Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Onsdagen den 6 september 2006 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument: se protokollet
 3.Begäran om återförvisning till utskott: se protokollet
 4.EU:s beredskap inför den framtida rollen i Kosovo (debatt)
 5.Albanien – Stabiliserings- och associeringsavtal med Albanien (debatt)
 6.Förbud mot sälprodukter i Europeiska unionen (skriftlig förklaring)
 7.Omröstning
  7.1.Fiskeriavtalet EG/Komorerna (omröstning)
  7.2.Fiskeriavtalet EG/Seychellerna (omröstning)
  7.3.Skydd av personuppgifter (omröstning)
  7.4.Stabiliserings- och associeringsavtal med Albanien (omröstning)
  7.5.En europeisk social modell för framtiden (omröstning)
  7.6.Förbättring av befolkningens psykiska hälsa – mot en strategi för psykisk hälsa i Europeiska unionen (omröstning)
  7.7.Handlingsplan 2006–2008 för förenkling och förbättring av den gemensamma fiskeripolitiken (omröstning)
  7.8.Budgetförordningen för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (omröstning)
  7.9.Stabiliserings- och associeringsavtal EG/Albanien (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser till avgivna röster och röstavsikter: se protokollet
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 11.Tolkning av arbetsordningen
 12.Situationen i Mellanöstern (debatt)
 13.Frågestund (frågor till rådet)
 14.Förbindelser mellan EU och Kina (debatt)
 15.Miljömärkningsprogram för fiskeriprodukter (debatt)
 16.Gemenskapens anslutning till Haagkonferensen för internationell privaträtt – Europaparlamentets deltagande i Haagkonferensens arbete efter gemenskapens anslutning (debatt)
 17.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 18.Avslutande av sammanträdet
Debatter
EUT-utgåva (694 kb)
 
Debatter
EUT-utgåva (1257 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy