Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 28 september 2006 - StraatsburgUitgave PB
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken: zie notulen
 3.Kredietoverschrijvingen: zie notulen
 4.Nanowetenschappen en nanotechnologieën (2005-2009) (debat)
 5.Het pakket 2006 inzake de doeltreffendheid van de bijstand van de EU (debat)
 6.Bekendmaking gemeenschappelijke standpunten van de Raad: zie notulen
 7.Stemmingen
  7.1.Het pakket 2006 inzake de doeltreffendheid van de bijstand van de EU (stemming)
  7.2.Bevissing van de schol- en tongbestanden in de Noordzee (stemming)
  7.3.Biologische productiemethode en aanduidingen op landbouwproducten en levensmiddelen (stemming)
  7.4.GALILEO (stemming)
  7.5.Gemeenschappelijke immigratiepolitiek (stemming)
  7.6.Situatie in Darfur (stemming)
  7.7.Economische en handelsbetrekkingen van de EU met India (stemming)
  7.8.Vooruitzichten van de vrouw in de internationale handel (stemming)
  7.9.Verbetering economische situatie van de visserijsector (stemming)
  7.10.Het afsnijden van haaienvinnen aan boord van vaartuigen (stemming)
  7.11.Nanowetenschappen en nanotechnologieën (2005-2009) (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 11.Agenda van de volgende vergaderperiode: zie notulen
 12.ASEM-Top (Helsinki, 10-11 september 2006) (debat)
 13.Toekomstige acties op het vlak van octrooien (debat)
 14.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 15.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het reglement)
 16.Schriftelijke verklaringen (artikel 116): zie notulen
 17.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 18.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 19.Onderbreking van de zitting
 ANNEX (Schriftelijke antwoorden)
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (482 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (978 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid