Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Woensdag 27 september 2006 - Straatsburg Uitgave PB

Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid - Gemeenschappelijke immigratiepolitiek (debat)
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE). - (EN) “Voorkomen is beter dan genezen” is een populair spreekwoord. Het onderwerp dat nu aan de orde is, heeft echter zowel met voorkomen als met genezen te maken.

Er bestaat inmiddels geen twijfel meer over dat de Europese Unie nu inziet dat de problemen waarmee Malta en andere mediterrane landen worden geconfronteerd als gevolg van de immigratie, uiteindelijk een probleem voor geheel Europa zal worden. Dat is het Europa waarbij Malta zich wilde aansluiten. Er is geen nobeler beginsel dan dat van de solidariteit. Sommige mensen uiten echter kritiek op de Unie omdat deze te laat en te weinig steun biedt. Misschien hebben ze wel gelijk, maar laat is in ieder geval altijd nog beter dan nooit. Uiteraard zijn twee boten niet afdoende om toezicht te houden op het traject tussen Gibraltar en Alexandra. Aan de andere kant is het met name voor Malta bijzonder goed nieuws dat Libië om steun verzocht heeft bij de controle van zijn 2000 kilometer lange perifere grenzen. Dat vormt onderdeel van het beleid om immigratieproblemen te voorkomen.

Het proces om het verschijnsel te genezen, is echter veel ingewikkelder. Tenzij de endemische Afrikaanse problemen op het gebied van armoede, burgeroorlogen, ziekte, honger, werkloosheid, corruptie en internationale schulden worden aangepakt en ondersteund door een adequate wet- en regelgeving en rechtspleging, blijft het probleem van de illegale immigratie onoplosbaar.

Ik kan alleen maar kritiek uiten op een aantal Europese landen dat kibbelt over hulp aan zijn partners - Malta, Italië, Spanje en Griekenland - die hun best doen om de situatie voor die illegale immigranten zo draaglijk mogelijk te maken.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid