Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0512/2006

Rozpravy :

PV 27/09/2006 - 9
CRE 27/09/2006 - 9

Hlasovanie :

PV 28/09/2006 - 7.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


Rozpravy
Streda, 27. septembra 2006 - Štrasburg Revidované vydanie

9. Situácia v Darfúre (rozprava)
PV
MPphoto
 
 

  Presidente. Seguem-se as declarações do Conselho e da Comissão sobre a situação no Darfur.

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, Euroopan unioni on huolestunut Sudanin viimeaikaisesta kehityksestä, erityisesti Darfurin heikentyneestä turvallisuus- ja humanitaarisesta tilanteesta. Puheenjohtajavaltio, yhdessä korkean edustajan Solanan kanssa, on läheisessä yhteistyössä EU-kumppaneiden ja kansainvälisen yhteisön kanssa pyrkinyt yhteisten tavoitteiden asettamiseen ja yhteistyöhön kestävän rauhan rakentamiseksi Darfuriin. Myös kesällä 2005 nimitetty EU:n Sudanin erityisedustaja Pekka Haavisto jatkaa Sudanin kokonaistilanteen seuraamista, EU-toimien koordinointia sekä osallistumista EU:n edustajana keskusteluihin Sudanin kanssa.

Darfurin rauhansopimus, joka allekirjoitettiin Sudanin hallituksen ja SLM-kapinallisryhmittymän Minni Minnawin joukkojen välillä toukokuussa, nähtiin mahdollisuutena rauhaan. Rauhansopimuksen odotettiin päättävän kolme vuotta kestäneen konfliktin, joka on vaatinut lähes 300 000 kuolonuhria ja ajanut yli kaksi miljoonaa ihmistä pakolaiseksi. Kuitenkin, neljä kuukautta myöhemmin, turvallisuus- ja humanitaarinen tilanne alueella ovat nopeasti heikkenemässä. Väkivaltaiset hyökkäykset kyliin sekä pakolaisten ja maansisäisten pakolaisten leireihin ovat lisääntyneet erityisesti viimeisten kuukausien aikana. Sudanin hallitus on vahvistanut sotilaallista läsnäoloaan Darfurissa. Sekä Sudanin hallituksen joukot että kapinallisryhmittymät rikkovat tulitaukosopimuksia. Heikentyneen turvallisuustilanteen vuoksi pakolaisten ja humanitaarisen avun tarpeessa olevien ihmisten lukumäärä on kääntynyt nousuun. Samaan aikaan humanitaarisen avun perillepääsy on tullut entistä vaikeammaksi – apu saavuttaa vain noin 50 prosenttia apua tarvitsevista.

Darfurin rauhansopimuksen toimeenpanolla, joka ei ole juurikaan edistynyt, olisi suorat vaikutukset noin kuuden miljoonan darfurilaisen elämään. Rauhansopimuksen toimeenpano mahdollistaisi pakolaisten kotiinpaluun ja paluun normaaliin elämään. Se mahdollistaisi maanviljelyn aloittamisen, mikä parantaisi ruokaturvaa, koulujen ja terveydenhuollon perustamisen sekä elämän perusedellytysten turvaamisen – vain joitakin hyötyjä mainitakseni. Edellytys tälle kaikelle on turvallisuustilanteen parantuminen.

Darfurin rauhansopimuksen ja sen toimeenpanon turvaamisen edellytys on, että sopimuksen ulkopuolelle jääneet ryhmittymät saadaan mukaan rauhanprosessiin. Turvallisuustilanteen parantamiseksi on välttämätöntä, että konfliktin osapuolet sitoutuvat tulitaukosopimuksiin ja että tulitaukoa valvotaan. EU on toistuvasti vaatinut konfliktin osapuolia noudattamaan velvoitteitaan rauhansopimuksen ja N'djamenassa vuonna 2004 solmitun humanitaarisen tulitaukosopimuksen mukaisesti. Euroopan unioni, erityisesti erityisedustaja Haavisto, on myös toiminut aktiivisesti saadakseen sopimuksen ulkopuolelle jääneet mukaan rauhanprosessiin ja Darfurin rauhansopimukseen.

Euroopan unioni on huolissaan Darfurin konfliktin vaikutuksista Sudanin kokonaisvaltaiseen rauhanprosessiin. Darfurin konfliktilla on vakavia vaikutuksia Itä-Afrikan ja Afrikan sarven alueelliselle vakaudelle, erityisesti Tšadin ja Keski-Afrikan tasavallassa.

Darfurin rauhanprosessin tueksi käynnistettiin vuonna 2004 Afrikan unionin rauhanturvaoperaatio, African Union Mission in Sudan (AMIS). EU on tukenut AMISia 'African Peace Facilityn' (APF) kautta operaation käynnistymisestä lähtien. Kaikkiaan unionin taloudellinen tuki AMIS-operaatiolle on ollut noin 242 miljoonaa euroa. Lisäksi unioni on antanut materiaali-, logistiikka- ja suunnittelutukea sekä henkilöstöä. Jäsenvaltiot ovat tukeneet operaatiota myös merkittävin kahdenvälisin kontribuutioin.

AMIS, Afrikan unionin historian ensimmäinen rauhanturvaoperaatio, on tehnyt hyvää työtä äärimmäisen vaikeissa olosuhteissa. Sen kapasiteetti ja resurssit ovat kuitenkin riittämättömät Darfurin mittavien haasteiden edessä. EU:n suuresta rahoituksesta huolimatta operaatiolla on ollut myös vakavia taloudellisia vaikeuksia. Tästä näkökulmasta on selvää, että ainoa mahdollinen ja realistinen ratkaisu Darfurin rauhanturvatoiminnalle on YK-operaatio.

EU tukee voimakkaasti YK:n turvallisuusneuvoston 31. elokuuta hyväksymää päätöslauselmaa 1706. Päätöslauselma laajentaa jo nyt Etelä-Sudanissa toimivan YK:n UNMIS-rauhanturvaoperaation mandaatin Darfuriin jatkamaan AMISin aloittamaa työtä. YK-operaation päätehtävänä olisi Darfurin rauhansopimuksen toimeenpanemisen tukeminen. Siviilien suojelu ja tulitauon valvonta olisivat oleellinen osa operaation mandaattia. AMISin suurimpana tukijana Euroopan unioni on erittäin huolissaan siitä, että Sudanin hallitus ei ole hyväksynyt YK-operaatiota Darfuriin.

YK-operaatio on välttämätön Darfurin turvallisuustilanteen parantamiseksi ja rauhansopimuksen toimeenpanemiseksi kestävällä tavalla. Darfuria ei voida kuitenkaan jättää "turvallisuustyhjiöön". Tämän vuoksi EU pitää hyvänä Afrikan unionin New Yorkissa 20. syyskuuta tekemää päätöstä AMISin mandaatin jatkamisesta vuoden loppuun asti. EU on sitoutunut tukemaan AMISia myös tämän niin sanotun "siirtymävaiheen" aikana. EU vaatii edelleen voimakkaasti Sudanin hallitusta hyväksymään AMISin siirron YK:n alaisuuteen YK-päätöslauselman 1706 mukaisesti.

Unioni on toistuvasti ilmaissut huolensa ja keskustellut asiasta Sudanin hallituksen kanssa. Lisäksi EU on kehottanut muita kansainvälisiä toimijoita aktiivisuuteen, jotta Sudanin hallitus saataisiin vakuuttuneeksi YK-operaation hyödyllisyydestä ja välttämättömyydestä Darfurin ja koko Sudanin rauhanprosessin kannalta. Tätä silmällä pitäen unionin puheenjohtajavaltio, korkea edustaja Solana, erityisedustaja Haavisto sekä jäsenvaltiot ottivat asian laajasti esille tapaamisissaan YK:n yleiskokouksen ministeriviikolla New Yorkissa.

EU on hyvin huolestunut ihmisoikeusrikkomuksista Darfurissa. Erityisesti naiset ja lapset joutuvat raiskausten ja muun fyysisen väkivallan kohteeksi. Unioni tukee YK:n ihmisoikeusraportoijan työtä ihmisoikeustilanteen parantamiseksi. EU on toistuvasti muistuttanut Sudanin hallitusta sen vastuusta suojella kansalaisiaan kaikelta väkivallalta ja taata ihmisoikeuksien kunnioittaminen.

EU on yksi keskeisimmistä avunantajista Sudanin sisällissodan jälkeisessä jälleenrakennuksessa. Oslossa huhtikuussa 2005 järjestetyssä avunantajakonferenssissa komissio ja jäsenvaltiot yhdessä lupasivat merkittävästi tukea välittömien tarpeiden kattamiseksi ja jälleenrakentamisen aloittamiseksi. Kun Darfurin rauhanprosessi käynnistyy toden teolla, EU on valmis tukemaan myös Darfurin jälleenrakentamista. Unioni antaa Sudaniin ja Darfuriin myös merkittävästi humanitaarista apua.

EU:n näkyvä ja aktiivinen rooli Sudanin ja Darfurin kysymyksessä on tärkeää. Sudanin ja Darfurin tilanne on yksi keskeisimmistä Afrikan sekä yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksistä ja tulee säilymään yhtenä asialistan pääkysymyksistä Suomen EU-puheenjohtajakaudella. Sudanin ja Darfurin tilanne nostetaan esille myös kaikissa keskeisissä kokouksissa ja tapaamisissa kolmansien osapuolten kanssa, mukaan lukien korkean tason tapaamiset.

Ilman aktiivisia toimia Darfur on vaarassa ajautua uuteen väkivallan kierteeseen. Siihen meillä ei ole varaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frattini, vice-président de la Commission. Monsieur le Président, Madame la Ministre, tout le monde en est conscient, nous sommes à un moment critique au Darfour.

La tragédie humanitaire se poursuit et même empire, entraînant davantage de morts et de souffrances. Le Darfour risque à tout moment de rechuter dans une guerre généralisée, avec des conséquences imprévisibles et incalculables, tant pour la stabilité du pays que pour celle de la région. La paix dans le sud du Soudan pourrait être remise en cause. Plusieurs pays voisins, tels que le Tchad, la République centrafricaine, l'Ouganda, voire même au-delà, tels que la Somalie, la République du Congo, pourraient avoir à en subir le contrecoup. Si nous sommes au paroxysme de cette crise, il reste toutefois une chance d'éviter le pire, de ramener la paix et la stabilité.

La Commission considère comme positive la décision prise par l'Union africaine d'étendre son mandat jusqu'au 31 décembre. Cela permettra d'éviter un vide sécuritaire au Darfour, à un moment où la violence se déchaîne à nouveau et où le processus lancé par les accords de paix d'Abuja est en panne.

Nous regrettons toutefois que le gouvernement soudanais n'ait pas accepté à ce jour la résolution 1706 du Conseil de sécurité, qui définit le cadre d'un transfert de responsabilités militaires de l'Union africaine aux Nations unies. Ce transfert, faut-il le rappeler, avait déjà été décidé par l'Union africaine elle-même en mars dernier. Ce transfert est considéré comme essentiel par la Commission en vue de ramener la paix au Darfour. Il importe donc de convaincre Khartoum de l'accepter. La paix au Darfour ne pourra pas se faire sans l'accord de Khartoum, et encore moins contre Khartoum. Khartoum a dénoncé ce transfert en évoquant un complot occidental. Quelquefois, on a aussi parlé d'un complot sioniste.

C'est sans fondement. Il n'y a pas d'agenda de la communauté internationale pour porter atteinte à la souveraineté ou, pire, pour renverser le régime du Soudan. Ceci montre l'urgence d'arriver, de part et d'autre, à rétablir rapidement un dialogue dépassionné au sujet du Darfour et de la question du transfert, afin de lever les malentendus qui pourraient encore exister à ce sujet. C'est tout l'objet de l'intense activité diplomatique actuelle à laquelle la Commission prend part.

Rappelons-le, l'objectif du transfert de responsabilités de l'Union africaine aux Nations unies est de ramener la sécurité et la stabilité dans le Darfour, ainsi que de protéger les civils et de permettre aux organisations humanitaires d'effectuer leur travail. Faut-il le rappeler, treize travailleurs humanitaires ont été tués ces derniers mois. Ce transfert est essentiel pour ramener un climat de confiance entre les protagonistes et permettre une relance sérieuse de l'accord de paix d'Abuja pour le Darfour, faire signer les non-signataires, soutenir la mise en œuvre concrète de l'accord, éviter de remettre en cause l'architecture issue de l'accord de paix Nord-Sud. Tous ces aspects sont aussi dans l'intérêt de Khartoum.

Les surenchères verbales actuelles, tout comme l'intensification des combats, sont des voies sans issue. Les extrémistes qui pensent pouvoir gagner en suivant une logique du pire et de la radicalisation se trompent. Ils se trompent lourdement. Cette approche ne peut que se retourner contre eux. Les conclusions du dernier Conseil des affaires générales envoient un message très clair et très ferme, tant aux rebelles qu'à Khartoum, sur leur propre responsabilité.

La Commission estime qu'il existe encore une possibilité de désescalade et un espace pour le retour à un vrai dialogue. Mais il importe d'agir vite avant que cet espace ne se referme. C'est dans cet état d'esprit et avec une volonté d'écoute que le Président Barroso de la Commission européenne et le commissaire, mon collègue Louis Michel, ont l'intention de se rendre prochainement à Khartoum pour y rencontrer le président Bachir, afin de faire avancer le processus de transition de l'Union africaine aux Nations unies et de relancer le processus de paix d'Abuja.

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Gahler, im Namen der PPE-DE-Fraktion. – Herr Präsident! Die Lage für die noch in Darfur überlebenden Menschen ist verzweifelt. Janjaweed-Milizen greifen weiterhin Dörfer an und zerstören sie. Folter, Vergewaltigungen und Zwangsrekrutierungen sind an der Tagesordnung. Teile des Darfur können von internationalen Hilfsorganisationen nicht mehr erreicht werden.

Die sudanesische Regierung hätte die Verpflichtung zum Schutz der eigenen Bevölkerung. Ihre Intentionen sind eher entgegengesetzt, und mit ihrer jüngsten militärischen Offensive verstößt sie auch gegen das Friedensabkommen über den Darfur. Ich möchte meine Befürchtung deutlich zum Ausdruck bringen: Die Regierung möchte wahrscheinlich ihre Vernichtungs- und Vertreibungsstrategie zu Ende führen.

In dieser Situation ist es unabdingbar, dass die internationale Gemeinschaft die Resolution 1706 des UN-Sicherheitsrates implementiert, wodurch bis zu 25 000 UN-Soldaten entsandt werden können. Die Afrikanische Union, die im Rahmen ihrer Möglichkeiten alles getan hat, unterstützt ebenfalls die Ablösung durch die UN-Truppen, aber es ist natürlich wichtig, der Afrikanischen Union bis dahin so wie bisher jede auch nur mögliche Unterstützung zu gewähren. Offen gesagt ist dies meiner Meinung nach nur die zweitbeste Lösung; die UNO-Truppen wären schon jetzt erforderlich.

Besondere Verantwortung tragen die Mitglieder des Weltsicherheitsrats, aber vor allem die Vetomächte; sie tragen nämlich eine globale Verantwortung und dürfen nicht nur ihre eigenen nationalen Interessen verfolgen.

Ich möchte mich auch in diesem Fall insbesondere an China wenden, das am 11. September mit der EU gemeinsam bestätigt hat – und jetzt zitiere ich auf Englisch –:

‘Leaders emphasised that transition from EU to United Nation operations would be conducive to peace in Darfur.’

Wir fordern daher China auf, seinen Einfluss im Sudan geltend zu machen, damit einer Stationierung der UNO-Truppe in Darfur umgehend zugestimmt wird.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenys Kinnock, on behalf of the PSE Group. – Mr President, I have to say that in both the Council and Commission statements I detect a rather worrying element of complacency. You cannot talk of working with General Bashir and hoping that in the future we can persuade him. I have followed the situation in Sudan for many years and I can confirm that would not be realistic at this time in particular.

The future of the people of Darfur is now in the balance, just as much as it was before the agreement on maintaining the AU force until 30 September 2006. The government of Khartoum is answerable to nobody. It is patently failing to allow humanitarian access to some three million people in Darfur. What will the international community do? You are not telling me what you will do to hold the government in Khartoum to account.

In three months, or even earlier, the UN force must be ready to deploy, because the AU will start to pull out. The confusion about the future of the African Union is very serious: it is underfunded, overstretched and finding it very difficult to operate. A United Nations force must be deployed as quickly as possible, with a stronger mandate than it has now, and it must be capable of protecting the vulnerable and traumatised people of Darfur who are currently under such terrible threat.

No deadlines have been met by the Sudanese. Their genocidal strategy is moving forward. There is no ceasefire to monitor any more. It is pointless to talk about the peace agreement: it is finished. We said ‘never again’ in 1994 after Rwanda, and what we face now is the first genocide of the 21st century, unless we end this complacency and do something.

You talked about the key players. There are key players: China, Russia and the Arab League are also complicit in this.

One last important point: you did not talk about the need for the imposition of a no-fly zone. There have been 13 UN resolutions, each of which has called for a no-fly zone. Not for a moment has this ever been imposed. What are you going to do, Council, what are you going to do, Commission, to ensure that those Antonov planes do not continue to fly over the villages of Darfur dropping bombs on those innocent civilians? I urge you to think seriously about the imposition of a no-fly zone. Could you not consider using the French jets that are currently in neighbouring Chad to monitor the airspace and stop the Sudanese from terrorising the people of Darfur?

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez, au nom du groupe ALDE. – Monsieur le Président, depuis maintenant trois ans, et sous les yeux d'une communauté internationale impuissante, le Darfour est victime d'une terrible tragédie.

Le conflit a provoqué, vous l'avez dit, la mort de 300 000 civils. Deux millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du Darfour, soit un tiers de la population; 200 000 ont traversé la frontière pour fuir vers le Tchad. Trois millions de personnes sont tributaires de la seule aide internationale pour l'alimentation. Chaque jour, des enfants, des familles, se font agresser, déplacer, assassiner. La crise humanitaire s'aggrave. Dans la majeure partie du Darfour, les organisations humanitaires se voient interdire de venir en aide à quelque 350 000 personnes qui ont besoin de médicaments et de nourriture.

À cause de la malnutrition et de l'absence d'eau, des épidémies de choléra et d'hépatite E se multiplient dans les camps. Les responsables des ONG sont eux aussi victimes de ce conflit: douze d'entre eux ont été tués au cours des deux derniers mois.

L'accord de paix signé à Abuja le 5 mai dernier, par son insuffisance, n'a pas permis l'arrêt des violences mais a, au contraire, provoqué une recrudescence des exactions. Les combats, les massacres des populations ont repris. 100 000 personnes ont dû fuir les violences depuis le mois de mai. Des milliers de soldats de l'armée soudanaise se sont à nouveau déployés dans la région, et les bombardements aériens ont repris. Et pendant ce temps-là, ce sont plus de deux millions de personnes qui essayent de survivre, parquées dans des camps, encerclées par leurs ennemis, et régulièrement attaquées. Des centaines de femmes sont violées chaque mois dès qu'elles sortent du camp et font quelques mètres pour aller chercher du bois pour se chauffer ou se nourrir.

Ces millions de personnes avaient pour seule activité le travail de la terre; elles se retrouvent aujourd'hui privées de ce droit élémentaire et en sont réduites à cultiver, quand elles le peuvent, quelques dizaines de mètres carrés autour des camps, au risque de se faire attaquer par ceux-là mêmes qui ont détruit leurs villages.

Tous dépendent à 100% d'une aide internationale qui n'est pas particulièrement généreuse. Certains mois, les rations alimentaires sont réduites de moitié, parce que les subventions ont manqué, parce que les donateurs n'étaient pas au rendez-vous. Ces camps, mes chers collègues, ce sont de véritables prisons à ciel ouvert. Nous n'avons pas le droit de rester plus longtemps indifférents à ce qui se passe au Darfour.

L'Europe a une obligation humanitaire, politique, morale: imposer la paix dans cette partie du monde. Il ne peut y avoir de solution militaire à la crise du Darfour. Il faut, d'urgence, rouvrir un espace de négociation et travailler à un accord politique auquel participeraient pleinement toutes les parties concernées. C'est la condition sine qua non pour que la population du Darfour soutienne le processus de paix. Cet accord devra prévoir la représentation des Darfouriens aux différents niveaux du gouvernement, une garantie réelle sur le désarmement des Djendjawids et une garantie au retour sécurisé, sur leurs terres, pour les deux millions de déplacés et les 200 000 réfugiés.

Nous demandons aussi que soit assuré aux responsables humanitaires un accès libre et sécurisé dans toutes les zones du conflit, et nous lançons un appel à la Commission et au Conseil pour que l'Union européenne accroisse significativement son aide humanitaire.

Nous demandons aussi que le gouvernement soudanais mette fin à son offensive armée et accepte, dès à présent, la décision du Conseil de sécurité de déployer une opération de maintien de la paix de l'ONU afin de mettre un terme à la violence.

C'est maintenant que le Darfour a besoin de l'Europe. Nous n'avons pas le droit, ici, au Parlement européen, de ne pas être à ce rendez-vous.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Hélène Aubert, au nom du groupe Verts/ALE. – Monsieur le Président, malheureusement, en ce qui concerne le Darfour, les résolutions, les déclarations se suivent depuis maintenant plusieurs années, en vain, semble-t-il.

Comme cela a été rappelé, les exactions continuent, les violences redoublent et les femmes et les enfants sont les premières victimes de ces crimes et de ces atrocités. Cette situation est totalement intolérable. Face à cela, le sentiment d'impuissance ou de fatalisme semble se développer, mais nous avons le devoir de nous mobiliser maintenant de façon à obtenir des progrès réels sur le terrain. En fait, plus le temps passe, plus le gouvernement de Khartoum se croit dans l'impunité et se dit que, finalement, en faisant le gros dos, en gagnant du temps, il arrivera à ses fins.

Alors, si l'on veut agir, trois priorités semblent s'imposer. D'abord, l'urgence des urgences est l'accès aux réfugiés car, effectivement, en ce moment même, des milliers de personnes souffrent de la faim, de la violence, et personne ne peut avoir accès à ces populations: c'est cette situation qu'il faut débloquer d'urgence.

Ensuite, la lutte contre l'impunité. Il est intolérable que, malgré les déclarations, les velléités de sanctions, finalement rien n'ait été fait. Les criminels et ceux qui s'enrichissent considérablement continuent à œuvrer comme si de rien n'était et peu de choses ont été mises en œuvre à cet égard.

Enfin, bien sûr, la mise en place, le plus rapidement possible, d'une force des Nations unies qui puisse venir renforcer celle de l'Union africaine, qui joue malgré tout un rôle important qu'il faut consolider.

Alors, certes, nous voilà maintenant amenés à demander à la Chine, à la Russie, de jouer un rôle positif dans cette affaire, alors que chacun sait que la Chine et la Russie ne sont peut-être pas des exemples de l'idéal à atteindre en matière de respect des droits de l'homme ou des populations qui sont concernées par de tels conflits. En outre, il faut, dans le même temps, appeler au dialogue général, comme l'a rappelé l'oratrice précédente.

Enfin, trois mots sur le rôle que joue le pétrole dans cette affaire. Ne nous voilons pas la face. Nous savons bien que la ressource pétrolière avive les conflits, suscite les convoitises, permet d'acheter des armes et entraîne aussi le blocage, notamment de la Chine, qui a là des intérêts très importants, et de tous ceux, et des grandes puissances en particulier, qui cherchent à présent de façon de plus en plus fébrile des ressources pétrolières auxquelles ils puissent avoir accès facilement.

Il nous faudra donc intégrer cette problématique de l'accès à la ressource pétrolière dans un cadre beaucoup plus large, européen et international.

 
  
MPphoto
 
 

  Vittorio Agnoletto, a nome del gruppo GUE/NGL. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, la situazione umanitaria e politica nel Darfur si aggrava di giorno in giorno. Anche secondo il coordinatore ONU per gli aiuti umanitari Jan Egeland la situazione umanitaria è peggiorata dal 2004: intere regioni del Darfur sono prive della presenza di personale umanitario perché il governo di Kartum impedisce l'accesso alle agenzie internazionali.

La persecuzione della popolazione civile da parte di bande armate finanziate e sostenute dal governo centrale sudanese, i famigerati Janjaweed assume ormai i contorni del genocidio. La comunità internazionale non può restare a guardare, la missione di protezione della popolazione civile, creata dall'Organizzazione dell'Unità africana, ha praticamente fallito. La sua mancanza di credibilità politica e militare ormai è fuori discussione. Per questo sosteniamo l'intervento delle Nazioni Unite descritto nella risoluzione 1706 votata dal Consiglio di Sicurezza, che il governo sudanese si ostina a negare.

E' invece necessario dispiegare la missione di peacekeeping contemplata nella 1706 per proteggere centinaia di migliaia di donne, uomini e bambini che da troppo tempo subiscono l'azione dei Janjaweed che precedenti risoluzioni ONU chiedono giustamente di smantellare.

Certo, sarebbe ancora meglio se il governo sudanese approvasse il dispiegamento di tale forza ONU; lo auspico e credo anche che gli Stati della Lega araba dovrebbero esercitare le pressioni più opportune su Kartum affinché accetti la risoluzione ONU. Allo stesso tempo, però, è inaccettabile un qualsiasi veto sudanese alle Nazioni Unite: in gioco ci sono centinaia di migliaia di vite innocenti e per le quali dobbiamo fare qualcosa.

Sarà l'intera credibilità della comunità internazionale, altrimenti, ad essere messa in discussione. E' perciò necessario che il personale umanitario ONU possa essere presente in tutta la regione del Darfur altrimenti l'aiuto umanitario non potrà essere distribuito nelle dovute maniere.

Il Sudan deve sapere che dalla cooperazione con le Nazioni Unite dipenderà la sua piena integrazione nella comunità internazionale.

 
  
MPphoto
 
 

  Eoin Ryan, on behalf of the UEN Group. – Mr President, there certainly is unity in this Chamber this afternoon on what should be done regarding Darfur.

Three hundred thousand people have been killed and two and a half million driven from their homes. In the last month alone, 50 000 people have been driven from their homes. This really is a human catastrophe on a massive scale. The only solution is to put in place a proper United Nations force with a very clear mandate. The only way we can get that is through aggressive diplomacy. How can it take 30 days, a period of time criticised at that stage as too lengthy, to get a UN force in place in Lebanon, yet with Darfur we are talking about three years? It is because we are not as committed to this problem as we should be.

Yes, people blame the Sudanese Government, and it is to blame. Its crimes have been outlined by previous speakers so I will not go over them. It is hiding, for trade reasons, behind the governments in China, Russia, India and Malaysia, which said that they would protect the Sudanese Government and veto sanctions against it. We must put pressure on these governments to make sure that they do not allow this to happen. They and everybody must help to try to stop what is happening in Darfur. It is an absolute catastrophe.

We need a UN peacekeeping force at least 20 000 strong on the ground in Darfur if we are going to stop it. The present force of 7000 African Union troops is ill-equipped and, when you consider that the area they are covering is the size of France, it is quite impossible for them to police it. A proper UN force is needed and it is needed quickly with a proper mandate.

Sudan requires a political solution very fast. The UN and the EU must act. We must confront genocide and do everything we can to facilitate peace in the region. It has been ignored for too long, it is an absolute outrage and the Government in Khartoum cannot be allowed to get away with it any longer. It cannot hide behind other countries which say that they will veto any action taken against Sudan. We must act to make sure what is happening is stopped.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI). – Herr Präsident! Die Darfur-Krise ist zweifellos das Ergebnis der von der Regierung betriebenen Arabisierung sowie ihrer Zustimmung zur Bewaffnung der Milizen im Zuge des Bürgerkrieges im Südsudan.

Die Bilanz dieser Politik sind entvölkerte Landstriche und — wie bereits in dieser Debatte mehrmals betont — unzählige Tote und Millionen Vertriebene. Dem zum Trotz behauptet Präsident Omar al Baschir, es sei eine Lüge, dass sudanesische Araber gegen sudanesische Schwarzafrikaner vorgingen, und Menschenrechtsorganisationen, die über die Zustände klagen, wollten laut Baschir nur ihr Spendenaufkommen erhöhen.

Der Sudan will in seinem Bürgerkrieg also offenbar lieber ungestört bleiben. Man ist bestenfalls für eine Verlängerung des Mandats für eine Friedensmission der Afrikanischen Union zu haben. Diese wird jedoch von Insidern nicht nur als schlecht ausgerüstet und wenig motiviert, sondern schlicht und einfach als völlig überfordert eingestuft.

Die weit größeren Erfolg versprechende Entsendung von UNO-Blauhelmen wird als Neokolonialismus abgelehnt. Vielleicht könnte man sich also auf eine islamisch-afrikanische multinationale Friedenstruppe, also eine gemeinsame Intervention von Afrikanischer Union und UNO-Truppen einigen, um diesen Völkermord zu verhindern.

 
  
MPphoto
 
 

  Simon Coveney (PPE-DE). – Mr President, Darfur continues to be a humanitarian crisis. More than a quarter of a million innocent people have been killed since 2003, and a further 2.5 million people have been displaced. The UN Security Council adopted Resolution 1706 last month calling for the deployment of more than 22 000 peacekeepers in the region. However, the Government of Sudan remains opposed to such a force, accusing the UN of an exercise in neo-colonialism manipulated by Washington. This is nonsense talk and it is nothing more than the Sudanese Government playing politics with people’s lives.

The mandate of the African Union Mission in Sudan has been extended so that the UN now has three more months in which to reach an agreement with the Sudanese Government on the need for a more effective multilateral force to protect civilians. However, in the likely scenario of Sudan’s continuing to resist UN efforts, the UN must take a stronger stance. The UN may need to consider, for example, military intervention under Chapter 7, given its responsibility to protect civilians where national authorities fail to save their populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and/or crimes against humanity.

The Sudanese Government has shown no willingness to protect internally displaced persons. In fact, there is strong evidence to suggest that it has assisted and sponsored attacks on refugee camps. For the time being, support for the 7000-strong AU force is essential and the UN has agreed to give logistical and material support. The Arab League has finally pledged some economic support and EU Member States also need to be generous in this regard.

The EU has a responsibility to make Darfur an ongoing priority for the UN. More pressure is needed on China and Russia in particular to play a more positive role in Sudan. More civilians have died in Darfur than in Iraq and Afghanistan combined. We all have blood on our hands because of the slow international response to what has happened to date. This is the toughest resolution that we have seen on Darfur, but it is action that is needed. I hope we will not be looking back in a year’s time at another 100 000 dead.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Valenciano Martínez-Orozco (PSE). – Señor Presidente, en estos momentos en que aún queremos, aunque no sé si podemos, mantener nuestras esperanzas en el acuerdo de paz firmado el pasado mes de mayo, somos testigos del deterioro de la situación humanitaria en la región, que ya han descrito muchos de mis colegas.

El Parlamento Europeo se pronuncia una vez más sobre la situación en Darfur y, en mi caso, para unir mi voz a la de las víctimas: la población civil, las mujeres y los niños y las niñas de Darfur.

Desde que estalló el conflicto armado hace tres años, se vienen sucediendo los llamamientos cada vez más desesperados de las agencias humanitarias. Ha sido completamente en vano. Los más de 50 000 muertos, dos millones y medio de desplazados internos y 500 000 refugiados, cuentan mejor que nadie la tragedia de una región en conflicto.

Mi Grupo, en su resolución, introdujo nuestra grave preocupación por la violación de los derechos de los niños y de las niñas y por las violaciones generalizadas de las mujeres como arma de guerra. Lamentablemente esto no ha quedado recogido en la resolución de compromiso, como si no importara.

Se cuentan con nombre y apellido los cientos de miles de niños muertos, desaparecidos, abusados sexualmente, secuestrados, desplazados, usados como soldados y luego abandonados, etc. y que, además, no tienen acceso a la ayuda humanitaria.

Todos somos culpables, no solamente el Gobierno de Jartum y las facciones militares o guerrilleras. La impunidad es total a pesar de que Sudán había ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño y su protocolo opcional sobre los niños en conflictos armados.

Tenemos también datos concretos que indican que el pasado mes de agosto más de 200 mujeres fueron agredidas sexualmente en un solo campamento, de lo que nos venían avisando ya las organizaciones humanitarias. Estos datos siguen hablando de la espiral infernal en la que Darfur se está hundiendo y en la que, una vez más, el cuerpo de las mujeres y de las niñas es el campo de batalla elegido muchas veces por los soldados y los guerrilleros.

En otro campamento de desplazados, por hablar de cosas que están sucediendo hoy, las mujeres en lugar de ser protegidas han sido violadas y se les prohíbe llegar...

(El Presidente interrumpe a la oradora)

 
  
MPphoto
 
 

  Fiona Hall (ALDE). – Mr President, the situation in Darfur is extremely grave. The Government of Sudan is pouring its troops into the region and the extension of the African Union’s mandate by three months is only a breathing space.

The population of Darfur still faces the prospect of so-called security being provided solely by the Sudanese Government, with no international protection. Those of us from Parliament who visited Darfur in 2004 saw with our own eyes razed houses scattered with empty shell cases. That was all that was left of a village bombed by the Sudanese Government in the name of security.

Even as recently as last week, a Sudanese Government Antonov plane was bombing villages in north Darfur. If there is no international presence in Darfur there will be a total massacre, notwithstanding all the hand-wringing and assertions of ‘never again’ after Rwanda.

That is why the presence of the UN force, as authorised by Resolution 1706, is so vital. There is no more urgent task for international diplomacy than to work with Russian and China to isolate Sudan and impose a UN presence in Darfur.

The EU-China statement on 11 September was encouraging, but it needs to be built on. I would ask the Council what steps it is taking to achieve that. For its part, the African Union has said that an Africa-dominated UN force in Darfur is absolutely necessary.

On the worsening humanitarian situation, a growing number of places have become no-go areas for NGOs because of the current fighting. At the same time, the number of people dependent upon humanitarian assistance has risen to nearly 3 million. This month more than 30 new cases of cholera have been reported. Without true peace, the humanitarian effort will collapse and hundreds of thousands of people who fled their homes to save their lives will now once again face death.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Beer (Verts/ALE). – Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich brauche nicht zu wiederholen, was gerade über die Situation in Darfur in aller schrecklichen Grausamkeit ausgeführt wurde.

Ich will an dieser Stelle aber sagen, dass mich die Beiträge der Präsidentschaft, der Ministerin und auch Ihr Beitrag, Herr Frattini, nicht überzeugt haben. Solange die verantwortlichen Akteure der Europäischen Union – und das sind Sie für Rat und Präsidentschaft – nicht einmal die Feststellung treffen, dass es um einen jetzt stattfindenden Völkermord geht, wenn Sie nur darüber reden, wie wir uns, wenn es dann Frieden gibt, am Wiederaufbau beteiligen werden und so weiter und so fort, dann frage ich mich, warum Sie nicht sagen, worum es wirklich geht. Es geht erst einmal um die Beendigung eines Völkermordes, der jetzt stattfindet. Danach können wir wieder aufbauen.

Wir müssen für Klarheit sorgen, auch innerhalb der Europäischen Union. Wir haben im Sicherheitsrat das Dilemma, dass China und Russland blockieren. Deshalb müssen wir das Vetorecht im Sicherheitsrat abschaffen. Kein Land auf der Welt darf das Recht haben, Veto einzulegen, um einen Völkermord weiter geschehen zu lassen!

Zweitens – und das können wir Europäer – müssen wir klar machen, dass die so genannte Souveränität des sudanesischen Staates unter solch dramatischen Umständen durchaus verhandelbar ist. Der Schutz des menschlichen Lebens – human security – ist das höchste Gut, nicht die vermeintliche Souveränität eines undemokratischen, brutalen, versagenden Staates.

Erinnern wir uns an die Debatten betreffend die Bereitstellung von Truppen im Kongo, dann im Libanon– diesmal geht es um 22 000 Soldaten. Da können wir nicht einfach sagen: Gut, dass es erst einmal eine Verlängerung bis Dezember gibt, und hoffen, dass bis dann 22 000 Soldaten für eine UNO-Truppe bereitgestellt werden. Das wird nicht funktionieren. Das würde bedeuten, dass wir dem Völkermord bis Dezember weiter zusehen und uns dann erst wieder damit auseinandersetzen, ohne etwas getan zu haben. Das kann nicht europäische Politik sein.

 
  
MPphoto
 
 

  Tobias Pflüger (GUE/NGL). – Herr Präsident! Die Situation in der sudanesischen Provinz Darfur ist ganz offensichtlich schrecklich. Es finden brutale Vertreibungen statt. Jean Ziegler spricht von einer „grässlichen Tragödie“. Doch es ist ziemlich wohlfeil zu sagen: Dann sollen eben, wie in der UN-Resolution verfügt, Truppen entsandt werden; damit ist das Problem gelöst. Sie wissen alle, was in dieser UN-Resolution steht. Da steht nämlich, dass die sudanesische Regierung zustimmen muss, so wie dies üblich ist, und das tut die sudanesische Regierung nicht. Das heißt, was hier Not tut, ist eine politische Lösung und nicht der Ruf nach Truppen oder die Vorbereitung von Truppen, wie es innerhalb der NATO passiert.

Die Rolle der Europäischen Union ist tatsächlich so, wie sie von Rat und Kommission beschrieben wurde. Es ist sehr wohlfeil zu sagen, wir wollen die Truppen. Das Problem ist, dass es einfach bestimmte Grundregeln gibt, die eingehalten werden müssen. Diese Grundregeln besagen, dass tatsächlich eine Zustimmung dieser Regierung vorliegen muss, und eine solche liegt nicht vor. Ich will noch einmal betonen, was die Kollegin von der Fraktion der Grünen gesagt hat: Es gibt insbesondere im Bereich Südsudan ganz konkrete Wirtschaftsinteressen, die in diesem Konflikt auch eine wesentliche Rolle spielen — das Stichwort Öl ist schon gefallen. Und hier spielt nicht nur China eine Rolle, sondern durchaus auch europäische Staaten, wie z.B. mein eigenes Land: Auch Deutschland spielt dort eine wichtige Rolle; es soll nämlich eine große Bahnlinie gebaut werden. Insofern klingt der Ruf, den Menschen zu helfen, wunderbar. Ich schließe mich ihm durchaus an, nur sollte er realistisch sein und auch tatsächlich mehr humanitäre Hilfe erwirken.

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Hybášková (PPE-DE). – Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, na protest proti vaší i naší neschopnosti bych nejraději nemluvila vůbec. Ale Čína potřebuje minerální suroviny, potřebuje naftu, potřebuje trh, potřebuje vodu i půdu. Přihlížíme čínské kolonizaci Afriky. Súdánská vláda, partner nebo součást al-Kajdy, letitý domov Usámy, spojenec Turábího do slova a do písmene provádí rasové čištění, znásilňuje a oplodňuje desetitisíce žen kvůli arabství, členství v Lize arabských států. Rusové dodávají zbraně. Mise Africké unii je na konci sil. Naše krásné africké vlastnictví znamená dva miliony vyhnaných a půl milionu mrtvých.

Rado a Komise, co uděláte proto, abyste okamžitě podpořily pořádnou misi Spojených národů podle kapitoly VII? Co uděláte proto, abyste konečně vymohly bezletovou zónu, k níž se váže 13 úplně zbytečných usnesení? Co uděláte proto, abyste ukončily konec beztrestnosti všech těch, kteří znásilňují a zabíjejí naprosto nevinné obyvatelstvo? Stydím se za to, že jako člen vyšetřovacího komise tohoto Parlamentu jsem návštěvou v Dárfúru a v Abéché na sebe vzala díl odpovědnosti. A dnes tady mohu jenom žvanit, promiňte mi ten výraz. Pane komisaři, jděte se podívat do očí mladé ženy, která chová miminko, a zeptejte se jí, jak se to miminko jmenuje. A ona vám neumí odpovědět a řekne: „Nevím.“ Protože to miminko je narozeno ze znásilnění, jak se vy sám budete cítit.

 
  
MPphoto
 
 

  Ana Gomes (PSE). – O governo de Omar Bashir é o principal responsável pela estratégia genocida contra a população de Darfur. A União Europeia não pode continuar a iludir-se sobre isso. A Comissão, o Conselho e os membros europeus do Conselho de Segurança das Nações Unidas têm de confrontar, de imediato, o Sudão com uma missão militar da ONU na região do Darfur sob um mandato robusto nos termos do capítulo VII da Carta. Não podem tolerar mais desculpas e adiamentos. Os governantes do Sudão têm de ser punidos se insistirem em travar a acção da comunidade internacional no Darfur. É urgente determinar já o congelamento de contas bancárias e impedir as viagens internacionais de governantes sudaneses e outros indivíduos já identificados pelo Tribunal Penal Internacional como principais responsáveis das atrocidades.

Se a China e a Rússia continuarem a arrastar os pés relativamente a um embargo contra Cartum, a União Europeia deve juntar-se aos Estados Unidos e declarar o embargo comercial, em especial sobre armas e petróleo, e um congelamento total das transacções financeiras do governo sudanês. São precisas também medidas militares urgentes. Uma no-fly zone sobre Darfur pode ser operada a partir do Leste do Chade para impedir os voos da força aérea sudanesa que atacam a população de Darfur, como eu e outros deputados verificámos em Setembro de 2004 perto de Al Fashir.

É preciso enviar já uma força multinacional para o Leste do Chade para proteger os refugiados, para preparar a própria força da ONU no Darfur, para controlar a fronteira entre o Chade e o Sudão e para restabelecer alguma estabilidade regional. Estabilidade regional que, de resto, está também ameaçada com a escalada na Somália em virtude da intervenção etíope instigada pela administração Bush, com o desastroso resultado de reforçar os tribunais islâmicos em Mogadíscio.

Finalmente, a União Europeia não pode continuar silenciosa sobre o papel da China, da Rússia e da Liga Árabe no apoio à estratégia genocida de Cartum. Depois de ter sido consagrado na ONU o princípio da responsabilidade de proteger, Moscovo, Pequim e as capitais árabes cobrem-se de vergonha ao procurarem fazer esquecer as lições do Ruanda, da Bósnia e do Congo no Darfur contra uma população muçulmana que está a ser massacrada por muçulmanos.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE). – Señor Presidente, cuando en agosto el coordinador de ayuda humanitaria de las Naciones Unidas, Jean Egeland, nos recordó que la situación de Darfur era la peor desde 2004, estaba recordándonos también, una vez más, que hace tiempo que ha llegado la hora de resolver esta situación.

La ONU insiste, es verdad, en que tiene que mandarse una misión de las Naciones Unidas al terreno, pero también es verdad, como se ha dicho, que la oposición del Gobierno sudanés lo hace más difícil. Sin embargo, tal y como el International Crisis Group tantas veces recuerda, es nuestra obligación aplicar lo que se llama la responsabilidad de proteger. Tenemos la responsabilidad de proteger y no podemos inhibirnos de ella.

Tres cosas muy concretas se pueden hacer respecto a Darfur: la primera, de una forma muy directa, aplicar sanciones dirigidas directamente a cualquier actor, incluido el Gobierno, que en estos momentos viole el alto el fuego o que ataque directamente operaciones humanitarias y, como también se ha dicho de una forma específica, y lo subrayo, a la población civil, particularmente a las mujeres.

En segundo lugar, la Unión Africana puede y debe emplearse aún más a fondo, para hacer que las diferentes partes acepten al menos parte del acuerdo de paz de Darfur, pero para ello es necesario también contar con el apoyo de los socios internacionales, entre ellos la Unión Europea.

Por último, y esto es lo más importante, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debe acelerar el proceso de envío de fuerzas de las Naciones Unidas al terreno, bajo, precisamente, el estatuto o el mandato claro del capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas. De lo contrario, difícilmente pararemos esta masacre.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE-DE). – Panie Przewodniczący! Darfur to humanitarna katastrofa. Tragedia w tym regionie osiągnęła krytyczny moment i wymaga naszej największej uwagi i szybkich działań. Te słowa wypowiedział kilka dni temu Sekretarz Generalny ONZ Kofi Annan. Trudno nie zgodzić się z tym stwierdzeniem. Wojna, która spowodowała śmierć 300 tysięcy ludzi, a ponad 2,5 miliona skazała na tułaczkę, trwa na oczach całego świata nieprzerwanie od 2003 roku.

W ostatnich tygodniach organizacje humanitarne pracujące w Sudanie biją na alarm. 3 miliony ludzi w Darfurze jest uzależnionych od międzynarodowej pomocy humanitarnej - dostaw żywności, pomocy medycznej oraz udzielanego im schronienia. Eskalacja konfliktu w tym regionie czyni udzielanie takiej pomocy niemal niemożliwym. Tylko od maja 2006 r. w Darfurze zginęło dwunastu pracowników organizacji humanitarnych. To więcej niż w ciągu dwóch ostatnich lat.

Jest rzeczą oczywistą, że wojny tej nie może powstrzymać sama Unia Afrykańska, która ma pozostać w regionie do końca roku. Pamiętajmy, że ten siedmiotysięczny, słabo wyposażony i niedofinansowany kontyngent operuje na obszarze odpowiadającym wielkości Francji. Nawet jeżeli zostanie powiększony o kolejne 4 tysiące żołnierzy, nie jest w stanie pomóc milionowej rzeszy cywilów atakowanych w regionie, zapewnić bezpieczeństwa organizacjom humanitarnym i ochronić uchodźców.

Spekuluje się obecnie na temat różnych scenariuszy rozwiązania konfliktu: od obecności sił ONZ w regionie, szerokiej pomocy ONZ dla Unii Afrykańskiej w sensie logistycznym i materialnym, aż po zaangażowanie NATO w zażegnanie konfliktu. Dla mnie jedna sprawa jest oczywista: w rozwiązanie tego wymagającego natychmiastowych działań problemu dużo silniej powinny zaangażować się kraje afrykańskie i ich liderzy, którzy posiadają doświadczenie w tym regionie, świetne rozeznanie i ugruntowane kontakty. Powinniśmy zatem zachęcać naszych partnerów z Afryki, aby mocniej angażowali się w rozwiązywanie tego konfliktu.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Arlette Carlotti (PSE). – Monsieur le Président, tout le monde dit: "le Darfour est au bord du gouffre". Les parties au conflit continuent de tuer, de violer. Les populations civiles sont leur cible quotidienne. Les humanitaires désertent le terrain sous la pression des intimidations voire des meurtres, puisque 13 sont morts ces dernières semaines. Le conflit menace l'ensemble de la sous-région, en s'étendant au Tchad et à la République centrafricaine. Tout semble prêt aujourd'hui pour l'assaut final. Tout est prêt pour le massacre. Le gouvernement joue au chat et à la souris avec la communauté internationale. Un jeu bien cruel qui se paye chaque jour en centaines de vies humaines.

Depuis 2004, l'Union n'a pas ménagé ses efforts financiers et cet engagement a contribué, certes, à empêcher le carnage. Mais un engagement politique plus ferme est aujourd'hui indispensable. La priorité, c'est l'envoi, le plus rapidement possible, d'une force de maintien de la paix des Nations Unies, conformément à la résolution 1706, ayant mandat de recourir à la force si nécessaire pour protéger les civils.

Seulement c'est rapidement, ici et maintenant, qu'il faut protéger les populations. En contraignant les autorités soudanaises à interrompre leur offensive en cours et à appliquer l'accord de paix au Darfour; en renforçant le mandat et en donnant les moyens matériels aux forces de l'Union africaine qui sont sur place et qui, effectivement, ne constituent pas actuellement un bouclier suffisamment solide pour protéger les populations civiles; en instaurant sans délai, cela a été dit par mes collègues, la zone d'exclusion aérienne qui est prévue dans la résolution 1591 des Nations Unies. Et, si les appels à la raison ne suffisent pas, eh bien, place aux sanctions: embargo pétrolier, mandat d'arrêt international, sanctions ciblées individualisées contre les responsables d'atrocités et notamment les 51 personnes dont le nom figure sur la liste transmise à la Cour pénale internationale. Mes chers collègues, ce Parlement ne permettra pas que se déroule, en silence et quasiment sous ses yeux, le premier génocide du 21e siècle.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE-DE). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento ha lo scopo di far cadere l'ultimo velo d'ipocrisia sull'atteggiamento del governo di Kartum.

Nel 2000, con i membri di questo Parlamento presenti nell'assemblea ACP, abbiamo condotto una missione in Sudan e con la collega Kinnock abbiamo avuto la possibilità di parlare con Ibn Al-Turabi, allora in prigione, il vecchio compagno d'armi di Omar al Bashir, uno degli uomini di riferimento del fondamentalismo islamico del Sudan, uno degli uomini che aveva organizzato l'ospitalità in Sudan di Osama Bin Laden.

E lui ci ha detto a chiare lettere fin da allora, fin dal 2000, in cosa consisteva la strategia di "arabizzazione" del governo di Kartum. Una strategia di arabizzazione, e lo dico non a caso, quindi non di islamizzazione, ma di arabizzazione di una parte in cui vivevano, a detta di molti documenti ufficiali del governo sudanese, le cosiddette "scimmie del Darfur", cioè gli abitanti del Darfur.

Ebbene, prendere coscienza di questo per l'Europa, significa oggi una volta di più non semplicemente chiedere e stare al gioco del governo di Kartum, per interporsi tra ipotetiche parti in causa: non ci sono parti in causa, non c'è guerra civile nel Darfur, ci sono solo assassini e vittime. Ci sono solo assassini legati a doppio filo ai loro mandanti di Kartum, attraverso i quali viene perseguita un'ideologia folle che rischia non più di portarci al genocidio, ma di ratificare un genocidio in atto da moltissimo tempo.

Per questo è indispensabile che, attivando provvedimenti urgenti come quelli prima descritti dalla collega Carlotti, le Istituzioni europee possano affiancare con forza quanti hanno a cuore la vita di una generazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele (PSE). – Herr Präsident! Seit dem Abschluss des Darfur-Friedensabkommens im Mai 2006 ist keine einzige Frist dieses Vertrages eingehalten worden. Kämpfe und Ausschreitungen gegen die Zivilbevölkerung gehen unvermindert weiter bzw. verstärken sich sogar noch. Systematische Vergewaltigungen werden weiterhin als Kriegswaffe eingesetzt; in den letzten drei Monaten war ein drastischer Anstieg der Vergewaltigungen zu verzeichnen. Die sudanesische Regierung ist auch weiterhin gegen eine UNO-Mission, die bedeutend mehr Mittel, Truppen und Kompetenzen hätte als die wenig wirksame Friedensmission der Afrikanischen Union. Die Erweiterung der afrikanischen Friedensmission auf 11 000 Polizeikräfte und Soldaten im Westsudan ist zu begrüßen, aber die anhaltende kollektive Unterstützung der Afrikanischen Union für UNO-Truppen zeigt auch, dass es sich hier nur um Übergangsmaßnahmen handeln kann.

Die sudanesische Regierung plant offenbar bereits, ihre eigenen Schutztruppen in die Region zu entsenden. „Die Aussicht, bald von eben jenen Regierungssoldaten ‚beschützt’ zu werden, welche sie aus ihren Häusern vertrieben und misshandelt hatten, versetzt die Zivilbevölkerung in Panik“, warnt Amnesty International. Hilfsorganisationen, die in dieser Region tätig sind, fürchten, dass sie ihre Tätigkeit völlig einstellen müssten, falls Regierungstruppen und die abtrünnigen Rebellenverbände, die den Friedensvertrag von Abuja noch nicht unterzeichnet haben, erneut aufeinander treffen.

Wir fordern daher die sudanesische Regierung auf, die Friedenstruppen der Vereinten Nationen in Darfur nach Kapitel 7 der UN-Charta zu akzeptieren, wie sie die Resolution 1706 des Sicherheitsrats vorsieht.

Der Sudan steht am Rande einer Katastrophe. Es darf nichts unversucht gelassen werden, um einen weiteren Völkermord auf dem afrikanischen Kontinent zu verhindern.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ του κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΡΑΚΑΤΕΛΛΗ
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Gaubert (PPE-DE). – Monsieur le Président, mes chers collègues, comme me l'ont dit deux rescapés soudanais, il faut briser le silence vécu par les victimes du génocide.

Aujourd'hui, c'est au nom de ces victimes muettes du génocide en cours au Darfour que je viens vous adresser une supplique, un cri de détresse. C'est le député, mais c'est également le président d'une ONG internationale très impliquée au Darfour qui s'adresse à vous.

Je fais partie d'une génération qui s'était juré qu'après la shoah, il n'y aurait plus jamais ça. On répète "Plus jamais ça" et c'est encore une fois qu'il faut en parler. Allons-nous attendre que toutes les populations soient exterminées pour les pleurer? À partir de combien de morts allons-nous intervenir? Y a-t-il un seuil minimal de personnes déportées pour intervenir? En fait, je crois qu'il y a des victimes qui n'auront jamais la cote. Le Darfour en fait partie. Kofi Annan a déclaré que le Darfour, c'était l'enfer. Mais c'est l'enfer à un point inimaginable pour des populations suppliciées par les milices génocidaires à la solde d'un gouvernement illégitime.

Allons-nous ajouter à ce qui est un crime en soi le crime d'indifférence? Non! Les bourreaux doivent savoir que nous ne les lâcherons pas car nous ne pouvons pas dire que nous ne savions pas. Nous savons, mais nous n'agissons pas. L'Europe a un rôle fort à jouer. L'Europe doit peser d'un véritable poids, se montrer plus offensive pour exiger la cessation des exactions et des massacres, pour exiger le déploiement des casques bleus pour protéger les populations civiles au Darfour. Cela ne peut s'obtenir que par un travail diplomatique, une mobilisation internationale très forte. Pour une fois, l'armée peut intervenir d'une manière positive afin de s'interposer entre les assassins et les assassinés. Nous devons exiger une solution des milices, nous devons demander l'acheminement de l'aide humanitaire.

Hâtons-nous, comme l'ont dit un certain nombre de mes collègues avant moi, car c'est au premier génocide du XXIe siècle que nous assistons réellement.

 
  
MPphoto
 
 

  Παναγιώτης Μπεγλίτης (PSE). – Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε, δυστυχώς ο πόλεμος στο Λίβανο και η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή απορρόφησαν το διεθνές ενδιαφέρον και τη διεθνή επικαιρότητα σε σχέση με τις τραγικές εξελίξεις στο Νταρφούρ, αυτή την ανθρωπιστική κρίση, αυτή τη γενοκτονία, την εθνοκάθαρση και τα εγκλήματα πολέμου.

Έχουμε το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το 1706, του οποίου ασφαλώς όλοι ζητούμε την εφαρμογή του. Αλλά, αγαπητοί συνάδελφοι, στο ψήφισμα 1701 για το Λίβανο είχαμε τη διεθνή κινητοποίηση για την πλήρη εφαρμογή του. Πέντε αριθμούς πιο κάτω όμως, στο ψήφισμα 1706, συναντούμε δυστυχώς -όσον αφορά την εφαρμογή του- τη διεθνή αδιαφορία και τη διεθνή υποκρισία. Δύο μέτρα και δύο σταθμά για αυτή τη μεγάλη ανθρωπιστική κρίση που τελικά υπονομεύει και τις δικές μας κοινές ευρωπαϊκές αξίες και αρχές.

Πιστεύω, κύριε Επίτροπε, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την ηθική κυρίως ευθύνη, όχι μόνο την πολιτική και τη στρατηγική, να αναλάβει πρωτοβουλίες. Δεν αρκούν μόνο οι γραφειοκρατικές αποφάσεις του Συμβουλίου Υπουργών. Στις 20 Οκτωβρίου έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής. Χρειάζεται και από την πλευρά σας να αναληφθεί μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Συμβούλιο Ασφαλείας ώστε να υπάρξει κοινή στάση όλων των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας για την επίλυση του προβλήματος, για την εφαρμογή επί τέλους της απόφασης 1706. Και επειδή πρέπει να μιλάμε με ειλικρίνεια, υπάρχει μια υποχρέωση να αναληφθούν πρωτοβουλίες και προς την πλευρά της Κίνας. Η Κίνα είναι από τις χώρες που ευθύνονται για την παράταση αυτού του αδιεξόδου, αυτής της κρίσης. Την ίδια ευθύνη έχει και ο Αραβικός Σύνδεσμος. Πάρτε λοιπόν πρωτοβουλίες προς την πλευρά του Αραβικού Συνδέσμου, της Ισλαμικής Διάσκεψης, της Κίνας, της Ρωσίας, ακόμα και προς την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν αρκούν οι χλωμές δηλώσεις του κ. Μπους ή του Κογκρέσου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και επί τέλους, κύριε Επίτροπε, το κεκτημένο του διεθνούς δικαίου σχετικά με το δικαίωμα διεθνών επεμβάσεων, όταν καταπατούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα, πρέπει να εφαρμοσθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Józef Pinior (PSE). – Panie Przewodniczący! Od trzech lat jesteśmy świadkami dokonywania się zbrodni przeciwko ludzkości na terytorium Sudanu: ludobójstwa, zbrodni wojennych, czystek etnicznych. Państwo sudańskie nie spełnia podstawowej misji, do której powołane jest każde państwo: zapewnienia bezpieczeństwa ludności danego terytorium. Patrzymy na to właściwie bezradnie. Z wyżyn Brukseli i Strasburga, patrzymy na to, co dzieje się na terytorium tego państwa, mimo że Unia Europejska powstała z protestu moralno-politycznego przeciwko tego typu zbrodniom. U podstaw każdej kolejnej fali rozszerzenia leżało przecież to zawołanie: nigdy więcej, nigdy więcej zbrodni przeciwko ludzkości, nigdy więcej czystek etnicznych, nigdy więcej ludobójstwa!

Dzisiaj w wypowiedziach przedstawicieli instytucji Unii Europejskiej nie dostrzegłem tej determinacji, aby rzeczywiście Unia Europejska mogła zrobić wszystko, żeby zatrzymać falę mordów na terytorium tego państwa. Co robić? W najbliższych tygodniach Unia Europejska powinna się skupić na wywarciu skutecznej presji w stosunku do rządów w Chartumie, aby ten rząd zezwolił na ulokowanie się na terytorium Sudanu wojsk pokojowych misji pokojowej ONZ. Gdyby do tego nie doszło, gdyby rząd w Chartumie dalej nie godził się na rozmieszczenie misji pokojowej Narodów Zjednoczonych, należy jeszcze bardziej rozszerzyć pomoc logistyczną i materialną dla misji wojskowej Unii Afrykańskiej w Sudanie, a także – gdyby to nie pomogło temu, co się dzieje na terytorium Sudanu – zastanowić się nad odpowiednią akcją sił NATO, aby misja wojskowa Unii Afrykańskiej mogła zapewnić pokój i bezpieczeństwo na terytorium Sudanu.

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, tämä keskustelu on ollut hyvin aktiivista ja erittäin hyvää. Voin vakuuttaa, että neuvosto ei todellakaan suhtaudu välinpitämättömästi Sudanin ja Darfurin tilanteeseen. Me olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että tilanteen kehitys on ollut hyvin huolestuttavaa, ja meidän on nyt ja jatkossa tehtävä kaikki voitava, jotta voimme parantaa Darfurin turvallisuus- ja humanitaarista tilannetta. Kaikki voitava, tai ainakin erittäin paljon, tehdään koko ajan. Me ylläpidämme aktiivisia diplomaattisia kontakteja eri osapuolten ja kolmansien maiden kanssa saadaksemme mahdollisimman laajaa tukea YK:n päätöslauselmalle ja sen toimeenpanolle, ja kyetäksemme vahvistamaan painetta Sudanin hallituksen suuntaan. Erityisedustaja Haavistolla on Sudanissa tärkeä rooli turvattaessa se, että kaikki osapuolet paikan päällä sitoutuvat tähän rauhanprosessiin, sillä muutoin kestävää rauhantilaa ei voida saavuttaa.

On hyvin tärkeää ja myönteistä, että Afrikan unioni on oman AMIS-operaationsa kautta osoittanut olevansa vahvasti omistautunut tämän kriisin ratkaisemiseen. Sitä omistautuneisuutta Euroopan unioni on tukenut ja tukee edelleen, kun se tukee AMIS-operaatiota esimerkiksi logistiikan, materiaaliavun, suunnittelutuen ja muiden vastaavien toimien kautta. Afrikan unioni on päättänyt lisätä rauhanturvajoukkojaan eli AMIS-operaatiota 4 000 henkilöllä, jolloin se kasvaa yhteensä 11 000 henkilön mittaiseksi.

Kun YK-operaatio saadaan käynnistetyksi alueella, helpoin tapa tukea sen hyväksyttävyyttä Sudanin hallituksen silmissä voi olla se, että operaatio rakentuu afrikkalaisten ja aasialaisten joukkojen pohjalle. On myös muistettava, että tämän alueen muilla naapurimailla on erittäin tärkeä rooli rajakysymyksissä ja pakolaiskysymyksissä.

Ihmisoikeustilanne tuolla alueella on erittäin huolestuttava, kuten tässä keskustelussa on tuotu esille. Euroopan unioni on nostanut nämä ihmisoikeuskysymykset esiin sisällyttämällä ne nyt käynnissä olevan YK:n ihmisoikeusneuvoston kokouslistalle. Kansanmurha-asian ja varsinkin tämän termin osalta pitää muistaa, että kansainvälinen rikostuomioistuin tutkii parhaillaan kansanmurhakysymystä ja Euroopan unioni tukee rikostuomioistuimen työtä.

Darfurin ja Sudanin kysymyksen ratkaisemiseksi ei ole olemassa vain yhtä avainta, vaan on erittäin tärkeää, että me etenemme tehokkaasti, laajamittaisesti, koordinoidusti ja hyvässä yhteistyössä kaikilla mahdollisilla väylillä.

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frattini, Vicepresidente della Commissione. Signor Presidente, onorevoli deputati, concordo pienamente con le conclusioni esposte dalla signora Ministro, che rappresenta la Presidenza.

Credo che nessuno in quest'Aula abbia dubbi sulle dimensioni catastrofiche della tragedia del Darfur e che neanche si possano avere dubbi sul fatto che si tratta sostanzialmente di un autentico genocidio. Ma il dibattito di oggi tocca un problema politico molto più generale ed estremamente importante per questo Parlamento e per le Istituzioni dell'Unione europea in generale, ovvero il ruolo dell'Unione europea come promotore e difensore dei diritti fondamentali fuori dai suoi confini.

Molte volte ci chiediamo se l'Unione europea possa e debba – io credo che possa e debba – essere portatrice nel mondo dei diritti fondamentali di rispetto anzitutto della dignità umana, una dignità umana che è completamente cancellata dalla tragedia del Darfur, ma per fare questo il grande dibattito politico che dobbiamo affrontare è come l'Europa possa portare fuori dai suoi confini e difendere questi valori se ci sono interlocutori come il governo sudanese, il quale tollera ed incoraggia il fondamentalismo e le misure più dure e più orribili compiute dalle milizie. Ebbene, molti di voi hanno detto, senza mezzi termini: "Andiamo con i soldati e con le armi, applichiamo l'articolo 7, portiamo una forza militare che con la forza faccia cessare questa situazione catastrofica".

So bene che questa è una delle possibilità previste dai trattati internazionali, ma mi chiedo: "Noi europei abbiamo molte volte parlato di garantire, proprio nel promuovere i diritti umani nel mondo, il cosiddetto principio di ownership, in altre parole non possiamo imporre, decidendo qui a Strasburgo o a Bruxelles, quale sia la strada giusta da seguire per un altro paese o per un altro continente". Dobbiamo lavorare con le istituzioni locali, e a mio avviso la prima ricetta, a mio avviso, è lavorare con l'Unione africana, rafforzando il suo ruolo, garantendo che essa venga aiutata concretamente, che non si veda un'Europa in un certo momento lontana e poi improvvisamente lì a promuovere con i soldati e con le armi un ruolo che, semmai, l'Unione africana deve rafforzare e potenziare.

Questo, come ha appena ricordato la Presidenza, è il primo passo e proseguendo su questa strada il secondo passo sarà costituito dagli aiuti logistici sul terreno: si tratta di un lavoro che possiamo fare, lo può fare l'Unione europea e le sue Istituzioni, la Commissione europea può aiutare anche economicamente. Come garantire che gli aiuti umanitari arrivino davvero ai destinatari, alla popolazione che soffre, alle ONG in loco che rischiano la vita? Dunque l'aiuto logistico sul terreno rappresenta un altro punto su cui noi possiamo, come Unione europea, fare la differenza.

Il terzo passo, e alcuni lo hanno in verità ricordato troppo poco, è come lavorare con la Lega araba. Onorevoli deputati, in tante parti del mondo ci confrontiamo con la sensibilità di paesi islamici o arabi, che in alcuni casi sono nostri forti alleati, ad esempio nella lotta al terrorismo, in altri casi mostrano una sensibilità tanto accentuata da consigliarci di raggiungere accordi prima di intervenire.

Qual è la differenza tra Darfur e il Libano? La differenza è che Libano c'è stato l'accordo e i soldati sono andati come stabilizzatori di pace perché il governo libanese e il governo israeliano insieme hanno accettato. Il governo del Sudan continua invece a rifiutare. Credete che sia possibile intervenire unilateralmente senza un ruolo deciso della Lega araba? Non credete che in quella grande popolazione che purtroppo nel mondo sostiene le ispirazioni più fondamentaliste una simile azione, senza un ruolo forte della Lega araba, darebbe un segnale estremamente negativo di rafforzamento degli estremisti e dei fondamentalisti, che avrebbero un argomento di propaganda in più?

La terza ricetta è dunque la Lega araba. Stiamo lavorando per rincoraggiare la Lega araba a distaccarsi dal governo del Sudan, a togliere il suo consenso e il suo appoggio; in parte questo, come sapete, sta accadendo, dobbiamo lavorare di più in questa direzione.

C'è poi un altro tema che qualcuno ha evocato: "ma se il governo di Kartum non ascolta gli appelli della comunità internazionale, che cosa accadde?". Sono sempre stato dell'opinione che l'azione di guerra, anche se un intervento umanitario è giustificato dall'articolo 7 del trattato, è comunque una estrema ratio.

Ci sono altri passaggi intermedi e al riguardo ho sentito qualcuno evocare la "zona di divieto di sorvolo": è una misura che si potrebbe esplorare, adottare e proporre. Voi sapete che se proponessimo al Consiglio di sicurezza un'azione da articolo 7, la Cina, ci piaccia o no, porrebbe probabilmente il veto e quindi nulla accadrebbe. Allora mi chiedo: "Non è meglio lavorare su un'iniziativa, forse non risolutiva ma utile, come bloccare il sorvolo per aeroplani, che portano la morte, che bombardano, che colpiscono?" Questa è un'altra possibilità concreta.

Concludo il mio intervento con due riferimenti. Il primo: il Presidente Barroso e il collega Louis Michel andranno a Kartum. Invieranno alle massime autorità del governo sudanese un messaggio forte in cui si spiega che l'Unione europea intende esercitare una forte azione diplomatica, ma anche sul terreno per aiutare le popolazioni che soffrono. Il messaggio conterrà una riflessione sulla situazione di isolamento in cui il Sudan cadrebbe se continuasse a rifiutare di ascoltare la comunità internazionale, sarebbe un isolamento devastante anzitutto per il Sudan stesso: non c'è convenienza per Kartum ad essere isolata dal resto della comunità internazionale, e questo toglierebbe, onorevoli deputati, l'alibi al Presidente Bashir di mantenere un atteggiamento così negativo.

Altro punto molto importante su cui l'intervento della Commissione verterà sarà il ruolo delle donne e dei bambini. Ne parliamo tante volte qui in Europa, ci occupiamo delle vittime del traffico, della prostituzione forzata; abbiamo individuato una road map europea per i diritti dei bambini. E' chiaro che non possiamo chiudere gli occhi sui diritti delle donne e dei bambini fuori dall'Europa, in un caso drammatico come quello del Darfur.

Quindi personalmente auspico che questo Parlamento indichi un punto fermo nella sua azione relativa al Darfur proprio per la speciale protezione delle donne e dei bambini che sono, come sempre, le vittime più vulnerabili.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Έχω λάβει 6 προτάσεις ψηφίσματος σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2 του Κανονισμού(1).

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο, Πέμπτη, στις 12 το μεσημέρι.

 
  

(1)Βλ. Συνοπτικά πρακτικά.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia