Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 7 september 2006 - StraatsburgUitgave PB
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken: zie notulen
 3.Kredietoverschrijvingen: zie notulen
 4.Gebruik van persoongegevens van passagiers – Overeenkomst met de VS inzake het gebruik van persoonsgegevens (debat)
 5.Het Europese natuurlijke, architectonische en culturele erfgoed in plattelands- en eilandgebieden (debat)
 6.Bekendmaking gemeenschappelijke standpunten van de Raad: zie notulen
 7.Stemmingen
  7.1.Toetreding van de EG tot de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (stemming)
  7.2.Betrekkingen EU-China (stemming)
  7.3.Milieukeurregelingen voor visserijproducten (stemming)
  7.4.Situatie in het Midden-Oosten (stemming)
  7.5.Bosbranden en overstromingen (stemming)
  7.6.Opschorting van de onderhandelingen over de Ontwikkelingsagenda van Doha (DDA) (stemming)
  7.7.Namaak van medicijnen (stemming)
  7.8.Europees verbintenissenrecht (stemming)
  7.9.Rol van het Europees Parlement bij de werkzaamheden van de Conferentie van Den Haag na toetreding van de Gemeenschap (stemming)
  7.10.Overeenkomst met de VS inzake het gebruik van persoonsgegevens (stemming)
  7.11.Het Europese natuurlijke, architectonische en culturele erfgoed in plattelands- en eilandgebieden (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 11.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat(debat)
  11.1.Sri Lanka
  11.2.Noord-Koreaanse asielzoekers, met name in Thailand
  11.3.Zimbabwe
 12.Stemmingen
  12.1.Sri Lanka (stemming)
  12.2.Noord-Koreaanse asielzoekers, met name in Thailand (stemming)
  12.3.Zimbabwe (stemming)
 13.Samenstelling Parlement: zie notulen
 14.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 15.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 16.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het reglement)
 17.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 18.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 19.Onderbreking van de zitting
 ANNEX (Schriftelijke antwoorden)
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (499 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (974 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid