Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Volledig verslag van de vergaderingen
Dinsdag 26 september 2006 - StraatsburgUitgave PB
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken: zie notulen
 3.Witboek van de Commissie over de diensten van algemeen belang (debat)
 4.PROGRESS-programma (werkgelegenheid en maatschappelijke solidariteit) (debat)
 5.Stemmingen
  5.1.Huisvesting en het regionaal beleid (stemming)
  5.2.Huisvesting en het regionaal beleid (stemming)
  5.3.Verzoek om verdediging van de immuniteit van Jannis Sakellariou (stemming)
  5.4.Media en ontwikkeling (stemming)
  5.5.Initiatieven om onderwijsprogramma’s met passende steunmaatregelen een Europese dimensie te geven (stemming)
  5.6.Luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa (stemming)
 6.Plechtige vergadering - Liberia
 7.Stemmingen (voortzetting)
  7.1.Kwijting 2004: Afdeling I, Europees Parlement (stemming)
  7.2.Europees handvest voor kwaliteit bij mobiliteit (onderwijs en beroepsopleiding) (stemming)
  7.3.Kerncompetenties voor levenslang leren (stemming)
  7.4.Thematische strategie inzake luchtverontreiniging (stemming)
  7.5.Thematische strategie voor het stadsmilieu (stemming)
  7.6.Europees kwalificatiekader (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notule
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 11.Toetreding van Bulgarije en Roemenië
 12.Vorderingen van Turkije op weg naar toetreding (debat)
 13.Vragenuur (vragen aan de Commissie)
 14.Progress-programma (werkgelegenheid en maatschappelijke solidariteit) (voortzetting van het debat)
 15.Bescherming van de euro tegen valsemunterij "Pericles" - Bescherming van de euro tegen valsemunterij "Pericles" (niet-deelnemende lidstaten) (debat)
 16.Wijze waarop bij een nieuwe strafrechtelijke procedure rekening wordt gehouden met veroordelingen in andere lidstaten (debat)
 17.Strategische richtsnoeren inzake cohesie (debat)
 18.Galileo (debat)
 19.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 20.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (738 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (1377 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid