Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2006/2004(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

A6-0216/2006

Razprave :

PV 28/09/2006 - 4
CRE 28/09/2006 - 4

Glasovanja :

PV 28/09/2006 - 7.11
CRE 28/09/2006 - 7.11
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2006)0392

Dobesedni zapisi razprav
Četrtek, 28. september 2006 - Strasbourg Pregledana izdaja

8. Obrazložitev glasovanja
Zapisnik
  

Rapport: Hutchinson (A6-0270/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Nirj Deva (PPE-DE), in writing. My British Conservative colleagues and I have supported this report, but we fundamentally disagree with paragraph 58 of this report, which calls on Member States to work towards 'a single voting constituency', i.e. one seat representing the EU at the International Monetary Fund. However, as this paragraph is merely a 'recollection' of a previously held position we are able to support the report.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. Junilistan är som bekant motståndare till bistånd i EU:s regi och det av flera skäl. Biståndspolitik är i likhet med utrikespolitik en nationell angelägenhet och bör därför inte delegeras till Bryssel.

Vi motsätter oss merparten av betänkandet, bland annat uppmaningarna om ökade budgetar. Föredraganden ger sig även in i andra strikt nationella angelägenheter som kontroll och uppföljning av det bilaterala biståndet. Det föreslås även att kommissionen skall genomföra en strategisk planering av medlemsstaternas bistånd. Detta är fullständigt oacceptabelt.

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith (Verts/ALE), in writing. I congratulate our rapporteur on this report, which has a number of excellent initiatives to better target aid. The EU has a great story to tell on international development, often considerably more impressive than most Member States. However, we could do better, much better, and this report has a number of good ideas which I am happy to support.

 
  
  

Rapport: Maat (A6-0265/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. Junilistans grundläggande synsätt är att fiskefrågor skall hanteras inom redan befintliga internationella organisationer. Det betyder att EU inte skall bedriva en gemensam fiskeripolitik eller fastslå fiskekvoter. Ett hållbart fiske utgör en förutsättning för att fiskerinäringen skall kunna bestå. Erfarenheten visar att EU inte prioriterar ett hållbart fiske. De fiskekvoter som har fastslagits för torsk i Östersjön har till exempel varit föremål för omfattande kritik från bland annat FAO.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. I welcome this detailed report on the possibilities and challenges which face the EU and India in seeking closer bilateral trade relations. I fully agree with the rapporteur’s call to stress the strategic importance of trade relations with India, given its impressive economic development and its status as a leader of the G20 at the World Trade Organisation.

As the country prospers internationally, the gap between the rich and the poor within its borders is widening and I therefore support this report’s emphasis on tackling trade and development issues together. India has a responsibility to its citizens to enforce core labour standards and meet environmental standards. At the same time, the EU as a global leader and a principle trading partner of India must work with the Indian authorities to ensure that the Generalised System of Preferences can continue to support Indian industry and that a delicate balance can be found between the need to enforce international rules on intellectual property and making sure that traditional knowledge and access to medicines for poverty-related diseases can be maintained.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (PSE), in writing. Whilst voting for the report, the EPLP wishes to record that it welcomes the role of the North Sea Regional Advisory Council as a provider of advice and an important element in consultation under the CFP. The EPLP also regrets that the report did not more closely acknowledge the link between actions taken in managing plaice and sole stocks in the North Sea and the scope of the cod recovery plan. North Sea cod stock recovery levels are poor and it is vital that all aspects of fisheries that impact upon it remain under the scope of the cod recovery plan.

 
  
  

Rapport: Graefe zu Baringdorf (A6-0253/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. A Comissão Europeia pretende alterar o Regulamento (CEE) nº 2092/91, actualmente em vigor, que trata das disposições relativas à importação de produtos da agricultura biológica visando racionalizar os procedimentos aplicáveis ao reconhecimento de produtos biológicos importados, mas não vai tão longe quanto seria necessário.

Daí o conjunto de propostas de alteração que a Comissão de Agricultura apresentou visando defender também os consumidores e os produtores nacionais. Por isso insiste-se na necessidade do controlo dos produtos importados de países terceiros, de forma a garantir que o produto tenha sido obtido em conformidade com as normas de produção equivalentes à produção biológica na Comunidade Europeia e que haja reciprocidade.

Não seria justo para os agricultores e consumidores da União Europeia que não se exigisse um controlo idêntico àquele que se exige aos agricultores da Comunidade Europeia. Também é fundamental que, no mínimo, as autoridades nacionais competentes sejam associadas ao processo de reconhecimento dos organismos de controlo dos países terceiros. No entanto, o combate à fraude só será eficaz se houver um controlo e reconhecimento por parte das autoridades nacionais dos países importadores.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. Junilistan hyser förståelse för att man måste ställa likalydande krav på ekologiska produkter från tredje land som på ekologiska produkter från EU. Men kontrollsystemen får inte vara för kostnadskrävande och man måste beakta de subventioner som EU:s producenter erhåller för att producera sina ekologiska produkter.

Vi ställer oss tveksamma till jordbruksutskottets tilläggsförslag om strängare krav på ekologiska produkter från tredje land och undrar om det finns dolda protektionistiska motiv bakom deras ändringsförslag till förslaget till förordning.

Vi är därför inte beredda att stödja jordbruksutskottet utan har röstat nej till deras ändringsförslag samt förslag till resolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Διαμάντω Μανωλάκου (GUE/NGL), γραπτώς. – Το 70% των εισαγομένων προϊόντων βιολογικής παραγωγής γίνεται με «εξουσιοδοτήσεις εισαγωγής».

Οι έλεγχοι γίνονται βάση εγγράφων και όχι μέσω επιτόπιας δειγματοληψίας. Η διαδικασία αυτή δίκαια επικρίνεται.

Προκύπτει έτσι ζήτημα διασφάλισης, ότι τα βιολογικά προϊόντα που διατίθενται στην αγορά με το ισχύον σε ολόκληρη την ΕΕ σήμα των βιολογικών προϊόντων, πρέπει να έχουν παραχθεί, χωρίς εξαίρεση, σύμφωνα με τις αρχές και διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) 2092/91.

Με αυτή την έννοια, οι προτεινόμενες τροπολογίες του εισηγητή βελτιώνουν τους όρους και ελέγχους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων στην ΕΕ από τρίτες χώρες, ώστε τα εισαγόμενα να είναι τα ίδια περίπου με τα εγχώρια. Γιατί ο κοινοτικός κανονισμός που ρυθμίζει τους όρους παραγωγής βιολογικών προϊόντων στις χώρες της ΕΕ είναι πολύ πιο αυστηρός από το κώδικα Codex Alimentarius.

Επίσης συμφωνούμε με τον προτεινόμενο κανονισμό για την παραγωγή, επισήμανση και εισαγωγή βιολογικών προϊόντων. Ωστόσο, διαφωνούμε στο σημείο που αναφέρεται ότι η πιστοποίηση μπορεί να γίνεται από διαπιστευμένους ιδιωτικούς φορείς με εύλογα τέλη πιστοποίησης.

Πιστεύουμε ότι το δημόσιο συμφέρον δεν μπορεί να προστατεύεται αποτελεσματικά από ιδιωτικούς φορείς, έστω και αν είναι διαπιστευμένοι από αντίστοιχους κρατικούς φορείς και ελέγχονται δειγματοληπτικά από αυτούς. Το δημόσιο συμφέρον προστατεύεται αποτελεσματικότερα από δημόσιους φορείς που θα παρέχουν δωρεάν την πιστοποίηση προς τους βιοκαλλιεργητές, αποτελώντας δωρεάν παροχή υπηρεσίας, κίνητρο ανάπτυξης της βιοκαλλιέργειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith (Verts/ALE), in writing. I am delighted to congratulate my group colleague on this report. Organic food is a growth market in Scotland but confidence in the standards applied in the sector is of paramount importance if we are to see the sector develop. This report goes in the right direction, but we as the EU need to go further and officially underline support for organic farming and ways to protect it and promote it.

 
  
  

Proposition de résolution: Galileo (B6-0511/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. O programa Galileu - programa europeu de radionavegação e de posicionamento por satélite - quando utilizado para fins não militares e não integrados na deriva securitária, é em si um instrumento importante que, tendo como objectivo assegurar a prestação de um serviço público, poderá representar grandes oportunidades de cooperação, de avanço científico-técnico e de intercâmbio e acessibilidade à informação, garantindo, no entanto, sempre o respeito pelos direitos, garantias e liberdades dos cidadãos.

Este programa poderá contribuir para pôr termo à dependência face ao sistema GPS controlado pelos EUA, que é gerido pelos seus serviços militares, que chegam mesmo a dificultar o seu acesso e utilização quando realizam as suas agressões militares contra povos e Estados.

Assim, lamentamos, que a maioria do Parlamento Europeu tenha votado contra as propostas de alteração do nosso Grupo, que rejeitavam a utilização do programa Galileu para fins militares e que sublinhavam que o programa Galileu deverá possibilitar a igualdade de acesso a todos os utilizadores, devendo ainda ser gratuita a utilização pelo público das informações disponíveis.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. GALILEU é o projecto comunitário por excelência para cumprir a Estratégia de Lisboa.

O programa europeu de radionavegação por satélite é um novo desafio tecnológico que trará mais crescimento para a economia europeia e oportunidades de negócio. Portanto, cumpre-nos garantir que não se trata de mais um mero projecto. Esta primeira infra-estrutura europeia, cuja gestão cabe à Comunidade, tem um interesse estratégico crucial para a realização da Estratégia de Lisboa.

Numa Europa povoada por PME's este é o momento das grandes oportunidades.

Por isso, as instituições comunitárias devem garantir a sua boa governação. Mais ainda, assegurar regras transparentes e eficazes para as parcerias público-privado e garantir que aproveitamos todo o potencial deste projecto.

É pois, fundamental, garantir o aproveitamento pleno e atempado das oportunidades do projecto e isso só poderá ser feito se percebermos que este é o caminho certo para trilhar.

 
  
  

Propositions de résolution: Politique commune d'immigration (RC-B6-0508/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI). – Voorzitter, ik heb tegen deze gezamenlijke ontwerpresolutie gestemd omdat het politiek correcte discours over immigratie, dat als een onaantastbaar middeleeuws dogma in deze instelling heerst, ook in deze resolutie wordt overgenomen.

Terwijl onze mediterrane grenzen in Lampedusa en de Canarische Eilanden overspoeld worden met economische gelukzoekers wil Europa nog altijd niet beseffen, zoals een socialistisch eerste minister dat ooit treffend zei, dat wij niet de miserie van heel de wereld op onze schouders kunnen torsen. Willen wij in Europa bereidwillige immigranten assimileren, dan moeten wij ook durven zeggen dat zij die deze wil niet kunnen opbrengen, moeten terugkeren naar hun landen van herkomst.

Dan moeten wij ook durven zeggen dat er een waterdichte immigratiestop moet komen, gekoppeld aan een ambitieus ontwikkelingsbeleid dat de immigratiedruk uit de derde wereld doet afnemen. Dan moeten wij durven zeggen dat er in Europa geen plaats is voor islamfundamentalisme.

Het Zwitserse volk heeft er vorige zondag in een referendum duidelijk voor gekozen zijn eigenheid te bewaren. Europa zou beter aan de onafhankelijke en vrije Zwitsers een voorbeeld nemen in plaats van door de knieën te gaan voor de intellectuele terreur van de immigratielobby.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld (PPE-DE), skriftlig. Den moderata delegationen har valt att rösta emot PPE-DE-gruppens resolution eftersom vi är bestämda motståndare till den gemensamma minimiförteckning över säkra ursprungsländer som det refereras till i sista meningen i punkt 9.

Vi anser även att denna version av resolutionen i för liten grad betonar att samtliga åtgärder för att bekämpa olaglig invandring måste vara förenliga med de garantier och de grundläggande rättigheter för individen som fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Vi är inte helt emot punkt 4 (informationskrav vid generösare regler), men vi är tveksamma eftersom den skulle kunna vara ett första steg till full överstatlighet på asyl- och invandringsområdet

 
  
MPphoto
 
 

  Maria da Assunção Esteves (PPE-DE), por escrito. O Conselho de Tampere definiu um programa político ambicioso para a Europa - construir um espaço europeu comum no qual as questões em matéria de liberdade, segurança e justiça estivessem num equilíbrio perfeito. O equilíbrio que então se procurava é hoje, porém, ainda demasiado frágil. O que vemos é uma tendência securitária a sobrepor-se à preocupação com os direitos humanos: o combate ao terrorismo e à imigração ilegal dominam claramente a agenda da Justiça e dos Assuntos Internos.

Ao novo programa da Haia de 2004 falta uma visão de futuro. O problema da imigração reclama todo ele o método comunitário de decisão, a legitimidade que vem da intervenção do Parlamento Europeu no procedimento de co-decisão e faz apelo a uma Carta de Direitos Fundamentais vinculativa. A política de imigração tem que ser uma política da União, humanista, preventiva, virada para a cooperação com os países de origem. Exige um compromisso solidário entre os Estados-Membros, baseado em deveres comuns, ou não será uma política justa.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), por escrito. Votei favoravelmente a proposta de resolução comum sobre a política comum de imigração da UE (RC-B6-0508/2006) devido à necessidade de a União Europeia adoptar uma verdadeira política de imigração comum e de eliminar todos os entraves à criação de um sistema europeu de asilo que possibilite a definição de normas comuns de protecção dos direitos fundamentais dos imigrantes e requerentes de asilo na União Europeia.

A União Europeia deve adoptar uma abordagem transversal que permita abrir vias para a imigração legal e encorajar a integração dos migrantes nas sociedades de acolhimento baseada numa integração regular no mercado de trabalho, no direito à educação e à formação, no acesso aos serviços sociais e sanitários, bem como numa participação eficaz dos imigrantes na vida social, cultural e política: Por outro lado, é fundamental apoiar o desenvolvimento dos países de origem a fim de responder às causas profundas das migrações.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. EU:s gemensamma invandringspolitik är enligt Junilistans mening en av de främsta orsakerna till den tragiska situation som många migranter utsätter sig för när de i hopp om ett bättre liv påbörjar en i ordets rätta mening livsfarlig resa mot EU. Resolutionen understryker mycket riktigt att Dublin II-förordningen är och har varit misslyckad. Förordningen har inneburit att främst länderna i södra och östra delen av EU fått bestämma över migranternas öde utan att ta hänsyn till andra medlemsstaters invandringspolitik och behov. Det är ytterst märkligt och oacceptabelt att EU sedan ett decennium tillbaka har laborerat med en gemensam migrationspolitik. Alla dessa politiska experiment har urholkat medlemsstaternas självbestämmanderätt i migrationsfrågan och orsakat stort lidande för migranterna. Lösningen på dagens situation är inte att ge EU ytterligare maktbefogenheter i invandringsfrågan för att fortsätta med sin misslyckade invandringspolitik, utan ge medlemsstaterna deras självbestämmanderätt tillbaka.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. A resolução contém aspectos que consideramos positivos, como a assunção do drama que se está a verificar ou a necessidade de canais de migração legal, de uma integração eficaz e de planos de desenvolvimento nos países de "origem".

No entanto, consideramos que não denuncia a política securitária e de repressão da UE, criminalizando a imigração não regular, promovendo medidas de tampão nas fronteiras, a instalação de centros de detenção e a expulsão de imigrantes.

Assim como discordamos da criação de uma política comum de imigração, por não ser a resposta adequada para as questões e problemas que se colocam, aliás como o demonstram os resultados de outras políticas comuns. A realidade da migração é diferenciada entre os países que integram a UE e a decisão quanto a esta política deve respeitar a soberania de cada Estado o que, obviamente, não impede que se coopere neste domínio.

Mais que uma política comum, o que é necessário é outra política e outras medidas que protejam efectivamente os direitos dos imigrantes - como a ratificação e o cumprimento, nomeadamente por Portugal, da Convenção da ONU sobre a "Protecção dos direitos de todos os trabalhadores migrantes e membros de suas famílias" - e combatam as causas profundas da imigração.

 
  
MPphoto
 
 

  Timothy Kirkhope (PPE-DE), in writing. Although this motion is on the topic of a common approach to immigration in Europe, it can be supported because of its strong reaffirmation of the competences and responsibilities of individual Member States and because it underlines the need for cooperation not harmonisation.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), par écrit. – Chaque jour, des pirogues et des barques de fortune en provenance du Sénégal, du Mali, de la Mauritanie ou de la Gambie s'échouent un peu plus nombreuses sur les côtes des Canaries.

Au total, quelque 300 000 Africains pénètreraient chaque année clandestinement dans l'UE. Les dirigeants européens sont bien obligés de se réveiller face à l'ampleur du phénomène et commencent à s'émouvoir, sans pour autant les dénoncer, des conséquences désastreuses des criminels accords de Schengen et des formidables appels d'air que constituent les régularisations en masse des sans-papiers en Espagne ou en Italie (plus d'1 150 000 étrangers régularisés par l'Espagne depuis 1985).

Pour le moment, l'Union européenne se borne à sermonner l'Espagne en raison de ses régularisations jugées trop "laxistes". Il n'est évidemment pas question de changer les lois sur l'immigration et le droit d'asile, à l'exemple de la Suisse qui, à 68%, vient de voter une nouvelle loi sur l'immigration et un durcissement des conditions d'accès au droit d'asile, se dotant ainsi d'une des législations les plus restrictives en Europe.

Le temps de la soumission et de la passivité doit se terminer. La solution pour stopper cette immigration de submersion est maintenant le rétablissement des frontières, l'immigration zéro et l'arrêt des naturalisations.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (NI), par écrit. – L'immigration clandestine préoccupe semble-t-il les dirigeants européens. Il était temps! Il est vrai que cela ne fait que depuis 1995 et les désastreux accords de Schengen que le Front national ne cesse d'avertir et de dénoncer les inévitables dégâts provoqués par la suppression des contrôles aux frontières intérieures de l'Union.

Il aura fallu que l'Espagne voie débarquer le nombre record de plus de 25 000 immigrants africains aux Canaries depuis janvier et que les gardes-côtes italiens emmènent vers des camps de réfugiés de la petite île de Lampedusa au sud de la Sicile plus de 12 000 immigrés en 9 mois pour que l'ensemble des gouvernements d'Europe et nos édiles européens s'inquiètent de la poussée migratoire irrésistible et en progression exponentielle en Europe.

L'Europe se révèle au grand jour, impuissante à gérer ses frontières maritimes et terrestres. Et ce n'est pas le "gadget" de Frontex, l'Agence pour la coordination des frontières extérieures de l'UE, qui brille par sa lenteur, ses manques d'effectifs et de moyens, qui apportera une réponse efficace à l'immigration-invasion.

Rétablissons les frontières intérieures de l'Europe et supprimons les pompes aspirantes de l'immigration que constituent en premier lieu les régularisations de clandestins. Voilà les préalables indispensables à un arrêt immédiat de cette immigration de submersion.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Louis et Philippe de Villiers (IND/DEM), par écrit. – Nous avons voté contre les deux résolutions qui nous étaient proposées. Celles-ci, avec certaines nuances, constataient la difficulté de contrôler l'entrée et la circulation des immigrés clandestins, sans toutefois jamais mentionner le fait que cette difficulté résulte précisément de la suppression des frontières nationales.

Les résolutions reprennent l'idée, partagée par M. Sarkozy, de l'abolition totale du vote à l'unanimité pour la Justice et les Affaires Intérieures, c'est-à-dire de la souveraineté des États sur leur territoire. C'est encore faire de l'intégration européenne la solution au problème qu'elle pose. Ceux qui, aujourd'hui, dans ce Parlement, comme le fait le PPE, tentent de contenir l'immigration sont en réalité des pompiers pyromanes: il ne fallait pas accepter le traité de Schengen avec la suppression des contrôles fixes aux frontières intérieures, il ne fallait pas accepter le traité d'Amsterdam, c'est-à-dire la communautarisation de l'essentiel des politiques d'asile, de visa et d'immigration, y compris la lutte contre l'immigration clandestine. On a ouvert les vannes de l'immigration incontrôlée tout en privant les États de leurs compétences, pour les transférer à une Union forcément paralysée.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. A imigração é uma prova de vitalidade económica e um factor de entrada de gente activa e com espírito de iniciativa. A imigração ilegal, pelo contrário, é um negócio de máfias, uma ameaça para a vida dos candidatos e um incentivo ao mercado de trabalho paralelo e desumano.

Por isso mesmo, medidas como as legalizações extraordinárias são boas intenções com maus resultados. São um pequeno prémio para os imigrantes ilegais e um enorme trunfo para as máfias dos passadores.

Se queremos uma imigração com efeitos positivos, temos de considerar que a capacidade de absorção do mercado é o conceito fundamental. Mas tal só se consegue com regras claras e praticáveis que facilitem a imigração legal e inviabilizem a ilegal, sendo que este é um problema de dimensão europeia. Por isso mesmo defendi oportunamente que no reequipamento das forças armadas deve ser tida em conta a componente da protecção das fronteiras externas que são fronteiras comuns.

Finalmente, não acredito que a solução passe apenas pelo reforço da aplicação da lei. O caminho - contra a imigração descontrolada, a pobreza e a ameaça terrorista - passa pela exportação de riqueza, prosperidade económica e do nosso modelo democrático liberal.

 
  
MPphoto
 
 

  Margie Sudre (PPE-DE), par écrit. – L'afflux massif de migrants clandestins vers les îles Canaries a rappelé aux opinions publiques et aux gouvernements les problèmes graves et complexes posés par l'immigration illégale.

Je tiens à rappeler à mes collègues européens que ce phénomène n'est pas nouveau pour l'outre-mer français, notamment pour Mayotte, la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe, du fait de leur proximité avec certains des États les plus pauvres de la planète. Mayotte n'est qu'à quelques miles nautiques des Comores, et la frontière guyanaise est un territoire de forêt équatoriale difficilement contrôlable. C'est dire à quel point les régions ultrapériphériques, dont font partie les Canaries et les DOM, gagneraient à ce qu'il existe une politique commune d'immigration!

Il me semble indispensable que le Parlement européen mette l'accent sur cinq aspects de cette future politique: une aide au développement mieux ciblée, la conclusion de partenariats avec les pays d'origine, la sécurisation des frontières et la lutte contre les trafics humains, le renforcement de la politique des retours, et une meilleure intégration des migrants légaux dans la société d'accueil.

Il nous faut une réglementation claire, qui précise des priorités concrètes et opérationnelles. L'Union européenne ne peut plus se contenter de déclarations d'intentions.

 
  
  

Propositions de résolution: Situation au Darfour (RC-B6-0512/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith (Verts/ALE), in writing. The situation in Darfur deteriorates before our eyes, and it is heartbreaking how powerless we are in the face of such aggression. I have followed closely the negotiation of this resolution, and do support it, albeit I would like to see us do more.

 
  
  

Rapport: Karim (A6-0256/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. Junilistan stödjer kraftfullt förverkligandet av den inre marknaden. Detta medför också att EU måste ha en gemensam handelspolitik gentemot andra stater. Det är emellertid inte EU:s uppgift att ha invändningar mot Indiens inrikespolitiska angelägenheter.

Föredraganden anmärker bland annat på den indiska byråkratin, på den offentliga sektorns utformning och på den indiska centralregeringens regionalpolitik.

Junilistans värnar om nationellt självbestämmande och suveränitet, oavsett om det gäller en medlemsstat eller vilken annan stat som helst i världen. Därför har vi röstat nej till betänkandet.

För övrigt utesluter vi heller inte att Indien kan ha synpunkter på EU:s handels- och jordbrukspolitik.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. O importante relatório sobre as relações entre a UE e a Índia contempla uma multiplicidade de aspectos, por vezes contraditórios.

Apesar de conter pontos que suscitam preocupações que partilhamos, o relatório enquadra-se na perspectiva da liberalização do comércio mundial no quadro da OMC ou através da proliferação de acordos bilaterais ou multilaterais de livre comércio, aliás no quadro de concorrência e articulação com os EUA, o que claramente rejeitamos.

O relatório defende a designada "Agenda de Desenvolvimento de Doha" e o avanço das negociações - que actualmente se encontram num impasse - para a liberalização do comércio e dos mercados a nível mundial.

O relatório, uma vez mais, insiste nas exigências da UE ao instar a Índia e o G20 a "compreenderem" (???) que "uma proposta europeia no domínio da agricultura deve ser seguida por uma proposta razoável do G20 no domínio do acesso ao mercado para os produtos não agrícolas e os serviços", o que é inaceitável.

Daí o nosso voto contra.

 

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), schriftlich. Ich stimme für den Bericht von Sajjad Karim über die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen EU/Indien. Für mich haben die sehr wichtigen sozialen Aspekte Eingang gefunden, und auch die sozialen Klüfte zwischen Arm und Reich, Süd/West und Nord/Ost wurden thematisiert. Besonders möchte ich die Bedeutung der IAO für alle indischen Arbeitnehmer hervorheben. Obwohl im Bericht gefordert wird, dass ausländische Investoren ihre politische Verantwortung durch Anwendung der grundlegenden Arbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation wahrnehmen sollen, möchte ich betonen, dass diese selbstverständlich auch für indische Arbeitgeber Geltung haben sollten und im Sinne der Arbeitnehmer angewandt werden müssen, um kohärente Strukturen innerhalb Indiens zu schaffen, damit Unausgewogenheiten ausgeglichen werden und die Arbeitsqualität erhöht wird.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. O relatório de iniciativa em questão tem o importante mérito de nos recordar a importância para o nosso futuro de uma estratégia adequada no relacionamento com a Índia. O conceito de BRICs é um conceito importante para compreender a situação actual da economia mundial, mas não nos pode fazer crer que o Brasil, a Rússia, a China ou a Índia são países em relação aos quais devemos desenvolver estratégias idênticas. Pelo contrário.

O nosso relacionamento com estes países deve ser reflectido do ponto de vista estratégico para que o resultado da globalização, do desenvolvimento económico e do crescimento do comércio mundial sejam factores de prosperidade para todos - ou para o maior número possível, pelo menos, o que implica estratégias distintas. A Índia democrática e populosa é diferente da China não democrática mas populosa ou da Rússia nossa vizinha.

Se queremos ser um projecto de sucesso, uma das nossas prioridades deve consistir em pensar o nosso futuro à luz do desenvolvimento desses países e desenhar estratégias adequadas para o relacionamento com cada um deles, sendo que o caso da Índia é o que reveste de maior importância. Em termos geográficos, políticos e económicos, a sua situação merece uma atenção especial, na previsão de que, no futuro, será um importante aliado.

 
  
  

Rapport: Breyer (A6-0254/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Hynek Fajmon (PPE-DE). – Vážený pane předsedo, dámy a pánové, poslanci ODS České republiky dnes svými hlasy odmítli podpořit zprávu Hiltrud Breyer o vyhlídkách žen v mezinárodním obchodě. Tato zpráva je levicovou feministickou agitací, která nemůže přinést nic dobrého. Zcela odmítáme tezi o rovnosti pohlaví a všechny požadavky, které z tohoto chybného přístupu k lidské společnosti vyplývají. My pohlížíme na lidi jako na individuální občany s individuálními právy a svobodami garantovanými státy a nikoliv jako na kolektivní pohlavím determinované skupiny s kolektivními právy. Rovnost občanů před zákonem je ve všech státech Unie již dávno realitou, všechny ženy i muži mají ve státech Unie svobodu a různým způsobem ji dle svého vlastního uvážení využívají např. i tak, že se ženy více věnují dětem než muži. Požadavek rovnosti pohlaví je v přímém rozporu se svobodou, proto v žádném případě nemůžeme podporovat zavádění kvót pro ženy v orgánech akciových společností, jak žádá předložená zpráva. Jsme rovněž na rozdíl od autorky zprávy přesvědčeni o tom, že liberalizace světového obchodu přináší mužům i ženám na celém světě nové příležitosti k uplatnění a větší prosperitu. Z těchto důvodů jsme hlasovali proti zmíněné zprávě.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark och Anna Ibrisagic (PPE-DE), skriftlig. Vi har röstat nej till betänkandet om kvinnors framtidsutsikter i den internationella handeln.

Fri handel ger ökat välstånd och minskad fattigdom. De senaste decennierna har globaliseringen lett till dramatiska förbättringar av människors, inte minst kvinnors och barns, levnadsstandard. Fri handel skapar fler formella anställningar och i motsats till vad som hävdas i betänkandet ger fri handel även kvinnor med informella anställningar ökad trygghet och en väg ut ur fattigdomen.

I betänkandet ligger fokus på form istället för innehåll. Jämställdhet är viktigt, inte minst i arbetslivet, där en egen lön är ett starkt bidrag till kvinnors oberoende och självständighet. Mer globalisering, inte utbyggda EU-institutioner, är rätt väg att öka kvinnors självständighet.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Votámos favoravelmente esta resolução dado que, apesar de algumas contradições, tem uma visão positiva da intervenção das mulheres e da luta contra a discriminação, designadamente no âmbito do comércio internacional.

No entanto, não podemos deixar de assinalar que se deveria ir mais longe na crítica à liberalização do comércio internacional e às suas consequências negativas para os povos de países menos desenvolvidos, com especial incidência nas mulheres e que se critica de uma forma especial a actuação do PPE, que procurou impedir uma visão mais progressista da luta pelos direitos das mulheres.

Dever-se-ia igualmente ter ido mais longe na crítica à acção nefasta das multinacionais, que utilizam o trabalho das mulheres num país enquanto não encontram outro onde podem ter lucros mais elevados, sem se preocuparem com as consequências no agravamento do desemprego e das condições de vida das mulheres.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE), par écrit. – J'ai refusé de participer au vote sur le rapport Breyer qui, à partir de la nécessaire promotion des femmes dans tous les domaines économiques, est devenu un fourre-tout, mélangeant le meilleur et surtout le pire.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. I voted in favour of this report, as it recognises the vital yet often overlooked role of women in supporting economies across the world. It finds that inequality continues to exist between women and men both within and outside the European Union in terms of their opportunities to pursue education and work. At the same time, the report draws attention to the important fact that so-called 'women’s work', including caring for the family and providing social care, has been traditionally unrecognised and unremunerated.

The fact is that women already contribute significantly in economic terms in both the public and private spheres. Many international trade and development policies have in the past failed to recognise the extent to which women in developing countries engage in income-related activities and control the household budget. I therefore welcome and support calls for policies to encourage greater economic participation by women with the aim of further improving their status and boosting their income and assets. I also support the report’s recommendation that EU Member States should follow Norway’s example in providing for a 40% quota in female representation on the boards of its joint-stock companies.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (UEN), per iscritto. Il rapporto che esiste tra questioni di genere e scambi commerciali non ha solo una valenza economica, bensì riflette purtroppo una cultura presente in varie parti del mondo, dove la donna è ancora ai margini della società.

Nella relazione si afferma che l'espansione del commercio ha agevolato e accelerato l'ingresso delle donne nella moderna economia industriale. Permettetemi una considerazione: troppe volte le affermazioni di principio non corrispondono alla realtà, infatti l'imprenditoria femminile continua a trovare enormi difficoltà, anche perché spesso espressione della piccola e media impresa o distribuzione e dell'artigianato, settori sempre più colpiti dal processo di mondializzazione dei mercati, troppo spesso senza regole chiare e condivise.

Occorrono nei fatti più aiuti economici, ma anche più aiuti strutturali, per sostenere le donne nel mondo del lavoro e dell'impresa combattendo con forza quella pseudo cultura che vede i diritti sociali ed economici delle donne, sanciti dalla piattaforma di azione di Pechino, ignorati o addirittura etichettati come ostacoli.

Nonostante il nostro voto favorevole alla relazione, mi preme ricordare come il compito della politica e dell'azione dell'Unione sia quello di far fronte con proposte coraggiose agli aspetti negativi che penalizzano larghi strati di donne, soprattutto nei paesi più poveri, ma anche negli Stati dell'Unione.

 
  
MPphoto
 
 

  Lydia Schenardi (NI), par écrit. – Je dois féliciter ma collègue, Mme Breyer, pour son rapport. En effet, je ne peux qu'adhérer à ses conclusions qui préconisent, je cite: "d'opérer un changement radical des politiques commerciales de l'Union européenne". Il aura fallu un rapport de la commission des droits de la femme pour qu'enfin les droits des femmes, mais aussi de tous les travailleurs, soient pris en compte dans la mondialisation actuelle voulue et subie par Bruxelles.

C'est presque naïvement que le rapporteur semble découvrir que la pression concurrentielle dans une économie de plus en plus mondialisée conduit à la baisse des salaires, des frais d'exploitation, au chômage, aux délocalisations et aux fermetures d'entreprises. Les chiffres sont en effet très inquiétants: 70% des 1,3 milliard de personnes qui, à l'échelle mondiale, vivent dans la pauvreté sont des femmes.

Toutefois, je dois reconnaître qu'il est utile ici de souligner que l'inégalité entre les sexes, et tout particulièrement en Asie et en Afrique, où la femme est humiliée, bafouée et considérée comme inférieure à l'homme, engendre évidemment des difficultés dans le domaine économique, commercial, social et politique. Avant toute chose, il est bien évident que c'est le statut même de la femme qu'il faut revoir immédiatement dans tous ces pays où bien souvent c'est la loi coranique qui prévaut.

 
  
  

Rapport: Gueirrero (A6-0266/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Arlette Carlotti (PSE), par écrit. – Entre difficultés économiques, épuisement des stocks et contrôles tatillons, la pêche européenne va mal. Les pêcheurs de Méditerranée sont touchés de plein fouet. Il est grand temps que l'Union européenne tire les leçons de ce constat !

Ce rapport comporte plusieurs orientations positives, fruits de notre mobilisation commune avec les pêcheurs de ma région et du soutien de mon groupe politique. D'abord, il appelle la Commission européenne à "revoir sa copie" et à formuler des propositions plus concrètes et plus ambitieuses pour répondre à la gravité de la crise que traverse le secteur. Ensuite, il soutient les organisations professionnelles de pêcheurs et leur participation (cogestion) à l'application de la PCP et à l'amélioration de la gestion des ressources. Enfin, il intègre plusieurs de nos amendements visant à sauvegarder les pêches artisanales en Méditerranée.

À ce titre, je voterai pour ce rapport qui constitue un signal politique fort pour une politique ambitieuse de l'Union européenne.

J'aurais cependant souhaité que le Parlement européen aille plus loin en demandant un programme spécifique pour la pêche en Méditerranée. Notre amendement en ce sens a été rejeté. Nous n'en resterons pas là. Le combat continue aux côtés des pêcheurs de ma région.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. Com o presente voto o Parlamento Europeu confirmou as principais propostas já anteriormente aprovadas, por unanimidade, na Comissão de Pescas, com vista à melhoria da situação económica do sector das pescas, o que consideramos positivo.

São propostas há muito apresentadas pelos representantes do sector das pescas para fazer face à crise económica e social com que se confrontam, crise agora agravada pelo forte aumento do custo dos combustíveis.

Congratulamo-nos com a inclusão no texto final, por proposta nossa, da definição de uma clara prioridade aos recursos marinhos e à pesca, com um financiamento adequado, no Sétimo Programa-Quadro da Comunidade em matéria de investigação, desenvolvimento tecnológico e demonstração.

Como nos congratulamos igualmente que, apesar da pressão de deputados dos principais países ditos "contribuintes líquidos", como a Alemanha, tenha sido mantido o pedido de aumentar as verbas para o Fundo Europeu para as Pescas, num contexto, conforme tinha sido expresso na presente resolução, de insuficientes recursos para fazer face à execução de instrumentos da Política Comum das Pescas.

Cabe agora à Comissão avançar com iniciativas que as concretizem.

Contudo, lamentamos a eliminação do pedido de criação do seguro público para o sector das pescas para fazer face a situações imprevisíveis, quando este mesmo Parlamento o solicita para outros sectores como a agricultura.

 
  
MPphoto
 
 

  Διαμάντω Μανωλάκου (GUE/NGL), γραπτώς. – Ο κλάδος της αλιείας είναι σημαντικός τόσο στη διατροφική αλυσίδα, όσο και στην τοπική οικονομική ανάπτυξη περιοχών. Ειδικά σε περιοχές απομακρυσμένες, όπως είναι τα νησιά του Αιγαίου στην Ελλάδα, η επιβίωση εξαρτάται από την αλιεία συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη διατήρηση των τοπικών πολιτιστικών παραδόσεων.

Τα τελευταία χρόνια τα προβλήματα, ειδικά στην παράκτια αλιεία, είναι πολλά και σε αυτά συνέβαλαν η ΚΟΑ, τα προγράμματα απόσυρσης σκαφών, η μείωση τιμών πώλησης από τους ψαράδες -χωρίς αυτό να συνεπάγεται μείωση και για τους καταναλωτές- και η αύξηση του κόστους λόγω πετρελαίου. Αποτέλεσμα ο κλάδος να είναι σε κρίση, τα εισοδήματα να μειώνονται δραστικά και περιοχές να ερημώνουν.

Η ανακοίνωση της Κομισιόν εντοπίζει τη δυσχέρεια του κλάδου , ωστόσο οι λύσεις που προτείνει είναι μη βιώσιμες.

Όχι μόνο δεν λύνουν προβλήματα αλλά θα δημιουργήσουν ακόμη περισσότερα. Επιπλέον σε καμιά περίπτωση δεν προβλέπει ενισχύσεις που είναι αναγκαίες για τον κλάδο, όπως σωστά επισημαίνει ο εισηγητής.

Αντίθετα προτείνει "μείωση της αλιευτικής προσπάθειας" και "προσαρμογή του στόλου". Δηλαδή παύση της δραστηριότητας οδηγώντας σε ανεργία σημαντικό αριθμό μικρομεσαίων ψαράδων και τη συγκέντρωση του κλάδου σε λίγες μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτή η πολιτική της ΕΕ και των κυβερνήσεων είναι καταδικαστέα, γιατί δημιουργεί καρτέλ στους περισσότερους κλάδους, που εκμεταλλεύονται παραγωγούς και καταναλωτές.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Mulder (ALDE), schriftelijk. De VVD-fractie heeft voor het verslag Guerreiro gestemd aangezien wij als VVD achter de verbetering van de economische situatie in de visserijsector staan. Wij realiseren ons dat een groot gedeelte van de visserijsector de afgelopen jaren in economische onzekerheid zat, met name door de stijging van de brandstofprijzen. Maar wij zijn ook voorstander van een duurzame visserijsector. Daarom zijn wij tegen vernieuwing en modernisering van de vissersvloot als het geen duurzame vernieuwingen betreft. Ook zijn wij tegen uitkering van een compensatievergoeding omdat je de visserijsector op deze manier kunstmatig in stand houdt.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain (UEN), in writing. I welcome this Commission communication, which recognises the tough economic climate that the EU fishing industry has to contend with.

It is very well to say that the scrapping of vessels and the removal of extra capacity will lead to increased profitability, whereas in reality many a coastal community has been devastated by such a move. This is as true for the coastal community of the Algarve in Portugal, which we visited a few weeks ago, as it is for traditional fishing communities on the island of Ireland.

I accept that a balance between fish resources and fleet numbers needs to be gained, but I do not accept that this should be at the expense of small fishing fleets, which account for over 80% of the European fleet. We need a level playing field for conservation measures taken against small fishing fleets and those taken against deep-sea fishing.

I believe the CFP has not been successful as a Community instrument in protecting those traditional fishing fleets and the communities to which they belong, and it is time to change the policy to achieve a better balance.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (PSE), in writing. The report acknowledges the economic difficulties facing the sector. However, to maintain a consistent position on the major problems facing the fishing industry – over-capacity and over-fishing – the EPLP wishes to record its disagreement with the position adopted by the report on four issues:

1. Scrapping and decommissioning – the EPLP believes that this should be an option within strategies to deal with fisheries over-capacity.

2. Proposed increase in de minimis aid, payments that can be paid to the fishing industry for measures that would otherwise be deemed to distort competition or increase capacity – the report called for an increase to raise the level to EUR 100 000. The Commission suggested EUR 30 000 and the EPLP advocates a more cautious approach.

3. Engine replacement and the European Fisheries Fund – the report has been overtaken by the compromise agreement on the EFF but the EPLP maintains its view that there should not be subsidy for vessels or engine replacement.

4. Subsidy/compensation mechanisms – the report suggests these but does not acknowledge the role this plays in fuelling over-capacity in fishing.

 
  
  

Rapport: Miguélez Ramos (A6-0263/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. O presente relatório solicita à Comissão que compatibilize as regras para a pesca do tubarão com a realidade da pesca comunitária, nomeadamente quanto à percentagem do peso limite - actualmente 5% - de barbatanas relativamente ao peso vivo das capturas.

Este limite transferido da realidade dos EUA não se adequa a espécies pescadas por países da União Europeia, nomeadamente a tintureira, espécie maioritariamente capturada pela frota nacional nas águas açorianas.

Neste sentido concordamos com a relatora quando propõe a subida deste limite para 6,5%, de acordo com os estudos científicos existentes e com os pedidos de diversos Estados-Membros que vêem as suas frotas afectadas pelo presente impasse da Comissão. Situação esta já referenciada no próprio ICCAT.

No caso português estão em causa 11 navios palangreiros para a pesca do espadarte e espécies pelágicas, onde se aplica o rácio dos 5%.

Tento em conta, até por propostas de alteração apresentadas, que existe alguma contradição entre pareceres científicos e técnicos, pensamos que é necessário realizar um fórum técnico, com a participação de cientistas e profissionais do sector, para se chegar a um consenso científico e clarificar a necessidade de alterar o nível do limite fixado e o grau de alteração.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (PSE), in writing. The EPLP warmly welcomed Council Regulation (EC) No 1185/2003 on the removal of shark fins on vessels as important for fish conservation purposes. The regulation is designed to prevent shark finning where shark carcasses are thrown overboard after high-value shark fins have been removed. The practice of shark finning is known to endanger the survival of several shark species.

Against this background the EPLP is appalled and disappointed that the Miguélez Ramos report before us threatens to increase shark finning. Paragraph 5 of the report requests an increase of the 5% fin to live weight ratio to 6.5%, particularly for blue sharks. Paragraph 3 of the report incorrectly implies that ICES and ICATT support an increase in the fins to live weight ratio for the blue shark. A paper was submitted to ICES in 2005, but ICES has not considered this paper or issued an opinion. Likewise in ICATT where scientists have reviewed fin to carcass ratios but have not recommended an increase of the fin to carcass ratio.

The EPLP supported those amendments which would help to get rid of the barbaric practice of shark finning.

- Amendment 1 which would suspend any change in the fin to carcass ratio pending a review; (…)

(Abbreviated in accordance with Rule 163(1) of the Rules of Procedure)

 
  
  

Rapport: Ransdort (A6-0216/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE), par écrit. – J'ai voté pour le rapport Ransdorf parce qu'il souligne l'importance des nanosciences et nanotechnologies dans des domaines aussi divers que la médecine, la chirurgie, l'énergie, l'électronique, la métallurgie etc. Mais j'ai voté contre les amendements des Verts et contre certains paragraphes qui, sous prétexte de principe de précaution, veulent faire croire que les nanotechnologies sont dangereuses, parce que manipulant le plus petit, les atomes, les molécules. C'est ridicule. Là où les Américains voient des opportunités, les Européens veulent d'abord se prémunir contre tout risque imaginable !

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), par écrit. – L'apparition de nouvelles sciences suscite toujours son lot de ferveur, d'espoir, d'interrogation voire d'opposition. Les nanotechnologies: les sciences qui s’intéressent aux objets ayant la dimension de l'atome, ne dérogent pas à la règle!

En tant que députée libérale, je suis naturellement portée à soutenir le travail des chercheurs sur les nanosciences et la maîtrise de l’assemblage des atomes. Une révolution derrière laquelle se cache un immense potentiel d’applications technologiques dans des objets aussi divers que les véhicules, les aliments, les médicaments et la médecine régénérative.

Il faut renforcer la position de l'Europe en matière de nanotechnologie par rapport à la concurrence mondiale. Des budgets doivent être débloqués en plus des 610 millions d'euros par an du 7ème PCRD! Il est également essentiel d'apporter des réponses claires aux citoyens qui s'inquiètent de l'éventuelle toxicité des nanoparticules pour l'environnement, la chaîne alimentaire et l'organisme.

L'adhésion citoyenne ne se décrète pas, elle se mérite et demande pédagogie, patience et transparence. C'est pourquoi, l'Union et les États membres doivent éviter de réitérer ici les erreurs commises dans le dossier OGM, où l'opacité dans l'information et les actions ont entraîné méfiance et rejet d'un grand nombre de citoyens européens en une science pourtant prometteuse!

 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov