituksen kanssa. Euroopan unionin pitäisi sen vuoksi kehottaa Kiinaa ylläpitämään molemminpuolisen luottamuksen ilmapiiriä suhteissaan Taiwaniin ja kehittämään suhteita rauhanomaisin keinoin vakauden aikaansaamiseksi koko alueella. Kiinan toimia, joilla se rajoittaa Taiwanin osallistumista kansainvälisiin prosesseihin, ei voida hyväksyä. Kiinan on kunnioitettava Taiwanin 23 miljoonan asukkaan perusihmisoikeuksia ja vapautta tehdä poliittisia valintoja. Meidän pitäisi tuomita se, että mahdollisen Taiwanin miehityksen laillistava laki leijuu Taiwanin yllä kuin Damokleen miekka. Hyvät parlamentin jäsenet, yhden Kiinan periaatteeseen sisältyvä ajatus rauhanomaisesta jälleenyhdistymisestä pitäisi mielestäni korvata käyttökelpoisemmalla ajatuksella – rauhanomaisella ratkaisulla. Kiinan etelärannikolle, Taiwanin salmea vastapäätä, sijoitettujen noin 800 ohjatun ja muuntyyppisen ohjuksen lukumäärää on supistettava merkittävästi. Ne ovat uhka ja aiheuttavat stressiä Taiwanin asukkaille. Tämä synnyttää tarpeen ryhtyä vastatoimiin Taiwanin aseistuksen lisäämiseksi, mikä vie huomattavia voimavaroja talouden ja yhteiskunnan tarpeilta. Euroopan unionin asekauppasaartoa on jatkettava. Sen poistaminen tulkittaisiin väärin kannustimeksi Kiinan sotilasmahdin kasvattamiselle entisestään. Tämä saattaisi vaikuttaa vakavasti Aasian alueen vakauteen ja johtaa asemenojen kasvamiseen. Asevientikiellon poistaminen ei edistäisi Kiinan toivottua demokratisoitumista. Sen myötä häviäisi yksipuoluehallinnolle suunnattu kannustin lopettaa merkittävät ihmisoikeusloukkaukset, joita olemme todistaneet niin pitkään.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten, IND/DEM-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, meidän on onniteltava kiinalaisia edistyksestä, jota maassa on tapahtunut tyranni Mao Tsetungin kuoleman jälkeisten 30 vuoden aikana. Maon perintö, jolle ovat tunnusomaisia murhat, sorto, kärsimys, kurjuus, nälkä ja kuolema, on aivan omaa luokkaansa. Hän pakotti Kiinan polvilleen. Mao käytti tyranniansa harjoittamisen välineenä tietysti Kiinan kommunistista puoluetta, joka hallitsee edelleen Kiinaa. Maon seuraaja Deng Xiao Ping ja hänen seuraajansa ovat tunnustaneet joitakin kapitalististen ja vapaiden markkinoiden realiteetteja, mikä on antanut Kiinalle mahdollisuuden edistyä taloudellisesti siihen pisteeseen, jossa se nyt on.

Kiinan talousilmiön taustalla on kuitenkin ratkaisematon ristiriita: Kiinan uusi vauraus perustuu kapitalistisiin periaatteisiin, joita soveltaa Kiinan kommunistinen puolue, joka on puolestaan Kiinan ainoa poliittinen puolue. Seuraamme outoa näytelmää, jossa kommunistinen puolue, joka ei enää usko kommunismiin, soveltaa kapitalisia periaatteita, joihin se ei saisi uskoa. Kiinan kommunistisen puolueen ainoana todellisena vakaumuksena on oman selviämisensä varmistaminen, eikä Euroopan unionin pitäisi auttaa sitä tässä tavoitteessa antamalla tähänastisen kaltaista tukea.

Kiinan edistyminen rajoittuu väistämättä talouteen niin kauan kuin kommunistinen puolue on vallassa. Edistys ei laajene koskemaan yhdistymis- ja sananvapautta eikä demokratiaa. Kiinalaiset alkavat viimeinkin nauttia joistakin kapitalistisen järjestelmän aineellisista hyödyistä, mutta milloin he voivat hyötyä läntisestä demokraattisesta järjestelmästä? Jäsen Belderin mietinnössä vaaditaan perustellusti poliittista monimuotoisuutta, oikeuslaitoksen riippumattomuutta ja sitä, ettei EU poista asekauppasaartoaan, ennen kuin Kiina puuttuu kunnolla ihmisoikeuksia, kansalaisvapauksia ja poliittisia vapauksia koskevaan tilanteeseen.

Jäsen Belder vaatii yhdenmukaista ja johdonmukaista politiikkaa Kiinan suhteen. Tällaisella johdonmukaisella politiikalla olisi ajettava kiinalaisten etuja, ei Kiinan kommunistisen puolueen etuja. Näin ollen asevientikieltoa ei pitäisi poistaa ja meidän olisi tunnustettava Taiwan jatkossakin itsenäiseksi demokraattiseksi valtioksi.

Minun on valitettavasti todettava, että parlamentin pitäisi hylätä mietintö, koska siinä puolletaan Kiinan-suhteita koskevan EU:n strategian kehittämistä. Tämä olisi huono asia kiinalaisten kannalta. Se myös rajoittaisi Yhdistyneen kuningaskunnan poliittisia ja taloudellisia päätöksentekomahdollisuuksia sekä heikentäisi sen vaikutusvaltaa ja painopistealueita. Pitkällä aikavälillä tämä vahingoittaisi myös kiinalaisia.

 
  
MPphoto
 
 

  Paweł Bartłomiej Piskorski (NI). (PL) Arvoisa puhemies, se seikka, että keskustelemme EU:n ja Kiinan suhteista, kuvastaa niiden tärkeyttä. Yksittäiset puhujat, samoin kuin kaikki täällä puheenvuoron käyttäneet, ovat korostaneet, miten tärkeitä suhteet Kiinaan ovat Euroopan unionin tulevaisuudelle, ja niin tehdään myös mietinnössä. Olemme kuitenkin myös samaa mieltä siitä, että nämä suhteet ovat jo lähtökohtaisesti erilaiset. Lähestymistapamme tästä aiheesta käytävissä keskusteluissa on oltava erilainen kuin suhteissamme esimerkiksi alueen toiseen suureen maahan, Intiaan.

Keskustellessamme Kiinasta meidän pitäisi aina muistaa perusta, jolle parlamenttimme ja koko Euroopan unioni on rakennettu. Meidän ensisijaisena tavoitteenamme on siten edistää, vaalia ja luoda edellytyksiä, joiden ansiosta ihmiset voivat elää demokraattisissa oloissa tarvitsematta pelätä sortoa ja vapaina toimista, jotka ovat osa päivittäistä elämää Kiinassa.

Keskustellessamme tästä mietinnöstä, joka on kokonaisuutena tarkasteltuna asianmukainen – ja toivon parlamentin hyväksyvän kaikki ihmis- ja kansalaisoikeuksia koskevat tarkistukset ja kohdat – meidän pitäisi muistaa, etteivät uskonnollisten yhteisöjen sortaminen ja perusihmisoikeuksien tukahduttaminen ole Kiinassa menneisyyttä vaan jatkuvat päivittäin. Tämä sortaminen koskee kaikkia uskonnollisia yhteisöjä katolisesta kirkosta Falun Gongin kaltaisiin uskonnollisiin liikkeisiin, joita sorretaan hyvin järkyttävällä tavalla. Pakkosterilisaatioita ja -abortteja tehdään edelleen. Myöskään kansallisten ryhmien sortaminen, jota tällä hetkellä tapahtuu Tiibetissä, ei edelleenkään kuulu menneisyyteen.

Meidän on kiinnitettävä mietinnössämme huomiota kaikkiin näihin seikkoihin, koska on äärimmäisen tärkeää, ettei sen paremmin Euroopan parlamentti kuin koko Euroopan unionikaan keskity suhteissaan Kiinaan pelkästään taloustilastoihin ja kauppaan vaan myös ihanteisiin, joita Euroopan unioni edistää ja sen pitäisi edistää.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Jarzembowski (PPE-DE).(DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, ryhmämme on aidosti sitoutunut EU:n ja Kiinan strategisen kumppanuuden kehittämiseen, mutta näiden suhteiden on perustuttava täydelliseen avoimuuteen, uskottavuuteen ja vastuullisuuteen. Emme saa uhrata vakaumustamme taloudellisten tai poliittisten näkökohtien vuoksi. Meidän on pikemminkin käytettävä selkokieltä keskusteluissa kiinalaisten kumppaneidemme kanssa.

Arvoisa komission jäsen, haluan kiittää teitä selväsanaisesta avauspuheenvuoronne, ja kannustan teitä pitämään saman puheen Helsingin huippukokouksessa. Olemalla avoimia ja rehellisiä toisillemme meillä on hyvät mahdollisuudet kehittää strategista kumppanuutta järkevällä tavalla.

Saanen esittää lisäksi kolme huomautusta. Meidän on komission tapaan vaadittava jatkossakin Kiinan kansantasavallan hallitusta soveltamaan oikeudenmukaisen maailmankaupan perusperiaatteita, nyt kun se on liittynyt WTO:hon. Hallitus ei voi selvitä rangaistuksetta sillä verukkeella, ettei keskushallinto tiedä, mitä kussakin maakunnassa tapahtuu.

Teollis- ja tekijänoikeuksien suoja on taattava, ja jos Kiinan hallitus kerran pystyy toteuttamaan poliittista vakaumustaan maan jokaisessa vankilassa, sen on myös pystyttävä takaamaan teollis- ja tekijänoikeuksien suoja maan jokaisessa tehtaassa.

Toiseksi vetoamme kansankongressiin, että se ratifioisi viimeinkin kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen. Kiina on allekirjoittanut sopimuksen mutta lykkää sen ratifioimista. Kiinalaiset palaavat tähän asiaan keskusteluissa, joita käymme aina mielellämme heidän kanssaan, ja sanovat, että ratifioiminen on vaikeaa ja että heidän on ensin valmistauduttava. Tämä ei käy päinsä! He ovat allekirjoittaneet sopimuksen, joten heidän on myös ratifioitava se ja noudatettava ihmisoikeuksia. Noudattaminen tarkoittaa käytännössä uskonnon-, lehdistön- ja sananvapautta. Nämä vapaudet on taattava. Lisäksi Tiibetille on myönnettävä kulttuurinen itsehallinto.

En usko, että jäsen Ford on ymmärtänyt asian aivan oikein. Kiinan on nimittäin otettava ensimmäinen askel naapurisuhteidensa muuttamisessa. Sen on myös muutettava suhteitaan naapurivaltioihin Japaniin ja Taiwaniin. Viimeksi mainitun osalta kaikki meistä parlamentissa toivovat tietenkin Beijingin ja Taipein välistä poliittista vuoropuhelua, joka ei saa kuitenkaan tarkoittaa uhkailua. Siten sosialistien on täysin järjetöntä vaatia, kuten he äskettäin tekivät, asevientikiellon poistamista. Teidän pitäisi sen sijaan osoittaa jälleen solidaarisuutta parlamenttimme demokraatteja kohtaan. Saartoa ei pitäisi poistaa niin kauan kuin ihmisoikeusloukkaukset Kiinassa jatkuvat.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexandra Dobolyi (PSE). – (EN) Arvoisa puhemies, pidän myönteisenä komission tähänastista työtä Kiinan osalta ja komission jäsenen Ferrero-Waldnerin tämänpäiväistä puheenvuoroa. Arvoisa komission jäsen, jos mietintö olisi yhtä tasapainoinen kuin tämänpäiväinen puheenvuoronne, antaisin sille varauksettoman tukeni. Kaikissa ulkoasiainvaliokunnassa käymissämme keskusteluissa olen kuitenkin todennut, että mietintö on puutteellinen EU:n ja Kiinan välistä yhteistyötä ja ulkopolitiikkaa käsittelevien kappaleiden osalta. Minulle käsittämättömästä syystä mietinnössä ei oteta kantaa yhden Kiinan politiikkaan tai Kiinan rooliin turvallisuusneuvostossa, eikä siihen sisälly tasapainoista näkemystä Taiwanin kysymyksestä, kuuden osapuolen keskusteluista, EU:n ja Kiinan välisestä yhteistyöstä eikä maailmanlaajuisen turvallisuuden kysymyksistä.

Mietinnössä mainitaan vain yksi tärkeistä yhteistyökumppaneistamme Kiinan suhteissa. Miksi? Eurooppalaisten valtaenemmistön tavoin katson, että meidän pitäisi tehdä yhteistyötä yhden kumppanin sijaan kaikkien tärkeiden kumppaneidemme kanssa.

Jäsen Belderin mietinnössä, jota PPE-DE-ryhmä ja muut ryhmät tukevat, on myös asiavirheitä. Mainitsen vain yhden esimerkin: päätöslauselmaesityksen 24 kohdassa parlamentti kehottaa komissiota käynnistämään työllisyyttä ja sosiaalikysymyksiä koskeva jäsennelty vuoropuhelu kiinalaisten osapuolten kanssa. Hyvä jäsen Belder ja PPE-DE- ja ALDE-ryhmien kollegat, joko ette ole tehneet kotitehtäviänne kunnolla tai meidän on onniteltava komissiota taikavoimista, koska komission on täytynyt syödä kaksi vuotta sitten kiinalainen onnenkeksi, jossa sanottiin, että syyskuussa 2006 parlamentti esittäisi tällaisen kehotuksen jäsennellyn vuoropuhelun käynnistämisestä.

Totuus on, että komissio on käynyt jäsenneltyä vuoropuhelua näistä ja monista muista kysymyksistä jo vuosia. Ryhmämme torjutuksi tulleen ehdotuksen tarkoituksena oli saada komissio antamaan meille säännöllisesti ajan tasalla olevaa tietoa eri alakohtaisista vuoropuheluista, jotka käsittävät nykyään suuren määrän aloja avaruusteknologiasta yrityslainsäädäntöön ja ympäristökysymyksistä koulutukseen ja tietoyhteiskuntaan. Arvoisa komission jäsen, PSE-ryhmä pitäisi erittäin myönteisenä sitä, jos antaisitte meille säännöllisesti tällaista ajan tasalla olevaa tietoa työstänne Kiinan kanssa käytävien jäsenneltyjen vuoropuhelujen kehittämisessä.

Ajatuksenani oli, että käsiteltävänä oleva mietintö olisi parlamentin panos EU:n ja Kiinan suhteisiin, jotka perustuvat käytännönläheisyyteen, tosiasioihin ja toiselle osapuolelle arkaluonteisten asioiden kunnioittamiseen, ja että sen tavoitteena olisi syventää asteittain näitä suhteita, jotka ovat nopeasti kehittymässä laaja-alaiseksi strategiseksi kumppanuudeksi.

Euroopan unionilla on todellakin kulttuuriset, taloudelliset ja strategiset yhteydet Kiinaan. Korjatkaa, jos olen väärässä, mutta suuri kysymys on se, pyrkiikö Kiina vilpittömästi ymmärtämään ja hyväksymään eurooppalaisia arvoja. Onko mitään muuta keinoa saada vastauksia näihin kysymyksiin kuin rakentava vuoropuhelu? Ajatuksenani oli, että tällä mietinnöllä voitaisiin edistää prosessia, jossa molemmat osapuolet voisivat ymmärtää toisiaan paremmin. Tästä olisi hyötyä meille molemmille. Valitettavasti mietintö ei nykyisessä muodossaan tarjoa tällaista panosta. Se heikentää suuresti parlamentin asemaa ja vaikutusvaltaa yhteisten tavoitteidemme saavuttamisessa erityisesti tulevaa huippukokousta silmällä pitäen.

 
  
MPphoto
 
 

  Dirk Sterckx (ALDE). – (NL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvä jäsen Belder, suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaavan valtuuskunnan puheenjohtajana tunteeni tästä mietinnöstä ovat melko ristiriitaiset. Esittelijä on tehnyt erittäin kovasti töitä, ja mietintöön sisältyy monia parlamentin esittämiä tai toistamia perusteltuja huomautuksia, mutta mietinnöstä puuttuu mielestäni kriittinen ja rakentava arvio siitä, mitä komissio jo tekee Kiinassa. Miten kriittisesti suhtaudumme joihinkin komission toimiin Kiinassa? Komissiohan ylpeilee erittäin suurella Kiinan lähetystöllään, jota suurempi on uskoakseni vain Yhdysvaltojen lähetystö.

Missä toimissa kannustamme komissiota? Onko esimerkiksi Kiinan ja komission välinen yhteistyö riittävää aluepolitiikan ja Kiinan epäsuotuisten alueiden kehittämisen alalla? Voisimme opettaa kiinalaisille yhtä sun toista tässä suhteessa. Teemmekö riittävästi yhteistyötä ja voisimmeko ehkä esimerkiksi pyytää Kiinan hallitusta suhtautumaan tähän kysymykseen hieman vastaanottavaisemmin?

Tällaiset asiat puuttuvat mietinnöstä. Komission käynnistämiä toimia ei tarkastella riittävästi tai analysoida kriittisesti ja/tai rakentavasti. Mitä ehdotuksia esitämme Helsingin huippukokousta varten? Ristiriitaiset tunteeni juontavat juurensa siihen, ettei näitä ehdotuksia pohdita missään.

Olen tyytyväinen, että kohtaatte ongelmat suoraan. Koska muut jäsenet ovat jo huomauttaneet näistä ongelmista, en aio käsitellä yksityiskohtaisesti esimerkiksi ihmisoikeuksia, ammattiyhdistysten oikeuksia ja mielipiteenvapautta.

En ole erityisen ihastunut tapaan, jolla pyydätte EU:n ja Yhdysvaltojen konsensusta Kiinan politiikasta. Se tekisi minut hyvin onnettomaksi. Itse asiassa ryhmämme on esittänyt tarkistuksia juuri tästä aiheesta, koska Euroopan unionilla ja Yhdysvalloilla on erimielisyyksiä siitä, miten Kiinaa pitäisi lähestyä. EU:lla ja Yhdysvalloilla on myös erilaisia intressejä. Meidän ei pitäisi tavoitella konsensusta Yhdysvaltojen kanssa, sillä se rajoittaisi mielestäni suunnattomasti mahdollisuuksiamme politiikan tekemiseen.

Lisäksi Kiina ei ole mikä tahansa vanha maa. Voimme teeskennellä, että kiinalaiset tarvitsevat meitä mutta me emme tarvitse heitä. Meidän ei kuitenkaan pitäisi elätellä tällaista harhaluuloa, sillä me tarvitsemme kiinalaisia aivan samalla tavoin sekä taloudellisesti että strategisesti. Arvoisa komission jäsen, tästä asiasta ei pitäisi olla epäilystäkään. Oletan, että yhden Kiinan politiikka muodostaa kulmakiven vakaudelle, jota toivomme näkevämme koko Aasiassa, ja että se on myös EU:n Kiinan politiikan kulmakivi ja peruspilari. Tätä ei käsitellä riittävän yksityiskohtaisesti mietinnössä. Esitämme kaikenlaisia oletuksia, mutta meidän parlamenttina pitäisi myös vahvistaa yhden Kiinan politiikkaa, koska se on tärkeä vakauden kannalta.

Kiina tarvitsee meitä esimerkiksi ympäristökysymyksissä. Kiina voisi mielestäni ottaa käyttöön suunnattoman määrän ehdotuksia meiltä myös energia-alalla.

Kumppanuuden ehtojen osalta on todettava, että joka ikinen päivä joku ministeri tai jonkin alueen tai maan johtaja matkustaa Kiinaan keskustellakseen tästä strategisesta kumppanuudesta. Meidän pitäisi siksi lakata teeskentelemästä, ettei sitä ole olemassa ja että voimme yksinkertaisesti sanella haluamamme ehdot.

 
  
MPphoto
 
 

  Caroline Lucas (Verts/ALE). – (EN) Arvoisa puhemies, pidän mietintöä myönteisenä paitsi siksi, että siinä korostetaan voimakkaasti tarvetta kunnioittaa ihmisoikeuksia Kiinassa, myös siksi, että siinä toistetaan omassa EU:n ja Kiinan kauppasuhteita käsittelevässä mietinnössäni esitetty keskeinen toteamus siitä, etteivät Kiinan luoman kilpailun haasteet koske pelkästään tekstiili- tai jalkineteollisuuden kaltaisia yksittäisiä aloja vaan ovat itse asiassa luonteeltaan kokonaisvaltaisia ja vaativat paljon laaja-alaisempaa lähestymistapaa.

Komission vastauksena on tähän saakka ollut todeta, että EU:n on yksinkertaisesti noustava lisäarvoketjussa ylöspäin. Meidän on yksinkertaisesti erikoistuttava enemmän taitoa ja erikoistumista vaativaan työhön. On kuitenkin melko omahyväistä ja alentuvaa olettaa, että EU ja länsimaat voivat säilyttää monopolin innovoinnissa ja korkean teknologian ratkaisuissa, kun taas Kiina vastaa pelkästään tuotteiden valmistuksesta. Korkeakoulututkinnon suorittaneet kiinalaiset ovat oikeutetusti, ja kaikki kunnia siitä heille, siirtymässä ylöspäin lisäarvoketjussa. Saatammekin hyvin pian joutua kohtaamaan sen mahdollisuuden, että on hyvin vähän sellaisia tuotteita, joita Kiina ei voi tuottaa EU:ta tehokkaammin. Vanhasta kolonialistisesta oletuksesta, jonka mukaan EU ja teollistuneet maat säilyttävät johtoaseman osaamisvaltaisilla aloilla, kun taas kehittyvät maat keskittyvät vähän koulutusta vaativiin aloihin, on nyt keskusteltava hyvin laajasti.

Pyrkiessämme vastaamaan Kiinan asettamiin haasteisiin meidän on arvioitava perinpohjaisesti uudelleen oletuksia, jotka ovat tähän saakka muodostaneet kansainvälistä kauppaa koskevan teorian perustan. Näin ei ole välttämättä oman itsemme vuoksi mutta varmasti monien kehittyvien maiden työntekijöiden vuoksi, koska todellisuus on se, että Kiinan deflatorinen paine polkee jo palkkoja koko kehittyvässä maailmassa ja pakottaa maailmanlaajuisesti toimivat tavarantoimittajat heikentämään työntekijöidensä oikeuksia ja työoloja pyrkiessään säilyttämään kilpailukykynsä hinnalla millä hyvänsä. Kiinan pakottaminen noudattamaan ILO:n yleissopimuksia kokoontumis- ja yhdistymisvapaudesta sekä neuvotteluoikeudesta on varmasti osa ratkaisua.

Pyytäisin kuitenkin myös komissiota tarkastelemaan paljon lähemmin joitakin olettamuksiaan globalisaatioprosessin voittajista ja häviäjistä.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL).(CS) Kiitän esittelijää hänen kattavasta mietinnöstään, ja vaikken olekaan täysin samaa mieltä monista mietinnön aiheista, pidän sitä myönteisenä panoksena keskusteluun. Esittelijän tavoitteena oli selvästikin esittää erittäin laaja ja yksityiskohtainen katsaus EU:n ja Kiinan suhteisiin. Katson kuitenkin, että on kaksi alaa, joihin meidän on kiinnitettävä tulevaisuudessa erityistä huomiota. Esittelijä korostaa useissa mietinnön kohdissa, että Kiinan kansantasavallan kasvava merkitys maailmanpolitiikassa ja maailmanlaajuisena taloudellisena suurvaltana tuovat mukanaan suuremman kansainvälisen vastuun. Tätä taustaa vasten haluan korostaa kahta kysymystä, jotka ovat mielestäni hyvin tärkeitä.

Ensinnäkin ympäristönsuojeluun liittyvät kysymykset. Kiinan kansantasavallan edustajat ovat tietoisia näistä tärkeistä kysymyksistä, mutta heitä pidättelevät kustannukset, jotka liittyvät ympäristöystävällisempiin tuotanto- ja kulutusmuotoihin. Katson, että EU:n olisi oltava paljon tähänastista aktiivisempi tässä kysymyksessä. Ympäristönsuojelu ja vihreä teknologia voisivat ehkä olla tulevaisuuden aloja, joilla eurooppalaiset yritykset voivat investoida Kiinaan.

Toinen mietinnössä mainittu kysymys, jonka pitäisi mielestäni nousta keskeiseksi aiheeksi Kiinan kansantasavallan edustajien kanssa käytävissä neuvotteluissa, koskee työterveyden suojelua, sosiaaliturvaa, sosiaalista vuoropuhelua, lapsityön ehkäisemistä ja työntekijöiden perusoikeuksien turvaamista. Tämä on myös ala, jolla eurooppalaisten pitäisi vaihtaa kokemuksia. Ojentakaamme auttava käsi ja auttakaamme löytämään näihin monitahoisiin ongelmiin ratkaisuja, joilla ennen kaikkea nostetaan niiden henkilöiden elintasoa, jotka ovat tekemässä kiinalaista ihmettä.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (UEN).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, on yleisessä tiedossa, että Euroopan unionista on viime vuosina tullut Kiinan toiseksi tärkein kauppakumppani. Näin ollen on yhä tärkeämpää selventää maanosamme ja Kiinan välisiä suhteita, jotta voimme vastata parhaalla mahdollisella tavalla tuleviin maailmanlaajuisiin haasteisiin, vaikka katsonkin, että näihin suhteisiin liittyy edelleen liian monta ratkaisevaa näkökohtaa, joita on syytä korostaa.

WTO:n jäsenyydestään huolimatta Kiina on usein osoittanut, ettei se noudata muiden kauppakumppaneidensa yhteisiä sääntöjä. Olemme joutuneet esittämään aivan liian usein voimakasta arvostelua siitä, että Kiina tuo eurooppalaisille markkinoille tuotteita, jotka ovat väärennöksiä tai jotka eivät vastaa EU:n lainsäädäntöä eivätkä laatu- ja turvallisuusvaatimuksia. Kiina ei noudata riittävästi teollis- ja tekijänoikeuksien suojaa koskevia TRIPS-sopimuksia eikä auta ulkomaisia kumppaneitaan markkinoille pääsyssä. Jalkineita, tekstiilejä ja vaatteita koskevia kauppasopimuksia on myös tarkasteltava uudelleen erittäin pikaisesti, koska niissä vallitsee edelleen epätasapaino, jota emme voi hyväksyä.

Vieläkin huolestuttavampia ovat ihmisoikeuksiin ja erityisesti naisten ja lasten oikeuksiin liittyvät ongelmat, työterveyttä ja -turvallisuutta koskevien vähimmäisvaatimusten puuttuminen monissa tapauksissa ja jopa työleirien olemassaolo. Nämä ovat valitettavasti kaikki hyvin tunnettuja ja tärkeitä kysymyksiä, mutta nyt on aika löytää ratkaisut ja ennen kaikkea erityiskeinot, joilla puututaan päättäväisemmin Kiinan harjoittamaan epäoikeudenmukaiseen kilpailuun sekä sosiaaliseen ja ekologiseen polkumyyntiin.

Puheenvuoroni päätteeksi totean, että on syytä toivoa, että puheenjohtajavaltio Suomi kykenee viimeinkin omaksumaan eurooppalaisten kansalaisten, kuluttajien ja tuottajien todellisten etujen ajajan roolin myös muutaman päivän kuluttua pidettävässä EU:n ja Kiinan välisessä huippukokouksessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Rogalski (IND/DEM).(EN) Arvoisa puhemies, olen tyrmistynyt siitä, mitä täällä parlamentissa on tänään tapahtunut. Jotkut jäsenet asettavat selvästikin kansainvälisen kommunismin edut eurooppalaisten arvojen edelle!

(PL) Arvoisa puhemies, on hyvä asia, että Euroopan parlamentti keskustelee EU:n ja Kiinan suhteista. Kiina, joka ei ole demokratia eikä markkinatalousmaa, on maailman toiseksi merkittävin suurvalta. Se haluaa luoda vuoteen 2010 mennessä yhdessä ASEAN-maiden kanssa maailman voimakkaimman talousalueen. Jo nykyisin Kiina on maailman suurin tehdas. Laajentumisen jälkeen EU:sta on tullut Kiinan suurin kauppakumppani, minkä vuoksi suhteet Kiinaan ovat meille niin tärkeät. Emme saa kuitenkaan unohtaa, ettei puhtaasti taloudellinen lähestymistapa suhteisiimme Kiinaan paljasta meille kiinalaisen lohikäärmeen todellisia kasvoja.

Poliittisesti Kiina on edelleen uhka maailmalle. Utopistinen sosialismi kukoistaa maassa edelleen. Kiinassa on poliittisia vankeja, sananvapautta ei tunneta ja tiedonvälitystä sensuroidaan. Kommunistinen puolue on edelleenkin ainoa oikea polku. Kidutusta käytetään Kiinassa laajasti, ja myös uskonnollinen syrjintä on yleistä.

Toisaalta Kiina on maailman kolmanneksi suurin raakaöljyn tuoja. Taloudelliset edut ovat lähentäneet Kiinaa Iranin, Sudanin tai Venezuelan kaltaisiin maihin, joissa on ongelmia. Kilpailu raaka-aineista luo lisäpaineita tuleville suhteillemme Kiinaan. Kiinan energiapolitiikka on saanut sen tekemään kahdenvälisiä sopimuksia, jotka heikentävät kaikkia pyrkimyksiä vakauttaa öljyn hintaa. Aihetta huoleen antaa myös Kiinan sotilasmenojen kasvu, kun otetaan erityisesti huomioon sen provosoivat lausunnot mahdollisuudesta käyttää asevoimia Taiwania vastaan. Kiina järjestää säännöllisesti sotilasharjoituksia, joissa simuloidaan hyökkäystä Taiwaniin.

EU:n on otettava päättäväinen kanta tähän kysymykseen. Vain täysin itsenäinen Taiwan on tae Kaukoidän rauhalle. Toistan: vain täysin itsenäinen Taiwan on tae Kaukoidän rauhalle.

Belderin mietinnössä, josta parhaillaan keskustelemme, esitetään puolueeton näkemys EU:n ja Kiinan suhteista. Toivokaamme, että EU omaksuu sen myötä kriittisemmän lähestymistavan Kiinaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Borghezio (NI).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, kun vaakalaudalla ovat valtavan suuret liike-elämään liittyvät tai taloudelliset edut, lobbausta näiden etujen tukemiseksi tapahtuu tai uhkaa tapahtua hyvin usein myös politiikassa ja Euroopan parlamentissa (itse asiassa ei juuri tänä iltana, mutta tänäkin iltana olemme ehkä saaneet seurata samantyyppistä peliä).

Kannatamme Belderin mietintöä, koska Euroopan unionin ei mielestämme pitäisi pelätä pyytää Kiinalta tyydyttäviä vastauksia useisiin mainittuihin aiheisiin, oli se millainen jättiläinen ja talousmahti tahansa. Minusta olisikin hyvä, jos ihmisoikeuksien suojelusta puhuttaessa ei toimittaisi, myöskään komissiossa, samalla tavalla kuin silloin, kun kaikilla jäsenvaltioiden vanhoilla Eurooppa-asioista vastaavilla virastoilla oli tapana lisätä sopimuksiin ihmisoikeuslausekkeita pelkkänä muodollisuutena ja tavan vuoksi. Meidän on nyt puhuttava Tiibetistä sekä antaaksemme hyvän vaikutelman että osoittaaksemme kiinnostustamme. Kuultuani täällä parlamentissa Dalai-laman kaltaisen korkea-arvoisen hengellisen johtajan sanat, jotka liikuttivat meitä kaikkia, tunnen – avoimesti sanottuna – että reaktiomme Tiibetin murhenäytelmään, toisin sanoen kokonaisen kansakunnan tuhoamiseen ja kulttuuriseen kansanmurhaan, ovat hyvin laimeita ja pohjimmiltaan tehottomia.

Talous- ja rahapolitiikan osalta menen Belderin mietintöä pitemmälle ja arvostelen sitä siinä mielessä, että rahapolitiikan osalta on aika vaatia hyvin pikaista, joskin asteittaista, renmimbin revalvaatiota, jos haluamme suojella talouttamme kiinalaisten hyökkäykseltä.

Miten on sitten mahdollista, että vaikka tiedetään, että 70 prosenttia EU:n jäsenvaltioissa liikkeellä olevista tuoteväärennöksistä on peräisin Kiinasta, meidän on edelleen käsiteltävä esimerkiksi kiinalaisten tuomioistuinten toimintaa koskevia kysymyksiä, vastatoimia ja sitä, että on olemassa tuomioistuin, joka ratkaisee asian meidän eduksemme ja jonka puoleen voidaan kääntyä. Lyhyesti sanottuna miten on mahdollista, että joudumme vetoamaan Kiinaan, että se tarkistaisi järjestelmäänsä perinpohjaisesti täyttääkseen siten muun muassa demokratian ja kehityksen vaatimukset?

Lopuksi haluan mainita uskonnonvapauden, joka on perustava kysymys ja koskee kristittyjä, niin katolilaisia kuin protestanttejakin, mutta myös, kuten olemme parlamentissa nähneet, Falun Gongin jäseniä – toisin sanoen ihmisiä, jotka uskovat ihanteisiinsa ja filosofiaansa, joita kohdellaan kuin rikollisia, kidutetaan ja vangitaan ja joilta kerätään luultavasti myös elimiä. Elinkauppa, jota harjoittavan maan kanssa käymme edelleen kauppaa, on häpeä!

 
  
MPphoto
 
 

  Simon Coveney (PPE-DE). – (EN) Arvoisa puhemies, haluan kiittää esittelijä Belderiä työstä, jota hän on tehnyt harkitessaan tähän mietintöön liittyviä lukuisia tarkistuksia. Ei ole ollut helppo tehtävä laatia mietintö EU:n ja Kiinan suhteista, koska huomioon otettavia tekijöitä on paljon. Lopputuloksena on oltava tasapainoinen mietintö, joka kuvastaa kahden suunnattoman suuren talousalueen kehittyviä ja myönteisiä suhteita mutta jossa ei arastella tuoda esille todellisia ja vaikeasti ratkaistavia huolenaiheita, jotka koskevat ihmisoikeuksia ja demokratian edistämistä, toisin sanoen kysymyksiä, joihin me parlamentissa väitämme suhtautuvamme vakavasti.

Kannatan painokkaasti sitä, että jatkamme tiiviimpien suhteiden kehittämistä Kiinaan. EU on Kiinan suurin kauppakumppani ja Kiina puolestaan EU:n toiseksi suurin kauppakumppani. Molemmilla osapuolilla on suunnattomia taloudellisia mahdollisuuksia kasvaa ja hyödyntää uusia markkinoita. Siten jokainen, joka kannattaa Kiinan eristämistä ulkopoliittisena strategiana, oli syy mikä tahansa, on epärealisti.

Meidän on kuitenkin pyrittävä päättäväisesti ja johdonmukaisesti varmistamaan, että kehittyvien kauppasuhteiden myötä Kiinassa tapahtuu myös demokraattista kehitystä ja ihmisoikeuksia aletaan kunnioittaa aiempaa enemmän. Näiden kahden on kuljettava käsi kädessä. Tästä syystä olen ryhmäni ihmisoikeusvastaavana niin iloinen nähdessäni, että mietinnössä painotetaan voimakkaasti ihmisoikeuksiin liittyviä huolenaiheita.

Olin huojentunut kuullessani jäsen De Keyserin selventävän, etteivät PSE-ryhmän vastalauseet pohjaudu huoleen ihmisoikeuskysymysten käsittelystä mietinnössä, mutta huojentuneisuuteni päättyi siihen, kun kuulin, mitä jäsen Fordilla oli sanottavanaan. Ihmisoikeuksia koskevat huolenaiheet eivät todellakaan ole pääosassa mietinnössä, mutta siinä esitetään aivan oikeutetusti ne hankalat kysymykset, jotka on esitettävä, jos haluamme, että Kiina ottaa meidät vakavasti ihmisoikeuskysymyksissä. Näitä ovat esimerkiksi tarve taata todellinen uskonnonvapaus, huolestuttavat raportit kiinalaisissa vankiloissa laajasti käytettävästä kidutuksesta, epäinhimillisestä ja alentavasta kohtelusta sekä ilman oikeudenkäyntiä tehtävästä internoinnista, pidätyskeskuksista ja työleireistä koostuva Laogai-järjestelmä, perhesuunnittelupolitiikan toteuttaminen voimakeinoin, Internetin sensurointi sekä äskettäiset raportit elinten hankkimisesta vangeilta. Olin iloinen kuullessani komission jäsenen ottavan hyvin voimakkaasti kantaa tähän kysymykseen. Kiitänkin häntä tämäniltaisesta hyvin tasapainoisesta esityksestä.

Nämä ovat vakavia huolenaiheita, jotka vaativat huomiotamme, kun jatkamme työtä tiivistääksemme suhteitamme Kiinaan, minkä me kaikki myönnämme olevan väistämätöntä ja toivottavaa.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Katerina Batzeli (PSE).(EL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, Kiinan tilastokeskuksen virallisissa tilastoissa maan talouskasvua vuonna 2005 on tarkistettu 9,9 prosentista 10,2 prosenttiin teollisuuden ja palvelualan arvioitua nopeamman kasvun vuoksi.

Samaan aikaan Kiinan keskuspankki on päättänyt nostaa valuuttatalletusten alarajaa 3 prosentista 4 prosenttiin, minkä takana on ajatus dollareiden tarjonnan rajoittamisesta, koska maan valuuttavaranto on 941 miljardia euroa.

Kiinalaisilla tuotteilla on alhaisen hintansa ja valuuttapariteetin vuoksi suhteellinen vientietu. Kiina on maailman suurin sähkönkuluttaja ja kolmanneksi suurin öljyntuoja, mikä tekee siitä energiapolitiikan ja talouskehityksen sääntelijän kansainvälisellä ja alueellisella tasolla. Kyseessä on kehitysskenaario, joka on saavuttamaton unelma EU:lle ja Yhdysvalloille.

Euroopan unioni ei saa kuitenkaan missään olosuhteissa pitää maailmankaupassa ja -taloudessa yhä vahvempaa Kiinaa uhkana vaan tärkeänä uutena markkina-alueena, joka tarjoaa uusia mahdollisuuksia ja merkittäviä tilaisuuksia talouskehitykselle ja eurooppalaisten markkinoiden vahvistamiselle. Riittää, jos tämä osoitetaan ja siihen pyritään sopimuksissa ja erityistoimilla. Uskon Euroopan parlamentin olevan samaa mieltä siitä, mitä sanoitte Euroopan unionin politiikasta ja taktiikasta, ja haluan ilmaista Euroopan parlamentin sosialidemokraattisen ryhmän tyytyväisyyden tähän komission poliittiseen liikkeeseen.

Meidän on annettava Kiinan kanssa tehdyssä yhteistyösopimuksessa keskeinen asema Kiinan talouden laajemmalle avaamiselle eurooppalaisille yrityksille, mikä edellyttää lainsäädännöllisiä ja hallinnollisia toimia. Kiinan hallituksen äskettäiset ilmoitukset nostaa ulkomaisten sijoittajien sallittua pääomaosuutta kiinalaisissa yrityksissä ja monopolien vastainen laki ovat erityisen myönteisiä askelia tähän suuntaan.

Arvoisa komission jäsen, tulevan strategiamme ei pitäisi perustua kolonialistiseen asenteeseen tai "kauppasotakäytäntöihin", vaan sillä olisi suojeltava eurooppalaisten kansalaisten, yritysten ja työntekijöiden etuja edistämällä yhteistyötä ja vuoropuhelua Kiinan viranomaisten kanssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato (ALDE).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, onnittelen aluksi jäsen Belderiä. Olisi ollut todella häpeällistä, jos hyvin kummallinen pyyntö mietinnön palauttamiseksi valiokuntakäsittelyyn olisi hyväksytty, koska meillä on nyt tilaisuus esittää mielipiteemme asiasta vain muutama päivä ennen huippukokousta. Pyynnön taustalla on nähdäkseni jokseenkin yksipuolinen ajatus siitä, että ihmisoikeuskeskustelu voidaan erottaa keskustelusta, jota käydään tarpeellisesta Kiinaa koskevasta mietinnöstä. Todellisuudessa puhumme samasta asiasta. Kansainvälisen lain sekä polkumyyntiä ja vapaata kilpailua koskevien kansainvälisten säännösten täytäntöönpano on nimittäin sama asia kuin pyrkiä panemaan täytäntöön kansainväliset peruskirjat ihmisoikeuksista ja yksilön oikeudesta vapauteen ja demokratiaan, mikä koskee erityisesti sellaisia kansoja kuin tiibetiläiset, mutta myös uiguureja, jotka usein unohdetaan.

Kun nyt käsittelemme tätä asiaa, haluan sanoa komission jäsenelle (ja haluaisin sanoa saman myös neuvostolle, joka ei kuitenkaan valitettavasti ole läsnä) – valo tulee puhemiehen takaa, joten hän voisi ottaa osaa kiinalaisen varjonukketeatterin esitykseen – että meidän on keskityttävä kolmeen kysymykseen, jotka vaativat huomiotamme, alkaen Internetin vapaudesta. Tämä on kiistatta ongelma Kiinassa, mutta on myös totta, että teknologia, jonka avulla kiinalaisia sorretaan Internetin välityksellä, on peräisin Yhdysvalloista ja Euroopasta.

Toiseksi mainitsen Europolin. Näyttää siltä, että Europolin hallintoneuvosto haluaisi jopa aloittaa keskustelut yhteistyösopimuksen tekemiseksi kiinalaisten kanssa. Minusta on todellakin erittäin ristiriitaista, että tekisimme yhteistyötä Kiinan poliisin kanssa.

Kolmas kysymys, joka on myös ylikansallisen radikaalin puolueen johtaman kampanjan aihe, on kuolemanrangaistus. Myös meidän on tehtävä työtä sen poistamiseksi. Niinpä Euroopan unionin on otettava YK:n yleiskokouksen tulevassa istunnossa esille kysymys kuolemanrangaistuksen soveltamisen yleismaailmallisesta keskeyttämisestä. On sinänsä hyvä asia, että nämä kysymykset saatetaan Kiinan tietoon, mutta meidän Euroopan unionina on pyrittävä myös ratkaisemaan ne.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva Lichtenberger (Verts/ALE).(DE) Arvoisa puhemies, Euroopan parlamentin sosialidemokraattisen ryhmän myöhäinen reagointi on hieman yllättänyt minut, koska sillä oli runsaasti aikaa ilmaista mielipiteensä päätöslauselman hyväksymiseen johtavan pitkän prosessin aikana. Minäkin sain Kiinan edustajilta kirjeen, joka on ehkä aiheuttanut tämän PSE-ryhmän reaktion, sillä siihen sisältyy todellakin joitakin uskomattomia väittämiä, joilla pyritään osoittamaan perättömiksi päätöslauselmassa esitetyt väitteet. Kirjeessä muun muassa nimitetään Dalai-lamaa jälleen kerran separatistiksi, vaikka hän on toistuvasti todennut julkisesti, ettei kyseenalaista yhden Kiinan politiikkaa. Lisäksi Falun Gong kuvattiin kirjeessä "paholaisen ryhmäksi", sananvalinta, johon emme luota enää kovinkaan paljon.

Meidän on esitettävä nämä kysymykset keskustellessamme Kiinan kanssa, sillä jättämällä ne esittämättä emme suinkaan saa uusia markkinaosuuksia vaan menetämme kumppaneidemme kunnioituksen. Hyvä kumppanuus perustuu avoimeen keskusteluun ja siihen, että kumpikin osapuoli voi sanoa, mitä ei hyväksy toiselta. Tämä on tasavertaisten osapuolten välistä kumppanuutta, joka edellyttää, että esitämme nämä ihmisoikeuksia koskevat kysymykset suoraan ja selvästi.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN). (PL) Arvoisa puhemies, nopeasti globalisoituvassa maailmantaloudessa Euroopan unionin on ehdottoman tärkeää edistää yhteistyötä Kiinan ja Intian kaltaisten nousevien talousmahtien kanssa. Tällaisen yhteistyön pitäisi kuitenkin hyödyttää molempia osapuolia. EU:n ja Kiinan suhteiden osalta tämä terve periaate on valitettavasti vääristynyt Euroopan unionin tappioksi. Syyt tähän ovat seuraavat.

Ensinnäkin kiinalaiset valmistajat eivät esimerkiksi sisällytä sosiaaliturvamaksuja eivätkä ympäristönsuojelusta aiheutuvia kustannuksia tuotantokustannuksiinsa. Tämän ansiosta kiinalaiset tuottajat voivat tarjota tuotteita paljon alhaisemmilla hinnoilla.

Toiseksi Kiinan valtio tukee eri tuotteiden, myös metallituotteiden, valmistusta monilla eri toimilla, jotka vastaavat Euroopan unionin asetusten nojalla kiellettyjä valtiontukia. Näiden tuotteiden tuominen EU:n markkinoille on siten epäoikeudenmukaista kilpailua eurooppalaisten valmistajien kanssa.

Kolmanneksi Kiinan valuutta on huomattavan yliarvostettu dollariin tai euroon nähden. Vaihtokurssin säilyttäminen keinotekoisesti nykyisellä tasolla lisää merkittävästi Kiinan viennin tehokkuutta, samalla kun se vaikeuttaa Kiinan markkinoille suuntautuvaa tuontia.

Neljänneksi Kiinan viranomaiset eivät tee käytännössä mitään rajoittaakseen kiinalaisten valmistajien harjoittamaa laajamittaista merkkituotteiden jäljentämistä. Riittää, kun sanon, että jopa 70 prosenttia kaikista eurooppalaisilla markkinoilla liikkuvista tuoteväärennöksistä on peräisin Kiinasta.

Näissä olosuhteissa Euroopan komission on tehtävä kaikkensa Kiinan harjoittaman epäoikeudenmukaisen kilpailun vähentämiseksi. Sen pitäisi vauhdittaa erityisesti seuraavia toimia:

Ensinnäkin komission on lisättävä Kiinaan kohdistuvaa painostusta sekä WTO:n kautta että suoraan poistaakseen epäoikeudenmukaisen kilpailun ja erityisesti epäoikeudenmukaisen kilpailun, joka on seurausta Kiinan suosimasta vaihtokurssipolitiikasta.

Toiseksi komission on omaksuttava mahdollisimman pian yhteinen polkumyynnin vastainen politiikka Kiinan suhteen. Sen on erityisesti otettava käyttöön korkeat polkumyynnin vastaiset tullitariffit aloilla, jotka ovat kaikkein alteimpia epäoikeudenmukaiselle kilpailulle, varsinkin tekstiili-, jalkine- ja metallialoilla sekä maatalousalalla.

Kolmanneksi Euroopan komission on tarjottava kattava avustuspaketti niille EU:n talouden aloille, jotka ovat joutuneet tähän saakka kärsimään Kiinan harjoittamasta epäoikeudenmukaisesta kilpailusta.

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder (IND/DEM). – (NL) Arvoisa puhemies, olen tyytyväinen, että minulla on mahdollisuus kommentoida asiaa lyhyesti. Haluan esittää muutaman huomion kollegoilleni. Ensinnäkin haluan kiittää komission jäsentä lämpimästi tavasta, jolla hän suhtautui mietintöni sisältöön. Hänen sitoutuneisuutensa on ilmeistä. En suhtaudu lainkaan kielteisesti Kiinan kansantasavaltaan enkä varsinkaan kiinalaisiin. Aion jatkaa sitä, mitä olen aina tehnyt, nimittäin kiinalaisten keskustelujen tarkkaavaista kuuntelua.

Puhuitte kehittyvästä maasta. Asiasta käydään tällä hetkellä kiihkeitä keskusteluja maan ylpeillessä useilla eri taloudenaloilla, samanaikaisesti kun se pyrkii luomaan yhden harmonisen yhteiskunnan.

Kiinalaiset asiantuntijat, jotka osallistuvat näihin keskusteluihin, sanovat tarvitsevansa yhteiskunnallisia arvoja. Minusta olisi erinomainen asia, jos omaksuisimme keskusteluun varovaisen mutta sitoutuneen lähestymistavan, joka edistäisi sekä kumppanuutta että sisäistä vakautta. Osallistuisimme siten ajatusprosessiin, ei ulkoa vaan sisältä käsin, mikä hyödyttäisi sekä kiinalaisten hyvinvointia että kumppanuutta. Olen näin ollen suuressa kiitollisuudenvelassa teille lähestymistavastanne ja toivon, että teillä on mahdollisuus tuoda se esille huippukokouksessa.

Olen jälleen pannut merkille, ettei Euroopan parlamentin sosialidemokraattinen ryhmä ole edelleenkään vastannut kysymykseeni ankang-järjestelmästä, vaikka se väittää olevansa ihmisoikeuksien puolestapuhuja. Jäsen Dobolyi, olette jättänyt vastaamatta painokkaaseen kysymykseen, jonka olen esittänyt teille nyt kolme kertaa. Jos mietinnössä on asiavirheitä, kuten jäsen Ford väitti, haluaisin, että ne korjataan tarkistuksella. Mietinnön tekstiin on lisätty joitakin asioita jäsen Hoppenstedtin suosituksesta. Olen esittänyt tarkistusta tämän poistamiseksi. Olkaa oikeudenmukaisia...

(Puhemies keskeytti puhujan.)

 
  
MPphoto
 
 

  Elmar Brok (PPE-DE).(DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, olen iloinen tilaisuudesta käyttää puheenvuoro esittelijän loppuhuomautuksen jälkeen. Pidän tämänpäiväistä keskusteluamme tärkeänä, koska Kiina – eikä tämä ole pelkkä sivuhuomautus – on suuri maa, jolla on merkittävä kulttuuri ja jolla voi olla tulevaisuudessa tärkeä asema, jos kaikki sujuu odotetusti. Sääntöjä on siitä huolimatta noudatettava. Haluamme tällaisen rakentavan ja strategisen kumppanuussuhteen Kiinaan.

Jos jokin maa haluaa liittyä WTO:hon, sen on kunnioitettava teollis- ja tekijänoikeuksia, käsiteltävä polkumyyntiä koskevia sääntöjä, kysyttävä, mitä vankileireillä tehtävä vankityö ja tasa-arvoinen kilpailu tarkoittavat, tehtävä yhteistyötä Dohan kierroksella ja harjoitettava asianmukaista valuuttapolitiikkaa. Kauppataseen ylijäämä voidaan saavuttaa omien ponnistelujen, ei sääntöjen rikkomisen tuloksena.

On myös tärkeää, että tällainen maa osallistuu poliittisten kriisien ratkaisemiseen, kuten Kiina tietyssä määrin tekeekin Iranin tapauksessa. Samanaikaisesti se kuitenkin ostaa energiaa ympäri maailman, esimerkiksi Darfurista. Herää kysymys, tällainenko on tulevan suurvallan vastuu. On erittäin tärkeää, että tämä vastuu käsittää myös ihmisoikeudet.

Kiinassa on tapahtunut voimakasta talouskehitystä, mutta sen on esitettävä näyttöä paitsi talouden myös poliittisen järjestelmänsä laajamittaisesta vapauttamisesta. Ellei se tee näin, sen suhteet muihin maihin voivat tulehtua, mikä saattaa heikentää talouskehitystä. Kiina ei ole toistaiseksi esittänyt tällaista näyttöä.

Puolustan yhden Kiinan politiikkaa, mutta vain, jos se perustuu kaikkien asianosaisten vapaaseen valintaan, eikä tätä voida saavuttaa väkivallalla. Emme voi hyväksyä Kiinan viime vuonna antamaa tätä koskevaa lainsäädäntöä, eikä asevientikieltoa voida poistaa niin kauan kuin lainsäädäntö on voimassa ja uhkailua jatketaan.

Haluamme luoda suhteet tähän suureen maahan, Kiinaan, mutta katson, että meidän on siinä yhteydessä myös kunnioitettava kansainvälisen humanitaarisen lainsäädännön yhteisiä sääntöjä ja että tämä on ainoa perusta vakaalle edistykselle.

 
  
MPphoto
 
 

  Libor Rouček (PSE).(CS) Jos sallitte, haluaisin keskittyä minulle myönnetyn lyhyen puheajan puitteissa yhteen EU:n ja Kiinan taloussuhteiden näkökulmaan. Tilastot osoittavat, että EU:n ja Kiinan välinen kauppa kasvaa nopeasti ja kukoistaa. EU:n ja Kiinan kauppa on todellakin kasvanut viimeisten 25 vuoden aikana 40-kertaiseksi. EU:sta on tullut Kiinan suurin kauppakumppani, ja Kiinasta puolestaan on tullut EU:n toiseksi suurin kauppakumppani. Tämän myönteisen kehityksen ohella on kuitenkin mahdotonta olla huomaamatta erittäin monia kielteisiä seikkoja, jotka jarruttavat tärkeän kaupankäynnin laajenemista, ennen kaikkea kiinalaisten valmistajien harjoittama eurooppalaisten tuotteiden ja tavaramerkkien luvaton jäljentäminen ja väärentäminen.

Ei ole salaisuus, että yli kaksi kolmasosaa eurooppalaisilla markkinoilla takavarikoiduista tuoteväärennöksistä on peräisin Kiinasta. Haluankin vedota komissioon ja neuvostoon, että ne ottaisivat tämän ongelman esille tulevassa Helsingin huippukokouksessa. Kiinaa olisi kehotettava tekemään huomattavia parannuksia teollis- ja tekijänoikeuksien ja kansainvälisten keksintöjen suojaan, vahvistamaan teollis- ja tekijänoikeuksien suojaa koskevaa nykyistä lainsäädäntöä ja tietysti tehostamaan maan siviilituomioistuinten toimia teollista väärentämistä koskevien tapausten ratkaisemisessa. Maailman kauppajärjestön tätä alaa koskevat säännöthän ovat sitovia, ja Kiina on järjestön jäsen.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Lambsdorff (ALDE). – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, Kiina on yksi 2000-luvun nousevista mahdeista. Kiinan kansantasavallasta on tullut tärkeä taloudellinen ja poliittinen toimija. Poliittisten järjestelmiemme väliset erot asettavat tietysti yhteistyölle rajoja, mutta EU:n on tästä huolimatta asetettava hyvät suhteet Kiinaan tämän kumppanuuden keskeiseksi painopisteeksi. Arvoisa komission jäsen, mielestäni olette tänään löytänyt tämän tasapainon erinomaisesti, kuten jäsen Coveney jo totesi.

Yksi esimerkki myönteisestä yhteistyöstä on ulkopolitiikka. Haluamme Kiinan kantavan nykyistä suuremman vastuun ulkopoliittisissa asioissa. Ulkopolitiikassa uskottava ja luotettava Kiina voisi edistää huomattavasti kansainvälistä vakautta. Käymme Kiinan kanssa vuoropuhelua ihmis- ja kansalaisoikeuksista sekä kansalaisjärjestöjen ja poliittisten säätiöiden oikeudesta toimia vapaasti. Pidän siten ehdottoman myönteisenä Euroopan parlamentin kehotusta avata uudelleen saksalaisen liberaalin Friedrich Naumannin mukaan nimetyn säätiön Pekingin toimisto, joka pakotettiin lopettamaan toimintansa vuonna 1996. On tärkeää, että säätiö jatkaa työtään demokratian ja kehityksen edistämiseksi, ja meidän on taattava, että näin tapahtuu. Se olisi tärkeä panos strategisen kumppanuuden kehittämiseen.

Sallikaa minun päättää puheenvuoroni kommentoimalla hyvin lyhyesti sitä, mitä tänään on sanottu: pitäisikö meidän käydä Yhdysvaltojen kanssa vuoropuhelua Kiinasta? Mielestäni pitäisi. Kansainvälisen järjestelmän valtatasapaino on muuttumassa. Näemme sen tapahtuvan aivan silmiemme edessä, ja Euroopan ja Pohjois-Amerikan suurilla demokratioilla on mielestäni velvollisuus keskustella tällaisesta muutoksesta kansainvälisessä järjestelmässä. On parempi ja hyvin tärkeää, että puhumme siitä keskenämme.

Haluan lisätä, että meidän olisi mielestäni käytävä tätä keskustelua Brysselissä eikä Strasbourgissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Horáček (Verts/ALE). – (DE) Arvoisa puhemies, tervehdin puhemiehistöä, komission jäsentä ja poissaolevaa neuvoston puheenjohtajavaltiota. Tämän Kiinaa käsittelevän mietinnön herättämä kiihtymys osoittaa, että Euroopan parlamentissa vallitsee kaksinaismoralismi. Tämä on sopimatonta keskusteltaessa politiikasta ja ihmisoikeuksista. EU tunnetaan kaikkialla maailmassa ihmisoikeuksien puolestapuhujana, mutta samanaikaisesti se on Kiinan tärkein kauppakumppani. Tältä pohjalta meidän on toimittava. Me kaikki tiedämme vakavista ihmisoikeusloukkauksista Tiibetissä ja Kiinassa, ja tiedämme, että parlamenttimme kehottaa toistuvasti Kiinaa kunnioittamaan ihmisoikeuksia.

Osoitan sanani jäsen Brokille todetessani, että tätä selvää vaatimusta on tehostettava nimittämällä EU:n erityisedustaja Tiibetiin. Ryhmäni on esittänyt yhdessä joidenkin kollegojen kanssa tätä koskevan tarkistuksen, ja pyydän sille tukea. EU asettaa ihmisoikeuksien kunnioittamisen ehdoksi yhteistyölle kaikkien maiden kohdalla, poikkeuksetta.

Lisäksi torjun Kiinan lähetystön meille Tiibetin osalta esittämät häpeämättömät viralliset yhteydenotot.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE). – (EN) Arvoisa puhemies, Kiina on EU:n toiseksi suurin kauppakumppani Yhdysvaltojen jälkeen, eikä sitä voida sivuuttaa talousasioissa. Kiina on kuitenkin edelleen kommunistinen yksipuoluediktatuuri, jolla on vain vähän yhteisiä arvoja EU:n kanssa, toisin kuin Intialla, joka kunnioittaa länsimaiden tapaan demokratiaa ja ihmisoikeuksia.

Yksi harvinainen esimerkki yhteisistä eduista on kansainvälisen islamilaisen terrorismin torjunta, koska Kiinalla on ongelmia islaminuskoisten uiguurivähemmistöjensä kanssa. Tavoitellessaan kansainvälistä tukea ja erityisesti energiavarmuutta Kiina on kuitenkin valitettavasti viime aikoina liehitellyt terroristeja tukevaa Irania ja kieltäytyi Venäjän ohella asettamasta YK:n pakotteita Iranille, joka jatkaa uraanin rikastamisohjelmaansa. Samoin puuttumattomuusperiaatteen osalta voidaan todeta, että Kiinalla on hyvät suhteet valtavirrasta poikkeaviin hallintoihin aina Venezuelasta Zimbabween.

EU:n Kiinan ihmisoikeustilanteesta esittämä kritiikki on hyvä asia sinänsä. Kiinalla on kauhistuttava maine kuolemanrangaistuksen epäasianmukaisessa ja laajamittaisessa käytössä sekä uskonnollisten ja muiden vähemmistöjen vainoamisessa, joka kohdistuu muun muassa rekisteröimättömiin kristillisiin ryhmiin, Falun Gongin harjoittajiin ja tiibetiläisiin. Pakkotyövankien epäinhimillinen kohtelu, mukaan lukien väitteet teloitettujen elimillä käytävästä kaupasta, heikko eläinten hyvinvoinnin taso ja Kansainvälisen työjärjestön normien noudattamatta jättäminen Kiinassa tarkoittavat myös sitä, että Kiinalla on viennissään epäoikeudenmukainen hintoja koskeva kilpailuetu. Tämä synnyttää oikeutettuja vaatimuksia protektionististen toimien lisäämisestä, kun meidän kaikkien pitäisi sen sijaan tavoitella maailmanlaajuista vapaakauppaa.

Kiina myös jarruttaa Hongkongin täyttä demokratiaa, joka on lähellä sydäntäni brittiläisenä Euroopan parlamentin jäsenenä. Äskettäin annetussa separatismin vastaisessa lainsäädännössä Kiina on myös osoittanut sotaisaa asennetta demokraattista Taiwania kohtaan. Taiwanin avulla voidaan osoittaa täysin vääriksi väitteet siitä, että Kiina on liian suuri maa ja että kiinalainen kulttuuri eroaa liiaksi länsimaisesta kulttuurista, jotta siellä voitaisiin toteuttaa demokratiaa ja asettaa korkeat ihmisoikeusnormit. Meidän on siten jatkettava EU:n asettamaa asevientikieltoa.

Emme voi jättää huomiotta Kiinaa, jonka vuosittainen talouskasvu on 11 prosenttia, mutta tarvittaessa emme saa myöskään arastella tämän erittäin mahtavan maan arvostelua.

 
  
MPphoto
 
 

  Joan Calabuig Rull (PSE). – (ES) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, haluan aluksi todeta, että olemme selvästikin kaikki samaa mieltä Kiinan suhteiden strategisesta merkityksestä, ja katson, että olemme kaikki huolissamme Kiinan ihmisoikeus- ja kansalaisvapaustilanteesta. Kukaan ei kiistä tarvetta vaatia, että Kiinassa tapahtuu nopeaa ja selvää edistymistä näissä kysymyksissä. Kyseessä ei ole kilpailu sen selvittämiseksi, kuka välittää eniten ihmisoikeuksista, koska uskon vilpittömästi, että Euroopan parlamentti on yksimielinen tässä suhteessa.

Meidän on kuitenkin myös myönnettävä, että Kiinalla on edessään suunnattomia poliittisia, sosiaalisia, taloudellisia ja ekologisia haasteita. Sen on selviydyttävä nopean kasvunsa seurauksista ja vastattava samanaikaisesti kansalaistensa kasvaviin odotuksiin, jotka kohdistuvat luonnollisestikin kansalaisvapauksiin sekä koulutukseen, terveyteen ja moniin muihin aloihin. Teemme Kiinan kanssa monilla näistä aloista yhteistyötä, jossa hyödynnetään Euroopan unionin henkilöstövoimavaroja ja aineellisia resursseja ja jonka tarkoituksena on tukea Kiinan edistystä, ja kun ongelmia syntyy, kuten tekstiili- ja jalkinealaan liittyvien tiettyjen kaupallisten kysymysten tapauksessa, vaadimme Kiinalta vastavuoroisuutta. Pysymme samanaikaisesti kuitenkin lujina ja käytämme vuoropuhelua ratkaistaksemme nämä ongelmat, koska on tietysti myös meidän etujemme mukaista, että pääsemme Kiinan markkinoille ja että tuotteitamme kunnioitetaan vastavuoroisuusperiaatteen mukaisesti.

Joka tapauksessa mietin suoraan sanoen, auttaako Belderin mietintö meitä vahvistamaan näitä suhteita, onko se oikea tapa saada enemmän vaikutusvaltaa näissä muutosprosesseissa, auttaako se meitä toimimaan yhtenäisesti ja lisäämään siten vaikutusvaltaamme vai jakaako se meitä sekä vahvistaako se asemaamme niin, että meillä voi olla aktiivinen rooli Kiinan muutosprosessissa, vai heikentääkö se asemaamme.

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE). – (LT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, EU:n ja Kiinan suhteista puhuttaessa haluan painottaa taloudellisia siteitä, jotka liittyvät läheisesti mietinnössä korostettuihin poliittisiin ja ihmisoikeuksia koskeviin näkökohtiin. Kiinasta on tulossa yksi EU:n tärkeimmistä kumppaneista ulkomaankaupassa. Näin ollen EU:n jäsenvaltioiden ja Kiinan välisen yhteistyön kehittäminen on erittäin tärkeää erityisesti talous- ja kauppasuhteissa. EU:n ja Kiinan taloussuhteissa on nyt muutamia ongelmia. Kiina ei ole edelleenkään vapaa markkinatalousmaa vaan pikemminkin sekoitus markkina- ja suunnitelmataloutta. Maata hallitseva ja kansallisia varoja valvova kommunistinen puolue voi puuttua talouden toimintaan, samalla kun valtion laitokset pyrkivät säilyttämään vaikutusvaltansa byrokraattisilla menettelyillä ja hallinnollisilla vaatimuksilla estäen näin EU:n investointien ja tuotteiden pääsyn Kiinan markkinoille ja niiden vaikutuksen markkinoihin. Kiinan liityttyä WTO:hon kiinalaiset tuotteet tulvivat EU:n markkinoille. EU:n jäsenvaltioiden ja Kiinan välisen kaupan tasapaino on muuttumassa yhä epäsuotuisammaksi EU:lle. Kiinalaiset tuotteet korvaavat paikalliset tuotteet jäsenvaltioissa, mutta Kiina ei ole halukas avaamaan omia markkinoitaan. Vuonna 2003 alulle pantu EU:n ja Kiinan välinen strateginen kumppanuus huomioon ottaen meidän on asetettava toimintamme tavoitteeksi se, että Kiina parantaa ulkomaankaupan edellytyksiä ja ulkomaisten investointien oikeudellista suojaa sekä avaa markkinansa EU:n tuotteille ja investoinneille.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Mann (PPE-DE). – (DE) Arvoisa puhemies, EU:n ja Kiinan suhteita koskevan mietinnön ensimmäisessä versiossa ei mainita lainkaan Tiibetiä. Olen hyvin kiitollinen ulkoasiainvaliokunnalle sen tuesta tarkistuksille, joita minä ja kollegani Tiibetiä käsittelevässä laajennetussa työryhmässä esitimme.

Mietinnössä kuvataan Kiinan-suhteidemme perustaa ja tulevaa suuntaa, ja sillä on tärkeä viestinnällinen vaikutus. Ihmisoikeudet eivät ole vähäpätöinen kysymys vaan poliittisten toimiemme lähtökohta. Kiinassa ne eivät missään tapauksessa ilmennä niin sanottua tyypillistä länsimaista ajattelua. Kyse ei ole tyhjistä sanoista, jotka kuulostavat hyviltä mutta eivät sido ketään, vaan perusoikeuksien kunnioittamisesta käytännössä.

Päätöslauselman 37 kohdassa jäsen Belder on löytänyt tyydyttävän kompromissin ja sisällyttänyt tarkistukseni siihen. Tuomitsemme vakavat ihmisoikeusloukkaukset Tiibetissä, uskonnonvapauden tukahduttamisen, mielivaltaiset pidätykset tai kidutuksen. Torjumme niin sanottua "isänmaallista opetusta" koskevan kampanjan, jonka yhteydessä munkkeja ja nunnia on pakotettu allekirjoittamaan julistuksia, joissa Dalai-lama on tuomittu vaaralliseksi separatistiksi ja joissa Tiibetin julistetaan olevan osa Kiinaa.

Kehotamme Kiinaa sallimaan esteettömän pääsyn siepatun Panchen-laman, Dalai-laman jälkeen toiseksi korkeimman hengellisen johtajan, luo. Annamme selvän tukemme Kiinan viranomaisten ja Hänen Korkeutensa edustajien välisille neuvotteluille myös Tiibetin todellisesta autonomiasta. Päätöslauselman 82 kohdassa vaadimme kuolemantuomion lakkauttamista ja vähemmistöjen suojelun lisäämistä.

Toivon parlamentin hyväksyvän nämä molemmat tarkistukset huomenna. Ne ovat hyvin tärkeitä kansalle, jolta on salakavalasti riistetty identiteetti. Muistelen Dalai-laman vierailua Brysselissä 31. toukokuuta. Hän tapasi Euroopan parlamentin jäseniä sekä useita komission jäseniä ja neuvoston puheenjohtajan Wolfgang Schüsselin. Toivomme, että yhä useammat vaikutusvaltaiset henkilöt Kiinassa onnistuvat vapautumaan ideologisesta painolastistaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Ana Maria Gomes (PSE).(PT) Täydellistä mietintöä ei ole olemassakaan. Belderin mietintö tukee tätä näkemystä, mutta siihen sisältyy joitakin tärkeitä ja asian kannalta merkityksellisiä seikkoja. Ensinnäkin mietinnössä käsitellään hyvin yksityiskohtaisesti Kiinan ihmisoikeustilannetta sekä poliittisia, taloudellisia, sosiaalisia samoin kuin työvoimaan ja ympäristöön liittyviä ongelmia, jotka ovat erityisen yleisiä tiibetiläisten ja uiguurien kaltaisten vähemmistöjen keskuudessa.

Amnesty International on juuri toimittanut puheenjohtajavaltio Suomelle EU:n ja Kiinan välisen huippukokouksen tiimoilta asiakirjan, jossa se kuvaa Kiinan ihmisoikeustilannetta ja toteaa, ettei vähäinen saavutettu edistys ole tyydyttävää. Pakkotyöleirit, Internetin valvonta, kuolemanrangaistus ja uskonnonvapauden rajoitukset ovat osa tätä surullista todellisuutta. Toiseksi Belderin mietinnössä korostetaan, miten tärkeää on, että Kiina ottaa vakavasti vastuunsa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston pysyvänä jäsenenä.

Me EU:ssa emme hyväksy Beijingin toisinaan uhkaavaa asennetta Taiwania kohtaan. Kiina tietää, että se voi saavuttaa haluamansa rauhanomaisin keinoin, kuten Hongkongin ja Macaon tapauksissa, etenkin suhteissaan Afrikan maihin. Beijing ei ole osoittanut olevansa sitoutunut kestävään kehitykseen, demokratisointiin ja rauhaan. Itse asiassa kaukana siitä, sillä Kiina on yksi tärkeimmistä aseviejistä Sudaniin, jossa hallinto valmistautuu jälleen uuteen veriseen hyökkäykseen Darfurissa. Kiina myös tuo öljyä Sudanista.

Mikä tärkeintä, mietinnössä muistutetaan meitä Tiananmenin aukion verilöylystä ja siitä, miten tärkeää on jatkaa asevientikieltoa sellaista hallintoa vastaan, joka kieltäytyy kohtaamasta omaa menneisyyttään. Kyseessä on maa, jossa ihmisiä edelleenkin pidätetään ja katoaa ja jossa heidän perheensä pidetään pimennossa.

Emme ole naiiveja. Tiedämme hyvin, että Yhdysvaltojen ja muiden maiden ohella eurooppalaiset maat jatkavat asevientikiellosta huolimatta sotateknologian tai sotilaskäyttöön tarkoitetun teknologian myymistä Kiinalle. Selvä todiste kiellon symbolisesta poliittisesta merkityksestä on Beijingin into saada se poistettua hinnalla millä hyvänsä.

Kannatan EU:n ja Beijingin mahdollisimman laajamittaista yhteistyötä kaikilla tasoilla ja kaikilla aloilla, esimerkiksi talouden, politiikan, kaupan ja kulttuurin aloilla. Kannatan kuitenkin myös toden puhumista, sillä Kiina ei ansaitse yhtään vähempää. Asevientikielto on siten hyödyllinen väline, kunnes Kiina kohtaa sen, mitä noina kohtalokkaina päivinä kesäkuussa 1989 tapahtui, ja kunnes se lopettaa aseiden viennin ja tuen antamisen hallinnoille, jotka murhaavat ja sortavat kansalaisiaan, kuten Sudanin ja Myanmarin tapauksissa.

On ehdottoman tärkeää, että EU jatkaa asevientikieltoa, erityisesti koska EU:n on vielä tehtävä aseiden vientiä koskevista käytännesäännöistään oikeudellisesti velvoittavia. Olemme sen velkaa EU:lle, arvoillemme ja niille tuhansille kiinalaisille, joiden elämä on nyt taloudellisesti turvatumpaa mutta jotka ovat entistäkin huolestuneempia vapaudesta ja demokratiasta.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE-DE).(FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, Kiina on nyt erittäin keskeinen maailmantalouden toimija, minkä vuoksi Euroopan unionin on luotava uuden kauppastrategiansa kautta tasapainoinen kumppanuus Kiinan kanssa. Viimeisimpien kauppakiistojen osalta Euroopan unionin on varmistettava, että teollis- ja tekijänoikeuksia koskevia sääntöjä noudatetaan ja että Kiinan markkinoille pääsyä helpotetaan. Jos Kiinan nousu taloudelliseksi suurvallaksi luokin esteitä, se myös avaa uusia mahdollisuuksia Euroopan unionille edellyttäen kuitenkin, että kansainvälistä kauppaa koskevia sääntöjä noudatetaan.

Kyse ei ole niinkään protektionististen toimien toteuttamisen välttämisestä kuin Kiinan tekemisestä tietoiseksi siitä, että WTO:n täysjäsenenä sillä on velvollisuus noudattaa oikeudenmukaisten ja tasapainoisten maailmanmarkkinoiden sääntöjä. Näin ollen polkumyynnin vastaisten tai suojaavien toimien toteuttaminen – jotka ovat oikeudellisia välineitä kaupan suojelemiseen – on pelkästään kaupan epätasapainon ulkoinen seuraus eikä mikään este vastaamiselle oikeudenmukaisemman globalisaation haasteeseen.

Hyväksyessään uuden Kiinaa koskevan strategiansa Euroopan unionin on suojauduttava epäoikeudenmukaista kilpailua koskevilta syytöksiltä ja mahdollisilta viittauksilta sekä helpotettava eurooppalaisten valmistajien ja viejien pääsyä Kiinan markkinoille. Täyttääkseen tasapainoiseen vaihtoon perustuvan kumppanuuden edellytykset EU:n on samanaikaisesti vastattava kilpailukyvyn, teknologisen edistyksen ja innovoinnin haasteeseen. Arvoisa komission jäsen, varmistakaamme, että Kiina tarvitsee meitä yhtä paljon kuin me sitä.

 
  
MPphoto
 
 

  Józef Pinior (PSE). (PL) Arvoisa puhemies, Kiina on strateginen kumppani EU:lle, joka tunnustaa Kiinan aseman nousevana kansainvälisenä mahtina.

Kiinan ja EU:n suhteet ovat viime vuosina parantuneet monilla aloilla, erityisesti kaupan sekä teknisen ja tieteellisen yhteistyön aloilla. Tärkein esimerkki strategisesta kumppanuudesta on ehkä EU:n satelliittinavigointia koskevan Galileo-ohjelman yhteydessä toteutettava yhteistyö.

EU on Kiinan tärkein kumppani ja investoija, kun taas Kiina on EU:n toiseksi suurin kauppakumppani. Nousevana talousmahtina sekä YK:n turvallisuusneuvoston pysyvänä jäsenenä ja WTO:n jäsenenä Kiina kantaa aiempaa suuremman vastuun kansainvälisestä turvallisuudesta ja maailmanrauhasta. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna haluan kiinnittää huomiota tietoihin, jotka Amnesty International toimitti puheenjohtajavaltio Suomelle ja jotka liittyvät 9. syyskuuta pidettävään EU:n ja Kiinan väliseen huippukokoukseen.

Amnesty International on kiinnittänyt huomiota ihmisoikeusloukkauksiin Kiinassa. Järjestön tiedoissa nostetaan esille kuolemanrangaistuksen käyttö, pakkotyön avulla toteutettava "uudelleenkoulutus", mielivaltainen pidättäminen ja vangitseminen, ihmisoikeusaktivistien kiduttaminen ja vainoaminen sekä tiedonvälityksen vapauden puuttuminen Kiinassa.

Amnesty International on myös maininnut Kiinan asemyynnin Sudanille esimerkkinä ulkopolitiikasta, jossa ei piitata perusihmisoikeuksista nykyaikaisessa maailmassa. Euroopan unionin on yhdistettävä strateginen kumppanuutensa Kiinan kanssa työhön, jolla Kiinan viranomaisia taivutellaan laajentamaan poliittisia ja yksilön vapauksia kiinalaisessa järjestelmässä ja todella noudattamaan perustuslakia ja kansainvälisiä sopimuksia, jotka maa on allekirjoittanut.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE). – (EN) Arvoisa puhemies, kumppanuudessa diktatuurin kanssa on ratkaisevaa luoda uskottava tasapaino toisaalta taloudellisten ja strategisten etujen ja toisaalta demokraattisten arvojen välille. Tässä mietinnössä ilmaistaan aivan oikeutetusti vakava huoli jälkimmäisistä. Meidän on todellakin kohdattava todellisuus, nimittäin se, etteivät lisääntyneet taloussuhteet ole johtaneet todelliseen edistymiseen oikeusvaltion alalla.

Kokemus myös osoittaa, ettei pelkällä ihmisoikeuksia koskevien huolenaiheiden ilmaisemisella ole vaikutusta diktatuureihin. Viestimme EU:n ja Kiinan väliselle huippukokoukselle olisikin oltava se, ettei taloussuhteissa tapahdu automaattisesti edistymistä ilman todellista edistymistä oikeusvaltion luomisessa. EU:lla on Kiinan suurimpana kauppakumppanina valta pakottaa Kiinan johtajat aloittamaan todellisten demokraattisten uudistusten toteuttaminen.

Esitän muutaman huomautuksen. Taloussuhteet on saatettava tasapainoon. Kiinassa harjoitetaan erittäin laajamittaista eurooppalaisten tuotemerkkien väärentämistä, kilpailu on vääristynyttä ja teollis- ja tekijänoikeuksia rikotaan. EU:n jäsenvaltiot tuovat erittäin todennäköisesti suuria määriä tuotteita, jotka vangit ovat valmistaneet Laogai-kidutusleireillä. Tämä on moraalinen häpeä.

Toiseksi Tiibetin kysymys. EU:n on otettava yhdeksi painopistealueekseen sen vaatiminen, että Kiina myöntää Tiibetille kulttuurisen ja uskonnollisen autonomian ja myös käynnistää vuoropuhelun Dalai-laman kanssa. Freedom House -instituutti luokittelee Tiibetin ja Tšetšenian maailman kahdeksi heikoimmaksi alueeksi. EU:n olisi korostettava, miten vakavana se pitää tätä, nimittämällä Tiibetiä käsittelevä EU:n erityisedustaja.

Kolmanneksi Taiwanin kysymys. Taiwania ja Kiinaa koskevassa politiikassa olisi kunnioitettava täysimääräisesti Taiwanin 23 miljoonan asukkaan demokraattisia valintoja. Meidän pitäisi myös vaatia, että Beijing antaa Taiwanin aloittaa käytännön yhteistyön Maailman terveysjärjestön ja muiden kansainvälisten elinten kanssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Rübig (PPE-DE).(DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen Ferrero-Waldner, hyvät parlamentin jäsenet, Euroopan unioni on maailman ostovoimaisin alue, mikä puhuu puolestaan. Olemme houkutteleva markkina-alue kiinalaisille valmistajille ja hyvä tulonlähde kiinalaisille työntekijöille. Olemme tilanteessa, jossa kaikki osapuolet voittavat. Hankintojen edullisuuden ja omastamme poikkeavan palkkatilanteen ansiosta kuluttajamme voivat ostaa edullisia tuotteita, ja samanaikaisesti Kiinalla on yhteensä satojen miljardien valuuttavarannot, joiden ansiosta kiinalaiset voivat myös ostaa tuotteita meiltä.

Puhun siten markkinoiden vastavuoroisesta avaamisesta, kiintiöiden supistamisesta ja tullimaksujen alentamisesta, mikä johtaa tilanteeseen, jossa molemmat osapuolet ovat voittajia. Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmän energia-asioista vastaavana koordinaattorina energia ja Kioto ovat minulle erityisen tärkeitä asioita. Kiinalla on erittäin tärkeä asema hiiliteollisuudessa: 75 prosenttia sen energiasta saadaan hiilestä ja, hyvä jäsen Brok, vain 1 prosentti ydinvoimasta. Meidän on siten hyväksyttävä realiteetit: 75 prosenttia Kiinan energiantuotannosta vaatii erittäin paljon teknologiaa, jotta sille löydetään yhteinen nimittäjä Kioton ja sen yleisen täytäntöönpanon kanssa.

Tältä osin molemmille osapuolille tarjoutuu suuria mahdollisuuksia, aivan kuten vesivoiman käytössäkin. Kiinalla on valtavasti potentiaalia vesivoiman alalla, koska sen osuus vesivoimasta on maailmanlaajuisesti suurin. Monia tähän liittyviä resursseja voidaan vielä kehittää tulevaisuudessa. Myös raakaöljyn kulutus Kiinassa, jonka osuus koko maailman kulutuksesta on tällä hetkellä noin 5,5 prosenttia, kasvaa tulevaisuudessa nopeasti. Kiinan osuus öljyn maailmanlaajuisesta lisätarpeesta on tällä hetkellä 40 prosenttia.

Voimme siis nähdä, että energia on keskeinen haaste, ja pyydän komission jäsentä käsittelemään tätä kysymystä asianmukaisesti huippukokouksessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Elmar Brok (PPE-DE). – (DE) Arvoisa puhemies, haluan esittää muutaman lyhyen huomautuksen. Ensinnäkin haluan kiittää valiokunnan puheenjohtajaa ja esittelijää. Toiseksi kiitän komission jäsentä siitä, että hän on ollut läsnä täällä täysistunnossa tänä iltapäivänä ja iltana muiden ollessa poissa, koska he odottivat iranilaisten välittäjien pikavisiittiä eikä heillä siten ollut aikaa Euroopan parlamentille.

Kolmanneksi kieltäydyimme valiokunnassa nimittämästä erityisedustajaa, koska erityisedustajaa on mahdotonta valvoa. Erityisedustajat ovat kalliita ja kärsineet joka tapauksessa jo inflaation, eikä kukaan voi tarkastaa heidän toimiaan. Tästä syystä on mielestäni tärkeää löytää ratkaisut, joissa toiminta tapahtuu komission puitteissa.

Kannatan Tiibetin ja sen kulttuuri-identiteetin tukemista, mutta meidän ei pitäisi heikentää komissiota, jonka toimivaltaan ihmisoikeudet kuuluvat. Erityisedustaja toimisi neuvoston alaisuudessa, eikä parlamentti voisi oikeudellisen tilanteen vuoksi valvoa hänen toimiaan. Olemme näin ollen kanssanne samaa mieltä sisällöstä, mutta menetelmänne ovat mielestämme vääriä.

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, komission jäsen. (EN) Arvoisa puhemies, tämän keskustelun ajankohta on ollut erittäin sopiva, ja se on antanut minulle ajateltavaa Helsingissä pidettävää EU:n ja Kiinan välistä huippukokousta silmällä pitäen. Haluan lisätä, että erittäin suurella osalla tänään käsitellyistä aiheista on myös näkyvä asema huippukokouksen esityslistalla. Kerron teille myöhemmin niistä lisää.

Sallikaa minun esittää yksi yleisluonteinen huomautus kaupan ja ihmisoikeuksien välisestä suhteesta, joka on keskeinen aihe mietinnössä. En ole varma, ovatko nimenomaiset yhteydet toivottavia tai käyttökelpoisia, mutta väitän, että kaupan ja ihmisoikeuksien välillä on väistämättä yhteys sikäli, että Kiinan avautuminen perustuu voimakkaasti sen WTO-jäsenyyteen, johon liittyy teollis- ja tekijänoikeuksien kaltaisten usein esille nostettujen ja tärkeiden kysymysten lisäksi myös Kiinan oikeusjärjestelmän parantaminen, jossa painopiste on oikeusvaltiossa. On todettava, että todellista edistystä on tapahtunut. Tämä on erittäin tärkeää monissa tänään esille nostetuissa ihmisoikeuskysymyksissä edistymisen kannalta, ja edistymistä myös tapahtuu melkeinpä varkain.

Palaan seuraavaksi muutamiin erityiskysymyksiin, joita tänään on käsitelty. Ensinnäkin Tiibetin osalta jaamme Euroopan parlamentin ilmaiseman huolen Tiibetin ihmisoikeustilanteesta ja erityisesti tiibetiläisten kulttuurisen, uskonnollisen ja kielellisen identiteetin säilyttämisestä. Olemme käsitelleet Tiibetin kysymystä säännöllisesti EU:n ja Kiinan kahdenvälisessä ihmisoikeusvuoropuhelussa samoin kuin korkeimmalla poliittisella tasolla, huippukokoukset mukaan luettuina. Osana tätä kokonaisvaltaista Tiibetin-politiikkaa olemme jo vuosia pyytäneet suoran vuoropuhelun käynnistämistä Dalai-laman ja Kiinan viranomaisten välillä, koska se on ainoa realistinen tapa löytää rauhanomainen ja kestävä ratkaisu tähän kysymykseen. Olemme näin ollen panneet merkille Dalai-laman lähettiläiden ja Kiinan edustajien väliset keskustelut.

Haluan myös sanoa pari sanaa Taiwanista. Olemme johdonmukaisesti kehottaneet molempia osapuolia ratkaisemaan kiistansa rauhanomaisen vuoropuhelun avulla. Tältä osin olemme myös panneet merkille salmen ylittävissä suhteissa viime aikoina tapahtuneen myönteisen kehityksen. Meidän on annettava tunnustusta Kiinan uusille pyrkimyksille käynnistää jälleen keskustelut kiinalaisten ja taiwanilaisten oppositiopoliitikkojen kanssa. Kiinan ja Taiwanin välisiä lentoja on jatkettu, mutta lisäksi tarvitaan laajaa vuoropuhelua kaikkien Taiwanin puolueiden kanssa. Tämä on tärkeää.

Haluan myös kommentoida lyhyesti kahdenvälisiä suhteitamme Yhdysvaltoihin. Kuten jäsen Lambsdorff totesi, on tärkeää keskustella Yhdysvaltojen kanssa Kiinasta ja yhteisistä huolenaiheista, esimerkiksi avoimista markkinoista ja ihmisoikeuksista, koska yhdessä voimme saavuttaa nykyistä enemmän suhteessa Kiinaan. On kuitenkin myös selvää, ettei virallisella tasolla käytävä strateginen vuoropuhelu Yhdysvaltojen kanssa tarkoita, että meidän on oltava yhtä mieltä kaikesta.

Mitä tulee jo pitkään jatkuneeseen asevientikieltoon, on totta, että olemme valmiita jatkamaan työtä kiellon mahdolliseksi poistamiseksi yhteisen vuonna 2004 annetun julkilausuman, EU:n ja Kiinan välisen huippukokouksen ja Eurooppa-neuvoston sitä koskevien päätelmien pohjalta. Olemme kuitenkin samanaikaisesti tehneet Kiinalle täysin selväksi, miten tärkeää sen on edistyä ihmisoikeuskysymyksissä luodakseen myönteisemmän ilmapiirin kiellon poistamiselle. Olemme myös tehneet selväksi sitoutumisemme sen varmistamiseen, ettei kiellon poistaminen johda merkittävään muutokseen Aasian alueen strategisessa tasapainossa ja että ystävällismielisten maiden ja liittolaismaiden kansallinen turvallisuus otetaan siinä yhteydessä täysimääräisesti huomioon. Tämäkin on siten yksi niistä kysymyksistä, jotka ovat erittäin tärkeitä.

Yhdestä tärkeästä erityiskysymyksestä, nimittäin kengistä, haluan todeta, että komissio hyväksyi 30. elokuuta 2006 ehdotuksen polkumyyntitullien määräämisestä tietyille Kiinassa ja Vietnamissa valmistetuille nahkakengille. Havaittuamme, että polkumyyntiä esiintyy ja että EU:n tuottajille aiheutuu siitä vahinkoa, olemme ehdottaneet tiettyjen nahkakenkien osalta 16,5 prosentin tullin käyttöönottoa Kiinan ja 10 prosentin tullin käyttöönottoa Vietnamin tapauksessa. Ehdotus siirtyy nyt jäsenvaltioille, joilla on kuukausi aikaa harkita sen hyväksymistä. Tämä on tilanne tällä hetkellä.

Alakohtaisten vuoropuhelujen osalta yksikköni tuottavat säännöllisesti ajantasaistettua tietoa, joka on luettavissa Internet-sivuiltamme. Uudet ajantasaistetut tiedot ovat saatavilla pian.

Haluan päättää puheenvuoroni kahteen yleisluonteiseen toteamukseen. Kuten alussa sanoin, olemme sitoutuneet ihmisoikeuksiin sekä sosiaalisiin ja taloudellisiin oikeuksiin, joihin kuuluvat erityisesti sanan-, uskonnon- ja kokoontumisvapaus sekä vähemmistöjen oikeuksien suojelu. Haluan myös todeta, että kuolemanrangaistus on yksi niistä kysymyksistä, jotka ovat jatkuvasti esillä tässä yhteydessä. Haluan myös korostaa vielä kerran sitä, mitä totesin aiemmin Falun Gongista.

Lopuksi totean vastauksena jäsen Brokille, kuten totesin jo keskustelun alussa, että Kiinasta on tultava kansainvälisen yhteisön vastuullinen jäsen, jonka on oltava pelkän asianosaisen sijasta myönteinen ja aktiivinen toimija. Turvallisuusneuvoston pysyvänä jäsenenä Kiina on hyvin tärkeä kansainvälisen yhteisön jäsen. Kaikki nämä näkökohdat ovat hyvin keskeisessä asemassa tiedonannossamme, jonka julkaisemme myöhemmin syksyllä.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan huomenna klo 12.00.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö