Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 28. septembra 2006 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 3.Presun finančných prostriedkov: pozri zápisnicu
 4.Nanovedy a nanotechnológie (2005 -2009) (rozprava)
 5.Zvýšiť a zlepšiť pomoc Európskej únie: opatrenia pre účinnú pomoc 2006 (rozprava)
 6.Oznámenie spoločných pozícií Rady: pozri zápisnicu
 7.Hlasovanie
  7.1.Zvýšiť a zlepšiť pomoc Európskej únie: opatrenia pre účinnú pomoc 2006 (hlasovanie)
  7.2.Rybolov využívajúci zásoby platesy a morského jazyka v Severnom mori (hlasovanie)
  7.3.Ekologická výroba, označenia poľnohospodárskych výrobkov a potravín (hlasovanie)
  7.4.GALILEO (hlasovanie)
  7.5.Spoločná imigračná politika (hlasovanie)
  7.6.Situácia v Darfúre (hlasovanie)
  7.7.Hospodárske a obchodné vzťahy Európskej únie s Indiou (hlasovanie)
  7.8.Perspektívy žien pôsobiacich v medzinárodnom obchode (hlasovanie)
  7.9.Zlepšenie hospodárskej situácie v odvetví rybného hospodárstva (hlasovanie)
  7.10.Odstraňovanie plutiev žralokov na palube plavidiel (hlasovanie)
  7.11.Nanovedy a nanotechnológie (2005 -2009) (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 11.Program nasledujúcej schôdze: pozri zápisnicu
 12.Samit ASEM (Helsinki, 10. - 11. septembra 2006) (rozprava)
 13.Budúce akcie v oblasti patentov (rozprava)
 14.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 15.Písomné vyhlásenia zapísané v registri (článok 116 rokovacieho poriadku): viď zápisnicu
 16.Písomné vyhlásenia (článok 116 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 17.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 18.Termíny nasledujúcich schôdzí: pozri zápisnicu
 19.Prerušenie zasadania
 PRÍLOHA (Písomné odpovede)
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (510 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia