Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Czwartek, 28 września 2006 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów: patrz protokół
 3.Przesunięcie środków: patrz protokół
 4.Nanonauka i nanotechnologie (2005-2009) (debata)
 5.Zwiększenie i poprawa pomocy UE: działania na rzecz skutecznej pomocy w roku 2006 (debata)
 6.Komunikat nt. wspólnych stanowisk Rady: patrz protokół
 7.Głosowanie
  7.1.Zwiększenie i poprawa pomocy UE: działania na rzecz skutecznej pomocy w roku 2006 (głosowanie)
  7.2.Połowy gładzicy i soli na Morzu Północnym (głosowanie)
  7.3.Produkcja i znakowanie produktów ekologicznych (głosowanie)
  7.4.GALILEO (głosowanie)
  7.5.Wspólna polityka imigracyjna (głosowanie)
  7.6.Sytuacja w Darfurze (głosowanie)
  7.7.Stosunki gospodarcze i handlowe z Indiami (głosowanie)
  7.8.Perspektywy kobiet w handlu międzynarodowym (głosowanie)
  7.9.Poprawa sytuacji ekonomicznej w sektorze rybołówstwa (głosowanie)
  7.10.Obcinanie płetw rekinom na pokładach statków (głosowanie)
  7.11.Nanonauka i nanotechnologie (2005-2009) (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 9.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 10.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 11.Porządek dzienny kolejnej sesji miesięcznej (patrz: protokół)
 12.Szczyt ASEM (Helsinki, 10-11 września 2006 r.) (debata)
 13.Przyszłe działania w dziedzinie patentów (debata)
 14.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 15.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 116 Regulaminu): patrz protokół
 16.Oświadczenia pisemne (art. 116 Regulaminu): patrz protokół
 17.Przekazanie tekstów przyjętych na niniejszym posiedzeniu: patrz protokół
 18.Kalendarz kolejnych posiedzeń: patrz protokół
 19.Odroczenie sesji
 ZAŁĄCZNIK (Odpowiedzi pisemne)
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (510 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności