Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0251(AVC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0250/2006

Συζήτηση :

PV 06/09/2006 - 16
CRE 06/09/2006 - 16

Ψηφοφορία :

PV 07/09/2006 - 7.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0345

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2006 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

16. Προσχώρηση της ΕΚ στη Συνδιάσκεψη της Χάγης (ιδιωτικό διεθνές δίκαιο) - Συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις εργασίες της Συνδιάσκεψης της Χάγης σε συνέχεια της προσχώρησης της Κοινότητας (συζήτηση)
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την κοινή συζήτηση σχετικά με

- τη σύσταση (A6-0250/2006) της κ. Diana Wallis, εξ ονόματος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη Συνδιάσκεψη της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο (COM(2005)0639 - 7591/2006 - C6-0138/2006 - 2005/0251(AVC)), και

- την προφορική ερώτηση (O-0076/2006) του κ. Giuseppe Gargani, εξ ονόματος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, προς την Επιτροπή σχετικά με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις εργασίες της Συνδιάσκεψης της Χάγης σε συνέχεια της προσχώρησης της Κοινότητας –(B6-0324/2006).

 
  
MPphoto
 
 

  Diana Wallis (ALDE), εισηγήτρια. (EN) Κύριε Πρόεδρε, όλοι γνωρίζουμε ότι οι πολίτες της Ευρώπης μετακινούνται. Το ενθαρρύναμε αυτό ανοιχτά εντός των συνόρων μας μέσω της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας. Ωστόσο, οι πολίτες μας κυκλοφορούν επίσης σε όλο τον κόσμο και μπορούν να καταλήξουν σε κάθε είδους απίθανη και δυσάρεστη κατάσταση που θα τους κάνει να έρθουν αντιμέτωποι στα δικαστήρια με το αστικό δίκαιο. Αυτή είναι η φύση της σύγχρονης ζωής. Όσο αυτό είναι εφικτό, θέλουμε να είμαστε σε θέση να τους προσφέρουμε κάποια βεβαιότητα σε αυτές τις στιγμές προσωπικής κρίσης.

Για πάνω από 100 χρόνια, η Συνδιάσκεψη της Χάγης για το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο εργάζεται ακούραστα και με αυξανόμενο αριθμό χωρών σε όλο τον κόσμο για να ενώσει πολλές διεθνείς συμβάσεις που αφορούν θέματα αστικού δικαίου: πώληση αγαθών, κληρονομικές διατάξεις, απαγωγή παιδιών, υποχρεώσεις συντήρησης και οδικά ατυχήματα. Προσπαθούν να παράσχουν ένα συνεπές νομικό πλαίσιο σε έναν κόσμο που μετακινείται όλο και περισσότερο.

Όταν ήμουν ασκούμενη δικηγόρος, ανέτρεχα συχνά σε συμβάσεις της Χάγης για να βοηθήσω πελάτες που είχαν προβλήματα διασυνοριακής διάστασης. Αυτοί οι πελάτες είχαν λόγους να είναι ευγνώμονες για την ύπαρξη αυτής της μάλλον άγνωστης οργάνωσης. Τα τελευταία χρόνια, ως κοινοβουλευτικός, είχα το προνόμιο, εξ ονόματος του Σώματος, να παρακολουθήσω πολλές από τις συνεδριάσεις της Χάγης, να γνωρίσω όσους βρίσκονται πίσω από αυτήν τη φαινομενικά τεχνική και απόμακρη άσκηση καθηκόντων, να δω τους υπαλλήλους και τους εθνικούς εμπειρογνώμονες επί τω έργω, κατά τη σύνταξη και τη διαπραγμάτευση πολύ περίπλοκων και τεχνικών συμφωνιών με στόχο τη βοήθεια των πολιτών μας. Είναι ένα δύσκολο έργο, λαμβάνοντας υπόψη τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό νομικών παραδόσεων και πολιτιστικών αξιών. Ενώ ίσως φαίνεται ότι πρόκειται για τεχνικό έργο, υπάρχουν πολύ μεγάλες πολιτικές επιλογές στις οποίες βασίζονται πολλά από αυτά τα φαινομενικά ανούσια νομικά θέματα. Το έργο αυτό θα πρέπει να έρχεται όλο και περισσότερο στο φως, και ελπίζω ότι η συμμετοχή μας θα βοηθήσει σε αυτήν τη διαδικασία.

Έως τώρα, την Κοινότητα εκπροσωπούν όλα τα κράτη μέλη της και, με βάση τις περιορισμένες παρατηρήσεις μου, αυτό επίσης εμπλουτίζει και ενισχύει το έργο της συνδιάσκεψης λόγω της πολυμορφίας των δικών μας νομικών παραδόσεων και της δικής μας σχετικής νομικής πείρας. Ωστόσο, είναι επίσης σαφές ότι, με δεδομένη τη νέα αρμοδιότητα της Κοινότητας μετά το Άμστερνταμ, είναι δικαιολογημένο γιατί η Κοινότητα θα πρέπει να δρα ως Κοινότητα στο πλαίσιο της συνδιάσκεψης. Το κάνει αυτό από κάθε πρακτική άποψη μέσω κοινών συντονιστικών συνεδριάσεων και, σε κάθε περίπτωση, η συνδιάσκεψη λειτουργεί με συναίνεση. Συνεπώς, δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα να προτείνω στους συναδέλφους ότι το Σώμα θα πρέπει να συναινέσει στην προσχώρηση της Κοινότητα στη Συνδιάσκεψη της Χάγης. Είναι κάτι καλό, μια θετική και έγκαιρη εξέλιξη.

Ωστόσο, υπάρχει μια προειδοποίηση· περιλαμβάνεται στο τέλος της αιτιολογικής έκθεσης στην έκθεσή μου και ορίζεται με περισσότερες λεπτομέρειες στην πρόταση ψηφίσματος του προέδρου μας. Αποκτώντας η Κοινότητα αυτήν την αρμοδιότητα, το Κοινοβούλιο ίσως αποσπάται σε κάποιο βαθμό από τις νομοθετικές εξουσίες που έχει κερδίσει με κόπο. Λέω «ίσως αποσπάται», διότι απόψε ζητούμε από τον Επίτροπο να διαβεβαιώσει ότι το Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να συμμετέχει πλήρως στο μελλοντικό έργο, κατά τη διαπραγμάτευση νέων συμβάσεων και την επικύρωση νέων και παλαιών συμβάσεων από την Κοινότητα. Πρέπει να βρούμε νέες μεθόδους εργασίας που να σέβονται πλήρως τη θέση του Κοινοβουλίου ως συννομοθέτη με το Συμβούλιο.

Όσο και αν μου άρεσε να παρακολουθώ τα τελευταία χρόνια τις συνεδριάσεις της Συνδιάσκεψης της Χάγης ως κατά κάποιο τρόπο ad hoc εκπρόσωπος του Σώματος, χρειαζόμαστε τώρα κάτι πολύ πιο επίσημο και διαφανές που να απεικονίζει τον νέο ρόλο των θεσμικών οργάνων μας σε αυτήν τη διαδικασία.

Υπαινίχθηκα νωρίτερα ότι οι συμβάσεις που η διαπραγμάτευσή τους γίνεται στη Χάγη αξίζουν πολύ μεγαλύτερης προσοχής. Αξίζουν αυτής της προσοχής, διότι όχι μόνο επιτυγχάνουν θετικά αποτελέσματα για τους πολίτες μας αλλά επίσης, όλο και περισσότερο, περιλαμβάνουν τη λήψη πολιτικών επιλογών και την εξισορρόπηση των συμφερόντων. Αυτό είναι ένα έργο που απαιτεί μεγαλύτερη κοινοβουλευτική συμμετοχή, και γνωρίζω ότι είναι κάτι που επίσης θα επικροτούσε η Συνδιάσκεψη της Χάγης. Υπήρξαν αρχικές συζητήσεις σχετικά με κάποιο είδος κοινοβουλευτικού φόρουμ. Είναι κάτι που θα πρέπει να επιδιώξουμε.

Εντούτοις, αυτό δεν θα πρέπει να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση ως δικαιολογία για την ανάγκη του Σώματος να συμμετέχει πλήρως στη νομοθετική διαδικασία της Κοινότητας σε σχέση με το έργο της Συνδιάσκεψης. Αυτό θα γίνει με τη μορφή μιας πρόσθετης δραστηριότητας που έχουμε τη δύναμη να αναλάβουμε. Ελπίζω ότι οι συνάδελφοι θα συμφωνήσουν πως θα πρέπει να είμαστε αυτοί που θα ξεκινήσουν κάτι τέτοιο, ίσως φιλοξενώντας μια πρώτη συνεδρίαση.

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frattini, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, επωφελούμαι της ευκαιρίας για να ευχαριστήσω θερμά την κ. Wallis για την έκθεσή της και τον κ. Gargani για την προφορική ερώτηση που υπέβαλε σήμερα.

Τα δύο ζητήματα είναι ασφαλώς αλληλένδετα και επιβεβαιώνω ότι συμφωνώ απόλυτα με τη σύσταση στην έκθεση της κ. Wallis, υπό την έννοια ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει τη συναίνεσή του στην προσχώρηση της Κοινότητας στη Συνδιάσκεψη της Χάγης. Συμφωνώ επίσης με όσα είπε στην παρουσίαση η κ. Wallis σχετικά με τη σημασία της Συνδιάσκεψης και του έργου που επιτελέσθηκε τα προηγούμενα χρόνια.

Είναι, ωστόσο, προφανές ότι η προσχώρηση της Κοινότητας στη Συνδιάσκεψη της Χάγης θα της επιτρέψει να καταλάβει μια θέση πραγματικά αντίστοιχη με τον νέο πρωταγωνιστικό της ρόλο στη διεθνή σκηνή, δηλαδή τον ρόλο ενός παράγοντα που πρέπει να συμμετέχει ενεργά και επίσημα στις δραστηριότητες της Συνδιάσκεψης.

Το γεγονός αυτό θα μας επιτρέψει περισσότερη συνεκτικότητα και θα έλεγα πληρότητα μεταξύ των κανόνων που ισχύουν στην Κοινότητα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και των κανόνων των υπό σύσταση διεθνών οργάνων. Η ανάγκη για περισσότερη συνεκτικότητα δικαιολογεί και επιτρέπει την επίσημη προσχώρηση της Κοινότητας στη Συνδιάσκεψη της Χάγης.

Όπως γνωρίζουν όλοι οι βουλευτές, μετά τη συναίνεση που θα εκφράσει το Κοινοβούλιο, η επίσημη προσχώρηση της Κοινότητας στη Συνδιάσκεψη της Χάγης θα μπορέσει να ολοκληρωθεί μόλις τα 2/3 των συμβαλλόμενων κρατών της Συνδιάσκεψης εγκρίνουν τις τροποποιήσεις του Καταστατικού. Πιστεύω πως η ιδιαίτερα ευρεία αυτή πλειοψηφία θα συμπληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους, ήτοι σχετικά σύντομα. Ορισμένα κράτη μέλη δεν έχουν αποφασίσει ακόμη, αλλά έχω την ελπίδα ότι η συναίνεσή τους θα εκφρασθεί εντός του Δεκεμβρίου.

Η κ. Wallis και ο κ. Gargani θέτουν το πρόβλημα του ρόλου του Κοινοβουλίου μετά την επίσημη προσχώρηση της Κοινότητας στη Συνδιάσκεψη της Χάγης. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι είμαι προσωπικά και θεσμικά δεσμευμένος να διασφαλίσω την πλήρη συνεργασία με το Κοινοβούλιο ακόμη και μετά την προσχώρηση στη Συνδιάσκεψη.

Είναι σε όλους γνωστό ότι η συμφωνία πλαίσιο που αφορά τις σχέσεις μεταξύ Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τροποποιήθηκε πρόσφατα και προβλέπει πλέον σαφώς και την επίσημη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στις διαπραγματεύσεις διεθνών συμβάσεων στους τομείς της ευρωπαϊκής αρμοδιότητας, στην οποία περιλαμβάνεται ασφαλώς και αυτός ο τομέας.

Μπορώ να εγγυηθώ στην κ. Wallis και στους κ. βουλευτές τόσο τον πλήρη σεβασμό της συνεχούς ενημέρωσης του Κοινοβουλίου όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις όσο και τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στις αντιπροσωπείες και στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Η κ. Wallis γνωρίζει καλά ότι είμαι απόλυτα σύμφωνος με αυτό, καθώς στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων μπορούμε ασφαλώς να υποθέσουμε τη συμμετοχή βουλευτών του Κοινοβουλίου στην επίσημη αντιπροσωπεία. Επιβεβαιώνω τέλος από τώρα αυτήν τη δυνατότητα, η οποία θα υλοποιηθεί όταν η Κοινότητα προσχωρήσει επίσημα στη Συνδιάσκεψη της Χάγης.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Paul Gauzès, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ένταξη της Κοινότητας στη Συνδιάσκεψη Διεθνούς Ιδιωτικού Δικαίου της Χάγης είναι βεβαίως θετική. Η Κοινότητα θα μπορέσει έτσι να μετάσχει ενεργά στον καθορισμό των προτεραιοτήτων της Διάσκεψης και να μεριμνήσει για την καλή τους συνάρθρωση με το πρόγραμμα εργασιών της Επιτροπής. Οφείλουμε, πάντως, να προβλέψουμε χωρίς καθυστέρηση υποστηρικτικά μέτρα, ούτως ώστε ο τομέας του αστικού δικαίου να μην αποδυναμωθεί και να διατηρήσει τα χαρακτηριστικά που μας είναι οικεία: ενισχυμένη πολιτική αλληλεγγύη στο πλαίσιο μιας κοινότητας αξιών, αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων, οικοδόμηση μιας ολοκληρωμένης εσωτερικής αγοράς.

Τα υποστηρικτικά μέτρα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τον καθορισμό από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο της εντολής όσον αφορά θέματα που άπτονται της συναπόφασης, την εκπόνηση μελέτης οικονομικού και κοινωνικού αντικτύπου κατά την έναρξη της διαπραγμάτευσης, την εξέταση της σκοπιμότητας συμπερίληψης ρητρών αποσύνδεσης στα σχέδια σύμβασης.

Κατά το παράδειγμα της εισηγήτριάς μας, την οποία συγχαίρω, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να υπάρξει διαβούλευση με το Κοινοβούλιο όσον αφορά τον καθορισμό των προτεραιοτήτων του προγράμματος εργασιών της Διάσκεψης και τα σχέδια σύμβασης. Άλλωστε, η αρχή δεν πρέπει να είναι ότι η Κοινότητα επικυρώνει συστηματικά όλες τις υφιστάμενες συμβάσεις. Αυτή την επικύρωση υφιστάμενων συμβάσεων πρέπει να την εξετάζουν κατά περίπτωση το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Medina Ortega, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, μετά την ομιλία του Επιτρόπου Frattini, έχω την εντύπωση ότι πετύχαμε τον στόχο που είχαμε θέσει στους εαυτούς μας με αυτή τη εργασία, παρά το γεγονός ότι είναι τόσο αργά.

Εν ολίγοις, ο Επίτροπος μας είπε ότι αυτή η δυνατότητα να συμμετάσχει το Κοινοβούλιο στη διαδικασία για την έγκριση συμφωνιών στο πλαίσιο της Διάσκεψης της Χάγης θεσπίζεται στη διοργανική συμφωνία πλαίσιο και ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε επομένως να λάβει επισήμως μέρος σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Συγκεκριμένα, επεσήμανε ότι είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην επίσημη αντιπροσωπεία. Πιστεύω ότι πρέπει να αρχίσουμε αναγνωρίζοντας τη γενναιοδωρία των λόγων του Επιτρόπου, καθώς δεν υπάρχει καμία νόμιμη υποχρέωση.

Επιπλέον, θα ήθελα να εκφράσω τη συμφωνία μου με αυτά που είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές, ότι η δικαστική συνεργασία σε αστικά θέματα αποτελεί τώρα αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, και ότι, επιπλέον, έχουμε το Πρόγραμμα της Χάγης για την εφαρμογή αυτής της συνεργασίας. Επομένως αυτό το πεδίο δεν είναι περιφερειακό ως προς την ίδια την ουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αντίθετα είναι κεντρικό. Αυτό σημαίνει ότι τα τρία θεσμικά όργανα θα πρέπει να εργαστούν από κοινού σε αυτό το θέμα και η συνεργασία είναι επομένως άκρως επίκαιρη.

Στην πρόταση ψηφίσματος που παρουσιάστηκε από τον κ. Gargani, εξ ονόματος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, υπάρχει άλλη μία πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση και αυτή είναι ότι δεν πρόκειται απλά για τη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την Επιτροπή στις διαπραγματεύσεις στη Διάσκεψη της Χάγης, αλλά και για τη δημιουργία ενός είδους κοινοβουλευτικού φόρουμ –ένα έργο που θα μπορούσε να αναλάβει το Κοινοβούλιο– το οποίο θα μας έφερνε σε επαφή με βουλευτές των εθνικών κοινοβουλίων. Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ιδιωτικό τομέα εξακολουθεί να είναι σε μεγάλο βαθμό εθνικό δίκαιο και επομένως η δημιουργία αυτού του κοινοβουλευτικού φόρουμ θα μας διευκόλυνε να εναρμονίσουμε τις θέσεις.

Το μεγάλο πρόβλημα με το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, όπως όλοι γνωρίζουμε, και με το ιδιωτικό δίκαιο εν γένει, είναι ότι περιλαμβάνει εθνικούς νόμους που προέρχονται από διαφορετικές παραδόσεις. Ωστόσο, σε μια χρονική στιγμή που εξετάζουμε την εναρμόνιση, την κωδικοποίηση και την ενοποίηση του ιδιωτικού δικαίου, η δημιουργία αυτού του κοινοβουλευτικού φόρουμ, ίσως με αυτόν τον συγκεκριμένο σκοπό προς το παρόν, θα ήταν ένας καλός τρόπος να αρχίσουμε να στέλνουμε το μήνυμα ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεν είναι αποκομμένα από τις εθνικές νομικές παραδόσεις.

Όσοι από εμάς έχουμε εργαστεί σε αυτόν τον τομέα έχουμε δει τις τεράστιες δυσκολίες που παρεμποδίζουν οποιαδήποτε πρόοδο στο πεδίο του ιδιωτικού δικαίου, δεδομένων των διαφορών μεταξύ των εθνικών παραδόσεων, αλλά αυτή η πρόταση, η οποία απευθύνεται περισσότερο στο Κοινοβούλιο παρά στην Επιτροπή, θα ήταν πολύ θετική, διότι θα μας διευκόλυνε να εναρμονίσουμε τις θέσεις μας με τα εθνικά κοινοβούλια και να παρουσιάσουμε αυτές τις εναρμονισμένες θέσεις στη Διάσκεψη, μέσω της συμμετοχής μας σε αυτή.

 
  
MPphoto
 
 

  Ignasi Guardans Cambó, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, αυτό που συζητάμε σήμερα είναι πραγματικά ένα δείγμα της ωριμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι πολλά χρόνια πριν, όταν συναντήθηκα με άλλους ανθρώπους που δίδασκαν ιδιωτικό διεθνές δίκαιο σε διαφορετικά πανεπιστήμια, η ανάμειξη του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου ή του ιδιωτικού δικαίου με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν αιρετική, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολούνταν απλά, στις περισσότερες περιπτώσεις, με την αλιεία, με το διεθνές εμπόριο και τον ανταγωνισμό, αλλά όχι πραγματικά με θέματα του ιδιωτικού δικαίου.

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ιδιαίτερα αναμεμειγμένη στο ιδιωτικό δίκαιο, διότι σήμερα, μολονότι εξακολουθούμε να έχουμε πολλά να κάνουμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει τις ιδιωτικές συνέπειες –το ιδιωτικό δίκαιο– της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, τον άμεσο αντίκτυπό της στην ιδιωτική ζωή των ατόμων και τις συνέπειες της ελευθερίας εγκατάστασης και κυκλοφορίας στο ιδιωτικό δίκαιο των ατόμων και των εταιρειών.

Όλα αυτά συνέβαλαν να ενταχθεί αυτό το πεδίο στη Συνθήκη του Άμστερνταμ, επιτρέποντας να εξελιχθεί μια κατάσταση που έδωσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση –στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, για να είμαι ακριβής– αυτές τις αρμοδιότητες, που κατέστησε εφικτό να σχεδιαστεί ένας μεγάλος αριθμός νομοθεσίας ή να μετατραπούν σε ευρωπαϊκή νομοθεσία μέσα που δεν αποτελούσαν προηγουμένως μέρος της, αν και ενέπιπταν ως ένα βαθμό στην σφαίρα αρμοδιοτήτων της Κοινότητας, όπως η Σύμβαση των Βρυξελλών και άλλα.

Στο πλαίσιο αυτό, επομένως, η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –της Κοινότητας, για την ακρίβεια– στη Διάσκεψη της Χάγης είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα και, επιμένω, αποδεικνύει την ωριμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης· αποδεικνύει ότι έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μας, συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων πραγμάτων, στο πώς πρέπει να σχεδιαστούν αυτοί οι κανόνες: τρίτος πυλώνας, πρώτος πυλώνας, κλπ. Δεν είναι αυτή η κατάλληλη στιγμή για να το συζητήσουμε, αλλά είναι κάτι που θα βελτιώσει την ποιότητα της νομοθεσίας μας και θα διευκολύνει αναμφίβολα την Ευρωπαϊκή Ένωση να φέρει τις δικές της προτεραιότητες στη Διάσκεψη της Χάγης.

Επομένως, παρά το γεγονός ότι είναι μεσάνυχτα και υπάρχουν πολύ λίγα άτομα στην Αίθουσα, αυτή είναι μία αληθινή απόδειξη και ένας δείκτης της ωριμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τομείς που επηρεάζουν πολύ άμεσα τον πολίτη.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Strož, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (CS) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσον αφορά την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη Συνδιάσκεψη της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, θέλω να επισημάνω ότι πρόκειται για απολύτως αναγκαίο βήμα, δεδομένου ότι η Κοινότητα βάσει της Συνθήκης του Άμστερνταμ θα αποκτήσει την εξουσία να εγκρίνει μέτρα για δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις με διασυνοριακή διάσταση, όπου τέτοιου είδους μέτρα είναι πρόσφορα για την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Πολλά από τα μέτρα που ενέκρινε η Κοινότητα ή που ετοιμάζεται να εγκρίνει μέσω αυτής της εξουσίας συμπίπτουν με τις δραστηριότητες της Συνδιάσκεψης της Χάγης. Δεδομένου ότι η έγκριση των προαναφερόμενων εσωτερικών μέσων οδήγησε στην εκχώρηση εξωτερικής εξουσίας από τα κράτη μέλη στην Κοινότητα στους τομείς που ρυθμίζονται από αυτά τα μέσα, είναι ουσιαστικό να καταστεί η Κοινότητα πλήρες μέλος της Συνδιάσκεψης της Χάγης. Πιστεύω ότι η συνεχής ενίσχυση της νομικής ασφάλειας για τους πολίτες μας είναι εν προκειμένω αναμφίβολα ένα θέμα που εγείρεται.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, από την εφαρμογή της Συνθήκης του Άμστερνταμ και μετά, οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιέλαβαν μέτρα που αφορούν τη δικαστική συνεργασία σε διασυνοριακές αστικές υποθέσεις, η οποία είναι αναγκαία για την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Είναι γεγονός ότι, μέχρι σήμερα, εγκρίθηκε μια σειρά από νομικά εργαλεία σε αυτό το πεδίο, με άλλους να είναι καθ’ οδόν. Η πλήρης προσχώρηση στη Συνδιάσκεψη της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο θα δώσει επίσης στην ΕΕ εξουσίες στη Σύμβαση της Χάγης σε τομείς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της. Αυτό θα διευκολύνει την εναρμόνιση των κανονισμών της ΕΕ με τα συνακόλουθα διεθνή εργαλεία, ενώ παράλληλα η Κοινότητα θα καταστεί υποκείμενο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, που απορρέουν από αυτού του είδους τις συμβάσεις.

Επιπλέον, η ιδιότητα του πλήρους μέλους συνιστά σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση της βαθύτερης ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, προσδίδοντας στην ΕΕ ένα νέο διεθνή ρόλο στο πεδίο της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις.

Χαίρομαι που σημειώνω ότι υποβλήθηκαν τροπολογίες στο καταστατικό της Συνδιάσκεψης ώστε να επιτραπεί στην Κοινότητα, η οποία λίαν προσεχώς αναμένεται να γίνει δεκτή ως πλήρες μέλος, να προσχωρήσει.

Θέλω να υπογραμμίσω ότι προσωπικά χάρηκα που άκουσα τα λόγια του κ. Frattini, διότι από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που διαδραμάτισε ενεργό ρόλο στην κοινοτική νομοθετική διαδικασία, κυρίως δε από τη σκοπιά της Νομικής Επιτροπής, που είναι αρμόδια για το θέμα του ιδιωτικού δικαίου, πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στο διαδικαστικό πλαίσιο που καθορίζει τις μεθόδους και τους κανόνες για τη μελλοντική συνεργασία του Κοινοβουλίου σε θέματα που εμπίπτουν στη Συνδιάσκεψη της Χάγης, καθώς και για τη διαβούλευση σε σχέδια συμβάσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στις 12.00.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου