Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Istungi stenogramm
Neljapäev, 28. september 2006 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid (vaata protokolli)
 3.Assigneeringute ümberpaigutamine (vaata protokolli)
 4.Nanoteadused ja nanotehnoloogiad (2005-2009) (arutelu)
 5.ELi abi suurendamine ja tõhustamine: 2006. aasta abi tõhususe pakett (arutelu)
 6.Nõukogu ühiste seisukohtade edastamine (vaata protokolli)
 7.Hääletused
  7.1.ELi abi suurendamine ja tõhustamine: 2006. aasta abi tõhususe pakett (hääletus)
  7.2.Põhjamere lesta- ja merikeelevaru püük (hääletus)
  7.3.Mahepõllundustootmine, põllumajandustoodete ja toiduainete märgistamine (hääletus)
  7.4.GALILEO (hääletus)
  7.5.Ühine sisserände poliitika (hääletus)
  7.6.Olukord Darfuris (hääletus)
  7.7.ELi majandus- ja kaubandussuhted Indiaga (hääletus)
  7.8.Naiste tulevikuväljavaated rahvusvahelises kaubanduses (hääletus)
  7.9.Kalapüügisektori majandusliku olukorra parandamine (hääletus)
  7.10.Haiuimede eemaldamine laevade pardal (hääletus)
  7.11.Nanoteadused ja nanotehnoloogiad (2005-2009) (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vaata protokolli)
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vaata protokolli)
 11.Järgmise osaistungjärgu päevakord (vaata protokolli)
 12.Aasia ja Euroopa riikide (ASEM) tippkohtumine (Helsingi, 10-11. september 2006) (arutelu)
 13.Tulevased meetmed patentide valdkonnas (arutelu)
 14.Teatud dokumente puudutavad otsused (vaata protokolli)
 15.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116) (vaata protokolli)
 16.Kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116) (vaata protokolli)
 17.Istungil vastuvõetud tekstide edastamine (vaata protokolli)
 18.Järgmiste istungite ajakava (vaata protokolli)
 19.Istungjärgu vaheaeg
 LISA (Kirjalikud vastused)
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (510 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika