Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2006 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Αίτηση για αναπομπή σε επιτροπή: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Προετοιμασία της ΕΕ για τον μελλοντικό της ρόλο στο Κοσσυφοπέδιο (συζήτηση)
 5.Αλβανία - Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης με την Αλβανία(συζήτηση)
 6.Απαγόρευση προϊόντων φώκιας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (γραπτή δήλωση)
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Αλιευτική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ένωσης των Κομορών (ψηφοφορία)
  7.2.Αλιευτική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών (ψηφοφορία)
  7.3.Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ψηφοφορία)
  7.4.Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης με την Αλβανία (ψηφοφορία)
  7.5.Ένα ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο για το μέλλον (ψηφοφορία)
  7.6.Βελτίωση της ψυχικής υγείας του πληθυσμού - Προς μια στρατηγική σχετικά με την ψυχική υγεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ψηφοφορία)
  7.7.Απλούστευση και βελτίωση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (2006-2008) (ψηφοφορία)
  7.8.Δημοσιονομικός κανονισμός που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ψηφοφορία)
  7.9.Αλβανία (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Ερμηνεία του Κανονισμού
 12.Κατάσταση στη Μέση Ανατολή (συζήτηση)
 13.Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
 14.Σχέσεις ΕΕ-Κίνας (συζήτηση)
 15.Οικολογική σήμανση των αλιευτικών προϊόντων (συζήτηση)
 16.Προσχώρηση της ΕΚ στη Συνδιάσκεψη της Χάγης (ιδιωτικό διεθνές δίκαιο) - Συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις εργασίες της Συνδιάσκεψης της Χάγης σε συνέχεια της προσχώρησης της Κοινότητας (συζήτηση)
 17.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (1230 kb)
 
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (1584 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου