Ευρετήριο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
PDF 1145k
Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2006 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ
1. Έναρξη της συνεδρίασης
 2. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3. Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4. Νανοεπιστήμες και νανοτεχνολογίες (2005-2009) (συζήτηση)
 5. Περισσότερη και καλύτερη συνεργασία: η δέσμη μέτρων 2006 για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας της ΕΕ (συζήτηση)
 6. Διαβίβαση των κοινών θέσεων του Συμβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7. Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1. Περισσότερη και καλύτερη συνεργασία: η δέσμη μέτρων 2006 για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας της ΕΕ (ψηφοφορία)
  7.2. Αλιεία των αποθεμάτων ευρωπαϊκής χωματίδας και γλώσσας στη Βόρειο Θάλασσα (ψηφοφορία)
  7.3. Βιολογικός τρόπος παραγωγής γεωργικών προϊόντων και σχετικές ενδείξεις στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής (ψηφοφορία)
  7.4. GALILEO (ψηφοφορία)
  7.5. Κοινή πολιτική μετανάστευσης (ψηφοφορία)
  7.6. Κατάσταση στο Νταρφούρ (ψηφοφορία)
  7.7. Οικονομικές και εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με την Ινδία (ψηφοφορία)
  7.8. Οι προοπτικές των γυναικών στο διεθνές εμπόριο (ψηφοφορία)
  7.9. Βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του τομέα της αλιείας (ψηφοφορία)
  7.10. Αφαίρεση πτερυγίων καρχαρία επί των σκαφών (ψηφοφορία)
  7.11. Νανοεπιστήμες και νανοτεχνολογίες (2005-2009) (ψηφοφορία)
 8. Αιτιολογήσεις ψήφου
 9. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10. Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11. Ημερήσια διάταξη της επόμενης περιόδου συνόδου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12. Διάσκεψη Κορυφής του ASEM (Ελσίνκι, 10/11 Σεπτεμβρίου 2006) (συζήτηση)
 13. Μελλοντική δράση στον τομέα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (συζήτηση)
 14. Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15. Γραπτές δηλώσεις που εγγράφονται στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16. Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 116 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18. Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19. Διακοπή της συνόδου
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Γραπτές απαντήσεις)


  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. JACEK EMIL SARYUSZ-WOLSKI
Αντιπροέδρου

 
1. Έναρξη της συνεδρίασης
  

(Η συνεδρίαση αρχίζει στις 10.05)

 

2. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

3. Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

4. Νανοεπιστήμες και νανοτεχνολογίες (2005-2009) (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την έκθεση (A6-0216/2006) του κ. Ransdorf, εξ ονόματος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, σχετικά με τις νανοεπιστήμες και τη νανοτεχνολογία: σχέδιο δράσης για την Ευρώπη 2005-2009 [2006/2004(INI)].

 
  
MPphoto
 
 

  Miloslav Ransdorf (GUE/NGL), εισηγητής. – (CS) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, παίρνω τον λόγο σχετικά με το ζήτημα της νανοτεχνολογίας με φόβο ως κάποιον βαθμό, διότι διαπιστώσαμε ότι τα αρχικά σχέδια στον τομέα αυτόν δεν έχουν εκπληρωθεί, όσον αφορά τον προϋπολογισμό. Είδαμε τις δαπάνες να μειώνονται κατά 38% και, παρότι στο τελευταίο πρόγραμμα-πλαίσιο υπήρχε σημαντική αύξηση από 140 εκατ. ευρώ σε 600 εκατ. ευρώ, αυτός ο αριθμός εξακολουθεί να είναι μικρός σε σχέση με ό,τι θα θέλαμε, ειδικότερα δεδομένης της δυναμικότητας της ΕΕ στον τομέα αυτό. Είμαστε ακόμα σε πολύ καλή θέση στον τομέα της θεμελιώδους έρευνας και δημοσίευσης – η ΕΕ είναι μπροστά από τις ΗΠΑ στον τομέα αυτό. Ωστόσο, όσον αφορά τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας το παγκόσμιο μερίδιο των ΗΠΑ είναι 42%, ενώ η ΕΕ βρίσκεται στο 36%. Έχουμε επίσης δει ότι όταν πρόκειται για την είσοδο προϊόντων στην αγορά, η ΕΕ κινείται πιο αργά. Οι ομοσπονδιακές δαπάνες των ΗΠΑ είναι περίπου ισοδύναμες με εκείνες ολόκληρης της ΕΕ στον τομέα των νανοτεχνολογιών και νανοεπιστημών και τα μεμονωμένα κράτη μέλη έχουν άνισα επίπεδα δαπανών. Μάλιστα η Ιρλανδία μόνο δαπανά περισσότερα κατά κεφαλή πληθυσμού από ό,τι οι ΗΠΑ.

Θα ήθελα να τονίσω το γεγονός ότι σφυγμομετρήσεις που διεξήχθησαν το 2001, σε δείγμα 16 000 ατόμων, έδειξαν ότι πολύ λίγα άτομα στην ΕΕ είναι ενημερωμένα σχετικά με τις νανοτεχνολογίες. Σχετικά με αυτό, θα ήθελα να αναφέρω δύο σημαντικούς ακαδημαϊκούς. Ο πρώτος είναι ο Γιόχαν Βόλφγκανγκ φον Γκαίτε. Στον Φάουστ, ο Μεφιστοφέλης λέει: «Περιφρόνησε τη λογική και την επιστήμη, και είσαι δικός μου, όλος δικός μου». Δεν θα ήθελα να πάρω την ίδια θέση με τον Μεφιστοφέλη, αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να προειδοποιήσω κατά των περικοπών των δαπανών στον τομέα αυτό σε σύγκριση με άλλες χώρες. Ο άλλος σημαντικός ακαδημαϊκός που θα ήθελα να αναφέρω –και ελπίζω ότι αυτό θα τον χαροποιήσει, παρότι δεν είναι εδώ σήμερα– είναι ο Γκίντερ Φερχόιγκεν, ο οποίος ανέφερε την περασμένη εβδομάδα τις δέκα προτεραιότητες για την Ένωση στον τομέα αυτό, μία εκ των οποίων είναι φυσικά η προετοιμασία εργατικού δυναμικού, δηλαδή, η επένδυση στην εκπαίδευση του κοινού έτσι ώστε να είναι έτοιμο για τις νέες τεχνολογίες. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε χωρίς αυτές τις αλλαγές, επειδή η κοινή γνώμη στην ΕΕ συχνά δεν τίθεται υπέρ αυτών των τεχνολογιών. Ορισμένα ζητήματα ασφάλειας φυσικά μεγαλοποιούνται, όπως για παράδειγμα ορισμένες προταθείσες τροπολογίες που κατατέθηκαν στην έκθεση αυτή από την Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία. Οι τροπολογίες 3 και 6, για παράδειγμα θα συνεπάγοντο την πραγματική κατάρρευση ενός ολόκληρου πλαισίου προόδου στην έρευνα όσον αφορά τις νανοεπιστήμες και τις νανοτεχνολογίες στο πλαίσιο του Έβδομου Προγράμματος Πλαισίου. Είναι απαράδεκτο ένα ολόκληρο σύνθετο πρόγραμμα έρευνας να καταργείται με την αιτιολογία ότι μπορούν να γίνουν επενδύσεις μόνο σε τομείς όπου δεν εκτίθενται οι άνθρωποι και το περιβάλλον. Πιστεύω ότι πρέπει να παρέχονται ασφαλιστικές δικλείδες στο κοινό της Ευρώπης, στους ευρωπαίους πολίτες, αλλά δεν είναι δυνατόν να εξαλείψουμε ένα ολόκληρο σύνθετο πρόγραμμα έρευνας.

Επιτρέψτε μου να πω ότι είναι ζωτικής σημασίας να τονιστούν οι κοινωνικές πτυχές των νανοτεχνολογιών. Είναι μια τεράστια ευκαιρία δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, αύξησης των επενδύσεων σε ανθρώπινους πόρους και ενίσχυσης ολόκληρου του τομέα της ιατρικής και των επιστημών υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, οι νανοτεχνολογίες αποτελούν μια τεράστια ευκαιρία. Η εμβέλειά τους είναι αντίστοιχη με εκείνη της μικροηλεκτρονικής στην δεκαετία του 1960, του 1970 και του 1980. Όπως ακριβώς η μικροηλεκτρονική, οι νανοτεχνολογίες διεισδύουν σε κάθε τομέα της ζωής των ανθρώπων. Έχουν τεράστιες συνέπειες στον τομέα της ενέργειας, για παράδειγμα, όσον αφορά τις δυνατότητες για νέα ελαφρύτερα, πιο αξιόπιστα και πιο ανθεκτικά υλικά. Η ζήτηση για υλικά και ενέργεια μπορεί να μειωθεί σημαντικά μέσω της χρήσης των νανοτεχνολογιών. Αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι η πρόκληση στην οποία πρέπει να ανταποκριθούμε στο εξής, ώστε να διασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα θα παραμείνει ανταγωνιστική στο παγκόσμιο στερέωμα.

Κυρίες και κύριοι, αυτές είναι οι εισαγωγικές μου παρατηρήσεις και αναμένω με ενδιαφέρον τη συζήτηση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Potočnik και τον κ. Verheugen από την Επιτροπή, τα μέλη της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, καθώς και τον κ. Renzo Tomellini, επικεφαλής της μονάδας νανοεπιστημών και νανοτεχνολογιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Potočnik, Επιτροπή. (EN) Κύριε Πρόεδρε, βρίσκομαι εδώ σήμερα για να μιλήσω για το μεγάλο θέμα των μικρών τεχνολογιών. Πριν από πάνω από 2000 χρόνια, ο αρχαίος έλληνας πολιτικός Δημοσθένης είπε: «Οι μικρές ευκαιρίες είναι συχνά η αρχή μεγάλων επιχειρήσεων». Πιστεύω πως είχε δίκιο. Και εννοώ την επιχείρηση με κάθε έννοια της λέξης – όχι μόνο ως κερδοσκοπική δραστηριότητα, αλλά ως σχέδιο και ως ταξίδι ανακάλυψης.

Η νανοτεχνολογία έχει ήδη δείξει ότι είναι πολλά υποσχόμενη. Όχι μόνο προσφέρει νέες λύσεις σε πολλά τρέχοντα προβλήματα, αλλά επίσης, με τις νέες ευκαιρίες που ανοίγει για καινοτομία, δίνει ώθηση στην οικονομία και δημιουργεί θέσεις εργασίας.

Η νανοτεχνολογία κάνει ήδη τη διαφορά σε πολλούς τομείς. Για παράδειγμα, συμβάλλει στην ανάπτυξη νέων ιατρικών θεραπειών για σοβαρές ασθένειες όπως οι όγκοι στον εγκέφαλο και η νόσος Αλτσχάιμερ· βοηθά το περιβάλλον με πιο αποτελεσματικούς καταλύτες, καλύτερες μπαταρίες και πιο αποδοτικές πηγές φωτισμού και συμβάλλει στη δημιουργία μικρότερων, ελαφρύτερων και πιο αποδοτικών υλικών, εξαρτημάτων και συστημάτων. Η νανοτεχνολογία, όμως, θα μπορούσε επίσης να παράσχει τεράστια συμβολή σε μείζονες παγκόσμιες προκλήσεις όπως η αντιμετώπιση των απειλών για το περιβάλλον, η καλύτερη εκμετάλλευση των πόρων με δημιουργία λιγότερων απορριμμάτων και η βελτίωση των τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας.

Η Ευρώπη σήμερα βρίσκεται σε ηγετική θέση στον κόσμο, εν μέρει χάρη στο πρόγραμμα-πλαίσιο της Επιτροπής. Η ευρωπαϊκή βιομηχανία θα πρέπει τώρα να δρέψει τα οφέλη αυτής της γνώσης μέσω καινοτόμων προϊόντων και διεργασιών. Όμως, για να συνεχίσουμε, χρειάζεται να δράσουμε σε αρκετά μέτωπα, τα οποία σκιαγραφούνται στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Νανοεπιστήμες και νανοτεχνολογίες: σχέδιο δράσης για την Ευρώπη, 2005-2009». Τα μέτωπα αυτά περιλαμβάνουν την ανάγκη αύξησης των επενδύσεων, ενίσχυσης της διατομεακότητας, δημιουργίας των αναγκαίων υποδομών, διεύρυνσης των ανθρώπινων πόρων και ενθάρρυνσης των καινοτομιών.

Έχει ήδη σημειωθεί αρκετή πρόοδος στην υλοποίηση του σχεδίου δράσης: η χρηματοδότηση της Επιτροπής για έρευνα στις νανοεπιστήμες και τις νανοτεχνολογίες αυξάνεται σταθερά και το 2005 ανήλθε σε περίπου 470 εκατ. ευρώ. Στην πραγματικότητα, η Επιτροπή αποτελεί σήμερα τον μεγαλύτερο ανεξάρτητο φορέα δημόσιας χρηματοδότησης του κόσμου για τη νανοτεχνολογία. Πέρυσι κάλυψε το 30% της δημόσιας χρηματοδότησης για την έρευνα στη νανοτεχνολογία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τη διάρκεια του Έβδομου Προγράμματος-Πλαισίου αναμένονται σημαντικές αυξήσεις της χρηματοδότησης. Η Επιτροπή πρότεινε διεύρυνση της χρηματοδότησης για τη νανοτεχνολογία, με νέα έμφαση στην ανάπτυξη υποδομών και σχεδίων για την αξιολόγηση των κινδύνων της νανοτεχνολογίας για τους ανθρώπους και το περιβάλλον. Αυτός είναι βασικός τομέας, διότι, εκτός από τα οφέλη, πρέπει να αναγνωρίσουμε και τους δυνητικούς κινδύνους. Οι κίνδυνοι αυτοί πρέπει να αξιολογηθούν προσεκτικά. Έχουν ήδη εκφραστεί κάποιες ανησυχίες σχετικά με τις νέες εφαρμογές.

Το σχέδιο δράσης αναφέρεται και σε αυτές. Ειδικά προγράμματα και διαφημίσεις σε πολλές γλώσσες θα παράσχουν πληροφόρηση και επικοινωνία. Υπάρχουν σχέδια για την προσέλκυση του κοινού – παρουσίαση και των δύο όψεων του νομίσματος, ενημερωτικά φυλλάδια που εξηγούν πώς λειτουργεί η νανοτεχνολογία, ακόμη και DVD που εξηγούν τα ζητήματα με απλούς όρους για τα παιδιά. Επιπροσθέτως, η Ευρωπαϊκή Ομάδα για τη Δεοντολογία της Επιστήμης και των Νέων Τεχνολογιών επεξεργάζεται αυτόν τον καιρό μια γνωμοδότηση σχετικά με τη δεοντολογία της νανοϊατρικής, η οποία αναμένουμε ότι θα υποβληθεί σύντομα στον κ. Barroso.

Η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να εξασφαλίσει μια ισορροπημένη προσέγγιση. Αυτό που προέχει είναι να έχουμε ένα υψηλό επίπεδο δημόσιας υγείας, ασφάλειας και προστασίας των καταναλωτών και του περιβάλλοντος. Για να επιτευχθεί αυτό, στην Ευρώπη χρειάζεται να αναγνωρίσουμε τις ανησυχίες για την ασφάλεια, να συλλέξουμε δεδομένα για την αξιολόγηση των επιπτώσεων του προϊόντος στην υγεία και το περιβάλλον και να δράσουμε στο νωρίτερο δυνατό στάδιο μέσω προσαρμογών, όπου χρειάζεται, των διαδικασιών αξιολόγησης των κινδύνων της νανοτεχνολογίας.

Αυτόν τον καιρό η Επιτροπή εξετάζει επίσης την ευρωπαϊκή νομοθεσία που εφαρμόζεται στη νανοτεχνολογία. Αξιολογούμε πόσο επαρκής και πόσο κατάλληλη είναι η νομοθεσία αυτή για να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη χρήση των νανοτεχνολογιών. Χρειάζεται επίσης να εξετάσουμε τα πιθανά κανονιστικά ζητήματα.

Τέλος, συμμετέχουμε ενεργά σε πολλά διεθνή φόρουμ, όπου εξετάζουμε τα νέα ζητήματα και προσπαθούμε να αναπτύξουμε έναν κώδικα ορθής συμπεριφοράς.

Παρατηρώ με μεγάλη χαρά ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μέσω της έκθεσης του κ. Ransdorf, αναγνωρίζει πλήρως τον σημαντικό ρόλο που θα διαδραματίσουν οι νανοεπιστήμες και οι νανοτεχνολογίες και επικροτεί το σχέδιο δράσης της Επιτροπής. Βρίσκω πολύ θετικό το γεγονός ότι η έκθεση ζητεί αύξηση των δημόσιων επενδύσεων στη σχετική έρευνα και ανάπτυξη και, ιδιαίτερα, στην ανάπτυξη των συναφών υποδομών και της νανοϊατρικής. Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι τονίζει τη σημασία της δημιουργίας του σωστού κλίματος για την καινοτομία στην Ευρώπη, καθώς και το ότι υπογραμμίζει την σημασία της διεθνούς «έκφρασης με μια φωνή» σε αυτό το πολλά υποσχόμενο ερευνητικό πεδίο. Χαίρομαι πολύ που βλέπω ότι η έκθεση υποστηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό από τις τρεις κοινοβουλευτικές επιτροπές που τη συζήτησαν.

Τελειώνοντας, ελπίζω να σας έδωσα μια σύντομη σκιαγράφηση της ισορροπημένης και διευρυνόμενης πολιτικής της Επιτροπής για τις νανοεπιστήμες και τις νανοτεχνολογίες. Εάν συνεργαστούμε, μπορούμε να ωφεληθούμε όλοι από αυτό το συναρπαστικό νέο εγχείρημα. Ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη μέχρι στιγμής υποστήριξή του και ελπίζω ότι θα συνεχίσετε να υποστηρίζετε την Επιτροπή στην περαιτέρω ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης της νανοεπιστήμης και της έρευνας.

 
  
MPphoto
 
 

  Piia-Noora Kauppi (PPE-DE), συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων. (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι που ο κ. Ransdorf ενσωμάτωσε στην έκθεσή του πολλές από τις συστάσεις της επιτροπής μας.

Είναι σαφές πως οι νανοεπιστήμες και οι νανοτεχνολογίες αποτελούν μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες βιομηχανίες του 21ου αιώνα. Η νανοτεχνολογία έχει το δυναμικό να επηρεάσει πολλούς βιομηχανικούς κλάδους και προβλέπεται πως η αγορά της θα ανέρχεται σχεδόν σε ένα τρισεκατομμύριο ευρώ σε μία δεκαετία.

Ωστόσο, η Ευρώπη εκμεταλλεύεται με βραδείς ρυθμούς αυτό το δυναμικό και έτσι κατέχει μικρό μερίδιο αγοράς στην έρευνα και ανάπτυξη και στην εκπαίδευση, άρα και στη βιομηχανική καινοτομία σε αυτό το πεδίο. Έχει επιτακτική σημασία να εγκρίνει η ΕΕ αυτό το σχέδιο, προκειμένου να υποστηρίξει την ανάπτυξη, την εκπαίδευση και την κατάρτιση στη νανοεπιστήμη στα κράτη μέλη. Εξάλλου, η έμφαση στη νανοεπιστήμη και τη νανοτεχνολογία έχει καθοριστική σημασία για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Λισαβόνας.

Όσον αφορά την έκθεση, θα ήθελα να υπογραμμίσω μερικούς στόχους που ενσωματώθηκαν και να επισημάνω ένα σημαντικό σημείο που δυστυχώς δεν εξετάστηκε επαρκώς. Πρώτον, η νανοεπιστήμη και η νανοτεχνολογία βρίθουν ζητημάτων δεοντολογίας. Έτσι, χαίρομαι που στην έκθεση συμπεριλήφθηκε η σύσταση της επιτροπής μας να διατηρηθούν αυστηρές δεοντολογικές αρχές και που επιδοκιμάστηκαν οι δημόσιες αξιολογήσεις σχετικά με τις μη θεραπευτικές βελτιωτικές επεμβάσεις στον άνθρωπο και με την ιδιωτική ζωή. Επίσης, υποστηρίζω την πρόταση της Επιτροπής να ανταποκριθεί στον δυναμισμό που χρειάζεται για την κατάλληλη νομοθετική ρύθμιση στο πεδίο αυτό.

Δεύτερον, η πρόταση δίνει έντονη έμφαση στις ευρεσιτεχνίες. Η μεταρρύθμιση, όπως και η γενική ενσωμάτωση του συστήματος κατοχύρωσης των ευρεσιτεχνιών για τη νανοεπιστήμη και τη νανοτεχνολογία στα κράτη μέλη, είναι καθοριστικές για την επιτυχία της Ευρώπης σε αυτό το πεδίο. Η μεταρρύθμιση πρέπει να περιλαμβάνει μείωση του κόστους της διαδικασίας κατοχύρωσης των ευρεσιτεχνιών, καθώς και αύξηση της δυνατότητας πρόσβασης των ΜΜΕ στην κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών. Επιπροσθέτως, προκειμένου να προωθηθεί η παγκόσμια συμμόρφωση με την αναγνώριση και την προστασία των ευρεσιτεχνιών, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε τη σημασία της τήρησης των κανονισμών του ΠΟΕ, ιδίως στην Κίνα.

Ωστόσο, η προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, τόσο σε διεθνές όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν αναπτύχθηκε επαρκώς στην έκθεση. Τα κράτη μέλη καλούνται να συντονίσουν τις ενέργειές τους σχετικά με τα ΔΠΙ και να δράσουν στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ και της UNESCO. Αυτό δεν επαρκεί για την προστασία των ΔΠΙ σε αυτό το πεδίο. Οι οργανισμοί αυτοί ασχολούνται περισσότερο με την προώθηση ορθών πρακτικών παρά με την εξασφάλιση της δράσης. Γι’ αυτό, η καθιέρωση πραγματικών προτύπων θα μπορούσε να αποδειχτεί πιο αποτελεσματική.

Με την έντονη ανάπτυξη που αναμένεται στο πεδίο των νανοεπιστημών και της νανοτεχνολογίας, είναι σημαντικό να δεχθεί η ΕΕ την πρόταση της Επιτροπής να υιοθετήσει νέες προσεγγίσεις αυτής της βιομηχανίας, από την εκπαίδευση μέχρι την Ε&Α. Οι ενέργειες αυτές θα συμβάλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης στα κράτη μέλη μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Giles Chichester, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα πρωτίστως να συγχαρώ τον κ. Ransdorf, συνάδελφό μου και Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Βιομηχανίας Έρευνας και Ενέργειας, για την εξαιρετική του έκθεση. Θα ήθελα να επιβεβαιώσω τη γενική υποστήριξη της Ομάδας μου για την έκθεσή του και για την πρόταση της Επιτροπής.

Οι νανοεπιστήμες και οι νανοτεχνολογίες είναι πολύ σημαντικές για το μέλλον της οικονομίας και της κοινωνίας. Υπόσχονται πολλά για τις εφαρμογές στη βιομηχανία και αλλού. Είναι μια πολύ συναρπαστική τεχνολογία σε ποικίλους τομείς. Ως μέτρο της προτεραιότητας που δίνουμε στις νανοεπιστήμες και τις νανοτεχνολογίες στην Ευρώπη, σημειώνω πως το αντικείμενο αυτό αποτελεί σημαντικό θέμα του Έβδομου Προγράμματος-Πλαισίου. Επικροτώ αυτό το σχέδιο δράσης.

Τούτου λεχθέντος, θα ήθελα να εκφράσω τη λύπη μου για τη σχετικά αρνητική και φοβισμένη προσέγγιση που χαρακτηρίζει τις τροπολογίες της Ομάδας Verts/ALE. Είναι κρίμα να υπάρχει αντίδραση ενάντια σε φανταστικούς κινδύνους, απλώς και μόνο επειδή έγκεινται σε κάτι τόσο μικρό που είναι δύσκολο να εντοπιστεί ή ακόμη, τολμώ να πω, να γίνει κατανοητό. Ή ίσως αυτό απλώς να ισχύει για τους απλοϊκούς ανθρώπους σαν εμένα. Θα ζητούσα, συνεπώς, σύνεση όσον αφορά τις προϋποθέσεις για την επισήμανση πριν από τις επιστημονικές αποδείξεις και την εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης. Εάν εφαρμόζαμε πάντα την αρχή αυτή, τότε η καινοτομία, η εφευρετικότητα και η έρευνα θα εξαφανίζονταν και δεν θα κάναμε καμία απολύτως πρόοδο.

Θα ήθελα επίσης να εκφράσω κάποια επιφύλαξη σχετικά με το εάν πρέπει να συμπεριληφθούν τα νανοσωματίδια στο REACH. Ας ξεκαθαρίσουμε ότι πολλά γνωστά σωματίδια συγκαταλέγονται στα υφιστάμενα χημικά υλικά και, συνεπώς, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν να ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Έχουμε αρκετά προβλήματα με το REACH και χωρίς να προσθέσουμε και άλλα σε πολύ μικρό επίπεδο.

Τέλος, θα κλείσω με μια νότα αισιοδοξίας και θα υπενθυμίσω στους συναδέλφους την παλιά παροιμία που λέει ότι «από μικρούς σπόρους φυτρώνουν μεγάλα δέντρα». Ελπίζω το κόμμα μου στην πατρίδα μου να ακούει αυτή την παρατήρηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Gierek, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, η νανοεπιστήμη ασχολείται με φαινόμενα ύλης σε στερεή κατάσταση σε επίπεδο νανοκλίμακας, και μάλιστα σε κλίμακα 10-9 του μέτρου. Η νανοτεχνολογία βασίζεται στην έρευνα αυτή. Είναι ένας πολλά υποσχόμενος τομέας της τεχνολογίας και αποτελεί μια πιθανώς θετική τάση που μπορεί να αυξήσει σημαντικά την πιθανότητα προόδου σε πολλούς τομείς της ζωής μας.

Μεταξύ άλλων, οι τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας και της αεροπλοΐας θα μπορούσαν να επωφεληθούν. Ένα από αυτά τα οφέλη θα μπορούσε να είναι η κατασκευή λείων, ανθεκτικών στην τριβή επιχρισμάτων που περιέχουν νανοσωματίδια. Θα μπορούσαν επίσης να υπάρχουν οφέλη για την υγεία μας, με τη μορφή φαρμακευτικών προϊόντων ή καλλυντικών. Επιπλέον θα μπορούσαν να υπάρχουν χρήσιμα απροσδόκητα οφέλη για τον τομέα της ενέργειας, με τη μορφή στηλών καυσίμων ή απορροφητών υδρογόνου με πόρους νανομετρικής κλίμακας και αποδοτικών ηλιακών συσσωρευτών. Θα μπορούσα επίσης να αναφέρω τις τεχνολογίες της πληροφορικής που εξερευνούν οπτικές και περιστροφικές καταστάσεις, οι οποίες διευκολύνουν την περαιτέρω συμπύκνωση πληροφοριών που μπορούν να διαβάζονται με μπλε λέιζερ, και τη βιοτεχνολογία, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας DNA και τα συστήματα βιοπληροφοριών. Στα παραδείγματα αυτά θα μπορούσαν να προστεθούν αισθητηριακά ή κατασκευαστικά υλικά όπως νανο-συνθέσεις ή ίνες και υλικά, η επιφάνεια των οποίων ενεργοποιείται από ενώσεις ηλεκτρονίων. Παράλληλα, δυστυχώς, ενδέχεται να προκληθούν μόνιμες βλάβες στο περιβάλλον και η ατμόσφαιρα ενδέχεται να μολυνθεί από τη μακροπρόθεσμη ύπαρξη αερολυμάτων που ελέγχονται δύσκολα.

Υπάρχουν δύο είδη νανοτεχνολογίας. Το πρώτο είναι γνωστό ως τεχνολογία «από πάνω προς τα κάτω» (top-down). Μεταξύ άλλων αφορά τη μετάβαση από την κατάσταση μάκρο στην κατάσταση νάνο, για παράδειγμα με την κονιοποίηση σκονών και την ανάπτυξη και ενεργοποίηση των επιφανειών τους μέσω αυξημένου δυναμικού. Τα υλικά επίστρωσης νανοδιαμαντιών αποτελεί ένα παράδειγμα αυτής της τεχνολογίας. Το δεύτερο είδος είναι γνωστό ως τεχνολογία «από κάτω προς τα πάνω» (bottom-up) και επιτρέπει τον καθορισμό του μοριακού επιπέδου. Η δημιουργία ιδιαίτερα ολοκληρωμένων περιστροφικών συσκευών αποτελεί ένα τέτοιο παράδειγμα. Δυστυχώς, έχουμε λίγες τεχνολογίες διαθέσιμες που χρησιμοποιούν μικροσκοπία σήραγγας ή αυτοπροκαλούμενα φαινόμενα. Τα συστήματα βιολογικών πληροφοριών αποτελούν μέρος αυτού του είδους.

Εν κατακλείδι, πρέπει να αναφερθεί ότι η επιστημονική πολιτική στον τομέα των νανοεπιστημών και της νανοτεχνολογίας θα έπρεπε πρώτα να λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι, στην υπάρχουσα κατάσταση, η ανάπτυξη τεχνολογίας «top-down» στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπει τη δημιουργία τουλάχιστον μερικών και ίσως περισσότερων από δώδεκα τεχνολογικών υποβάθρων. Δεύτερον, η τεχνολογία «bottom-up» απαιτεί περαιτέρω εντατική έρευνα αιχμής στον τομέα της βασικής επιστήμης. Και τρίτον, θα πρέπει επειγόντως να αναπτυχθεί μια μέθοδος διερεύνησης των υπαρχόντων επιπέδων μόλυνσης. Αναφέρομαι στην υπάρχουσα μόλυνση της ατμόσφαιρας με νανοσωματίδια που δεν έχουν προκληθεί από τη νανοτεχνολογία. Αυτή ανέρχεται σε κάτι περισσότερο από PM 2,5, που περνά εύκολα στον οργανισμό μας μέσω των κυτταρικών μεμβρανών και της οποίας η καταλυτική δράση μπορεί να είναι επιβλαβής για την υγεία. Ποιος ξέρει, ίσως η επιδημία του καρκίνου να μπορεί να συσχετιστεί με τη μόνιμη παρουσία νανο-αεροζόλ στο περιβάλλον μας. Είναι μια παρουσία που καθορίζεται δύσκολα, ίσως αυξάνεται και προέρχεται από διάφορες πηγές.

 
  
MPphoto
 
 

  Γιώργος Χατζημαρκάκης, εξ ονόματος της Oμάδας ALDE. (DE) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ θερμά τον εισηγητή, κ. Ransdorf, ο οποίος εντρύφησε στο θέμα και προσπάθησε να καλύψει όλες τις πτυχές του. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω την εκτίμησή μου για τις φιλοσοφικές του σκέψεις στην αρχή της ομιλίας του.

Εμείς οι Ευρωπαίοι οφείλουμε να έχουμε επίγνωση του γεγονότος ότι δεν θα διατηρήσουμε αιωνίως τον ηγετικό μας ρόλο σε μια σειρά από αγορές και τεχνολογίες και ότι υπάρχουν πολλές αγορές στις οποίες έχουμε ήδη χάσει τον ηγετικό μας ρόλο και μαζί με αυτόν και τη δύναμη να ελέγχουμε πολλές τεχνολογίες. Για παράδειγμα, η βιομηχανία φαρμάκων, η οποία όλο και απομακρύνεται από την Ευρώπη, και τη μικροηλεκτρονική, ένας τομέας στον οποίο όλο και περισσότερες ανακαλύψεις πραγματοποιούνται στην Ασία.

Στον τομέα της νανοτεχνολογίας, ωστόσο, είμαστε ως Ευρωπαίοι παγκοσμίως μπροστά. Τεχνολογικά είμαστε στην κορυφή, και αυτό πρέπει να το επεξηγήσω αναφέροντας ότι θέτουμε στο επίκεντρο όχι μόνο την τεχνολογία αλλά και τον άνθρωπο. Αυτό αποτελεί μια χαρακτηριστική ευρωπαϊκή προσέγγιση, η οποία διευκρινίζεται σε αυτή την έκθεση – τουλάχιστον στη μορφή με την οποία έγινε αποδεκτή από την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Και σε αυτή τη μορφή οφείλει να παραμείνει. Η έκθεση στην παρούσα μορφή της διατηρεί την ισορροπία μεταξύ υψηλής τεχνολογίας και ορίων ηθικής, καθώς επίσης και μεταξύ της βιομηχανικής πολιτικής και των συμφερόντων του καταναλωτή, εκ των οποίων και τα δύο είναι εξίσου σημαντικά και οφείλουν να εξισορροπηθούν.

Για να παραμείνουμε όμως μπροστά τεχνολογικά, χρειαζόμαστε πραγματική υποστήριξη από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή δύναται να πραγματοποιηθεί όχι μόνο μέσω του Εβδόμου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα αλλά και μέσω –αυτό είναι τουλάχιστον εξίσου σημαντικό– της τυποποίησης και της εφαρμογής προτύπων. Χρειαζόμαστε ένα υποχρεωτικό πλαίσιο ανά τον κόσμο για τον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Στο σημείο αυτό μπορούμε να πράξουμε όπως και στην περίπτωση της τεχνολογίας GSM, στην οποία εμείς ως Ευρωπαίοι προωθήσαμε τις διαδικασίες ενεργά και καταλάβαμε μια συγκεκριμένη θέση στην παγκόσμια αγορά.

Ωστόσο, το μεγάλο πρόβλημα στην όλη συζήτηση περί νανοτεχνολογίας είναι το γεγονός ότι το θέμα είναι πολύ αφηρημένο. Ο κόσμος δεν είναι ακόμα σε θέση να καταλάβει πολλά επ’ αυτού, με αποτέλεσμα να ανοίγονται, για άλλη μία φορά, διάπλατα οι πόρτες σε αυτούς που έχουν κάνει επάγγελμά τους τη διάδοση του φόβου σε όλη την Ευρώπη. Η στάση τους εκφράζεται σε πολλές τροπολογίες που έχουν κατατεθεί εδώ, όπως συνέβη και στην περίπτωση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας λογισμικού, καθώς επίσης εν μέρει και στη περίπτωση REACH. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συμβεί το ίδιο και στην περίπτωση της νανοτεχνολογίας, για την οποία οι τρομοκάπηλοι της βιομηχανίας φόβου αποτελούν το κύριο εμπόδιο. Αυτό που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή, ωστόσο, είναι κάθε δυνατή θέση εργασίας. Συζητάμε κάθε μέρα σχετικά με τη στρατηγική της Λισαβόνας και δεν επιτρέπεται ταυτοχρόνως να την τορπιλίζουμε. Για τον λόγο αυτόν, οφείλουμε να καταστήσουμε το θέμα νανοτεχνολογία πιο απτό για τον κόσμο. Επί του παρόντος υφίστανται ήδη θέσεις εργασίας, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί χάρη στη νανοτεχνολογία. Έχω επισκεφθεί αυτοπροσώπως τέτοιου είδους επιχειρήσεις και δηλώνω απολύτως ενθουσιασμένος. Υπάρχει τεράστιο δυναμικό στη βιομηχανία ημιαγωγών, στην αυτοκινητοβιομηχανία και στην ιατρική τεχνολογία. Ας κάνουμε ασφαλώς αξιολόγηση των κινδύνων, όμως ας μην υπερβάλλουμε.

Είναι σε θέση κάποιος από εσάς να με διαβεβαιώσει ότι δεν χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο, παρά το ότι έχει επίγνωση των κινδύνων; Αν ο καταναλωτής εκτιμήσει το ενδεχόμενο όφελος περισσότερο από την ενδεχόμενη ζημία, θα κάνει χρήση της τεχνολογίας. Αυτό είναι κάτι απολύτως αποφασιστικό, και για τον λόγο αυτόν χρειάζεται ο κόσμος πληροφόρηση, η οποία θα του επιτρέπει να λάβει τις δικές του αποφάσεις. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεισφέρουμε σε αυτό. Η STOA, η επιτροπή του Κοινοβουλίου για την αξιολόγηση επιστημονικών και τεχνολογικών επιλογών οργανώνει στις 18 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες νανο-καφέ, στα οποία είστε όλοι καλεσμένοι.

 
  
MPphoto
 
 

  David Hammerstein Mintz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι εμείς οι Πράσινοι δεν είμαστε αντίθετοι στη νανοτεχνολογία, αλλά τα πράγματα πρέπει να γίνουν σωστά. Διαφορετικά, δεν θα έχουμε ποτέ την απαιτούμενη εμπιστοσύνη των καταναλωτών, δεν θα είμαστε σε θέση να εκμεταλλευτούμε τα μεγάλα δυνητικά οφέλη αυτής της τεχνολογίας και οι επενδύσεις θα σπαταληθούν.

Όσοι αποκηρύσσουν την πρόληψη δεν είναι φίλοι της νανοτεχνολογίας. Ακριβώς το αντίθετο. Αυτή τη στιγμή πατάμε το γκάζι της μηχανής της νανοτεχνολογίας χωρίς να διασφαλίσουμε πρώτα ότι έχουμε φρένα ή έστω ότι ξέρουμε αν δουλεύει ο μηχανισμός οδήγησης.

Τα νανοσωματίδια χρησιμοποιούνται ευρέως σε ευαίσθητα καταναλωτικά προϊόντα όπως καλλυντικά, απορρυπαντικά, βαφές και υφάσματα. Η ανησυχία μας είναι ότι μπορεί να προετοιμάζουμε το έδαφος για ένα μεγάλο υγειονομικό σκάνδαλο στο μέλλον.

Αυτοί οι φόβοι δεν είναι αβάσιμοι. Η ευρωπαϊκή επιστημονική επιτροπή δήλωσε, και επισημαίνει στη γνωμοδότησή της, της 28ης και 29ης Σεπτεμβρίου του περασμένου έτους, ότι υπάρχουν σημαντικά κενά στις γνώσεις που απαιτούνται για την αξιολόγηση των κινδύνων, για παράδειγμα όσον αφορά τον ορισμό των νανοσωματιδίων, την ανίχνευσή τους και τη μέτρησή τους, τα στοιχεία, τις δόσεις, τις απαντήσεις, την εξέλιξη, την ανθεκτικότητα των νανοσωματιδίων στον άνθρωπο και στο περιβάλλον και όλες τις πτυχές της περιβαλλοντικής τοξικολογίας. Αυτή η ίδια επιτροπή υπογραμμίζει ότι δεν έχουμε καν μεθόδους για την αξιολόγηση των κινδύνων.

Μιλάμε για στοιχεία που έχουν πολύ διαφορετική αξία. Το κύριο πρόβλημα είναι ότι η ανεξέλεγκτη απελευθέρωση νανοσωματιδίων μπορεί να είναι πολύ πιο επικίνδυνη από εκείνη των συμβατικών σωματιδίων, διότι τα νανοσωματίδια είναι πολύ πιο χημικά δραστικά και οξειδώνονται εύκολα, ενώ μπορούν να δημιουργηθούν ρίζες που άκρως αντιδρώσες και επιβλαβείς για τον ανθρώπινο οργανισμό. Οι νανοσωλήνες μπορούν να δράσουν στον ανθρώπινο οργανισμό με έναν τρόπο παρόμοιο με τις ίνες αμιάντου. Όλοι γνωρίζουμε τι συνέβη στην περίπτωση του αμιάντου.

Από τη στιγμή που θα ελευθερωθούν στο περιβάλλον, γνωρίζουμε πολύ λίγα για το πώς δρουν και αντιδρούν τα νανοσωματίδια και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να προωθήσει την έρευνα σε αυτόν τον τομέα. Ωστόσο, επί του παρόντος μόνο ένα μικρό ποσοστό επενδύσεων στην έρευνα κατευθύνεται προς την πρόληψη και δεν έχουμε καμία απολύτως ρύθμιση. Δεν έχουμε ένα νομικό πλαίσιο για τη χρήση αυτών των προϊόντων.

Η πολιτική μας δεν μπορεί να είναι να διαθέσουμε αυτά τα προϊόντα στην αγορά πρώτα και να κάνουμε ερωτήσεις μετά. Χρειαζόμαστε μια πολιτική πρόληψης προκειμένου να μπορέσουμε να σημειώσουμε οριστικά πρόοδο με αυτή την τεχνολογία.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Remek, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (CS) Κυρίες και κύριοι, χαίρομαι που το Κοινοβούλιο στρέφει την προσοχή του στο ζήτημα των νανοεπιστημών και νανοτεχνολογιών. Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και την υποστήριξή μου για την έκθεση που μας υποβλήθηκε, η οποία επιβεβαιώνει ότι αυτή είναι μία από τις βασικές τεχνολογίες του 21ου αιώνα. Επομένως πρέπει οι νανοεπιστήμες και οι νανοτεχνολογίες να περιλαμβάνονται στις προτεραιότητες της ΕΕ. Ωστόσο, το ζήτημα αυτό έχει τόσο αρνητικές όσο και θετικές πτυχές.

Στη θετική πλευρά βρίσκεται η υποστήριξη που έχουν κερδίσει οι αναδυόμενες τεχνολογίες σε ολόκληρο το Κοινοβούλιο. Όπως ορθά αναφέρει η έκθεση, η ανάπτυξη νανοτεχνολογιών παρουσιάζει μια εξαιρετική ευκαιρία. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή κινείται με τον ίδιο ρυθμό που κινείται ο υπόλοιπος κόσμος. Είδα στοιχεία που το αποδεικνύουν πριν από μερικές ημέρες κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην πόλη Liberec της νότιας Τσεχίας. Τα αποτελέσματα των εργασιών που πραγματοποιούνται από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Liberec και από μια τοπική εταιρεία ήταν, όσον αφορά την έρευνα και την εφαρμογή της νανοτεχνολογίας, παγκοσμίου αναγνώρισης, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής εξαιρετικά υψηλής ποιότητας μηχανημάτων. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι πρόκειται για μία από τις μικρότερες πόλεις της Τσεχίας και όχι για ένα πιθανό επιστημονικό κέντρο, όπως η Πράγα ή το Μπρνο. Οι νανοτεχνολογίες αποτελούν επίσης μια ευκαιρία, κατά την άποψή μου, για τις μικρότερες χώρες, και γενικά για τους μικρότερους οργανισμούς. Η ανάπτυξη των νανοεπιστημών και των νανοτεχνολογιών απαιτεί φυσικά σημαντική υποστήριξη, όχι μόνο στην Τσεχική Δημοκρατία, αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Ο υπόλοιπος κόσμος το γνωρίζει ήδη. Ποιος πιστεύετε ότι ενδιαφέρεται περισσότερο για τα συμπεράσματα του έργου των επιστημόνων και των τεχνικών εμπειρογνωμόνων στο Liberec; Φυσικά, οι άνθρωποι από άλλες ηπείρους – ειδικά από τη Βόρεια Αμερική αλλά και τη Νοτιοανατολική Ασία.

Αυτό με οδηγεί σε μια από τις αρνητικές πτυχές της ανάπτυξης των νανοτεχνολογιών στην Ευρώπη, και αυτή πιστεύω ότι είναι η ανεπαρκής προστασία της πνευματικής περιουσίας σε σχέση με την εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας σε άλλους τομείς. Ένα άλλο ζήτημα είναι η οικονομική στήριξη, η οποία, κατά την άποψή μου, είναι ανεπαρκής, περίπλοκη και δυσπρόσιτη. Η έκθεση τονίζει επίσης ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες ήδη αντιστοιχεί το 37% των δαπανών παγκοσμίως, ενώ οι δαπάνες της Ευρώπης ανέρχονται στο 24%, είναι δηλαδή λιγότερες από το μισό των δαπανών της Ιαπωνίας. Η προβλεπόμενη χρηματοδότηση των νανοεπιστημών και νανοτεχνολογιών στο πλαίσιο του Έβδομου Προγράμματος Πλαισίου έχει επίσης μείνει πίσω σε σχέση με τη χρηματοδότηση των ΗΠΑ.

Εν κατακλείδι, θα ήθελα να αναφέρω αυτό που προσωπικά πιστεύω ότι αποτελεί άλλη μία πολύ θετική συνέπεια. Οι νανοεπιστήμες και νανοτεχνολογίες προσφέρουν πολύ καλές προοπτικές για τους νέους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την επιστήμη και την τεχνολογία και για τις πανεπιστημιακές σπουδές. Δεν πρέπει να αφήσουμε ανεκμετάλλευτη αυτή την ευκαιρία να δώσουμε νέα ώθηση στην ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας στην ΕΕ. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα είμαστε παρόντες όταν από το πρόθεμα «νανο» –που σημαίνει «νάνος»– γεννηθεί ένας γίγαντας του 21ου αιώνα.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – (SV) Οι νανοτεχνολογίες είναι αναμφίβολα πολύ σημαντικές για το μέλλον της ανθρωπότητας. Η πρόοδος είναι ραγδαία και η τεχνολογία θα επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις σε όλους σχεδόν τους τομείς.

Υπάρχει μια βαθιά ριζωμένη αντίληψη στο Κοινοβούλιο ότι όλα τα σημαντικά φαινόμενα όπως αυτό πρέπει να ελέγχονται από την ΕΕ. Σε κάθε έκθεση τονίζεται ότι η οργάνωση, η νομοθεσία, η επίβλεψη και η χρηματοδότηση πρέπει να αποτελούν ευθύνη της ΕΕ. Σε κάθε έκθεση τονίζεται η σημασία της ΕΕ που δεν μειονεκτεί σε σχέση με τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και την Κίνα, ως προς τον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Ωστόσο, δεν βλέπουμε ποτέ καμία πειστική ανάλυση του τι είναι αυτό που, όσον αφορά την αγορά, δεν μπορεί να διευθετηθεί μόνο του και απαιτεί συνεπώς επίσημα μέτρα. Δεν βλέπουμε ποτέ καμία πειστική ανάλυση του επιπέδου στο οποίο πρέπει να ληφθούν αυτά τα επίσημα μέτρα. Κάθε φορά, οι εκθέσεις βασίζονται στην ιδέα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι τέλειο στο έργο του και επομένως μπορεί και θα πρέπει να αναθέτει στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη το καθήκον της συμμόρφωσης προς τις οδηγίες του. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απευθύνεται και υπενθυμίζει σε όλους τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος και το πώς πρέπει να επιλυθούν, τονίζοντάς τα. Για παράδειγμα, ο εισηγητής κ. Ransdorf ζητά από το Κοινοβούλιο να διαπιστώσει ότι οι νανοτεχνολογίες πρέπει να προσαρμόζονται στην ανάπτυξη της ενέργειας υδρογόνου. Πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σίγουρα αναρμόδιο να αποφασίσει για ένα τέτοιο θέμα. Οι νανοτεχνολογίες αναπτύσσονται με τη μέγιστη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα όταν δεν ελέγχονται από ψηλά από τη διεθνή γραφειοκρατία. Η διεθνής ερευνητική κοινότητα, οι επιχειρήσεις και οι εθνικοί φορείς είναι οι πλέον αρμόδιοι να διεξάγουν έρευνες και να ανταγωνιστούν στον τομέα των νανοτεχνολογιών, και οι ιδιωτικοί και δημόσιοι οργανισμοί των κρατών είναι οι πλέον αρμόδιοι να παράξουν ενημερωτικό υλικό σχετικά με τις νανοτεχνολογίες με σεβασμό στις αξίες και εμπειρίες των λαών τους. Ο ρόλος της ΕΕ στο πλαίσιο αυτό πρέπει να περιορίζεται στην ίδρυση ενός συστήματος παρακολούθησης των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για τον τομέα αυτό, θεσπίζοντας δεοντολογικά και περιβαλλοντικά πρότυπα πολιτικής και πιθανώς παρέχοντας χρηματοδότηση όλων των πολύ μεγάλης κλίμακας σχεδίων σύμφωνα με την έρευνα στον τομέα της σύντηξης.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι η Ευρώπη χρειάζεται ένα συνεκτικό σύστημα πρωτοποριακών υποδομών, έρευνας και ανάπτυξης, προκειμένου να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της στον τομέα των νανοεπιστημών και των νανοτεχνολογιών. Οι νανοεπιστήμες και οι νανοτεχνολογίες μπορούν να συμβάλουν θετικά στην επίτευξη σημαντικών οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων και ελπίζω ότι θα μπορέσουν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των πολιτών και να συμβάλουν έτσι στην ευημερία των εθνών.

Υπάρχουν αδιαμφισβήτητα γεγονότα που δεν μπορούμε να παραβλέψουμε: μια ολόκληρη σειρά τεχνολογικών προόδων βρίσκονται στη γωνία του δρόμου χάρη στη συνένωση ατόμων και μορίων για τη δημιουργία νέων υλικών. Έχει ζωτική σημασία να αυξηθούν οι χρηματοδοτήσεις προς αυτόν τον τομέα της έρευνας, ώστε να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού βιομηχανικού συστήματος, πάντα όμως με σεβασμό των απαράγραπτων ηθικών αρχών και των κριτηρίων της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

Συμφωνώ με ορισμένες από τις τροπολογίες που κατέθεσαν ο κ. Hammerstein και η κ. Breyer, και αυτές είναι: η τροπολογία 1 στην παράγραφο 2, η οποία αποτελεί μια χρήσιμη και συνετή σύσταση σχετικά με την αξιολόγηση των δυνητικών κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον και τις απώτερες κοινωνικές και δεοντολογικές επιπτώσεις τους και η οποία δεν αφαιρεί τίποτε από το πρωτότυπο κείμενο· η τροπολογία 6, σύμφωνα με την οποία η κοινοτική στήριξη για την έρευνα θα πρέπει να διατίθεται αποκλειστικά για σχέδια που χρησιμοποιούν τουλάχιστον το 50% των πόρων για την αξιολόγηση των κινδύνων· και η τροπολογία 8, η οποία τονίζει ότι η αξιολόγηση των κινδύνων θα πρέπει να πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των προϊόντων των νανοτεχνολογιών, από τη σύλληψη έως και τη διάθεσή τους.

Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι φαίνεται πως ενέχονται πολλοί τοξικολογικοί κίνδυνοι στις νανοτεχνολογίες, άποψη που υποστηρίζεται και από πολλούς ειδικούς που ερωτήθηκαν από την έγκυρη περιοδική έκδοση του MIT «Technology Review». Η έκθεση, ωστόσο, εξετάζει και αυτή την πλευρά.

Όσον αφορά τη νέα παράγραφο 5α, αντιθέτως, πιστεύω ότι είναι σωστό να συνιστάται προσοχή από την άποψη της δέουσας αξιολόγησης των κινδύνου και να διασφαλίζονται η ιχνηλασιμότητα, η επισήμανση και η αξιοπιστία των προϊόντων που βασίζονται στις νανοτεχνολογίες. Ωστόσο, αν και είμαι σύμφωνος με τους περιορισμούς της έρευνας, θεωρώ ότι το κείμενο είναι κάπως ασαφές και, γι’ αυτόν τον λόγο, θα απόσχω, όπως θα κάνω και για την προτεινόμενη νέα παράγραφο 17.

Ολοκληρώνοντας, τα έθνη και η Ευρώπη πρέπει να είναι ανταγωνιστικά στον τομέα των νανοεπιστημών και οι ενέργειες που προτείνονται φαντάζουν μηδαμινές –μια δειλή δέσμευση– όσον αφορά την προσπάθεια να γεφυρωθεί το χάσμα που ήδη μας χωρίζει τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από την Άπω Ανατολή. Πολύ σωστά η έκθεση συνυπολογίζει τόσο τις οικονομικές και στρατηγικές προοπτικές του τριγώνου της γνώσης όσο και τις απαιτήσεις για τη βιωσιμότητα και την υγεία των πολιτών. Ως εκ τούτου, θα ψηφίσω υπέρ της εξαίρετης εργασίας του κ. Ransdorf.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Βακάλης (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, σήμερα η Ευρωβουλή με την έκθεση Ransdorf, τον οποίο και συγχαίρω, απευθύνει ένα σημαντικό και συγκεκριμένο μήνυμα: ότι οι νανοτεχνολογίες, με τις εκπληκτικές δυνατότητες και προοπτικές ανάπτυξης που διαθέτουν, αποτελούν κεντρικό σημείο των πολιτικών ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι ερευνητές μας στον τομέα αυτόν δεν υστερούν έναντι οποιουδήποτε άλλου. Απεναντίας, θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι σήμερα παγκοσμίως οι πρώτοι. Έτσι, και εδώ, το στοίχημα που καλούμαστε να κερδίσουμε βρίσκεται στην οικονομική αξιοποίηση και εκμετάλλευση της παραγόμενης γνώσης. για να κερδίσουμε το στοίχημα θα πρέπει, όπως και σε άλλους τομείς της γνώσης, να συνδέσουμε -έγκαιρα και αποτελεσματικά- το πλούσιο ανθρώπινο ερευνητικό δυναμικό μας με την παραγωγή. Απαιτείται η συνεργασία πολιτείας και ιδιωτικού τομέα. Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, βιομηχανίες, επιχειρήσεις, τράπεζες, θα πρέπει να έρθουν κοντά και να συνεργαστούν στενά και με όραμα. Απαιτείται προπαντός να ενημερώσουμε και να προετοιμάσουμε τους πολίτες για την επανάσταση που θα φέρουν στην καθημερινή μας ζωή οι νανοτεχνολογίες. Θα αλλάξουν τον μέχρι σήμερα γνωστό κόσμο.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι νανοτεχνολογίες και νανοεπιστήμες θα είναι για τον 21ο αιώνα ότι ήταν το διαδίκτυο για τον 20ο. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να ξαναζήσουμε το ευρωπαϊκό παράδοξο που παρατηρήθηκε στο παρελθόν. Στο παρελθόν το διαδίκτυο, μια καθαρά ευρωπαϊκή ιδέα, αξιοποίησε καλύτερα από όλους η Αμερική.

Είναι καιρός , ως Ευρωπαϊκή Ένωση, να αποδείξουμε ότι γνωρίζουμε όχι μόνον να αναπτύσσουμε νέες ιδέες, αλλά και να τις αξιοποιούμε προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (PSE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Potočnik, θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για την εξαιρετική έκθεσή του και να υπογραμμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεχίσει να προσδίδει σημασία στις νανοεπιστήμες και στις νανοτεχνολογίες, οι οποίες, επιπλέον, αποτελούν μία από τις θεματικές προτεραιότητες του Εβδόμου Προγράμματος Πλαισίου.

Κυρίες και κύριοι, όπως έχουν αναφέρει προηγούμενοι ομιλητές, οι νανοεπιστήμες και οι νανοτεχνολογίες θεωρούνται βασικές τεχνολογίες για τον 21ο αιώνα, με σημαντικές συνέπειες για τη βιομηχανία μας. Πρόκειται για ένα πολυεπιστημονικό πεδίο που προσφέρει μια ολόκληρη σειρά νέων ευκαιριών και λύσεων για τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και των εταιρειών και επομένως αναμένεται να συνεισφέρει σε μεγάλο βαθμό στην επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης και των στόχων ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ασφαλώς πρωτοπόρος σε αυτόν τον τομέα, μολονότι επενδύει σημαντικά λιγότερα στην έρευνα και την ανάπτυξη σε αυτό το πεδίο από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή την Ιαπωνία. Συμφωνώ με την άποψη του εισηγητή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενισχύσει αυτό τον ηγετικό ρόλο προκειμένου να εδραιώσει και να ενισχύσει τη θέση μας στο πλαίσιο ενός άκρως ανταγωνιστικού κόσμου και σε έναν πολύ ελπιδοφόρο τομέα.

Για τον σκοπό αυτό, δεν αρκεί απλώς να αυξήσουμε τις επενδύσεις στην έρευνα και στην ανάπτυξη. Ταυτόχρονα πρέπει να διασφαλίσουμε την υπεροχή της έρευνας, να διασφαλίσουμε επαρκές ειδικευμένο προσωπικό, μεγαλύτερο συντονισμό πόρων και καλύτερο συντονισμό των πολιτικών με τα κράτη μέλη και να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε το επιχειρηματικό περιβάλλον, κυρίως εκσυγχρονίζοντας τις ΜΜΕ μας και δημιουργώντας νέες στη βάση της γνώσης, ούτως ώστε η εξωτερική έρευνα και ανάπτυξη στις νανοεπιστήμες και στις νανοτεχνολογίες να μεταφραστεί σε νέα προϊόντα και σε νέες διαδικασίες.

Οι ευρωπαϊκές τεχνολογικές πλατφόρμες που συνδέονται με τις νανοεπιστήμες και τις νανοτεχνολογίες συμβάλλουν στη θέσπιση κοινών στόχων και προτεραιοτήτων έρευνας που έχουν ενδιαφέρον για τη βιομηχανία.

Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας. Κυρίες και κύριοι, δεν πρέπει να δημιουργούμε εμπόδια στον δρόμο της επιστημονικής προόδου. Πρέπει να υποστηρίξουμε τους ερευνητές μας, καθώς εκείνοι έχουν μεγαλύτερη επίγνωση των υπέρ και των κατά σε αυτό το πεδίο από οποιονδήποτε άλλο. Αυτό που είναι σίγουρα αλήθεια ωστόσο είναι ότι, προκειμένου να έχουν οι πολίτες πίστη στην επιστήμη, η γνώση της επιστημονικής προόδου πρέπει να διαδοθεί με κατανοητό τρόπο και να βελτιωθεί η ενημέρωση του κοινού, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη κατανόηση των πραγματικών προκλήσεων και των επιπτώσεων για τις ζωές μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Vittorio Prodi (ALDE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ τον κ. Ransdorf για την έκθεσή του και θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον κ. Potocnik για την παρουσία του στο Σώμα.

Οι νανοτεχνολογίες είναι εξαιρετικά σημαντικές και περισσότερο από όλες η νανοηλεκτρονική, η οποία μας επιτρέπει να γίνουμε ακόμα πιο αποτελεσματικοί, καταναλώνοντας λιγότερη ενέργεια από όση καταναλώνουμε επί του παρόντος με τη μικροηλεκτρονική, όπως επιβεβαιώνεται και από τις εργασίες της πλατφόρμας.

Οι νανοτεχνολογίες σημαίνουν έξυπνη χρήση κοινών υλικών, για παράδειγμα μέσω της διήθησης και της κατάλυσης, υλικών που μπορούν να μας επιτρέψουν να αποφύγουμε τις δυσκολίες που ορισμένες φορές συνδέονται με την έλλειψη σπάνιων στοιχείων. Θα ήθελα, όμως, να επισημάνω ότι οι φόβοι αναφορικά με τις συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία δεν είναι αβάσιμοι. Το νανομετρικό μέγεθος των σωματιδίων επιβάλλει να αναλογιστούμε τους κινδύνους που συνδέονται με μια νέα μορφή τοξικολογίας. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τα σωματίδια αυτά μπορούν να διαπεράσουν απευθείας τις κυτταρικές μεμβράνες και, κατά συνέπεια, να επιτεθούν στα νουκλεϊκά οξέα. Θεωρώ ότι είναι σωστό να αφιερωθούν πόροι και ενέργειες στο εν λόγω ζήτημα.

Θα ήθελα, τέλος, να απευθυνθώ στον κύριο Επίτροπο: είναι ανάγκη να αναμορφώσουμε το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, γιατί επί του παρόντος στερείται επαρκούς ελέγχου. Το Κοινοβούλιο πρέπει να μπορεί να εκφράζει την άποψή του· οι εργασίες δεν μπορούν πλέον να είναι μόνο διακυβερνητικές, αλλά πρέπει να ενταχθούν στις δραστηριότητες της Ένωσης. Το γενικότερο ζήτημα της προαγωγής και της διασφάλισης της επιστήμης είναι πράγματι ζήτημα της Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Hiltrud Breyer (Verts/ALE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, ποιο είναι το καθήκον όσων καθορίζουν πολιτικές στον τομέα της νανοτεχνολογίας; Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να γίνουμε απλώς προωθητές και άκριτα να ακολουθούμε μια παραπλανητική διαφήμιση, ούτε πρέπει να είναι ο ρόλος μας, με περιοδεύουσες επιδείξεις και νανο-καφέ, να προσπαθούμε να καθησυχάσουμε τους αληθινούς φόβους του κόσμου. Δεν επιτρέπεται να περιοριζόμαστε καθαρά και μόνο στον ρόλο του διαφημιστή της νανοτεχνολογίας.

Καθήκον των πολιτικών είναι να φροντίζουν για την προστασία των καταναλωτών και του περιβάλλοντος. Με τη νανοτεχνολογία εισάγονται στην αγορά προϊόντα όπως καλλυντικά, είδη καθαριότητας και υφάσματα, τα οποία απευθύνονται στους ιδιώτες καταναλωτές και είναι επί της ουσίας ανεξέλεγκτα. Όπως δήλωσε μόλις και ο κ. Πρόντι, δεν διαθέτουμε κανένα νομικό πλαίσιο εφαρμόσιμο στον τομέα της νανοτεχνολογίας. Όταν η επιστημονική επιτροπή της Επιτροπής παραδέχθηκε την 29η Σεπτεμβρίου του προηγούμενου έτους, και παραθέτω: «έχουμε σημαντικά κενά στην αξιολόγηση των κινδύνων, στον χαρακτηρισμό και στην καταμέτρηση των νανοσωματιδίων. Γνωρίζουμε ελάχιστα για τη σχέση δοσολογίας-επίδρασης. Δεν γνωρίζουμε τίποτα σχετικά με τη διάθεση των νανοσωματιδίων στο ανθρώπινο σώμα και τη διάρκεια παραμονής τους σε αυτό. Γνωρίζουμε ελάχιστα σχετικά με την περιβαλλοντική τους τοξικότητα», τότε δεν μπορεί κανείς να τα αγνοήσει όλα αυτά και να κρύψει το κεφάλι στην άμμο, αλλά καλείστε εσείς ως Επιτροπή να διαμορφώσετε ένα μόνιμο νομικό πλαίσιο, το οποίο να προστατεύει όλους τους καταναλωτές.

Δεν διδαχθήκαμε τίποτα από την εμπειρία μας στο θέμα του αμίαντου; Μόλις ακούσαμε ότι τα νανοσωματίδια είναι σε θέση να διαπεράσουν τα όρια αίματος-εγκεφάλου. Από τη στιγμή που έχουμε επίγνωση τέτοιων κινδύνων, οφείλουμε σίγουρα να διαμορφώσουμε μηχανισμούς προστασίας. Δεν μπορούμε απλώς να επιτρέψουμε να εισάγονται αυτά τα προϊόντα στην αγορά και να δοκιμάζονται στον καταναλωτή. Είναι ανεπίτρεπτο να μετατρέπουμε τους καταναλωτές σε πειραματόζωα!

Ο ρόλος όσων διαμορφώνουν πολιτικές δεν συνίσταται στο να κάνουν διαφήμιση υπέρ της νανοτεχνολογίας, αλλά στο να διαμορφώσουν ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για τη ρύθμιση, τον έλεγχο και τη μέτρηση, δηλαδή όλα αυτά τα οποία θίξατε στη δική σας πραγματογνωμοσύνη.

Οτιδήποτε άλλο θα ήταν επιζήμιο για τη νανοτεχνολογία, η οποία είναι μόνο τότε σε θέση να επιβληθεί στην αγορά, είναι μόνο τότε οικονομικά βιώσιμη, όταν καταστήσουμε σαφές ότι οφείλουν να ληφθούν επίσης υπόψη τα συμφέροντα των καταναλωτών και οι ενεχόμενοι κίνδυνοι. Η Ευρώπη πρέπει να είναι ισχυρό σημείο αναφοράς για τη δημιουργία επιχειρήσεων, πρέπει επίσης να αποτελεί και ένα ισχυρό σημείο για τους καταναλωτές, αλλά υπάρχουν εδώ σημαντικά κενά. Θεωρώ εντελώς ανεύθυνο το γεγονός ότι η Επιτροπή ,παρά την επίγνωση των κενών και της ελλιπούς μεθοδικότητας στη αξιολόγηση των κινδύνων, σκοπεύει να εισάγει στην αγορά καταναλωτικά αγαθά τα οποία απευθύνονται σε ιδιώτες καταναλωτές και στα νοικοκυριά τους, χωρίς να έχουν αποκλειστεί με σιγουριά όλοι οι κίνδυνοι. Σας καλώ επειγόντως για άλλη μία φορά να κάνετε κάτι επ’ αυτού.

Έχουμε μιλήσει ελάχιστα σχετικά με τους κινδύνους, τα ηθικά προβλήματα, την ενίσχυση, τον εμπλουτισμό των νανοσωματιδίων στον άνθρωπο, διότι εδώ και καιρό θεωρούσαμε ότι αυτό αποτελεί επιστημονική φαντασία. Ωστόσο, οι κίνδυνοι αυτοί πλησιάζουν.

Αναμένω από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει μια απάντηση στις ΗΠΑ, και η απάντησή μας, η ευρωπαϊκή απάντηση στη νανοτεχνολογία δεν μπορεί να είναι ότι πρέπει να ακολουθούμε άκριτα την τεχνολογία, αλλά με μια κοινωνικά υπεύθυνη προσέγγιση να λάβουμε υπόψη και τους ενεχόμενους κινδύνους.

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder (IND/DEM). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, είναι ζωτικής σημασίας να στραφεί η προσοχή στη νανοτεχνολογία. Η παραγωγή νέων υλικών σε μοριακό επίπεδο συντελεί στη δημιουργία νέων χαρακτηριστικών, οι επιπτώσεις των οποίων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον δεν είναι ακόμη γνωστές. Η Επιτροπή υπέβαλε μια πρόταση για ένα σχέδιο δράσης το οποίο θα πραγματοποιηθεί έως το 2009, και το οποίο είναι πλήρες μεγάλων προσδοκιών σχετικά με τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη, αλλά η Επιτροπή θεωρεί τους ηθικούς δισταγμούς και τις ανησυχίες του κοινού ως εμπόδια, και ως εκ τούτου, κ. Επίτροπε, πρέπει να σας δηλώσω ως προς αυτό ότι το σχέδιο δράσης παρουσιάζει σημαντική έλλειψη ισορροπίας.

Το ίδιο, δυστυχώς, μπορεί να ειπωθεί για την έκθεση Ransdorf, παρότι όντως δρα, έως ένα βαθμό, ως αντίβαρο. Τι λείπει λοιπόν; Αυτό που απουσιάζει πάνω απ’ όλα είναι η προθυμία να εξεταστούν ανησυχίες εκτός από τους κινδύνους της ασφάλειας, και τουλάχιστον το ζήτημα του εάν οι νέες τεχνολογίες είναι επιθυμητές ή όχι, ή ζητήματα που αφορούν πεποιθήσεις των ανθρώπων σχετικά με τη ζωή γενικότερα. Πρέπει πρώτα να εξεταστούν τα οφέλη και οι πιθανές παρενέργειες, ώστε να εμποδιστούν οι επιλογές που γίνονται αποκλειστικά βάσει οικονομικής αξίας ενώ η τεχνολογία βρίσκεται ακόμη στα πρώιμα στάδια της ανάπτυξής της.

Δεύτερον, εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο στον διεθνή συντονισμό, όχι μόνον όσον αφορά τις δοκιμές τοξικότητας και τις αξιολογήσεις κινδύνων σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής, αλλά και όσον αφορά τη νομοθεσία σχετικά με τα πρότυπα, τη σήμανση και τις ευθύνες, με εκείνους που εμπορεύονται τα νανοσωματίδια να ευθύνονται για τυχόν βλάβες που προκαλούνται σε αυτά.

Τέλος, πρέπει να εξεταστεί το επιθυμητό ή μη των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που σχετίζονται με τις νανοτεχνολογίες και τα νανοσωματίδια, ειδικά όσον αφορά τη βασική και γενική τεχνολογία και τα υλικά που μπορούν να χρησιμοποιούνται με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Μπορεί η Επιτροπή να διασφαλίσει τη διεξαγωγή κριτικής ανάλυσης σχετικά με αυτό; Θα μπορούσε τότε να εξετάσει το ζήτημα σχετικά με τον βαθμό στον οποίο τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και οι άδειες θα έθεταν τις φτωχότερες χώρες σε ακόμα πιο μειονεκτική θέση και με το τι θα μπορούσε να γίνει για να αντιμετωπιστεί αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Leopold Józef Rutowicz (NI). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με τη νανοτεχνολογία και τις εφαρμογές της δείχνουν ότι υπάρχει τεράστια δυνατότητα παραγωγής υλικών με ωφέλιμες ιδιότητες. Ο τρόπος με τον οποίο αυτά τα υλικά αξιοποιούνται θα έχει επιπτώσεις στην πρόοδο της βιομηχανίας, της οικονομίας και της προστασίας της υγείας στον 21ο αιώνα, καθώς και στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. Ο αγώνας για την περαιτέρω πρόοδο στον τομέα της νανοέρευνας και της νανοτεχνολογίας έχει ξεκινήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει με τίποτα να τον χάσει.

Η έκθεση υποδεικνύει μια σειρά εμποδίων που πρέπει να υπερβούμε. Αυτά περιλαμβάνουν νομικά ζητήματα και τυπικά ζητήματα, την προστασία της πνευματικής περιουσίας, τον συντονισμό της έρευνας και της διάθεσής της στο κοινό, τη θέσπιση πολυεπιστημονικών ομάδων έρευνας, την κατάρτιση, την απόκτηση επιπλέον χρηματοδότησης από επενδυτές του ιδιωτικού τομέα και την ασφαλή χρήση και διαχείριση των νέων υλικών. Όλες αυτές οι δραστηριότητες θα πρέπει να παρακολουθούνται και να στηρίζονται από το Κοινοβούλιο.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Ransdorf για μια άρτια και τόσο απαραίτητη έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE-DE). – (CS) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την έκθεσή του, η οποία παρουσιάζει με μεγάλη ακρίβεια τις τάσεις σε αυτόν τον δυναμικό τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας. Οι αλλαγές που επιφέρουν οι νανοτεχνολογίες είναι ανάλογές με τις τεχνολογικές επαναστάσεις του παρελθόντος και ίσως και μεγαλύτερες. Οι δυνατότητες που εκτυλίσσονται μπροστά μας θέτουν μια σειρά προκλήσεων. Η έκθεση αντιδρά σε ορισμένες από αυτές, ενώ αφήνει άλλες αναπάντητες. Το συμπέρασμα από το κείμενο που έχουμε μπροστά μας είναι ότι οι παγκόσμιοι εταίροι και ανταγωνιστές μας γνωρίζουν τη σημασία των νανοτεχνολογιών και της σχετικής έρευνας. Είναι σαφές από τα ποσά που προορίζονται για την έκθεση αυτή και από τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν γι’ αυτήν. Παρότι η Επιτροπή είχε την πρόθεση να αυξήσει τον όγκο της χρηματοδότησης από το Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο που προορίζεται για τις νανοτεχνολογίες, στην πραγματικότητα δεν το έκανε ουσιαστικά, κατά την άποψη του εισηγητή, ο οποίος συγκρίνει τους δημόσιους και τους ιδιωτικούς πόρους της Ευρώπης, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ιαπωνίας σχετικά με αυτό. Η Ευρώπη έχει μείνει πίσω σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες όσον αφορά τόσο την παραγωγή ανταγωνιστικών υποδομών όσο και την υιοθέτηση προτύπων σχετικά με την πνευματική περιουσία.

Το θέμα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για τις εφευρέσεις στον τομέα των νανοεπιστημών και νανοτεχνολογιών εξελίσσεται με αργούς ρυθμούς στην Ευρώπη και η έκθεση τονίζει την ανάγκη για μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού συστήματος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ώστε να βοηθηθεί η επιστήμη και η καινοτομία στο σύνολό τους. Αυτό που δυστυχώς λείπει είναι ένα χρονοδιάγραμμα. Μια πτυχή της χρήσης των νανοτεχνολογιών που λείπει από την έκθεση είναι αυτή σχετικά με την πιθανή χρήση τους από τον στρατό. Το γεγονός ότι αυτές οι τεχνολογίες δεν υπόκεινται σε κανέναν περιορισμό ίσως αποβεί μοιραίο για μας στο μέλλον. Ο Thomas van der Molen πιθανολογεί στην έκθεσή του ότι η ελεύθερη μεταφορά αυτών των τεχνολογιών θα παράσχει έναν πυρηνικό αντιδραστήρα σε όλες τις χώρες με τη συμφωνία ότι κανένας δεν θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων. Πιστεύω ότι στο εγγύς μέλλον θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τον τομέα των νανοτεχνολογιών και να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE). – (SV) Οι νανοτεχνολογίες έχουν δυνατότητες, αλλά όποιος επιδιώκει να απελευθερώσει αυτές τις τεχνολογίες στην αγορά των καταναλωτών χωρίς τη σχετική ενημέρωση, χωρίς κανόνες και χωρίς ασφαλιστικές δικλείδες, θέτει πραγματικά σε κίνδυνο αυτές τις δυνατότητες. Η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία θέλει να προηγείται η γνώση, να έπονται οι κανόνες για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας και έπειτα να ακολουθεί η προώθηση στην αγορά. Αυτή είναι η σωστή σειρά.

Τα νανοσωματίδια δεν έχουν τα ίδια τοξικά χαρακτηριστικά με τα απλά σωματίδια. Η ανθρακόσκονη δεν είναι επικίνδυνη, αλλά τα νανοσωματίδια με τη μορφή δεσμών άνθρακα προκαλούν σημαντικές βλάβες στον εγκέφαλο των ψαριών εντός 48 ωρών σε συγκεντρώσεις τόσο χαμηλές όσο 0,5 ppm. Οι νανοσωλήνες μπορούν να καταστρέψουν το μιτοχονδριακό DNA, ενώ τα νανοσωματίδια στο δέρμα μπορούν να μεταφερθούν στον εγκέφαλο και τους λεμφαδένες και να προκαλέσουν βλάβες στον οργανισμό. Το ανοσοποιητικό σύστημά μας απλώς δεν έχει προσαρμοστεί ώστε να αντιμετωπίζει αυτά τα νανοσωματίδια. Η έρευνα της ΕΕ δείχνει ότι μη-βιοδιασπώμενα και βιολογικά ασύμβατα νανοσωματίδια μπορούν να είναι επικίνδυνα για τη ζωή και ότι πρέπει να αποφεύγεται η εισπνοή και η κατάποσή τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). - (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση εστιάζει κυρίως στα οφέλη της νανοεπιστήμης και της νανοτεχνολογίας και στην ανάγκη να βρίσκεται η Ευρώπη στο προσκήνιο της ανάπτυξής τους, σύμφωνα με τους στόχους της Λισαβόνας για μεγαλύτερη παραγωγικότητα και οικονομική ανάπτυξη. Παρότι αξιέπαινο, το γεγονός αυτό οδηγεί σε ένα σημαντικό χάσμα: οι συνιστώμενες αυξήσεις για την έρευνα στις νανοτεχνολογίες προηγούνται της νομοθεσίας που θα ρυθμίσει τις εν λόγω τεχνολογίες.

Η νομοθεσία θα πρέπει, τουλάχιστον, να συμβαδίζει με την έρευνα. Στη βιασύνη μας να προηγηθούμε της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών, μπορεί να δούμε τις ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των κινδύνων, σαν κάτι που θα μπορούσε να μας καθυστερήσει. Ωστόσο, υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με τις μη θεραπευτικές βελτιωτικές επεμβάσεις στον άνθρωπο, την ιδιωτική ζωή, την ισονομία, την κατοχύρωση των ευρεσιτεχνιών, τις στρατιωτικές εφαρμογές, την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον στα οποία πρέπει να απαντήσουμε πρώτα. Σε αυτή την περίπτωση η νομοθετική ρύθμιση θα πρέπει να διασφαλίζει πως δεν θα δημιουργήσουμε μέσα στη βιασύνη μας πολύ δύσκολα προβλήματα. Εάν είναι σωστή ρύθμιση, θα εξυπηρετήσει την έρευνα και θα αυξήσει την εστίαση και την αποτελεσματικότητά της. Η παροιμία «όποιος βιάζεται σκοντάφτει» πάντα ήταν και συνεχίζει να είναι σωστή και χρήσιμη.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Rübig (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας, κ. Ransdorf, για τη διεξοδική έκθεσή του, στην οποία ασχολήθηκε με αυτό το σημαντικό ζήτημα με πολύ ευαισθησία και επίγνωση. Τώρα πρέπει το ζήτημα αυτό να καταλάβει τη σωστή θέση στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Αφενός, διαθέτουμε τη θεμελιώδη έρευνα, το Έβδομο Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την Έρευνα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, τις πλατφόρμες τεχνολογίας ως προς αυτό έχουμε προσφέρει έργο σταθερής αξίας και θα ήθελα να συγχαρώ τον Επίτροπο Potočnik για την μεγάλη επιτυχία που θα σημειώσει μελλοντικά το εν λόγω Έβδομο Πρόγραμμα-Πλαίσιο.

Αφετέρου διαθέτουμε το Κοινό Κέντρο Ερευνών, το οποίο θα μπορούσε να ασχοληθεί κάπως πιο εντατικά με τη λεγόμενη βιομηχανία φόβου και του οποίου η αντικειμενικότητα θα προσέφερε μια σίγουρη βάση για να παρακολουθήσουμε αυτές τις νέες τεχνολογίες. Το προτεινόμενο από την Επιτροπή Barroso «Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας» θα μπορούσε να ασχοληθεί, μέσω μιας στρατηγικής από πάνω προς τα κάτω, με τη μετάδοση των γνώσεων της θεμελιώδους έρευνας στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Ειδάλλως μπορεί κανείς να λάβει αυτή τη γνώση στο πλαίσιο μιας από κάτω προς τα πάνω στρατηγικής από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά κυρίως από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να την παρουσιάσει σε μια πλατφόρμα όπως π.χ. το «eΒay», όπου μπορεί κανείς μέσω του Διαδικτύου να ανταλλάξει ιδέες, να εκφράσει επιθυμίες και να εξασφαλίσει μια καλύτερη επικοινωνία στις είκοσι ή περισσότερες ευρωπαϊκές γλώσσες.

Επίσης ο αντιδραστήρας σύντηξης ITER θα μπορούσε να διαδραματίσει κάποιον ρόλο σε αυτό, διότι η νανοτεχνολογία παρουσιάζει ακριβώς στην έρευνα σύντηξης και πλάσματος μια εντελώς καινούργια πρόκληση ως μέσο για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης, την ελαχιστοποίηση του κόστους φθοράς και την ανάπτυξη των στρατηγικών καταπολέμησης της διάβρωσης, κυρίως και για την παραγωγή ενέργειας. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες σε πολλούς άλλους τομείς και ο καθαρισμός αποτελεί έναν από αυτούς.

 
  
MPphoto
 
 

  Ján Hudacký (PPE-DE). – (SK) Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στον εισηγητή, κ. Ransdorf για την πολύ ακριβή έκθεσή του, η οποία τονίζει τα μειονεκτήματα της ανάπτυξης της νανοτεχνολογίας, καθώς και τις τεράστιες ευκαιρίες και το αισιόδοξο μέλλον αυτού του τομέα.

Το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάζει προϋποθέσεις για τη συνεχή υποστήριξη αυτού του τομέα και καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση σε αυτήν, στο πλαίσιο της ανάπτυξης μιας τεχνολογίας βασιζόμενης στη γνώση. Η νανοτεχνολογία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των διαφόρων τεχνολογικών τομέων και στο εγγύς μέλλον θα έχει σημαντικές θετικές επιπτώσεις σχεδόν σε κάθε τομέα της βιομηχανίας, και αυτά τα δεδομένα από μόνα τους απαιτούν την εφαρμογή ενός σχεδίου δράσης για τη διασφάλιση ενός υψηλού βαθμού συντονισμού και στήριξης.

Θα ήθελα να αναφέρω ορισμένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτός ο σημαντικός τομέας έρευνας και ανάπτυξης. Πιστεύω ότι η έρευνα και η ανάπτυξη οποιουδήποτε επιπέδου σε ολόκληρο τον τομέα της νανοτεχνολογίας θα πληρούσε από μόνη της τα κριτήρια της αριστείας. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις αυτή η τυπική απαίτηση, σε συνδυασμό με την απαίτηση για την λεγόμενη κριτική μάζα πόρων, εμποδίζει τη συμμετοχή μικρότερων πανεπιστημιακών κέντρων έρευνας και καινοτομίας, καθώς και κέντρων καινοτομίας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που στηρίζονται από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα στήριξης, όπως το Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο ή το επικείμενο Πρόγραμμα Πλαίσιο για τον Ανταγωνισμό και την Καινοτομία.

Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας αφενός στην ανάγκη για καλύτερη συνεργασία μεταξύ των μικρών και των μεγάλων οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα έρευνας και ανάπτυξης, και αφετέρου στην ανάγκη για ενίσχυση του εσωτερικού ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.

Το άλλο πρόβλημα που θα ήθελα να τονίσω είναι η χρηματοδότηση. Συνεχίζουμε να παρατηρούμε μείωση της χρηματοδότησης που διατίθεται για την έρευνα και την ανάπτυξη, και το ίδιο ισχύει και για τη νανοτεχνολογία. Μένει μόνο να αναφερθεί ότι παρά τις σημαντικές δυνατότητές μας στην επιστήμη και την καινοτομία είμαστε σαφώς πίσω από τις ΗΠΑ στον τομέα αυτό. Εκτός από το Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο, θα μπορούσε να αναζητηθεί μια λύση πρωτίστως για μικρότερα σχέδια έρευνας και καινοτομίας, με τη μορφή καινοτομικού κεφαλαίου, όπου η δυνατότητα για πιο αποτελεσματική θεσμοθέτηση μέσω εταιρικών σχέσεων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα συχνά υποτιμάται. .

Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μαζί με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επενδύσεων, θα μπορούσε να διαδραματίσει έναν καλύτερο συντονιστικό ρόλο μέσω του προγράμματος JEREMIE, ο οποίος θα συνοδεύεται από ειδικές και σαφείς συστάσεις στα κράτη μέλη σχετικά με τη δημιουργία αποτελεσματικών κινήτρων που χρηματοδοτούνται από κρατικά κονδύλια, συμπεριλαμβανομένων των διαρθρωτικών ταμείων.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ.. PIERRE MOSCOVICI
Αντιπροέδρους

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Jordan Cizelj (PPE-DE). – (SL) Η νανοεπιστήμη και η νανοτεχνολογία έχουν εξαιρετικές δυνατότητες για περαιτέρω συμβολή στην ευημερία της ανθρωπότητας. Ωστόσο, η πολιτική επίσης θα έπρεπε να δρα ανάλογα με την τεχνολογική ανάπτυξη, είτε με διάφορες πρωτοβουλίες είτε με νομοθετικά μέτρα. Εδώ πρέπει να προωθούμε την ανάπτυξη και να θεσπίσουμε νομοθεσία, η οποία να εμποδίζει τις καταχρήσεις και περιορίζει τους κινδύνους. Υπό το πρίσμα αυτό, το έγγραφο που συνέταξε η Επιτροπή είναι πολύ σημαντικό.

Ωστόσο, έχουμε μάλλον αργήσει όσον αφορά την αντιμετώπιση αυτού του θέματος. Το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και το Συμβούλιο πλησιάζουν στην οριστικοποίηση των διαπραγματεύσεων σχετικά με το Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο. Αυτό το πρόγραμμα περιλαμβάνει ορισμένα σημαντικά στοιχεία του σχεδίου δράσης, όπως η έρευνα, η καινοτομία και, σε κάποιο βαθμό, οι ανθρώπινοι πόροι. Ελπίζω ειλικρινά ότι το Κοινοβούλιο έχει ξεκινήσει σοβαρές διαπραγματεύσεις και έχει υποστηρίξει την κατανομή ενός κατάλληλου ρόλου για τη νανοεπιστήμη, τόσο με τον καθορισμό των τομέων που αποτελούν αντικείμενο έρευνας όσο και με την προσπάθεια να διασφαλίσει μια ουσιαστική αύξηση στη χρηματοδότηση της έρευνας.

Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχει ένας τομέας που παραμένει ανοικτός και τον οποίο το σχέδιο δράσης καθορίζει ως ουσιαστικό για τη διασφάλιση της κριτικής μάζας υποδομών. Αφορά τη σύνδεση πανεπιστημίων, ερευνητικών οργανισμών και βιομηχανιών και προτείνει να επιτευχθεί ο στόχος μέσω της χρήσης των υπαρχόντων μηχανισμών. Εντωμεταξύ, μια έντονη συζήτηση έχει ξεκινήσει σχετικά με το λεγόμενο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας, το οποίο αποτελεί μια ακόμα εξέλιξη της ιδέας σχετικά με τη διασφάλιση της κριτικής μάζας με έμφαση στους ανθρώπινους πόρους.

Πρέπει να λάβουμε υπόψη τα καλά μελετημένα συμπεράσματα που έχουν ήδη συναχθεί σχετικά με τις νανοεπιστήμες και τις νανοτεχνολογίες κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την ανάπτυξη μελλοντικών μηχανισμών για τη διασφάλιση της κριτικής μάζας. Στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα να τονίσω ότι πρέπει να διευκολύνουμε τη συνεργασία τόσο με τις ομάδες εκείνες που έχουν ήδη επιδείξει ερευνητική αρτιότητα όσο και με εκείνες που έχουν σημαντικές δυνατότητες να επιτύχουν άριστα αποτελέσματα σε σχετικά σύντομη χρονική περίοδο. Οι νανοεπιστήμες και οι νανοτεχνολογίες μπορούν να λειτουργήσουν ως μία από τις περιοχές δοκιμής για τη θέσπιση μιας ακόμα πιο στενής σχέσης μεταξύ των τριών πλευρών του λεγόμενου τριγώνου της γνώσης.

Τέλος, θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για την εξαιρετική εργασία του.

 
  
MPphoto
 
 

  Lambert van Nistelrooij (PPE-DE). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, η ικανότητα καινοτομίας αντιστοιχεί περίπου στο 30% της ανταγωνιστικότητας των πολύ ανεπτυγμένων χωρών και αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση της νανοτεχνολογίας. Η χρήση της στην ιατρική, για παράδειγμα, ανοίγει δυνατότητες για βελτιωμένες θεραπείες του καρκίνου, των καρδιακών παθήσεων, του Αλτσχάιμερ και του Πάρκινσον, οι οποίες μαζί, ευθύνονται για τα δύο τρίτα των θανάτων στην Ευρώπη.

Αυτός είναι ένας τομέας όπου τα ερευνητικά ιδρύματα και οι επιχειρήσεις της Ευρώπης είναι παγκόσμιοι πρωτοπόροι· στις Κάτω Χώρες μόνο, η βιομηχανία νανοτεχνολογίας σημειώνει κύκλο εργασιών 20 δισ. ευρώ και η κυβέρνηση επενδύει ποσά ρεκόρ σε αυτή, όπως για παράδειγμα στο «Κέντρο Μοριακής Ιατρικής» στο Eindhoven. Ως παράδειγμα προληπτικής στρατηγικής, με τη στάση που ζητούν απεγνωσμένα η παγκόσμια ανάπτυξη και ο ανταγωνισμός, οι επιχειρήσεις κινούνται στο ίδιο κλίμα.

Η ανάγκη για επιλογές, για επενδύσεις και για στήριξη στην ευρωπαϊκή βασική υποδομή – όλα αυτά εκφράζονται επιτυχώς στην έκθεση Ransdorf. Συνεπάγεται ότι καθήκον της Επιτροπής, των κρατών μελών και των περιφερειακών αρχών είναι να συνεργαστούν με τη βιομηχανία και τις ΜΜΕ για να διασφαλίσουν ότι αυτό θα τεθεί σε εφαρμογή στη βιομηχανική παραγωγή σε αυτό το μέρος του κόσμου. Το Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την έρευνα και την ανάπτυξη, τις ευρωπαϊκές πλατφόρμες τεχνολογίας και τις «περιφέρειες γνώσης», μαζί με τα διαρθρωτικά ταμεία, έχει θέσει μια σταθερή βάση, ειδικά όσον αφορά τα οικονομικά. Έπειτα, υπάρχουν οι κίνδυνοι. Αυτοί πρέπει, φυσικά, να εξεταστούν κυρίως σε παγκόσμιο επίπεδο με την UNESCO και τον ΟΟΣΑ.

Τέλος, το φθινόπωρο αυτό ο Επίτροπος Potočnik θα παρουσιάσει έναν οδικό χάρτη για υποδομές έρευνας, η οποίος θα πρέπει να εμφανίζει τις περιφέρειες, περιοχές ή δέσμες που έχουν πραγματικές δυνατότητες να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας. Οι επενδύσεις δεν αφορούν μια παγκόσμια «αφαίμαξη επιστημονικών ταλέντων», αλλά θα πρέπει επιτόπου να συντελούν σε «κέρδος επιστημονικών ταλέντων» – κέρδος για την ευρωπαϊκή οικονομία και για την ευημερία των πολιτών της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Potočnik, Επιτροπή. (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να δώσω μια τηλεγραφική απάντηση και να συνοψίσω αυτά που θεωρώ ότι αποτελούν το μήνυμα της σημερινής συζήτησης σχετικά με την καινοτομία, τη χρηματοδότηση, τους κινδύνους, τη δεοντολογία και το ρυθμιστικό πλαίσιο. Θα αναφερθώ σε αυτά ένα προς ένα.

Σχετικά με την καινοτομία, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι νανοεπιστήμες και οι νανοτεχνολογίες έχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες. Οι νανοεπιστήμες μοιάζουν πάρα πολύ με την τεχνολογία των πληροφοριών. Συνεπώς, μια σημαντική ανακάλυψη σε αυτόν τον τομέα θα επηρέαζε όλους τους κλάδους. Γι’ αυτόν τον λόγο, είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην καινοτομία.

Εάν συγκρίναμε την Ευρωπαϊκή Ένωση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα διαπιστώναμε ότι σε πολλούς τομείς δεν υστερούμε. Ωστόσο, ένας τομέας στον οποίο πραγματικά υπολειπόμαστε είναι η τεχνολογία των πληροφοριών. Εάν δείτε πόσα κονδύλια διαθέτουμε για την καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη, θα διαπιστώσετε ότι ακόμα και διαρθρωτικά, όχι μόνο συνολικά, είμαστε πίσω. Δεν πρέπει να κάνουμε το ίδιο λάθος όσον αφορά την καινοτομία.

Προσπαθούμε να προωθήσουμε ευρωπαϊκές τεχνολογικές πλατφόρμες, κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες –στις οποίες αναπτύσσουμε μεγάλη δραστηριότητα– και να προσελκύσουμε τις επιχειρήσεις του κλάδου. Συμφωνώ ότι το θέμα της πνευματικής ιδιοκτησίας, τα ΔΠΙ, είναι επίσης σημαντικό και γι’ αυτό του δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στο σχέδιο δράσης.

Επιτρέψτε μου τώρα να αναφερθώ στη χρηματοδότηση. Έχουμε δύο αντικείμενα που ενδιαφέρονται γι" αυτήν πολύ σοβαρά. Το πρώτο είναι, φυσικά, οι νανοεπιστήμες και οι νανοτεχνολογίες και το δεύτερο οι τεχνολογίες των πληροφοριών και επικοινωνιών. Ωστόσο, υπάρχουν πολύ περισσότερα. Υπάρχουν και τα ζητήματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, το πρόγραμμα για το ανθρώπινο δυναμικό, το πρόγραμμα για τις δεξιότητες και οι υποδομές –τα πράγματα που συνδέονται με την περιφερειακή ανάπτυξη. Συνεπώς, είναι πολύ δύσκολο να συγκρίνουμε τα χρήματα που έχουν δοθεί στο σημερινό ΠΠ6 με τα χρήματα που θα χρησιμοποιηθούν στο ΠΠ7. Αυτό για το οποίο μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι η χρηματοδότηση θα αυξηθεί σημαντικά σε σύγκριση με την παρούσα κατάσταση.

Και πάλι, εάν συγκρίνουμε τη χρηματοδότηση στην Ευρώπη με εκείνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το πρόγραμμα-πλαίσιο αντιστοιχεί στο 5% της δημόσιας χρηματοδότησης της ΕΕ. Εάν συγκρίνετε τώρα πόση δημόσια χρηματοδότηση παρέχεται για τις νανοεπιστήμες, είναι προφανές ότι συνιστά το 30% αυτής της δημόσιας χρηματοδότησης στην Ευρώπη. Προφανώς, της δίνουμε αναλογικά πολύ μεγαλύτερη προσοχή απ’ ό,τι τα κράτη μέλη. Αυτό πρέπει να υπογραμμιστεί σαφώς.

Δεύτερον, υπό φυσιολογικές συνθήκες, τα δύο τρίτα της χρηματοδότησης πρέπει να προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα, όπου και πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας. Ένα, λοιπόν, από αυτά που διαπιστώσαμε –και δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο του 2006– ήταν ποια είναι τα αποφασιστικής σημασίας στοιχεία σύμφωνα με τις εταιρείες που διεξάγουν έρευνα στον χώρο της Ευρώπης: πρώτον, η ύπαρξη της αγοράς και, δεύτερον, το σύνολο των γνώσεων, όχι το επίπεδο των αμοιβών. Η παράμετρος του επιπέδου των αμοιβών είναι σχεδόν άσχετη όταν συζητούμε για τη γνώση και την έρευνα και ανάπτυξη. Αυτοί είναι οι τομείς που χρήζουν προσοχής.

Τρίτον, σχετικά με τους κινδύνους, είναι αλήθεια ότι δεν γνωρίζουμε τα πάντα και θα ήταν υποκρισία να υποστηρίξουμε το αντίθετο, διότι δεν αληθεύει. Ωστόσο, γνωρίζουμε πολλά και συμφωνώ με όλους όσοι είπαν ότι οφείλουμε να δώσουμε τη δέουσα προσοχή σε αυτό το θέμα στο ΠΠ7. Στο σχέδιο δράσης, δώσαμε επίσης τη δέουσα προσοχή στα ζητήματα που αφορούν τους κινδύνους. Η ανεπίσημη συγκέντρωση δεδομένων για περαιτέρω έργα υπό το ΠΠ7 ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικό να είναι διαφανής ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε τα θέματα των κινδύνων και να εκπαιδεύσουμε το κοινό κατάλληλα.

Όσον αφορά τις ηθικές παραμέτρους, είναι αυτονόητο ότι πρέπει να διατηρήσουμε τα υψηλά δεοντολογικά πρότυπα και αρχές που ακολουθούσαμε ανέκαθεν και να δώσουμε τη δέουσα προσοχή σε αυτό το θέμα.

Τέλος, αναφορικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο, τα ρυθμιστικά θέματα πάλι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του σχεδίου δράσης. Είναι συγκεντρωμένα εκεί και η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τις Γενικές Διευθύνσεις Έρευνας και τις Γενικές Διευθύνσεις που ασχολούνται με τις ρυθμιστικές πτυχές, καθώς και με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, προκειμένου να διευθετήσει διάφορες αβεβαιότητες όσον αφορά τους δυνητικούς κινδύνους και την έκθεση σε αυτούς, να γεφυρώσει τα κενά στη γνώση και να αναπτύξει περαιτέρω κατευθυντήριες γραμμές και μεθόδους. Προσεκτικά εξετάζεται, επίσης, η επάρκεια της υπάρχουσας και της μελλοντικής νομοθεσίας αναφορικά με τα προϊόντα της νανοτεχνολογίας.

Συνοψίζοντας, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι χρειαζόμαστε μια ισόρροπη, διαφανή προσέγγιση, που να χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό ενδιαφέροντος για την προστασία της δημόσιας υγείας, της ασφάλειας, του περιβάλλοντος και του καταναλωτή, αλλά να στοχεύει στην αξιοποίηση των τεράστιων δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νανοεπιστήμες και οι νανοτεχνολογίες στην έρευνα και την καινοτομία. Η σημερινή έκθεση ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να υπογραμμιστούν όλες αυτές οι πτυχές της προσέγγισής μας και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αξιότιμους κύριους βουλευτές για την προσοχή που έδωσαν σε αυτά τα θέματα, για την υποστήριξή τους στο έργο μας και για τις ανησυχίες που εξέφρασαν.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα, στις 12.00.

 

5. Περισσότερη και καλύτερη συνεργασία: η δέσμη μέτρων 2006 για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας της ΕΕ (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A6-0270/2006) του κ. Hutchinson, εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης, σχετικά με το θέμα «Περισσότερη και καλύτερη συνεργασία: η δέσμη μέτρων 2006 για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας της ΕΕ» (2006/2208 (INI)).

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Hutchinson (PSE), εισηγητής. (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η έκθεση που ελπίζω ότι θα υπερψηφίσουμε σήμερα είναι η άμεση συνέχεια των τριών ανακοινώσεων της Επιτροπής, οι οποίες αποτελούν τη λεγόμενη «δέσμη μέτρων 2006 για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας» και, ως εκ τούτου, η έκθεση αφορά γενικότερα την επιδίωξη του στόχου για τη βελτίωση της ευρωπαϊκής συνεργασίας για την ανάπτυξη. Αυτά όσον αφορά το γενικό πλαίσιο.

Όσον αφορά το διακύβευμα –και μάλιστα θα έλεγα την πρόκληση– δεν θα μπορούσε να γίνει σαφέστερο: πώς εμείς, οι Ευρωπαίοι, θα βελτιώσουμε σημαντικά την ουσιαστική βοήθεια που παρέχουμε στις χώρες του Νότου; Με άλλα λόγια, πώς θα φροντίσουμε να διασφαλίσουμε ότι η βοήθεια που θα παρέχουμε στις χώρες του Νότου θα μετατρέπεται πολύ πιο συστηματικά σε τέτοια ουσιαστική πρόοδο που να αλλάζει πραγματικά τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων που ζουν σε απαράδεκτες από ανθρωπιστική άποψη συνθήκες;

Υπάρχει τώρα γενική επίγνωση ότι θα μπορούσαμε να παράσχουμε καλύτερη βοήθειά, και έχουν γίνει πολιτικές δεσμεύσεις που μας επιτρέπουν να δώσουμε σε αυτό το ζήτημα καθεστώς προτεραιότητας στην πολιτική συνεργασίας μας για την ανάπτυξη. Έχουμε την ευρωπαϊκή συναίνεση για την ανάπτυξη, καθώς και μια νέα στρατηγική για την Αφρική. Αυτό είναι εξαιρετικό. Επιπλέον, αυτή τη στιγμή τίθενται οι νομοθετικές και τεχνικές ρυθμίσεις. Επιτρέψτε μου να πω ότι το μόνο που μένει να κάνουμε είναι η πρακτική εφαρμογή όλων αυτών.

Μεταξύ των πολλών ζητημάτων με τα οποία ασχοληθήκαμε στην έκθεση αυτή είναι τα ακόλουθα: ο ακριβής ορισμός της συνεργασίας για την ανάπτυξη και, συνεπώς, αυτού που κάθε κράτος μέλος δικαιούται νομίμως να συγκαταλέξει στο πλαίσιο της κρατικής βοήθειας για την ανάπτυξη· το ελάχιστο επίπεδο βοήθειας που πρέπει να επιτευχθεί για να τιμήσουμε τις δεσμεύσεις μας· η αποσύνδεση της βοήθειας, μια διαδικασία που τα κράτη μέλη –ή τουλάχιστον ορισμένα από αυτά– σαφώς διστάζουν να εφαρμόσουν· η απουσία δεικτών που επιτρέπουν την αξιολόγηση της πραγματικής προόδου στη βελτίωση της ευρωπαϊκής βοήθειας· ή ακόμη και η ανησυχία των επιτόπιων παραγόντων που διαπιστώνουν μια κάποια απροθυμία όσον αφορά τη συμμετοχή των χωρών-δικαιούχων στις στρατηγικές και στα προγράμματα που προορίζονται για αυτές.

Εκτός από αυτά τα συγκεκριμένα ζητήματα που μας δίνουν μια εικόνα του πόσο δρόμο έχουμε να διανύσουμε ακόμη για την πρακτική βελτίωση της βοήθειάς μας, τα 3 «Σ» –συμπληρωματικότητα των δράσεων, συντονισμός των προγραμμάτων και συνοχή των πολιτικών– αποτελούν επίσης ένα πλαίσιο εργασίας και ένα ιδιαίτερα σημαντικό πλαίσιο ερμηνείας της δράσης που θα πρέπει να αναλάβουμε κατά τα επόμενα έτη όσον αφορά τη συνεργασία.

Όσον αφορά τη συμπληρωματικότητα των δράσεων, είτε αυτές υλοποιούνται σε τομεακή είτε σε γεωγραφική βάση, είναι γεγονός ότι η κατανομή της εργασίας επιφέρει κάποιες αντιστάσεις και δυσκολίες. Υιοθετώντας μια ανοικτή και τολμηρή προσέγγιση, θα πρέπει να καταφέρουμε να υπερβούμε αυτά τα προβλήματα. Η συζήτηση δεν πρέπει να περιοριστεί σε μια αντιπαράθεση μεταξύ του προστατευτισμού των κρατών μελών και του συγκεντρωτισμού των Βρυξελλών, ωστόσο είναι αναμφίβολα χρήσιμο να προστατευόμαστε απέναντι στον υπερβολικό συγκεντρωτισμό. Αυτός χαρακτηρίζεται από μια προσέγγιση προγραμματισμού από πάνω προς τα κάτω και, ειδικότερα, από τη μειωμένη συμμετοχή των χωρών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών στον καθορισμό των στρατηγικών και των προτεραιοτήτων.

Το γεγονός παραμένει ότι ο συντονισμός σε κεντρικό επίπεδο μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής θα προσέφερε αδιαμφισβήτητα πλεονεκτήματα και θα επέτρεπε, ειδικότερα, να αποφευχθεί η παρούσα κατάσταση όπου μια πληθώρα διαφορετικών παραγόντων κάνουν το ίδιο πράγμα στην ίδια χώρα ή στην ίδια περιφέρεια. Για παράδειγμα, ο Άτλας δωρητών καταδεικνύει σαφώς την ύπαρξη ξεχασμένων κρίσεων ή των λεγόμενων «ορφανών» χωρών, καθώς και καταστάσεις όπως μετά από τσουνάμι, όπου οι δικαιούχες χώρες δεν είναι σε θέση να απορροφήσουν τεράστιους όγκους βοήθειας που παρέχεται μαζικά.

Παρότι συζητάμε εδώ και χρόνια για τον συντονισμό, παραμένουν τεράστιες προκλήσεις όσον αφορά την εναρμόνιση των διαδικασιών και τον καλύτερο συντονισμό των διαφόρων προγραμμάτων συνεργασίας της ΕΕ. Επιπλέον, δεν είναι μόνον οι διάφορες κοινοτικές πολιτικές που πρέπει να έχουν εσωτερική συνάφεια, αλλά χρειάζεται συνάφεια και στην προσέγγιση για τη χάραξη πολιτικών στις διάφορες γεωγραφικές περιοχές όπου εφαρμόζεται η πολιτική ανάπτυξής μας. Αυτό ακριβώς το σημείο εμφανίζεται στην ημερήσια διάταξη της φινλανδικής Προεδρίας, η οποία αποφάσισε να αφιερώσει ένα σημαντικό μέρος των εργασιών της στο θέμα αυτό.

Εάν, λοιπόν, θεωρήσαμε πιο συνετό να περιοριστούμε στην έκθεσή μας στο να υπογραμμίζουμε τη σημασία αυτής της πτυχής, περιμένοντας να δούμε τι μας επιφυλάσσει το εγγύς μέλλον, θα ήθελα να επωφεληθώ αυτής της ευκαιρίας για να θίξω αυτό το ζήτημα που θεωρώ ζωτικής σημασίας και που επηρεάζει τελικά την ίδια τη βάση κάθε πρωτοβουλίας συνεργασίας, και μάλιστα κάθε πολιτικού σχεδίου.

Όπως γνωρίζουμε –εφόσον το συζητάμε τακτικά– υπάρχουν πλοία που συνεχίζουν αυτή τη στιγμή να προσεγγίζουν τις ισπανικές ακτές –τις ακτές μας δηλαδή– με εκατοντάδες άτομα που προσπαθούν να ξεφύγουν από ένα πεπρωμένο που έχουν αποφασίσει να απορρίψουν με κίνδυνο της ζωής τους. Αυτή η κατάσταση εγείρει προφανώς ζητήματα συνοριακού ελέγχου, διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών και πολιτικής για την ένταξη των μεταναστευτικών πληθυσμών. Επιπλέον, εγείρει κατά τρόπο πασιφανή το ζήτημα του πόσο αποτελεσματική είναι η πολιτική συνεργασίας μας, καθώς και το ζήτημα του πόση συνοχή υπάρχει μεταξύ αυτής της πολιτικής με τις άλλες πολιτικές που εφαρμόζουμε.

Δεν θα ήθελα να καταφύγω στην παρωδία, αλλά τι είδους συνεργασία είναι αυτή –και μάλιστα μια συνεργασία που διαρκεί περισσότερα από 40 χρόνια– κατά τη λήξη της οποίας οι πληθυσμοί που διατεινόμαστε ότι βοηθούμε έχουν μία μόνο προσδοκία: να ξεφύγουν με κάθε τίμημα από τις συνθήκες στις οποίες ζουν; Ας μιλήσουμε απερίφραστα. Κατά την άποψή μου, αυτή η κατάσταση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αποτυχημένη. Τι θα μπορούσαν πράγματι να αποκομίσουν οι χώρες του Νότου από μια πολιτική συνεργασίας, μέσω της οποίας χορηγείται το ποσό των 50 δισ. ευρώ ετησίως όταν σχετίζεται με μια πολιτική που απαιτεί από αυτές να τιμήσουν ένα χρέος, η ετήσια καταβολή του οποίου είναι τετραπλάσια αυτού του ποσού;

Πώς να συνεχίσουμε να δηλώνουμε με κάθε τρόπο ότι είμαστε αποφασισμένοι να διευκολύνουμε την ανάπτυξη των χωρών του Νότου ενώ, ταυτοχρόνως, συνεχίζουμε να τους επιβάλλουμε τους κανόνες του ελεύθερου εμπορίου που δεν μπορούν να τηρήσουν με τους όρους που τους επιβάλλουμε; Πώς μπορούμε να συμφωνούμε για την καταπολέμηση της φτώχειας όταν, ταυτόχρονα, δεν γίνεται τίποτα για την καταπολέμηση των διαρθρωτικών αιτιών αυτής της φτώχειας;

Η αλήθεια είναι ότι, όσο αποτελεσματική και αν είναι, η πολιτική συνεργασίας για την ανάπτυξη, δεν θα επιτύχει ποτέ μόνη της να ανταποκριθεί στις πολυάριθμες προκλήσεις που τίθενται στις χώρες του Νότου. Με αυτό ακριβώς κατά νου πρέπει να βελτιώσουμε τη συνεργασίας για την ανάπτυξη, καθώς αυτή η συνεργασία θα είναι πιο αποτελεσματική κατ’ αναλογία προς τον βαθμό στον οποίο θα επιτύχει να κάνει την Ευρώπη να αντιληφθεί την ανάγκη εφαρμογής μιας συνολικής πολιτικής, η οποία θα εστιάζει εξ ολοκλήρου στην επιδίωξη ενός κοινού στόχου προτεραιότητας: την ανάδυση ενός πιο δίκαιου και πιο αλληλέγγυου κόσμου.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlie McCreevy, Επιτροπή. (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, μιλώ εξ ονόματος του συναδέλφου μου κ. Michel, ο οποίος αδυνατεί να παραστεί σε αυτή τη συνεδρίαση. Καταρχάς, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον εισηγητή, κ. Hutchinson, και στην Επιτροπή Ανάπτυξης για την εποικοδομητική τους έκθεση σχετικά με την αποτελεσματικότητα της βοήθειας, ένα θέμα καίριας σημασίας για την αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ.

Η βελτίωση τόσο της ποσότητας όσο και της ποιότητας της βοήθειας που παρέχουμε είναι αναμφίβολα μία από τις κύριες δεσμεύσεις της ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης για την ανάπτυξη, την οποία υιοθέτησαν όλα τα κράτη μέλη, η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο το 2005. Η κοινή αντίληψη αποτελεί ένα σημαντικότατο έγγραφο για όλους μας. Πρώτον, ανοίγει νέες προοπτικές συνεργασίας των 25 κρατών μελών και της Επιτροπής. Δεύτερον, υπογραμμίζει, για πρώτη φορά στην ιστορία της ΕΕ, το συλλογικό ευρωπαϊκό μας όραμα, τις αρχές και τους στόχους που διέπουν την αναπτυξιακή μας πολιτική. Τρίτον, επισημαίνει το συγκριτικό πλεονέκτημα της Επιτροπής και τον στόχο του ανασχεδιασμού των δραστηριοτήτων των κρατών μελών, προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη και εξαιρετικά απαραίτητη συνέργεια.

Όπως καταδείχτηκε σε όλες τις συζητήσεις περί της ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης, η Επιτροπή θα πρέπει να ενισχύσει τον αντίκτυπο της Ευρώπης στην ανάπτυξη και να προωθήσει το πρόγραμμα για την αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής βοήθειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποτελεί ηγετική δύναμη στα διεθνή φόρουμ που ασχολούνται με την αποτελεσματικότητα της βοήθειας και ιδιαίτερα στην Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας (ΕΑΒ) του ΟΟΣΑ, της οποίας η Επιτροπή αποτελεί, σύμφωνα με το καταστατικό, πλήρες μέλος. Μια ισχυρή EΕ συνεπάγεται μια ισχυρή ΕΑΒ.

Με αυτό ακριβώς κατά νου, ο Επίτροπος Michel πρότεινε μια δέσμη συγκεκριμένων μέτρων προς υλοποίηση για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας, την οποία ενέκρινε το Συμβούλιο την άνοιξη του 2006. Η προσέγγιση της Επιτροπής όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της βοήθειας βασίζεται στα διδάγματα που έχουν αποκομιστεί επί τόπου, στις ορθές πρακτικές και στις προσδοκίες των χωρών εταίρων. Διέπεται από τις αρχές της εναρμόνισης, της αυτοδιάθεσης, της ευθυγράμμισης και της διαχείρισης με βάση τα αποτελέσματα, όπως ορίζονται στη δήλωση του Παρισιού.

Το Κοινοβούλιο έχει καταστήσει σαφές σε προηγούμενα ψηφίσματα και επαναλαμβάνει σε αυτή την έκθεση ότι υποστηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής να ενισχύσει τον συντονισμό και τη συνοχή των ενεργειών τόσο της ίδιας όσο και της ΕΕ στον τομέα της ανάπτυξης. Η έκθεση υπογραμμίζει τρεις σημαντικούς τομείς όπου πρέπει να επιτευχθεί πρόοδος το 2007, τους οποίους θα ήθελα να σχολιάσω σύντομα.

Πρώτον, η ενίσχυση της συμπληρωματικότητας και ο καταμερισμός της εργασίας: τα θέματα αυτά είναι σημαντικά για την Επιτροπή. Πράγματι, στον Άτλαντα Δωρητών της ΕΕ υπογραμμίστηκαν τα κενά και οι επικαλύψεις των ενεργειών των δωρητών, που μειώνουν τον αντίκτυπο της βοήθειας. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι αδυναμίες, η Επιτροπή δρομολόγησε μια διαδικασία με τα κράτη μέλη που στοχεύει στην υιοθέτηση επιχειρησιακών αρχών για καλύτερο καταμερισμό της εργασίας μεταξύ των δωρητών από την ΕΕ. Επί του παρόντος, οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και αυτή η πρωτοβουλία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου το 2007.

Δεύτερον, ο κοινός προγραμματισμός της βοήθειας: η ΕΕ έχει πλέον στη διάθεσή της ένα κοινό πλαίσιο που υιοθετήθηκε την περασμένη άνοιξη. Το πλαίσιο αυτό προβλέπει την από κοινού κατάρτιση διαγνώσεων και αναλύσεων στις χώρες εταίρους, σε στενή συνεργασία με τα συμμετέχοντα κράτη μέλη, προκειμένου να καθοριστούν κοινές επιχειρησιακές λύσεις. Οι χώρες εταίροι και η κοινωνία των πολιτών διαδραματίζουν σημαντικό και ενεργό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Κάθε άλλο παρά αποκλεισμένη από αυτές τις συζητήσεις, η κοινωνία των πολιτών συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία διάγνωσης της εκάστοτε χώρας, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης αυτοδιάθεσή της. Αυτή η προσέγγιση συνάδει με την προσέγγιση που χρησιμοποιείται κατά τον προγραμματισμό της Επιτροπής.

Τρίτον, λίγα λόγια σχετικά με ένα βασικό μέσο για τη βελτίωση του καταμερισμού της εργασίας και του συντονισμού: τη συγχρηματοδότηση. Το 2007, η Επιτροπή θα παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με τον τρόπο ενίσχυσης της χρήσης της συγχρηματοδότησης ως μέσου υποστήριξης του καταμερισμού της εργασίας μεταξύ των δωρητών, καθώς και ως μέσου βοήθειας εκείνων των κρατών μελών που θεμελιώνουν τις αναπτυξιακές τους ικανότητες. Το Κοινοβούλιο επιμένει στα καλά τεκμηριωμένα αιτήματά του προς την Επιτροπή να εξασφαλίσει τον συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών, προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης για την ανάπτυξη. Όπως βλέπετε, η Επιτροπή έχει υιοθετήσει μια σαφώς προορατική στάση και, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της προκειμένου να καταστήσει πραγματικότητα τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της βοήθειας. Το μόνο που μπορώ να συστήσω είναι να χρησιμοποιήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την κοινή διάσκεψη για την ανάπτυξη με τα εθνικά κοινοβούλια τον επόμενο Οκτώβριο ως ευκαιρία να διευρυνθεί η υποστήριξη προς αυτές τις πρωτοβουλίες.

Πράγματι, είναι σημαντικό να διασφαλίσει η ΕΕ ότι οι πολιτικές της φιλοδοξίες συνάδουν με την οικονομική της θέση ως του μεγαλύτερου δωρητή στον κόσμο. Το Κοινοβούλιο έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε αυτό το θέμα, βοηθώντας τα κράτη μέλη να επιταχύνουν τις μεταρρυθμίσεις τους και να προβούν στις απαραίτητες αλλαγές νοοτροπίας που επιβάλλει αυτή η νέα διάσταση της κοινής εργασίας. Η επιτυχία σε αυτό το μέτωπο είναι εξαιρετικά σημαντική για την επίτευξη των αναπτυξιακών μας στόχων, καθώς και για την ανάληψη ηγετικού ρόλου στο παγκόσμιο αναπτυξιακό πρόγραμμα.

Ας μην ξεχνούμε ότι ο απώτερος στόχος μας είναι η καταπολέμηση της φτώχειας. Μόνο μέσω της συνεργασίας και της βέλτιστης δυνατής χρήσης όλων των διαθέσιμων μέσων μπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Χάρη στην ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη, διαθέτουμε πλέον όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την επίτευξη αυτού του στόχου. Οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι συγκεκριμένες δεσμεύσεις παραμένουν σε υψηλή θέση στο πολιτικό μας πρόγραμμα και ότι δεν θα χάσουμε αυτή την πραγματική ευκαιρία να μετατρέψουμε τις πολιτικές μας δεσμεύσεις σε πραγματικότητα. Πρόκειται για κάτι που υπερβαίνει την πολιτική· είναι θέμα συλλογικής αξιοπιστίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Margrietus van den Berg (PSE), εισηγητής της γνωμοδότησης της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου. – (NL) Κύριε Πρόεδρε, οφείλουμε καταρχάς να ευχαριστήσουμε τον κ. Hutchinson για τη σημαντική αυτή έκθεση. Για να είναι αποτελεσματική η αναπτυξιακή βοήθεια, προϋπόθεση είναι να είναι αμοιβαίως συνεκτικές οι προσεγγίσεις της ΕΕ στη βοήθεια και στο εμπόριο. Εάν θέλουμε να επιτύχουμε τους στόχους της χιλιετίας το 2015, η βοήθεια και το εμπόριο πρέπει –και πράγματι μπορούν– να συμπληρώνουν το ένα το άλλο, αλλά η θλιβερή πραγματικότητα είναι ότι συχνά δεν το κάνουν. Οι πολιτικές βοήθειας και εμπορίου –συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας– εξακολουθούν να λειτουργούν πολύ συχνά απομονωμένες, και αυτός είναι σίγουρα ένας από τους λόγους που θα χρειαστούμε άλλον έναν αιώνα για να κάνουμε τη φτώχια στην Αφρική παρελθόν.

Επί του παρόντος, λίγα αναφέρονται για τη συνοχή των πολιτικών της Ευρώπης. Οι διαπραγματεύσεις του Επιτρόπου Mandelson στηρίζουν το ελεύθερο εμπόριο βάσει παγκόσμιων κανόνων, ενώ οι υφιστάμενου του Επιτρόπου Michel εργάζονται για την ανάπτυξη και προσπαθούν να επιτύχουν τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας και η πολιτική για τις γεωργικές επιδοτήσεις αντιβαίνει σε όσα τα δύο στρατόπεδα στοχεύουν. Θεωρώ ότι οι διάφοροι τομείς πολιτικής μοιάζουν με «πλοία που διέρχονται στο σκοτάδι».

Στην κατάσταση αυτή, δυστυχώς, πολύ συχνά δεν υπάρχει χώρος για την πτυχή της ανάπτυξης· για παράδειγμα, οι σκέψεις για το εμπόριο κυριαρχούν έντονα στις συμφωνίες οικονομικής πολιτικής, τις περιβόητες –ή ενίοτε ίσως διαβόητες– ΣΟΕΣ. Όταν πρόκειται για την ανάπτυξη, όσοι αναζητούν τη βοήθεια στρέφονται πολύ συχνά σε υπάρχοντα κονδύλια, και υπάρχουν πάρα πολύ λίγες αποδείξεις μιας πραγματικά ολοκληρωμένης προσέγγισης, η οποία θα απαιτούσε πραγματικά επιπλέον χρήματα και την υποβολή νέων σχεδίων ανάπτυξης, παρά το γεγονός ότι οι ΣΟΕΣ, με σημείο αφετηρίας την ενισχυμένη τοπική συνεργασία, θα μπορούσαν να βοηθήσουν για να γίνει η βοήθεια πιο αποτελεσματική.

Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να λάβουμε επί λέξει υπόψη στον τομέα της ανάπτυξης, ότι πρέπει να ληφθούν προφυλάξεις για την προστασία των πιο αδύναμων διαπραγματευτικών μερών, έτσι ώστε να αναδυθούν τίμιες συμφωνίες και ένα ρεαλιστικό χρονικό πλαίσιο από τις EPA. Προκειμένου να «απογειωθεί» πραγματικά το εμπόριο, τότε αυτά τα θέματα, όπως για παράδειγμα η μεταρρύθμιση του συστήματος φορολογίας με την αντικατάσταση των τελών που καταβάλλονται κατά τη διέλευση των συνόρων, τους ισχυρότερους θεσμούς κρατικών και κοινωνικών υπηρεσιών, την καλύτερη εκπαίδευση και ιατρική περίθαλψη, είναι απαραίτητα. Η υπάρχουσα έλλειψη συντονισμού και συνοχής δεν είναι απλώς ανεπαρκής αλλά και απαράδεκτη λόγω του ότι αντιβαίνει στο άρθρο 178 της Συνθήκης.

Ένας από τους λόγους στο πλαίσιο αυτό είναι ότι η γνώση και η εμπειρογνωμοσύνη των εμπειρογνωμόνων του εμπορίου ή, αντίθετα των παραγόντων ανάπτυξης, συχνά παραβιάζουν τον τομέα εργασίας του άλλου και ένας άλλος λόγος είναι η έλλειψη προθυμίας να αθροιστεί το πραγματικό κόστος και τα οφέλη της ολοκληρωμένης ανάπτυξης και, μαζί –γεγονός που συνεπάγεται και το Συμβούλιο– να αναζητηθεί νέα χρηματοδότηση γι’ αυτό. Επιπλέον, πολύ συχνά οι ευρωπαϊκές πολιτικές –σε τομείς όπως η γεωργία, το εμπόριο και η ανάπτυξη, μεταξύ άλλων– έχουν ως αποτέλεσμα να ενεργούν η μία εναντίον της άλλης, οι εξαγωγικές επιδοτήσεις επιτρέπουν στη γεωργία να εγκαταλείπει τα προϊόντα της στη βόρεια Αφρική, με επακόλουθη αύξηση της ανεργίας εκεί. Όσοι είναι υπεύθυνοι για την μετανάστευση παραπονούνται σχετικά με τη ροή οικονομικών προσφύγων από την περιοχή και δεν προσφέρουν πολλά παρέχοντας βοήθεια, προτιμώντας αντ’ αυτού να εργάζονται βάσει άρτιων συμφωνιών σχετικά με την περιφερειακή αγορά εργασίας.

Το μόνο που θα μπορούσε να προσφέρει ουσιαστική βελτίωση της κατάστασης θα ήταν ένα συνεκτικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα από την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Το παγκόσμιο εμπόριο είναι σημαντικό και πολύ ωφέλιμο για τη δυνατότητα των αναπτυσσόμενων χωρών να διαφύγουν από το φαύλο κύκλο της φτώχιας· θα προέκυπταν πολλά οφέλη από έναν καλό συντονισμό βοήθειας και εμπορίου, και η διαδικασία του συνδυασμού αυτών των δύο δεν πρέπει να εμποδίσει την ανάπτυξη αυτών των χωρών· με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους της χιλιετίας. Αυτό που ζητώ είναι ένα συνεκτικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα· το νέο μέσο αναπτυξιακής συνεργασίας μπορεί να προσφέρει ένα πλαίσιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω τον εισηγητή, κ. Hutchinson, για την ποιότητα της εργασίας του σχετικά με αυτό το σημαντικό θέμα, το οποίο είναι τόσο κρίσιμο για το μέλλον μας. Τον συγχαίρω.

Το 2005 ήταν γεμάτο από σημαντικά γεγονότα σχετικά με το θέμα της βοήθειας για την ανάπτυξη. Εάν τα πράγματα αρχίζουν πραγματικά να δρομολογούνται, ας κάνουμε τα λόγια μας πράξη. Στο πλαίσιο αυτό, μπορούμε μόνο να επιδοκιμάσουμε τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ορισμένων κρατών μελών για να αυξηθεί ουσιαστικά η βοήθεια για την ανάπτυξη. Ωστόσο, αν και είναι σαφές ότι απαιτούνται χρηματοδοτικοί πόροι για μια αποτελεσματική βοήθεια, αυτό δεν είναι αρκετό.

Έτσι, οι πρακτικές ανάπτυξης πρέπει να παρακολουθούνται στενά για να αξιολογείται πλήρως η εφαρμογή αυτών των πολιτικών. Η βοήθεια για την ανάπτυξη πρέπει να είναι φιλόδοξη τόσο ως προς την ποιότητα όσο και ως προς τη χρηματοδότηση, ώστε να επιτευχθεί σημαντική μείωση της φτώχειας. Έχοντας αυτό υπόψη, θα ήθελα να τονίσω τη σημασία της εφαρμογής καινοτόμων μηχανισμών χρηματοδότησης, οι οποίοι επιτρέπουν τη διάθεση σταθερών και προβλέψιμων πόρων. Ενόψει αυτού, επιδοκιμάζω τη δημιουργία του Unitaid κατά τη διάρκεια της τελευταίας Διάσκεψης Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό θα επιτρέψει στις αναπτυσσόμενες χώρες να έχουν πιο εύκολη πρόσβαση στα φάρμακα. Εφόσον ο μηχανισμός αυτός βρίσκεται ακόμη στην αρχή του, ας ελπίσουμε τώρα και ας προσευχηθούμε ότι θα δείξει πόσο αποτελεσματικός είναι και ότι θα διασφαλίσει τη δέσμευση των χωρών εκτός από εκείνες που εμπλέκονται ήδη, κατά το παράδειγμα της Γαλλίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαδραματίσει τον ρόλο του συντονιστή, με στόχο την καλύτερη κατανομή των καθηκόντων στο πλαίσιο της βοήθειας για την ανάπτυξη. Αυτός ο συντονισμός πρέπει να γίνεται τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και επί τόπου, με τη συμμετοχή και των δικαιούχων εθνών. Η δέσμη μέτρων για μια αποτελεσματική βοήθεια αποτελεί ένα πρώτο στάδιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της έχουν τις ίδιες φιλοδοξίες όσον αφορά την ανάπτυξη. Επομένως, από κοινού, ας ανταποκριθούμε στην πρόκληση της επίτευξης μιας αποτελεσματικής και διαφανούς βοήθειας, παραμένοντας πιστοί στις δεσμεύσεις μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Ángel Martínez Martínez, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, προχθές, όταν συναντηθήκαμε με την Πρόεδρο της Λιβερίας και προσπαθήσαμε να της περιγράψουμε εν συντομία τις κύριες προσπάθειες που καταβάλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον τομέα της συνεργασίας για την ανάπτυξη, υπογραμμίσαμε ότι η Σοσιαλιστική Ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχε αναλάβει μια διπλή δέσμευση: να αποδεσμεύσουμε περισσότερους πόρους για αυτή την αποστολή –την οποία θεωρούμε προτεραιότητα μεταξύ των υποχρεώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης– και να επιτύχουμε τη μέγιστη αποτελεσματικότητα στη χρήση των διαθέσιμων πόρων προκειμένου να επιτευχθούν απτά αποτελέσματα όσον αφορά την αντιμετώπιση μιας ολοένα και πιο σοβαρής και αναπόφευκτης πρόκλησης.

Σε αυτό το πλαίσιο, η έκθεση που εκπονήθηκε από τον φίλο μου και συνάδελφο κ. Hutchinson είναι ένα έγγραφο πολύ μεγάλης σημασίας, όσον αφορά την ακρίβεια και την εμβάθυνσή του και λόγω της χρονικής στιγμής που υποβάλλεται: μια χρονική στιγμή που η κοινή γνώμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνειδητοποιεί το γεγονός ότι, τόσο λόγω της αρχής της αλληλεγγύης όσο και λόγω της μαζικής εξόδου των μεταναστών που δραπετεύουν από την υπανάπτυξη προς τις χώρες μας, η Ευρώπη δεν έχει άλλη εναλλακτική λύση παρά να επικεντρώσει όλες τις προσπάθειές της στην ανάπτυξη και σταθεροποίηση των χωρών του Νότου.

Η έκθεση Hutchinson και η εξαιρετικά αξιέπαινη πρόταση ψηφίσματος, την οποία σίγουρα θα εγκρίνουμε με μεγάλη πλειοψηφία, δεν είναι απλά ένα ακόμη έγγραφο μεταξύ των πολλών που συζητάμε στο Κοινοβούλιό μας. Καθώς συμφωνώ απολύτως με τις προτάσεις του, δεν θα επαναλάβω το περιεχόμενό του τώρα. Θα πω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε μια μέρα όπως η σημερινή, όπου φαίνεται ότι μόλις λίγες ώρες νωρίτερα επιτύχαμε μια καλή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων σχετικά με το νέο νομικό μέσο για τη χρηματοδότηση της συνεργασίας μας για την ανάπτυξη.

Θα πω επίσης ότι η έκθεση αποτελεί μέρος ενός πραγματικού δόγματος και ότι περιέχει πολλές ιδέες και προτάσεις που το Συμβούλιο και πάνω απ’ όλα η Επιτροπή θα πρέπει να λάβουν υπόψη προκειμένου να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα του έργου μας στον τομέα της συνεργασίας.

Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή Ανάπτυξης, και, φυσικά, στη Σοσιαλιστική Ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να δεσμευτούμε για να διασφαλίσουμε ότι οι προτάσεις του κ. Hutchinson δεν θα παραμείνουν μια απλή δήλωση καλών προθέσεων χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Πρέπει να εργαστούμε για να διασφαλίσουμε ότι είναι ένα είδος οδηγού για τις δράσεις, ότι η αποτελεσματικότητα που επιτυγχάνουμε σε αυτό το πεδίο συμβάλλει στην επίτευξη περισσότερων και καλύτερων αντικειμενικών αποτελεσμάτων, τα οποία επιπλέον δικαιολογούν τη διάθεση πιο σημαντικών και γενναιόδωρων προϋπολογισμών σε έναν τομέα που δεν είναι πλέον ένα δευτερεύον ή περιφερειακό θέμα ή ένα απλό μέσο για να ελαφρύνουμε τη συνείδησή μας, και ότι αυτός ο τομέας μετατρέπεται σε μια πραγματικά σημαντική προτεραιότητα στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον κ. Hutchinson για την εξαιρετική του έκθεση, η οποία θα βρει πλήρη υποστήριξη από την Ομάδα μου.

Ήδη το 2000, η ίδια η Γενική Συνέλευση των ΗΕ καθόρισε το έργο, το οποίο οι βουλευτές όλων των Ομάδων αυτού του Κοινοβουλίου έχουν αναλάβει τα τελευταία χρόνια πολύ σοβαρά, του να καταστήσουν την επιτυχία μετρήσιμο μέγεθος, να θέτουν στόχους και καταδεικνύουν πού έχει σημειωθεί πρόοδος. Οι αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας αποτελούν και για εμάς το μέτρο για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της εργασίας μας στον τομέα της πολιτικής για την ανάπτυξη.

Η έκθεση προόδου των Ηνωμένων Εθνών σήμανε για εμάς συναγερμό, διότι κατέδειξε ότι οι στόχοι, οι οποίοι είχαν τεθεί, δεν πραγματοποιήθηκαν. Μια τέτοια αποτυχία σημαίνει μεν για καλοπληρωμένους Ευρωπαίους τύψεις, για εκατομμύρια ωστόσο ανθρώπων οι οποίοι ζούνε στην ανέχεια σημαίνει θάνατο, και για εκατομμύρια νεαρά κορίτσια σημαίνει μια ολόκληρη ζωή δίχως εκπαίδευση. Το γεγονός αυτό θα έπρεπε να αποτελεί έναν σοβαρό λόγο για να επανεξετάσει η Επιτροπή την αποτελεσματικότητα της βοήθειάς της, και σίγουρα και για όλους μας να κοιτάξουμε βαθύτερα στην αυτοανάλυσή της. Για άλλη μια φορά, θα ήθελα να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου στον κ. Hutchinson για το καλή του εργασία με στόχο να υποδείξει με σαφήνεια στην Επιτροπή τι οφείλει να πράξει.

Ωστόσο, τούτου λεχθέντος, θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ επί τη ευκαιρία και στον ρόλο μας ως Κοινοβούλιο, διότι και εμείς έχουμε συμβάλει, έως έναν βαθμό, στην αποτυχία. Είναι προφανές ότι συναινούσαμε εδώ και χρόνια σε προϋπολογισμούς, οι οποίοι δεν εκπλήρωναν τον στόχο τους. Ήμασταν, όμως, γενικά σε θέση να λάβουμε καλύτερες αποφάσεις; Διαθέτουμε επαρκείς πληροφορίες για να ασκήσουμε τον ρόλο μας όσον αφορά την επιτήρηση; Αμφιβάλλω. Η Επιτροπή, έως τώρα, δεν έχει παρουσιάσει καμία πειστική απόδειξη ότι έχει διαχειριστεί σχέδια κατά τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να επιτύχει τους οχτώ αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας. Τα δημοσιονομικά στοιχεία με βάση τα οποία καλούμαστε να αποφασίσουμε είναι επιφανειακά.

Ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων το 2005 μια συγκριτική αξιολόγηση των δανειοδοτικών της δραστηριοτήτων, δηλαδή την αξιολόγηση του κάθε δανείου σχετικά με τη συνεισφορά του στην επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας. Για τα κονδύλια που ελέγχονται από εμάς δεν υφίσταται μια τέτοια συγκριτική αξιολόγηση και, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν θεσμικά όργανα τα οποία να αναλάβουν τον συνολικό έλεγχο σχετικά με το τι γίνεται με τα χρήματα, οφείλουμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ζητήσουμε τη μόνιμη είσοδό μας στην αλυσίδα της συνεργασίας για την ανάπτυξη, πράγμα που σημαίνει να έχουμε άποψη στον προγραμματισμό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης.

Πρέπει να διατυπωθούν προτάσεις, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, με συγκεκριμένους στόχους και ορόσημα για την προοδευτική επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας. Ζητούμε μελλοντικά από την Επιτροπή εκθέσεις ανά χώρα και ανά περιφέρεια, διαχωρισμένες ανά τομέα και σχέδιο. Ζητούμε επίσης εκθέσεις οι οποίες να περιλαμβάνουν μια λίστα με τους χορηγούς σχεδίων και τις εταιρείες συμβούλων που συμμετέχουν, καθώς και τα κονδύλια τα οποία εισρέουν σε αυτές.

Οι 65 σημαντικές προτάσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση Hutchinson καθιστούν σαφές το γεγονός ότι σε αυτό το Κοινοβούλιο υπάρχουν πράγματι ικανότητες, οι οποίες οφείλουν να χρησιμοποιηθούν μελλοντικά. Ωστόσο, διαβλέπω έναν δεύτερο πυλώνα ικανοτήτων στις κυβερνήσεις των περιφερειών-στόχων, με τη μορφή των θεσμικών οργάνων αυτών των περιφερειών, οι οποίες οφείλουν να χρησιμοποιηθούν πολύ περισσότερο. Σύμφωνα με μια προσέγγιση, οι δωρητές ξεχωριστά σε κάθε περιφέρεια οφείλουν να αναλάβουν ηγετικό ρόλο σε συγκεκριμένους τομείς. Αυτή η προσέγγιση όχι μόνο επαινείται στην έκθεση, αλλά θα μπορούσαμε να λάβουμε και εμείς υπόψη τη δυνατότητα χρήσης της οικονομικής επιρροής, την οποία ασκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση –μεγαλύτερη σε σύγκριση με αυτή των Ηνωμένων Εθνών– και να αναλάβουμε ηγετικό ρόλο σε έναν από τους οχτώ αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας. Ο στόχος που θα πρότεινα εγώ είναι το νερό.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να αναλάβει την ευθύνη να εξασφαλίσει, σε συνεργασία με τους τοπικούς εταίρους, την παροχή πόσιμου ύδατος στην αφρικανική ήπειρο, καθώς και τη διάθεση των λυμάτων της. Αυτό θα μας απέδιδε καλύτερη φήμη από το πρόσφατο σκάνδαλο της δηλητηρίασης με πόσιμο νερό από ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Οφείλουμε, λοιπόν, να ζητήσουμε από την Επιτροπή να υποβάλλει ένα χρονοδιάγραμμα, ξεκινώντας με τις ημερομηνίες κατά τις οποίες δύνανται να εφοδιαστούν με βιώσιμα συστήματα παροχής πόσιμου ύδατος και διάθεσης λυμάτων όλες οι μητροπόλεις νότια της Σαχάρας, και να επιμείνουμε σε τακτικές ενδιάμεσες εκθέσεις προόδου σχετικά με την κατάσταση διεξαγωγής αυτού του έργου.

Ερωτώ την Επιτροπή εάν διαθέτει τις δομές οποίες είναι σε θέση να διευκολύνουν ένα γενικό σχέδιο για ένα τέτοιο έργο, κατά πρώτον, και εάν συμφωνεί ότι η διεθνής κοινότητα χρειάζεται ένα τέτοιο ειδικευμένο κέντρο. Οφείλει να βρεθεί καλύτερος τρόπος, ούτως ώστε να συνενωθούν εκείνοι που ασχολούνται με αυτόν τον τομέα με τους πολιτικούς και τους δωρητές. Θα ήθελα να παρακινήσω την Επιτροπή να οργανώνει ανά δύο έτη μια διεθνή σύσκεψη για την ανάπτυξη στην Αφρική, με ειδικό στόχο να καταστήσει σαφές στους πολιτικούς και στους δωρητές τις απαιτήσεις και τις εμπειρίες από την πράξη. Μία πιθανότητα θα ήταν μια έκθεση, στην οποία να παρουσιάζονται λεπτομερώς επιτυχή αλλά και ανεπιτυχή σχέδια, και να επιβραβεύονται τα επιτυχή.

Αυτό θα αποτελούσε επίσης μια ευκαιρία να προσλάβουμε νέο ειδικευμένο προσωπικό, κυρίως νέους ανθρώπους, στον τομέα της συνεργασίας για την ανάπτυξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (NI). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, όποτε οι άνθρωποι καλούνται να αναφέρουν την κυρίαρχη παγκόσμια υπερδύναμη, όλοι αναφέρουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι που παρέχει περισσότερη από τη μισή δημόσια ενίσχυση στον κόσμο και είναι ο μεγαλύτερος δωρητής στον κόσμο. Δυστυχώς, αυτό το επίτευγμα δεν μεταφράζεται σε ευρωπαϊκή ηγεσία στον διεθνή στίβο. Λέμε «Ένωση» αλλά σκεφτόμαστε τα «κράτη μέλη», όπως οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από τον Δεκέμβριο του 2005 στις Βρυξέλλες αναφέρουν σαφώς ότι το 80% με 90% της νέας βοήθειας για τις αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να προέρχεται από τα κράτη μέλη.

Θα πρέπει να αναρωτηθούμε εάν, στο μέλλον, θα είμαστε έτοιμοι να δούμε μείωση των χρεών για συγκεκριμένες χώρες, πιο πρόσφατα για το Ιράκ και τη Νιγηρία, ως μορφή αναπτυξιακής βοήθειας. Αυτή είναι μια εύκολη λύση για την Ένωση αλλά, στην ουσία, μειώνει το πραγματικό ποσό της βοήθειας που παρέχεται στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ωστόσο, εκτός από την ακύρωση των χρεών, σημειώθηκε αύξηση της τάξης των 5 δισ. ευρώ στην πραγματική βοήθεια που παρασχέθηκε σε φτωχές χώρες το περασμένο έτος. Ορισμένοι αναφέρονται στο ποσό αυτό με τη φράση «μόνο πέντε δισεκατομμύρια», και άλλοι λένε «έως πέντε δισεκατομμύρια».

Εν κατακλείδι, μιλώντας ως εκπρόσωπος ενός νέου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι νέες και φτωχότερες χώρες της Ένωσης βρίσκονται σε μια εντελώς πρωτόγνωρη κατάσταση. Είμαστε μέρος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και επιθυμούμε να δεχτούμε τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται αυτή η ιδιότητά μας. Οι χώρες μας πρέπει να καταλάβουν ότι υπάρχουν κάποιοι στον κόσμο που είναι φτωχότεροι από εμάς.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele (PSE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για την πολύ καλή έκθεσή του. Στα εξήντα πέντε σημεία της, αναφέρεται σε πολλούς τομείς και παράγοντες, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για περισσότερη και καλύτερη βοήθεια. Εξηγεί τις καινοτόμες πηγές για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, καθώς και την αναγκαιότητα μιας προσέγγισης σχετικής με την ελάφρυνση του χρέους, με στόχο να δοθεί στις χώρες ανάπτυξης περισσότερος χώρος δράσης στον αγώνα κατά της φτώχειας, και, φυσικά, τονίζει την αναγκαιότητα ύπαρξης συνοχής μεταξύ των ξεχωριστών τομέων πολιτικής. Η αποτελεσματικότητα της βοήθειάς μας είναι εξασφαλισμένη μόνο όταν υφίσταται μεγαλύτερη συνοχή ανάμεσα στους τομείς πολιτικής.

Είναι σαφές ότι η αποτελεσματικότητα δεν θα πρέπει να υπονομεύει την απαραίτητη λογοδοσία. Τη στιγμή ακριβώς που εξασφαλίζονται για τη συνεργασία για την ανάπτυξη όλο και πιο περισσότεροι πόροι ως άμεση στήριξη του προϋπολογισμού, χρειάζονται επαρκή μέσα για την ανοικοδόμηση μιας ανεξάρτητης και κριτικής κοινωνίας των πολιτών. Εάν οι χώρες δωρητές θέλουν να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα της βοήθειας τους, εξαρτώνται σε πολλούς τομείς από μη κυβερνητικές οργανώσεις, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η βοήθεια που παρέχεται χρησιμοποιείται πράγματι για τη μείωση της φτώχειας και ότι πράγματι φτάνει στους φτωχούς και στον υποβαθμισμένο πληθυσμό των χωρών εταίρων.

Τα κράτη μέλη καλούνται να τηρήσουν τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν σχετικά με τη χρηματοδότηση της αναπτυξιακής βοήθειας, δηλαδή το 0,56% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος τους για το έτος 2010 και το 0,7% για το έτος 2015. Είναι σημαντικό, σε σχέση με αυτό, να τονίσουμε, ότι οι ελαφρύνσεις χρέους δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτούς τους υπολογισμούς. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας του ΟΟΣΑ, το 2005 η Ευρωπαϊκή Ένωση ταύτισε τις ελαφρύνσεις χρέους για το Ιράκ και τη Νιγηρία, κατά κύριο λόγο, με αναπτυξιακή βοήθεια, παρά το γεγονός ότι η συμφωνία του Μοντερέι ορίζει ρητώς ότι οι χρηματοδοτήσεις που διατίθενται με τη μορφή ελάφρυνσης χρεών δεν πρέπει να προέρχονται από συναφή με την αναπτυξιακή βοήθεια κονδύλια, τα οποία, όπως προβλέπεται κανονικά, προορίζονται να διατεθούν απευθείας στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Για τον λόγο αυτόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί τα κράτη μέλη να συντάσσουν ετησίως μια επακριβή λίστα, στην οποία θα διαφαίνονται με σαφή τρόπο τα ποσά τα οποία προορίζονται άμεσα για την αναπτυξιακή βοήθεια. Ο εισηγητής δήλωσε ότι η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών οφείλει να συντονίζεται με συμπληρωματικό τρόπο και να έχει συνοχή. Πολλές χώρες εταίροι είναι κατακλυσμένες από το πλήθος των δωρητών: παράλληλα σχέδια οδηγούν συχνά σε αχρείαστο διπλασιασμό δομών και πολλές φορές μάλιστα παρακωλύουν τη διαδικασία. Η μόνη λύση αυτού του προβλήματος μπορεί να επιτευχθεί με τον καλύτερο συντονισμό ανάμεσα στην αναπτυξιακή συνεργασία της Κοινότητας και σε αυτήν των κρατών μελών.

Στη έκθεση προτείνεται η σύσταση μιας ομάδας εργασίας, στην οποία οφείλουν να συμμετέχουν οι αντιπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών. Με τη βοήθεια μελετών συγκεκριμένων περιπτώσεων οφείλει να καταδειχθεί τι ήδη λειτουργεί και πού απαιτείται ακόμα πολλή δουλειά.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (PSE). – (LT) Επικροτώ τον εισηγητή και υποστηρίζω το κεντρικό σημείο της παρουσίασης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε θέση να γίνει, και μάλιστα πρέπει να γίνει, ηγέτης, όχι μόνο ως προς το εύρος αλλά και ως προς την αποτελεσματικότητα της βοήθειας. Μπορούμε να συνεχίσουμε να εκφράζουμε τη λύπη μας που το ποσό της βοήθειας στις τρίτες χώρες είναι ανεπαρκές, αλλά πρώτα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι οποιαδήποτε διαθέσιμη βοήθεια χρησιμοποιείται αποτελεσματικά. Πρέπει να συντονίσουμε καλύτερα την παροχή βοήθειας, να εγκαταλείψουμε τις περιττές διατυπώσεις και να ενισχύσουμε τον έλεγχο ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε μια κατάσταση που αλλάζει συνεχώς. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει μόνο να ενταθεί στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερα σχετικά με το συντονισμό της παροχής βοήθειας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να νέα κράτη μέλη, εφόσον η συνεισφορά τους στη βοήθεια των αναπτυσσόμενων χωρών αυξάνεται σταδιακά. Στο πνεύμα αυτό, η Λιθουανία αλλάζει ήδη το καθεστώς της στην Παγκόσμια Τράπεζα με την μετατροπή της από χώρα δικαιούχο σε χώρα δωρητή, μια κατάσταση που θα διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό τη συμμετοχή της χώρας μου στα αναπτυξιακά προγράμματα της τράπεζας.

Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας είναι η κρατική υποστήριξη, η οποία δεν ήταν μέχρι σήμερα τόσο σημαντική όσο θα μπορούσε να είναι. Πρέπει να προωθήσουμε την αντίληψη των νέων κρατών μελών ότι με τη βοήθεια των αναπτυσσόμενων χωρών βοηθάμε επίσης τους εαυτούς μας. Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, ο κόσμος μάς υπενθυμίζει ότι η φτώχια και η πείνα, οι ταραχές και οι φυσικές καταστροφές στην Αφρική ή την Ασία επηρεάζουν επίσης την σταθερότητα και τις συνθήκες διαβίωσης στην Ευρώπη ή την Αμερική. Ωστόσο, οι δικαιούχες χώρες πρέπει επίσης να επιδείξουν την ικανότητά τους να διαχειρίζονται σωστά τα κονδύλια που τους κατανέμονται. Η μέγιστη προσοχή στο ζήτημα πρέπει να προέρχεται από τα μέλη του Κοινοβουλίου, και τόσο από την ΕΕ όσο και από τις δικαιούχες χώρες.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα, στις 12.00.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE-DE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, η επεξηγηματική δήλωση στην έκθεση του κ. Hutchinson αρχίζει με μια δραματική διαπίστωση ότι σε όλο τον κόσμο 11 παιδιά πεθαίνουν κάθε λεπτό από πείνα και φτώχια.

Είναι πραγματικά δύσκολο να βρεθεί καλύτερος λόγος για την ανάλυση του ζητήματος της αποτελεσματικότητας της αναπτυξιακής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε παρά να συμφωνήσουμε με τη δήλωση ότι υπάρχει λόγος αύξησης της χρηματοδότησης της αναπτυξιακής βοήθειας μόνο για να υπάρξει σημαντική βελτίωση στην αποτελεσματικότητα αυτής της βοήθειας. Είμαι πεπεισμένος ότι οι πολίτες της Ευρώπης θα στηρίξουν μια αύξηση της χρηματοδότησης της αναπτυξιακής βοήθειας. Ωστόσο, δεν θα ανεχθούν τις δαπάνες, την ανεπάρκεια, την έλλειψη διαφάνειας και τις υποκριτικές δραστηριότητες, για τη σημασία της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας.

Είναι σημαντικό να καταγράφεται μόνον η πραγματική βοήθεια. Στηρίζω επομένως την άποψη ότι η μείωση του χρέους των φτωχών χωρών θα πρέπει να διαχωρίζεται από τις δαπάνες για την αναπτυξιακή βοήθεια. Πράγματι, η πρωτοβουλία ΥΦΧ δεν έχει προσφέρει μόνιμη λύση στο πρόβλημα των χρεών των φτωχών χωρών. Εξάλλου, είναι σημαντικό το υψηλότερο δυνατό επίπεδο διαθέσιμης οικονομικής βοήθειας να στέλνεται κατευθείαν στους δικαιούχους. Είναι σημαντικό να μην δημιουργείται η εντύπωση ότι ένα μεγάλο μέρος αυτών των κονδυλίων χρησιμοποιείται για να πληρώνονται μεσάζοντες όπως δημόσιοι υπάλληλοι και σύμβουλοι. Θα πρέπει επομένως να αναγνωρίζεται ότι πρέπει να στηρίζεται η διάταξη για την επίτευξη βαθύτερης, αποκεντρωμένης και άμεσης εργασίας με τις τοπικές αρχές των αναπτυσσόμενων χωρών.

 
  
  

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.55 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 12.05)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. GÉRARD ONESTA
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Emine Bozkurt (PSE). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να θέσω ένα θέμα διαδικασίας. Η Lívia Járóka, βουλευτής του Κοινοβουλίου, η οποία είναι υποψήφια για το βραβείο «ευρωβουλευτή της χρονιάς» για την αποφασιστική της εκστρατεία για τα δικαιώματα των Ρομά, λαμβάνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εκφράζουν ρατσισμό και μισογυνισμό κατά τρόπο που θεωρώ εντελώς ανάρμοστο για το Κοινοβούλιο. Αυτό είναι απαράδεκτο και θα ήθελα το Κοινοβούλιο να το λάβει υπόψη.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Πιστεύω ότι τα χειροκροτήματα είναι ενδεικτικά της αποδοχής των συναδέλφων μας σχετικά με το περιεχόμενο της ομιλίας σας.

 
  
MPphoto
 
 

  Doris Pack (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ απολύτως με όσα δήλωσε η κ. Bozkurt. Θεωρώ ότι είναι απολύτως απρεπές να προσπαθεί ένας βούλγαρος παρατηρητής να καταπατήσει την αξιοπρέπεια της κ. Járóka. Ακριβώς αυτό συμβαίνει με το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού μηνύματός του. Αναμένω από την Προεδρία να λάβει αυστηρά μέτρα σχετικά με αυτό το θέμα. Ο εν λόγω παρατηρητής δεν έχει θέση σε αυτή την Αίθουσα.

(Ζωηρά χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας, θέλω να διαμαρτυρηθώ για τη χθεσινή ομιλία του Πρωθυπουργού του Λιβάνου κ. Siniora στη Διάσκεψη των Προέδρων. Η ομιλία του ήταν άκρως μεροληπτική και μονόπλευρη και δεν υπήρχε ευκαιρία έκτακτων παρεμβάσεων για να απαντήσουμε σε όσα είπε. Το όλο πράγμα μπαλώθηκε από τις πολιτικές ομάδες –με αρκετά δίκαιο τρόπο, ίσως. Θα ζητούσα, όμως, από τη Διάσκεψη των Προέδρων, χάριν της ισότιμης και ισόρροπης ενημέρωσης, να προσκαλέσει τον Πρωθυπουργό ή τον Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ, ώστε να ακούσουμε και την άλλη πλευρά της ιστορίας.

(Ζωηρά χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Όλα αυτά θα διαβιβαστούν στα αρμόδια όργανα.

 

6. Διαβίβαση των κοινών θέσεων του Συμβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

7. Ώρα των ψηφοφοριών
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει της Ώρα των Ψηφοφοριών.

(Για τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών και άλλες λεπτομέρειες: βλέπε συνοπτικά πρακτικά)

 

7.1. Περισσότερη και καλύτερη συνεργασία: η δέσμη μέτρων 2006 για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας της ΕΕ (ψηφοφορία)

7.2. Αλιεία των αποθεμάτων ευρωπαϊκής χωματίδας και γλώσσας στη Βόρειο Θάλασσα (ψηφοφορία)

7.3. Βιολογικός τρόπος παραγωγής γεωργικών προϊόντων και σχετικές ενδείξεις στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής (ψηφοφορία)

7.4. GALILEO (ψηφοφορία)

7.5. Κοινή πολιτική μετανάστευσης (ψηφοφορία)

7.6. Κατάσταση στο Νταρφούρ (ψηφοφορία)

7.7. Οικονομικές και εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με την Ινδία (ψηφοφορία)
  

- Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 4

 
  
MPphoto
 
 

  Sajjad Karim (ALDE), εισηγητής. – (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να προσθέσω μετά τη λέξη «παράλληλα» τα εξής: «με τις διαπραγματεύσεις για το εμπόριο· σημειώνει ότι η εξέταση της λήψης θετικών και αρνητικών μέτρων σε άλλα θέματα βρίσκεται επί του παρόντος ενώπιον του Συμβουλίου της SAFTA». Έπειτα, το κείμενο συνεχίζεται ως έχει.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Υπάρχουν ενστάσεις σχετικά με τη συμπερίληψη αυτής της τροπολογίας;

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

 

7.8. Οι προοπτικές των γυναικών στο διεθνές εμπόριο (ψηφοφορία)

7.9. Βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του τομέα της αλιείας (ψηφοφορία)

7.10. Αφαίρεση πτερυγίων καρχαρία επί των σκαφών (ψηφοφορία)

7.11. Νανοεπιστήμες και νανοτεχνολογίες (2005-2009) (ψηφοφορία)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η Ώρα των Ψηφοφοριών.

 

8. Αιτιολογήσεις ψήφου
  

Έκθεση Hutchinson (A6-0270/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Nirj Deva (PPE-DE), γραπτώς. (ΕΝ) Οι βρετανοί συντηρητικοί συνάδελφοί μου και εγώ υποστηρίζουμε αυτή την έκθεση, αλλά διαφωνούμε ουσιαστικά με την παράγραφο 58 της έκθεσης, η οποία ζητεί από τα κράτη μέλη να εργαστούν προς την κατεύθυνση «μιας ενιαίας ψήφου», δηλαδή μιας έδρας που θα εκπροσωπεί την ΕΕ στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ωστόσο, καθώς αυτή η παράγραφος αποτελεί απλώς «ανάκληση» μιας παλαιότερης θέσης, είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Είναι γνωστό ότι η Λίστα του Ιουνίου αντιτίθεται στο να τεθεί η βοήθεια υπό την αιγίδα της ΕΕ. Υπάρχει μια σειρά από λόγους που το υπαγορεύουν αυτό. Η πολιτική χορήγησης βοήθειας, όπως και η εξωτερική πολιτική, είναι εθνικό θέμα και ως τέτοιο δεν πρέπει να εκχωρείται στις Βρυξέλλες.

Είμαστε αντίθετοι στο μεγαλύτερο μέρος της έκθεσης, περιλαμβανομένων των εκκλήσεων για αυξήσεις στα κονδύλια. Ο εισηγητής υπεισέρχεται επίσης σε άλλα αυστηρώς εθνικά θέματα, όπως η παρακολούθηση και εποπτεία της διμερούς βοήθειας. Υπάρχει, επίσης, πρόταση να διεξαγάγει η Επιτροπή στρατηγικό σχεδιασμό της βοήθειας που χορηγείται από τα κράτη μέλη. Αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο.

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith (Verts/ALE), γραπτώς. (ΕΝ) Συγχαίρω τον εισηγητή μας για αυτή την έκθεση, η οποία περιέχει αρκετές εξαιρετικές πρωτοβουλίες για την καλύτερη στοχοθέτηση της ενίσχυσης. Η ΕΕ έχει πλούσια δράση όσον αφορά τη διεθνή ανάπτυξη, συχνά σημαντικά εντυπωσιακότερη από τα περισσότερα κράτη μέλη. Ωστόσο, θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα, πολύ καλύτερα, και αυτή η έκθεση περιέχει αρκετές καλές ιδέες, τις οποίες με χαρά μου υποστηρίζω.

 
  
  

Έκθεση Maat (A6-0265/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Η βασική άποψη της Λίστας του Ιουνίου είναι ότι τα θέματα που αφορούν την αλιεία πρέπει να αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο υφιστάμενων διεθνών οργανισμών. Αυτό σημαίνει ότι η ΕΕ δεν πρέπει να ασκεί μια κοινή αλιευτική πολιτική ή να καθορίζει ποσοστώσεις αλιευμάτων. Η βιώσιμη αλιεία είναι προϋπόθεση για τη συνεχιζόμενη ύπαρξη της αλιευτικής βιομηχανίας. Η εμπειρία δείχνει ότι η ΕΕ δεν θέτει σε προτεραιότητα τη βιώσιμη αλιεία. Παράδειγμα αυτού είναι ότι, μεταξύ άλλων, ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για τη Διατροφή και τη Γεωργία ασκεί έντονη κριτική στις καθοριζόμενες αλιευτικές ποσοστώσεις για τον μπακαλιάρο της Βαλτικής Θάλασσας.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (ΕΝ) Χαιρετίζω αυτή τη λεπτομερή έκθεση για τις δυνατότητες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ΕΕ και Ινδία επιδιώκοντας στενότερες διμερείς εμπορικές σχέσεις. Συμφωνώ πλήρως με την έκκληση του εισηγητή να τονισθεί η στρατηγική σημασία των εμπορικών σχέσεων με την Ινδία, δεδομένης της εντυπωσιακής οικονομικής ανάπτυξής της και της θέσης της ως ηγέτιδας των G20 στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.

Καθώς η χώρα ευημερεί διεθνώς, το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών εντός των συνόρων της διευρύνεται, και, επομένως, υποστηρίζω την έμφαση που προσδίδει αυτή η έκθεση στην από κοινού αντιμετώπιση των εμπορικών και αναπτυξιακών ζητημάτων. Η Ινδία έχει ευθύνη απέναντι στους πολίτες της να εφαρμόσει τα βασικά πρότυπα εργασίας και να ικανοποιήσει τα περιβαλλοντικά πρότυπα. Συγχρόνως, η ΕΕ, ως παγκόσμιος ηγέτης και κύριος εμπορικός εταίρος της Ινδίας, πρέπει να συνεργαστεί με τις ινδικές αρχές προκειμένου να εξασφαλίσει, αφενός, ότι το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων θα συνεχίσει να υποστηρίζει την ινδική βιομηχανία και, αφετέρου, ότι θα εξευρεθεί μια ευαίσθητη ισορροπία μεταξύ της ανάγκης για εφαρμογή των διεθνών κανονισμών σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία και της διασφάλισης της διατήρησης της παραδοσιακής γνώσης και της πρόσβασης στα φάρμακα για ασθένειες σχετιζόμενες με τη φτώχεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (PSE), γραπτώς. (ΕΝ) Παρότι υπερψηφίζει την έκθεση, η αντιπροσωπεία του βρετανικού εργατικού κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (EPLP) επιθυμεί να καταγραφεί ότι χαιρετίζει τον ρόλο της Περιφερειακής Συμβουλευτικής Επιτροπής Βορείου Θαλάσσης ως παρόχου συμβουλών και σημαντικού παράγοντα της διαβούλευσης στο πλαίσιο της ΚΑΠ. Η EPLP επίσης λυπάται που η έκθεση δεν αναγνώρισε σαφέστερα τη σύνδεση μεταξύ των μέτρων διαχείρισης των αποθεμάτων χωματίδας και γλώσσας στη Βόρεια Θάλασσα και του πεδίου εφαρμογής του προγράμματος ανασύστασης του βακαλάου. Τα επίπεδα ανασύστασης του αποθέματος βακαλάου της Βόρειας Θάλασσας είναι χαμηλά, και είναι ζωτικής σημασίας να παραμείνουν όλες οι πτυχές της αλιείας που έχουν αντίκτυπο σε αυτά στο πεδίο εφαρμογής του προγράμματος ανασύστασης τoυ βακαλάου.

 
  
  

Έκθεση Graefe zu Baringdorf (A6-0253/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η Επιτροπή επιδιώκει να τροποποιήσει τον Κανονισμό EΟΚ αριθ. 2092/91, που ισχύει στην παρούσα φάση, ο οποίος θεσπίζει κανόνες για την εισαγωγή βιολογικών προϊόντων, με στόχο τη διαμόρφωση πιο αυστηρού διαδικαστικού πλαισίου για την αναγνώριση εισαγόμενων βιολογικών προϊόντων. Υπολείπεται, όμως, αυτού που απαιτείται.

Εξ ου η σειρά τροπολογιών, τις οποίες υπέβαλε η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου με στόχο την προστασία τόσο των καταναλωτών όσο και των παραγωγών σε εθνικό επίπεδο. Κατά συνέπεια, δόθηκε έμφαση στην ανάγκη ελέγχου των προϊόντων τα οποία εισάγονται από τρίτες χώρες, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το προϊόν εξασφαλίστηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές παραγωγής οι οποίες ισχύουν αντίστοιχα και για την βιολογική παραγωγή στην Κοινότητα και ότι αυτό ανταποδίδεται.

Δεν θα ήταν δίκαιο για τους γεωργούς και τους καταναλωτές της ΕΕ αν τα προϊόντα τρίτων χωρών δεν υποχρεούνται να υποστούν τους ίδιους ελέγχους, στους οποίους υποχρεούνται οι ευρωπαίοι γεωργοί. Επιπλέον, οι αρμόδιες εθνικές αρχές πρέπει, τουλάχιστον, να εμπλακούν στη διαδικασία αναγνώρισης των ελεγκτικών οργάνων τρίτων χωρών. Η καταπολέμηση της απάτης δεν θα είναι αποτελεσματική παρά μόνο εφόσον υφίσταται έλεγχος και αναγνώριση εκ μέρους των εθνικών αρχών των κρατών εισαγωγής.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Η Λίστα του Ιουνίου καταλαβαίνει ότι χρειάζεται να θεσπιστούν προδιαγραφές για τα βιολογικά προϊόντα από τρίτες χώρες, ταυτόσημες με αυτές που ισχύουν στην ΕΕ. Ωστόσο, τα συστήματα παρακολούθησης για αυτό δεν πρέπει να προκαλούν αδικαιολόγητα υψηλές δαπάνες και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επιδοτήσεις τις οποίες λαμβάνουν οι παραγωγοί της ΕΕ προκειμένου να παράγουν τα βιολογικά τους προϊόντα.

Αντιμετωπίζουμε με σκεπτικισμό την πρόταση τροπολογίας της Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, η οποία προωθεί την ιδέα αυστηρότερων απαιτήσεων, οι οποίες να ισχύουν για τα βιολογικά προϊόντα από τρίτες χώρες και αναρωτιόμαστε αν υπάρχουν συγκεκαλυμμένα κίνητρα προστατευτισμού πίσω από την τροπολογία της επιτροπής στην πρόταση κανονισμού.

Συνεπώς, δεν είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε την επιτροπή και, επομένως, καταψηφίσαμε την τροπολογία και την πρόταση ψηφίσματος που υπέβαλε.

 
  
MPphoto
 
 

  Διαμάντω Μανωλάκου (GUE/NGL), γραπτώς. – Το 70% των εισαγομένων προϊόντων βιολογικής παραγωγής γίνεται με «εξουσιοδοτήσεις εισαγωγής».

Οι έλεγχοι γίνονται βάση εγγράφων και όχι μέσω επιτόπιας δειγματοληψίας. Η διαδικασία αυτή δίκαια επικρίνεται.

Προκύπτει έτσι ζήτημα διασφάλισης, ότι τα βιολογικά προϊόντα που διατίθενται στην αγορά με το ισχύον σε ολόκληρη την ΕΕ σήμα των βιολογικών προϊόντων, πρέπει να έχουν παραχθεί, χωρίς εξαίρεση, σύμφωνα με τις αρχές και διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) 2092/91.

Με αυτή την έννοια, οι προτεινόμενες τροπολογίες του εισηγητή βελτιώνουν τους όρους και ελέγχους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων στην ΕΕ από τρίτες χώρες, ώστε τα εισαγόμενα να είναι τα ίδια περίπου με τα εγχώρια. Γιατί ο κοινοτικός κανονισμός που ρυθμίζει τους όρους παραγωγής βιολογικών προϊόντων στις χώρες της ΕΕ είναι πολύ πιο αυστηρός από το κώδικα Codex Alimentarius.

Επίσης συμφωνούμε με τον προτεινόμενο κανονισμό για την παραγωγή, επισήμανση και εισαγωγή βιολογικών προϊόντων. Ωστόσο, διαφωνούμε στο σημείο που αναφέρεται ότι η πιστοποίηση μπορεί να γίνεται από διαπιστευμένους ιδιωτικούς φορείς με εύλογα τέλη πιστοποίησης.

Πιστεύουμε ότι το δημόσιο συμφέρον δεν μπορεί να προστατεύεται αποτελεσματικά από ιδιωτικούς φορείς, έστω και αν είναι διαπιστευμένοι από αντίστοιχους κρατικούς φορείς και ελέγχονται δειγματοληπτικά από αυτούς. Το δημόσιο συμφέρον προστατεύεται αποτελεσματικότερα από δημόσιους φορείς που θα παρέχουν δωρεάν την πιστοποίηση προς τους βιοκαλλιεργητές, αποτελώντας δωρεάν παροχή υπηρεσίας, κίνητρο ανάπτυξης της βιοκαλλιέργειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith (Verts/ALE), γραπτώς. (ΕΝ) Με ιδιαίτερη χαρά συγχαίρω τον συνάδελφό μου στην Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία για αυτή την έκθεση. Τα βιολογικά τρόφιμα είναι μια αναπτυσσόμενη αγορά στη Σκωτία, αλλά η εμπιστοσύνη στα πρότυπα που ισχύουν στον κλάδο είναι ύψιστης σημασίας, εάν θέλουμε να δούμε τον τομέα να αναπτύσσεται. Αυτή η έκθεση βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση, αλλά εμείς ως ΕΕ οφείλουμε να προχωρήσουμε περισσότερο και να υπογραμμίσουμε επίσημα την υποστήριξή μας προς τη βιολογική γεωργία και τους τρόπους προστασίας και προώθησής της.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος: Galileo (B6-0511/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Όταν χρησιμοποιείται για μη στρατιωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί μέρος της τάσης για κατασταλτικού τύπου ασφάλεια, το πρόγραμμα Galileo –το ευρωπαϊκό δορυφορικό πρόγραμμα ραδιοπλοήγησης– είναι σημαντικό μέσο, το οποίο στοχεύει στην παροχή δημόσιας υπηρεσίας. Συναφώς, μπορεί να αποτελέσει μεγάλη ευκαιρία για συνεργασία, επιστημονική και τεχνική πρόοδο, και για την ανταλλαγή και πρόσβαση σε πληροφορίες, χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα, οι εγγυήσεις και οι ελευθερίες των πολιτών.

Το Galileo μπορεί να συμβάλει στο να δοθεί ένα τέλος στην εξάρτηση από το υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ σύστημα GPS, το οποίο το διαχειρίζεται ο στρατός των ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ μάλιστα εμποδίζουν την πρόσβαση και χρήση όταν διεξάγουν τις στρατιωτικές τους επιθέσεις σε λαούς και χώρες.

Συνεπώς, λυπούμαστε που η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου καταψήφισε τις τροπολογίες, τις οποίες υπέβαλε η Ομάδα μας και οι οποίες στόχευαν στην καταδίκη της χρήσης του Galileo για στρατιωτικούς σκοπούς και τόνιζαν ότι το πρόγραμμα μπορεί να επιτρέψει την ισότιμη πρόσβαση όλων των χρηστών. Επιπλέον, το κοινό πρέπει να έχει δωρεάν πρόσβαση στις διαθέσιμες πληροφορίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Το Galileo είναι το ιδανικό κοινοτικό έργο για την εκπλήρωση των στόχων της Στρατηγικής της Λισαβόνας.

Το ευρωπαϊκό δορυφορικό πρόγραμμα ραδιοπλοήγησης είναι μια νέα τεχνολογική πρόκληση, που σκοπεύει να φέρει μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη για την ευρωπαϊκή οικονομία και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες. Συνεπώς, εναπόκειται σε εμάς να διασφαλίσουμε ότι δεν πρόκειται απλώς για ένα ακόμη έργο. Αυτή η πρώτη ευρωπαϊκή υποδομή, τη διαχείριση της οποίας θα έχει η Κοινότητα, είναι κρίσιμος παράγοντας στην επίτευξη της Στρατηγικής της Λισαβόνας.

Δεδομένου ότι η Ευρώπη είναι γεμάτη μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τώρα παρουσιάζεται μια μεγάλη ευκαιρία.

Τα θεσμικά όργανα της Κοινότητας πρέπει, λοιπόν, να εγγυηθούν την καλή τους διαχείριση, πρέπει να διασφαλίσουν διαφανείς, αποτελεσματικούς κανόνες για τις συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού και πρέπει να διασφαλίσουν ότι θα αντλήσουμε το μέγιστο δυνατό όφελος από αυτό το έργο.

Κατά συνέπεια, πρέπει να επωφεληθούμε πλήρως από τις ευκαιρίες που παρέχει το έργο και αυτό μπορεί να γίνει αν αντιληφθούμε ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος να κινηθούμε.

 
  
  

Προτάσεις ψηφίσματος: κοινή πολιτική μετανάστευσης (RC-B6-0508/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, καταψήφισα αυτή την πρόταση ψηφίσματος επειδή αποτελεί παράδειγμα πολιτικώς ορθού λόγου περί μετανάστευσης, αφού η πολιτική ορθότητα έχει αναχθεί σε δόγμα, το οποίο επικράτησε σε αυτό το θεσμικό όργανο και η αμφισβήτηση του οποίου απαγορεύεται όσο απαγορευόταν στον Μεσαίωνα η αμφισβήτηση του θρησκευτικού δόγματος.

Σε μια περίοδο όπου τα μεσογειακά μας σύνορα –μπορεί κανείς να σκεφτεί τη Lampedusa ή τις Κανάριες Νήσους– δεν μπορούν να ανασχέσουν την πλημμυρίδα οικονομικών μεταναστών, η Ευρώπη ακόμα δεν είναι πρόθυμη να παραδεχθεί ότι δεν μπορούμε –και ήταν σοσιαλιστής πρωθυπουργός αυτός που το έθεσε τόσο εύστοχα– να επωμιστούμε την εξαθλίωση όλου του κόσμου. Μολονότι εμείς στην Ευρώπη δεχόμαστε πρόθυμα αυτούς τους μετανάστες, οι οποίοι είναι προετοιμασμένοι να αφομοιωθούν, πρέπει να πούμε σε εκείνους που δεν είναι διατεθειμένοι να γυρίσουν πίσω στις χώρες προέλευσής τους.

Πρέπει, επίσης, να ζητήσουμε πλήρες πάγωμα της μετανάστευσης, διαμορφώνοντας παράλληλα μια φιλόδοξη αναπτυξιακή πολιτική με στόχο τη μείωση της πίεσης που ασκείται σε ανθρώπους να αφήσουν τον αναπτυσσόμενο κόσμο και ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει καθόλου χώρος στην Ευρώπη για τον ισλαμικό φονταμενταλισμό.

Την περασμένη Κυριακή, σε ένα δημοψήφισμα, ο λαός της Ελβετίας επέλεξε με συντριπτική πλειοψηφία να διατηρήσει την ταυτότητά του. Οι Ελβετοί είναι ελεύθερος και ανεξάρτητος λαός και η Ευρώπη καλά θα κάνει να ακολουθήσει το παράδειγμά τους αντί να γονατίζει στην ιδεολογική τρομοκρατία του λόμπι της μετανάστευσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld (PPE-DE), γραπτώς. (SV) Η αντιπροσωπεία των Σουηδών Συντηρητικών επέλεξε να καταψηφίσει την απόφαση της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατιών, καθώς είμαστε σφόδρα αντιτιθέμενοι στην ελάχιστη κοινή λίστα ασφαλών χωρών προέλευσης, όπως αναφέρεται στην τελευταία πρόταση της παραγράφου 9.

Πιστεύουμε, επίσης, ότι αυτή η εκδοχή του ψηφίσματος επισημαίνει ελάχιστα το γεγονός ότι τα όποια μέτρα για την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης πρέπει να συμβαδίζουν με τις εγγυήσεις και τα θεμελιώδη δικαιώματα του ατόμου, όπως ορίζονται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη διασφάλιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών.

Δεν είμαστε τελείως αντίθετοι με την παράγραφο 4 (σχετικά με την υποχρέωση ενημέρωσης των άλλων μερών όταν εφαρμόζονται περισσότερο φιλελεύθεροι κανόνες), εκφράζουμε όμως τον σκεπτικισμό μας, δεδομένου ότι μπορεί να είναι το πρώτο βήμα προς την πλήρη υπερεθνικοποίηση του ασύλου και της μετανάστευσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria da Assunção Esteves (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Το Συμβούλιο του Τάμπερε έθεσε ένα φιλόδοξο πολιτικό πρόγραμμα για την Ευρώπη, την οικοδόμηση ενός κοινού ευρωπαϊκού χώρου, όπου θέματα ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης μπορούν να αντιμετωπιστούν σε απολύτως ξεκάθαρο πλαίσιο. Ωστόσο, η ισορροπία που επιδιώχθηκε τότε, σήμερα παραμένει υπερβολικά εύθραυστη. Αυτό που βλέπουμε είναι μια τάση να προτάσσονται οι ανησυχίες για την ασφάλεια έναντι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της παράνομης μετανάστευσης σαφώς κυριάρχησαν στην ατζέντα του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων.

Το νέο Πρόγραμμα της Χάγης του 2004 στερείται οράματος για το μέλλον. Το θέμα της μετανάστευσης επιτάσσει με κραυγαλέο τρόπο την λήψη απόφασης εκ μέρους της Κοινότητας –δηλαδή, τη νομιμοποίηση που υπαγορεύεται από την παρέμβαση του Κοινοβουλίου στη διαδικασία της συναπόφασης– και χρειάζεται έναν δεσμευτικό Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Η πολιτική μετανάστευσης πρέπει να είναι μια πολιτική της Ένωσης, η οποία να βασίζεται σε ανθρωπιστικές ανησυχίες, πρόληψη και συνεργασία με τις χώρες προέλευσης. Αυτό που απαιτείται είναι η δέσμευση και η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, με βάση τις κοινές ευθύνες. Ειδεμή, η πολιτική δεν θα είναι δίκαιη.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα την κοινή πρόταση ψηφίσματος για την κοινή πολιτική μετανάστευσης της ΕΕ (RC-B6-0508/2006), με δεδομένη την ανάγκη να εγκρίνει η Ένωση κατάλληλη κοινή πολιτική μετανάστευσης και να άρει όλα τα εμπόδια σε αυτού του είδους το ευρωπαϊκό σύστημα χορήγησης ασύλου, όπου μπορούν να καθοριστούν οι κοινοί κανόνες για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων μεταναστών και αιτούντων άσυλο στην ΕΕ.

Η ΕΕ πρέπει να υιοθετήσει μια οριζόντια προσέγγιση, η οποία ανοίγει διαύλους για νόμιμη μετανάστευση και ενθαρρύνει την ενσωμάτωση των μεταναστών στη χώρα υποδοχής. Αυτή η προσέγγιση πρέπει να βασιστεί στη νομική ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας, στο δικαίωμα στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση, στην πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες και στην υγειονομική περίθαλψη και την αποτελεσματική εμπλοκή μεταναστών στον κοινωνικό, πολιτιστικό και πολιτικό βίο της χώρας υποδοχής. Είναι επίσης ζωτικής σημασίας να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη χωρών προέλευσης προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Σύμφωνα με τη γνώμη της Λίστας του Ιουνίου, η κοινή πολιτική μετανάστευσης της ΕΕ είναι μία από τις πρωταρχικές αιτίες της τραγικής κατάστασης την οποία βιώνουν πολλοί μετανάστες όταν, με την ελπίδα για μια καλύτερη ζωή, ξεκινούν για ένα ταξίδι για την ΕΕ, το οποίο κάλλιστα μπορεί να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή τους. Είναι απολύτως σωστό να επισημανθεί σε αυτό το ψήφισμα ότι ο κανονισμός Δουβλίνο II υπήρξε και συνεχίζει να είναι αποτυχία. Ο κανονισμός σημαίνει ότι δόθηκε σε χώρες στα νότια και ανατολικά τμήματα της ΕΕ, καταρχάς, η ικανότητα να αποφασίζουν για τη μοίρα των μεταναστών χωρίς να λαμβάνουν καθόλου υπόψη τις πολιτικές για τη μετανάστευση και τις ανάγκες των λοιπών κρατών μελών. Είναι λίαν περίεργο, όσο και απαράδεκτο, ότι η ΕΕ πειραματίζεται με μια κοινή πολιτική μετανάστευσης επί μια δεκαετία. Όλα αυτά τα πολιτικά πειράματα υπονόμευσαν το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των κρατών μελών σε σχέση με τη μετανάστευση, παράλληλα δε, προκάλεσαν πολύ μεγάλα βάσανα στους μετανάστες. Η λύση στην κατάσταση που αντιμετωπίζουμε σήμερα δεν είναι να δώσουμε στην ΕΕ ακόμη μεγαλύτερες εξουσίες στον τομέα της μετανάστευσης ώστε να μπορέσει να συνεχίσει την αποτυχημένη μεταναστευτική της πολιτική, αλλά να δώσουμε πίσω στα κράτη μέλη το δικαίωμά τους για αυτοδιάθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Το ψήφισμα περιέχει ορισμένα σημεία, τα οποία επικροτούμε. Για παράδειγμα, αναγνωρίζει την τραγωδία που εκτυλίσσεται και επισημαίνει την ανάγκη να ανοίξουν δίαυλοι νόμιμης μετανάστευσης, μαζί με την ανάγκη για αποτελεσματική ενσωμάτωση και για αναπτυξιακά σχέδια στις χώρες «προέλευσης».

Θεωρούμε, πάντως, ότι παραλείπει να καταδικάσει την κατασταλτικού χαρακτήρα και με εμμονή στην ασφάλεια πολιτική της ΕΕ, η οποία ενοχοποιεί την παράνομη μετανάστευση, όταν λαμβάνονται μέτρα για το σφράγισμα των συνόρων, τη δημιουργία κέντρων κράτησης και για την απέλαση μεταναστών.

Είμαστε, επίσης, αντίθετοι στη δημιουργία κοινής πολιτικής για τη μετανάστευση, δεδομένου ότι αυτό δεν είναι η ορθή απάντηση στα ερωτήματα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, όπως αποδεικνύουν τα αποτελέσματα άλλων κοινών πολιτικών. Η πραγματικότητα της μετανάστευσης διαφέρει από το ένα κράτος μέλος της ΕΕ στο άλλο και οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με αυτή την πολιτική πρέπει να λάβει υπόψη την κυριαρχία κάθε χώρας χωριστά, μολονότι αυτό βεβαίως δεν αποτρέπει τις χώρες από τη συνεργασία επί του θέματος.

Αντί μιας κοινής πολιτικής, αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια διαφορετική πολιτική και άλλα μέτρα, τα οποία προστατεύουν αποτελεσματικά τα δικαιώματα των μεταναστών –όπως η επικύρωση της και η συμμόρφωση προς τη Σύμβαση του ΟΗΕ για την «Προστασία Όλων των Μεταναστών Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους»– και αντιμετωπίζουν τα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Timothy Kirkhope (PPE-DE), γραπτώς. (ΕΝ) Παρότι αυτή η πρόταση αφορά το θέμα μιας κοινής προσέγγισης της μετανάστευσης στην Ευρώπη, μπορεί να υποστηριχθεί διότι δηλώνει σθεναρά εκ νέου τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες των επιμέρους κρατών μελών και υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεργασία και όχι εναρμόνιση.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), γραπτώς.(FR) Καθημερινά, ολοένα και περισσότερες πιρόγες και αυτοσχέδιες βάρκες από τη Σενεγάλη, το Μάλι, τη Μαυριτανία ή την Γκάμπια προσαράζουν στις ακτές των Καναρίων Νήσων.

Συνολικά, περίπου 300 000 Αφρικανοί εισέρχονται κάθε χρόνο παράνομα στην ΕΕ. Οι ευρωπαίοι ηγέτες είναι υποχρεωμένοι να αντιληφθούν την έκταση αυτού του φαινομένου και να αρχίσουν να ανησυχούν για τις καταστροφικές συνέπειες –τις οποίες, ωστόσο, δεν καταδικάζουν– των άδικων συμφωνιών Σένγκεν και του τρόπου με τον οποίον οι μαζικές νομιμοποιήσεις των παράνομων μεταναστών στην Ισπανία και την Ιταλία (περισσότεροι από 1 150 000 αλλοδαποί έχουν νομιμοποιηθεί από την Ισπανία από το 1985) έχει λειτουργήσει ως ισχυρό κίνητρο για άλλους πιθανούς μετανάστες.

Προς το παρόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση περιορίζεται στο να νουθετεί την Ισπανία επειδή, κατά την άποψή της, ήταν υπερβολικά «επιεικής» σχετικά με τη νομιμοποίηση των μεταναστών. Προφανώς δεν τίθεται θέμα αλλαγής των νόμων σχετικά με τη μετανάστευση και το δικαίωμα για άσυλο, κατά το παράδειγμα της Ελβετίας, η οποία, με ποσοστό 68%, υπερψήφισε έναν νέο νόμο σχετικά με τη μετανάστευση και τις αυστηρότερες συνθήκες πρόσβασης στο δικαίωμα για άσυλο, αποκτώντας έτσι μία από τις πιο αυστηρές νομοθεσίες στην Ευρώπη.

Η περίοδος της υποταγής και της παθητικότητας πρέπει να τελειώσει. Η λύση για να σταματήσει αυτό το μεταναστευτικό κύμα είναι τώρα ο επανακαθορισμός των συνόρων, η μηδενική μετανάστευση και η παύση των πολιτογραφήσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (NI), γραπτώς.(FR) Φαίνεται ότι οι ευρωπαίοι ηγέτες ανησυχούν για την παράνομη μετανάστευση. Επιτέλους! Είναι αλήθεια ότι αυτό γίνεται μόνο από το 1995 και τις καταστροφικές συμφωνίες Σένγκεν που το Εθνικό Μέτωπο δεν παύει να προβάλλει και να προειδοποιεί σχετικά με τις αναπόφευκτες ζημίες που προκαλούνται από την κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα της ΕΕ.

Έπρεπε να δει η Ισπανία την αποβίβαση του αριθμού ρεκόρ των περισσότερων από 25 000 αφρικανών μεταναστών στις Καναρίους Νήσους από τον Ιανουάριο και εξής και η ιταλική ακτοφυλακή να μεταφέρει σε στρατόπεδα προσφύγων του μικρού νησιού Lampedusa νότια της Σικελίας περισσότερους από 12 000 μετανάστες μέσα σε εννέα μήνες, για να ανησυχήσουν όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και οι ευρωπαίοι δημοτικές αρχές της Ευρώπης για την αναπόφευκτη μετανάστευση που αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο.

Η Ευρώπη αποδεικνύεται τελικά αδύναμη να διαχειριστεί τα θαλάσσια και χερσαία σύνορά της. Επιπλέον, ο συμβολικός Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα , ο οποίος είναι ιδιαίτερα αργός και ελλιπής σε προσωπικό και πόρους, δεν είναι αυτός που θα δώσει μια αποτελεσματική απάντηση στο μεταναστευτικό κύμα.

Ας επανακαθορίσουμε τα εσωτερικά σύνορα της Ευρώπης και ας σταματήσουμε τη νομιμοποίηση των παράνομων εργαζομένων, η οποία απλώς επιφέρει περισσότερη μετανάστευση. Αυτές είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για το άμεσο σταμάτημα του μεταναστευτικού κύματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Louis και Philippe de Villiers (IND/DEM), γραπτώς.(FR) Ψηφίσαμε κατά αυτών των δύο ψηφισμάτων που μας προτάθηκαν. Παρουσίασαν, με ορισμένες διαφορές, τη δυσκολία ελέγχου της εισόδου και της κυκλοφορίας των παράνομων μεταναστών, αλλά δεν ανέφεραν καθόλου το γεγονός ότι αυτή η δυσκολία προκύπτει ακριβώς από την κατάργηση των εθνικών συνόρων.

Τα ψηφίσματα επαναλαμβάνουν την ιδέα, που συμμερίζεται ο κ. Sarkozy, της ολικής κατάργησης της ομόφωνης ψηφοφορίας στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, δηλαδή της πλήρους κατάργησης της κυριαρχίας των κρατών μελών στην ίδια την επικράτειά τους. Αυτό είναι ένα ακόμα παράδειγμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης που χρησιμοποιείται ως λύση στο πρόβλημα που θέτει. Εκείνοι που, όπως η Ομάδα ΕΛΚ-ΕΔ, προσπαθούν σήμερα στο Κοινοβούλιο αυτό να περιορίσουν τη μετανάστευση προκαλούν στην πραγματικότητα περισσότερα προβλήματα από όσα λύνουν. Δεν θα έπρεπε να είχαμε δεχτεί τη Συμφωνία του Σένγκεν με την κατάργηση των μόνιμων ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα και δεν θα έπρεπε να είχαμε δεχτεί τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, δηλαδή την κοινοτικοποίηση του όγκου των πολιτικών σχετικά με το άσυλο, τις θεωρήσεις και τη μετανάστευση, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης. Ανοίξαμε τις πύλες της ανεξέλεγκτης μετανάστευσης και, την ίδια στιγμή, στερήσαμε από τα κράτη μέλη τις εξουσίες τους, απλώς για να τις μεταφέρουμε σε μια Ένωση που έχει αναπόφευκτα παραλύσει.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Η μετανάστευση είναι σημάδι οικονομικής ικμάδας και διαδραματίζει ρόλο στην προσέλκυση ενεργών, χαρισματικών ανθρώπων. Η παράνομη μετανάστευση, από την άλλη πλευρά, συνιστά οργανωμένο έγκλημα, το οποίο επαπειλεί τις ζωές των αιτούντων και τροφοδοτεί μια μαύρη, απάνθρωπη αγορά εργασίας.

Γι’ αυτόν τον λόγο, η ιδέα για έκτακτη νομοθεσία είναι μια περίπτωση καλών προθέσεων και κακής έκβασης. Αυτό είναι μικρή επιβράβευση για τους παράνομους μετανάστες και μείζων θρίαμβος για τα δίκτυα παράνομης διακίνησης ανθρώπων.

Πρέπει να αποδεχθούμε το καίριας σημασίας θέμα του πόσους μπορεί να αντέξει η αγορά, αν θέλουμε μετανάστευση με θετικό αντίκτυπο. Αυτό δεν θα επιτευχθεί, όμως, με σαφείς, πρακτικούς κανόνες, οι οποίοι διευκολύνουν τη νόμιμη μετανάστευση και εμποδίζουν την παράνομη μετανάστευση, ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα. Θέλω, συνεπώς, να αδράξω την ευκαιρία αυτή για να πω ότι το στοιχείο της προστασίας των εξωτερικών συνόρων, το οποίο είναι κοινός μας στόχος, πρέπει να ληφθεί υπόψη όταν επανεξοπλιστούν οι ένοπλες δυνάμεις.

Τέλος, θέλω να πω ότι δεν πιστεύω πως η λύση εξαρτάται απλώς από την επιτάχυνση της εφαρμογής του νόμου. Η πορεία για την καταπολέμηση της αχαλίνωτης μετανάστευσης, της φτώχειας και της τρομοκρατικής απειλής συνεπάγεται την εξαγωγή πλούτου, οικονομικής ευημερίας και του μοντέλου μας της φιλελεύθερης δημοκρατίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Margie Sudre (PPE-DE), γραπτώς.(FR) Η μαζική εισροή παράνομων μεταναστών προς τις Κανάριες Νήσους υπενθύμισε στους πολίτες και στις κυβερνήσεις τα σοβαρά και περίπλοκα προβλήματα που τίθενται από την παράνομη μετανάστευση.

Θα ήθελα να τονίσω στους ευρωπαίους συναδέλφους μου ότι αυτό το φαινόμενο δεν είναι κάτι καινούριο για τα υπερπόντια διαμερίσματα της Γαλλίας, και κυρίως για το Μαγιότ, τη Γουιάνα, τη Μαρτινίκα και τη Γουαδελούπη, λόγω της εγγύτητάς τους με ορισμένες από τις πιο φτωχές χώρες του πλανήτη. Το Μαγιότ απέχει μερικά μόνο ναυτικά μίλια από τις Νήσους Κομόρες, και τα σύνορα της Γουιάνας είναι μια περιοχή με δάση του Ισημερινού που ελέγχεται δύσκολα. Οι ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές, όπως οι Κανάριες Νήσοι και τα υπερπόντια διαμερίσματα της Γαλλίας, θα αποκόμιζαν επομένως σημαντικά οφέλη από την ύπαρξη μιας κοινής μεταναστευτικής πολιτικής.

Κατά την άποψή μου, είναι ζωτικής σημασίας να τονίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πέντε πτυχές αυτής της μελλοντικής πολιτικής: καλύτερα στοχευμένη βοήθεια για την ανάπτυξη, ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων με τις χώρες προέλευσης, διασφάλιση των συνόρων και καταπολέμηση της σωματεμπορίας, ενίσχυση της πολιτικής επιστροφής, και πιο αποτελεσματική ένταξη των νόμιμων μεταναστών στις χώρες υποδοχής τους.

Χρειαζόμαστε σαφή νομοθεσία, η οποία θα εντοπίζει συγκεκριμένες και λειτουργικές προτεραιότητες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί πλέον να αρκείται σε δηλώσεις προθέσεων.

 
  
  

Προτάσεις ψηφίσματος: Κατάσταση στο Νταρφούρ (RC-B6-0512/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith (Verts/ALE), γραπτώς. (ΕΝ) Παρατηρούμε την κατάσταση στο Νταρφούρ να επιδεινώνεται, και είναι αποκαρδιωτική η αίσθηση της αδυναμίας μας ενώπιον μιας τέτοιας επίθεσης. Έχω παρακολουθήσει στενά τη διαπραγμάτευση αυτού του ψηφίσματος και το υποστηρίζω, μολονότι θα ήθελα να δω μεγαλύτερη δραστηριότητα από μέρους μας.

 
  
  

Έκθεση Karim (A6-0256/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Η Λίστα του Ιουνίου είναι σθεναρά υπέρ της πραγμάτωσης της εσωτερικής αγοράς. Για να το πετύχει αυτό, η ΕΕ πρέπει να έχει μια κοινή εμπορική πολιτική έναντι άλλων κρατών. Παρά ταύτα, δεν είναι δουλειά της ΕΕ να εγείρει αντιρρήσεις για τις εσωτερικές πολιτικές υποθέσεις της Ινδίας.

Ο εισηγητής διαπιστώνει υστέρηση, μεταξύ άλλων, της γραφειοκρατίας στην Ινδία, της διάρθρωσης του δημόσιου τομέα και της περιφερειακής πολιτικής της κεντρικής κυβέρνησης της Ινδίας.

Η Λίστα του Ιουνίου προωθεί την υπόθεση της εθνικής αυτοδιάθεσης και κυριαρχίας, ασχέτως του αν η εν λόγω χώρα είναι στην ΕΕ ή οπουδήποτε αλλού στον κόσμο. Καταψηφίσαμε, λοιπόν, αυτή την έκθεση.

Επιπλέον, δεν απορρίπτουμε την ιδέα η Ινδία να έχει τις δικές της απόψεις για την εμπορική και τη γεωργική πολιτική της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Αυτή η σημαντική έκθεση σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Ινδίας θίγει πάρα πολλά θέματα, με μερικά από τα οποία δεν συμφωνούμε.

Μολονότι εκφράζονται ορισμένες ανησυχίες στην έκθεση, τις οποίες συμμεριζόμαστε, αποτελεί μέρος μιας στρατηγικής ελευθέρωσης του παγκοσμίου εμπορίου στο πλαίσιο του ΠΟΕ ή μέσω της διάδοσης διμερών ή πολυμερών συμφωνιών για το ελεύθερο εμπόριο, στο πλαίσιο του ανταγωνισμού και των δεσμών με τις ΗΠΑ, πράγμα το οποίο μας βρίσκει σφόδρα αντίθετους.

Η έκθεση προωθεί το λεγόμενο «Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Ντόχα» και τη συνέχιση διαπραγματεύσεων, οι οποίες στην παρούσα φάση έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, για την ελευθέρωση του εμπορίου και των αγορών στον κόσμο.

Η έκθεση τονίζει και πάλι την ανάγκη η ΕΕ να παρωθήσει την Ινδία και τη G20 να «συνειδητοποιήσουν» (???) ότι «η ευρωπαϊκή προσφορά για τη γεωργία πρέπει να γίνει δεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να ακολουθηθεί από λογική προσφορά από τη G20 για την πρόσβαση στην αγορά των μη γεωργικών προϊόντων και των υπηρεσιών», πράγμα το οποίο είναι απαράδεκτο.

Εξ ου και την καταψηφίσαμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), γραπτώς. (DE) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Karim σχετικά με τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις της EΕ με την Ινδία. Θεωρώ ότι συμπεριέλαβε τις ιδιαίτερα σημαντικές κοινωνικές πτυχές και ότι επικεντρώθηκε στο κοινωνικό χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών, μεταξύ Νότου-Δύσης και Βορρά-Ανατολής. Πιο συγκεκριμένα θα ήθελα να τονίσω τη σημασία της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) για όλους τους ινδούς εργαζόμενους. Παρά το γεγονός ότι η έκθεση καλεί τους αλλοδαπούς επενδυτές να ασκήσουν τις πολιτικές τους ευθύνες μέσω της εφαρμογής των βασικών προτύπων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, θα ήθελα να επισημάνω ότι αυτό θα έπρεπε αυτονόητα να ισχύει και για τους ινδούς εργοδότες, ούτως ώστε να διαμορφωθούν στο εσωτερικό της Ινδίας δομές που χαρακτηρίζονται από συνοχή, με στόχο να διευθετηθούν οι ανισότητες και να βελτιωθεί η ποιότητα εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Η έκθεση πρωτοβουλίας που εξετάζουμε έχει τη μεγάλη αξία να μας θυμίζει τη σημασία για το μέλλον μας μιας ενδεδειγμένης στρατηγικής έναντι των σχέσεών μας με την Ινδία. Οι χώρες ΒΡΙΚ (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία και Κίνα) είναι καίριος παράγοντας στην κατανόηση της τρέχουσας κατάστασης στο παγκόσμιο εμπόριο, μολονότι δεν πρέπει να σκεφθούμε να εκπονήσουμε ταυτόσημες στρατηγικές όσον αφορά τη Βραζιλία, τη Ρωσία, την Κίνα ή την Ινδία.

Οι σχέσεις μας με τις χώρες ΒΡΙΚ πρέπει να συνεχιστούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε η παγκοσμιοποίηση, η οικονομική ανάπτυξη και η μεγέθυνση του παγκόσμιου εμπορίου να αποτελέσουν παράγοντες ευημερίας για όλους ή τουλάχιστον για τον μέγιστο δυνατό αριθμό ανθρώπων και αυτό σημαίνει την υιοθέτηση διακριτών στρατηγικών. Η δημοκρατική, πολυπληθής Ινδία είναι διαφορετική από τη μη δημοκρατική, πολυπληθή Κίνα και τη γειτονική μας Ρωσία.

Αν θέλουμε να είμαστε ένα επιτυχές σχέδιο, μια από τις προτεραιότητές μας πρέπει να συνίσταται αφενός στο να δούμε το μέλλον μας σε σχέση με την ανάπτυξη αυτών των χωρών και αφετέρου στο να εκπονήσουμε ενδεδειγμένες στρατηγικές για τις σχέσεις μας με κάθε μια εξ αυτών. Η Ινδία έχει μείζονα σημασία και από γεωγραφική, πολιτική και οικονομική άποψη η κατάσταση της χώρας απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς προσδοκούμε να αποτελέσει σημαντικό σύμμαχο στο μέλλον.

 
  
  

Έκθεση Breyer (A6-0254/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Hynek Fajmon (PPE-DE). – (CS) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα μέλη του ΕΚ από το τσεχικό κόμμα ODS αρνήθηκαν να στηρίξουν την έκθεση της κ. Breyer σχετικά με τις προοπτικές των γυναικών στο διεθνές εμπόριο. Αυτή η έκθεση είναι δείγμα αριστερής, φεμινιστικής πρόκλησης αναταραχής, που δεν μπορεί να αποφέρει κανένα θετικό αποτέλεσμα. Είμαστε σφόδρα αντίθετοι στη θεωρία της ισότητας των φύλων και σε όλες τις απαιτήσεις, οι οποίες βασίζονται σε αυτή τη λανθασμένη προσέγγιση της ανθρώπινης κοινωνίας. Αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους ως αυτοτελείς πολίτες με ατομικά δικαιώματα και ελευθερίες κατοχυρωμένες από το κράτος και όχι ως συλλογικές ομάδες, οι οποίες προκαθορίζονται από το φύλο τους και με συλλογικά δικαιώματα. Η ισότητα ενώπιον του νόμου υπήρξε επί μακρόν πραγματικότητα σε όλες τις χώρες. Στα κράτη μέλη της ΕΕ όλοι και όλες απολαμβάνουν ελευθερίας, την οποία τη χρησιμοποιούν με διάφορους τρόπους, όπως το θεωρούν καλύτερο, παράδειγμα δε αυτού του πράγματος είναι ο τρόπος που οι γυναίκες αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στη μέριμνα των παιδιών σε σύγκριση με τους άνδρες. Η απαίτηση για ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών αντιβαίνει στην ιδέα της ελευθερίας. Κατά συνέπεια, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε τις ποσοστώσεις για τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια δημοσίων επιχειρήσεων, όπως προτείνεται σε αυτή την έκθεση. Διαφωνώ επίσης με την πεποίθηση της εισηγήτριας ότι η ελευθέρωση του παγκόσμιου εμπορίου θα κομίσει σε όλους και όλες σε ολόκληρο τον κόσμο νέες ευκαιρίες για αυτοεκπλήρωση και μεγαλύτερο πλούτο. Κατά συνέπεια, καταψηφίσαμε την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark και Anna Ibrisagic (PPE-DE), γραπτώς. (SV) Καταψηφίσαμε την έκθεση σχετικά με τις προοπτικές των γυναικών στο διεθνές εμπόριο.

Το ελεύθερο εμπόριο αυξάνει τον πλούτο και μειώνει τη φτώχεια. Τις τελευταίες δεκαετίες, η παγκοσμιοποίηση οδήγησε σε δραματική βελτίωση των συνθηκών ζωής, ιδίως δε όσον αφορά τις γυναίκες και τα παιδιά. Το ελεύθερο εμπόριο δημιουργεί μεγαλύτερο αριθμό επίσημων θέσεων απασχόλησης, ενώ αντίθετα με ό,τι διατείνεται η έκθεση, παρέχει στις γυναίκες που απασχολούνται ανεπίσημα ενισχυμένη ασφάλεια και μια οδό διαφυγής από τη φτώχεια.

Αυτή η έκθεση επικεντρώνεται στον τύπο και όχι στην ουσία. Η ισότητα είναι σημαντική, ιδίως για τον κόσμο της εργασίας, όπου μια κατάσταση στην οποία οι γυναίκες οι γυναίκες λαμβάνουν τον δικό τους μισθό συμβάλλει τα μάλα στο να καταστούν ανεξάρτητες και να αποκτήσουν τον έλεγχο της ζωής τους. Περισσότερη παγκοσμιοποίηση και όχι εκτεταμένα θεσμικά όργανα της ΕΕ είναι ο ορθός τρόπος αύξησης της αυτονομίας των γυναικών.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Υπερψηφίσαμε αυτό το ψήφισμα επειδή, παρά τις ενστάσεις που είχαμε σε ορισμένες ενότητες, έχει μια θετική έποψη του ρόλου της γυναίκας και της καταπολέμησης των διακρίσεων, ειδικότερα στο πεδίου του διεθνούς εμπορίου.

Πρέπει, ωστόσο, να επισημάνουμε ότι η έκθεση πρέπει να εμβαθύνει περισσότερο δεδομένου ότι παρέλειψε να επικρίνει την ελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου και τον αρνητικό αντίκτυπο που αυτό έχει στους ανθρώπους των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών, ιδίως δε στις γυναίκες. Θα έπρεπε επίσης να έχει ασκήσει κριτική στις προσπάθειες της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών να εμποδίσουν μια πιο προοδευτική προσέγγιση του αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών.

Επιπλέον, έπρεπε να καταδικάσει τις επαίσχυντες πράξεις των πολυεθνικών, οι οποίες χρησιμοποιούν το έργο των γυναικών σε μια χώρα μέχρις ότου βρουν μιαν άλλη χώρα, στην οποία μπορούν να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη κερδοφορία, εθελοτυφλώντας για τον αντίκτυπο που έχει στις γυναίκες η αυξανόμενη ανεργία και η επιδείνωση των συνθηκών ζωής.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE), γραπτώς.(FR) Αρνήθηκα να συμμετάσχω στην ψηφοφορία σχετικά με την έκθεση Breyer η οποία, βασιζόμενη στην απαραίτητη προώθηση των γυναικών σε όλους τους τομείς της οικονομίας, έγινε ένα καζάνι ιδεών όπου αναμειγνύεται το καλύτερο και, κυρίως, το χειρότερο.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (ΕΝ) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης, επειδή αναγνωρίζει τον ζωτικό, αν και συχνά παραγνωρισμένο, ρόλο των γυναικών στην υποστήριξη των οικονομιών παγκοσμίως. Κρίνει ότι η ανισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών συνεχίζει να υφίσταται τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις ευκαιρίες τους για μόρφωση και εργασία. Συγχρόνως, η έκθεση εφιστά την προσοχή στο σημαντικό γεγονός ότι η αποκαλούμενη «γυναικεία εργασία», που περιλαμβάνει τη φροντίδα της οικογένειας και την παροχή κοινωνικής μέριμνας, παραδοσιακά δεν αναγνωρίζεται και δεν αμείβεται.

Γεγονός είναι ότι οι γυναίκες ήδη συνεισφέρουν σημαντικά στην οικονομία τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Πολλές πολιτικές διεθνούς εμπορίου και ανάπτυξης έχουν αποτύχει στο παρελθόν να αναγνωρίσουν τον βαθμό στον οποίο οι γυναίκες των αναπτυσσόμενων χωρών απασχολούνται σε προσοδοφόρες δραστηριότητες και ελέγχουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Χαιρετίζω, επομένως, και υποστηρίζω τις εκκλήσεις για πολιτικές που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση της μεγαλύτερης οικονομικής συμμετοχής των γυναικών με στόχο να βελτιωθεί περαιτέρω η κατάστασή τους και να ενισχυθεί το εισόδημα και τα περιουσιακά τους στοιχεία. Υποστηρίζω επίσης τη σύσταση της έκθεσης ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Νορβηγίας που προβλέπει ένα ποσοστό 40% γυναικείας εκπροσώπησης στα συμβούλια των μετοχικών εταιρειών της.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (UEN), γραπτώς. (IT) Η σχέση που υφίσταται μεταξύ των ζητημάτων που αφορούν το φύλο και του εμπορίου δεν είναι σημαντική μόνο από οικονομικής πλευράς, αλλά αντανακλά δυστυχώς μια παράδοση που υπάρχει σε διάφορα μέρη του κόσμου, όπου η γυναίκα εξακολουθεί να βρίσκεται στο κοινωνικό περιθώριο.

Στην έκθεση υποστηρίζεται ότι η ανάπτυξη του εμπορίου διευκόλυνε και επιτάχυνε την είσοδο των γυναικών στη σύγχρονη βιομηχανική οικονομία. Επιτρέψτε μου να κάνω μία παρατήρηση: πολύ συχνά, δυστυχώς, οι δηλώσεις αρχής δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα, οι γυναίκες επιχειρηματίες εξακολουθούν να συναντούν τεράστια προβλήματα, εν μέρει επειδή συχνά εκπροσωπούν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ή διανομείς και τη βιοτεχνία, τομείς που πλήττονται ολοένα και περισσότερο από την παγκοσμιοποίηση των αγορών, η οποία είναι μια διαδικασία που πολύ συχνά, δυστυχώς, στερείται σαφών και κοινών κανόνων.

Στην πραγματικότητα, απαιτείται περισσότερη οικονομική, αλλά και διαρθρωτική βοήθεια, προκειμένου να στηρίξουμε τις γυναίκες στον κόσμο της εργασίας και των επιχειρήσεων και να αντισταθούμε με σθένος σε αυτή την ψευδοπαράδοση, η οποία αγνοεί τα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα των γυναικών –όπως καθιερώνονται από το πρόγραμμα δράσης του Πεκίνου– ή, ακόμα χειρότερα, τα χαρακτηρίζει ως εμπόδια.

Παρά την ευνοϊκή μας ψήφο για την έκθεση, πρέπει να επισημάνω ότι πολιτικό και πρακτικό καθήκον της Ένωσης είναι να αντιμετωπίσει με θαρραλέες προτάσεις τις αρνητικές πτυχές που θέτουν σε μειονεκτική θέση ευρεία στρώματα γυναικών, ιδίως στις φτωχότερες χώρες αλλά και στα κράτη μέλη της Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Lydia Schenardi (NI), γραπτώς.(FR) Οφείλω να συγχαρώ τη συνάδελφό μου, κ. Breyer, για την έκθεσή της. Πράγματι, δεν μπορώ παρά να επιδοκιμάσω τα συμπεράσματά της που προτείνουν επί λέξει: «να αλλάξουν ριζικά οι εμπορικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Χρειάστηκε μια έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων για να ληφθούν επιτέλους υπόψη τα δικαιώματα των γυναικών, καθώς και όλων των εργαζομένων, στην τρέχουσα διαδικασία παγκοσμιοποίησης που επεδίωξαν και υπέστησαν οι Βρυξέλλες.

Η εισηγήτρια είναι σχεδόν αφελής όταν φαίνεται να ανακαλύπτει ότι η πίεση του ανταγωνισμού σε μια οικονομία ολοένα και πιο παγκοσμιοποιημένη οδηγεί στη μείωση των μισθών, των εξόδων λειτουργίας, στην ανεργία, στις μετακινήσεις και στο κλείσιμο επιχειρήσεων. Τα μεγέθη είναι πράγματι πολύ ανησυχητικά: το 70% των 1,3 δισεκατομμυρίων ατόμων που ζουν σε συνθήκες φτώχειας ανά τον κόσμο είναι γυναίκες.

Ωστόσο, οφείλω να αναγνωρίσω ότι εδώ αξίζει να τονιστεί πως η ανισότητα μεταξύ των φύλων, κυρίως στην Ασία και την Αφρική, όπου η γυναίκα ταπεινώνεται, εξευτελίζεται και θεωρείται κατώτερη του άνδρα, προκαλεί προφανώς δυσκολίες στον οικονομικό, εμπορικό, κοινωνικό και πολιτικό τομέα. Πάνω από όλα, είναι απολύτως σαφές ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε αμέσως την ίδια την κατάσταση της γυναίκας σε όλες αυτές τις χώρες όπου πολύ συχνά επικρατεί ο ισλαμικός νόμος.

 
  
  

Έκθεση Gueirrero (A6-0266/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Arlette Carlotti (PSE), γραπτώς.(FR) Ανάμεσα σε οικονομικές δυσκολίες, εξάντληση των αποθεμάτων και εξονυχιστικούς ελέγχους, η ευρωπαϊκή αλιεία ακολουθεί αρνητική πορεία. Οι αλιείς της Μεσογείου πλήττονται βαριά. Είναι καιρός να αποκομίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση το διδάγματά της από αυτή τη διαπίστωση.

Αυτή η έκθεση περιλαμβάνει αρκετές θετικές κατευθύνσεις, οι οποίες είναι καρποί της ένωσης των δυνάμεών μας με τους αλιείς της περιφέρειάς μου και της υποστήριξης της πολιτικής μου ομάδας. Πρώτον, καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναθεωρήσει το έργο της και να διατυπώσει πιο συγκεκριμένες και πιο φιλόδοξες προτάσεις, για να ανταποκριθεί στη σοβαρότητα της κρίσης που πλήττει τον τομέα. Δεύτερον, στηρίζει τις οργανώσεις επαγγελματιών αλιέων και τον ρόλο τους (συνδιαχείριση) στην εφαρμογή της ΚΑΠ και στη βελτίωση της διαχείρισης των πόρων. Τέλος, εντάσσει αρκετές από τις τροπολογίες μας που στοχεύουν στη διαφύλαξη της αλιείας μικρής κλίμακας στη Μεσόγειο.

Στο πλαίσιο αυτό, θα ψηφίσω υπέρ αυτής της έκθεσης, καθώς αποτελεί ένα ισχυρό πολιτικό σήμα που ανοίγει τον δρόμο για μια φιλόδοξη πολιτική της ΕΕ.

Θα ήθελα, ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να είχε προχωρήσει περισσότερο ζητώντας ένα ειδικό πρόγραμμα για την αλιεία της Μεσογείου. Η τροπολογία μας σχετικά με το θέμα αυτό απορρίφθηκε. Δεν θα μείνουμε εκεί. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα στο πλευρό των αλιέων της περιφέρειάς μου.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Με αυτή την ψηφοφορία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικύρωσε τις βασικές προτάσεις, τις οποίες υιοθέτησε ομοφώνως η Επιτροπή Αλιείας, με στόχο τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης στον τομέα της αλιείας και αυτό είναι κάτι το οποίο χαιρετίζουμε.

Αυτές οι προτάσεις εκπροσώπων του τομέα αλιείας έχουν τεθεί επί τάπητος εδώ και πολύ καιρό και στοχεύουν στην αντιμετώπιση της τρέχουσας οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, η οποία επιδεινώθηκε από τη ραγδαία αύξηση του κόστους των καυσίμων.

Επικροτούμε τη συμπερίληψη στο τελικό κείμενο, βάσει της πρότασής μας, του καθορισμού σαφών προτεραιοτήτων για τους αλιευτικούς πόρους και την αλιεία, με επαρκή χρηματοδότηση μέσω του Έβδομου Κοινοτικού Προγράμματος-Πλαισίου για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και τις δοκιμές επίδειξης.

Επικροτούμε, επίσης, το γεγονός ότι παρά την πίεση από τις βασικές χώρες, που είναι γνωστές ως «καθαροί εισφέροντες», όπως η Γερμανία, συμπεριελήφθη το αίτημα για αύξηση της χρηματοδότησης μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας αυτό δε με δεδομένους τους ανεπαρκείς πόρους για τη χρηματοδότηση των μέσων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, όπως επισημαίνεται στο ψήφισμα που εξετάζουμε.

Εναπόκειται πλέον στην Επιτροπή να υποβάλει πρωτοβουλίες με στόχο τη θέσπιση αυτών των πόρων.

Λυπούμαστε, όμως, που απαλείφτηκε το αίτημα καθιέρωσης μιας δημόσιας ασφαλιστικής πολιτικής για τον τομέα της αλιείας, για την αντιμετώπιση απροσδόκητων γεγονότων. Αυτό είναι ιδιαίτερα απογοητευτικό, δεδομένου ότι το Κοινοβούλιο ζήτησε να υπάρξει ανάλογη πολιτική για άλλους τομείς, όπως αυτός της γεωργίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Διαμάντω Μανωλάκου (GUE/NGL), γραπτώς. – Ο κλάδος της αλιείας είναι σημαντικός τόσο στη διατροφική αλυσίδα, όσο και στην τοπική οικονομική ανάπτυξη περιοχών. Ειδικά σε περιοχές απομακρυσμένες, όπως είναι τα νησιά του Αιγαίου στην Ελλάδα, η επιβίωση εξαρτάται από την αλιεία συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη διατήρηση των τοπικών πολιτιστικών παραδόσεων.

Τα τελευταία χρόνια τα προβλήματα, ειδικά στην παράκτια αλιεία, είναι πολλά και σε αυτά συνέβαλαν η ΚΟΑ, τα προγράμματα απόσυρσης σκαφών, η μείωση τιμών πώλησης από τους ψαράδες -χωρίς αυτό να συνεπάγεται μείωση και για τους καταναλωτές- και η αύξηση του κόστους λόγω πετρελαίου. Αποτέλεσμα ο κλάδος να είναι σε κρίση, τα εισοδήματα να μειώνονται δραστικά και περιοχές να ερημώνουν.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής εντοπίζει τη δυσχέρεια του κλάδου , ωστόσο οι λύσεις που προτείνει είναι μη βιώσιμες.

Όχι μόνο δεν λύνουν προβλήματα αλλά θα δημιουργήσουν ακόμη περισσότερα. Επιπλέον σε καμιά περίπτωση δεν προβλέπει ενισχύσεις που είναι αναγκαίες για τον κλάδο, όπως σωστά επισημαίνει ο εισηγητής.

Αντίθετα προτείνει «μείωση της αλιευτικής προσπάθειας» και «προσαρμογή του στόλου». Δηλαδή παύση της δραστηριότητας οδηγώντας σε ανεργία σημαντικό αριθμό μικρομεσαίων ψαράδων και τη συγκέντρωση του κλάδου σε λίγες μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτή η πολιτική της ΕΕ και των κυβερνήσεων είναι καταδικαστέα, γιατί δημιουργεί καρτέλ στους περισσότερους κλάδους, που εκμεταλλεύονται παραγωγούς και καταναλωτές.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Mulder (ALDE), γραπτώς. (NL) Η αντιπροσωπεία VVD υπερψήφισε την έκθεση Guerreiro με βάση το γεγονός ότι το κόμμα μας επιζητεί τη βελτίωση της οικονομικής θέσης του τομέα της αλιείας. Έχουμε επίγνωση ότι πολλοί από αυτούς που απασχολούνται στον τομέα της αλιείας αντιμετώπισαν οικονομική ανασφάλεια τα τελευταία χρόνια λόγω της αύξησης της τιμής των καυσίμων. Περάν αυτού όμως, είμαστε υπέρμαχοι ενός βιώσιμου αλιευτικού τομέα, επομένως, είμαστε αντίθετοι στην ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του αλιευτικού στόλου, παρά μόνο αν αυτός πραγματοποιείται με κριτήρια βιωσιμότητας. Είμαστε επίσης αντίθετοι στην καταβολή αποζημιώσεων επειδή αυτό θα αποτελούσε τεχνητή επιδότηση του αλιευτικού τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain (UEN), γραπτώς. (ΕΝ) Χαιρετίζω αυτή την ανακοίνωση της Επιτροπής, που αναγνωρίζει το δριμύ οικονομικό κλίμα που έχει να αντιπαλέψει ο κλάδος της αλιείας της ΕΕ.

Είναι πολύ ωραίο να λέμε ότι η παύση της δραστηριότητας των σκαφών και η αφαίρεση της πλεονάζουσας ικανότητας θα οδηγήσει σε αυξημένη αποδοτικότητα, ενώ στην πραγματικότητα ουκ ολίγες παράκτιες κοινότητες έχουν καταστραφεί από μια τέτοια κίνηση. Αυτό συνέβη τόσο στην παράκτια κοινότητα του Algarve στην Πορτογαλία, που επισκεφθήκαμε πριν από λίγες εβδομάδες, όσο και σε παραδοσιακές αλιευτικές κοινότητες στη νήσο της Ιρλανδίας.

Δέχομαι ότι πρέπει να επιτευχθεί μια ισορροπία μεταξύ αλιευτικών πόρων και αριθμών στόλου, αλλά δεν δέχομαι ότι αυτό πρέπει να αποβεί εις βάρος των μικρών αλιευτικών στόλων, που αποτελούν το 80% του ευρωπαϊκού στόλου. Χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο ίσων όρων όσον αφορά τα μέτρα διατήρησης που λαμβάνονται κατά των μικρών αλιευτικών στόλων και εκείνα που λαμβάνονται κατά της αλιείας ανοικτής θαλάσσης.

Πιστεύω ότι η ΚΑΠ δεν ήταν επιτυχής ως κοινοτικό μέσο όσον αφορά την προστασία αυτών των παραδοσιακών αλιευτικών στόλων και των κοινοτήτων στις οποίες ανήκουν, και είναι καιρός να αλλάξουμε την πολιτική ώστε να επιτύχουμε μια καλύτερη ισορροπία.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (PSE), γραπτώς. (ΕΝ) Η έκθεση αναγνωρίζει τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Ωστόσο, προκειμένου να διατηρήσει μια σταθερή θέση για τα μείζονα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος της αλιείας –πλεονάζουσα ικανότητα και υπεραλιεία η EPLP επιθυμεί να καταγραφεί η διαφωνία της ως προς τη θέση που υιοθετείται από την έκθεση σε τέσσερα θέματα:

1. Παύση δραστηριότητας και παροπλισμός – η EPLP πιστεύει ότι αυτή πρέπει να είναι μια επιλογή στο πλαίσιο των στρατηγικών για την αντιμετώπιση της πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας.

2. Προτεινόμενη αύξηση της ελάχιστης ενίσχυσης, πληρωμές που μπορούν να καταβληθούν στον αλιευτικό κλάδο για μέτρα που διαφορετικά θα θεωρούνταν ότι διαστρεβλώνουν τον ανταγωνισμό ή αυξάνουν την ικανότητα – η έκθεση ζήτησε μια αύξηση του ποσού στα 100 000 ευρώ. Η Επιτροπή πρότεινε 30 000 ευρώ και η EPLP υποστηρίζει μια επιφυλακτικότερη προσέγγιση.

3. Αντικατάσταση κινητήρων και Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας – η έκθεση έχει αιφνιδιαστεί από τη συμφωνία συμβιβασμού για το ΕΤΑ, αλλά η EPLP εμμένει στην άποψή της ότι δεν πρέπει να υπάρχει επιδότηση για αντικατάσταση σκαφών ή κινητήρων.

4. Μηχανισμοί επιδότησης/αποζημίωσης – η έκθεση τους προτείνει, αλλά δεν αναγνωρίζει τον ρόλο τους όσον αφορά την τροφοδότηση της πλεονάζουσας ικανότητας της αλιείας.

 
  
  

Έκθεση Miguélez Ramos (A6-0263/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Αυτή η έκθεση καλεί την επιτροπή να προσαρμόσει τους κανόνες για την αλιεία καρχαριών με αυτό που πραγματικά συμβαίνει στην Κοινότητα όσον αφορά την αναλογία βάρους των πτερυγίων, η οποία στην παρούσα φάση έχει καθοριστεί στο 5%, επί του συνολικού βάρους του αλιεύματος.

Αυτό το όριο μεταφέρθηκε αυτούσιο από την πραγματικότητα που ισχύει στις ΗΠΑ και δεν ενδείκνυται για τα είδη τα οποία αλιεύουν τα κράτη μέλη της ΕΕ, για παράδειγμα, για τον γλαυκοκαρχαρία, ο οποίος αλιεύεται κυρίως από πορτογαλικούς αλιευτικούς στολίσκους στα ύδατα ανοιχτά των Αζορών.

Κατόπιν αυτού, συμφωνούμε με την εισηγήτρια ότι αυτό το όριο πρέπει να αυξηθεί στο 6,5%, σύμφωνα με τις υφιστάμενες επιστημονικές μελέτες και κατόπιν αιτήματος διαφόρων κρατών μελών, οι στολίσκοι των οποίων δέχθηκαν πλήγμα λόγω του τρέχοντος αδιεξόδου στην Επιτροπή. Αυτή η κατάσταση αναφέρθηκε στην έκθεση της διεθνούς επιτροπής για τη διατήρηση του τόνου του Ατλαντικού.

Στην περίπτωση της Πορτογαλίας, κινδυνεύουν 11 αλιευτικά σκάφη επιφανείας με παραγάδια για την αλιεία ξιφιών και πελαγικών ειδών, για τα οποία ισχύει η ποσόστωση του 5%.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι, ακόμη και σε τροπολογίες που υποβλήθηκαν, υπάρχει ένας βαθμός αντίφασης μεταξύ επιστημονικών και τεχνικών ευρημάτων, πιστεύουμε ότι πρέπει να διεξαχθεί ένα τεχνικό φόρουμ με συμμετοχή επιστημόνων και εργαζομένων του τομέα με στόχο να επιτευχθεί επιστημονική συναίνεση και να αποσαφηνιστεί αν χρειάζεται αλλαγή του ορίου και κατά πόσο.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (PSE), γραπτώς. (ΕΝ) Η EPLP χαιρέτισε θερμά τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1185/2003 σχετικά με την αφαίρεση πτερυγίων καρχαρία επί του σκάφους, ως σημαντικό για τους σκοπούς της διατήρησης των ιχθύων. Ο κανονισμός στοχεύει στην παρεμπόδιση της αφαίρεσης πτερυγίων εκεί όπου τα σώματα των καρχαριών απορρίπτονται στη θάλασσα αφού έχουν αφαιρεθεί τα υψηλής αξίας πτερύγια καρχαρία. Η πρακτική της αφαίρεσης πτερυγίων καρχαρία είναι γνωστό ότι θέτει σε κίνδυνο την επιβίωση αρκετών ειδών καρχαρία.

Σε αυτό το πλαίσιο, η EPLP αισθάνεται αποτροπιασμό και απογοήτευση για αυτή την έκθεση της κ. Miguélez Ramos που έχουμε ενώπιόν μας και που απειλεί να αυξήσει την αφαίρεση πτερυγίων καρχαρία. Η παράγραφος 5 της έκθεσης απαιτεί την αύξηση από 5% σε 6,5% του ποσοστού ζωντανού καρχαρία μεταξύ των πτερυγίων και του σώματος, ειδικά για τους γλαυκοκαρχαρίες. Η παράγραφος 5 της έκθεσης υπονοεί εσφαλμένα ότι ο CIEM και η CICTA υποστηρίζουν μια αύξηση του ποσοστού ζωντανού καρχαρία μεταξύ των πτερυγίων και του σώματος για τον γλαυκοκαρχαρία. Ένα έγγραφο υποβλήθηκε στον CIEM το 2005, αλλά ο CIEM δεν έχει εξετάσει αυτό το έγγραφο ούτε έχει εκδώσει γνωμοδότηση. Παρομοίως και στην CICTA, όπου οι επιστήμονες έχουν επανεξετάσει τις αναλογίες πτερυγίου/σώματος αλλά δεν έχουν συστήσει αύξηση της αναλογίας πτερυγίου/σώματος.

Η EPLP υποστήριξε αυτές τις τροπολογίες που θα βοηθούσαν να απαλλαγούμε από τη βάρβαρη πρακτική της αφαίρεσης πτερυγίων καρχαρία.

- τροπολογία 1 που θα ανέστελλε οποιαδήποτε αλλαγή στην αναλογία πτερυγίου/σώματος ενώ εκκρεμεί αναθεώρηση· (…)

(Η παρέμβαση συντομεύτηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 163, παράγραφος 1, του Κανονισμού)

 
  
  

Έκθεση Ransdort (A6-0216/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE), γραπτώς.(FR) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Ransdorf επειδή τονίζει τη σημασία των νανοεπιστημών και νανοτεχνολογιών σε διάφορους τομείς όπως η ιατρική, η χειρουργική, η ενέργεια, τα ηλεκτρονικά είδη, η μεταλλουργία κλπ. Ωστόσο, ψήφισα κατά των τροπολογιών που κατέθεσε η Ομάδα μου των Πρασίνων/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας και κατά ορισμένων παραγράφων που, με το πρόσχημα της αρχής της προφύλαξης, θέλουν να πείσουν τον κόσμο ότι οι νανοτεχνολογίες είναι επικίνδυνες, επειδή χειρίζονται τα μικρότερα σωματίδια – τα άτομα και τα μόρια. Είναι γελοίο. Εκεί όπου οι Αμερικανοί διακρίνουν ευκαιρίες, οι Ευρωπαίοι θέλουν αρχικά να προφυλάσσονται απέναντι σε κάθε πιθανό κίνδυνο!

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), γραπτώς.(FR) Η εμφάνιση νέων επιστημών δημιουργεί πάντα ενθουσιασμό, ελπίδα, αμφισβήτηση και αντιπαραθέσεις. Οι νανοτεχνολογίες, οι επιστήμες που αφορούν τα αντικείμενα που έχουν τη διάσταση ατόμου, δεν είναι η εξαίρεση στον κανόνα.

Ως μέλος της Ομάδας των Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, φυσικά τείνω να στηρίζω το έργο των ερευνητών των νανοεπιστημών και τον έλεγχο της σύνθεσης των ατόμων. Το έργο τους είναι επαναστατικό και πίσω του κρύβεται μια τεράστια δυνατότητα τεχνολογικών εφαρμογών σε τομείς τόσο διαφορετικούς όπως τα οχήματα, τα τρόφιμα, τα φάρμακα και η αναπαραγωγική ιατρική.

Πρέπει να ενισχύσουμε τη θέση της Ευρώπης όσον αφορά τη νανοτεχνολογία απέναντι στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Πρέπει να αποδεσμευτούν κονδύλια άνω των 610 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως από το 7ο ΠΠΕΑ. Είναι επίσης ζωτικής σημασίας να δοθούν σαφείς απαντήσεις στους πολίτες που ανησυχούν για την πιθανότητα να είναι τοξικά τα νανοσωματίδια για το περιβάλλον, την τροφική αλυσίδα και τον οργανισμό.

Η υποστήριξη των πολιτών δεν είναι δεδομένη· κερδίζεται και απαιτεί παιδεία, υπομονή και διαφάνεια. Για τον λόγο αυτόν, η Ένωση και τα κράτη μέλη πρέπει να αποφύγουν να κάνουν στο θέμα αυτό τα ίδια λάθη που έγιναν σχετικά με το ζήτημα των ΓΜΟ, όπου η ασάφεια της πληροφόρησης και των μέτρων είχε ως αποτέλεσμα να υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός Ευρωπαίων που γίνονται δύσπιστοι και απορρίπτουν μια επιστήμη που, ωστόσο, υπόσχεται τόσα πολλά.

 

9. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
  

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.50 και συνεχίζεται στις 15.00)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. MAURO
Αντιπροέδρου

 

10. Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

11. Ημερήσια διάταξη της επόμενης περιόδου συνόδου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

12. Διάσκεψη Κορυφής του ASEM (Ελσίνκι, 10/11 Σεπτεμβρίου 2006) (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση σχετικά με τη δήλωση της Επιτροπής για τη Διάσκεψη Κορυφής του ASEM (Ελσίνκι, 10 και 11 Σεπτεμβρίου 2006).

 
  
MPphoto
 
 

  Charlie McCreevy, Επιτροπή. (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, ομιλώ εξ ονόματος της συναδέλφου μου Επιτρόπου Ferrero-Waldner, που αδυνατεί να παραστεί σήμερα το απόγευμα.

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μου προσφέρετε αυτή την ευκαιρία να αναφερθώ στην επιτυχή έκβαση της έκτης Διάσκεψης Κορυφής της Ευρωασιατικής Συνάντησης (ASEM) που πραγματοποιήθηκε στο Ελσίνκι στις 10-11 Σεπτεμβρίου. Στη διάσκεψη παρέστησαν και οι 39 εταίροι της ASEM, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής, 35 εκ των οποίων σε επίπεδο αρχηγού κράτους ή κυβέρνησης. Η πολύ υψηλή προσέλευση μαρτυρά την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδουν οι εταίροι στη σχέση Ασίας-Ευρώπης, καθώς η ASEM εισέρχεται στη δεύτερη δεκαετία της.

Πρώτα από όλα, στους καρπούς της διάσκεψης περιλαμβάνεται η απόφαση να γίνουν δεκτές η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Ινδία, η Μογγολία, το Πακιστάν και η Γραμματεία του ΑSEAN στην ASEM. Το άνοιγμα στη Νοτιοανατολική Ασία αποτελεί ιστορική εξέλιξη που θα ενισχύσει σημαντικά το συλλογικό κύρος της ASEM όσον αφορά την προώθηση της πολυμέρειας και των κοινών πολιτικών στόχων στο διεθνές πεδίο.

Στο πλαίσιο του κυρίαρχου θέματος «Παγκόσμιες Προκλήσεις – Κοινές Απαντήσεις», ο Πρόεδρος Barroso τόνισε τον απεριόριστο χαρακτήρα των προκλήσεων και των απειλών που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος κόσμος και την ανάγκη για μια συντονισμένη απάντηση. Τα παγκόσμια ζητήματα, όπως η τρομοκρατία και οι κίνδυνοι για την υγεία μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο μέσω του πολυμερούς διεθνούς συστήματος, με τον ΟΗΕ στον πυρήνα του.

Προκειμένου να διατηρήσουμε ένα ανοιχτό και δίκαιο πολυμερές εμπορικό σύστημα, είναι απαραίτητη η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων της Ντόχα μόλις το επιτρέψουν οι περιστάσεις. Ωστόσο, κατάλληλες οικονομικές, εκπαιδευτικές, εργασιακές και κοινωνικές πολιτικές πρέπει να υιοθετηθούν, ώστε να βελτιωθεί η ικανότητα της κοινωνίας για προσαρμογή και να προαχθεί η κοινωνική συνοχή, επιδιώκοντας συγχρόνως την ανάπτυξη της παραγωγικότητας. Η ανάπτυξη μιας κοινωνίας της γνώσης είναι ένα ακόμη ουσιαστικό στοιχείο όσον αφορά τη διασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης και της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας.

Ο Πρόεδρος συντάχθηκε με άλλους εταίρους όσον αφορά την προσφορά σθεναρής υποστήριξης στον διαπολιτισμικό και διαθρησκευτικό διάλογο. Η αρμονία μέσα από την πολυμορφία είναι δυνατή, και η μόνη απάντηση στη μισαλλοδοξία είναι η μηδενική ανοχή. Ο Πρόεδρος συμμερίστηκε τη βαθιά ανησυχία και άλλων για την πρόοδο της κλιματικής αλλαγής και κάλεσε τους εταίρους να εργαστούν από κοινού για να επιτύχουν αποδοτική, καθαρή και αειφόρο ενεργειακή χρήση και μείωση των εκπομπών. Είναι σημαντικό ότι η διάσκεψη κατόρθωσε να εγκρίνει μια φιλόδοξη Διακήρυξη για την Κλιματική Αλλαγή, που περιέχει μια κοινή δέσμευση για πλήρη εκπλήρωση των υποχρεώσεων δυνάμει της Συνθήκης Πλαισίου του ΟΗΕ και του Πρωτοκόλλου του Κυότο.

Οι ηγέτες συμμετείχαν σε αληθινά ανοιχτές και ειλικρινείς συζητήσεις σχετικά με μείζονες περιφερειακές εξελίξεις, που συμπεριλάμβαναν την Κορεατική Χερσόνησο, τη Μπούρμα/Μιανμάρ και τη Μέση Ανατολή. Παρουσία του υπουργού Εξωτερικών της Μπούρμα/Μιανμάρ, τα κράτη μέλη εξέφρασαν τη βαθιά τους απογοήτευση για την απουσία προόδου του εκδημοκρατισμού στη χώρα μετά τη διάσκεψη κορυφής του Ανόι το 2004.

Κοιτώντας μπροστά, η διάσκεψη υιοθέτησε μια Διακήρυξη για το Μέλλον της ASEM, εντοπίζοντας τους τομείς στους οποίους θα πρέπει η ASEM να επικεντρώσει την προσπάθειά της, ώστε να προετοιμαστεί για την επόμενη διάσκεψη κορυφής στο Πεκίνο το 2008 και πέραν αυτής.

Εκτός των διμερών συναντήσεων κορυφής με τη Δημοκρατία της Κορέας και την Κίνα, ο Πρόεδρος Barroso είχε συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Ινδονησίας και τον Πρωθυπουργό της Σιγκαπούρης, ενώ η Επίτροπος Ferrero-Waldner συνάντησε τους υπουργούς Εξωτερικών του Βιετνάμ, της Ταϊλάνδης, της Ινδονησίας και των Φιλιππίνων.

Μεγάλο μέρος της αξίας της ASEM έγκειται στην ικανότητά της να ενεργοποιεί όλους τους σχετικούς φορείς. Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνάντησης Εταιρικής Σχέσης Ασίας-Ευρώπης απευθύνθηκε για πρώτη φορά στους ηγέτες της διάσκεψης κορυφής, ενώ εκπρόσωποι ΜΚΟ, επιχειρηματικές κοινότητες και συνδικαλιστικές οργανώσεις συναντήθηκαν επίσης στη διάρκεια της διάσκεψης.

Η Διάσκεψη Κορυφής του Ελσίνκι προσέδωσε στην ASEM μια νέα ζωτικότητα, καθώς εισέρχεται στη δεύτερη δεκαετία της και, με τη διεύρυνση, μια ακόμη μεγαλύτερη ικανότητα άσκησης επιρροής στη διεθνή ατζέντα. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να εκπληρώνει τον ρόλο της επιδιώκοντας να αξιοποιήσει τις πλήρεις δυνατότητες του φόρουμ.

 
  
MPphoto
 
 

  Παναγιώτης Μπεγλίτης, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – Κύριε Πρόεδρε, επιθυμώ να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Επίτροπο κ. McCreevy για την ενημέρωση που μας έκανε σχετικά με τη συνάντηση Κορυφής στο Ελσίνκι.

Η ανάδειξη, κύριοι συνάδελφοι, του γεωστρατηγικού και γεωοικονομικού ρόλου της Ασίας και η δυναμική εμφάνιση ισχυρών αναδυόμενων οικονομιών, διαμορφώνουν το νέο διεθνές πλαίσιο μέσα στο οποίο καλείται η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει τις σοβαρές πολιτικές, οικονομικές, ενεργειακές και περιβαλλοντικές προκλήσεις που παράγει η παγκοσμιοποίηση.

Σήμερα, κύριοι συνάδελφοι, η Ασία δίνει το δυναμικό παρόν στο διεθνές σύστημα, το επηρεάζει και συμβάλει στη διαμόρφωση των νέων συσχετισμών ισχύος του 21ου αιώνα. Δεν είναι, εξάλλου, τυχαίο -έστω και στο συμβολικό επίπεδο- ότι ο νέος Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ θα προέρχεται από τον ασιατικό χώρο. Η ανάγκη, λοιπόν, για την Ευρωπαϊκή Ένωση να αξιοποιήσει αποτελεσματικά το νέο ασιατικό περιβάλλον, γίνεται σήμερα περισσότερο επιτακτική, Η θεσμοθέτηση των ετήσιων συναντήσεων Κορυφής συμβάλλει στο διάλογο και στην πολυμερή συνεργασία σε κρίσιμους τομείς για το μέλλον της ανθρωπότητας, όπως η ειρήνη, η ασφάλεια, η ενέργεια, το περιβάλλον, η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Από αυτή την πλευρά, η Σύνοδος Ευρώπης-Ασίας στο Ελσίνκι είχε θετικά αποτελέσματα, διότι επαναβεβαίωσε ορισμένες βασικές αρχές πολυμερούς συνεργασίας και ανέδειξε τις βασικές προτεραιότητες για την αντιμετώπιση των νέων διεθνών προκλήσεων.

Δεν πρέπει, όμως, κύριοι συνάδελφοι, να έχουμε ψευδαισθήσεις ή να καλλιεργούμε μεγάλες προσδοκίες, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει μια ολοκληρωμένη κοινή στρατηγική για την Ασία, με πολιτικές και μηχανισμούς που θα επηρεάζουν τις εξελίξεις. Το άθροισμα των εθνικών στρατηγικών των κρατών μελών δεν συγκροτεί μια στερεή βάση για την κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική. Επί πλέον, οι ισχυρές ασιατικές χώρες -πέρα από το πλαίσιο των γενικών διακηρύξεων- έχουν ήδη διαμορφώσει και ακολουθούν με συνέπεια την εθνική στρατηγική τους ατζέντα στους τομείς της ενέργειας, των εμπορικών συναλλαγών, της επίλυσης των διεθνών και περιφερειακών προβλημάτων.

Ακόμη, κύριοι συνάδελφοι, και η επίκληση της πολυμερούς συνεργασίας και των κανόνων συμπεριφοράς γίνεται με τους δικούς τους όρους, όπως π.χ. στους τομείς της προστασίας του περιβάλλοντος, των κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, των δικαιωμάτων των παιδιών και των γυναικών.

Θέλω ιδιαίτερα να επισημάνω το γεγονός ότι μπορεί η ΕΕ να καταγράφει ένα θετικό στατιστικό απολογισμό στις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με τις χώρες της Ασίας, όμως αυτό δεν μπορεί να αποκρύψει τη δυσάρεστη πραγματικότητα του αρνητικού ισοζυγίου για την Ασία στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημοκρατικών ελευθεριών, της υπεράσπισης των αρχών της ανοχής και της διαφορετικότητας. Το πρόσφατο πραξικόπημα στην Ταϊλάνδη και το δημοκρατικό έλλειμμα σε πολλές χώρες της Ασίας το επιβεβαιώνουν. Επί πλέον, η άνοδος του ισλαμικού φονταμενταλισμού δημιουργεί κινδύνους για την ευρύτερη σταθερότητα και την ασφάλεια.

Έχω την αίσθηση, κύριε Πρόεδρε, ότι σε κάθε συνάντηση Κορυφής περισσεύουν τα ευχολόγια και απουσιάζουν οι σαφείς δεσμεύσεις και οι στόχοι που τίθενται προς υλοποίηση. Γι’ αυτόν τον λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να μας υποβάλει κάποιες ιδέες για το επιχειρησιακό follow up των Συνόδων Κορυφής και την αναγκαία -κατά την άποψή μου- θεσμική ανασυγκρότηση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Jules Maaten, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE-DE. – (NL) Κύριε Πρόεδρε, θα αποτελούσε ταυτολογία να τονιστεί η σημασία του πολιτικού, οικονομικού και πολιτισμικού διαλόγου μεταξύ Ευρώπης και Ασίας και ακόμα με εκπλήσσει που οι δύο μείζονες Ομάδες του Σώματος αποφάσισαν παρά ταύτα να μην υποβάλουν ψήφισμα σε συνέχεια της Διάσκεψης Κορυφής του ASEM στο Ελσίνκι στις 10/11 Σεπτεμβρίου. Η Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πράττει πολύ λογικά με αυτό που μόλις υπέβαλε και είναι λυπηρό που δεν καταφέραμε να το εκφράσουμε σε ένα ψήφισμα.

Αυτός ο διάλογος προτάσσει βεβαίως την οικονομική συνεργασία, της οποίας προσωπικά είμαι ένθερμος υποστηρικτής ως μέσο για την περαιτέρω ενίσχυση των οικονομικών δεσμών –τόσο από πλευράς εμπορίου όσο και επενδύσεων– της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ασία, η οποία έχει τεράστιο οικονομικό δυναμικό, για παράδειγμα με τη Νότιο Κορέα, η οποία πέτυχε εντυπωσιακά αποτελέσματα. Πριν από πενήντα χρόνια, ήταν ακόμα μια αναπτυσσόμενη χώρα, τώρα όμως το 97% περίπου του λαού της μεταξύ 25 και 34 ετών έχουν ολοκληρώσει σπουδές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης –το υψηλότερο ποσοστό στον βιομηχανικό κόσμο. Η επένδυση στην εκπαίδευση εξασφαλίζει τεράστιες αποδόσεις, οι οποίες αντανακλώνται σε μια επεκτεινόμενη και ανθηρή οικονομία.

Τα οικονομικά μας προγράμματα πρέπει να επεκταθούν για να συμπεριλάβουν την προώθηση των επαφών μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων κοινοπραξιών, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ασία, καθώς και συνεργασία μεταξύ οργάνων, όπως τοπικές αρχές και πανεπιστήμια. Χαίρομαι, επίσης, που βλέπω ότι η Επιτροπή επιδιώκει τώρα να εξετάσει σοβαρά τη δυνατότητα σύναψης διμερών εμπορικών συμφωνιών με χώρες της Ασίας, σίγουρα με τη Σιγκαπούρη, ενδεχομένως δε και με την Ταϊλάνδη. Μπορείτε, βεβαίως, να εξετάσετε το ενδεχόμενο και με χώρες όπως η Μαλαισία και η Ινδονησία με δεδομένη την απουσία συνολικής εμπορικής συμφωνίας. Το θεωρώ αυτό έναν θετικό τρόπο για να κινηθούμε περαιτέρω.

Αν, πάντως, πρόκειται να έχετε συναλλαγές με την Ασία, δεν μπορείτε βεβαίως να εξετάσετε την οικονομία ανεξάρτητα από άλλα θέματα και προσωπικά θεωρώ αδιανόητο ότι το Σώμα θα σιωπήσει για το πρόσφατο πραξικόπημα στην Ταϊλάνδη, όπου στις 19 Σεπτεμβρίου, ένα στρατιωτικό όργανο, το οποίο αυτοαποκαλείται «Συμβούλιο για τη Δημοκρατική Μεταρρύθμιση» ανέτρεψε τη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση, μια κυβέρνηση για την οποία ενδεχομένως διατηρούσαμε σοβαρές αμφιβολίες, ακόμα κι όμως έτσι, αν θέλει κάποιος να απαλλαγεί από μια τέτοια κυβέρνηση, η απάντηση δεν είναι το στρατιωτικό πραξικόπημα. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι η Ταϊλάνδη, μια χώρα που πραγματικά βρισκόταν στη φάση παγίωσης της δημοκρατίας της, μιας δημοκρατίας που θα αποτελούσε παράδειγμα στον κόσμο και σίγουρα στην Ασία, οπισθοδρόμησε.

Το κοινοβούλιο και τα δικαστήρια έκλεισαν, οι ξένοι τηλεοπτικοί σταθμοί δεν μπορούν πλέον να λειτουργούν και οι τοπικοί σταθμοί, υπό στρατιωτικό έλεγχο, μεταδίδουν πατριωτικά τραγούδια. Ακόμη και τα ηλεκτρονικά ημερολόγια του λαού της Ταϊλάνδης στο διαδίκτυο έκλεισαν και υπόκεινται σε λογοκρισία. Είναι σαφές ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι ανησυχίας και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προτάξει καταρχήν και καταρχάς τις δημοκρατικές αρχές όταν αντιμετωπίζει αυτή την κατάσταση. Θεωρώ, επομένως, την αντιμετώπισή μας έναντι της Ταϊλάνδης λίαν εσφαλμένη.

Τέλος, τα ανθρώπινα δικαιώματα επίσης περιλαμβάνονται σε αυτό το είδος διαλόγου. Συμβαίνουν πράγματι ανησυχητικά πράγματα στις Φιλιππίνες και στο Μυανμάρ και χαίρομαι που αυτά συζητούνται. Θέλω, πάντως, να συγχαρώ την Επιτροπή –παρεμπιπτόντως δε, και το Συμβούλιο– για τη Διάσκεψη Κορυφής ASEM. Στο παρελθόν, διατύπωσα κριτική σε λίαν υψηλούς τόνους ιδίως για τη στάση του Συμβουλίου και για την παράλειψή του να συμμετάσχει σε αυτή τη Διάσκεψη Κορυφής. Αυτή τη φορά, όμως, σημειώθηκε μια μικρή βελτίωση και ελπίζω αυτό να συνεχιστεί. Εύχομαι στην Επιτροπή επιτυχία στις προσπάθειές της προς τον σκοπό αυτόν.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η συζήτηση έληξε.

 

13. Μελλοντική δράση στον τομέα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση σχετικά με τη δήλωση της Επιτροπής για τη μελλοντική δράση στον τομέα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlie McCreevy, Επιτροπή. (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (ΔΠΙ) βρίσκονται στο επίκεντρο μιας οικονομίας βασισμένης στη γνώση. Η καινοτομία αποτελεί το κλειδί για τις προοπτικές της Ευρώπης να καταστεί περισσότερο ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο. Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι ζωτικής σημασίας, επειδή τα ΔΠΙ όχι μόνο ανταμείβουν την επένδυση σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά διασφαλίζουν επίσης τη μεταφορά τεχνολογίας που ενθαρρύνει περαιτέρω την καινοτομία. Η πρόσφατη διαβούλευση για το μέλλον του συστήματος ευρεσιτεχνιών στην Ευρώπη απέδωσε ένα απλό μήνυμα: το νομικό πλαίσιο θα πρέπει να προσφέρει οικονομικά προσιτή προστασία των ευρεσιτεχνιών για όλες τις επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες, να διασφαλίζει την ασφάλεια δικαίου και να εφαρμόζεται προς όφελος όλων των παραγόντων. Ένα στέρεο νομικό πλαίσιο είναι, επομένως, απαραίτητο. Πρέπει να επαναλάβω ότι χρειάζεται να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Σε σύγκριση με τους μείζονες εμπορικούς μας εταίρους, η Ευρώπη χάνει έδαφος.

Το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εξακολουθεί να μένει στάσιμο στο Συμβούλιο, αλλά, αναγνωρίζοντας την οικονομική σημασία των ευρεσιτεχνιών, αισθάνθηκα ότι θα ήταν σφάλμα να εγκαταλείψουμε όλη την ατζέντα για τις ευρεσιτεχνίες στη λήθη. Έτσι, νωρίτερα εφέτος, όπως γνωρίζετε, άρχισα μια ευρεία διαβούλευση όλων των ενδιαφερόμενων μερών για τη μελλοντική πολιτική ευρεσιτεχνιών στην Ευρώπη.

Η διαβούλευση κατέδειξε ότι η βιομηχανία ευνοεί την προσπάθεια της Επιτροπής να απλοποιήσει το σύστημα ευρεσιτεχνιών στην Ευρώπη και να το καταστήσει περισσότερο αποδοτικό οικονομικά. Υπάρχουν δύο μείζονα θέματα εδώ: οι γλώσσες, ή το μεταφραστικό κόστος, αφενός, και το σύστημα δικαιοδοσίας, αφετέρου. Υπάρχει σθεναρή υποστήριξη της εισαγωγής ενός κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Ωστόσο, η βιομηχανία δεν θέλγεται από τον πολιτικό συμβιβασμό που επιτεύχθηκε στο Συμβούλιο το 2003 για την κοινοτική ευρεσιτεχνία. Απορρίπτει τις προτεινόμενες λύσεις τόσο για τη γλώσσα όσο και για το δικαιοδοτικό σύστημα, επειδή δεν επιφέρουν τις μειώσεις κόστους και την απλοποίηση του συστήματος ευρεσιτεχνιών που ζητά η βιομηχανία.

Συγχρόνως, υπάρχει επίσης ισχυρό αίτημα για τη βελτίωση του υπάρχοντος ευρωπαϊκού συστήματος ευρεσιτεχνιών, που θεσπίστηκε από τη Σύμβαση του Μονάχου, από την επιτυχή σύναψη συμφωνίας για την επίλυση διαφορών σχετικά με το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (EPLA) σχετικά με τη δικαιοδοσία, και από την επικύρωση και θέση σε ισχύ της συμφωνίας του Λονδίνου σχετικά με τις γλωσσικές ρυθμίσεις.

Είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι καμία πρωτοβουλία για τη βελτίωση του συστήματος ευρεσιτεχνιών της ΕΕ δεν έλαβε ομόφωνη υποστήριξη από τους φορείς. Οι διάφοροι φορείς υπογραμμίζουν διαφορετικές πτυχές, και πολλοί εκφράζουν τη γνώμη ότι χρειάζεται μια δέσμη διαφορετικών μέτρων, τα οποία θα εφαρμόζονταν παράλληλα.

Είμαι, συνεπώς, πεπεισμένος ότι πρέπει να υιοθετήσουμε μια πολύπλευρη προσέγγιση. Προκειμένου να επιτύχουμε, πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλα τα ζητήματα που αφορούν τις ευρεσιτεχνίες σε μια δέσμη. Αυτή η δέσμη θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην κριτική και τις ανάγκες των φορέων. Θα επιτύχουμε μόνο εάν μπορέσουμε να επιδείξουμε ότι οι προτάσεις μας θα έχουν επιπρόσθετη αξία σε σύγκριση με την υφιστάμενη κατάσταση, ιδιαίτερα, όσον αφορά το κόστος της έκδοσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (μεταφραστικό κόστος) και την ασφάλεια δικαίου (δικαιοδοτικό σύστημα). Επεξεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή τις επιλογές όσον αφορά την περαιτέρω πορεία μας και θα τις παρουσιάσουμε σε μια ανακοίνωση και ένα σχέδιο δράσης, που η Επιτροπή θα πρέπει να υιοθετήσει πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους.

Ένα βασικό στοιχείο αυτής της εργασίας αφορά το θέμα της δικαιοδοσίας. Επί του παρόντος, παρότι οι επιχειρήσεις διαθέτουν μια μονοαπευθυντική αρχή όπου μπορούν να αποκτήσουν δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (το ΕΓΔΕ), ίσως καταλήξουν να υπερασπίζονται την ευρεσιτεχνία σε αρκετά μέτωπα συγχρόνως. Αυτό διότι τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που χορηγούνται από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας αποτελούν στην πραγματικότητα μια σωρεία εθνικών ευρεσιτεχνιών και μπορούν να τεθούν σε ισχύ μόνο από εθνικά δικαστήρια. Η δυνατότητα πολυεπίπεδης επίλυσης διαφορών σχετικά με την ίδια εφεύρεση φυσικά συνεπάγεται επιπλέον κόστος, αλλά ακόμη σημαντικότερο είναι ότι δημιουργεί αβεβαιότητα, καθώς διαφορετικά δικαστήρια σε διαφορετικές χώρες μπορούν να εκδώσουν αποκλίνουσες ερμηνείες για την ίδια κατοχυρωμένη εφεύρεση. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα επειγόντως. Το υπάρχον συνονθύλευμα ίσως εμποδίσει κατόχους διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας να θέσουν σε ισχύ τα δικαιώματά τους και αποθαρρύνει τους υποψηφίους, ειδικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αναζητούν αποτελεσματική και προσιτή οικονομικά προστασία των ευρεσιτεχνιών, όσον αφορά τη χρήση του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Η Ευρώπη, αυτή τη στιγμή, δεν είναι σε θέση να προσφέρει στις καινοτόμους επιχειρήσεις μια βέλτιστη λύση όσον αφορά την προστασία της πνευματικής τους ιδιοκτησίας. Δεν είναι δυνατόν να προσδοκούμε να εξελιχθούμε στην ανταγωνιστικότερη οικονομία του κόσμου, εάν δεν εξεύρουμε λειτουργικές λύσεις για την υποβολή αιτήσεων και την προστασία των ευρεσιτεχνιών.

Η κοινοτική ευρεσιτεχνία και οι πρωτοβουλίες για βελτίωση του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, δηλαδή η συμφωνία του Λονδίνου για τις μεταφράσεις και η EPLA, δεν είναι αμοιβαία ασύμβατες. Και οι δύο έχουν τον ίδιο στόχο: ένα καλύτερο, φθηνότερο, πιο αξιόπιστο σύστημα ευρεσιτεχνιών. Γι’ αυτόν τον λόγο, επιθυμώ να επιδιώξω και τις δύο. Αντιμετωπίζουμε παρόμοιες προκλήσεις στον σχεδιασμό των δικαιοδοτικών ρυθμίσεων για την κοινοτική ευρεσιτεχνία: χρειαζόμαστε ένα ενοποιημένο σύστημα που θα παρέχει δικαστική ανεξαρτησία και θα προσφέρει σαφήνεια και αξιοπιστία στους χρήστες των ευρεσιτεχνιών, αποφεύγοντας συγχρόνως τόσο τον υπερ-συγκεντρωτισμό όσο και τον κατακερματισμό.

Προκειμένου να επιτύχει αυτόν τον στόχο, η Κοινότητα πρέπει να συμμετέχει στην EPLA, η οποία αναφέρεται στον καταμερισμό των ευθυνών μεταξύ κρατών μελών και Κοινότητας. Είναι αυτονόητο ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμβάλει όταν η Επιτροπή προχωρήσει με τις απαιτούμενες προτάσεις, προκειμένου να προωθήσει αυτό το θέμα στο εγγύς μέλλον.

Γνωρίζω ότι υπάρχουν ορισμένες φωνές που ασκούν κριτική στην EPLA. Επιτρέψτε μου να δηλώσω ότι θεωρώ την EPLA μια πρακτική πρωτοβουλία με σκοπό να επέλθει μεγαλύτερη ενότητα στη νομολογία για τις ευρεσιτεχνίες στην Ευρώπη. Και η ασφάλεια δικαίου είναι αυτό που χρειάζεται τόσο η μεγάλη όσο και η μικρή βιομηχανία μας. Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες διπλώματα ευρεσιτεχνίας που χορηγούνται από το ΕΓΔΕ. Ακόμη και αν είχαμε μια κοινοτική ευρεσιτεχνία, θα υπήρχε η ανάγκη να βελτιστοποιήσουμε τη δικαιοδοτική διαδικασία για τα χορηγούμενα από το ΕΓΔΕ διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Εξαρτάται από εμάς να συμμετάσχουμε σε αυτή την πρωτοβουλία ώστε να διασφαλίσουμε ότι εξυπηρετεί την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας. Αναγνωρίζω ότι υπάρχουν εύλογες αμφιβολίες και ανησυχίες: το κόστος της επίλυσης διαφορών στο πλαίσιο της EPLA, ο αντίκτυπος του κανονισμού, τον οποίο πρέπει ακόμη να εξετάσουμε, και η ανεξαρτησία των δικαστών της EPLA από το ΕΓΔΕ. Eίμαι, ωστόσο, πεπεισμένος ότι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα είναι συμμετέχοντας ενεργά στη διαδικασία και εξασφαλίζοντας ένα αποτέλεσμα ικανοποιητικό και δίκαιο για όλους τους ενδιαφερόμενους, και σε πλήρη συμμόρφωση προς το δίκαιο της ΕΕ.

Φυσικά, ούτε η κοινοτική ευρεσιτεχνία ούτε η EPLA αποτελούν πανάκεια. Θα υπάρχουν πάντα επιχειρήσεις –οι μικρότερες που προτιμούν να συναλλάσσονται με τα εθνικά τους γραφεία ευρεσιτεχνιών, ή να χρησιμοποιούν επιχειρησιακά μοντέλα που δεν βασίζονται σε ευρεσιτεχνίες. Πρέπει να αναζητήσουμε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να τις βοηθήσουμε και να τις υποστηρίξουμε. Και, φυσικά, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι μεγάλες εταιρείες δεν καταχρώνται τη θέση τους, είτε εκμεταλλευόμενες αθέμιτα τις δικές τους ευρεσιτεχνίες είτε αγνοώντας αθέμιτα τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας των άλλων.

Η διαβούλευση έφερε στο προσκήνιο πολλά τέτοια θέματα, για παράδειγμα τους πιθανούς μηχανισμούς διαμεσολάβησης που θα μπορούσαν να προηγούνται της δικαστικής επίλυσης διαφορών, την ανάγκη για δημιουργία τεχνολογικών αγορών που θα επέτρεπαν στις επιχειρήσεις να εμπορεύονται τα ΔΙΠ τους με μεγαλύτερη επιτυχία, και την ιδέα της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ εθνικών γραφείων ευρεσιτεχνιών, ιδιαίτερα όσον αφορά τις ειδικές ανάγκες των ΜΜΕ. Θα ανταποκριθώ σε όλα αυτά τα θέματα, σε συνεργασία με τους συναδέλφους μου στην Επιτροπή, και, επομένως, σκοπεύω να προτείνω μια ολοκληρωμένη στρατηγική.

Ενώπιον μιας παγκόσμιας οικονομίας του 21ου αιώνα βασισμένης στη γνώση, πρέπει επειγόντως να εξεύρουμε λύση στο θέμα των ευρεσιτεχνιών. Βασίζομαι στην υποστήριξη του Κοινοβουλίου για την ανεύρεση μιας ολοκληρωμένης λύσης σε αυτά τα μάλλον περίπλοκα ζητήματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Klaus-Heiner Lehne, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, εδώ και δύο χρόνια διατελώ ένας από τους δύο εισηγητές στη διευθύνουσα ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διαδικασία της Λισαβόνας. Όπως γνωρίζετε, ξεκινήσαμε μαζί το 2000 τη διαδικασία της Λισαβόνας και, έκτοτε, εργαστήκαμε ακούραστα για να τονίσουμε στις δηλώσεις των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων και στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου ότι η εξέλιξη των ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας αποτελεί αποφασιστική προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων που ορίστηκαν με τη διαδικασία της Λισαβόνας. Με εντυπωσίασε η έμφαση που έδωσε ο Επίτροπος McCreevy στη σημασία αυτού του θέματος. Στόχο μας οφείλει να αποτελεί η απόκτηση ενός απλού, οικονομικά αποδοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας εφαρμόσιμου σε όλη την Ευρώπη, εάν δυνατόν, το οποίο να προσφέρει όχι μόνο για τις μεγάλες επιχειρήσεις αλλά κυρίως για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες τη δυνατότητα να προστατέψουν τις καινοτομίες τους στην εσωτερική αγορά: οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πράγματι εκείνες που κατέχουν τα περισσότερα καινοτόμα διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Είναι αποφασιστικής σημασίας να αλλάξουμε το σημερινό κατακερματισμένο τοπίο όσον αφορά τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας στην Ευρώπη, με στόχο να μειώσουμε δραστικά τα διαδικαστικά έξοδα και τα έξοδα συμβουλευτικής και μετάφρασης, τα οποία επιβαρύνουν κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτός είναι ο αποφασιστικός στόχος τον οποίο οφείλουμε να πετύχουμε. Φυσικά, μπορεί κανείς ήδη να προστατέψει τις καινοτομίες του σε όλη την Ευρώπη, ωστόσο, στην πράξη, υποχρεούται σε όλα τα κράτη μέλη να το κάνει αυτό είτε ακολουθώντας τον άμεσο δρόμο στα εθνικά γραφεία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας είτε τον έμμεσο δρόμο στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, με το σύνολο των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για τις οποίες έγινε λόγος. Σε περίπτωση διαφορών ή παραβίασης, υποχρεούται θεωρητικά κανείς σε όλα αυτά τα κράτη να κινήσει διαδικασίες, να αναλάβει τις νομικές δαπάνες για τις συμβουλές νομικών συμβούλων κλπ. Αυτό οφείλει να ξεκαθαριστεί και να διαμορφωθεί πιο πρακτικά και πιο εφικτά, κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Σε σχέση με τα παραπάνω οφείλει να εξελιχθεί περισσότερο η εσωτερική αγορά.

Κατά τη θητεία του προκατόχου σας, κ. Bolkestein, έγινε μια αξιέπαινη πρόταση για έναν ενιαίο ευρωπαϊκό κανονισμό για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, με στόχο την καθιέρωση ενός κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Ωστόσο, όταν λαμβάνεται ως νομική βάση το άρθρο 308 και απαιτείται στο Συμβούλιο ομοφωνία, δύσκολα δύναται να υπάρξει συμφωνία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν επιτεύχθηκε η συμφωνία λόγω γλωσσικής διαμάχης: αυτή τη στιγμή υπάρχουν είκοσι επίσημες γλώσσες, οι οποίες είναι απαραίτητες στο Συμβούλιο. Μετά τον επόμενο κύκλο διεύρυνσης, θα γίνουν είκοσι δύο. Η βιομηχανία δηλώνει αρκετά δικαιολογημένα ότι κανείς δεν χρειάζεται ένα τέτοιο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Είναι τόσο υπέρμετρα ακριβό, που δεν έχει καμία χρηστική ούτε οικονομική αξία. Η ανταγωνιστική ικανότητα του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας θα μας έσπρωχνε σε παγκόσμια κλίμακα πολύ πίσω και δεν θα εξασφάλιζε την απαραίτητη ποιότητα. Ένα τέτοιο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας θα ήταν ωφέλιμο μόνο για ιδιαίτερα μεγάλες, πλούσιες επιχειρήσεις, οι οποίες θα ήταν σε θέση να το αποκτήσουν, και ίσως ούτε και για αυτές. Για τον μεσαίο επιχειρηματία θα ήταν αυτό απολύτως αχρείαστο. Οπότε ο κανονισμός δεν μπορεί να προχωρήσει, και το Συμβούλιο δεν είναι σε θέση να ελιχθεί.

Η πρότασή μου να συνεχίσουμε με την εναρμόνιση, την οποία εσείς, κύριε Επίτροπε, πολύ ευγενικά συμπεριλάβατε στη διαβούλευση, απορρίφθηκε επίσης από όλα τα μέρη, κατά κύριο λόγο μετά τις εμπειρίες μας από τη δεύτερη ανάγνωση της οδηγίας σχετικά με τις εφευρέσεις που εφαρμόζονται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, όπου φάνηκε ότι υπήρχε ο κίνδυνος να ισχύσει μια νομοθεσία η οποία δεν θα καλυτέρευε το σημερινό σύστημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αλλά θα το καθιστούσε αισθητά χειρότερο.

Οπότε δεν προχωρήσαμε περαιτέρω με την εναρμόνιση. Τι μας μένει, λοιπόν, να πράξουμε; Μένει να συνεχίσουμε και να εξελίξουμε το ήδη υπάρχον σύστημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Ωστόσο, όσον αφορά αυτό υπάρχουν θεσμικά προβλήματα: αφενός, η απολύτως νόμιμη απαίτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην ρυθμίζουν τα κράτη μέλη τομείς που κατά βάση ανήκουν εν μέρει στη δική της δικαιοδοσία και στην εσωτερική αγορά και, αφετέρου, την προσπάθεια των κρατών μελών να σημειώνουν πρόοδος. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια να συνδυαστούν τα δύο προβλήματα μεταξύ τους για να επιλυθούν. Κατά τη γνώμη μου, μία επιλογή, η οποία μπορεί να ληφθεί υπόψη, είναι να λάβει μέρος η Ευρωπαϊκή Ένωση με οποιονδήποτε τρόπο αυτό θα αποφασιστεί από τις διαπραγματεύσεις στην ευρωπαϊκή συμφωνία για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και, αντίστοιχα, από την πλευρά τη Ευρωπαϊκής Ένωσης να ξεκαθαριστούν οι θεσμικές αμφιβολίες σχετικά με τη συμφωνία για την επίλυση των διαφορών σχετικά με τη συμφωνία για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (EPLA). Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει πιθανή λύση προς καλυτέρευση της κατάστασης, εφόσον δεν είναι εφικτή η ομοφωνία στο Συμβούλιο ως προς ένα κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

Σχετικά με την κριτική που εκφράστηκε δημοσίως από το λόμπι, θεωρώ επιεικώς ανούσιο τον ισχυρισμό ότι η εισαγωγή ενός κοινού ευρωπαϊκού δικαστηρίου για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, όπως ορίζει η EPLA, θα οδηγούσε σε μια πιο εύκολη κατοχύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας λογισμικού. Πρόκειται καθαρά για εικασίες, για τις οποίες δεν υπάρχει καμία απόδειξη η μία περίπτωση εξετάζεται από το δικονομικό δίκαιο και η άλλη από το ουσιαστικό δίκαιο. Εξάλλου η EPLA δεν είναι περισσότερο ακριβή. Πρέπει να καταλάβουμε ότι εδώ συγκρίνουμε μήλα με πορτοκάλια. Από τη στιγμή που τεθεί σε εφαρμογή η EPLA, δεν θα είναι απαραίτητη η προσφυγή σε δικαστήρια προς επίλυση των διαφορών για τα συμμετέχοντα κράτη στο σύνολό τους: ένα δικαστήριο, το δευτεροβάθμιο ας πούμε, εκδίδει μια απόφαση, η οποία είναι εξίσου δεσμευτική για όλα τα υπογράφοντα κράτη.

Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στον Επίτροπο McCreevy για τον τρόπο με τον οποίο διεξήχθη η διαβούλευση. Από τις παρατηρήσεις που έκανε δημοσίως ο Επίτροπος καταλαβαίνω ότι προφανώς και αυτός έβγαλε τα σωστά συμπεράσματα από την έκβαση της διαβούλευσης. Θα ήθελα, προσωπικά αλλά και εξ ονόματος της πλειοψηφίας της Ομάδας μου, να δηλώσω ότι συμμεριζόμαστε και υποστηρίζουμε αυτή τη θέση. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Ειδάλλως, το μεγάλο σχέδιο ανάπτυξης του ευρωπαϊκού συστήματος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας παραμένει καταδικασμένο σε αποτυχία.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Rocard, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, δεν είμαστε πολλοί στην Αίθουσα αυτή, γεγονός που δεν σημαίνει ότι δεν αποφασίζουμε για σοβαρά θέματα το αντίθετο μάλιστα. Θα απευθυνθώ σε εσάς εξ ονόματος τριών πολιτικών ομάδων και ακόμα περισσότερων, όπως ακριβώς έκανε ο συνάδελφος και φίλος μου, ο κ. Lehne.

Κύριε Επίτροπε, αυτή η συζήτηση οφείλεται στην πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και γεννήθηκε από τη θέλησή μας να απαντήσουμε θετικά στις διαβουλεύσεις σας. Σας ευχαριστούμε και σας συγχαίρουμε γι’ αυτό.

Μετά από τις δυσκολίες που συναντήσαμε σχετικά με τη δυνατότητα χορήγησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για λογισμικό, χαρήκαμε που η Επιτροπή μέσω υμών δρομολογεί μια διαδικασία για να επανεκκινήσουμε συζητήσεις και προκαταρκτικές εργασίες σχετικά με το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

Κύριε Επίτροπε, διασταυρώσαμε τα ξίφη μας, καθώς διαφωνήσαμε σε διάφορα θέματα. Σας άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή. Μπορώ να πω ότι συμφωνώ με σχεδόν όλα όσα είπατε. Είμαι απόλυτα σύμφωνος, αλλά υπάρχει ένα επιχείρημα που δεν αναφέρατε, και, λόγω της σιωπής σας, θα αναρωτηθώ σχετικά με αυτό το επιχείρημα και, εφόσον δεν έχουμε ακόμα βρει λύση, αυτό το επιχείρημα αφήνει αυτή τη στιγμή εκείνους που εκπροσωπώ σε μια μάλλον αρνητική κατάσταση αβεβαιότητας.

Επιτρέψτε μου να γίνω πιο σαφής. Όλοι εμείς σε αυτήν την Αίθουσα, ως Ευρωπαίοι, θέλουμε το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Αυτό είναι το κοινό μου χαρακτηριστικό με τον συνάδελφο και φίλο μου, τον κ. Lehne, ο οποίος μόλις μίλησε με τη συνήθη ευγλωττία του.

Γνωρίζουμε όλοι ότι αυτό το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας έχει συναντήσει τεράστιες δυσκολίες και ότι βρίσκεται σε τέλμα. Ο κύριος λόγος για το τέλμα αυτό σχετίζεται με τη γλώσσα. Στην πραγματικότητα, οι τέσσερις παράγοντες που προκαλούν αυτό το τέλμα είναι το γλωσσικό πρόβλημα, το πρόβλημα του κόστους, το πρόβλημα της νομικής συνοχής της δικαιοσύνης και το πρόβλημα της κυριαρχίας – για το οποίο δεν έχετε μιλήσει.

Πιστεύω ειλικρινά ότι το πραγματικό μέσο διάσπασης των πολιτικών, πολιτιστικών και πνευματικών φραγμών στο Συμβούλιο σχετικά με το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας συνδέεται κυρίως με την επίλυση του γλωσσικού προβλήματος. Αντίθετα με τον συνάδελφό μου, τον κ. Lehne, δεν είμαι απλώς ένας ευρωπαίος βουλευτής υπέρ της Ευρώπης· είμαι επίσης Γάλλος. Κανείς δεν είναι τέλειος, συγχωρήστε με. Θα ήθελα να δηλώσω σε αυτό το Κοινοβούλιο ότι πιστεύω πως η επικύρωση της συμφωνίας του Λονδίνου –κάτι που η χώρα μου δεν έχει ακόμη επισήμως εγκρίνει, αν και της το συστήνω– θα ήταν για όλους μας μια ευκαιρία να υπερβούμε τη γλωσσική αλαζονεία μας και την εχθρότητα που προκαλεί και να μάθουμε να ζούμε μαζί, γνωρίζοντας ότι μία γλώσσα επικρατεί των υπολοίπων παγκοσμίως. Αυτό δεν μας είναι ίσως ευχάριστο, αλλά έτσι είναι· είναι μια ευκολία. Έτσι θα έσπαζαν πιθανώς οι φραγμοί, ώστε να ξεκινήσουν σχέδια για ένα κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Θα συμφωνούσαμε, λοιπόν, με ένα ψήφισμα που προκύπτει από αυτές τις συζητήσεις και που αναφέρει κάτι τέτοιο.

Το δεύτερο πρόβλημα είναι αυτό του κόστους· δεν θα το θίξω διεξοδικά, παρά μόνο για να πω ότι τα τρία τέταρτα του παράγοντα κόστους σχετίζονται με τη γλώσσα –αυτό είναι το πρόβλημα που θα αναπτύξω– και ότι το υπόλοιπο ένα τέταρτο είναι πολύ μικρό, ότι θα έπρεπε πιθανότατα να βελτιωθεί η συμφωνία σχετικά με το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας και ότι είναι σκανδαλώδες να πιστεύουμε ότι μπορούμε να δούμε την επικύρωση μιας συμφωνίας για την οποία πολλοί εμπειρογνώμονες δηλώνουν ότι θα αύξανε το κόστος. Δεν χρειαζόμαστε κάτι τέτοιο.

Το μόνο πρόβλημα για το οποίο δεν έχετε μιλήσει είναι αυτό σχετικά με τη γνώση του ποια νομοθετική εξουσία καθορίζει και εξελίσσει με τον χρόνο τον τομέα που αφορά τη δυνατότητα χορήγησης ή μη χορήγησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Αυτό το Κοινοβούλιο θα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο σε οτιδήποτε αφορά τη δυνατότητα χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας για ζώσα ύλη, ένα σοβαρό πρόβλημα για τον πολιτισμό. Εξάλλου, όσον αφορά το λογισμικό, δεν μπορούμε να επικυρώσουμε τη συμφωνία σχετικά με το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, επειδή η συμφωνία αυτή δίνει σε έναν επαγγελματικό σύλλογο δικαστών μια αρμοδιότητα εν μέρει διεθνή και εν μέρει ευρωπαϊκή: την τροποποίηση της νομολογίας όπως εκείνοι θεωρούν σωστό, χωρίς νομοθετικό έλεγχο ή κυριαρχία να βαρύνει τις δράσεις τους.

Αυτό είναι που δεν αποδεχόμαστε: την ιδέα ότι η ευρωπαϊκή κυριαρχία δεν θα διαδραματίσει ρόλο στον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής. Συνεπώς, εφόσον η συμφωνία σχετικά με το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας είναι μια συλλογή από αυτόνομες νομολογίες που εμποδίζουν και επιβραδύνουν την εφαρμογή του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, απορρίπτουμε τη συμφωνία αυτή και σας συμβουλεύουμε...

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 
 

  Sharon Bowles, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, όπως γνωρίζετε, παρακολούθησα την ημερίδα διαβούλευσης για τις ευρεσιτεχνίες. Υπέβαλα τη δική μου πρόταση και διάβασα πολλές άλλες, και νομίζω ότι μόλις μας παρουσιάσατε μια πολύ σωστή περίληψη. Θα ήθελα επίσης να σας ευχαριστήσω που μεταφέρατε την ημερίδα διαβούλευσης σε ημέρα που δεν συνέπιπτε με σύνοδο του Στρασβούργου, οπότε εγώ και άλλοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορέσαμε να παραστούμε.

Ήταν μια πολύ χρήσιμη άσκηση, επειδή κατέδειξε την έκταση των προβλημάτων με τις προτάσεις για το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Οι μεταφράσεις, όπως γνωρίζαμε, ήταν ένα πρόβλημα, αλλά τώρα φαίνεται ότι η ανάγκη για ένα σύστημα επίλυσης διαφορών, με ειδικευμένους δικαστές διαθέσιμους εντός των κρατών μελών αποτελεί ακόμη ένα πρόβλημα. Όλοι επιθυμούμε να επικρατήσει το συμφέρον της ενιαίας αγοράς, και αυτό οδηγεί τελικά στη θέσπιση μιας κοινοτικής ευρεσιτεχνίας, αλλά η διαβούλευση καταδεικνύει ότι υπάρχουν μέτρα που μπορούν να ληφθούν ώστε να βελτιωθεί η διαδικασία.

Η πρωτοβουλία της EPLA από τα κράτη μέλη, η οποία είναι προαιρετική, περικλείει ορισμένα από αυτά τα μέτρα. Το έργο βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, οπότε τώρα υπάρχει για εσάς μια ευκαιρία να συμμετέχετε, και χαιρετίζω το γεγονός ότι δηλώνετε πως θα αδράξετε αυτή την ευκαιρία. Αυτό μόνο χρήσιμο μπορεί να είναι στην προσπάθεια για έναν στόχο που περιλαμβάνει τελικά ένα ενιαίο ή συγχωνευμένο σύστημα ευρωπαϊκών και κοινοτικών ευρεσιτεχνιών. Ίσως μπορείτε να βοηθήσετε να ρυθμιστούν ορισμένα από σημεία για τα οποία ασκείται κριτική στην EPLA. Μια ρύθμιση που θα επιθυμούσα είναι να ελαχιστοποιηθούν οι δικαστικές δαπάνες, αντί να εξαναγκάζονται οι διάδικοι να αναλαμβάνουν όλο το κόστος των μισθών των δικαστών και το κόστος σύστασης εφετείου. Μια δεύτερη ρύθμιση που θα ήθελα είναι να διατηρηθούν τα εθνικά δικαστήρια ευρεσιτεχνιών, αντί να καταργηθούν σταδιακά μετά από επτά έτη. Σίγουρα μπορούν να παραμείνουν, με τον ίδιο τρόπο που οι εθνικές καταθέσεις αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας συνυπάρχουν με τα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας εδώ και μια τριακονταετία σχεδόν.

Από την άλλη πλευρά, η δυνατότητα να έχουμε πρωτοδικεία σε εθνική βάση και μια επιτροπή δικαστών που θα περιέχει τουλάχιστον έναν με τεχνική κατάρτιση και τουλάχιστον δύο με νομική κατάρτιση από διαφορετικά κράτη μέλη, ίσως υπερτερεί των τρεχουσών διευθετήσεων του ΔΕΚ όσον αφορά την κοινοτική ευρεσιτεχνία.

Ο κ. Rocard και κάποιοι άλλοι επικρίνουν την EPLA, καθώς αυτή θα επέτρεπε στα μέλη του Συμβουλίου Προσφυγών του ΕΓΔΕ να γίνουν τεχνικοί δικαστές. Αυτή η ένσταση βασίζεται αποκλειστικά στη μη συμφωνία με συγκεκριμένες αποφάσεις σε έναν ή δύο τομείς της τεχνολογίας. Δεν λαμβάνει υπόψη το διαθέσιμο στο κοινό έγγραφο που καταδεικνύει ότι τα τεχνικά συμβούλια του ΕΓΔΕ είναι ανεξάρτητα τόσο από το τμήμα εξέτασης όσο και από τις πρακτικές του ΕΓΔΕ. Αγνοεί το γεγονός ότι, στη δομή της EPLA, αυτοί οι τεχνικοί δικαστές θα αποτελούσαν τη μειοψηφία μεταξύ των εθνικών δικαστών που έχουν επαινεθεί από όσους συμμερίζονται τις πεποιθήσεις του κ. Rocard για τη στάση τους όσον αφορά αυτούς τους τομείς της τεχνολογίας. Ωστόσο, αμφιβάλλω εάν θα επιθυμούσαμε αυτοί να καταλαμβάνουν και τις δύο θέσεις συγχρόνως –δεν πιστεύω ότι αυτός ήταν ο σκοπός μας και νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να διευκρινιστεί.

Εξάλλου, ο διορισμός δικαστών μέσω αντιπροσώπων από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών ακολουθεί το προηγούμενο πολλών οργάνων, συμπεριλαμβανομένου του ΔΕΚ, άρα δεν νομίζω πως υπάρχει ιδιαίτερη ουσία σε αυτά τα επιχειρήματα και θα ήταν σίγουρα σφάλμα για την Επιτροπή να αφήσει ανεκμετάλλευτη την ευκαιρία να συνεισφέρει και να διδαχθεί από τη διαδικασία της EPLA.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, λαμβάνω τον λόγο εξ ονόματος της συναδέλφου μου, κ. Evelin Lichtenberger, που αδυνατεί να παραστεί σήμερα το απόγευμα.

Μιλάμε πάντα για μια ανταγωνιστική, βασισμένη στη γνώση Ευρώπη, αλλά ορισμένοι άνθρωποι εμπιστεύονται τόσο λίγο τις δυνατότητες της Ευρώπης που προτιμούν να ενισχύσουν ένα όργανο εκτός ΕΕ –το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών εις βάρος των συμφερόντων της ΕΕ. Εάν αυτό που θέλουμε είναι εναρμονισμένη δικαιοδοσία, γιατί δεν επιδιώκουμε αυτόν τον στόχο μέσω των οδηγιών της ΕΕ; Αυτός θα ήταν ο προφανέστερος τρόπος να προχωρήσουμε. Ορισμένοι φοβούνται να αντιμετωπίσουν τη δημοκρατική διαδικασία.

Μετά τη διαμάχη για την ευρεσιτεχνία λογισμικού, προφανώς υπάρχουν κάποιοι που ανησυχούν για τις τροπολογίες που θα πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συνεπώς, επιθυμούν να προχωρήσουν όσο δυνατόν λιγότερο δημοκρατικά. Επιθυμούν να θέσουν την τύχη των εταιρειών της Ευρώπης στα χέρια της γραφειοκρατίας των ευρεσιτεχνιών αντί των εκλεγμένων ιθυνόντων. Επιπλέον, το κόστος των προσφυγών θα ήταν δυσβάσταχτο για τις ΜΜΕ, επειδή κάθε προσφυγή που αφορά ευρεσιτεχνία του ΕΓΔΕ θα κατέληγε απευθείας ενώπιον ενός νέου διεθνούς δικαστηρίου – ένα πραγματικό αυτογκόλ για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα.

Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι αυτή η πρόταση προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία σε ορισμένες μεγάλες πολυεθνικές, όπως η Nokia και η GlaxoSmithKline. Εάν μια τέτοια πρόταση ούτε βοηθά τις ΜΜΕ ούτε είναι ευπρόσδεκτη από τις μεγάλες χώρες, ποιον θα βοηθήσει; Αυτό που μπορούμε να συνάγουμε με βεβαιότητα είναι ότι απλώς θα αυξήσει την εργασία ορισμένων δικηγόρων που ασχολούνται με υποθέσεις ευρεσιτεχνιών. Η Ευρώπη δεν χρειάζεται απλώς περισσότερες ευρεσιτεχνίες: χρειάζεται περισσότερες υψηλής ποιότητας ευρεσιτεχνίες που ευνοούν την πραγματική καινοτομία. Ο αριθμός των αιτήσεων για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που κατατίθεται στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών ετησίως έχει αυξηθεί, τα τελευταία επτά έτη, κατά 60% περίπου. Ωστόσο, αυτός ο αριθμός δεν αντιστοιχεί σε μια αύξηση της καινοτόμου δραστηριότητας, δημιουργώντας έτσι για εμάς λόγους ανησυχίας όσον αφορά την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του αντικειμένου του Γραφείου Ευρεσιτεχνιών.

Θα συνεχίσουμε να επαναλαμβάνουμε στους συναδέλφους μας, και ιδιαίτερα στον Επίτροπο, ότι μόνο ένα κοινοτικό πλαίσιο δημιουργεί τις συνθήκες για ένα αποτελεσματικό, ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό δίκαιο ευρεσιτεχνιών σε διεθνές επίπεδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Wise, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, πέρυσι το Κοινοβούλιο απέρριψε με 684 προς 14 ψήφους μια προσπάθεια να επιβληθούν διπλώματα ευρεσιτεχνίας στο λογισμικό, επειδή, όπως τα βιβλία και όλα τα γραπτά υλικά, το λογισμικό περιγράφεται καλύτερα ως «ιδέες σε συμβολική μορφή» και θα πρέπει να συνεχίσει να υπόκειται μόνο στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Το Κοινοβούλιο ήταν επίσης πεπεισμένο ότι η κατοχύρωση του λογισμικού θα κατέπνιγε την εφευρετικότητα, θα ακρωτηρίαζε τις μικρές επιχειρήσεις και θα έβλαπτε την οικονομία· παρόλα αυτά, εφέτος η Επιτροπή επιστρέφει με μια ακόμη πιο σαρωτική πρόταση, που θα επέτρεπε την κατοχύρωση του λογισμικού με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

Η πρόταση αφορά ένα ενιαίο δικαστήριο ευρεσιτεχνιών, του οποίου οι δικαστές θα διορίζονται από το ίδιο συμβούλιο που διορίζει δικαστές στο παρόν εφετείο του υπάρχοντος –καθαρά συμβουλευτικού Ευρωπαϊκού Γραφείου Ευρεσιτεχνιών. Η Επιτροπή έχει μια έδρα στο συμβούλιο και, σύμφωνα με αυτή την πρόταση, θα αποκτήσει επίσης δικαιώματα ψήφου. Αυτό εγείρει σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με την ανεξαρτησία του νέου δικαστηρίου, ειδικά εάν αναλογιστούμε ότι το ΕΓΔΕ δεν έχει ενδοιασμούς να εκδώσει διπλώματα ευρεσιτεχνίας λογισμικού και ότι αυτή η πρόταση δεσμεύει ένα ενιαίο δικαστήριο ευρεσιτεχνιών να ακολουθήσει τα δεδικασμένα από προηγούμενες αποφάσεις του ΕΓΔΕ.

Σύμφωνα με παραδοχή που εμπεριέχεται στην ίδια την πρόταση, η προσφυγή σε αυτό το νέο δικαστήριο θα είναι δύο ή τρεις φορές δαπανηρότερη από την προσφυγή σε εθνικά δικαστήρια ευρεσιτεχνιών, τα οποία αυτή η πρόταση θα καταργήσει επίσης, θέτοντας έτσι την έφεση σε αυτό το δικαστήριο εκτός των δυνατοτήτων οποιουδήποτε πέραν των μεγάλων εταιρειών. Νόμιζα ότι η οδηγία για τις εφευρέσεις που εφαρμόζονται σε υπολογιστή ήταν κακή, ώσπου είδα αυτή την πρόταση. Εάν εγκριθεί, ευχαρίστως θα υιοθετήσω τη λενινιστική άποψη ότι το χειρότερο είναι καλύτερο. Ωστόσο, θα πρέπει να πούμε και πάλι «όχι» και να ρωτήσουμε τους Επιτρόπους ποιο ακριβώς σημείο του «όχι» δεν κατανοούν.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kudrycka (PPE-DE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, η αισθητή αύξηση των αιτήσεων κατοχύρωσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας έχει επιπρόσθετο αντίκτυπο στο ασαφές δίκαιο ευρεσιτεχνίας. Γι’ αυτόν τον λόγο απαιτούνται λύσεις, οι οποίες θα επιτρέψουν να ξεκινήσει η διαδικασία εναρμόνισης του δικαίου ευρεσιτεχνίας. Συναφώς, απαιτείται σαφής καθορισμός του τι μπορεί και του τι δεν μπορεί να κατοχυρωθεί ως ευρεσιτεχνία. Είναι σημαντικό να μην καταφύγουμε στη χρήση του δικαίου ευρεσιτεχνίας ξεκομμένα από τις ίδιες τις καινοτομίες, διότι το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας συνεπάγεται εγγενώς ότι ο ελεύθερος ανταγωνισμός περιορίζεται ως έναν βαθμό. Μια Οδηγία εναρμόνισης θα αποτελούσε την καλύτερη λύση από την άποψη του συμφέροντος της Κοινότητας, το Κοινοβούλιο όμως απέρριψε τις προηγούμενες προτάσεις της Επιτροπής.

Πρέπει, επομένως, να αναζητηθούν άλλες λύσεις. Μια προτεινόμενη ιδέα είναι όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης να αποδεχθούν και να επικυρώσουν τη Σύμβαση για το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας. Πρέπει, ωστόσο, να μη λησμονούμε ότι θα μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτή τη Σύμβαση μόνον όταν ανταποκριθεί στα κριτήρια, τα οποία θεωρεί βασικά η Ένωση. Μεταξύ άλλων, αυτά τα κριτήρια περιλαμβάνουν τη σύνταξη ενός σαφούς κατά το δυνατόν ορισμού του τι μπορεί να κατοχυρωθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, διασφαλίζοντας την ανεξαρτησία των αποφαινόμενων οργάνων και κατοχυρώνοντας την απόλυτη αμεροληψία των δικαστών, οι οποίοι αποφαίνονται επί της προστασίας ευρεσιτεχνίας και της εγκυρότητας του δικαιώματος ευρεσιτεχνίας. Το κόστος που απορρέει από την προστασία των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας πρέπει επίσης να είναι λογικό και εύκολο να το επωμιστεί ο ενδιαφερόμενος.

Γι’ αυτούς ακριβώς τους λόγους δεν είμαστε σε θέση να εγκρίνουμε επί του παρόντος τη Σύμβαση. Ενδεχομένως να είναι δύσκολο να εκτιμήσει κανείς τις συνέπειές της, διότι αν και είναι προφανές ότι η EPLA αφορά θεσμικές λύσεις, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται ο δυνητικός αντίκτυπος στο ουσιαστικό δίκαιο, ιδίως όσον αφορά τις πρακτικές του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ευρεσιτεχνιών. Αυτός είναι ο λόγος που ζητώ από την Επιτροπή να προβεί σε λεπτομερή εκτίμηση αντίκτυπου για κάθε μια από τις εδώ υποβαλλόμενες προτάσεις. Παρά ταύτα, είναι άκρως σημαντικό να καταστήσουμε σαφές ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όντως θέλει αλλαγή πολιτικής για τις ευρεσιτεχνίες. Το είδος της αλλαγής που έχουμε κατά νου, όμως, πρέπει να ικανοποιεί τις ανάγκες τόσο των μεγάλων όσο και των μικρομεσαίων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Medina Ortega (PSE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ τον κ. McCreevy σχετικά με το έργο του για τη δημιουργία μιας εσωτερικής αγοράς, ειδικά όσον αφορά το δίκαιο των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Ωστόσο, πρέπει να επισημάνω ότι εμείς οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είμαστε εδώ εκπροσωπώντας τους ψηφοφόρους μας και οι αντιδράσεις που έχω δεχθεί από ψηφοφόρους από τον βιομηχανικό τομέα της χώρας μου για αυτή την πρόταση ήταν αρνητικές. Είναι αρνητικές για διάφορους λόγους: το θέμα των γλωσσών –πιστεύω ότι η προτεινόμενη λύση είναι πολύ χειρότερη από αυτή που έχουμε στο γραφείο για την Εναρμόνιση της Εσωτερικής Αγοράς, η οποία προσφέρει μεγαλύτερο πλουραλισμό γλωσσών– και το θέμα της δικαιοδοσίας, το οποίο έχει ήδη συζητηθεί εδώ.

Έχουμε τη δική μας δικαιοδοσία, η οποία είναι αυτή του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του Πρωτοδικείου, και η δημιουργία ή ο πολλαπλασιασμός δικαιοδοσιών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέτει μια σειρά προβλημάτων που πρέπει να λάβουμε υπόψη.

Η εντύπωσή μου είναι ότι αυτή η πρόταση μπορεί να καταδικαστεί σε αποτυχία, όπως προηγούμενες προτάσεις, επειδή αυτοί οι παράγοντες δεν ελήφθησαν υπόψη. Πρέπει να σημειώσουμε πρόοδο στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, αλλά, προκειμένου να το κάνουμε αυτό, πρέπει να έχουμε μια ευρεία πολιτική βάση.

Καταρχάς, θα έλεγα ότι, επί του παρόντος, οι διαδικασίες δικαιοδοσίας που εκτείνονται πέρα από τη δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν εμπνέουν εμπιστοσύνη −έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στους υπέροχους θεσμούς του Δικαστηρίου και του Πρωτοδικείου− και, δεύτερον, ότι το θέμα των γλωσσών δεν είναι ένα ασήμαντο θέμα. Γνωρίζω ότι πολλοί άνθρωποι μιλούν μια γλώσσα πολύ πιο παγκόσμιου χαρακτήρα, αλλά στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε αναζητήσει λύσεις στο γλωσσικό πρόβλημα, επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση συμπεριλαμβάνει διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετικά μοντέλα και διαφορετικά νομικά συστήματα, και πρέπει να μπορούν να συνυπάρχουν.

Ελπίζω ότι ο Επίτροπος και η Επιτροπή γενικά θα εξετάσουν αυτό το θέμα και θα μπορέσουν να μας προσφέρουν μια πρόταση που θα είναι αποδεκτή από το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Toine Manders (ALDE). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ για τις προσπάθειές σας να κάνουμε αυτό το αργοκίνητο πλοίο να πλεύσει πάλι εμπρός. Για περισσότερο από τριάντα χρόνια μιλάμε για ευρεσιτεχνίες και είναι ιδιαίτερα παράξενο που τόσα πολλά μέλη του ΕΚ επικρίνουν τις ιδέες σας, μολονότι όλα σχεδόν τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν υπογράψει τη Σύμβαση του Μονάχου. Με αυτή τους τη στάση, υπονοούν έλλειψη εμπιστοσύνης προς τα κράτη μέλη μας προσωπικά το βρίσκω μάλλον περίεργο αδιέξοδο και πιστεύω επίσης ότι είναι κάπως παράξενο το γεγονός ότι μια κοινοτική ευρεσιτεχνία δεν μπορεί να συζητηθεί σε επίπεδο Συμβουλίου.

Στην παρούσα φάση, η ΕΕ δεν ασκεί κανέναν δημοκρατικό έλεγχο στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών και αυτό βεβαίως είναι λυπηρό. Συμφωνούμε με τη συλλογιστική σας και καλό θα ήταν η ΕΕ να κάνει ό,τι έκανε και στη Διάσκεψη της Χάγης και να συμμετάσχει ως πολιτικός και οικονομικός οργανισμός, ούτως ώστε εμείς, ως μέλη της, να επηρεάσουμε ό,τι συμβεί. Αν γίνει αυτό, τότε ο διακυβερνητισμός παύει να κυριαρχεί και θα έχει υιοθετηθεί η κοινοτική μέθοδος. Θα χαρούμε αν δούμε ότι η ΕΕ συμμετέχει στη Σύμβαση του Μονάχου κατά τον ίδιο τρόπο, ούτως ώστε η Επιτροπή –ίσως δε, και το Κοινοβούλιο– να μπορέσουν να ασκήσουν συνεχή δημοκρατική εποπτεία σε ό,τι συμβαίνει. Τότε, λοιπόν, μαζί με την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και με τους Φιλελευθέρους –και ελπίζω η Σοσιαλιστική Ομάδα να συνταχθεί και να μας υποστηρίξει σε αυτό– υποβάλλουμε ένα ψήφισμα, το οποίο ασπάζεται τη θέση σας και με σκοπό να εξετάσουμε τις διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις. Το βλέπουμε αυτό ως τη μόνη λύση, αν το Συμβούλιο πρόκειται να συνεδριάζει επ’ αυτού για τόσο διάστημα.

Δεν μιλάμε εν προκειμένω για τους κανόνες που διέπουν τις γλώσσες ή για το κόστος και βεβαίως δεν επιθυμούμε να ακυρώσουμε τα εθνικά δικαστήρια, αλλά πρέπει τελικά να υπάρξει ειδικό τμήμα στο ΔΕΚ, με εξειδικευμένους δικαστές, ικανούς να καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να εξετάζονται πανευρωπαϊκά οι ευρεσιτεχνίες σε περίπτωση που εκδικάζονται ανάλογες υποθέσεις.

Σε ό,τι αφορά της εφευρέσεις που αφορούν τους υπολογιστές, στις οποίες αναφέρθηκε ο κ. Rocard, δεν θέλουμε να ξανανοίξουμε αυτό ειδικά το κουτί της Πανδώρας συμφωνώ μαζί του ότι θα ήταν πολύ ανιαρό να το κάνουμε αυτό. Μπορούμε επίσης να δούμε ότι ενδεχομένως γίνονται ακόμη λάθη στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών, και για τον πολύ απλό λόγο ότι δεν μπορούμε να τα διορθώσουμε, είναι σημαντικό να το παρακολουθήσουμε αυτό.

Μου έκαναν μεγάλη εντύπωση τα λόγια ενός ιρλανδού Επιτρόπου, ο οποίος είπε πρόσφατα, στη Φινλανδία: «Όχι άλλα ωραία λόγια πλέον για τη Λισαβόνα τώρα αρχίζουμε τα έργα». Ελπίζω αυτό ακριβώς να κάνετε, Επίτροπε, διότι εσείς είσαστε αυτός που το είπε.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlie McCreevy, Επιτροπή. (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, άκουσα προσεκτικά τη συζήτηση σήμερα το απόγευμα. Όλοι συμφωνούμε ότι η κατάσταση δεν είναι τέλεια και όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις όσον αφορά τις ορθές λύσεις. Είμαι πεπεισμένος ότι σε έναν ιδανικό κόσμο το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας όντως αποτελεί τη λύση, αλλά στον πραγματικό κόσμο δεν υπάρχει προοπτική συμφωνίας για την κοινοτική ευρεσιτεχνία στο εγγύς μέλλον.

Συνεπώς, θα πρέπει να μείνω άπραγος, περιμένοντας απλώς κάτι να προκύψει; Λοιπόν, αυτός θα ήταν σαφώς ένας εύκολος τρόπος αντιμετώπισης, αλλά θα ήταν επίσης εξαιρετικά ανεύθυνος, επειδή τίποτε δεν πρόκειται να συμβεί αν δεν αναλάβουμε την πρωτοβουλία.

Από τη διαβούλευση προέκυψαν ορισμένα σαφή και σημαντικά μηνύματα. Υπάρχει μια ακατανίκητη επιθυμία για ένα σύστημα ευρεσιτεχνιών απλούστερο και οικονομικά αποδοτικότερο που θα τηρεί τα υψηλότερα πρότυπα στην ποιότητα των διαδικασιών εξέτασης και χορήγησης διπλωμάτων.

Όλοι οι φορείς προσπάθησαν με κάθε τρόπο να μεταφέρουν τις απόψεις τους σε εμάς. Τώρα, δικαίως, αναμένουν δράση. Και εγώ συμφωνώ. Πιστεύω ότι έχει έρθει η στιγμή να καταβάλουμε μια συντονισμένη δυναμική προσπάθεια για τη βελτίωση του συστήματος ευρεσιτεχνιών στην Ευρώπη. Ως ιθύνοντες και ρυθμιστές, αποτελεί καθήκον μας.

Επί του παρόντος, βρισκόμαστε σε στάσιμο σημείο. Πρέπει να πραγματοποιήσουμε το πρώτο και δυσκολότερο βήμα προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Δεν υπάρχει τέλεια λύση. Κανένα μεμονωμένο στοιχείο δεν θα παράσχει όλες τις απαντήσεις. Πρέπει να συνδυάσουμε διαφορετικά μέσα, ώστε να ικανοποιήσουμε τις διαφορετικές ανάγκες διαφορετικών φορέων. Όπως ανέφερα στα εισαγωγικά μου σχόλια, το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και η EPLA δεν είναι αμοιβαία ασύμβατες πρωτοβουλίες· μάλιστα, σκοπός μας θα πρέπει να είναι να διασφαλίσουμε τη σύγκλισή τους. Και στις δύο περιπτώσεις ο στόχος μας είναι ίδιος: ένα καλύτερο, φθηνότερο, πιο αξιόπιστο σύστημα ευρεσιτεχνιών.

Δεν παραβλέπω τα ενδεχόμενα μειονεκτήματα και τους κινδύνους της EPLA. Όμως, έχουμε καλύτερες πιθανότητες να επιτύχουμε το κατάλληλο αποτέλεσμα για τις επιχειρήσεις της Ευρώπης, εάν ασχοληθούμε ενεργά με τη διαπραγμάτευση της συμφωνίας.

Η στρατηγική των ευρεσιτεχνιών σήμερα δεν περιλαμβάνει απλώς και μόνο τα μελλοντικά μας σχέδια για ένα κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και την EPLA. Υπάρχει μια ολόκληρη σειρά μέτρων πλαισίωσης και υποστήριξης που πρέπει να εξετάσουμε, τα περισσότερα από τα οποία εστιάζουν στις μικρότερες εταιρείες. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα σύστημα που θα ικανοποιεί τις ανάγκες όλων των φορέων σε όλα τα επίπεδα –εθνικό, ευρωπαϊκό και κοινοτικό και θα παρέχει μια δίκαιη ισορροπία μεταξύ των διαφόρων εμπλεκομένων συμφερόντων.

Θα ήθελα να θίξω ένα τελευταίο σημείο. Ως πολιτικός εδώ και μια τριακονταετία, δεν εκπλήσσομαι εύκολα. Αυτή την εβδομάδα, όμως, αισθάνθηκα μια ελαφρά έκπληξη. Με εξέπληξε κάπως το ότι η συνοπτική περιγραφή της μελλοντικής στρατηγικής μας, την οποία παρουσίασα σε μια ομιλία μου στο Ελσίνκι πριν από λίγες εβδομάδες, χρησιμοποιήθηκε από κάποιους για να ισχυριστούν ότι η Επιτροπή επιθυμεί να επαναφέρει στην ατζέντα το θέμα των εφευρέσεων που εφαρμόζονται σε υπολογιστή. Είμαι βέβαια συνηθισμένος να αντιμετωπίζω ισχυρά επιχειρήματα και τη δημιουργία συσχετισμών, αλλά η συγκεκριμένη αντίδραση μου προκαλεί απορία. Έχω δηλώσει ενώπιον αυτού του Κοινοβουλίου σε διάφορες περιστάσεις ότι, όσο είμαι Επίτροπος για την ενιαία αγορά και τις υπηρεσίες, η Επιτροπή δεν πρόκειται να παρουσιάσει καμία πρωτοβουλία και δεν θα υλοποιήσει κανένα έργο επ’ αυτού. Κάποιοι μπορεί να το εγκρίνουν αυτό, άλλοι ίσως το αποδοκιμάζουν. Όμως, αυτό το Κοινοβούλιο απέρριψε την κοινή θέση πέρυσι. Σέβομαι και αποδέχομαι αυτή την απόφαση και δεν προτίθεμαι να πράξω απολύτως τίποτε για να την αναστρέψω.

Επιτρέψτε μου να σας διαβεβαιώσω ότι είμαι άνθρωπος που τιμώ τον λόγο μου. Όταν εξήγα συμπεράσματα από την άσκηση διαβούλευσης, οι εφευρέσεις που εφαρμόζονται σε υπολογιστή δεν ήταν με κανέναν τρόπο στον νου μου. Και αυτό θα εξακολουθήσει να ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας μου.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Σημειώστε, παρακαλώ, ότι η προθεσμία για την κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού είναι η Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2006, στις 12.00.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου, στις 11.00.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE). – (ΕΝ) Έχω σοβαρές αμφιβολίες για τις προτάσεις που αφορούν ένα σύστημα δικαστηρίων ευρεσιτεχνιών το οποίο θα τηρεί αποστάσεις τόσο από τους δημοκρατικούς θεσμούς όσο και από τον δέοντα δικαστικό έλεγχο. Το σχέδιο ψηφίσματος που αφορά τη συμφωνία για την επίλυση διαφορών σχετικά με το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μπορεί, εάν εφαρμοστεί, να θέσει τις αντιδικίες σχετικά με τις ευρεσιτεχνίες στα χέρια αυτών που έχουν έννομο συμφέρον σε μια ευρύτατη χρήση ευρεσιτεχνιών, θα οδηγήσει σε επιπλέον δαπάνες για τις ΜΜΕ, θα προκαλέσει μια έκρηξη στην εκδίκαση διαφορών και, ενδεχομένως, θα περιορίσει την καινοτομία στην Ευρώπη.

Οι υποστηρικτές της EPLA κάνουν αναφορά στο κεντρικό ομοσπονδιακό δικαστήριο ευρεσιτεχνιών των ΗΠΑ, αλλά αυτό το σύστημα έχει οδηγήσει σε υπερβολική χρήση των ευρεσιτεχνιών και σε έναν σημαντικό όγκο προσφυγών και κακόβουλων απειλών προσφυγής.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, δεν έχει πάει καν 16.00, και έχει ακυρωθεί για αυτή την εβδομάδα η συζήτηση επί επικαίρων και επειγόντων θεμάτων, η οποία θα κρατούσε μόλις μία ώρα. Με άλλα λόγια, στις 17.00 θα είχαμε τελειώσει. Υπήρχαν σημαντικά θέματα προς συζήτηση όπως το πραξικόπημα στην Ταϊλάνδη και η κατάσταση στη Μολδαβία, αλλά η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε αυθαίρετα να μην διεξάγει καμία συζήτηση επί επικαίρων και επειγόντων θεμάτων. Θα ήθελα, για άλλη μια φορά, στο κλείσιμο της συνεδρίασης, να διαμαρτυρηθώ έντονα για αυτό. Ειπώθηκε ότι αυτή είναι η δεύτερη συνεδρίαση για τον Σεπτέμβριο, ωστόσο αυτό δεν ισχύει. Αναπληρώσαμε στις αρχές Σεπτεμβρίου τη σύνοδο Ολομελείας του Αυγούστου, οπότε αυτή τώρα αποτελεί ας πούμε τη σύνοδο Ολομελείας του Σεπτεμβρίου. Έχουμε, συνεπώς, το δικαίωμα να διεξάγουμε σε κάθε τακτική συνεδρίαση στο Στρασβούργο μια συζήτηση επί επικαίρων και επειγόντων θεμάτων. Θα σας παρακαλούσα να μεταφέρετε αυτή τη διαμαρτυρία στο Προεδρείο και στη Διάσκεψη των Προέδρων.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η παρατήρησή σας θα διαβιβαστεί στη Διάσκεψη των Προέδρων.

 

14. Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

15. Γραπτές δηλώσεις που εγγράφονται στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

16. Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 116 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

17. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

18. Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

19. Διακοπή της συνόδου
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Κηρύσσω τη διακοπή της συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

(Η συνεδρίαση λήγει στις 16.00)

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Γραπτές απαντήσεις)
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Η παρούσα Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τις απαντήσεις αυτές)
Ερώτηση αρ. 1 της κ. Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (H-0695/06)
 Θέμα: Ανεργία των νέων
 

Πώς θα συντονιστεί η δράση των κρατών μελών κατά την φινλανδική προεδρία, ώστε να τηρηθούν οι υποσχέσεις του Συμβουλίου για προοδευτική εξάλειψη της ανεργίας και της φτώχειας των νέων;

 
  
 

(FI) Η απάντηση αυτή συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει το Συμβούλιο ή τα μέλη του.

Πρέπει πρώτον να υπογραμμιστεί ότι η ανάπτυξη και η εφαρμογή μιας πολιτικής για τον περιορισμό της φτώχειας και της ανεργίας των νέων είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Η Φινλανδία, ως κράτος μέλος που ασκεί την Προεδρία, ακολουθεί την καθιερωμένη μέθοδο σύμφωνα με την οποία, επ’ ευκαιρία των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Υπουργών απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής, τίθενται σε σύγκριση οι εθνικές πολιτικές.

Η απασχόληση των νέων προβάλλεται συστηματικά στην ευρωπαϊκή στρατηγική απασχόλησης. Σύμφωνα με τους στόχους της Λισαβόνας και στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση, έχουν συμφωνηθεί οι ακόλουθοι στόχοι και κριτήρια, ιδίως σε ό, τι αφορά τους νέους:

Πρώτον, προτείνεται μια νέα δυνατότητα για κάθε νέο πριν συμπληρώσει έξι μήνες ως άνεργος. Η δυνατότητα αυτή μπορεί να είναι κατάρτιση, αναπροσανατολισμός, περίοδος άσκησης, απασχόληση ή άλλο μέτρο που προάγει την απασχολησιμότητα.

Δεύτερον, έως το 2010, το 85% των νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ηλικίας 22 ετών πρέπει να έχουν παρακολουθήσει δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Οι κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης (2005-2008) που ενέκρινε το Συμβούλιο το 2005, παρέχουν στα κράτη μέλη πρόσθετους προσανατολισμούς όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο μπορούν και πρέπει να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί.

Πρέπει να σημειώσουμε καταρχάς ότι όλα τα κράτη μέλη είχαν ήδη περιλάβει τους νέους στα εθνικά προγράμματα μεταρρύθμισης για την περίοδο 2005-2008, που υπέβαλαν το φθινόπωρο του 2005. Τους ζητήθηκε, ωστόσο, να αναφέρουν ποιοι ήταν οι πρωταρχικοί τους στόχοι· εξάλλου, έχουν επιλέξει διάφορους τρόπους αντιμετώπισης των θεμάτων που αφορούν την απασχόληση των νέων. Πρέπει επίσης να υπενθυμίσουμε ότι οι στόχοι που έχουν καθοριστεί σε επίπεδο ΕΕ έχουν ήδη επιτευχθεί από ορισμένα κράτη μέλη.

Τα κράτη μέλη αναπροσαρμόζουν επί του παρόντος τα εθνικά προγράμματα μεταρρύθμισης που πρέπει να είναι έτοιμα έως τα τέλη Οκτωβρίου 2006. Τα εθνικά προγράμματα μεταρρύθμισης και οι δράσεις που περιλαμβάνουν για τη βελτίωση της απασχόλησης των νέων θα εξετασθούν κατά τη διάρκεια της φινλανδικής Προεδρίας, τον Νοέμβριο από την επιτροπή απασχόλησης, και τον Δεκέμβριο από το Συμβούλιο Υπουργών απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής. Τα αποτελέσματα της εξέτασης αυτής θα διαβιβασθούν στην Επιτροπή, η οποία, με βάση αυτά, θα συντάξει την ετήσια έκθεσή της.

Τα κράτη μέλη ετοιμάζουν επίσης στο διάστημα αυτό τα εθνικά προγράμματα δράσης τους για την προσεχή περίοδο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (2007-2013). Η σχέση μεταξύ ΕΚΤ και πολιτικής πλαισίωσης που συνιστά η ευρωπαϊκή στρατηγική απασχόλησης θα γίνει στενότερη, ώστε το ΕΚΤ να μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στην επίτευξη των στόχων που σχετίζονται με την απασχόληση και καθορίζονται στη στρατηγική της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Το ΕΚΤ πρέπει να στηρίξει τις προσπάθειες που αποσκοπούν στην επέκταση των επενδύσεων που πρέπει να γίνουν σε ανθρώπινο δυναμικό και την αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους, κυρίως μέσω της βελτίωσης των συστημάτων κατάρτισης. Ένας από τους στόχους είναι η ανάπτυξη της απασχολησιμότητας των φοιτητών με τη βελτίωση της προσαρμογής της επαγγελματικής κατάρτισης στην αγορά εργασίας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, τα κράτη μέλη μπορούν να περιλάβουν στα προγράμματά τους δράσεις για την απασχολησιμότητα των νέων, τη μείωση του ποσοστού εγκατάλειψης των σπουδών μεταξύ των φοιτητών και τη στήριξη της μετάβασης από την κατάρτιση στην εργασία.

Όσον αφορά τη φτώχεια των νέων, η ενδιάμεση αξιολόγηση της στρατηγικής της Λισαβόνας κατέδειξε ότι οι νέοι ωφελήθηκαν λιγότερο από ό,τι οι άλλες ηλικιακές κατηγορίες από τις πολιτικές υπέρ της ένταξης και της απασχόλησης. Η συντάκτρια της ερώτησης μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες από την Επιτροπή.

Η κοινή έκθεση του 2006 του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ένταξη τονίζει ότι οι δράσεις με βάση την ανοικτή μέθοδο συντονισμού πρέπει να εστιάσουν στη φτώχεια των παιδιών και των νέων. Επιμένει, ταυτόχρονα, ως προς την ουσιαστική σημασία που έχουν η γενική παιδεία και η επαγγελματική κατάρτιση σε μια προσπάθεια να σπάσει η αλυσίδα της φτώχειας που συνδέει μεταξύ τους τις γενεές.

Κατά τη διάρκεια της φινλανδικής Προεδρίας, η επιτροπή κοινωνικής προστασίας θα έχει την ευκαιρία να συνεχίσει τις συζητήσεις για το θέμα, προετοιμάζοντας κοινή έκθεση σχετικά με την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ένταξη για το 2007, με βάση τα εθνικά σχέδια δράσης για την κοινωνική ένταξη για την περίοδο 2006-2008.

 

Ερώτηση αρ. 2 του κ. Medina Ortega (H-0698/06)
 Θέμα: Σχέσεις με τις περιφερειακές οργανώσεις της Νότιας Αμερικής
 

Έχοντας υπόψη τις πρόσφατες πολιτικές αλλαγές που συμβαίνουν στην Νότια Αμερική, ποιες είναι οι προοπτικές του Συμβουλίου για την ενίσχυση .των σχέσεων με τις οργανώσεις ενσωμάτωσης αυτού του μέρους του πλανήτη;

 
  
 

(FI) Η απάντηση αυτή συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει το Συμβούλιο ή τα μέλη του.

Βάσει αυτού, επιτρέψτε μου να σας θυμίσω τις σημαντικές δεσμεύσεις περί περιφερειακής ολοκλήρωσης που αναλήφθηκαν στη τέταρτη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Λατινικής Αμερικής/Καραϊβικής η οποία πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη στις 12 Μαΐου 2006 και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη Λατινική Αμερική. Το Συμβούλιο αναγνωρίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει καταβάλει πολλές προσπάθειες για να ενθαρρύνει την περιφερειακή ολοκλήρωση στη Λατινική Αμερική και να βελτιώσει τις σχέσεις με τοπικές οργανώσεις.

Στην παράγραφο 32 της δήλωσης της Βιέννης αναφέρεται ότι η περιφερειακή ολοκλήρωση είναι βασικό στοιχείο για τη σταθερότητα, την οικονομική ανάπτυξη και τις επενδύσεις καθώς και για την ενίσχυση της σημασίας αμφότερων των περιοχών στην παγκόσμια σκηνή. Αναφέρεται επίσης ότι στηρίζονται οι αρχές της συνεργασίας και της αλληλεγγύης ως βάση των διαδικασιών ολοκλήρωσης και ότι, στο πλαίσιο αυτό, ενθαρρύνονται και στηρίζονται ενεργά οι χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, ώστε να προωθήσουν καθεμιά τις δικές της διαδικασίες περιφερειακής ολοκλήρωσης.

Η περιφερειακή ολοκλήρωση μπορεί να συμβάλει ενεργά στην προαγωγή της σταθερότητας. Αμφότερες είναι μείζονες στόχοι της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Λατινικής Αμερικής. Η ΕΕ και οι χώρες εταίροι της στη Λατινική Αμερική έχουν αναπτύξει ολοκληρωμένα συστήματα για την προαγωγή και των δύο αυτών παραμέτρων, καθώς απαιτείται διαρκής και σημαντική προσπάθεια για τη διατήρηση και την αποτελεσματικότερη εφαρμογή τους, ώστε να μπορέσουν και οι δύο πλευρές να ωφεληθούν από αυτές και να τις επεκτείνουν στο μέλλον. Τα συστήματα αυτά υπερβαίνουν το εμπόριο και τη συνεργασία. Περιλαμβάνουν τον πολιτικό διάλογο, που στόχο έχει την ανάδειξη κοινών απόψεων και την κοινή δράση σε πολυμερή ζητήματα, προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα της ΕΕ, καθώς και της Λατινικής Αμερικής, να επηρεάζουν την έκβαση παγκόσμιων ζητημάτων μείζονος σημασίας και για τις δύο πλευρές.

Ιστορικά, όλες οι διαδικασίες ολοκλήρωσης είχαν τα δικά τους προβλήματα. Αυτό ισχύει και για την ΕΕ. Μπορώ κάλλιστα να πω ότι στη Βιέννη η ΕΕ προσπάθησε να επιλύσει διάφορα προβλήματα που είχαν σχέση με τη διαδικασία ολοκλήρωσης στην Κεντρική Αμερική, στην Κοινότητα Εθνών των Άνδεων και τη Mercosur.

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση, λοιπόν, αναφέρω ότι στη Βιέννη και μετά τη Βιέννη σημειώθηκε και σημειώνεται σημαντική πρόοδος, ώστε τώρα να είμαστε σε θέση να ξεκινήσουμε τις τόσο αναγκαίες εσωτερικές διαπραγματεύσεις και να αναλάβουμε την αναγκαία δράση για αρχίσουμε συνομιλίες με θέμα τις συμφωνίες σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ, της Κεντρικής Αμερικής, της Κοινότητας των Άνδεων και της Mercosur. Οι συμφωνίες σύνδεσης θα συμπληρώσουν τις συμφωνίες που έχουν ήδη συναφθεί με το Μεξικό και τη Χιλή, καθώς και εκείνες που βρίσκονται επί του παρόντος υπό διαπραγμάτευση με τη Mercosur. Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχε συνάντηση στις 11 Ιουλίου για να επανεξετάσει την κατάσταση.

Ταυτόχρονα συζητούμε τις πιθανές επιπτώσεις που θα έχει ενδεχόμενη αλλαγή των χωρών που συμμετέχουν στην Κοινότητα των Άνδεων και στη Mercosur λόγω της απόφασης της Βενεζουέλας να εξετάσει το θέμα της συμμετοχής στη Mercosur. Τόσο η χώρα που έχει επί του παρόντος την προεδρία της Κοινότητας των Άνδεων, η Βολιβία, όσο και ο Γενικός της Γραμματέας αξίζουν συγχαρητήρια για τον επιδέξιο τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν την κρίση τις τελευταίες εβδομάδες. Η Mercosur θα δώσει προσοχή στις προκλήσεις που συνδέονται με την υποδοχή νέων μελών στους κόλπους της. Τούτο ενδέχεται επίσης να συζητηθεί στην επικείμενη συνάντηση με τη Mercosur για τον πολιτικό διάλογο. Η ΕΕ επιβεβαιώνει ότι έχει κάθε διάθεση να ξαναρχίσει τις συνομιλίες με τη Mercosur το ταχύτερο δυνατό.

Τέλος, επιτρέψτε μου να πω, όπως αναφέρεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου που εγκρίθηκαν τον Φεβρουάριο του 2006, ότι η ΕΕ σκοπεύει να προωθήσει την ολοκλήρωση σε ολόκληρη την περιοχή.

 

Ερώτηση αρ. 3 του κ. Crowley (H-0703/06)
 Θέμα: Τέλη κινητών τηλεφώνων
 

Μπορεί το Συμβούλιο να προβεί σε μία οριστική δήλωση σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί αυτό το έτος για την κατάργηση των τελών περιαγωγής από τους λογαριασμούς των χρηστών κινητών τηλεφώνων στην Ευρώπη ;

 
  
 

(FI) Η απάντηση αυτή συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει το Συμβούλιο ή τα μέλη του.

Το Συμβούλιο και η Επιτροπή παρακολουθούν στενά εδώ και αρκετά χρόνια την τάση που επικρατεί όσον αφορά τα τέλη περιαγωγής. Στο θέμα δόθηκε μεγαλύτερη προσοχή προσφάτως, ιδίως μετά τον Οκτώβριο του 2005, όταν η Επιτροπή δημιούργησε τον πρώτο ιστοτόπο που σκοπό είχε να παρέχει πιο διαφανείς πληροφορίες στους χρήστες των υπηρεσιών περιαγωγής και να τους βοηθά να βρίσκουν τις καλύτερες δυνατές λύσεις μέσα στον κυκεώνα τιμών και προσφορών.

Ως αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών της Επιτροπής, οι φορείς εκμετάλλευσης μείωσαν κάπως τις τιμές τους και απέκτησαν μεγαλύτερη διαφάνεια. Ωστόσο, τα διεθνή τέλη περιαγωγής εξακολουθούν να έχουν μεγάλες διακυμάνσεις και οι πελάτες δεν μπορούν ακόμη να κατανοήσουν τον τρόπο υπολογισμού τους. Η ήπια προσέγγιση αποδεικνύεται μάλλον ανεπαρκής, και το Συμβούλιο, με τη νομοθετική του ιδιότητα, είναι έτοιμο πλέον να εξετάσει άλλους τρόπους για την εξάλειψη των υπερβολικών χρεώσεων.

Η Επιτροπή έχει υποβάλει πρόταση κανονισμού η οποία ενδεχομένως θα διορθώσει την κατάσταση. Το Συμβούλιο μόλις ξεκίνησε να συζητά την πρόταση, η οποία δημοσιεύθηκε στις 12 Ιουλίου 2006. Θα συνεχίσει τη συζήτηση σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο και επιθυμεί την εξεύρεση ισορροπημένης λύσης, ώστε να αποφεύγονται οι στρεβλώσεις της αγοράς, οι περιττές διακοπές λειτουργίας των φορέων εκμετάλλευσης και οι αυξήσεις τιμών σε άλλους τομείς.

 

Ερώτηση αρ. 4 του κ. Aylward (H-0705/06)
 Θέμα: Κλιματική μεταβολή
 

Μπορεί το Συμβούλιο να δηλώσει ποιες νέες πρωτοβουλίες εξετάζει η φινλανδική προεδρία της ΕΕ για να καταπολεμήσει το κλιμακούμενο πρόβλημα της κλιματικής μεταβολής;

 
  
 

(FI) Η απάντηση αυτή συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει το Συμβούλιο ή τα μέλη του.

Όπως θα γνωρίζει ο αξιότιμος βουλευτής, ο υπουργός Jan-Erik Enestam παρουσίασε τα σχέδια της φινλανδικής Προεδρίας για την κλιματική αλλαγή στην ομιλία του ενώπιον της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων στις 12 Ιουλίου 2006. Εν συντομία, τα προαναφερθέντα σχέδια έχουν ως εξής:

Κατά τους προσεχείς μήνες, η ΕΕ θα ετοιμαστεί για τις διεθνείς διαπραγματεύσεις που θα διεξαχθούν στη διάσκεψη του Ναϊρόμπι (6-17 Νοεμβρίου 2006). Στην εν λόγω διάσκεψη, η ΕΕ πρέπει να δείξει ότι είναι πρωτοπόρος στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης του Μόντρεαλ, προκειμένου να δημιουργηθεί η βάση για τη διαμόρφωση συστήματος μέχρι το 2012 και για τα επόμενα χρόνια, το οποίο να είναι πραγματικά παγκόσμιο.

Για τον σκοπό αυτό, η Προεδρία εγείρει τα συναφή με την κλιματική αλλαγή ζητήματα στις διασκέψεις κορυφής μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών (Κίνα, Ινδία, Δημοκρατία της Κορέας, ASEM, Ρωσία, Καναδάς). Οι διασκέψεις κορυφής μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας, της Δημοκρατίας της Κορέας και της ASEM έχουν ήδη λάβει χώρα, και η δήλωση της ASEM για το κλίμα είναι ήδη έτοιμη. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους για τις διεθνείς διαπραγματεύσεις, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν τη νέα ανάλυση κόστους-ωφέλειας της στρατηγικής για τη μείωση των εκπομπών την οποία έχει ζητήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο από την Επιτροπή. Η ΕΕ και οι ΗΠΑ αποφάσισαν πρόσφατα να ξεκινήσουν διάλογο για την κλιματική αλλαγή, τις καθαρές τεχνολογίες και την αειφόρο ανάπτυξη. Η πρώτη συνάντηση για το θέμα αυτό θα γίνει στη Φινλανδία το φθινόπωρο.

Επιπλέον, η ΕΕ συνεχίζει το έργο της για να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει. Με πρόταση της Επιτροπής, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο επανεξετάζουν το σύστημα εμπορίας εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αξιολογούν το δεύτερο στάδιο του ευρωπαϊκού προγράμματος για την κλιματική αλλαγή. Το δεύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την κλιματική αλλαγή, το οποίο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2005, αναζητά νέες αποδοτικές λύσεις για τη μείωση των εκπομπών που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου σε συμφωνία με τις αρχές της κοινοτικής στρατηγικής της Λισαβόνας. Έχουν συσταθεί νέες ομάδες εργασίας για να εξετάσουν ζητήματα όπως η δέσμευση και η απομόνωση του άνθρακα, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, οι εκπομπές των αεροπλάνων και η προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Μια ομάδα εργασίας έχει επίσης αξιολογήσει την εφαρμογή των πολιτικών και των μέτρων του πρώτου ευρωπαϊκού προγράμματος για την κλιματική αλλαγή στα κράτη μέλη καθώς και τις επιπτώσεις τους στη μείωση των εκπομπών.

Τέλος, αναφέρεται ότι η Φινλανδία έχει μεριμνήσει για την αντιστάθμιση των εκπομπών οι οποίες προκαλούνται από τα ταξίδια όσων συμμετέχουν σε κάποιες από τις συνεδριάσεις που οργάνωσε κατά την Προεδρία της ή προσφέρει στους συμμετέχοντες έναν εύκολο τρόπο για να προσαρμόσουν τα δικά τους επίπεδα εκπομπών σε εθελούσια βάση.

 

Ερώτηση αρ. 5 του κ. Ryan (H-0707/06)
 Θέμα: Σχέσεις Ιράν-ΕΕ
 

Θα μπορούσε το Συμβούλιο να προβεί σε δήλωση και να παρουσιάσει την κατάσταση στις πολιτικές σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Ιράν, και συγκεκριμένα, να εστιάσει την προσοχή στη θέση της ιρανικής κυβέρνησης σχετικά με την μη συμμόρφωσή της στο Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας αναφορικά με το πυρηνικό ερευνητικό της πρόγραμμα;

 
 

Ερώτηση αρ. 6 του κ. Mitchell (H-0746/06)
 Θέμα: Ιράν
 

Θα μπορούσε το Συμβούλιο να αναφέρει ποια θα είναι η γραμμή που θα ακολουθήσει μελλοντικά ο Ύπατος Εκπρόσωπος Javier Solana στις διαπραγματεύσεις του με το Ιράν σχετικά με το πυρηνικό ζήτημα που βρίσκεται σε εκκρεμότητα;

 
  
 

(FI) Η απάντηση αυτή συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει το Συμβούλιο ή τα μέλη του.

Το Συμβούλιο έχει επανειλημμένα εκφράσει τη δέσμευσή του για εξεύρεση διπλωματικής λύσης η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις διεθνείς ανησυχίες που διατυπώνονται σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά ταυτόχρονα θα κατοχυρώνει το δικαίωμα του Ιράν να χρησιμοποιεί την πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς σύμφωνα με τη συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων. Σχετικά με αυτό, το Συμβούλιο επικρότησε την πρωτοβουλία του Ύπατου Εκπροσώπου της ΕΕ και των υπουργών Εξωτερικών της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Κίνας, της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, την οποία ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου και Ύπατος Εκπρόσωπος ανακοίνωσε στο Ιράν στις 6 Ιουνίου 2006.

Το Συμβούλιο στηρίζει πλήρως την ισορροπημένη προσέγγιση που περιέχεται σε αυτήν την πρωτοβουλία και ενθαρρύνει το Ιράν να επιλέξει τα θετικά μέτρα που αυτή προτείνει. Η πρόταση θα ανοίξει τον δρόμο για την καλλιέργεια νέων σχέσεων με το Ιράν οι οποίες θα βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό και τη στενότερη πολιτική και οικονομική συνεργασία, ενώ ταυτόχρονα θα καθησυχάσει τις ανησυχίες της διεθνούς κοινότητας ως προς τον ειρηνικό χαρακτήρα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Το Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΟΑΕ και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κάλεσαν επανειλημμένα το Ιράν να σταματήσει όλες τις δραστηριότητες που αφορούσαν τον εμπλουτισμό και την επανεπεξεργασία ουρανίου. Στις 31 Ιουλίου το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε το ψήφισμα 1606 (2006), με το οποίο καλούσε το Ιράν να σταματήσει όλες τις δραστηριότητες που αφορούσαν τον εμπλουτισμό και την επανεπεξεργασία ουρανίου, για τον έλεγχο των οποίων θα έπρεπε να δοθεί άδεια στον ΔΟΑΕ. Εάν το Ιράν δεν συμμορφωνόταν με το ψήφισμα έως τις 31 Αυγούστου, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ είχε δηλώσει ότι θα λάμβανε μέτρα σύμφωνα με το Κεφάλαιο VΙΙ, άρθρο 41, παρ. 1 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Το Συμβούλιο είχε δηλώσει ότι, εάν το Ιράν αποφάσιζε να σταματήσει τις συναφείς με τον εμπλουτισμό του ουρανίου δραστηριότητές του και εφάρμοζε το πρόσθετο πρωτόκολλο, θα ξανάρχιζαν οι διαπραγματεύσεις και θα σταματούσε η διαδικασία στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2006 το Συμβούλιο αναφέρθηκε στην έκθεση της 31ης Αυγούστου 2006 την οποία συνέταξε ο δρ. ElBaradei, γενικός διευθυντής του ΔΟΑΕ, στην οποία αναφερόταν ότι το Ιράν δεν ενήργησε σύμφωνα με τις οδηγίες του ψηφίσματος 1696 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, και διατυπωνόταν η άποψη ότι είχε έρθει η ώρα να εξεταστεί η λήψη μέτρων στο πλαίσιο της παρακολούθησης του εν λόγω ψηφίσματος. Οι υπουργοί έμειναν ικανοποιημένοι από τις διαπραγματεύσεις που έλαβαν χώρα μεταξύ του Ύπατου Εκπροσώπου και του γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν Ali Larijan με σκοπό να εξεταστεί η πιθανότητα έναρξης διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Στήριξαν τις προσπάθειες αυτές και δήλωσαν ότι ήταν σημαντικό να εξευρεθεί τάχιστα λύση.

 

Ερώτηση αρ. 7 του κ. Ó Neachtain (H-0709/06)
 Θέμα: Πρωτοβουλίες ευρείας κλίμακας
 

Θα μπορούσε το Συμβούλιο να αναφέρει τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει για να προωθήσει τη χρήση ευρείας κλίμακας δραστηριοτήτων σε μεγαλύτερη έκταση στις περιφερειακές και νησιωτικές περιοχές της Ευρώπης;

 
  
 

(FI) Η απάντηση αυτή συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει το Συμβούλιο ή τα μέλη του.

Η ευρεία χρήση των ευρυζωνικών υπηρεσιών περιλαμβάνεται στην πολιτική ατζέντα της ΕΕ εδώ και πολλά χρόνια και σίγουρα θα παραμείνει για πολύ ακόμη. Οι ευρυζωνικές υπηρεσίες συμβάλλουν στην επίτευξη των γενικών στόχων της στρατηγικής της Λισαβόνας, και όλα τα στάδια ανάπτυξης των συναφών πολιτικών πρέπει να εξετάζονται σε σχέση με την επιδίωξη των δύο στόχων της στρατηγικής i2010 (οι οποίοι είναι μεταξύ τους συμβατοί).

Ο πρώτος στόχος είναι η δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου πληροφοριών, που θα προωθεί την ανάπτυξη εσωτερικής αγοράς η οποία θα βασίζεται σε ανοιχτές, ανταγωνιστικές και ηλεκτρονικές επικοινωνίες, μηνύματα και περιεχόμενο.

Ο δεύτερος στόχος είναι η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας της πληροφορίας η οποία θα προωθεί τη συμμετοχή, θα δίνει προτεραιότητα στη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών και στην ποιότητα της ζωής και, επίσης, θα περιορίζει το ψηφιακό χάσμα μεταξύ των εχόντων και των μη εχόντων όσον αφορά την πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες.

Όπως δήλωσε το Συμβούλιο στα συμπεράσματά του της 1ης Δεκεμβρίου 2005 για τη στρατηγική i2010, για τη συγκεκριμένη στρατηγική είναι συνυπεύθυνοι τα κράτη μέλη, τα κοινοτικά θεσμικά όργανα και οι ενδιαφερόμενοι. Το Συμβούλιο κάλεσε τα κράτη μέλη να προωθήσουν την εγκατάσταση προηγμένων ενιαίων δικτύων μέσω της ταχείας εφαρμογής των εθνικών στρατηγικών, με σκοπό την αύξηση της ευρυζωνικής κάλυψης και της πολυπλατφορμικής πρόσβασης, και την ενίσχυση του ρυθμού υλοποίησης, χρησιμοποιώντας, όπου χρειάζεται, κοινοτικά διαρθρωτικά κονδύλια, σε συμφωνία με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής(1).

Όλα τα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα που υπέβαλαν τα κράτη μέλη στην Επιτροπή τον περασμένο χρόνο μετά την έναρξη της στρατηγικής της Λισαβόνας αναφέρονταν σε ζητήματα σχετικά με την ευρυζωνική κάλυψη και την εισαγωγή της. Σημαντικά ευρυζωνικά προγράμματα αναφέρονται σε πολλά εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα (AT, IE, EE, FI, FR, HU, IT, LU, LT, PT, SI και ES). Αν και ο ανταγωνισμός θεωρείται ως ο πλέον σημαντικός παράγοντας για την τόνωση της ανάπτυξης των ευρυζωνικών επικοινωνιών, οι κοινοτικοί κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων επιτρέπουν στα κράτη μέλη να παρέχουν κρατική συνδρομή για ευρυζωνικά δίκτυα σε περιοχές με φτωχή κάλυψη. Αυτό επιτρέπεται, όταν οι κρατικές ενισχύσεις χρησιμοποιούνται για την προώθηση της εισαγωγής των ευρυζωνικών υπηρεσιών οι ενισχύσεις είναι σημαντικές, προκειμένου να αντιμετωπιστεί μια ανωμαλία της αγοράς ή η αδικαιολόγητα υψηλή τιμολόγηση των ευρυζωνικών υπηρεσιών.

Οι προτεινόμενες στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για την πολιτική συνοχής της Κοινότητας αναφέρουν επίσης ότι επιβάλλεται να υπάρχει διαθέσιμη κατάλληλη υποδομή ευρυζωνικών επικοινωνιών σε λογική τιμή σε ολόκληρη την Ένωση. Ομοίως, στα νέα προγράμματα κοινωνικής συνοχής για την περίοδο 2007–2013 περιέχεται ως ειδική κατευθυντήρια γραμμή δράσης η απαίτηση να διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα των υποδομών πληροφοριών και επικοινωνιών καθώς και των συναφών υπηρεσιών, ιδίως σε περιφερειακές και αγροτικές περιοχές καθώς και στα νέα κράτη μέλη, όταν η αγορά δεν μπορεί να διατηρήσει τις αναγκαίες υπηρεσίες σε λογική τιμή και σε επαρκή έκταση.

Στην υπουργική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Ρίγα από τις 11 έως τις 13 Ιουνίου 2006, κατά την οποία συζητήθηκε η συμβολή των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών στη δημιουργία μιας συμμετοχικής κοινωνίας, εγκρίθηκε δήλωση η οποία αναφέρεται σε μια κοινωνία της πληροφορίας που θα προωθεί τη συμμετοχή, επισημαίνοντας ότι βασική προϋπόθεση συνιστά η διαμόρφωση ευρείας κλίμακας κοινοτικής στρατηγικής. Οι υπουργοί της ΕΕ αποφάσισαν να επικεντρωθούν, μεταξύ άλλων, στη μείωση της γεωγραφικής ανισότητας όσον αφορά την κατανομή ευρυζωνικών υπηρεσιών διευκολύνοντας την λογικά τιμολογημένη πρόσβαση σε δίκτυα πληροφοριών και επικοινωνιών και τερματικούς εξοπλισμούς, περιεχόμενο και υπηρεσίες παντού, ιδίως σε απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές και περιοχές που είναι σε ευάλωτη θέση, περιλαμβανομένων των μικρών πληθυσμιακών κέντρων, και μειώνοντας σημαντικά τις περιφερειακές διαφορές όσον αφορά την πρόσβαση στο Διαδίκτυο, αυξάνοντας την ευρυζωνική πρόσβαση σε περιοχές με φτωχή κάλυψη και διασφαλίζοντας τη διαθεσιμότητα των ευρυζωνικών υπηρεσιών στο 90% τουλάχιστον του πληθυσμού της ΕΕ ως το 2010.

Η δήλωση της Ρίγα καλούσε την Επιτροπή να στηρίξει τη συλλογή υλικού, τη δημιουργία δικτύων σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών και τοπικών δεικτών, τις συγκριτικές αξιολογήσεις, και τις ανταλλαγές καλών πρακτικών και εμπειριών που προέρχονται από την Ευρώπη αλλά και αλλού. Επιπλέον, ζητήθηκε από την Επιτροπή να προτείνει, στο πλαίσιο της στρατηγικής i2010 για το 2007(2) και σε συμφωνία με τη δήλωση της Ρίγα, μια κοινή προσέγγιση όσον αφορά τη σχετική με την κοινωνία της πληροφορίας πρωτοβουλία του 2008 για την προώθηση της ευρωπαϊκής συμμετοχής.

Τέλος, οι υπουργοί ενθάρρυναν τις επόμενες Προεδρίες να προτείνουν κατάλληλες πρωτοβουλίες και να συνεχίσουν ενεργά να στηρίζουν την Επιτροπή όσον αφορά την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας του 2008. Βάσει των ανωτέρω, η προαγωγή των ευρυζωνικών υπηρεσιών σε αγροτικές περιοχές θα εξεταστεί στην ετήσια διάσκεψη για την κοινωνία της πληροφορίας i2010 που θα πραγματοποιηθεί στο Espoo της Φινλανδίας στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2006.

 
 

(1) Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, «Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κριτήρια και τις λεπτομέρειες εφαρμογής των διαρθρωτικών ταμείων για τη στήριξη του τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (SEC(2003) 895).
(2)Μακροπρόθεσμα, μια υψηλού επιπέδου ομάδα εργασίας για την πρωτοβουλία i2010 και η υποομάδα της για μια κοινωνία της πληροφορίας που θα προωθεί τη συμμετοχή θα αναπτύξουν διαρκή και συντονισμένα μέτρα για τα κράτη μέλη. Η εν λόγω υποομάδα ασχολείται συγκεκριμένα με τις προετοιμασίες της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας του 2008. Το θέμα θα συζητηθεί σε υψηλού επιπέδου ομάδα εργασίας τον Απρίλιο του 2007.

 

Ερώτηση αρ. 8 του κ. Posselt (H-0711/06)
 Θέμα: Ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Τσετσενία
 

Πώς κρίνει η προεδρία του Συμβουλίου την πορεία των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με την τσετσενική κυβέρνηση, η οποία εξελέγη με δημοκρατικές διαδικασίες το 1997 υπό την εποπτεία του ΟΑΣΕ και την οποία ο πρόεδρος Πούτιν έχει ωθήσει στην παρανομία - και κυρίως σε ό,τι αφορά την ειρηνευτική πρόταση του υπουργού εξωτερικών της Τσετσενίας Achmed Sakajev που ζει εξόριστος στο Λονδίνο;

 
  
 

(FI) Η απάντηση αυτή συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει το Συμβούλιο ή τα μέλη του.

Η Προεδρία του Συμβουλίου επιθυμεί να ευχαριστήσει τον αξιότιμο βουλευτή για τη συγκεκριμένη ερώτηση και συμμερίζεται την ανησυχία του για την κατάσταση στην Τσετσενία.

Από τότε που άρχισε η κρίση στη Δημοκρατία της Τσετσενίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, το Συμβούλιο κατέστησε σαφές ότι μόνο μια πολιτική λύση που θα βασίζεται στον διάλογο και την εμπιστοσύνη και θα έχει τη στήριξη του πληθυσμού της Τσετσενίας μπορεί να επιλύσει την κατάσταση οριστικά.

Το Συμβούλιο επιθυμεί να τονίσει ότι σκοπεύει να θίξει συστηματικά τα προβλήματα σχετικά με την κατάσταση στη Τσετσενία στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου με τη Ρωσική Ομοσπονδία καθώς και στο πλαίσιο των εξαμηνιαίων συζητήσεων με τη Ρωσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο τέταρτος γύρος των οποίων πρόκειται να πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η Προεδρία του Συμβουλίου, οι προτάσεις του Ahmed Zakajev δεν έχουν τη στήριξη των άλλων τσετσένων αυτονομιστών αρχηγών. Για τον λόγο αυτό, είναι πολύ νωρίς να κρίνει κανείς εάν οι προτάσεις αυτές θα καταλήξουν σε συνομιλίες.

 

Ερώτηση αρ. 9 του κ. Frank Vanhecke (H-0714/06)
 Θέμα: Νομιμοποίηση παρανόμων μεταναστών στην Ιταλία
 

Αφού η Ισπανική Σοσιαλιστική Κυβέρνηση Zapatero τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο 2005 έδωσε τη δυνατότητα σε 800 χιλιάδες παράνομου μετανάστες να νομιμοποιηθούν, τώρα η Νέα Αριστερή Κυβέρνηση πρώτη στην Ιταλία προβαίνει στη νομιμοποίηση προσώπων που διαμένουν στην επικράτεια της χώρας παρανόμως.

Με στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων αυτοί οι εκατοντάδες χιλιάδες νομιμοποιημένοι μετανάστες μπορούν ανεμπόδιστα, σε σύντομο χρονικό διάστημα, να διέλθουν από τα εσωτερικά σύνορα της Ευρώπης.

Η Αυστριακή Υπουργός Εσωτερικών, κ. Liese Prokop, επισημαίνει ορθώς τις βλαβερές συνέπειες τέτοιων αποφάσεων για τα άλλα κράτη μέλη και ζητεί να συναφθούν συμφωνίες με τα κράτη μέλη για ένα ενιαίο τρόπο μεταχείρισης των παράνομων μεταναστών παρά το γεγονός ότι η πολιτική για τους πρόσφυγες παραμένει κατ' αρχήν θέμα εθνικής αρμοδιότητας.

Ποια είναι η θέση του Συμβουλίου για την εν λόγω πρόταση;

 
  
 

(FI) Η απάντηση αυτή συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει το Συμβούλιο ή τα μέλη του.

Όπως λέει ο αξιότιμος βουλευτής, η πολιτική για τη νομιμοποίηση των λαθρομεταναστών εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, και μέχρι στιγμής το Συμβούλιο δεν έχει λάβει απόφαση σχετικά με το ενδεχόμενο επίτευξης συμφωνίας μεταξύ των κρατών μελών για τη διαμόρφωση συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τη ρύθμιση της κατάστασης των εν λόγω μεταναστών.

Απτό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση θα είναι η θέση σε ισχύ της απόφασης του Συμβουλίου περί θέσπισης διαδικασίας αμοιβαίας πληροφόρησης για μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης. Η Επιτροπή θα είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό της διαδικασίας και τη διαχείρισή της. Τον Σεπτέμβριο του 2006 το Συμβούλιο κατέληξε σε απόφαση όσον αφορά τη γενική προσέγγιση που θα ακολουθηθεί στο θέμα. Απομένει η εξέταση της γνωμοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μετά την οποία θα είναι δυνατή η έγκριση του μέσου.

Το επόμενο έτος πρόκειται να ξεκινήσει η εκπόνηση μελέτης για τις διαδικασίες νομιμοποίησης που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη και τις επιπτώσεις τους στην ΕΕ συνολικά. Η μελέτη θα αποτελέσει τη βάση για ενδεχόμενη μελλοντική κοινή συζήτηση με θέμα τη νομιμοποίηση. Με αυτήν την ευκαιρία, τα κράτη μέλη θα συζητήσουν επίσης εάν υπάρχει ανάγκη για θέσπιση κοινής κοινοτικής νομοθεσίας στο θέμα αυτό.

 

Ερώτηση αρ. 10 του κ. Díaz de Mera García Consuegra (H-0720/06)
 Θέμα: Μεταναστευτική κρίση στις Κανάριες Νήσους
 

Από τους 18.000 μετανάστες που έχουν φτάσει παρανόμως στις Καναρίους από τον Ιανουάριο, οι κρατικές αρχές του αρχιπελάγους αναφέρουν ότι κανένας δεν μένει στα νησιά αυτά αλλά, μετά τα κέντρα παρακράτησης, αποστέλλονται στη χερσόνησο, δηλαδή στην ηπειρωτική Ευρώπη, χωρίς απασχόληση και χωρίς χώρο υποδοχής. Τα χερσαία σύνορα της Βορείου Ισπανίας είναι πολύ πιο ευάλωτα από τα θαλάσσια σύνορά της και χρησιμοποιούνται πολύ από τα μαφιόζικα δίκτυα που επιδίδονται στη διακίνηση ανθρώπων. Τα περισσότερα από τους προαναφερθέντα 18 000 άτομα προέρχονται από τη Μαυριτανία και τη Σενεγάλη και εκφράζονται στα γαλλικά.

Έχει ασχοληθεί το Συμβούλιο με το ζήτημα του τελικού προορισμού των μεταναστευτικών αυτών ρευμάτων που υποφέρουν επί μήνες κατά την επικίνδυνη, σκληρή και παράνομη αυτή διαδρομή;

Δεδομένης της διαπιστωθείσας αδυναμίας και ανικανότητας των ισπανικών αρχών, τι μπορεί και τι σκοπεύει να πράξει το Συμβούλιο;

 
 

Ερώτηση αρ. 11 του κ. Bushill-Matthews (H-0730/06)
 Θέμα: Μετανάστευση στην Ισπανία
 

Ανησυχεί το Συμβούλιο για τον αυξανόμενο αριθμό αφρικανών μεταναστών, οι οποίοι φθάνουν παράνομα στις Κανάριες Νήσους; Δεδομένου ότι επιτρέπεται στους μετανάστες, οι οποίοι δεν μπορούν να επαναπατρισθούν εντός 40 ημερών, να παραμείνουν στην Ισπανία, ανησυχεί το Συμβούλιο ότι μπορεί οι μετανάστες αυτοί να είναι ελεύθεροι να μετακινούνται αλλού εντός της ΕΕ; Ποια μέτρα θεωρεί το Συμβούλιο ότι είναι κατάλληλα για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού;

 
  
 

(FI) Η απάντηση αυτή συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει το Συμβούλιο ή τα μέλη του.

Η ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη μετανάστευση που εγκρίθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο προβλέπει μέτρα προτεραιότητας που αφορούν την Αφρική και την περιοχή της Μεσογείου με σκοπό τη μείωση των πιέσεων που δέχονται οι περιοχές αυτές. Στόχος των μέτρων είναι να ενισχυθεί η συνεργασία και η αλληλεπίδραση μεταξύ των κρατών μελών και να τονωθεί ο διάλογος και η συνεργασία με τα κράτη της Αφρικής καθώς και με ολόκληρη την περιοχή της Μεσογείου.

Το Συμβούλιο παρακολουθεί την πρόοδο που σημειώνει η εφαρμογή της ολοκληρωμένης προσέγγισης. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει καλέσει την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση για την πρόοδο που θα έχει σημειωθεί ως το τέλος του 2006.

Εφιστούμε την προσοχή των αξιότιμων βουλευτών στα πρακτικά μέτρα και τις πρωτοβουλίες που αναφέρονται στην κοινή απάντηση την οποία έδωσε το Συμβούλιο στις προφορικές ερωτήσεις H-0440/06, H-0455/06, H-0460/06, H-0473/06 και H-0478/06.

Στις 10 και 11 Ιουλίου 2006, το Μαρόκο, με την ενεργή συμμετοχή της Ισπανίας και της Γαλλίας, οργάνωσε στο Ραμπάτ ευρωπαϊκή και αφρικανική υπουργική συνάντηση, προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα της μετανάστευσης και της ανάπτυξης. Κατά τη συνάντηση αυτή εγκρίθηκε σχέδιο δράσης που αφορά συγκεκριμένα τον έλεγχο της λαθρομετανάστευσης από την Κεντρική και Δυτική Αφρική προς την ΕΕ και τον επαναπατρισμό των λαθρομεταναστών. Όλα τα κράτη που έλαβαν μέρος στη συνάντηση τόνισαν την αφοσίωσή τους όσον αφορά την κατεπείγουσα εφαρμογή του σχεδίου δράσης.

Όσον αφορά την κατάσταση στα Κανάρια, η ΕΕ έχει ήδη αναλάβει δράση όσον αφορά τη μαζική εισροή λαθρομεταναστών και έχει στηρίξει την Ισπανία με διάφορες πρωτοβουλίες.

Στις πρωτοβουλίες αυτές περιλαμβάνονται επίσκεψη στα Κανάρια Νησιά διερευνητικής αποστολής από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRONTEX) για την επιτόπια παρακολούθηση της κατάστασης. Ο FRONTEX έχει προτείνει επίσης τη σύσταση κοινής ομάδας στήριξης, η οποία θα αποτελείται από αξιωματούχους του FRONTEX και εθνικούς εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και την αποστολή της στα Κανάρια Νησιά.

Τον Ιούνιο του 2006, ο FRONTEX γνωστοποίησε στο Συμβούλιο τα αποτελέσματα μελέτης με θέμα τη σκοπιμότητα της δημιουργίας μεσογειακού δικτύου παράκτιων περιπολιών στη λειτουργία του οποίου θα συμμετέχουν τα κράτη μέλη της ΕΕ και οι χώρες της Βόρειας Αφρικής (το έργο MEDSEA). Υπάρχουν ακόμη σχέδια για την εκπόνηση τεχνικής μελέτης με θέμα τη σκοπιμότητα δημιουργίας συστήματος παρακολούθησης το οποίο θα καλύπτει πλήρως τα νότια θαλάσσια σύνορα (BORTEC).

Ο FRONTEX έχει επίσης ξεκινήσει δύο προγράμματα, που καλούνται HERA I και HERA II, με σκοπό να μειώσει τον αριθμό των μεταναστών που φτάνουν στα Κανάρια Νησιά. Το HERA I ξεκίνησε στις 15 Ιουλίου και πρόκειται να διαρκέσει τρεις μήνες. Εστάλησαν μάλιστα ειδικοί από διάφορα κράτη μέλη για να βοηθήσουν τις ισπανικές αρχές στον εντοπισμό των μεταναστών. Το HERA II αφορά την παρακολούθηση των θαλάσσιων περιοχών ανοικτά της Μαυριτανίας και της Σενεγάλης και γύρω από το Πράσινο Ακρωτήριο. Το πρόγραμμα ξεκίνησε στα μέσα Αυγούστου και συνεχίζεται ακόμη. Η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Φινλανδία συνέδραμαν τις ισπανικές αρχές. Η Ισπανία έχει υπογράψει συμφωνίες με τη Μαυριτανία και τη Σενεγάλη οι οποίες επιτρέπουν στα ισπανικά πλοία να περιπολούν στα χωρικά τους ύδατα. Στην Τενερίφη δημιουργήθηκε κέντρο συντονισμού το οποίο επανδρώνουν εκπρόσωποι από ορισμένα κράτη μέλη, ένας εκπρόσωπος του FRONTEX και αξιωματούχοι των ισπανικών αρχών.

Παρόμοιο πρόγραμμα σχεδιάζεται να ξεκινήσει και στη Μάλτα, προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των μεταναστών που φτάνουν στη χώρα (το πρόγραμμα JASON I). Το πρόγραμμα διακρίνεται σε δύο μέρη: εντοπισμό στη θάλασσα και επαναπατρισμό εν δυνάμει λαθρομεταναστών και κοινές περιπολίες στα παράκτια ύδατα της Λιβύης.

Τέλος, το Συμβούλιο έχει αρχίσει να μελετά πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για τη θέσπιση μηχανισμού σύστασης ομάδων ταχείας επέμβασης στα σύνορα.

Εφιστούμε ακόμη την προσοχή των αξιότιμων βουλευτών στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διατυπώνει επί του παρόντος στρατηγική για την κοινή διαχείριση των εξωτερικών συνόρων. Η ενίσχυση αυτής της κοινής διαχείρισης συγκαταλέγεται μεταξύ των προτεραιοτήτων του προγράμματος εργασίας της φινλανδικής Προεδρίας, και συζητείται λεπτομερώς στην ανακοίνωση της Επιτροπής του Ιουλίου 2006 σχετικά με τις προτεραιότητες πολιτικής για την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης υπηκόων τρίτων χωρών.

 

Ερώτηση αρ. 12 του κ. Karim (H-0717/06)
 Θέμα: Λωρίδα της Γάζας
 

Ο Ειδικός εισηγητής των Ηνωμένων Εθνών John Dugard, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι παραβιάζει «τους πλέον θεμελιώδεις κανόνες του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου» στη Γάζα. Διακόσιοι Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους και αρκετές εκατοντάδες άμαχου πληθυσμού έχουν τραυματιστεί. Έχουν προκληθεί καταστροφές στο οδικό δίκτυο, σε γέφυρες, σε κυβερνητικά κτίρια και επλήγη επίσης ο μοναδικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αεροπορική επιδρομή, με αποτέλεσμα να υπάρξουν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και την υδροδότηση. Πώς αντέδρασε το Συμβούλιο στις συγκεκριμένες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και ποια δράση ανέλαβε για την ανακούφιση του παλαιστινιακού λαού;

Ο πόλεμος στον Λίβανο καταργεί το δημοψήφισμα του Προέδρου Αμπά και η ανακοίνωση των συνομιλιών με την Χαμάς για τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας πάνω σε ευρύτερη βάση γεννά ελπίδες, αλλά δημιουργεί και αρνητικό κλίμα. Συμφωνεί το Συμβούλιο ότι η πλειοψηφία των Παλαιστινίων θα υποστήριζε διατύπωση που θα αναγνώριζε το Ισραήλ εφόσον κάτι τέτοιο θα μείωνε τους περιορισμούς στις μετακινήσεις και θα οδηγούσε σε απεμπλοκή της Δυτικής βοήθειας; Αν είναι έτσι, ποια μέτρα έχει λάβει το Συμβούλιο προκειμένου να προσπαθήσει να φέρει αμφότερα μέρη σε θέση επανέναρξης των ειρηνευτικών διαδικασιών;

 
  
 

(FI) Η απάντηση αυτή συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει το Συμβούλιο ή τα μέλη του.

Το πρώτο μέρος της ερώτησης του αξιότιμου βουλευτή αφορά την κατάσταση στη Γάζα μετά τις επιθέσεις του ισραηλινού στρατού σε βάση στο βόρειο μέρος του Kerem Shalom στις 25 Ιουνίου 2006. Στη δήλωσή της της 30ής Ιουνίου, η Προεδρία υπενθύμισε σε όλα τα μέρη το καθήκον τους να προστατεύουν τις ζωές των αμάχων, και το γεγονός ότι στις στρατιωτικές επιχειρήσεις που είναι σε εξέλιξη πρέπει να τηρείται το διεθνές δίκαιο. Καταδίκασε ειδικότερα την καταστροφή ουσιαστικών υποδομών, η οποία προκάλεσε περαιτέρω επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Γάζα. Η Επιτροπή ανταποκρίθηκε άμεσα στην κατάσταση στέλνοντας καύσιμα σε νοσοκομεία στη Γάζα μέσω του προσωρινού διεθνούς μηχανισμού, ώστε τα νοσοκομεία να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τις εφεδρικές γεννήτριές τους. Στην έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 29 Αυγούστου, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής παρείχε στα μέλη της επιτροπής επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη σημαντική βοήθεια την οποία πρόσφερε η ΕΕ στον παλαιστινιακό λαό φέτος. Στη διεθνή διάσκεψη των χορηγών βοήθειας στη Στοκχόλμη την 1η Σεπτεμβρίου, η ΕΕ ανέλαβε σθεναρή δέσμευση. Στη συνεδρίασή του στις 15 Σεπτεμβρίου, το Συμβούλιο χαιρέτισε επίσης την επέκταση του προσωρινού διεθνούς μηχανισμού και συμφώνησε να παραταθεί η λειτουργία του για τρεις ακόμη μήνες.

Το δεύτερο μέρος της ερώτησης αφορά την επανέναρξη της ειρηνευτικής διαδικασίας μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων, την οποία στηρίζει το Συμβούλιο. Η «διατύπωση που θα αναγνώριζε το Ισραήλ», στην οποία αναφέρεται ο αξιότιμος βουλευτής αντιστοιχεί απολύτως σε μία από τις τρεις αρχές της Τετραμερούς, ήτοι ότι το Ισραήλ πρέπει να αναγνωριστεί. Οι άλλες δύο αρχές είναι δέσμευση στη μη βία και αποδοχή προγενέστερων συμφωνιών και υποχρεώσεων, περιλαμβανομένου του οδικού χάρτη. Το Συμβούλιο συμφωνεί με τον αξιότιμο βουλευτή ότι μια υπόσχεση από την Παλαιστινιακή Αρχή ότι θα αναγνωρίσει το Ισραήλ και μια δέσμευση από την πλευρά του στις άλλες δύο αρχές θα διευκόλυνε τη διαδικασία στα πεδία που αναφέρονται στην ερώτηση. Το ζήτημα κατέχει κεντρική θέση στις συνεχιζόμενες πολιτικές επαφές και διπλωματικές προσπάθειες της ΕΕ σε αυτό το πεδίο. Αυτό επιβεβαιώθηκε επίσης εκ νέου στη συνεδρίαση του Συμβουλίου της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2006.

 

Ερώτηση αρ. 13 του κ. Davies (H-0724/06)
 Θέμα: Φυλάκιση εκλεγμένων μελών του παλαιστινιακού νομοθετικού συμβουλίου
 

Σε ποια διαβήματα προς την κυβέρνηση του Ισραήλ έχει προβεί το Συμβούλιο σχετικά με τη φυλάκιση, χωρίς απαγγελία κατηγορίας ή δίκη, εκλεγμένων μελών του παλαιστινιακού νομοθετικού συμβουλίου;

 
  
 

(FI) Στα συμπεράσματα που εκδόθηκαν μετά τη συνεδρίασή του στις 17 Ιουλίου 2006, το Συμβούλιο κάλεσε το Ισραήλ να απελευθερώσει αμέσως τα εκλεγμένα μέλη του παλαιστινιακού νομοθετικού συμβουλίου τα οποία κρατούνται, στα οποία αναφέρεται ο αξιότιμος βουλευτής στην ερώτησή του. Επανέλαβε αυτήν την απαίτηση στις 15 Σεπτεμβρίου 2006. Έκτοτε, οι εκπρόσωποι της ΕΕ σε διάφορα επίπεδα έχουν εγείρει επανειλημμένως το ζήτημα.

 

Ερώτηση αρ. 14 του κ. Μπεγλίτη (H-0744/06)
 Θέμα: Πάγωμα οικονομικής βοήθειας της ΕΕ προς την Παλαιστινιακή Αρχή
 

Μετά τις κοινοβουλευτικές εκλογές στην Παλαιστίνη στις 25.1.06, οι οποίες διεξήχθησαν, σύμφωνα με την ΕΕ και τους διεθνείς οργανισμούς, κατ' απόλυτα ελεύθερο και δημοκρατικό τρόπο, και το σχηματισμό Κυβέρνησης από τη Χαμάς, το Συμβούλιο Υπουργών αποφάσισε το πάγωμα της οικονομικής βοήθειας της ΕΕ προς την Παλαιστινιακή Αρχή. Σήμερα ο Πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μ. Αμπάς καταβάλλει προσπάθεια για το σχηματισμό Κυβέρνησης εθνικής ενότητας.

Προτίθεται το Συμβούλιο να αποφασίσει την άμεση άρση των οικονομικών κυρώσεων, στην περίπτωση που σχηματισθεί η νέα παλαιστινιακή Κυβέρνηση, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην ενίσχυση του Προέδρου Αμπάς και στην αντιμετώπιση των σοβαρών οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο Παλαιστινιακός λαός;

Με ποιο τρόπο, συγχρόνως, προτίθεται να αντιμετωπίσει το Συμβούλιο τη συνεχιζόμενη άρνηση του Ισραήλ για την επιστροφή εκατομμυρίων δολαρίων, από φόρους και δασμούς, που παρακρατά παρανόμως από την Παλαιστινιακή Αρχή;

 
  
 

(FI) Η απάντηση αυτή συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει το Συμβούλιο ή τα μέλη του.

Το Συμβούλιο στις 15/9/2006 εξέφρασε την ελπίδα ότι η νέα παλαιστινιακή κυβέρνηση εθνικής ενότητας θα ακολουθήσει τις αρχές που έθεσε η Τετραμερής, ώστε να καταστεί δυνατή η άμεση λήψη μέτρων και όσον αφορά το ζήτημα που έθεσε με την ερώτησή του ο αξιότιμος βουλευτής.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά τη διάσκεψη της 15ης και 16ης Απριλίου 2006 και το Συμβούλιο επανειλημμένως σε συνεδριάσεις του από τον Απρίλιο του 2006 έχουν απευθυνθεί στο Ισραήλ με το αίτημα να αρχίσει εκ νέου τη μεταφορά των ποσών που έχουν σωρευθεί από φόρους και δασμούς προς τους Παλαιστινίους, απαραίτητη προϋπόθεση για να αποφευχθεί η κρίση στα παλαιστινιακά εδάφη.

 

Ερώτηση αρ. 15 του κ. David Martin (H-0752/06)
 Θέμα: Κρατούμενα παιδιά από την Παλαιστίνη
 

Σε ποιες ενέργειες προβαίνει το Συμβούλιο, προκειμένου να πιέσει την Ισραηλινή Κυβέρνηση να ελευθερώσει τα κρατούμενα παιδιά από την Παλαιστίνη;

 
  
 

(FI) Η απάντηση αυτή συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει το Συμβούλιο ή τα μέλη του.

Οι συζητήσεις της Ένωσης με το Ισραήλ καλύπτουν σημαντικά ζητήματα που συνδέονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και έχουν ιδιαίτερη σχέση με την κατάσταση των Παλαιστινίων στα κατεχόμενα εδάφη, ήτοι τα εμπόδια και τους περιορισμούς στην κυκλοφορία, την οικοδόμηση και επέκταση οικισμών και την ανέγερση του τείχους στη γη των Παλαιστινίων. Τα θέματα αυτά περιλαμβάνουν επίσης το ζήτημα των κρατούμενων παιδιών από την Παλαιστίνη, στο οποίο αναφέρεται ο αξιότιμος βουλευτής στην ερώτησή του.

Όλα αυτά τα ζητήματα που συνδέονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα εγείρονται συνεχώς στις συνεχιζόμενες πολιτικές επαφές μεταξύ της ΕΕ και του Ισραήλ και ιδίως στην ομάδα εργασίας ΕΕ-Ισραήλ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, της οποίας ο πολιτικός διάλογος και η συνεργασία έχουν θεσπιστεί από την υποεπιτροπή.

 

Ερώτηση αρ. 16 της κ. Ludford (H-0719/06)
 Θέμα: Βοήθεια προς το Αφγανιστάν
 

Ποια είναι η αντίδραση του Συμβουλίου ως προς την προειδοποίηση του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, Jaap de Hoop Scheffer, ότι ο κόσμος πρέπει να αυξήσει επειγόντως τη βοήθεια προς το Αφγανιστάν και ότι, διαφορετικά, η χώρα κινδυνεύει να γίνει και πάλι εκκολαπτήριο τρομοκρατών;

Συμφωνεί το Συμβούλιο με τη θέση του γενικού γραμματέα ότι οι δωρήτριες χώρες και οι διεθνείς οργανισμοί δεν κατάφεραν να δώσουν τη δέουσα συνέχεια στις δεσμεύσεις που δόθηκαν προς το Αφγανιστάν σε διάσκεψη του Λονδίνου τον Ιανουάριο του 2006 ότι χρειάζεται μεγαλύτερη βοήθεια από τον ΟΗΕ, την Ομάδα των Οκτώ, τους διμερείς χορηγούς καθώς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα ότι "η ΕΕ πρέπει να επιδείξει πιο ενεργό συμμετοχή στην εκπαίδευση της εθνικής αστυνομίας του Αφγανιστάν";

Γιατί δεν τήρησαν τις υποσχέσεις τους προς το λαό του Αφγανιστάν η ΕΕ και τα κράτη μέλη, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο αποτελεί προδοσία ως προς το μέλλον του αφγανικού λαού, ενώ παράλληλα είναι αντιπαραγωγικό για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

 
  
 

(FI) Η απάντηση αυτή συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει το Συμβούλιο ή τα μέλη του.

Όπως και άλλοι χορηγοί βοήθειας, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απόλυτα δεσμευμένη στην παροχή ισχυρής και διαρκούς στήριξης στο δημοκρατικό Αφγανιστάν. Ωστόσο, με το να δίνει κανείς απλώς υποσχέσεις ουσιαστικής βοήθειας δεν αλλάζει το γεγονός ότι οι τρέχουσες εξεγέρσεις και οι πολυάριθμες παράνομες ένοπλες ομάδες εμποδίζουν μέρος της βοήθειας να φτάσει στον προορισμό του στα διάφορα μέρη της χώρας.

Η ΕΕ παραμένει ένας από τους κύριους δωρητές που στηρίζουν τη διαδικασία μετάβασης στο Αφγανιστάν. Στις διασκέψεις για το Αφγανιστάν στο Τόκιο (Ιανουάριος 2002) και στο Βερολίνο (Μάρτιος 2004), η Ευρωπαϊκή Ένωση υποσχέθηκε 3,8 δισ. δολάρια (3,1 δισ. ευρώ) για βοήθεια ανοικοδόμησης κατά την περίοδο 2002-2006. Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει το 30% του συνολικού ποσού των 12,5 δισ. δολαρίων (10 δισ. ευρώ) βοήθειας που υποσχέθηκαν οι διεθνείς δωρητές στο Τόκιο και στο Βερολίνο.

Το Αφγανιστάν λαμβάνει περισσότερη βοήθεια από την ΕΕ από ό,τι οποιοσδήποτε άλλος δικαιούχος στην Ασία. Από το 2002 η Επιτροπή έχει χορηγήσει 657 εκατ. ευρώ σε βοήθεια ανοικοδόμησης. Μέχρι το τέλος του 2005 και τις αρχές του 2006, τουλάχιστον 376 εκατ. ευρώ έχουν και θα έχουν διατεθεί σε βοήθεια, γεγονός που σημαίνει ότι η βοήθεια ανοικοδόμησης που παρέχει η Επιτροπή υπερβαίνει την υπόσχεση του 1 δισ. ευρώ που δόθηκε το 2002. Τα μεγέθη αυτά δεν περιλαμβάνουν τα 216,5 εκατ. ευρώ σε ανθρωπιστική βοήθεια που δόθηκαν μεταξύ του 2001 και του 2004. Η Επιτροπή διαχειρίζεται αποδοτικά τη βοήθεια: δεσμεύονται πιστώσεις, συνάπτονται συμφωνίες που τις αφορούν και πραγματοποιούνται πληρωμές χωρίς καθυστέρηση.

Μέχρι στιγμής, η ΕΕ έχει κατορθώσει να εκπληρώσει τις υποσχέσεις που έδωσε στο Λονδίνο και είναι αισιόδοξη για το μέλλον. Η ΕΕ εξακολουθεί να είναι πλήρως δεσμευμένη στη στήριξη της δημοκρατίας και της σταθερότητας στο Αφγανιστάν σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Όπως όλοι οι δωρητές, η ΕΕ αξιολογεί συνεχώς τη βοήθεια που παρέχει στο Αφγανιστάν και γνωρίζει πλήρως ότι το Αφγανιστάν εξακολουθεί να είναι ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον περιβάλλον για την παροχή διεθνούς βοήθειας. Η ΕΕ ελπίζει ότι θα μπορέσει να συγκεντρώσει τη βοήθειά της περισσότερο από ό,τι μέχρι σήμερα στις επαρχίες έξω από την Καμπούλ και να επιδιώξει κατά κύριο λόγο να ενισχύσει τις κυβερνητικές δομές και το κράτος δικαίου στη χώρα.

 

Ερώτηση αρ. 17 του κ. Παπαδημούλη (H-0733/06)
 Θέμα: Συνεργασία στον τομέα της ενέργειας μεταξύ Βουλγαρίας, Ελλάδας και Ρωσίας
 

Κοινή διακήρυξη για την ευρύτερη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας υπέγραψαν στην Αθήνα στις 3/9/2006 ο πρόεδρος της Ρωσίας, ο έλληνας πρωθυπουργός και ο πρόεδρος της Βουλγαρίας. Πρώτο άξονα της συνεργασίας αυτής αποτελεί η υλοποίηση του αγωγού πετρελαίου Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη. Και οι τρεις πλευρές δεσμεύτηκαν να υπογράψουν την διακρατική συμφωνία για την έναρξη κατασκευής του αγωγού πριν το τέλος του 2006. Ο διεθνής ανταγωνισμός για ενεργειακούς πόρους καθιστά το έργο ιδιαιτέρως σημαντικό όχι μόνο για τις συμμετέχουσες χώρες αλλά και για την ενεργειακή επάρκεια της Ευρώπης. Ερωτάται το Συμβούλιο:

Πώς σχολιάζει το Συμβούλιο την ανωτέρω διακήρυξη συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας μεταξύ Ρωσίας – Ελλάδας – Βουλγαρίας, με κύριο στόχο την υλοποίηση του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη; Πώς σχολιάζει το σχέδιο μεταφοράς ρωσικού φυσικού αερίου μέσω αγωγού που θα διασχίζει την Τουρκία, θα διέρχεται από την Ελλάδα και θα καταλήγει στην Ιταλία; Πώς προτίθεται να ενθαρρύνει τα σχέδια αυτά λαμβάνοντας υπόψη και τις εύλογες περιβαλλοντικές ανησυχίες που έχουν εκφρασθεί;

 
  
 

(FI) Η απάντηση αυτή συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει το Συμβούλιο ή τα μέλη του.

Σχετικά με τα δύο πρώτα θέματα της ερώτησης, πρέπει να αναφέρουμε ότι το Συμβούλιο υποδέχεται με ικανοποίηση την κοινή δήλωση που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 3 Σεπτεμβρίου 2006. Όταν οι αγωγοί πετρελαίου που αναφέρονται στην ερώτηση τεθούν σε λειτουργία, θα συμβάλουν στη διαφοροποίηση των οδών μεταφοράς της ενέργειας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τον Μάρτιο όπως και τον Ιούνιο του 2006, στήριξε χωρίς επιφυλάξεις διαφοροποίηση των οδών μεταφοράς της ενέργειας, διότι βελτιώνει την ασφάλεια εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θα ήταν δυνατόν, σε ό,τι αφορά το σχέδιο του αναφερθέντος αγωγού φυσικού αερίου στο δεύτερο τμήμα της ερώτησης, να χρησιμοποιηθεί η κοινοτική χρηματοδότηση, διότι, στη νέα απόφαση σχετικά με τα διευρωπαϊκά δίκτυα, ο αγωγός φυσικού αερίου Τουρκίας-Ελλάδας-Ιταλίας έχει χαρακτηριστεί ως σχέδιο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Όσον αφορά το τρίτο θέμα της ερώτησης, πρέπει να αναφερθεί ότι το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν στηρίζουν ενεργά (σύμφωνα με τη διαδικασία συναπόφασης) παρά μόνο τα σχέδια τα οποία μνημονεύονται στη νέα απόφαση σχετικά με τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Τα εν λόγω σχέδια αφορούν τα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού (όπως αναφέρεται ανωτέρω, ο αγωγός φυσικού αερίου θα μπορούσε να ωφεληθεί από κοινοτική χρηματοδότηση). Είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι τα συμπεράσματα των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων του Μαρτίου και του Ιουνίου 2006 επιφέρουν πολιτική στήριξη στα εν λόγω σχέδια. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει επίσης να αναφερθεί το πρόγραμμα Inogate (Interstate Oil and Gas Transport to Europe). Ο αγωγός μεταφοράς πετρελαίου Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη, χαρακτηρίζεται στο πρόγραμμα αυτό ως πρωταρχικό δρομολόγιο στα δίκτυα μεταφοράς του πετρελαίου. Το πρόγραμμα Inogate χρηματοδοτείται επί του παρόντος μέσω του προγράμματος Tacis, αλλά, στο μέλλον, θα χρηματοδοτηθεί από το μέσο εταιρικής σχέσης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας.

Σε ό,τι αφορά τις περιβαλλοντικές πτυχές που αναφέρονται στην ερώτηση, το Συμβούλιο διαπιστώνει ότι σε παρόμοια σχέδια πρέπει να υπάρξει σεβασμός των προτύπων και των διαδικασιών του εθνικού δικαίου στον τομέα του περιβάλλοντος. Στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμόζεται βεβαίως η κοινοτική νομοθεσία στον τομέα του περιβάλλοντος, πολύ περισσότερο καθώς η νέα απόφαση σχετικά με τα διευρωπαϊκά δίκτυα αναφέρει ρητά ότι τα σχέδια (ιδιαίτερα τα σχέδια ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος) πρέπει να προωθούν την αειφόρο ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος μειώνοντας επίσης τους κινδύνους για το περιβάλλον που συνδέονται με τη μεταφορά ενέργειας και σεβόμενα τις διεθνείς συμβάσεις στον τομέα του περιβάλλοντος.

Από την άποψη αυτή, ο αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου είναι χρήσιμος, διότι θα συμβάλει στη μείωση των θαλασσίων μεταφορών που διέρχονται μέσω του Βοσπόρου, όπου η κυκλοφορία είναι ήδη ιδιαίτερα υψηλή.

 

Ερώτηση αρ. 18 της κ. Budreikaitė (H-0757/06)
 Θέμα: Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας
 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να υπογράψει μια νέα συμφωνία συνεργασίας με τη Ρωσία. Βέβαια, η προσοχή συγκεντρώθηκε κυρίως στον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης από τη Ρωσία.

Ταυτόχρονα, η Ρωσία αποφάσισε την κατασκευή ενός πετρελαιαγωγού που θα διέρχεται από τη Βουλγαρία και την Ελλάδα (το πετρέλαιο θα μεταφέρεται διά θαλάσσης από το Νοβοροσίσκ στη Βουλγαρία). Η συμφωνία αυτή έρχεται να συμπληρώσει εκείνη για τον αγωγό φυσικού αερίου που θα συνδέει τη Ρωσία με τη Γερμανία, διερχόμενος από τον πυθμένα της Βαλτικής Θάλασσας. Είναι σαφές ότι η Ρωσία, η οποία είναι πλούσια σε ενεργειακούς πόρους και αναπτύσσει μια υποδομή διανομής τους, θα αποκτήσει στο μέλλον ακόμη πιο κυρίαρχη θέση στην αγορά ενέργειας.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι, με την ενεργειακή πολιτική που ακολουθεί η Ρωσία, ελλοχεύει ο κίνδυνος να βρεθεί η Ευρώπη σε ενεργειακή αιχμαλωσία, η ΕΕ δείχνει να προτιμά τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές συμφωνίες ενεργειακού εφοδιασμού από τη χώρα αυτήν.

Κατά την άποψη του Συμβουλίου, ποια ενεργειακή ασφάλεια διαθέτουν τα κράτη μέλη της ΕΕ χωρις μια κοινή πολιτική ενέργειας και ένα σύστημα δικτύων ενεργειακού εφοδιασμού;

Υπάρχει η πρόθεση να περιληφθούν στη συμφωνία συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας διασφαλίσεις που θα περιορίζουν το ενδεχόμενο κατάχρησης, εκ μέρους της Ρωσίας, της κυρίαρχης θέσης της στην αγορά ενέργειας;

 
  
 

(FI) Η απάντηση αυτή συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει το Συμβούλιο ή τα μέλη του.

Το Συμβούλιο, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχει αναπτύξει μια κοινή ενεργειακή πολιτική παρουσιάζοντας νομοθετικές δέσμες για την ενέργεια σε διάφορα στάδια. Τα μέτρα αυτά συμβάλλουν στη διασφάλιση του σταθερού ενεργειακού εφοδιασμού προς την ΕΕ. Η αξιοπιστία του ενεργειακού εφοδιασμού, μαζί με τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας, αποτελούν επίσης τη βάση για τη στρατηγική επανεξέταση της ενέργειας στην ΕΕ, την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να παρουσιάσει στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2007, και στην οποία το Συμβούλιο σκοπεύει, κατά τη διάρκεια της φινλανδικής Προεδρίας, να προσφέρει τη δική του συμβολή.

Οι μακροπρόθεσμες στρατηγικές συμφωνίες είναι σημαντικός παράγοντας στο μέλλον για τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού. Αλλά χρειάζεται επίσης να λάβουμε υπόψη άλλους συμβάλλοντες παράγοντες, ιδιαίτερα αυτούς που αναφέρονται στα συμπεράσματα της Προεδρίας από τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια που πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο και τον Ιούνιο του 2006 και στο έγγραφο που συντάχθηκε από κοινού από την Επιτροπή και τον Ύπατο Εκπρόσωπο του Συμβουλίου. Οι αρχές που καθορίζονται σε αυτά τα έγγραφα περιλαμβάνουν τη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών, τη διαφάνεια στον τομέα της ενέργειας και τη χρηστή διακυβέρνηση, τη δημιουργία διαφανών και ασφαλών συνθηκών για επενδύσεις και εμπόριο στον τομέα της ενέργειας, τη μη διακριτική μεταχείριση στο πεδίο της διαμετακόμισης και την πρόσβαση των τρίτων μερών στις υποδομές.

Το Συμβούλιο σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τις υφιστάμενες δομές της Επιτροπής και τους μηχανισμούς συνεργασίας, προκειμένου να προσπαθήσει να αναβιώσει τον διάλογο για την ενέργεια μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας. Για τον λόγο αυτόν, πρόκειται να πραγματοποιηθεί ακόμη μία συνεδρίαση του trueΜόνιμου Συμβουλίου Εταιρικής Σχέσης μεταξύ των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ και της Ρωσίας κατά τη διάρκεια της φινλανδικής Προεδρίας, και θα υπάρξουν αρκετά ζητήματα προς συζήτηση στην ημερήσια διάταξη. Ο καλύτερος τρόπος προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας στο μέλλον είναι να τονιστεί η σημασία της αμοιβαίας εξάρτησης και να περιληφθεί η Ρωσία σε ένα δεσμευτικό και συνεκτικό ρυθμιστικό σύστημα. Το Συμβούλιο ενθαρρύνει τη Ρωσία να επικυρώσει τη Συνθήκη για τον ενεργειακό χάρτη και να περατώσει τις συνομιλίες για το πρωτόκολλο διαμετακόμισης. Επιπλέον, η νέα συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας θα περιλαμβάνει ένα σημαντικό κεφάλαιο για την ενέργεια, το οποίο θα περιέχει βασικές αρχές της συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας.

Τέλος, το Συμβούλιο θα ήθελε να αναφέρει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν πρόσφατα απόφαση για τα διευρωπαϊκά ενεργειακά δίκτυα, η οποία θα αποτελέσει σημαντικό βήμα προς τη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών και των διαδρομών μεταφοράς της ενέργειας και, κατά συνέπεια, σπουδαία βελτίωση όσον αφορά τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού. Ο στόχος αυτός αναμένεται επίσης να υλοποιηθεί, όταν συναφθεί και τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη για την Ενεργειακή Κοινότητα με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς η συμφωνία θα επεκτείνει την εσωτερική αγορά ενέργειας προς τις γειτονικές χώρες.

 

Ερώτηση αρ. 19 της κ. Goudin (H-0736/06)
 Θέμα: Οδηγία της ΕΕ σχετικά με την ποιότητα του αέρα
 

Στο πλαίσιο της οδηγίας της ΕΕ σχετικά με την ποιότητα του αέρα, η Σουηδία ευνοεί τον καθορισμό δεσμευτικών οριακών τιμών για τα σωματίδια αντιμετωπίζοντας το σκεπτικισμό ορισμένων κρατών μελών τα οποία προτείνουν μια ειδική παρέκκλιση. Εξάλλου, αρκετά κράτη μέλη προτίθενται να παρατείνουν τη διάρκεια της παρέκκλισης για τα κράτη που δεν έχουν ακόμη καθορίσει οριακές τιμές για το διοξείδιο του θείου, το βενζόλιο και τη λεπτή σκόνη (ΡΜ 10). Συμμερίζεται η Προεδρία τη σουηδική θέση σύμφωνα με την οποία η οδηγία της ΕΕ σχετικά με την ποιότητα του αέρα θα έπρεπε να θέσει πιο φιλόδοξους στόχους όσον αφορά την ανάγκη δεσμευτικών οριακών τιμών; Συμφωνεί επίσης η Προεδρία στο βάσιμο των κριτικών που συχνά απευθύνονται στα θεσμικά όργανα της ΕΕ γιατί τα όργανα αυτά δεν δίνουν επαρκώς στα περιβαλλοντικά προβλήματα τη σημασία που τους αξίζει;

 
  
 

(FI) Η απάντηση αυτή συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει το Συμβούλιο ή τα μέλη του.

Όπως γνωρίζει η αξιότιμη βουλευτής, η απόφαση για την έκδοση της οδηγίας σχετικά με την ποιότητα του αέρα θα ληφθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μέσω της διαδικασίας συναπόφασης. Αναμένοντας τα αποτελέσματα της πρώτης ανάγνωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο υιοθέτησε στις 27 Ιουνίου 2006 μια γενική προσέγγιση προς την οδηγία. Σκοπός της οδηγίας είναι να αποτρέψει και να περιορίσει τους κινδύνους και τον αρνητικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία του ανθρώπου. Σε σχέση με τη λεπτή σκόνη (PM2.5), η συμβιβαστική δέσμη περιείχε ένα σύστημα δύο φάσεων το οποίο αποτελείτο από μια μη δεσμευτική τιμή στόχο για το 2010 και μια δεσμευτική οριακή τιμή που θα αντικαταστήσει την τελευταία το 2015. Αυτό θα καθιστούσε δυνατή τη συλλογή στοιχείων στην Ευρώπη σχετικά με τα επίπεδα συγκέντρωσης των σωματιδίων PM2.5 . Οι οριακές τιμές για το trueδιοξείδιο του θείου, το διοξείδιο του αζώτου, τη λεπτή σκόνη PM10, τον μόλυβδο, το βενζόλιο και το μονοξείδιο του άνθρακα δεν έχουν αλλάξει. Κάτω από ορισμένες αυστηρές προϋποθέσεις μπορεί να ζητηθεί για περιορισμένη περίοδο εξαίρεση από τις υποχρεώσεις που ισχύουν για τη λεπτή σκόνη PM10, το διοξείδιο του αζώτου και το βενζόλιο.

Το Συμβούλιο πιστεύει ότι η οδηγία είναι ένα βήμα προς τα εμπρός για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εξετάσει το θέμα, ώστε να μπορέσουν να δημιουργηθούν οι συνθήκες που είναι απαραίτητες για τη θέσπιση της συμφωνίας.

Όσον αφορά το γενικό ζήτημα του αν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ δίνουν επαρκή προτεραιότητα στα περιβαλλοντικά ζητήματα, το Συμβούλιο επιβεβαιώνει ότι λαμβάνει σοβαρά υπόψη του το γεγονός ότι η περιβαλλοντική προστασία και βελτίωση είναι ένας από τους θεμελιώδεις στόχους της Συνθήκης.

 

Ερώτηση αρ. 20 του κ. Seppänen (H-0739/06)
 Θέμα: Συμφωνία για τη ζάχαρη
 

Η ΕΕ αποφάσισε να περιορίσει την παραγωγή ζάχαρης στα κράτη μέλη με συνέπεια να κλείσει στη Φινλανδία ένα εργοστάσιο παραγωγής ζάχαρης. Η ΕΕ καταβάλλει κάποιες διαρθρωτικές ενισχύσεις για την παύση της παραγωγής ζάχαρης. Η φινλανδική κυβέρνηση διοχετεύει αποκλειστικά τις πιστώσεις αυτές στη βιομηχανία και τους παραγωγούς χωρίς να τις χρησιμοποιεί για την επιμόρφωση των εργαζομένων στα εργοστάσια ή σε άλλες ενέργειες προσαρμογής. Θεωρεί η προεδρία του Συμβουλίου ότι εντάσσεται στο πνεύμα της συμφωνίας για τη ζάχαρη το γεγονός ότι τα οικονομικά αυτά μέσα ουδόλως χρησιμοποιούνται υπέρ των εργαζομένων στα εργοστάσια που έκλεισαν;

 
  
 

(FI) Η απάντηση αυτή συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει το Συμβούλιο ή τα μέλη του.

Στις 20 Φεβρουαρίου 2006, το Συμβούλιο αποφάσισε να πραγματοποιήσει διεξοδική μεταρρύθμιση του κλάδου της ζάχαρης στην ΕΕ και κατάρτισε τρεις κανονισμούς με απώτερο στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του και του προσανατολισμού της αγοράς.

Εν προκειμένω, εισήχθη ένα σημαντικό οικονομικό κίνητρο, το οποίο προσφέρθηκε στις λιγότερο παραγωγικές εταιρείες ζάχαρης υπό τη μορφή ικανοποιητικών ενισχύσεων αναδιάρθρωσης, προκειμένου να τερματίσουν την παραγωγή τους υπό το καθεστώς των ποσοστώσεων. Όλες οι εταιρείες που παράγουν ζάχαρη, ισογλυκόζη ή σιρόπι ινσουλίνης, για τις οποίες έχει χορηγηθεί ποσόστωση μέχρι την 1η Ιουλίου 2006, δικαιούνται ενίσχυση αναδιάρθρωσης, η οποία θα καταβληθεί ανά τόνο ποσοστώσεων που καταργούνται, με την προϋπόθεση ότι θα εγκαταλείψουν τις ποσοστώσεις τους στις περιόδους εμπορίας 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 ή 2009/2010.

Το Συμβούλιο έχει λάβει υπόψη τις κοινωνικές πτυχές του κλεισίματος εργοστασίων στον αναφερόμενο κανονισμό. Προκειμένου να λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης, ένα εργοστάσιο πρέπει να υποβάλει αίτηση στο εν λόγω κράτος μέλος, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει πρόταση αναδιάρθρωσης. Η πρόταση πρέπει να παρουσιάζει εισήγηση εξορθολογισμού η οποία θα υποδεικνύει μέτρα για την επανακατάρτιση των εργαζομένων, για τη μεταφορά τους σε νέες θέσεις εργασίας και για πρόωρη συνταξιοδότηση. Το εργοστάσιο πρέπει επίσης να προσπαθήσει να ικανοποιήσει τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην περίοδο που καθορίζεται από τα εν λόγω κράτη μέλη.

 

Ερώτηση αρ. 21 του κ. Newton Dunn (H-0741/06)
 Θέμα: Σύμβαση για την εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο
 

Τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών δεν έχουν κυρώσει ακόμα όλα τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο.

Ακόμα και η Γερουσία των ΗΠΑ την κύρωσε - παρά τη γραπτή ένσταση ενός Ρεπουμπλικάνου γερουσιαστή ότι επρόκειτο για ξένη νομοθεσία. Εάν η αμερικανική Γερουσία μπορεί να το πράξει, γιατί δεν μπορούν οι Ευρωπαίοι;

Τι κάνει το Συμβούλιο για να κυνηγήσει αυτά τα εθνικά κοινοβούλια που σέρνονται και με τον τρόπο αυτό βοηθούν τους εγκληματίες;

 
  
 

(FI) Η απάντηση αυτή συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει το Συμβούλιο ή τα μέλη του.

Το Συμβούλιο, όπως άλλωστε και ο ερωτών, ανησυχεί για την κατάσταση όσον αφορά την κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο. Μέχρι στιγμής, η Σύμβαση έχει υπογραφεί από όλα τα κράτη μέλη, και επτά κράτη μέλη την έχουν κυρώσει. Τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2004 και εφαρμόζεται επί του παρόντος στα προαναφερόμενα επτά κράτη μέλη.

Τον Μάιο του 2006 η Προεδρία ζήτησε από τα υπόλοιπα κράτη μέλη να υποβάλουν έκθεση για τις διαδικασίες επικύρωσής τους μέχρι το τέλος του έτους.

Στις 24 Φεβρουαρίου 2005, το Συμβούλιο ενέκρινε επίσης απόφαση πλαίσιο σχετικά με τις επιθέσεις κατά των πληροφοριακών συστημάτων (2005/222/ΔΕΥ). Η απόφαση δηλώνει ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί το έργο που επιτελούν οι διεθνείς οργανισμοί, συγκεκριμένα το έργο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προσέγγιση του ποινικού δικαίου σε σχέση με το έγκλημα υψηλής τεχνολογίας, παρέχοντας μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση σε αυτόν τον τομέα. Τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της απόφασης πλαίσιο το αργότερο μέχρι τις 16 Μαρτίου 2007.

 

Ερώτηση αρ. 22 της κ. Harkin (H-0749/06)
 Θέμα: Σημαντική ενίσχυση για περιφερειακά αεροδρόμια
 

Η κυβέρνηση της Ιρλανδίας έχει θεσπίσει ένα σχέδιο το οποίο αποκαλεί "The National Development Capital Grant Scheme for Regional Airports" (Εθνικό Σχέδιο Χορήγησης Κεφαλαίων για την Ανάπτυξη των Περιφερειακών Αεροδρομίων), και έχει ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την έγκριση του εν λόγω σχεδίου.

Μπορεί το Συμβούλιο να αναφέρει πότε έχει λάβει το σχετικό αίτημα και σε ποια βάση έχει υποβληθεί η εν λόγω αίτηση;

Μπορεί το Συμβούλιο να περιγράψει θέματα ή δυσκολίες όσον αφορά την εν λόγω αίτηση από την οπτική γωνία αεροδρομίων κατηγορίας Δ στις περιφέρειες στόχου 1;

 
  
 

(FI) Η απάντηση αυτή συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει το Συμβούλιο ή τα μέλη του.

Το Συμβούλιο δεν μπορεί να απαντήσει στις επιμέρους ερωτήσεις που τέθηκαν, διότι δεν εμπίπτουν στο πεδίο δραστηριοτήτων της Επιτροπής.

 

Ερώτηση αρ. 23 της κ. Segelström (H-0751/06)
 Θέμα: Αποστολή παιδικών βιβλίων στο Κουρδιστάν
 

Ανησυχώ ιδιαίτερα για το γεγονός ότι περισσότερα από χίλια διακόσια παιδικά βιβλία δεν έχουν ακόμα εκτελωνιστεί από το τουρκικό τελωνείο, παρότι έφτασαν στην Τουρκία πριν από περισσότερες από δύο εβδομάδες. Τελικός προορισμός των βιβλίων είναι η πόλη Batman στο Βόρειο Κουρδιστάν. Το βιβλία είναι γραμμένα από Σουηδούς συγγραφείς παιδικών βιβλίων ή χρησιμοποιούνται σε σουηδικά σχολεία. Τα βιβλία εντάσσονται στο πρόγραμμα που διεξάγει η οργάνωση για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών με έδρα τη Σουηδία ΚΟΜΑΚ και που χρηματοδοτεί η SIDA μέσω του Olof Palme International Center. Το πρόγραμμα εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα - την αποκλειστική ευθύνη του οποίου φέρει το Υπουργείο Εξωτερικών - το οποίο έχει ως στόχο να συμβάλει στον εκδημοκρατισμό της Τουρκίας. Τα βιβλία έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη στις 7 Αυγούστου και παρέμειναν στο τουρκικό τελωνείο καθώς κανένας υπάλληλος δεν ανέλαβε των εκτελωνισμό των βιβλίων, παρά τις προσπάθειες της μεταφορικής εταιρείας.

Για να ξεκινήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις θα πρέπει να πληρούνται τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης. Αυτό σημαίνει μεταξύ άλλων ότι η εν λόγω χώρα θα πρέπει να μπορεί να εγγυηθεί τη δημοκρατία και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην οποία συγκαταλέγεται και η προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Θεωρώ ότι η απαγόρευση εισαγωγής παιδικών βιβλίων γραμμένων στα κουρδικά αποτελεί σαφή παραβίαση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης. Τι μέτρα μπορεί να λάβει το Συμβούλιο προκειμένου να παράσχει λύση στην παρούσα κατάσταση και να αποτρέψει παρόμοια συμβάντα;

 
  
 

(FI) Η απάντηση αυτή συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει το Συμβούλιο ή τα μέλη του.

Το Συμβούλιο δεν γνωρίζει τη συγκεκριμένη περίπτωση στην οποία αναφέρεται η αξιότιμη βουλευτής, η οποία μολαταύτα έχει σχέση με το γενικό ζήτημα της προστασίας των μειονοτήτων. Κατά συνέπεια, θα ήθελα να τονίσω για μία ακόμη φορά ότι η Ένωση θεωρεί ότι πρόκειται για σοβαρό ζήτημα. Είναι ένας από εκείνους τους κρίσιμους τομείς στους οποίους απαιτείται να καταβάλουμε επίμονες προσπάθειες για να διασφαλίσουμε ότι η Τουρκία θα προωθήσει την πολιτισμική πολυμορφία και τον σεβασμό και προστασία των μειονοτήτων, σύμφωνα με τις αρχές που θεσπίζονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στη σύμβαση πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων, καθώς και σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές στα κράτη μέλη.

Αν και κάποια μέτρα έχουν εφαρμοστεί, ιδίως σε σχέση με τις εκπομπές από το ιδιωτικό τοπικό ραδιόφωνο στην κουρδική γλώσσα, χρειάζεται περισσότερη δράση, προκειμένου να εξαλειφθούν τα εναπομείναντα εμπόδια. Χρειαζόμαστε επίσης κατάλληλα μέτρα για την ενθάρρυνση της εκμάθησης άλλων γλωσσών πέραν των τουρκικών. Το διαπραγματευτικό πλαίσιο καλύπτει αυτά τα ζητήματα, και αποτελούν βραχυπρόθεσμες προτεραιότητες στην αναθεωρημένη εταιρική σχέση για την προσχώρηση. Η Ένωση θα τα εγείρει συστηματικά σε όλα τα επίπεδα στο πλαίσιο της διαδικασίας μεταρρύθμισης που είναι σε εξέλιξη στην Τουρκία. Το έπραξε επίσης στην τελευταία συνεδρίαση του συμβουλίου σύνδεσης ΕΕ-Τουρκίας στο Λουξεμβούργο στις 12 Ιουνίου 2006.

Κατά συνέπεια, διαβεβαιώνουμε την αξιότιμη βουλευτή ότι η ΕΕ συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο πεδίο, προκειμένου να μπορέσει να αξιολογήσει την πρόοδο της Τουρκίας προς την ένταξή της στην ΕΕ. Οι εξελίξεις αυτές κατευθύνουν φυσικά την πρόοδο των συνομιλιών.

 

Ερώτηση αρ. 24 της κ. Doyle (H-0755/06)
 Θέμα: Ανταγωνιστικότητα και ενεργειακές λύσεις
 

Βασικό θέμα για τη Φινλανδική Προεδρία αποτελούν η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και οι επιδόσεις της στην παγκόσμια αγορά. Η Προεδρία έχει προτείνει ενεργειακές λύσεις ως μέρος της ημερήσιας διάταξής της στον τομέα της ανάπτυξης. Ποια συγκεκριμένα μέτρα θα ληφθούν για το θέμα αυτό;

 
  
 

(FI) Η απάντηση αυτή συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει το Συμβούλιο ή τα μέλη του.

Το Συμβούλιο πιστεύει πραγματικά ότι μια καλοσχεδιασμένη ενεργειακή πολιτική μπορεί να προάγει την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλοί παράγοντες συμβάλλουν στην επίτευξη αυτού του στόχου:

Καταρχάς, η ενεργειακή απόδοση είναι ένας από τους πρωταρχικούς στόχους. Στην Ευρώπη υπάρχουν ακόμη πολύ μεγάλα περιθώρια για οικονομικά αποδοτικές επενδύσεις στο πεδίο της ενεργειακής απόδοσης. Η πρόοδος σε αυτόν τον τομέα θα βοηθήσει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, διότι αφενός θα μειώσει το ενεργειακό κόστος και αφετέρου θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής τεχνολογίας σε αυτόν τον τομέα. Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας Προεδρίας, πραγματοποιούνται συγκεκριμένα βήματα θέτοντας σε εφαρμογή μια οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό, μια οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και μια οδηγία για την απόδοση της τελικής χρήσης της ενέργειας και την εξοικονόμηση ενέργειας. Επιπλέον, το Συμβούλιο αναμένει από την Επιτροπή να υποβάλει το σχέδιο δράσης της για την ενεργειακή απόδοση, το οποίο θα προτείνει αναγκαίες δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, στο οποίο το Συμβούλιο θα απαντήσει καταλλήλως. Όσον αφορά την Ε&Α, το Συμβούλιο εφιστά την προσοχή της αξιότιμης βουλευτού στην πρόταση για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, στην οποία η ενεργειακή απόδοση συγκαταλέγεται στους κύριους στόχους στο πεδίο της ενέργειας. Είναι, ως εκ τούτου, σημαντικό η συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου να είναι αποτελεσματική και παραγωγική, ώστε το πρόγραμμα πλαίσιο να μπορέσει να εγκριθεί ως το τέλος του τρέχοντος έτους. Επίσης, μπορεί να γίνει αναφορά στο πρόγραμμα πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, το οποίο θα εγκριθεί σύντομα. Περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα «ευφυούς ενέργειας» και κατά συνέπεια μέτρα για την προαγωγή της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης και της ανταγωνιστικότητας μέσω ολοκληρωμένων σχεδίων.

Η ενεργειακή απόδοση πρέπει επίσης να θεωρείται σημαντικός παράγοντας στη διαδικασία καινοτομίας. Αυτό δηλώνεται στην περιεκτική ανακοίνωση «Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την καινοτομία: από τη θεωρία στην πράξη» που μόλις δημοσιεύτηκε, στην οποία τονίζεται ότι το να καταστήσουμε τους στόχους της αποδοτικότητας μέρος της περιβαλλοντικής καινοτομίας θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως πρότυπο για άλλες πτυχές της ενέργειας.

Δεύτερον, μπορούμε να πούμε ότι η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας στην Ευρώπη πρέπει να βελτιωθεί με στόχο την απόλυτη ελευθέρωσή της που θα δημιουργήσει τις συνθήκες για περισσότερο ανταγωνισμό. Με αυτόν τον τρόπο, το κόστος της διανομής και αγοράς ενέργειας θα μειωνόταν προς όφελος των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και πολιτών.

Το Συμβούλιο συνεργάζεται με την Επιτροπή για να επιτύχει αυτόν τον στόχο, ιδίως βάσει των δύο ανακοινώσεων της Επιτροπής για τις οδηγίες σχετικά με την αγορά φυσικού αερίου και ενέργειας και βάσει της έρευνας στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου.

Τρίτον, το Συμβούλιο υιοθετεί την ίδια προσέγγιση στις σχέσεις του με τρίτες χώρες: επιδιώκει τη βελτίωση της λειτουργίας των ενεργειακών τομέων των τρίτων χωρών και την ανάπτυξη ρύθμισης και ανταγωνισμού σε αυτά τα πεδία, γεγονός που έχει αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή οικονομία. Για παράδειγμα, η δημιουργία κοινής περιφερειακής ενεργειακής πολιτικής για τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και τα δίκτυα φυσικού αερίου στη νοτιοανατολική Ευρώπη και η σύνδεσή της με την ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά είναι ένα σημαντικό βήμα για την προώθηση και διατήρηση της οικονομικής ανάπτυξης. Η προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε συνεργασία με τρίτες χώρες είναι επίσης ένα στοιχείο στην πολιτική του Συμβουλίου σε αυτό το πεδίο. Στη συνεδρίαση της ομάδας G8 στην Αγία Πετρούπολη, η Προεδρία και η Επιτροπή στήριξαν πρωτοβουλίες για την ενεργειακή απόδοση, στόχος των οποίων είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε πολλά πεδία παγκοσμίως. Η ενέργεια και η ενεργειακή απόδοση ήταν σημαντικά θέματα στη διάσκεψη της Ευρωασιατικής συνάντησης (ASEM) τον Σεπτέμβριο, καθώς και στις διμερείς συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν με τη Ρωσία και άλλες χώρες κατά τη διάρκεια της τρέχουσας Προεδρίας. Ένα άλλο παράδειγμα αυτού είναι η πρόσφατα εγκριθείσα ανανέωση της συμφωνίας Energy Star με τις Ηνωμένες Πολιτείες για γραφειακό εξοπλισμό· το Συμβούλιο θα εξετάσει την πρόταση για μια απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την ολοκλήρωση και υπογραφή της συμφωνίας, μόλις την λάβει. Ο στόχος είναι να υιοθετήσει την πρόταση το συντομότερο δυνατό, βασιζόμενο στην καλή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με το θέμα αυτό. Το ίδιο ισχύει για τον κανονισμό της ΕΕ που ενσωματώνει τη διμερή συμφωνία στο κοινοτικό δίκαιο.

Αυτή ήταν μια σύντομη επισκόπηση των σχεδίων του Συμβουλίου για να ασκήσει επιρροή στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας μέσω της ενεργειακής πολιτικής στους αμέσως επόμενους μήνες.

 

Ερώτηση αρ. 25 του κ. Παφίλη (H-0761/06)
 Θέμα: Ποινική δίωξη ενάντια σε λιθουανούς αντιφασίστες
 

Η Γενική Εισαγγελία της Λιθουανίας άσκησε, στις 24.8.2006, ποινική δίωξη εναντίον δύο εβδομηνταεξάχρονων, πρώην στελεχών των αρχών ασφαλείας της Σοβιετικής Ένωσης, γιατί το 1952, οι δύο άντρες ανακάλυψαν καταφύγιο αντισοβιετικής ένοπλης ομάδας, όπου συνελήφθησαν 7 ένοπλοι, οι οποίοι καταδικάστηκαν σε θάνατο και εκτελέστηκαν. Όπως είναι, όμως, γνωστό, οι δυνάμεις που πολεμούσαν μετά τη λήξη του Β' Παγκόσμιου Πολέμου κατά των σοβιετικών αρχών στην περιοχή της Βαλτικής στο σοβιετικό έδαφος, δεν ήταν άλλοι από τους ντόπιους ναζί που προσπάθησαν, χωρίς επιτυχία, να εξαπολύσουν κύμα τρομοκρατίας.

Καταδικάζει το Συμβούλιο την απαράδεκτη προσπάθεια παραχάραξης της ιστορίας από τις λιθουανικές αρχές και σκοπεύει να ζητήσει την παύση των διώξεων σε βάρος των δύο εβδομηνταεξάχρονων αντιφασιστών;

 
  
 

(FI) Η απάντηση αυτή συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει το Συμβούλιο ή τα μέλη του.

Το Συμβούλιο δεν έχει ασχοληθεί με καμία παράμετρο του εν λόγω ζητήματος, ούτε εμπίπτει το εν λόγω ζήτημα στις αρμοδιότητες του Συμβουλίου.

 

Ερώτηση αρ. 26 της κ. Μανωλάκου (H-0763/06)
 Θέμα: Ωμή παρέμβαση στα εσωτερικά της Κούβας από την κυβέρνηση των ΗΠΑ
 

Με αφορμή την κατάσταση της υγείας του ηγέτη της Κούβας, Φιντέλ Κάστρο, η κυβέρνηση των ΗΠΑ εντείνει τις προσπάθειές της για ανατροπή της κουβανικής κυβέρνησης και επέμβασή της στη χώρα. Με δηλώσεις του ίδιου του Προέδρου Μπους και της Υπουργού Εξωτερικών Κοντολίζα Ράις, οι ΗΠΑ ζήτησαν την ανατροπή της νόμιμης κυβέρνησης της Κούβας, τη συγκρότηση μεταβατικής κυβέρνησης, στην οποία υποσχέθηκαν πολιτική και οικονομική στήριξη, και απείλησαν με διωγμούς όσους εμποδίσουν τη συγκρότηση μιας τέτοιας κυβέρνησης.

Καταδικάζει το Συμβούλιο την επιχείρηση εκμετάλλευσης της ασθένειας του Φιντέλ Κάστρο, τις δηλώσεις και τους σχεδιασμούς της αμερικάνικης κυβέρνησης ενάντια στην Κούβα, που αποτελούν απροκάλυπτη επέμβαση στα εσωτερικά της χώρας και ωμή παρέμβαση ενάντια στην ακεραιότητα και την ανεξαρτησία της, ή συντάσσεται με αυτούς, όπως ζήτησε ο ίδιος ο Πρόεδρος Μπούς από τις συμμαχικές κυβερνήσεις;

 
  
 

(FI) Η απάντηση αυτή συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει το Συμβούλιο ή τα μέλη του.

Το θέμα στο οποίο αναφέρεται η αξιότιμη βουλευτής αφορά τις διμερείς σχέσεις ΗΠΑ και Κούβας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωρίζει πολύ καλά την κοινή θέση της ΕΕ για την Κούβα, και δεν χρειάζεται να την επαναλάβω στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Το ζήτημα της Κούβας εντάσσεται στον πολιτικό διάλογο κατά τις συναντήσεις με τις ΗΠΑ. Η ΕΕ και οι ΗΠΑ εξέφρασαν από κοινού στις 21 Ιουνίου στη διάσκεψη κορυφής τις σοβαρές ανησυχίες τους για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα και κάλεσαν την κουβανική κυβέρνηση να λάβει επειγόντως μέτρα για τη βελτίωση της κατάστασης. Η ΕΕ είναι ικανοποιημένη με τη δέσμευση για ενθάρρυνση μιας ελεύθερης Κούβας, η οποία εκφράζεται στην πρόσφατα δημοσιευμένη δεύτερη έκθεση της επιτροπής των ΗΠΑ και σύμφωνα με την οποία θα εναπόκειται στους ίδιους τους Κουβανούς να επιλέξουν την κυβέρνηση και το κοινωνικό σύστημα που θα έχουν.

 

Ερώτηση αρ. 27 της κ. Andrikienė (H-0766/06)
 Θέμα: Διεύρυνση της ζώνης Σένγκεν
 

Τα νέα κράτη μέλη της ΕΕ ετοιμάζονται να προσχωρήσουν στη ζώνη Σένγκεν τον Οκτώβριο του 2007. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, και οι δύο πλευρές - υποψήφιες χώρες και ΕΕ - θα πρέπει να εκπληρώσουν ορισμένες απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των SIS και SIS II. Πώς διαβλέπει το Συμβούλιο την πρόοδο στους τομείς της δημιουργίας και εφαρμογής του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν και πιστεύει ότι το έργο αυτό θα έχει ολοκληρωθεί πριν από τον Οκτώβριο του 2007; Προβλέπει το Συμβούλιο κάποια καθυστέρηση ως προς τη διεύρυνση της ζώνης Σένγκεν; Τι επιπτώσεις ενδέχεται να έχει η καθυστέρηση αυτή σε πολιτικό, οικονομικό ή άλλο επίπεδο για τις υποψήφιες προς ένταξη στη ζώνη Σένγκεν χώρες και για την ΕΕ;

 
  
 

(FI) Η απάντηση αυτή συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει το Συμβούλιο ή τα μέλη του.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που συγκλήθηκε στις 15 και 16 Ιουνίου 2006 επιβεβαίωσε ότι θα επέμενε στο σχέδιο για ένα σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς το οποίο θα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία μέχρι τον Απρίλιο του 2007. Αξιολόγηση, η οποία διεξήχθη από τεχνικές ομάδες εργασίας, των δεδομένων που παρέχουν οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ωστόσο, οδηγεί την Προεδρία στο συμπέρασμα ότι η διεύρυνση της ζώνης Σένγκεν θα καθυστερήσει αναπόφευκτα.

Η Προεδρία προτείνει τη διοργάνωση συζήτησης στη συνεδρίαση του Συμβουλίου τον Δεκέμβριο σχετικά με το γενικό χρονοδιάγραμμα για την ένταξη των νέων χωρών Σένγκεν, αλλά η συζήτηση βασίζεται καταρχάς στη διασαφήνιση από την Επιτροπή πολλών από τα σημεία που περιλαμβάνονται στο σχέδιο του έργου. Δεύτερον, πρέπει να καταρτιστεί ένα χρονοδιάγραμμα αξιολόγησης για τις νέες χώρες Σένγκεν, βάσει του σχεδίου που υπεβλήθη από τις υπηρεσίες της Επιτροπής.

Επιπλέον, πρέπει να υιοθετηθούν νέα νομικά μέσα που σχετίζονται με το SIS II. Οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτά τα μέσα με τα οποία συνδέονται η έγκριση των μέσων και η ανάπτυξη του συστήματος. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής έχουν ήδη πει ότι η περιγραφή των τεχνικών προδιαγραφών θα μπορέσει να οριστικοποιηθεί μόνο, όταν επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με τα μέσα. Τα κράτη μέλη θα χρειαστεί να αξιολογήσουν τις πιθανές συνέπειες αυτής της οπισθοδρόμησης σε σχέση με τις πληροφορίες που θα έχουν στη διάθεσή τους, όταν πραγματοποιηθεί το Συμβούλιο του Δεκεμβρίου.

 

Ερώτηση αρ. 28 του κ. De Rossa (H-0768/06)
 Θέμα: Διορισμός απεσταλμένου της ΕΕ για τη Βιρμανία
 

Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί το Συμβούλιο προς την κατεύθυνση της εφαρμογής του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2005 (Ρ6_ΤΑ(2005)0444), και ιδίως της παραγράφου 7 του ψηφίσματος αυτού, που ζητούσε τον διορισμό υψηλόβαθμου απεσταλμένου της ΕΕ με αποστολή την καταβολή προσπαθειών για την απελευθέρωση της Aung San Suu Kyi, του Hkun Htun Oo και άλλων πολιτκών ηγετών, την χάραξη σφαιρικής στρατηγικής της ΕΕ για τη Βιρμανία που θα επιτρέψει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στο βιρμανικό λαό από το εσωτερικό της Βιρμανίας και κάνοντας χρήση διασυνοριακών στρατηγικών, καθώς και την επιδίωξη της μετάβασης στη δημοκρατία και στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων;

 
  
 

(FI) Η απάντηση αυτή συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει το Συμβούλιο ή τα μέλη του.

Στην απάντησή του το Συμβούλιο επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή του ερωτώντος στη γραπτή ερώτηση E-1779/06 σχετικά με το ίδιο θέμα. Η στάση του Συμβουλίου δεν έχει αλλάξει στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε.

Το Συμβούλιο συμμερίζεται την ανησυχία του ερωτώντος σχετικά με το συνεχιζόμενο αδιέξοδο και την έλλειψη μεταρρυθμίσεων στη Βιρμανία/Μιανμάρ. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο το κράτος μέλος που ασκεί την Προεδρία, η Φινλανδία, μίλησε ανοικτά για την κατάσταση στην πρόσφατη διάσκεψη κορυφής Ασίας-Ευρώπης, που πραγματοποιήθηκε στο Ελσίνκι και στην οποία συμμετείχαν 13 ασιατικές χώρες, περιλαμβανομένης της Βιρμανίας/Μιανμάρ. Επιπλέον, στη συνεδρίαση της διμερούς τρόικας στις 10 Σεπτεμβρίου η ΕΕ ενημέρωσε τον υπουργό Εξωτερικών της Βιρμανίας για τις σοβαρότερες πηγές ανησυχίας και καταδίκασε το γεγονός ότι η Aung Sun Suu Kyi παρέμενε υπό κατ’ οίκον περιορισμό και άλλοι κρατούμενοι λόγω πεποιθήσεων παρέμεναν φυλακισμένοι. Προέτρεψε επίσης την κυβέρνηση της Βιρμανίας να προσφέρει πολύ μεγαλύτερα περιθώρια για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

 

Ερώτηση αρ. 29 του κ. Coveney (H-0771/06)
 Θέμα: Κρίση στην ανατολική Βιρμανία και στα σύνορα Βιρμανίας - Ταϊλάνδης
 

Σύμφωνα με τις περισσότερες αναφορές οργανώσεων παροχής βοήθειας ή υποστήριξης, οι οποίες δραστηριοποιούνται στη Βιρμανία ή κατά μήκος των συνόρων της, η κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας αυτής έχει χειροτερεύσει σημαντικά στη διάρκεια του τελευταίου έτους. Οι επιθέσεις των δυνάμεων της κυβέρνησης του SPDC στα κρατίδια Καρέν και Καρενί είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των προσφύγων που που διέρχονται τα σύνορα προς την Ταϊλάνδη. Υπάρχει εκτεταμένη τεκμηρίωση για τη χρήση βιασμών ως πολεμικού όπλου και ως μέσου διάλυσης εθνοτικών ομάδων σε όλη την έκταση της χώρας. Σε μια άλλη έκθεση αναφέρεται η τεκμηριωμένη κατηγορία ότι, μόνο στη διάρκεια του 2006, τουλάχιστον 50 γυναίκες Κασίν μεταφέρθηκαν από τη Βιρμανία και πουλήθηκαν στην Κίνα. Οι γυναίκες αυτές πωλούνται σε σεξουαλικά σκλαβοπάζαρα, ή ως "σύζυγοι" σε οίκους ανοχής ή Κινέζους άνδρες. Η φινλανδική Προεδρία αποφάσισε να άρει την απαγόρευση χορήγησης βίζας στον Υπουργό Εξωτερικών του SPDC, ώστε να του επιτραπεί να παρακολουθήσει τη σύνοδο κορυφής του ASEM στο Ελσίνκι. Όπως αναμενόταν, στη σύνοδο αυτή οι αξιωματούχοι του SPDC δήλωσαν και πάλι στους κοινοτικούς ομολόγους τους ότι χρειάζονται "περισσότερο χρόνο" για να εφαρμόσουν δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και να σεβασθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Θα μπορούσε το Συμβούλιο να εξηγήσει σε τί εξυπηρέτησε την πρόοδο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον εκδημοκρατισμό στη Βιρμανία η άρση της απαγόρευσης εισόδου του U Nyan Win στην Ένωση; Σε ποιές ενέργειες προβαίνει το Συμβούλιο για την αντιμετώπιση της κρίσης στην ανατολική Βιρμανία και στα σύνορα Βιρμανίας - Ταϊλάνδης; Δεσμεύεται το Συμβούλιο να θέσει κατεπειγόντως το θέμα της εμπορίας γυναικών, ιδίως της εθνοτικής ομάδας των Κασίν, τόσο στην κινεζική κυβέρνηση, όσο και στην κυβέρνηση του SPDC στη Βιρμανία;

 
  
 

(FI) Η απάντηση αυτή συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει το Συμβούλιο ή τα μέλη του.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Βιρμανία/Μιανμάρ και, σε αυτό το πλαίσιο, την κατάσταση των εθνοτικών μειονοτήτων στη χώρα. Όπως σίγουρα γνωρίζει ο αξιότιμος βουλευτής, τον Μάιο το Συμβούλιο καταδίκασε σοβαρά τις επιθέσεις σε αμάχους που ακολούθησαν την κλιμάκωση των επιχειρήσεων από τον στρατό της Βιρμανίας/Μιανμάρ κατά της Εθνικής Ένωσης Καρέν. Οι ενέργειες του στρατού υποχρέωσαν μεγάλο αριθμό ατόμων να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στο βόρειο μέρος της περιφέρειας Καρέν, και επίσης αξιοσημείωτο νέο κύμα προσφύγων κατέφυγαν στην Ταϊλάνδη.

Η ΕΕ έχει καλέσει επανειλημμένα την ηγεσία της Βιρμανίας/Μιανμάρ να σταματήσει τη χρήση βίας εναντίον αμάχων και να θέσει τέλος στις μετακινήσεις προσφύγων στις περιοχές της σύγκρουσης, και προτρέπει αμφότερα τα μέρη να σεβαστούν πλήρως το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Η ΕΕ στηρίζει το περιφερειακό απαραβίαστο της Βιρμανίας/Μιανμάρ, αλλά καλεί την κυβέρνησή της να προστατέψει τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των πολιτών και των ομάδων, ανεξάρτητα από την εθνοτική καταγωγή ή τη θρησκεία τους.

Σε όλες τις συναντήσεις με τη Βιρμανία/Μιανμάρ, η ΕΕ καλεί την κυβέρνηση να παραχωρήσει στις διεθνείς οργανώσεις και στους ΜΚΟ ανεμπόδιστη πρόσβαση στη χώρα, ιδίως σε εκείνους που παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια, να επιτρέψει στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού να επισκεφτεί πολιτικούς κρατούμενους χωρίς επιτήρηση και να διευκολύνει τις ανεξάρτητες έρευνες.

Παραβλέποντας την απαγόρευση χορήγησης θεώρησης στον U Nyan Win, η ΕΕ είχε την ευκαιρία, σε συνάντηση της Τρόικα και παρουσία άλλων υπουργών Εξωτερικών χωρών της Ασίας, να ενημερώσει τον υπουργό Εξωτερικών της Βιρμανίας/Μιανμάρ άμεσα, λεπτομερώς και με σαφήνεια ότι η ΕΕ εξακολουθούσε να είναι απογοητευμένη από την κατάσταση στη Βιρμανία/Μιανμάρ και συγκλονισμένη από το γεγονός ότι η κυβέρνηση της Βιρμανίας/Μιανμάρ δεν είχε προάγει σε σημαντικό βαθμό τον εκδημοκρατισμό της χώρας και δεν είχε βελτιώσει την κατάσταση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Παρομοίως, η ΕΕ είχε την ευκαιρία να εκφράσει την ανησυχία της σχετικά με την κατάσταση των εθνοτικών μειονοτήτων της χώρας, ιδίως στην περιφέρεια Καρέν.

Το Συμβούλιο εγείρει επίσης τακτικά την κατάσταση που επικρατεί στη Βιρμανία/Μιανμάρ σε συναντήσεις πολιτικού διαλόγου με τους γείτονες της Βιρμανίας/Μιανμάρ, περιλαμβανομένης της Κίνας, και τους καλεί αδιάλειπτα να χρησιμοποιήσουν τις επαφές τους με τη Βιρμανία/Μιανμάρ για να επιφέρουν αλλαγή προς την κατεύθυνση της δημοκρατίας, της εθνικής συμφιλίωσης και της αειφόρου ανάπτυξης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το Συμβούλιο εκφράζει επίσης την άποψή του ότι θα ήταν προς όφελος των γειτονικών χωρών να στηρίξουν τη χρηστή διακυβέρνηση και τη διοικητική ικανότητα στη Βιρμανία/Μιανμάρ, γεγονός που θα διευκόλυνε την αντιμετώπιση, για παράδειγμα, της εμπορίας ανθρώπων και ναρκωτικών και της εξάπλωσης των μολυσματικών ασθενειών.

 

Ερώτηση αρ. 30 του κ. Rutowicz (H-0770/06)
 Θέμα: Εισαγωγές φράουλας από την Κίνα
 

Από το 2004 εφαρμόζεται μία διαδικασία αντιντάμπιγκ όσον αφορά τις εισαγωγές καταψυγμένης φράουλας από την Κίνα. Η προστασία των παραγωγών κατεψυγμένης φράουλας αποτελεί βασικό μέλημα της Πολωνίας, μία από τις κυριότερες χώρες παραγωγούς του εν λόγω φρούτου, όπου η τρέχουσα κατάσταση οδηγεί - λαμβανομένης υπόψη της δραστικής πτώσης των τιμών - τον αποκλεισμό πολλών παραγωγών από την αγορά.

Μπορεί να αναφέρει το Συμβούλιο πότε θα ληφθεί η απόφαση σχετικά με την εφαρμογή προσωρινών δασμών αντιντάμπιγκ στις εισαγωγές φράουλας από την Κίνα;

 
  
 

(FI) Η απάντηση αυτή συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει το Συμβούλιο ή τα μέλη του.

Το Συμβούλιο γνωρίζει καλά τις ανησυχίες που έχουν εκφράσει τοπικοί παραγωγοί στα κράτη μέλη, ιδίως στην Πολωνία, σχετικά με τις εισαγωγές κατεψυγμένης φράουλας από την Κίνα.

Ο ερωτών θα γνωρίζει αναμφίβολα τους γενικούς κανόνες αντιντάμπινγκ που απαιτούν από την Επιτροπή να ξεκινήσει έρευνες και να επιβάλει προσωρινά μέτρα. Η Επιτροπή ξεκίνησε μια έρευνα στις 19 Ιανουαρίου 2006, προκειμένου να διαπιστώσει αν οι εν λόγω εισαγωγές συνιστούν ντάμπινγκ με τη νομική έννοια και επηρεάζουν δυσμενώς την οικονομική κατάσταση της παραγωγής κατεψυγμένης φράουλας. Αν, σύμφωνα με τα πορίσματα αυτής της έρευνας, η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι πρέπει να ληφθούν προσωρινά μέτρα, αυτά πρέπει να τεθούν σε ισχύ μέχρι τις 18 Οκτωβρίου 2006 το αργότερο και θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται για έξι μήνες το ανώτατο.

Αν η Επιτροπή καταλήξει τελικά ότι πρέπει να ληφθούν οριστικά μέτρα, θα στείλει επίσημη πρόταση στο Συμβούλιο, το οποίο θα πρέπει τότε να αποφασίσει για τα εν λόγω μέτρα μέσα σε ένα μήνα. Μέχρι στιγμής, δεν έχει λάβει καμία παρόμοια πρόταση από την Επιτροπή.

 

Ερώτηση αρ. 31 του κ. Ryszard Czarnecki (H-0774/06)
 Θέμα: Συμμετοχή των κρατών μελών της ΕΕ στον Λίβανο
 

Ποια είναι η θέση του Συμβουλίου ως προς τη συμμετοχή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προγραμματισμένη αποστολή ειρηνευτικής δύναμης στον Λίβανο;

 
  
 

(FI) Η απάντηση αυτή συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει το Συμβούλιο ή τα μέλη του.

Στα συμπεράσματα που εκδόθηκαν στις 15 Σεπτεμβρίου 2006 το Συμβούλιο υπογράμμισε τη δέσμευσή του στην υποστήριξη της πλήρους εφαρμογής του ψηφίσματος 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και δήλωσε ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ θα συνέβαλλαν σημαντικά στην επεκταθείσα αποστολή της UNIFIL (Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο). Τα ευρωπαϊκά στρατεύματα θα αποτελέσουν τον πυρήνα αυτής της ενισχυμένης ειρηνευτικής επιχείρησης των Ηνωμένων Εθνών. Η αξιοσημείωτη κλίμακα της ανάμιξης των κρατών μελών υπογραμμίζει την απόφασή τους να εκπληρώσουν τους στόχους που περιγράφονται στο ψήφισμα 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

 

Ερώτηση αρ. 32 του κ. Τούσσα (H-0776/06)
 Θέμα: Δολοφονία συνδικαλιστικών στελεχών στις Φιλιππίνες
 

Στις 16 και 17 Αυγούστου 2006 δολοφονήθηκαν στις Φιλιππίνες από «αγνώστους» ο Ορλάντο Ριβέρα, ηγέτης αριστερής συνδικαλιστικής οργάνωσης ψαράδων, και η αγροτοσυνδικαλίστρια Χούλιε Βελάσκες, πρόεδρος παραρτήματος του Αγροτικού Κινήματος των Φιλιππίνων. Οι δολοφονίες αυτές έρχονται να προστεθούν σε μία σειρά παρόμοιες ενέργειες ενάντια σε αριστερούς ακτιβιστές, δημοσιογράφους, συνδικαλιστές κ.ά. και έχουν καταδικαστεί από κόμματα και προσωπικότητες, τη Διεθνή Αμνηστία, που άσκησε οξύτατη κριτική στην πρόεδρο Γκλόρια Αρόγιο για την «αποτυχία της να σταματήσει τις πολιτικές δολοφονίες στη χώρα», και άλλες ΜΚΟ.

Ποια είναι η θέση του Συμβουλίου σχετικά με τις δολοφονίες αυτές και το κλίμα τρομοκρατίας ενάντια σε συνδικαλιστικά στελέχη, που η κυβέρνηση Αρόγιο τουλάχιστον ανέχεται, μη λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση του;

 
  
 

(FI) Η απάντηση αυτή συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν δεσμεύει το Συμβούλιο ή τα μέλη του.

Το Συμβούλιο έχει όντως ενημερωθεί για αυτά τα γεγονότα καθώς και για πολλές ακόμη δολοφονίες κατά τους τελευταίους μήνες στις Φιλιππίνες, θύματα των οποίων υπήρξαν άνθρωποι του Τύπου, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολιτικοί ακτιβιστές, νομικοί και πλήθος άλλοι.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει κατά καιρούς τη βαθιά ανησυχία της για αυτά τα γεγονότα και απευθύνει έκκληση στις αρχές να λάβουν επειγόντως μέτρα για την επίλυση του προβλήματος προσάγοντας τους ενόχους στη δικαιοσύνη και λαμβάνοντας προληπτικά μέτρα.

Το ζήτημα έχει συζητηθεί με φιλιππινέζους ηγέτες σε διάφορα επίπεδα, ιδιαίτερα με την Πρόεδρο Δημοκρατίας κ. Αρόγιο και τον υπουργό Εξωτερικών κ. Ρομόλο στο περιθώριο της Ευρωασιατικής Συνάντησης (ΑSΕΜ), που πραγματοποιήθηκε στο Ελσίνκι στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πληροφορήθηκε ότι η κυβέρνηση των Φιλιππινών έχει συστήσει, ειδικά για τη διερεύνηση των δολοφονιών, ομάδα εργασίας η οποία περιλαμβάνει εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί την εφαρμογή αυτών των μέτρων και, αν χρειαστεί, θα πράξει τα ανάλογα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επίσης έτοιμη να βοηθήσει τη Δημοκρατία των Φιλιππινών στις προσπάθειές της να ενισχύσει το δικαστικό της σύστημα.

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ερώτηση αρ. 40 του κ. Aylward (H-0706/06)
 Θέμα: Λευκή βίβλος της ΕΕ για τον αθλητισμό
 

Μπορεί η Επιτροπή να αναφέρει τι προσδοκά να επιτύχει με την έκδοση της νέας Λευκής βίβλου της ΕΕ για τον αθλητισμό στη διάρκεια του φετινού χρόνου και θα μπορούσε να διευκρινίσει ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα μέσα στο οποίο οι αθλητικές οργανώσεις στην Ευρώπη μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις όσον αφορά τις διατάξεις της λευκής αυτής βίβλου;

 
  
 

(EN) Όπως ορθά επισημαίνει ο αξιότιμος βουλευτής, η Επιτροπή είναι στη φάση προετοιμασίας μιας σημαντικής πρωτοβουλίας όσον αφορά τον ρόλο του αθλητισμού στην Ευρώπη, με απώτερο στόχο την πιθανή υιοθέτηση Λευκής Βίβλου για το θέμα αυτό.

Πεδίο εφαρμογής και στόχοι της προβλεπόμενης Λευκής Βίβλου

Η προβλεπόμενη Λευκή Βίβλος για τον αθλητισμό θα μπορούσε να βασιστεί σε μια διαδικασία απογραφής που θα έχει ως στόχο την αποσαφήνιση του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει ο αθλητισμός στην Ευρώπη από κοινωνική και οικονομική άποψη και θα επισημαίνει τις δυνατότητες του αθλητισμού να συμβάλει στους γενικούς στρατηγικούς στόχους της Επιτροπής. Θα εξετάζει επίσης τα ενδιαφέροντα του αθλητισμού, καθώς και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η συγκεκριμένη οργάνωση του αθλητισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά και τη δημόσια διακυβέρνηση.

Η Λευκή Βίβλος που εκπονείται θα προσπαθήσει επίσης να προσδιορίσει μελλοντικές δράσεις όσον αφορά τον χαρακτήρα του αθλητισμού. Η Λευκή Βίβλος θα απαιτήσει, ως εκ τούτου, τη στενή συνεργασία με τις διάφορες υπηρεσίες της Επιτροπής και περαιτέρω διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους.

Ιδανικά, η πρωτοβουλία θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των φορέων του αθλητισμού που έχουν εκφράσει τις απόψεις τους στο πλαίσιο διαλόγου «Η ΕΕ και ο αθλητισμός: κοινές προσδοκίες» που κατάρτισε η Επιτροπή το 2005. Υπάρχουν επίσης συγκεκριμένα αιτήματα, μεταξύ των οποίων τα αιτήματα των κυβερνήσεων της ΕΕ, όσον αφορά την αντιμετώπιση των πρόσφατων εξελίξεων στον τομέα του αθλητισμού στην Ευρώπη.

Η συνεργασία με το Κοινοβούλιο είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της πρωτοβουλίας. Η Επιτροπή χαιρετίζει, ως εκ τούτου, την επιλογή της χρονικής στιγμής για την προγραμματισμένη έκθεση σχετικά με το «επαγγελματικό ποδόσφαιρο», στην προετοιμασία της οποίας είναι διατεθειμένη να συνεργαστεί. Τα αποτελέσματα της έκθεσης αυτής θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν με στοιχεία την προβλεπόμενη Λευκή Βίβλο.

Χρονοδιάγραμμα

Από την άποψη της χρονικής συγκυρίας, συνεπώς, η Επιτροπή θεωρεί ότι υπάρχει η απαραίτητη ορμή για την έναρξη μιας σημαντικής πρωτοβουλίας, όπως η Λευκή Βίβλος για τον αθλητισμό, το 2007.

Φυσικά, πριν από την εκπόνηση και δημοσίευση ενός τέτοιου εγγράφου, πρέπει να διεξαχθεί μια ευρεία διαδικασία διαβουλεύσεων, στην οποία θα συμμετάσχουν κυβερνητικοί και μη κυβερνητικοί φορείς. Η Επιτροπή έχει εισέλθει επί του παρόντος σε μια εντατική περίοδο εσωτερικών και εξωτερικών διαβουλεύσεων που θα συνεχιστούν μέχρι τις αρχές του 2007.

Όσον αφορά τις εξωτερικές διαβουλεύσεις, η Επιτροπή ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2006 με μια διάσκεψη διαβούλευσης στην οποία συμμετείχε το ευρύτερο ευρωπαϊκό κίνημα για τον αθλητισμό. Πριν από πέντε ημέρες, ο Επίτροπος που είναι αρμόδιος για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τον πολιτισμό και την πολυγλωσσία συναντήθηκε με τους ηγέτες των ευρωπαϊκών αθλητικών ομοσπονδιών για να συζητήσουν τη διαχείριση του αθλητισμού στην Ευρώπη. Αργότερα στη διάρκεια του φθινοπώρου, μια διαβούλευση στο Διαδίκτυο θα δώσει τη δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους να εκφράσουν τα συμφέροντα και τις ανησυχίες τους όσον αφορά ορισμένους καίριους τομείς της Λευκής Βίβλου. Η Επιτροπή εξακολουθεί να ενθαρρύνει τις αθλητικές οργανώσεις να συμμετάσχουν σε αυτήν τη διαδικασία.

Η Επιτροπή είναι ανοικτή να εξετάσει περαιτέρω τις ειδικές ανησυχίες των αθλητικών οργανώσεων. Οι γραπτές συμβολές τους είναι ευπρόσδεκτες σε κάθε στάδιο της διαδικασίας διαβούλευσης. Προκειμένου να διαρθρώσει τη διαδικασία διαβούλευσης, η Επιτροπή καλεί τις αθλητικές οργανώσεις να εκφράσουν τις απόψεις τους μέσω των ευρωπαϊκών κεντρικών οργανώσεών τους. Αυτό έχει δώσει πολύ καλά αποτελέσματα στο πρόσφατο παρελθόν, και αναμένεται ότι θα μας βοηθήσει να φέρουμε εις πέρας αυτήν την απαιτητική διαδικασία.

 

Ερώτηση αρ. 41 του κ. Mitchell (H-0747/06)
 Θέμα: Ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα επαγγελματικά προσόντα
 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα επαγγελματικά προσόντα, που αναγγέλθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2006, αποτελεί εθελοντικό εγχείρημα, θα μπορούσε η Επιτροπή να διευκρινίσει ποιο άμεσο όφελος θα αποκομίσουν από αυτό τα ιδρύματα που χορηγούν τίτλους σπουδών;

 
  
 

(EN) Ο στόχος του ευρωπαϊκού πλαισίου για τα επαγγελματικά προσόντα είναι να βελτιώσει τη διαφάνεια των προσόντων, προκειμένου να προάγει τη διά βίου μάθηση και τη γεωγραφική και επαγγελματική κινητικότητα εκπαιδευομένων και εργαζομένων.

Το σχέδιο πρότασης συστήνει στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα επαγγελματικά προσόντα ως εργαλείο αναφοράς που θα διευκολύνει τις συγκρίσεις μεταξύ των επαγγελματικών προσόντων τα οποία χορηγούν διαφορετικά συστήματα. Προτείνει επίσης τα κράτη μέλη να συσχετίζουν τα εθνικά συστήματα επαγγελματικών προσόντων τους με το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα επαγγελματικά προσόντα και, εκεί όπου δεν υπάρχουν, να αναπτύσσουν εθνικά πλαίσια επαγγελματικών προσόντων. Υποδεικνύεται επίσης στα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι τα νέα επαγγελματικά προσόντα και τα έγγραφα Europass θα περιέχουν αναφορά στο αντίστοιχο επίπεδο του ευρωπαϊκού πλαισίου για τα επαγγελματικά προσόντα. Αυτές οι συστάσεις, αν εφαρμοστούν, θα προάγουν τη διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα των επιμέρους προσόντων όπου δεν υπάρχουν υποχρεωτικά μέσα. Σύμφωνα με τα άρθρα 149 και 150 της Συνθήκης, μπορεί να μην θεσπιστεί δεσμευτική κοινοτική νομοθεσία σε θέματα όπως το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα επαγγελματικά προσόντα.

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα επαγγελματικά προσόντα θα ωφελήσει, συνεπώς, τα ιδρύματα που χορηγούν τέτοιου είδους προσόντα και τις αρχές καθιστώντας ευκολότερη την ερμηνεία των διαφόρων επαγγελματικών προσόντων που απονέμονται στο πλαίσιο των διαφόρων συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά και κάνοντας τα επαγγελματικά προσόντα τα οποία χορηγούν πιο διαφανή και σαφή στους άλλους. Στις περιπτώσεις όπου τα κράτη μέλη θεσπίζουν ή έχουν ήδη θεσπίσει εθνικά πλαίσια για τα επαγγελματικά προσόντα, αυτό θα διευκολύνει φυσικά την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πλαισίου για τα επαγγελματικά προσόντα.

 

Ερώτηση αρ. 42 του κ. Coveney (H-0772/06)
 Θέμα: Διαφορές μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα των γλωσσικών ικανοτήτων
 

Πρόσφατες έρευνες κατέδειξαν τεράστιες διαφορές στις γλωσσικές ικανότητας μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών. Σκοπεύει η Επιτροπή να εξετάσει την εφαρμογή νέων μέτρων σε μια προσπάθεια βελτίωσης της πολυγλωσσίας στα κράτη μέλη;

 
  
 

(EN) Το 2005, η Επιτροπή δημοσίευσε την ανακοίνωσή της σχετικά με τον «Ευρωπαϊκό Δείκτη Γλωσσικών Γνώσεων» (1), ο οποίος θα αναπτυχθεί από ομάδα κυβερνητικών εμπειρογνωμόνων από τα κράτη μέλη. Εφόσον δεν υπάρχει τυποποιημένη έρευνα γλωσσικών γνώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι απαραίτητο να συλλεχθούν ακριβή και ενημερωμένα στοιχεία για την αποτελεσματικότητα των συστημάτων διδασκαλίας ξένων γλωσσών. Αυτό θα επιτευχθεί με τη βοήθεια του δείκτη, ο οποίος θα φανερώσει στην Επιτροπή το γενικό επίπεδο της γνώσης ξένων γλωσσών στα κράτη μέλη.

Αυτό θα περιλαμβάνει τη διεξαγωγή ειδικά σχεδιασμένων δοκιμασιών γνώσεων σε δείγμα μαθητών σε ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλα τα κράτη μέλη. Σύμφωνα με τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Βαρκελώνης του 2002, για κάθε υποψήφιο του δείγματος, ο δείκτης πρέπει να μετρά τη γνώση τουλάχιστον δύο γλωσσών πλην της μητρικής γλώσσας.

 
 

(1) COM(2005) 356 τελικό

 

Ερώτηση αρ. 43 του κ. Ryszard Czarnecki (H-0775/06)
 Θέμα: Χρηματοδότηση για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών
 

Προτίθεται να διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση κονδύλια για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών σε νέους των νέων κρατών μελών, ως μέρος των προσπαθειών για τη διασφάλιση προσφοράς ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών;

 
  
 

(EN) Μέσω των προγραμμάτων Socrates και Leonardo, η Επιτροπή έχει επενδύσει πάνω από 30 εκατ. ευρώ ετησίως σε συγκεκριμένα σχέδια που διεγείρουν τον ενθουσιασμό των σπουδαστών ξένων γλωσσών και των δασκάλων τους. Αυτά περιλαμβάνουν ανταλλαγές μαθητών, περιόδους παρακολούθησης των βοηθών γλωσσών και προγράμματα κατάρτισης για τους δασκάλους στο πλαίσιο της δράσης Comenius, καθώς και δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων μάθησης στο πλαίσιο του προγράμματος Lingua.

Επιπλέον, έχουν πραγματοποιηθεί τεράστιες επενδύσεις στην κινητικότητα μέσω της δράσης Erasmus και του προγράμματος Leonardo, τα οποία περιέχουν αμφότερα χρηματοδότηση για γλωσσικά προπαρασκευαστικά μαθήματα, του προγράμματος «Νεότητα» και της δράσης αδελφοποίησης πόλεων. Οι εκθέσεις που λαμβάνει η Επιτροπή από συμμετέχοντες σε αυτές τις δράσεις δείχνουν ότι η κινητικότητα είναι παράγοντας κλειδί για την παρακίνηση των ατόμων να γνωρίσουν τους γείτονές τους και να μάθουν τις γλώσσες τους.

Αυτοί οι τύποι δραστηριοτήτων θα συνεχιστούν στο νέο πρόγραμμα για τη διά βίου μάθηση που θα εφαρμοστεί την περίοδο 2007-2013, συγκεκριμένα μέσω της βασικής δραστηριότητας για τις γλώσσες και των υποπρογραμμάτων Comenius, Erasmus και Leonardo. Όπως θα γνωρίζει ο αξιότιμος βουλευτής, ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 149 της Συνθήκης, η Επιτροπή πρέπει να σεβαστεί πλήρως την ευθύνη των κρατών μελών όσον αφορά το περιεχόμενο των αναλυτικών προγραμμάτων διδασκαλίας, την οργάνωση του εκπαιδευτικού τους συστήματος και την πολιτισμική και γλωσσική πολυμορφία.

 

Ερώτηση αρ. 46 του κ. Ryan (H-0708/06)
 Θέμα: Μέτρα ασφαλείας στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια
 

Δύναται η Επιτροπή να δηλώσει ποία μέτρα έχει εφαρμόσει έως σήμερα προς βελτίωση των διευθετήσεων ασφαλείας στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια; Δύναται να δηλώσει πώς σχεδιάζει, εάν βεβαίως σχεδιάζει, να βελτιώσει περαιτέρω την κατάσταση ασφαλείας στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια στο μέλλον;

 
  
 

(FR) Αμέσως μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, η Επιτροπή συνέταξε κανονισμό πλαίσιο για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας. Ο κανονισμός εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2002(1). Θεσπίζει κοινά βασικά πρότυπα για τα μέτρα που αφορούν την ασφάλεια της αεροπορίας και κατάλληλους μηχανισμούς για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης, περιλαμβανομένων ελέγχων εκ μέρους της Επιτροπής.

Από τότε που τέθηκε σε ισχύ ο εν λόγω κανονισμός, η Επιτροπή έχει εγκρίνει, μέσω της διαδικασίας της επιτροπολογίας, 10 κανονισμούς εφαρμογής οι οποίοι αναφέρουν αναλυτικά τα μέτρα και τις τεχνικές προσαρμογές των κοινών βασικών προτύπων. Με τη βοήθεια της επιτροπής για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας, η Επιτροπή αναθεωρεί τακτικά τα συναφή με την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας μέτρα και τα προσαρμόζει, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο.

Από τον Φεβρουάριο του 2004, η Επιτροπή πραγματοποιεί επίσης τακτικούς ελέγχους στα αεροδρόμια των κρατών μελών για να διαπιστώσει τη συμμόρφωσή τους με τα κοινά πρότυπα. Μέχρι σήμερα, η Επιτροπή έχει πραγματοποιήσει πάνω από 70 ελέγχους.

Τον Σεπτέμβριο του 2005, η Επιτροπή πρότεινε την αναθεώρηση του κανονισμού πλαίσιο(2) βασιζόμενη στην εμπειρία που είχε αποκτήσει από την εφαρμογή του. Σκοπός της αναθεώρησης ήταν η απλούστευση του τρέχοντος κανονισμού πλαίσιο. Θα διασφάλιζε μεγαλύτερη ευελιξία, ταχύτερη αντίδραση σε νέες απειλές, εφαρμογή των της τελευταίας λέξης της τεχνολογίας και καλύτερη προστασία ευαίσθητων πληροφοριών σχετικά με τα πρότυπα ασφαλείας.

Η αναθεωρημένη πρόταση κανονισμού πλαίσιο παρουσιάστηκε στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 23 Σεπτεμβρίου 2005 και βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο της πρώτης ανάγνωσης από το Συμβούλιο. Η Επιτροπή θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την ταχεία έγκριση του εν λόγω κανονισμού.

Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να επιδιώκει την εναρμονισμένη εφαρμογή κοινών μέτρων για την ασφάλεια της αεροπορίας, με στόχο την πρόληψη παράνομων πράξεων που παρεμποδίζουν τη λειτουργία της ευρωπαϊκής πολιτικής αεροπορίας. Επιπλέον, η Επιτροπή, από κοινού με την επιτροπή για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας, αναπτύσσει κατάλληλες μεθόδους αντιμετώπισης των νέων απειλών που κρύβονται πίσω από τα πρόσφατα συμβάντα.

 
 

(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2320/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002 για τη θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας (ΕΕ L 355 της 30/12/2002)
(2) COM(2005)0429 τελικό – C6-0290/2005 – 2005/0191(COD)

 

Ερώτηση αρ. 47 του κ. Posselt (H-0712/06)
 Θέμα: Σιδηροδρομικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας στη Νότια Γερμανία
 

Ποιες πληροφορίες διαθέτει η Επιτροπή σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και το κόστος κατασκευής δύο σημαντικών σιδηροδρομικών συνδέσεων υψηλής ταχύτητας στη Νότια Γερμανία: το γερμανικό τμήμα του σιδηροδρομικού άξονα "Κύρια σιδηροδρομική γραμμή για την Ευρώπη - Magistrale" από το Kehl έως τα αυστριακά σύνορα και τη σύνδεση από το Μόναχο έως τη βασική σήραγγα Brenner της οποίας η κατασκευή μόλις έχει αρχίσει;

 
  
 

(FR) Όσον αφορά την «ευρωπαϊκή magistrale», η έκθεση του κ. Balázs, ευρωπαίου συντονιστή για τον άξονα προτεραιότητας αριθ. 17 (Παρίσι-Στουτγάρδη-Βιέννη-Μπρατισλάβα) αναφέρει ότι ο εκσυγχρονισμός του εν λόγω σιδηροδρομικού άξονα –για τον οποίο έχει ήδη ξεκινήσει μέρος των εργασιών– πρέπει να έχει σχεδόν ολοκληρωθεί μέχρι το 2015. Οι υπουργοί Μεταφορών της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Αυστρίας και της Σλοβακίας επιβεβαίωσαν τη σχετική επιθυμία τους στις 9 Ιουνίου 2006 υπογράφοντας δήλωση πρόθεσης.

Η γραμμή μεταξύ Μονάχου και Kufstein (αυστριακά σύνορα) δεν είναι υψηλής ταχύτητας γραμμή αλλά συμβατική. Στην εν λόγω γραμμή, η οποία βρίσκεται στον άξονα του Brenner, έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια εργασίες ανανέωσης. Μεσοπρόθεσμα, η μεταφορική της ικανότητα αναμένεται να αυξηθεί, καθώς θα ανοίξει η μελλοντική βασική σήραγγα του Μπρένερ το 2016. Έχει προγραμματιστεί η εκπόνηση μελετών κατά την περίοδο 2007-2008, ώστε να εξευρεθούν οι βέλτιστες τεχνικές λύσεις. Συγκεκριμένα, οι μελέτες αυτές θα εξετάσουν την παρακαμπτήριο του Rosenheim για τις εμπορικές αμαξοστοιχίες και το διασυνοριακό τμήμα μεταξύ Γερμανίας και Αυστρίας. Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα του άξονα, εξετάζεται η πιθανότητα εξοπλισμού της γραμμής με το ευρωπαϊκό σύστημα σήμανσης ERTMS(1) (το σύστημα αυτό σχεδιάζεται για τη μελλοντική βασική σήραγγα και τις νέες γραμμές στην κοιλάδα Inn της Αυστρίας).

 
 

(1)European Rail Traffic Management System (Ευρωπαϊκό σύστημα διαχείρισης της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας)

 

Ερώτηση αρ. 48 του κ. Kusstatscher (H-0713/06)
 Θέμα: Σχέδια διευρωπαϊκών δικτύων: βιωσιμότητα της σήραγγας βάσης στο Μπρένερ (ΒΒΤ)
 

Ο σιδηρόδρομος του Μπρένερ υπολειτουργεί, οι μεταφορές αγαθών παρουσιάζουν κάμψη και η σιδηροδρομική γραμμή (Pontebbana) επίσης υπολειτουργεί. Επιπλέον, στην Ελβετία κατασκευάζονται στις Άλπεις δύο νέοι σιδηροδρομικοί άξονες, οι οποίοι θα έχουν μεγάλη ικανότητα.

Γιατί παρόλα αυτά είναι αναγκαία η κατασκευή της σήραγγας βάσης στο Μπρένερ και πώς διασφαλίζεται η βιωσιμότητά της, με δεδομένο ότι τόσο οι μεταφορές προσώπων όσο και οι μεταφορές αγαθών στην εν λόγω γραμμή δεν θα αυξηθούν παρά ελάχιστα έως το 2020(1);

Υπάρχει διεξοδική μελέτη βιωσιμότητας και έχει υπολογιστεί ή προβλέπεται να υπολογιστεί ποιες απώλειες θα υποστεί η σήραγγα βάσης, μέχρι να υλοποιηθεί η κατασκευή της νότιας σιδηροδρομικής γραμμής πρόσβασης;

Ο Wolfgang Roth (πρώην αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ) είναι της γνώμης ότι επί του παρόντος, το σχέδιο δεν πρέπει να λάβει καμία απολύτως χρηματοδότηση, δεδομένου ότι απειλείται με τεράστιες απώλειες(2). Δεν κινδυνεύει λόγω αυτής της κατάστασης η χρηματοδότηση της σήραγγας βάσης, μεταξύ άλλων εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν θα βρεθούν ιδιωτικοί επενδυτές;

 
  
 

(FR) Είναι γεγονός ότι η σιδηροδρομική μεταφορά εμπορευμάτων μέσω της διάβασης του Μπρένερ παρουσιάζει μείωση τα τελευταία χρόνια. Η μείωση αυτή οφείλεται ως επί το πλείστον στις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν όσον αφορά την «κυλιόμενη οδό», δηλαδή τη σιδηροδρομική υπηρεσία που μεταφέρει φορτηγά με αμαξοστοιχίες, η οποία περιορίστηκε από τότε που έληξε το σύστημα των «οικοσημείων» στα τέλη του 2003. Ωστόσο, τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2006 δείχνουν ότι η κυκλοφορία στην κυλιόμενη οδό στη διαδρομή του Μπρένερ έχει σημειώση σημαντική ανάκαμψη.

Επισημαίνεται πάντως ότι η σημερινή σιδηροδρομική κυκλοφορία μέσω της διάβασης του Μπρένερ είναι διπλάσια σε όγκο σε σύγκριση με το 1990. Κατά την ίδια περίοδο, διπλασιάστηκε και ο όγκος της οδικής κυκλοφορίας.

Η κυκλοφορία στον άξονα του Μπρένερ θα εξακολουθήσει να αυξάνεται με γοργούς ρυθμούς τα επόμενα χρόνια. Υπό τις παρούσες περιστάσεις, η αύξηση αυτή θα απορροφηθεί κυρίως από τη σιδηροδρομική κυκλοφορία, γεγονός που εγείρει το σοβαρό ζήτημα της ρύπανσης στις αλπικές κοιλάδες και της συμφόρησης.

Οι τρέχουσες συνθήκες λειτουργίας της σιδηροδρομικής γραμμής στη διάβαση δεν είναι κατάλληλες για να προσελκύσουν μεγάλο όγκο κυκλοφορίας. Απαιτούνται δύο έως τρεις σιδηροδρομικές μηχανές για την άνοδο και μόνο δύο για την κάθοδο. Επίσης, περιορισμοί υπάρχουν και ως προς το μέγιστο μήκος και βάρος των τρένων.

Το έργο της βασικής σήραγγας του Μπρένερ, που περιλαμβάνει τη βασική σήραγγα του Μπρένερ και τις οδούς πρόσβασης σε αυτή στην Αυστρία και την Ιταλία, αποσκοπεί στη διαμόρφωση μιας σχεδόν επίπεδης διαδρομής. Η σιδηροδρομική μηχανή θα ταξιδεύει χωρίς στάση από το Μόναχο στη Βερόνα με μακρύτερα και βαρύτερα τρένα. Καθώς δεν θα χρησιμοποιούνται πρόσθετες σιδηροδρομικές μηχανές έλξης για την άνοδο και θα εξαλειφθούν οι χρονοβόρες διαδικασίες στα σύνορα, τα λειτουργικά έξοδα θα μειωθούν σημαντικά.

Η βασική σήραγγα του Μπρένερ συγκαταλέγεται μεταξύ των έργων προτεραιότητας του διευρωπαϊκού δικτύου που είχε εγκρίνει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το έργο αυτό, εκπονήθηκε το 2004 κοινωνικοοικονομική μελέτη βιωσιμότητας. Η εν λόγω μελέτη, η οποία λαμβάνει υπόψη τις οδούς πρόσβασης, αναφέρει ότι το έργο θα είναι ωφέλιμο για ολόκληρη την περιοχή.

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει μέσω σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, η μορφή της οποίας είναι επί του παρόντος υπό συζήτηση. Ο ευρωπαίος συντονιστής, κ. Karel Van Miert, και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, συμμετέχουν ενεργά στις εν λόγω συζητήσεις. Ο στόχος όλων των εταίρων είναι η παρουσίαση οριστικού σχεδίου – περιλαμβανομένων των νομικών και οικονομικών πτυχών – στις αρχές του 2007 από τον επιχειρηματικό φορέα BBT SE στον οποίο συμμετέχουν δύο κράτη, βάσει σύστασης συμβουλευτικής κοινοπραξίας με επικεφαλής την KPMG, και κατόπιν διεθνούς πρόσκλησης υποβολής προσφορών που δημοσιεύθηκε στις αρχές του 2006.

Τέλος, επισημαίνεται ότι το έργο αυτό εμπίπτει στο πλαίσιο της συνολικής πολιτικής για τη διέλευση των Άλπεων. Οι υπό κατασκευή ελβετικές σήραγγες, το έργο της σήραγγας του Montcenis και το έργο της σήραγγας του Μπρένερ είναι συμπληρωματικά, καθώς ανταποκρίνονται σε διαφορετικές ροές κυκλοφορίας: οι ελβετικές σήραγγες δεν θα εμποδίσουν την ανάπτυξη των οδικών μεταφορών μέσω της διάβασης του Μπρένερ.

 
 

(1)Ενδιάμεση αναθεώρηση της Λευκής Βίβλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις μεταφορές - 2001
(2) (Πηγή: Der Standard, 1./2. Ιουλίου 2006)

 

Ερώτηση αρ. 49 του κ. Παπαδημούλη (H-0726/06)
 Θέμα: Εναρμονισμένη πρακτική πλοιοκτητών σε γραμμές ελληνικών νησιών
 

Σε προηγούμενη ερώτησή μου (E-2290/06) σχετικά με «την εναρμονισμένη πρακτική πλοιοκτητών σε γραμμές ελληνικών νησιών», η Επιτροπή απάντησε ότι: «θα απευθύνει στην Ελλάδα λεπτομερές ερωτηματολόγιο προκειμένου να εξακριβώσει κατά πόσον πληρούνται οι όροι που επιβάλλει ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3577/92(1) για τη σύναψη συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας ή για την επιβολή υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Εξάλλου, θα ελέγξει κατά πόσον χορηγήθηκαν δημόσιες επιδοτήσεις ή, ενδεχομένως, κατά πόσον αυτές είναι συμβατές με τις διατάξεις της Συνθήκης που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις."

Δεδομένου ότι από την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3577/92 αυξάνεται κάθε χρόνο το ποσό των επιδοτήσεων στους ακτοπλόους από τον κρατικό προϋπολογισμό καθώς επίσης ότι φέτος σε αρκετά νησιά μειώθηκε η προσέλευση τουριστών εξαιτίας της μείωσης των δρομολογίων και της αύξησης των ναύλων, ερωτάται η Επιτροπή, απεστάλη στις ελληνικές αρχές το εν λόγω ερωτηματολόγιο; Προτίθεται να ερευνήσει τη μετοχική σύνθεση των ακτοπλοϊκών εταιρειών, που μετά από αμοιβαίες εξαγορές μεριδίων μπορεί να οικοδομείται δεσπόζουσα θέση; Ποια η, μέχρι τώρα, αντίδραση των ελληνικών αρχών;

 
  
 

(FR) Το ερωτηματολόγιο της Επιτροπής οφείλει να εκθέτει επακριβώς και λεπτομερώς στο σύνολό τους τα γεγονότα και τα νομικά ζητήματα που εγείρονται. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή οφείλει να συμπληρώσει τα στοιχεία που παρέχει ο αξιότιμος βουλευτής στην γραπτή του ερώτηση Ε-2290/06, στην οποία η Επιτροπή απάντησε στις 28 Ιουλίου 2006. Μόλις η Επιτροπή συγκεντρώσει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, δεν θα παραλείψει να αποστείλει το ερωτηματολόγιο στις ελληνικές αρχές. Η Επιτροπή θα εξετάσει επίσης, από την άποψη του ανταγωνισμού, τις αμοιβαίες εξαγορές μετοχών στον τομέα των θαλάσσιων ενδομεταφορών.

 
 

(1) EE L 364 της 12.12.1992, σελ. 7.

 

Ερώτηση αρ. 50 του κ. Frank Vanhecke (H-0734/06)
 Θέμα: Η μεταφορά της ευρωπαϊκής οδηγίας 2003/20/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο του Βελγίου
 

Όπως ορίζει η ευρωπαϊκή οδηγία 2003/20/ΕΚ(1), τα παιδιά το ύψος των οποίων δεν υπερβαίνει τα 135 εκατοστά του μέτρου μπορούν να ταξιδεύουν μόνο σε αυτοκίνητα εξοπλισμένα με ειδικό κάθισμα. Για τις οικογένειες με πολλά μικρά παιδιά, η εν λόγω υποχρέωση (ασφάλειας) αντιπροσωπεύει μια σημαντική επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. Ως φαίνεται, η 6η ευρωπαϊκή οδηγία περί ΦΠΑ αφήνει την ευχέρεια στα κράτη μέλη να μειώσουν το ΦΠΑ επί των παιδικών καθισμάτων από 21% σε 6%.

Μπορεί να αναφέρει η Επιτροπή ποια κράτη μέλη είχαν ήδη μεταφέρει την οδηγία 2003/20/ΕΚ στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 9 Μαΐου 2006, καθώς και ποια κράτη μέλη προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τη δυνατότητα μείωσης του συντελεστή ΦΠΑ για τα παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου;

 
  
 

(FR) Στις 9 Μαΐου 2006, ημερομηνία μέχρι την οποία τα κράτη μέλη όφειλαν να έχουν θέσει σε ισχύ τις νομοθετικές, ρυθμιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνταν για τη συμμόρφωση με την οδηγία 2003/20/ΕΚ, τα ακόλουθα κράτη μέλη γνωστοποίησαν τα μέτρα ενσωμάτωσης που είχαν λάβει σε εθνικό επίπεδο:

η Τσεχική Δημοκρατία, η Ιταλία, η Λεττονία, οι Κάτω Χώρες, η Αυστρία, η Πολωνία, η Πορτογαλία και η Σλοβενία.

Στη συνέχεια, τα ακόλουθα κράτη μέλη γνωστοποίησαν τα μέτρα ενσωμάτωσης που είχαν λάβει σε εθνικό επίπεδο:

το Βέλγιο(2), η Δανία, η Γερμανία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιρλανδία, η Φινλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Επιτροπή εξετάζει τα μέτρα αυτά με σκοπό να ελέγξει τη συμμόρφωσή τους με τις διατάξεις της οδηγίας.

Όσον αφορά το θέμα της μείωσης του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), οι διατάξεις της έκτης κοινοτικής οδηγίας για τον ΦΠΑ επιτρέπουν στα κράτη μέλη να επιβάλουν μειωμένο ελάχιστο ποσοστό ΦΠΑ της τάξεως του 5% στα παιδικά καθίσματα που τοποθετούνται στα οχήματα. Η δυνατότητα αυτή είναι στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτει η Επιτροπή, τα κράτη μέλη που αξιοποιούν αυτήν τη δυνατότητα και επιβάλλουν επί του παρόντος μειωμένο φορολογικό συντελεστή είναι τα εξής:

Η Τσεχική Δημοκρατία, η Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Επιτροπή δεν διαθέτει πληροφορίες για τις προθέσεις των άλλων κρατών μελών όσον αφορά την πιθανότητα επιβολής χαμηλότερου ποσοστού ΦΠΑ στα παιδικά καθίσματα.

 
 

(1)ΕΕ L 115 της 9.5.2006, σελ. 63.
(2)   Βασιλικό Διάταγμα της 22.08.2006, βελγικό εποπτεύον πρόγραμμα της 25.08.2006, σελ. 42353.

 

Ερώτηση αρ. 51 της κ. Goudin (H-0737/06)
 Θέμα: Οδηγία της ΕΕ θέτει υπό αμφισβήτηση την κυκλοφορία των παλαιών ατμοκίνητων σκαφών
 

Στη Σουηδία, η κυκλοφορία παλαιών ατμοκίνητων σκαφών, μεταξύ άλλων στο αρχιπέλαγος της Στοκχόλμης, αποτελεί μια αξιόλογη συνιστώσα της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι σουηδικές ναυτιλιακές αρχές έδωσαν να εννοηθεί ότι η κυκλοφορία αυτή θα μπορούσε ακόμη και να σταματήσει και τούτο γιατί η οδηγία της ΕΕ για την ασφάλεια στη θάλασσα προβλέπει αυστηρές απαιτήσεις προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια γενική αναδιάρθρωση των ατμοκίνητων σκαφών, η οποία όμως είναι ιδιαίτερα περίπλοκη, δαπανηρή ή και πρακτικώς αδύνατη. Ως εκ τούτου, η οδηγία για την ασφάλεια στη θάλασσα θέτει σε κίνδυνο τη μελλοντική κυκλοφορία ατμοκίνητων σκαφών που πλέουν στα ύδατα της Σουηδίας από τον 19ο αιώνα. Θα μπορούσε η Επιτροπή να επιβεβαιώσει ότι η οδηγία για την ασφάλεια στη θάλασσα απειλεί την κυκλοφορία των σουηδικών ατμοκίνητων σκαφών ή μήπως οι σουηδικές αρχές ερμήνευσαν την προαναφερθείσα οδηγία με υπερβάλλοντα ζήλο; Δεν θεωρεί η Επιτροπή ότι η Σουηδία και τα άλλα κράτη μέλη είναι σε θέση να εκπονήσουν από μόνα τους κανόνες ασφαλείας προκειμένου να ρυθμίζεται σε εθνικό επίπεδο η κυκλοφορία ατμοκίνητων σκαφών;

 
  
 

(FR) Η οδηγία 98/18/ΕΚ(1) για τους κανόνες και τα πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία δεν ισχύει για τα ιστορικά επιβατηγά πλοία που έχουν σχεδιαστεί πριν από το 1965 και έχουν κατασκευαστεί κατά κύριο λόγο από τα αρχικά υλικά. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόσουν τις διατάξεις της εν λόγω οδηγίας και σε αυτήν την κατηγορία πλοίων, εάν το επιθυμούν.

Στην προκειμένη περίπτωση, φαίνεται ότι οι αρμόδιες για τις θαλάσσιες μεταφορές αρχές της Σουηδίας αποφάσισαν να περιορίσουν τη χρήση αυτών των παλαιών ατμόπλοιων σε τοπικές παράκτιες συνδέσεις για λόγους ασφαλείας.

 
 

(1) Οδηγία 98/18/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1998, ΕΕ L 144 της 15.5.98

 

Ερώτηση αρ. 52 της κ. Harkin (H-0750/06)
 Θέμα: Σημαντική ενίσχυση για περιφερειακά αεροδρόμια
 

Η κυβέρνηση της Ιρλανδίας έχει θεσπίσει ένα σχέδιο το οποίο αποκαλεί "The National Development Capital Grant Scheme for Regional Airports" (Εθνικό Σχέδιο Χορήγησης Κεφαλαίων για την Ανάπτυξη των Περιφερειακών Αεροδρομίων), και έχει ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την έγκριση του εν λόγω σχεδίου.

Μπορεί η Επιτροπή να αναφέρει πότε έχει λάβει το σχετικό αίτημα και σε ποια βάση έχει υποβληθεί η εν λόγω αίτηση;

Μπορεί η Επιτροπή να περιγράψει θέματα ή δυσκολίες όσον αφορά την εν λόγω αίτηση από την οπτική γωνία αεροδρομίων κατηγορίας Δ στις περιφέρειες στόχου 1;

 
  
 

(FR) Στις 7 Ιουνίου 2006, οι αρχές της Ιρλανδίας κοινοποίησαν το εθνικό πρόγραμμα αύξησης των ενισχύσεων σε κεφάλαιο για έξι περιφερειακά αεροδρόμια στις τοποθεσίες Donegal, Sligo, Knock, Galway, Kerry και Waterford, σε συμφωνία με το άρθρο 88 της Συνθήκης ΕΚ. Το θέμα εξετάζεται επί του παρόντος από την Επιτροπή.

Κατά τη συνεδρίασή του στις 26 Σεπτεμβρίου 2006, η Επιτροπή αποφάσισε να επιτρέψει το πρόγραμμα ενισχύσεων με την αιτιολογία ότι η επενδυτική στήριξη που παρέχει η κυβέρνηση της Ιρλανδίας στα έξι περιφερειακά αεροδρόμια είναι μορφή κρατικής ενίσχυσης συμβατή με τους κανόνες του ανταγωνισμού.

Η εν λόγω απόφαση ελήφθη με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές που είχε εγκρίνει η Επιτροπή τον περασμένο Σεπτέμβριο, οι οποίες προωθούν την ανάπτυξη περιφερειακών αεροδρομίων, κυρίως των μικρότερων (όπως είναι τα έξι υπό συζήτηση αεροδρόμια), ιδίως εάν είναι απομονωμένα ή βρίσκονται σε μη επαρκώς αναπτυγμένες περιοχές (στόχος 1).

 

Ερώτηση αρ. 53 του κ. Belet (H-0759/06)
 Θέμα: Υλοποίηση του σχεδίου IJzeren Rijn
 

Η εκ νέου χρησιμοποίηση του IJzeren Rijn αποτελεί ένα κατά προτεραιότητα σχέδιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ΤΕΝ (Διευρωπαϊκά Δίκτυα). Παρά το γεγονός ότι τελικά στις 6 Ιουλίου 2006 συστήθηκε επιτροπή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με την εκτίμηση και το μέγεθος του σχετικού κόστους, η υλοποίηση του έργου κινδυνεύει να ανασταλεί επειδή, κατά κύριο λόγο, δεν είναι πρόθυμη η αρμόδια ολλανδική κυβέρνηση.

Συμφωνεί η Επιτροπή ότι αυτό το σχέδιο, υπό τον όρο ότι θα υλοποιηθεί με τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα για τον περιορισμό της επιβάρυνσης των εμπλεκόμενων γειτόνων από το θόρυβο, θα πρέπει να υλοποιηθεί το συντομότερο δυνατό προς όφελος του γενικού συμφέροντος;

Είναι διατεθειμένη η Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλία για να συμβάλει στην υλοποίηση αυτού του σχεδίου, που έχει μεγάλη σημασία από οικονομική και οικολογική άποψη;

Ποια είναι η συγκεκριμένη άποψη της Επιτροπής για τη σχέση μεταξύ της υλοποίησης του εν λόγω σχεδίου και της προστασίας των περιοχών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας περί των πτηνών και των οικοτόπων;

 
  
 

(FR) Στο πλαίσιο των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών του 2004 για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το έργο Σιδηρούς Ρήνος είναι ένα από τα τριάντα έργα προτεραιότητας. Είναι το έργο προτεραιότητας 24: σιδηροδρομικός άξονας Λυών/Γένοβα-Βασιλεία-Ντούισμπουργκ-Ρόττερνταμ/Αμβέρσα. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές, που αντιπροσωπεύουν το γενικό πλαίσιο αναφοράς για την εφαρμογή του δικτύου, επιβάλλουν τη συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και, συγκεκριμένα, με τις οδηγίες που αφορούν το περιβάλλον.

Η Επιτροπή θα κάνει φυσικά ό,τι μπορεί για να διασφαλίσει ότι το έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές. Θα παρακολουθεί πολύ στενά το έργο της επιτροπής ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων η οποία θα εκδώσει γνωμοδότηση για την κατανομή των δαπανών του έργου. Επισημαίνεται πάντως ότι η υλοποίηση του έργου εξαρτάται από τις αποφάσεις που θα λάβουν τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

Όσον αφορά τη σημασία αυτών των έργων από περιβαλλοντικής άποψης, οι μελέτες εκτίμησης επιπτώσεων είναι υποχρεωτικές στο πλαίσιο των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών για την ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών (άρθρο 8 σημείο 1), και η συμμόρφωση με την κοινοτική νομοθεσία, περιλαμβανομένων των οδηγιών για τα «πτηνά»(1) και τους «οικοτόπους»(2), συνιστά προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου. Η Επιτροπή δεν θα χρηματοδοτήσει το έργο, εάν δεν τηρείται η ευρωπαϊκή νομοθεσία.

 
 

(1) Οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 2ας Απριλίου 1979, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 103 της 25.4.1979) όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 91/244/ΕΟΚ της Επιτροπής της 6ης Μαρτίου 1991 (ΕΕ L 115 της 8.5.1991)
(2) Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 22.7.1992)

 

Ερώτηση αρ. 54 του κ. Rutowicz (H-0765/06)
 Θέμα: Ανάπτυξη των μεταφορών στις οδούς εσωτερικής ναυσιπλοΐας
 

Εάν οι επιχειρήσεις μεταφορών στις οδούς εσωτερικής ναυσιπλοΐας διαδραματίζουν ελάσσονα ρόλο στην εθνική και διεθνή μεταφορά εμπορευμάτων στην Πολωνία, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η κατάσταση των οδών ναυσιπλοΐας και το δυναμικό των εσωτερικών ποταμίων λιμένων δεν επιτρέπουν αισθητή αύξηση του μεταφορικού έργου. Επιπλέον, η ανάπτυξη των μεταφορών δια των οδών εσωτερικής ναυσιπλοΐας στην Πολωνία παραμένει στάσιμη, ιδίως, λόγω των σημαντικών διακυμάνσεων του επιπέδου των υδάτων των ποταμών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, της έλλειψης διευθέτησης των κυρίων ποταμών και των παραποτάμων τους της σχετικά μεγάλης διάρκειας των περιόδων που οι ποταμοί είναι παγωμένοι και της παλαιότητας των λιμενικών εγκαταστάσεων. Το υφιστάμενο δίκτυο των οδών εσωτερικής ναυσιπλοΐας και η έλλειψη νέων επενδύσεων σε σημαντικές υποδομές εμποδίζουν την ανάπτυξη των μεταφορών εμπορευμάτων με σκάφη και με ωθούμενες νηοπομπές δια μέσου ολόκληρης της Ευρώπης ενώ η μεταφορά δια των οδών εσωτερικής ναυσιπλοΐας αποτελεί μια ιδιαίτερα προσαρμοσμένη στο περιβάλλον λύση και διασφαλίζει χαμηλό κόστος μεταφοράς για πολλές κατηγορίες φορτίων.

Στο πλαίσιο αυτό ποια μέτρα ενίσχυσης προτίθεται να λάβει η Επιτροπή προκειμένου να επεκτείνει και να αναπτύξει το δίκτυο οδών ναυσιπλοΐας στην Πολωνία κατά τρόπο που θα συνδεθεί πλήρως με το ευρωπαϊκό δίκτυο ποταμίων μεταφορών;

 
  
 

(FR) Η Επιτροπή τάσσεται υπέρ της ανάπτυξης της εσωτερικής ναυσιπλοΐας στην Ευρώπη για λόγους που συνδέονται με το περιβάλλον, το χαμηλότερο κόστος και την ασφάλεια των μεταφορών.

Όσον αφορά την Πολωνία, ένα μέρος του δικτύου της περιλαμβάνεται στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Πρόκειται για τον ποταμό Oder και ένα μικρό τμήμα του ποταμού Vistula.

Μέχρι στιγμής, η Επιτροπή δεν έχει λάβει κανένα αίτημα περί οικονομικής συνδρομής για έργο κατασκευής υποδομών εσωτερικής ναυσιπλοΐας στην Πολωνία.

Ωστόσο, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών προοπτικών για την περίοδο 2007-2013, η Πολωνία έχει εκδηλώσει την πρόθεσή της να ξεκινήσει ορισμένα έργα υποδομών στο βόρειο τμήμα του ποταμού Oder.

Η πρωτοβουλία για την υλοποίηση έργων υποδομών που θα εξυπηρετούν το δίκτυο της εσωτερικής ναυσιπλοΐας της ανήκει αποκλειστικά στην Πολωνία. Τα έργα αυτά μπορούν ενδεχομένως να λάβουν οικονομική συνδρομή από τα διαρθρωτικά ταμεία, τον προϋπολογισμό ΔΕΔ-Μ ή δάνεια από την ΕΤΕπ.

Η Επιτροπή θα εξετάσει τυχόν αίτημα της Πολωνίας περί οικονομικής συνδρομής για την υλοποίηση έργων στον εν λόγω τομέα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης NAIADES που ενέκρινε η Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2006 για την προώθηση της εσωτερικής ναυσιπλοΐας, η Επιτροπή ανακοίνωσε ένα ευρωπαϊκό αναπτυξιακό σχέδιο για τη βελτίωση και τη διατήρηση των υποδομών εσωτερικής ναυσιπλοΐας και των εγκαταστάσεων μεταφόρτωσης. Το εν λόγω έργο θα επικεντρωθεί στην εξάλειψη των φαινομένων συμφόρησης, σε αρμονία με το φυσικό υδάτινο περιβάλλον, και θα παράσχει κατευθυντήριες γραμμές στον τομέα της χρηματοδότησης και των προτεραιοτήτων.

Το πρόγραμμα δράσης NAIADES έχει γίνει ευνοϊκά δεκτό από το Συμβούλιο των Υπουργών Μεταφορών και επί του παρόντος εξετάζεται από το Κοινοβούλιο.

 

Ερώτηση αρ. 55 του κ. Τούσσα (H-0777/06)
 Θέμα: Σε κίνδυνο οι ζωές επιβατών και εργαζομένων στα πλοία
 

Με το Π.Δ. 124, ΦΕΚ 136/6.7.2006, για την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές, η ελληνική κυβέρνηση προχώρησε αυθαίρετα στην κατάργηση του ορίου της 30ετίας, για την απόσυρση των ελληνικών πλοίων (νόμος 2932/2001), με τον ισχυρισμό ότι εναρμονίζει την ελληνική με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, μετά από πρόταση της Επιτροπής. Σε ερώτησή μας στις 23.1.2006 (H-0031/06(1)) επισημαίναμε ότι, με αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής προς την ελληνική κυβέρνηση, μεθοδεύεται η κατάργηση της 30ετίας για την απόσυρση των υπερήλικων υποσυντήρητων επιβατικών πλοίων. Το επιχείρημα ότι η Επιτροπή ζητούσε εναρμόνιση της νομοθεσίας για τις τιμές των εισιτηρίων και τις οργανικές συνθέσεις των πλοίων δεν ευσταθεί, γιατί οι πραγματικές αυξήσεις τα 3 τελευταία χρόνια ξεπέρασαν το 250%. Με κριτήριο τα κέρδη των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, εφοπλιστές και υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζουν τις οργανικές συνθέσεις, το δίκτυο και τη συχνότητα δρομολογίων των πλοίων, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για νέο ναυάγιο αντίστοιχο με αυτό του "Εξπρές ΣΑΜΙΝΑ" και θέτοντας σε μεγαλύτερο κίνδυνο τις ζωές επιβατών και εργαζομένων στα πλοία.

Καθώς ο υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας ισχυρίζεται ότι στα πλαίσια της υλοποίησης της πολιτικής της ΕΕ ήταν επιβεβλημένο αυτό το μέτρο, ποια είναι η θέση της Επιτροπής σχετικά με την αύξηση των ορίων ηλικίας πάνω από τα 30 έτη;

 
  
 

(FR) Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι, όπως δήλωσε και στην απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση στην οποία αναφέρεται ο αξιότιμος βουλευτής, δεν απηύθυνε στην Ελλάδα αιτιολογημένη γνωμοδότηση με αιχμές όσον αφορά το όριο ηλικίας που καθορίζεται από την ελληνική νομοθεσία για την απόσυρση των παλαιών πλοίων.

Η οδηγία 98/18/ΕΚ της 17ης Μαρτίου 1998(2) που καθορίζει κανόνες και προδιαγραφές για τα επιβατικά πλοία, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2006/24/ΕΚ της 14ης Απριλίου 2003(3) δεν επιβάλλει όριο ηλικίας με αυτόματο τρόπο για τα επιβατικά πλοία. Προβλέπει μόνο την απόσυρση από την ενεργό υπηρεσία για τα επιβατικά πορθμεία οριζόντιας φόρτωσης των δύο ανώτερων κατηγοριών (Α και Β) η καρίνα των οποίων τοποθετήθηκε προ της 1ης Οκτωβρίου 2004 και τα οποία από 1ης Οκτωβρίου 2010 θα έφθαναν στην ηλικία των 30 ετών, χωρίς να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ευστάθειας που ορίζονται από την οδηγία 2003/25/ΕΚ της 14ης Απριλίου 2003(4) για τη βελτίωση των όρων ασφάλειας των επιβατών και των πληρωμάτων βελτιώνοντας την ικανότητα επιβίωσης των επιβατικών πορθμείων οριζόντιας φόρτωσης σε περίπτωση αβαρίας.

Κάθε κράτος μέλος έχει εν τούτοις τη δυνατότητα να λαμβάνει συμπληρωματικά μέτρα εάν εκτιμά ότι οι όροι ασφάλειας που εφαρμόζονται βάσει της οδηγίας 98/18/ΕΚ πρέπει να ενισχυθούν σε ορισμένες καταστάσεις που απορρέουν από ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες. Πάντως, κάθε κράτος μέλος μπορεί να εκτιμήσει εάν επιθυμεί ή όχι να κάνει χρήση της δυνατότητας αυτής.

 
 

(1)Γραπτή απάντηση της 15.2.2006.
(2) ΕΕ L 144, 15.5.1998, σ. 1.
(3) ΕΕ L 123 της 17.5.2003, σελ. 18.
(4) ΕΕ L 123 της 17.5.2003, σελ. 22.

 

Ερώτηση αρ. 56 της κ. Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (H-0696/06)
 Θέμα: Μέριμνα για τη διατήρηση της κλασικής αράδοσης
 

Στα πλαίσια του 7ου προγράμματος - πλαισίου δραστηριοτήτων έρευνας (2007-2013) (κεφάλαιο 8 για τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες), προβάλλεται η στέρεη και υψηλής ποιότητας ερευνητική βάση στον τομέα των ανθρωπιστικών επιστημών την οποία διαθέτει η Ευρώπη και το εξαιρετικά γόνιμο έδαφος για την ανάληψη έρευνας ευρωπαϊκής κλίμακας, η οποία αναμένεται να προσδώσει υψηλή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

Ποιες συγκεκριμένες δράσεις και ποια χρηματοδότηση προγραμματίζει η Επιτροπή στον τομέα της ανάπτυξης, διάδοσης και διατήρησης της κλασικής παράδοσης (αρχαίες, μεσαιωνικές και νεότερες γλωσσικές και ιστορικές έρευνες) για τη διαμόρφωση κοινής αντίληψης μέσω της ανάδειξης των διαφορών και ομοιοτήτων μεταξύ πολιτισμών, ιστορικού παρελθόντος, γλωσσών και αξιών στο εσωτερικό της Ευρώπης;

 
  
 

(EN) Η Ευρώπη μπορεί να στηριχτεί και να αναπτύξει περαιτέρω μια στέρεη ερευνητική βάση στους διάφορους κλάδους των ανθρωπιστικών επιστημών. Τα τελευταία χρόνια, ερευνητικά σχέδια από αυτές τις κοινότητες έχουν ωφεληθεί σταθερά αυξανόμενης στήριξης μέσω των προγραμμάτων πλαίσιο.

Ήδη κατά τη διάρκεια του πέμπτου προγράμματος πλαίσιο (ΠΠ5), η ΕΕ στήριξε σχέδια στα οποία συμμετείχαν ερευνητές από τον τομέα των ανθρωπιστικών επιστημών, τα οποία κατά κύριο λόγο πραγματεύονταν ζητήματα όπως η ευρωπαϊκή ταυτότητα και η διαμόρφωση ταυτότητας (περιλαμβανομένης μιας ιστορικής προοπτικής) και οι αξίες που συνδέονται με τη δημοκρατία και την ιθαγένεια.

Στο πλαίσιο του ΠΠ6, οι ανθρωπιστικές επιστήμες εξετάστηκαν σαφώς σε αρκετές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, και περισσότερα από 10 σχέδια είναι σε εξέλιξη επί του παρόντος σε σειρά τομέων, ιδιαίτερα στο πεδίο της γλωσσολογίας και της ιστορίας:

Κωδικός πρόσκλησης

Θέμα

Χρηματοδοτούμενα σχέδια

ΠΠ6-2002-Πολίτες-3

«Πολιτισμικός διάλογος και ευρωπαϊκή κοινωνία»

2 δίκτυα αριστείας

ΠΠ6-2004- Πολίτες-4

«Γλωσσική πολυμορφία στη βασιζόμενη στη γνώση οικονομία»

1 δίκτυο αριστείας και 1 ολοκληρωμένο σχέδιο

ΠΠ6-2004- Πολίτες-5

«Αξίες και θρησκείες στην Ευρώπη»

5 trueειδικά στοχοθετημένα ερευνητικά έργα (STREP) και 2 δράσεις συντονισμού

Πληροφορίες για αυτά τα σχέδια είναι διαθέσιμες στην ιστοστελίδα http://cordis.europa.eu/citizens/home.html

Όσον αφορά το ΠΠ7, υπάρχει η πρόθεση να ενισχυθεί περαιτέρω η ανάμιξη των ανθρωπιστικών επιστημών στο γενικό πλαίσιο του θέματος 8 «Κοινωνικοοικονομικές επιστήμες και ανθρωπιστικές επιστήμες». Για παράδειγμα, το προτεινόμενο κείμενο για το συγκεκριμένο πρόγραμμα δίνει τις εξής λέξεις-κλειδιά για τις ανθρωπιστικές επιστήμες: πολιτιστικές αλληλεπιδράσεις, παραδόσεις, πολιτιστική κληρονομιά, προσεγγίσεις σε πολλαπλούς συνυπάρχοντες πολιτισμούς, ο ρόλος των γλωσσών, τέχνες και θρησκείες, νοοτροπίες και αξίες.

Προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η συμμετοχή των ανθρωπιστικών επιστημών και να ενθαρρυνθεί η διεπιστημονική και πολυτομεακή έρευνα μεταξύ των κοινωνικών και των ανθρωπιστικών επιστημών, συστήθηκε ομάδα εμπειρογνωμόνων τον Μάιο του 2006.

Παράλληλα, η Επιτροπή ξεκίνησε διαβούλευση στο Διαδίκτυο με την οποία καλεί την ερευνητική κοινότητα να σχολιάσει ένα πρώτο σχέδιο της ερευνητικής ατζέντας για το θέμα 8.

Σε αυτό το πλαίσιο εξελίσσεται η προετοιμασία του προγράμματος εργασίας για την περίοδο 2007-2008 για το θέμα 8. Παρόλο που σε αυτό το στάδιο θα ήταν πρόωρο να αποκαλύψουμε οποιεσδήποτε λεπτομέρειες, πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι τα ζητήματα έρευνας που σχετίζονται μα τη λογοτεχνία και τις τέχνες, καθώς και με τις πολιτιστικές αλληλεπιδράσεις και προσεγγίσεις σε πολλαπλούς συνυπάρχοντες πολιτισμούς είναι πιθανό να βρίσκονται στην ατζέντα της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Η δημοσίευση αυτής της πρόσκλησης θα πραγματοποιηθεί πολύ σύντομα μετά την έναρξη ισχύος του ΠΠ7.

Επιπλέον, το νέο προτεινόμενο πρόγραμμα «Πολιτισμός» (2007-2013), το οποίο θα εγκριθεί αισίως ως τα τέλη του 2006, είναι ένα ακόμη χρηματοδοτικό μέσο της Επιτροπής στο πεδίο του πολιτισμού. Μετά την έγκρισή του, η πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα δημοσιευτεί κατά πάσα πιθανότητα στις αρχές του 2007· μια προκαταρκτική πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 με τις σημαντικότερες πληροφορίες προβλέπεται, ωστόσο, για τον Οκτώβριο του 2006.

Ο γενικός στόχος του προτεινόμενου προγράμματος είναι να ενισχύσει τον πολιτιστικό χώρο που είναι κοινός για τους Ευρωπαίους μέσω της ανάπτυξης πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ των δημιουργών, των πολιτιστικών φορέων και των πολιτιστικών ιδρυμάτων των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, με σκοπό την ενθάρρυνση της διαμόρφωσης της ευρωπαϊκής ιθαγένειας. Οι συγκεκριμένοι στόχοι του προγράμματος είναι: 1) να προάγει τη διεθνική κινητικότητα των ατόμων που εργάζονται στον πολιτιστικό τομέα, 2) να ενθαρρύνει τη διεθνική κυκλοφορία των έργων τέχνης και των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών προϊόντων, και 3) να ενθαρρύνει τον διαπολιτισμικό διάλογο.

 

Ερώτηση αρ. 57 του κ. Medina Ortega (H-0699/06)
 Θέμα: Διαπραγματεύσεις στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου: προστασία της κοινοτικής μπανάνας
 

Στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, ποιές είναι οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αποτελεσματική προστασία των παραγωγών μπανάνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

 
  
 

(EN) Η αγορά της ΕΕ έχει αντιδράσει καλά μέχρι στιγμής στο νέο καθεστώς για την εισαγωγή μπανάνας το οποίο συνίσταται σε δασμολογικό συντελεστή ύψους 176 ευρώ/τόνο και σε ποσόστωση άνευ δασμού 775.000 τόνων μπανάνας από τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού και έχει αντικαταστήσει από την 1η Ιανουαρίου 2006 το προηγούμενο καθεστώς ποσόστωσης.

Δεδομένου ότι το εν λόγω ζήτημα, το οποίο υπήρξε αντικείμενο μακροχρόνιων εμπορικών διαφωνιών εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα λεπτό, το νέο καθεστώς εισαγωγών υπόκειται από την υπουργική διάσκεψη του Χονγκ Κονγκ τον Δεκέμβριο του 2005 σε μηχανισμό παρακολούθησης και ελέγχου ο οποίος εποπτεύεται από τον υπουργό Støre της Νορβηγίας. Ο στόχος είναι ο καθορισμός του δασμολογικού συντελεστή που θα εδραιωθεί στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), και βάσει αυτού θα εφαρμόζεται οιαδήποτε μελλοντική μείωση προκύψει από τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την αναπτυξιακή ατζέντα της Ντόχα. Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων σχετικά με την αναπτυξιακή ατζέντα της Ντόχα, οι οποίες έχουν ανασταλεί επί του παρόντος, η Επιτροπή έχει επίσης αντιτεθεί στο αίτημα ορισμένων χωρών να αντιμετωπίζεται η μπανάνα ως τροπικό προϊόν και, ως εκ τούτου, να εφαρμόζονται υψηλότερες μειώσεις στον δασμολογικό συντελεστή.

Η Επιτροπή παρακολουθεί πολύ στενά τη λειτουργία του νέου καθεστώτος εισαγωγών και συμμετέχει εποικοδομητικά στη διαδικασία Støre με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας που θα παράσχει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας στην αγορά της ΕΕ με την ελπίδα ότι θα θέσει ταυτόχρονα τέλος στη διαμάχη για τη μπανάνα.

 

Ερώτηση αρ. 58 της κ. McGuinness (H-0702/06)
 Θέμα: Χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της ΕΕ και οι απορρέουσες προοπτικές για την Κοινή Αγροτική Πολιτική
 

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της ιρλανδικής εθνικής υπηρεσίας έρευνας, παροχής συμβουλών και κατάρτισης για τη γεωργία και τη βιομηχανία τροφίμων Teagasc, η εξάρτηση των Ιρλανδών αγροτών στο μέλλον από την άμεση ενίσχυση του εισοδήματός από την ΕΕ θα είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τώρα, σε περίπτωση που η ΕΕ αποδεχθεί τις συμφωνίες στο πλαίσιο του ΠΟΕ.

Η προοπτική αυτή εμφανίζεται σε μια στιγμή όπου τα κράτη μέλη της ΕΕ δείχνουν όλο και λιγότερο διατεθειμένα να χρηματοδοτήσουν στο μέλλον τις πολιτικές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας, καθιστώντας έτσι την επιβίωση του υφιστάμενου ανεξάρτητου καθεστώτος πληρωμών λιγότερο βέβαιη μετά το 2013.

Από δημοσιονομικής άποψης, πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει η Επιτροπή την ολοένα και πιο σκληρή πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν πολλοί αγρότες στην ΕΕ;

Οι αγρότες καλούνται να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί γνωρίζοντας ωστόσο ότι δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τον αυξανόμενο όγκο φτηνών τροφίμων που παράγονται με χαμηλότερα πρότυπα εκτός της ΕΕ ως συνέχεια της συμφωνίας στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Αντίστοιχα συνειδητοποιούν ότι η υφιστάμενη δέσμευση της ΕΕ έναντι της γεωργίας και των τροφίμων εξασθενεί.

 
  
 

(EN) Ο κύριος στόχος της μεταρρύθμισης της κοινής γεωργικής πολιτικής το 2003 ήταν να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα του γεωργικού τομέα της ΕΕ. Η νέα κοινή γεωργική πολιτική ενθαρρύνει τους αγρότες να κάνουν καλύτερες εισπράξεις από την αγορά παρά να υπολογίζουν ποιος είναι ο καλύτερος συνδυασμός επιδοτήσεων. Προωθεί επίσης υψηλές προδιαγραφές για την προστασία του περιβάλλοντος, την καλή διαβίωση των ζώων και την ασφάλεια των τροφίμων, οι οποίες παρέχουν τα μέσα στην ευρωπαϊκή γεωργία να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις ενός λογικού μελλοντικού εμπορικού περιβάλλοντος.

Ένα φιλόδοξο αποτέλεσμα από τις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που έχουν διακοπεί επί του παρόντος, σχετικά με την ελευθέρωση του εμπορίου θα αποτελέσει σίγουρα πρόκληση για τη γεωργία της ΕΕ, ειδικότερα όσον αφορά την εφαρμογή χαμηλότερων δασμολογικών συντελεστών και την προβλεπόμενη κατάργηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή. Ταυτόχρονα, μια συμφωνία στο πλαίσιο του ΠΟΕ θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για αγορές για τα εξαγόμενα γεωργικά προϊόντα της ΕΕ, ιδίως για προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και ποιότητας.

Δεν υπάρχει λόγος, επί του παρόντος, να σχεδιαστεί κάποια αλλαγή στο περιεχόμενο της πολιτικής της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ του 2003. Ένας «έλεγχος υγείας» προβλέπεται για το 2008 για τα κύρια όργανα της ΚΓΠ. Ο στόχος είναι να διατηρηθεί το κύριο περιεχόμενο της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ –βιωσιμότητα από οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική άποψη– το οποίο θα παραμείνει σε ισχύ στο μέλλον.

Η αξιότιμη βουλευτής θίγει επίσης το ζήτημα από δημοσιονομικής άποψης. Με τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, καθορίστηκαν οι δημοσιονομικές προοπτικές για το σύνολο της περιόδου 2007-2013. Τον Δεκέμβριο του 2005, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να προβεί το 2008/2009 σε συνολική και ευρείας κλίμακας επανεξέταση, που θα καλύπτει όλες τις πτυχές των εσόδων και των δαπανών, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της κοινής γεωργικής πολιτικής και της μείωσης υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου. Πρόκειται, επομένως, για επανεξέταση που θα καλύπτει το δημοσιονομικό ζήτημα το οποίο θίγει η αξιότιμη βουλευτής. Το Κοινοβούλιο θα συνεργαστεί στην εκπόνηση αυτής της επανεξέτασης.

 

Ερώτηση αρ. 59 του κ. Crowley (H-0704/06)
 Θέμα: Προϋπολογισμός της ΕΕ 2007-2013
 

Μπορεί η Επιτροπή να κάνει μία δήλωση αναφορικά με το πώς ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2007-2013 θα βοηθήσει στη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από οικονομική άποψη ;

 
  
 

(EN) Η τελική συμφωνία για το δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ για την περίοδο 2007-2013 παρέχει ένα συνεκτικό και σταθερό πλαίσιο για τη χρηματοδότηση μιας διευρυμένης ΕΕ κατά τη διάρκεια των επτά επόμενων ετών.

Στη διάρκεια όλης της περιόδου η ΕΕ θα δαπανήσει 74 δισ. ευρώ για προγράμματα και πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της υποκατηγορίας 1Α, εστιάζοντας άμεσα στην ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση. Επιπροσθέτως, σημαντικές επενδύσεις στο πλαίσιο άλλων κατηγοριών θα συμβάλουν στην προαγωγή της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ευρώπη και, με αυτό τον τρόπο, θα συνεισφέρουν στην ενίσχυση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητάς μας. Αυτό ισχύει, συγκεκριμένα, για την πίστωση των 308 δισ. ευρώ στο πλαίσιο της υποκατηγορίας 1Β που έχει ως στόχο τη συνοχή για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Η ΕΕ θα επενδύσει, ως εκ τούτου, 382 δισ. ευρώ, ή 44% του συνολικού προϋπολογισμού της, για την τόνωση της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας.

Οι δαπάνες που είναι αφιερωμένες στην ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση (υποκατηγορία 1Α) θα αυξηθούν κατά 70% περίπου μεταξύ του 2006 και του 2013, και αυτές που είναι αφιερωμένες στη συνοχή για την ανάπτυξη και την απασχόληση (υποκατηγορία 1Β) θα αυξηθούν περισσότερο από 20% την ίδια περίοδο.

Παραδείγματα συγκεκριμένων προγραμμάτων που θα βελτιώσουν την ικανότητα της Ευρώπης να ανταγωνίζεται στην παγκόσμια αγορά περιλαμβάνουν το νέο πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (ΠΑΚ), το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα, το πρόγραμμα για τη διά βίου μάθηση, το πρόγραμμα Galileo ή τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών.

Επιπλέον, το προσφάτως προταθέν Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση θα συμβάλει στην αντιμετώπιση του κοινωνικού κόστους της διαδικασίας προσαρμογής την οποία υφίσταται η ΕΕ για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας στο πλαίσιο των μεταβαλλόμενων δομών του παγκόσμιου εμπορίου. Το μέσο αυτό θα χρηματοδοτηθεί με τη χρήση αδαπάνητων κονδυλίων.

Το δημοσιονομικό πλαίσιο προσφέρει μια βάση για μια πιο ανταγωνιστική ΕΕ στη διάρκεια των επόμενων επτά ετών, και η χρηματοδότηση της ΕΕ μπορεί σαφώς να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο από αυτήν την άποψη. Τούτου λεχθέντος, η προώθηση της απασχόλησης, των θέσεων εργασίας και της ανταγωνιστικότητας αποτελεί κατά κύριο λόγο κοινή ευθύνη και θα απαιτήσει παρόμοιες προσπάθειες από τα κράτη μέλη. Ενώ τα θεμέλια έχουν τεθεί, η φιλοδοξία και οι δράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να συνοδευτούν από ανάλογες επενδύσεις και συνεισφορές των δημοσίων και ιδιωτικών παραγόντων σε όλα τα επίπεδα που θα δώσουν στην Ευρώπη τη δυνατότητα να αναπτυχθεί πλήρως και να ευημερήσει.

 

Ερώτηση αρ. 60 του κ. Ó Neachtain (H-0710/06)
 Θέμα: Η έκτη οδηγία ΦΠΑ της ΕΕ
 

Έλαβα επιστολή από ψηφοφόρο μου στην Ιρλανδία στην οποία αναφέρει σε γενικές γραμμές τα εξής:

Ασκεί δημόσιο λειτούργημα, και συγκεκριμένα, ευθύνεται για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Έχει εξοπλίσει νέους χώρους για την παροχή αυτών των ταχυδρομικών υπηρεσιών με κόστος ύψους 250.000 ευρώ. Ο φόρος του ΦΠΑ με τον οποίο επιβαρύνθηκε λόγω του εξοπλισμού αυτών των χώρων υπερβαίνει τα 33.000 Ευρώ.

Σύμφωνα με την 6η Οδηγία του ΦΠΑ της ΕΕ (77/388/ΕΟΚ(1)) δεν υφίσταται τρόπος διεκδίκησης αυτού του φόρου ΦΠΑ από το κράτος διότι παρέχει δημόσια υπηρεσία. Ωστόσο, εάν παρείχε ιδιωτική ή εμπορική υπηρεσία αυτός ο φόρος ΦΠΑ θα μπορούσε να εισπραχθεί από το κράτος.

Θα ήθελε η Επιτροπή να επανεξετάσει την λειτουργία της έκτης Οδηγίας ΦΠΑ της ΕΕ και να διαπιστώσει τον τρόπο μεταχείρισης των φορέων που παρέχουν δημόσια υπηρεσία, μεταχείριση που είναι τόσο διαφορετική προς εκείνους που παρέχουν ιδιωτική υπηρεσία στον τομέα αυτό και να εξετάσει το τί πρέπει να γίνει ώστε να εκλείψει αυτή η ανωμαλία στα πλαίσια αυτού του φορολογικού καθεστώτος της ΕΕ στο μέλλον;

 
  
 

(EN) Αποτελεί βασική αρχή της έκτης οδηγίας για τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)(2) ότι ο ΦΠΑ που αφορά δαπάνες που πραγματοποιούνται από ένα φορολογητέο άτομο δύναται να εκπέσει μόνο στον βαθμό που οι δαπάνες αυτές συνδέονται με την παροχή από το εν λόγω άτομο φορολογητέων προμηθειών.

Το άρθρο 13, υπό Α, παρ. 1, περίπτωση α) προβλέπει ότι η παροχή δημοσίων ταχυδρομικών υπηρεσιών και γραμματοσήμων εξαιρούνται από τον ΦΠΑ. Όταν οι δραστηριότητες ενός φορέα εκμετάλλευσης καλύπτονται από αυτήν τη διάταξη, τα παρεχόμενα αγαθά και υπηρεσίες (ως εκροές) εξαιρούνται από τον ΦΠΑ, αλλά ο ΦΠΑ με τον οποίο επιβαρύνεται για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών (ως εκροές) δεν δύναται να εκπέσει.

Είναι, ωστόσο, αληθές ότι η εξαίρεση των δημοσίων ταχυδρομικών υπηρεσιών και των γραμματοσήμων από τον ΦΠΑ δεν ταιριάζει πλήρως με την ταχυδρομική αγορά, όπως αυτή έχει ελευθερωθεί μέσω της οδηγίας 97/67/ΕΚ. Η παρούσα απαλλαγή από τον ΦΠΑ στρεβλώνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης όπως τα πρώην κρατικά μονοπώλια που ωφελούνται από την εξαίρεση και άλλων φορέων εκμετάλλευσης που δεν ωφελούνται. Ανομοιότητες στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται αυτή η απαλλαγή στο εσωτερικό της Κοινότητας έχουν ήδη επισημανθεί από την Επιτροπή.

Για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, η Επιτροπή πρότεινε(3) το 2003 την κατάργηση της τρέχουσας απαλλαγής από τον ΦΠΑ για τις δημόσιες ταχυδρομικές υπηρεσίες και τα γραμματόσημα μαζί με τη δυνατότητα επιλογής για τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ σε ευρύ φάσμα ταχυδρομικών υπηρεσιών. Αυτή η πτυχή θα περιόριζε τον αντίκτυπο στις τιμές για τους ιδιώτες πελάτες. Τα κράτη μέλη δεν μπόρεσαν, ωστόσο, να καταλήξουν σε συμφωνία, και η πρόταση παραμένει μπλοκαρισμένη στο Συμβούλιο.

Εν τω μεταξύ, είναι απαραίτητη η ορθή εφαρμογή της απαλλαγής των ταχυδρομικών υπηρεσιών από τον ΦΠΑ. Η Επιτροπή υποχρεώθηκε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει εναντίον ορισμένων κρατών μελών(4) στις περιπτώσεις όπου η παρούσα απαλλαγή από τον ΦΠΑ δεν εφαρμόζεται σωστά. Εν τω μεταξύ, η Επιτροπή προτρέπει το Συμβούλιο να ξαναρχίσει τις συζητήσεις και να εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής για τον εκσυγχρονισμό του χειρισμού του ΦΠΑ για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Η παρούσα κατάσταση είναι σαφώς μη ικανοποιητική για όλες τις πλευρές, περιλαμβανομένων, όπως επισημαίνει ο αξιότιμος βουλευτής, των εξαιρούμενων φορέων εκμετάλλευσης του τομέα, που δεν είναι σε θέση να ανακτήσουν τον ΦΠΑ για επενδύσεις που είναι άκρως αναγκαίες.

 
 

(1) ΕΕ L 145 της 13.6.1977, σελ. 1.
(2)Έκτη οδηγία 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1977 περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών - Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ L 145 της 13.6.1977).
(3)COM (2003) 234 τελικό της 5ης Μαΐου 2003 όπως τροποποιήθηκε από το COM (2004) 468 της 8ης Ιουλίου 2004.
(4) Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία και Σουηδία.

 

Ερώτηση αρ. 61 του κ. Karim (H-0715/06)
 Θέμα: Εκπαιδευτικές ανταλλαγές
 

Στην έκθεσή του σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ και Ινδίας: Μια στρατηγική εταιρική σχέση (Α6-0256/2005) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο "εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόσφατη υπογραφή από την Επιτροπή και την ινδική κυβέρνηση συμφωνίας, βάσει της οποίας η Επιτροπή χορηγεί χίλιες υποτροφίες (33 εκατομμύρια ευρώ) σε Ινδούς φοιτητές για να σπουδάσουν σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus Mundus,...επισημαίνει ότι το συμβούλιο πολιτιστικών σχέσεων της Ινδίας προσφέρει δυνατότητες σε Ευρωπαίους φοιτητές να σπουδάσουν σε ινδικά πανεπιστήμια, ζητεί ωστόσο να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στα εν λόγω προγράμματα, ούτως ώστε να διασφαλιστεί μια πιο ενεργό συμβολή στην εδραίωση των βάσεων της στρατηγικής συνεργασίας."

Θα μπορούσε η Επιτροπή να ενημερώσει σχετικά με την τρέχουσα εφαρμογή των εν λόγω προτάσεων, με συγκεκριμένη αναφορά στη συνεργασία στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας;

Πιστεύει η Επιτροπή ότι οι επαγγελματικές και εμπορικές ανταλλαγές θα μπορούσαν επίσης να είναι επωφελείς, για την διαπολιτιστική κατανόηση και την προώθηση της αμοιβαίας ροής πληροφοριών;

Έχει η Επιτροπή οποιαδήποτε σχέδια να επαναλάβει την επιτυχία του Προγράμματος κατάρτισης ανωτέρων στελεχών - Ανταλλαγές ατόμων- που υπάρχει με την Ιαπωνία και την Κορέα προεκτείνοντας το πρόγραμμα στην Ινδία, με την κατάλληλη χρηματοδότηση;

 
  
 

(EN) Η προώθηση των ακαδημαϊκών και εκπαιδευτικών ανταλλαγών είναι σημαντική πτυχή του κοινού σχεδίου δράσης ΕΕ-Ινδίας που συμφωνήθηκε στην τελευταία διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Ινδίας τον Σεπτέμβριο του 2005. Συνιστά βασικό στοιχείο των προσπαθειών μας να ενισχύσουμε την προβολή της ΕΕ στην Ινδία και να καταδείξουμε ότι η Ευρώπη, όπως και η Ινδία, αφορά και το μέλλον.

Η Επιτροπή έχει διαθέσει 33 εκατ. ευρώ στο σκέλος του προγράμματος Erasmus για την Ινδία για την περίοδο 2005-2007. Το ποσό αυτό θα επιτρέψει τη χρηματοδότηση περίπου 900 υποτροφιών σε τριετή περίοδο (2005-2007).

Το Erasmus Mundus ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένο στην Ινδία. Τα δύο πρώτα έτη της εφαρμογής του σκέλους του προγράμματος για την Ινδία, σχεδόν το ήμισυ του συνολικού ποσού χρησιμοποιήθηκε για τη χρηματοδότηση περισσότερων από 400 υποτροφιών για ινδούς φοιτητές. Στο τρίτο και τελευταίο έτος της εφαρμογής του σκέλους (ακαδημαϊκό έτος 2007-2008), η Επιτροπή αναμένει να χρηματοδοτήσει περίπου 500 επιπλέον υποτροφίες.

Προκειμένου να το επιτύχει, η Επιτροπή, μέσω της αντιπροσωπείας της στο Δελχί, εντατικοποίησε πρόσφατα τις προσπάθειες που στοχεύουν στη διάχυση των πληροφοριών σχετικά με το Erasmus Mundus στην Ινδία. Μια σημαντική ευρωπαϊκή έκθεση για την ανώτερη εκπαίδευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δελχί στις 24-26 Νοεμβρίου 2006, θα χρησιμοποιηθεί για την περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με τις ευκαιρίες που προσφέρει το πρόγραμμα.

Μετά τη θετική έκβαση της πρώτης φάσης του προγράμματος, διεξάγονται συζητήσεις στο πλαίσιο της Επιτροπής για την επέκταση του σκέλους του προγράμματος Erasmus Mundus για την Ινδία μετά το 2007.

Απαντώντας στις ανησυχίες του αξιότιμου βουλευτή, η Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει ότι πάνω από το ήμισυ των ινδών φοιτητών που έχουν λάβει υποτροφίες στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus για να σπουδάσουν στην Ευρώπη σκοπεύουν να κάνουν σπουδές στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Η Επιτροπή και οι αρχές της Ινδίας δεν εξετάζουν το ενδεχόμενο της επανάληψης του προγράμματος κατάρτισης ανώτερων στελεχών στην Ινδία, διότι ο κύριος στόχος αυτού του προγράμματος είναι να παράσχει κατάρτιση σε ευρωπαίους επαγγελματίες στις γλώσσες των σημαντικότερων εξαγωγικών αγορών της ΕΕ (Κίνα, Ιαπωνία και Κορέα) στις οποίες η γνώση των ευρωπαϊκών γλωσσών δεν είναι διαδεδομένη. Η συστηματική χρήση των αγγλικών στις επιχειρηματικές επαφές με την Ινδία δεν καθιστά αναγκαία την επέκταση ενός τέτοιου προγράμματος στη χώρα αυτή.

 

Ερώτηση αρ. 62 της κ. Miguélez Ramos (H-0716/06)
 Θέμα: Δασικές πυρκαγιές στη Γαλικία
 

Η Ιβηρική Χερσόνησος, και ιδίως η περιοχή μου, η Γαλικία, επλήγη για μία ακόμη φορά εφέτος το καλοκαίρι από ένα κύμα δασικών πυρκαγιών, οι οποίες κατέστρεψαν εκατοντάδες χιλιάδες εκτάρια δάσους και βλάστησης, ζώα, αμπελώνες, κήπους, σπίτια και αγροτικές υποδομές, επηρεάζοντας τη γεωργία, την κτηνοτροφία και τη δασική κληρονομιά και προκαλώντας σοβαρές ζημιές στις τοπικές οικονομίες, στην παραγωγική δραστηριότητα και στον τουρισμό.

Με ποιον τρόπο θα μπορούσαν τα νέα μέτρα και σχέδια αειφόρου διαχείρισης των δασών, τα οποία προβλέπονται από την Επιτροπή, να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών των πυρκαγιών και να διορθώσουν την περίπλοκη και αβέβαιη περιβαλλοντική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η περιοχή της Γαλικίας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της σημαντικής δασικής κληρονομιάς της Νότιας Ευρώπης;

Ποια μέτρα προτίθεται να εφαρμόσει η Επιτροπή για να διορθώσει ορισμένες από τις αρνητικές επιπτώσεις της ΚΓΠ, η οποία προκάλεσε την ερήμωση και την εγκατάλειψη των δασικών χώρων και της υπαίθρου λόγω της χαμηλής τους αποδοτικότητας;

Πώς προτίθεται η Επιτροπή να διευκολύνει την εφαρμογή του Ταμείου Αλληλεγγύης, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι δικαιούχοι δεν θα εμποδιστούν να λάβουν αυτά που δικαιούνται, όπως συνέβη ήδη σε προηγούμενες περιπτώσεις;

 
  
 

(EN) Η Επιτροπή γνωρίζει τη σοβαρότητα των καταστροφών που προκάλεσαν οι δασικές πυρκαγιές φέτος το καλοκαίρι, ιδίως στην περιοχή της Γαλικίας, και θα ήθελε να εκφράσει τη βαθιά συμπόνια της σε όσους επλήγησαν.

Η Επιτροπή έχει δημοσιεύσει πρόσκληση υποβολής προσφορών για μια μελέτη που θα παράσχει μια γενική επισκόπηση των αιτιών για την καταστροφή των δασών στην ΕΕ, περιλαμβανομένων των δασικών πυρκαγιών. Η μελέτη αυτή, τα πορίσματα της οποίας αναμένονται στο τέλος του 2007, αναμένεται να καταλήξει σε συγκεκριμένες προτάσεις για την πρόληψη της καταστροφής των δασών σε επίπεδο ΕΕ. Η μελέτη είναι μέρος του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα δάση το οποίο παρουσίασε η Επιτροπή τον Ιούνιο του 2006(1). Επίσης, η πρόταση LIFE+(2) συνενώνει τα υφιστάμενα μέσα για τη στήριξη περιβαλλοντικών δράσεων σε ένα νέο, ευρύτερο και πιο ολοκληρωμένο μέσο. Η πρόταση προβλέπει τη στήριξη των προγραμμάτων παρακολούθησης των δασών και πρόληψης των πυρκαγιών, η οποία θα επιτρέψει τη συνέχιση των δραστηριοτήτων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του κανονισμού «Έμφαση στα δάση», ο οποίος θα εκπνεύσει στο τέλος του 2006.

Όσον αφορά την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ), σημαντικές αλλαγές έχουν εισαχθεί τα τελευταία χρόνια μετά τις μεταρρυθμίσεις της ΚΓΠ την περίοδο 2003/2004. Η πολιτική για την ανάπτυξη της υπαίθρου προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και της δασοκομίας και στη δημιουργία νέων πηγών εισοδήματος στις αγροτικές περιοχές. Ο νέος κανονισμός αγροτικής ανάπτυξης(3) για την περίοδο 2007-2013 περιλαμβάνει σειρά μέτρων για τη δασοκομία τα οποία τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόσουν σύμφωνα με τις προτεραιότητές τους, περιλαμβανομένων των μέτρων πρόληψης των δασικών πυρκαγιών και της αποκατάστασης των δασών που έχουν καταστραφεί από πυρκαγιά.

Όσον αφορά το Ταμείο Αλληλεγγύης, το εν λόγω κράτος μέλος πρέπει να υποβάλει αίτηση στην Επιτροπή σε διάστημα δέκα εβδομάδων από την πρώτη καταστροφή. Από την 26η Σεπτεμβρίου 2006, η ισπανική κυβέρνηση δεν έχει λάβει καμία αίτηση. Η δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης από το Ταμείο Αλληλεγγύης εξαρτάται από το εάν πληρούνται τα κριτήρια που περιέχονται στον κανονισμό(4) σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου. Η οικονομική ενίσχυση από το Ταμείο Αλληλεγγύης δύναται να χρησιμοποιηθεί για περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων εκτάκτου ανάγκης που διεξάγονται από τις δημόσιες αρχές, όπως η προσωρινή επιδιόρθωση ζωτικών υποδομών, η παροχή προσωρινής στέγης ή η χρηματοδότηση των υπηρεσιών διάσωσης. Το Ταμείο δεν δύναται να παράσχει αποζημίωση για ιδιωτικές ζημίες, μεταξύ άλλων στη γεωργία και τη δασοκομία.

 
 

(1) Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με κοινοτικό σχέδιο δράσης για τα δάση, COM(2006) 302 τελικό της 15.06.2006.
(2) Πρόταση για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον (LIFE+), COM(2004) 621 τελικό της 29.09.2004.
(3) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου της 20ής Σεπτεμβρίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), ΕΕ L 227 της 21.10.2005.
(4) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Ερώτηση αρ. 65 της κ. Ludford (H-0722/06)
 Θέμα: Υποχρέωση των μεταφορέων να κοινοποιούν τα στοιχεία των επιβατών
 

Το Συμβούλιο υιοθέτησε, τον Απρίλιο του 2004, την οδηγία 2004/82/ΕΚ(1) σχετικά με την υποχρέωση των μεταφορέων να κοινοποιούν εκ των προτέρων τα στοιχεία των επιβατών, παρά την απόρριψη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της πρότασης αυτής, λόγω ανεπαρκών εγγυήσεων προστασίας των εν λόγω δεδομένων. Το γεγονός ότι η οδηγία βασίζεται στις νομικές βάσεις (άρθρα 62(2)(α) και 63(3)(β) της Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας) σχετικά με τον συνοριακό έλεγχο και τη μετανάστευση, δεν εμπόδισε τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν αυτά τα δεδομένα για σκοπούς επιβολής της νομοθεσίας (άρθρο 6 (1) (παράγραφος 5)), χωρίς χρονικούς περιορισμούς όσον αφορά την κατακράτηση δεδομένων ή οποιαδήποτε μέτρα διασφάλισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο του ιδιωτικού χαρακτήρα των εν λόγω δεδομένων.

Η οδηγία του 2004 επρόκειτο να εφαρμοσθεί από τα κράτη μέλη μέχρι την 5η Σεπτεμβρίου 2006, όμως η προτεινόμενη απόφαση-πλαίσιο του "τρίτου πυλώνα" σχετικά με την προστασία των δεδομένων για πληροφορίες που αφορούν την ασφάλεια δεν έχει ακόμη συμφωνηθεί στο Συμβούλιο. Ποιά είναι η τρέχουσα θέση της Επιτροπής όσον αφορά τη συμμόρφωση της οδηγίας του 2004 με τις απαιτήσεις για προστασία των δεδομένων;

 
  
 

(EN) Τα κράτη μέλη βρίσκονται στη διαδικασία μεταφοράς της οδηγίας 2004/82/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο. Κατά τη μεταφορά τα κράτη μέλη πρέπει να σεβαστούν τις διατάξεις της εν λόγω οδηγίας καθώς και την οδηγία 95/46/ΕΚ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Επί του παρόντος, εννέα κράτη μέλη έχουν ενημερώσει την Επιτροπή ότι έχουν μεταφέρει (εν μέρει) την οδηγία 2004/82/ΕΚ στο εθνικό τους δίκαιο. Η Επιτροπή είναι στη διαδικασία ανάλυσης αυτών των εθνικών μέτρων υπό το πρίσμα της οδηγίας 2004/82/ΕΚ και της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

 
 

(1) ΕΕ L 261 της 6.8.2004, σελ .24.

 

Ερώτηση αρ. 66 του κ. Henin (H-0723/06)
 Θέμα: Ενέργειες κατά των κερδοσκοπικών κινήσεων βραχυπρόθεσμων κεφαλαίων
 

Η εταιρεία Tréfimétaux, του ιταλικού ομίλου KME, η οποία ειδικεύεται στη μεταποίηση χαλκού, θα μεταφέρει στη Γερμανία και στην Ιταλία, τις δραστηριότητές της στη χύτευση και έλαση που έχουν την έδρα τους στη Γαλλία, καταργώντας με τον τρόπο αυτό 215 θέσεις εργασίας. Η εν λόγω επιλογή είναι ακατανόητη από την άποψη ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης, καθώς το γερμανικό εργοστάσιο είναι λιγότερο αποδοτικό και το κόστος του εργατικού δυναμικού είναι πιο υψηλό. Η απόφαση που λήφθηκε από τον KME, υπό την πίεση της χρηματοδοτικής εταιρείας ΙΝΤΕΚ, η οποία επιβάλλει δείκτες αποδοτικότητας 18%, θα οδηγήσει την πελατεία σε προμηθευτές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρισκόμαστε ενώπιον της περίπτωσης όχι πολύ ευσυνείδητων μετόχων, οι οποίοι θέτουν σε κίνδυνο τη στρατηγική και την ύπαρξη της επιχείρησης με στόχο την αύξηση των βραχυπρόθεσμων κερδοσκοπικών τους επενδύσεων.

Τι προτίθεται να πράξει η Επιτροπή για την καταπολέμηση αυτής της μάστιγας κερδοσκοπικών κινήσεων βραχυπρόθεσμων κεφαλαίων που καταστρέφουν την απασχόληση και την βιομηχανική ανάπτυξη της Ένωσης;

 
  
 

(EN) Οι απώλειες θέσεων εργασίας λόγω της μετεγκατάστασης επιχειρήσεων είναι θέμα που προκαλεί ανησυχία στην Επιτροπή. Ωστόσο, ο αξιότιμος βουλευτής θα γνωρίζει ότι η Συνθήκη προβλέπει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την εξαίρεση συγκεκριμένων περιπτώσεων, αποτελεί προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Η μετεγκατάσταση επιχειρήσεων είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο στον οικονομικό βίο. Αντικατοπτρίζει μια διαδικασία αποδοτικής διάθεσης των πόρων στην οικονομία της ΕΕ, επιτρέποντας τη ροή επενδύσεων στα σχέδια εκείνα που προσφέρουν τον υψηλότερο συντελεστή απόδοσης και δίνουν τη δυνατότητα στην οικονομία να αναδιαρθρωθεί και να διαφοροποιηθεί. Δυστυχώς, υπάρχουν αναπόφευκτα κόστη προσαρμογής σε αυτήν τη διαδικασία ανακατανομής των πόρων, καθώς κεφάλαιο, θέσεις εργασίας και τεχνογνωσία μετακινούνται από σχέδια σε μια τοποθεσία σε κάποια άλλη τοποθεσία. Ωστόσο, η συνολική επίδραση των μετακινήσεων των εταιρειών στην απόδοση της οικονομίας της ΕΕ και στην ευημερία των πολιτών της ΕΕ παραμένει θετική. Θα ήταν, ως εκ τούτου, αντιπαραγωγικό να αποθαρρύνουμε ή να απαγορεύσουμε αυτήν την οικονομική διαδικασία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει, ωστόσο, ορισμένους ιδιαίτερα σαφείς κανόνες που εφαρμόζονται σε αυτού του είδους τις περιπτώσεις, και πρέπει να επιμένουμε σταθερά στην τήρησή τους. Για παράδειγμα, οιαδήποτε απόφαση πρέπει να λαμβάνεται κατόπιν κατάλληλης ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, όπως προβλέπεται σε αρκετές κοινοτικές οδηγίες. Ο κοινωνικός διάλογος είναι κρίσιμο ζήτημα σε αυτό το πλαίσιο, όπως υπενθυμίζει συστηματικά η Επιτροπή.

Οι επιχειρήσεις φέρουν σημαντική κοινωνική ευθύνη για την Ευρώπη, και αυτό πρέπει να γίνει εμφανές γενικά. Η Επιτροπή δεν κατακρίνει a priori καμία απόφαση εταιρείας που περιλαμβάνει μετεγκατάσταση. Αυτό που κάνει, ωστόσο, είναι να ασκεί πολιτικές που θέτουν τις βιώσιμες λύσεις υπεράνω των βραχυπρόθεσμων οφελών. Δεν πρόκειται απλώς για ζήτημα κοινωνικής ευθύνης, αλλά επίσης για την επίτευξη των στόχων της βιομηχανικής πολιτικής μας, μιας δυναμικής βιομηχανικής πολιτικής που κρατά τη βιομηχανία στην Ευρώπη.

Η Επιτροπή θεσπίζει επίσης μια σειρά μέσων που μπορούν να βοηθήσουν στην άμβλυνση του κοινωνικού αντίκτυπου της αλλαγής και της αναδιάρθρωσης. Τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ειδικότερα μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε αυτό. Η Επιτροπή επιμένει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να ενσωματώσουν πλήρως στις εθνικές προτεραιότητες και στον προγραμματισμό τους την έμφαση που δίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην προσαρμογή στην αλλαγή.

 

Ερώτηση αρ. 67 του κ. Davies (H-0725/06)
 Θέμα: Φυλάκιση εκλεγμένων μελών του παλαιστινιακού νομοθετικού συμβουλίου
 

Σε ποια διαβήματα προς την κυβέρνηση του Ισραήλ έχει προβεί η Επιτροπή σχετικά με τη φυλάκιση, χωρίς απαγγελία κατηγορίας ή δίκη, εκλεγμένων μελών του παλαιστινιακού νομοθετικού συμβουλίου;

 
  
 

(EN) Η Επιτροπή συμμερίζεται τις ανησυχίες του αξιότιμου βουλευτή σχετικά με τη φυλάκιση εκλεγμένων μελών του παλαιστινιακού νομοθετικού συμβουλίου. Η φυλάκιση των παλαιστινίων νομοθετών αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και υπονομεύει περαιτέρω θεσμούς της Παλαιστινιακής Αρχής τους οποίους είναι αναγκαίο να διατηρήσουμε.

Η Επιτροπή έχει εγείρει επανειλημμένως το ζήτημα στους ισραηλινούς ομολόγους της, καθώς και κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της αρμόδιας για τις εξωτερικές σχέσεις Επιτρόπου στο Ισραήλ το 2006.

Η Επιτροπή φρονεί ότι η ερώτηση αυτή πρέπει να εξεταστεί λαμβάνοντας υπόψη το γενικότερο πλαίσιο. Η απελευθέρωση των φυλακισμένων μελών του παλαιστινιακού νομοθετικού συμβουλίου είναι μέρος μιας ευρύτερης δέσμης ζητημάτων που χρειάζεται να επιλυθούν, προκειμένου να μπορέσουν να ξεκινήσουν εκ νέου οι ισραηλινο-παλαιστινιακές διαπραγματεύσεις.

Η Επιτροπή χαιρέτισε την απόφαση του ισραηλινού στρατιωτικού δικαστηρίου την περασμένη εβδομάδα να απελευθερώσει 18 παλαιστίνιους νομοθέτες. Αναμένει την τελική απόφαση του δικαστηρίου μετά την έφεση που άσκησε ο Εισαγγελέας των ισραηλινών δυνάμεων άμυνας.

 

Ερώτηση αρ. 68 της κ. Stihler (H-0728/06)
 Θέμα: Συντονισμός μυστικών υπηρεσιών
 

Η ιταλική εφημερίδα L'Expresso δημοσίευσε πρόσφατα πληροφορία σχετικά με μνεία που έκανε η Επιτροπή στη δημιουργία κέντρου ποικίλων συντονισμένων μυστικών υπηρεσιών. Τίποτε στην ουσία δεν έχει ακουσθεί για το κέντρο αυτό που κατά τα φαινόμενα δημιουργήθηκε πριν από ένα χρόνο, μολονότι η Επιτροπή έχει ζητήσει στενότερο κοινοβουλευτικό έλεγχο των εθνικών υπηρεσιών ασφαλείας της ΕΕ.

Μπορεί η Επιτροπή να επιβεβαιώσει την ύπαρξη κέντρου συντονισμού των μυστικών υπηρεσιών στην ΕΕ; Μπορεί επίσης να παράσχει λεπτομέρειες σχετικά με τη χρηματοδότηση και τη στελέχωση του κέντρου, ποια κράτη συμμετέχουν και τι είδους κοινοβουλευτική επιτήρηση υπάρχει για τον έλεγχο των δραστηριοτήτων του;

 
  
 

(EN) Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής που είναι αρμόδιος για τη δικαιοσύνη, την ελευθερία και την ασφάλεια αναφέρθηκε πράγματι στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΕΕ –που είναι ευρέως γνωστό ως SitCen– στην αναφερόμενη συνέντευξη στην ιταλική εφημερίδα l'Espresso. Η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμβολή του SitCen στην ασφάλεια της ΕΕ κατόπιν της ενίσχυσης των μέσων και της εντολής του μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Μαδρίτης στις 11 Μαρτίου 2004.

Η έκφραση «κέντρο ποικίλων συντονισμένων μυστικών υπηρεσιών» που αναφέρει η αξιότιμη βουλευτής δεν χρησιμοποιήθηκε από τον Αντιπρόεδρο που είναι αρμόδιος για τη δικαιοσύνη, την ελευθερία και την ασφάλεια για να περιγράψει το SitCen. Η εν λόγω έκφραση χρησιμοποιήθηκε στην πραγματικότητα από την εφημερίδα l'Expresso, η οποία αναφέρεται στα ιταλικά σε ένα «centro di coordinamento dei servizi a Bruxelles». Η έκφραση αυτή μπορεί να δημιουργήσει στον αναγνώστη λανθασμένη εντύπωση όσον αφορά τις δραστηριότητες του SitCen που δεν περιλαμβάνουν τον συντονισμό όλων των επιχειρησιακών αντιτρομοκρατικών δραστηριοτήτων αλλά τον συντονισμό των αναλύσεων συναφών στρατηγικών πληροφοριών.

Εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει κανένα μυστικό ούτε ως προς την αρχική δημιουργία του SitCen για τη στήριξη της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας της Ένωσης στο τέλος της δεκαετίας του ’90 ούτε ως προς την απόφαση επέκτασης της εντολής του, προκειμένου να παράσχει στο Συμβούλιο στρατηγικές εκτιμήσεις των απειλών που σχετίζονται με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας βάσει πληροφοριών που ελήφθησαν από τις εθνικές υπηρεσίες το 2004. Στην πραγματικότητα, το ίδιο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρέτισε τον Δεκέμβριο του 2004 το αναθεωρημένο σχέδιο δράσης και τις συμπληρωματικές εκθέσεις που παρουσίασαν ο Γενικός Γραμματέας/Ύπατος Εκπρόσωπος και η Επιτροπή σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την πρόοδο που έχει σημειωθεί από τον Ιούνιο του 2004, η οποία αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω συγκεκριμένα αποτελέσματα, όπως καταδεικνύεται σε αυτές τις συμβολές, ιδίως: […/…] όσον αφορά τη συνεργασία στον τομέα των πληροφοριών: οι δεσμοί που συνάπτονται μεταξύ της ομάδας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του ενισχυμένου Κέντρου Επιχειρήσεων της ΕΕ (SitCen) το οποίο, από την 1η Ιανουαρίου 2005, θα παράσχει στο Συμβούλιο στρατηγικές εκτιμήσεις απειλών βάσει πληροφοριών από τις εθνικές υπηρεσίες· και τη βελτιωμένη ανταλλαγή πληροφοριών με την Europol. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε τον Γενικό Γραματέα/Ύπατο Εκπρόσωπο να υποβάλει έκθεση σχετικά με την πρόοδο, περιλαμβανομένης της ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ των αστυνομικών δυνάμεων και των δυνάμεων ασφαλείας, καθώς και σε σχέση με το SitCen. Αυτά τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι διαθέσιμα στο κοινό.

Από θεσμική και διοικητική άποψη, το SitCen είναι μια υπηρεσία του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου. Η Επιτροπή δεν μπορεί να παράσχει περισσότερα στοιχεία, όπως ζητεί η αξιότιμη βουλευτής.

 

Ερώτηση αρ. 69 του κ. Galeote (H-0729/06)
 Θέμα: Πυρκαϊές στην Γαλικία το καλοκαίρι του 2006
 

Μεταξύ της 3ης και της 15ης Αυγούστου, εκδηλώθηκαν στη Γαλικία περισσότερες πυρκαϊές από ποτέ. Τόσο ο αριθμός των πυρκαϊών όσο και οι εκτάσεις που κάηκαν ήσαν κατά πολύ μεγαλύτερες του συνήθους.

Είναι προφανές ότι για την καταπολέμηση των πυρκαϊών, οι περιφερειακές και οι εθνικές αρχές της πληγείσης περιφέρειας λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα, τα οποία σε περίπτωση που αποδειχθούν ανεπαρκή, μπορούν και πρέπει να συμπληρώνονται με την ευρωπαϊκή βοήθεια και αλληλεγγύη, ιδιαίτερα μέσω των Υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας που λειτουργούν στην Ένωση.

Μπορεί να αναφέρει η Επιτροπή ποια ακριβώς ημέρα του μηνός Αυγούστου 2006 οι ισπανικές αρχές ήλθαν σε επαφή με τις υπηρεσίες της Επιτροπής ζητώντας ενισχύσεις και ποια ημέρα η Επιτροπή έλαβε την αίτηση ενίσχυσης για την καταπολέμηση της πυρκαϊάς που κατέκαιε την Αυτόνομη Κοινότητα της Γαλικίας κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου;

Μπορεί η Επιτροπή να διευκρινίσει τι είδους ενίσχυση ζήτησε η ισπανική κυβέρνηση και ποια ήσαν τα μέσα που προσεφέρθησαν από την Ένωση για την καταπολέμηση των πυρκαϊών;

 
  
 

(EN) Το Κέντρο Ενημέρωσης και Παρακολούθησης της Πολιτικής Άμυνας της Επιτροπής έλαβε αίτηση για ενίσχυση από την ισπανική κυβέρνηση σχετικά με την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών στην Αυτόνομη Κοινότητα της Γαλικίας. Η αίτηση αυτή ελήφθη από το εν λόγω Κέντρο στις 9 Αυγούστου 2006 και ώρα 09:32.

Η ισπανική κυβέρνηση ζήτησε τρία αεροσκάφη Canadair, πέντε ελικόπτερα με κάδους νερού ή αερομεταφερομένες δεξαμενές και 20 πυροσβεστικά οχήματα.

Η αίτηση αυτή προκάλεσε την ταχεία αντίδραση του Κέντρου Ενημέρωσης και Παρακολούθησης της Πολιτικής Άμυνας της Επιτροπής, το οποίο ειδοποίησε αμέσως τις αρχές πολιτικής άμυνας των 30 χωρών που συμμετέχουν στον κοινοτικό μηχανισμό πολιτικής προστασίας. Μέσα σε λίγες ώρες, η Ισπανία δέχτηκε προσφορές βοήθειας από αρκετά κράτη μέλη. Την ίδια ημέρα, εντός ωρών από το ισπανικό αίτημα βοήθειας, έφθασαν στην Ισπανία τέσσερα αεροσκάφη Canadair και μια πυροσβεστική μονάδα αποτελούμενη από 20 οχήματα και 65 δασοπυροσβέστες. Οι επόμενες προσφορές περιελάμβαναν ελικόπτερα και πυροσβεστικές μονάδες αποτελούμενες από προσωπικό, διαφορετικούς τύπους πυροσβεστικών οχημάτων και εξοπλισμό. Η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Γαλλία ήταν οι πρώτες που προσφέρθηκαν να παράσχουν πολιτική προστασία μέσω του κοινοτικού μηχανισμού.

 

Ερώτηση αρ. 70 του κ. Mayer (H-0731/06)
 Θέμα: Υποχρέωση των πολιτών της ΕΕ για πληρωμή υψηλότερων "δασμών για την εισαγωγή οχημάτων" στην Πορτογαλία
 

Κάθε πολίτης της ΕΕ, του οποίου το όχημα είναι καταχωρημένο σε άλλο κράτος μέλος πλην της Πορτογαλίας και επιθυμεί να παραμείνει στην Πορτογαλία με το όχημά του για άνω των 180 ημερών (π.χ. τον χειμώνα), είναι υποχρεωμένος να καταβάλει εισαγωγικό δασμό (πρβλ. ειδικότερα νομοθετικό διάταγμα υπ. αριθ. 40/1993). Εξαιρούνται από την υποχρέωση πληρωμής μόνο τα φορτηγά οχήματα, αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, μοτοσικλέτες καθώς και οχήματα επαγγελματικής χρήσεως, τα οποία πρέπει να έχουν όμως συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (π.χ. αριθμός των θέσεων).

Μια απαλλαγή από τον φόρο για πολίτες της ΕΕ, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Πορτογαλία, είναι μόνο κάτω από πολύ αυστηρές προϋποθέσεις δυνατή (βλ. νομοθετικό διάταγμα υπ. αριθ. 264/1993).

Η μέθοδος για τον υπολογισμό του ύψους των δασμών οδηγεί συνήθως στο ότι το καταβαλλόμενο ποσό για την εισαγωγή του οχήματος βρίσκεται σε ανακολουθία σε σχέση με την τιμή αγοράς αυτού ή την τρέχουσα αξία του οχήματος.

Οι εθνικές διατάξεις της δημοκρατίας της Πορτογαλίας που υποχρεώνουν τους ευρωπαίους πολίτες να εισάγουν τα οχήματά τους για κάθε διαμονή μεγαλύτερη των 180 ημερών στην Πορτογαλία και να καταβάλουν εισαγωγικούς δασμούς, είναι συμβατές με το κοινοτικό δίκαιο;

 
  
 

(EN) Καταρχάς, πρέπει να επισημάνουμε ότι οι φόροι καταχώρισης οχημάτων, όπως ο Imposto automóvel (στο εξής «IA»), που επιβάλλονται σύμφωνα με τα νομοθετικά διατάγματα αριθ. 40/1993 και αριθ. 264/1993 στην Πορτογαλία, έχουν προδήλως φορολογικό χαρακτήρα και επιβάλλονται όχι λόγω της διελεύσεως των συνόρων του κράτους μέλους που το καθιέρωσε, αλλά λόγω άλλων αιτιών, όπως η πρώτη ταξινόμηση του αυτοκινήτου αυτού στο έδαφος του κράτους αυτού.(1) Πρέπει, συνεπώς να θεωρείται ότι εμπίπτουν σε ένα γενικό σύστημα εσωτερικών εισφορών επί των εμπορευμάτων και όχι στους εισαγωγικούς δασμούς υπό την έννοια των άρθρων 23 και 25 της Συνθήκης ΕΚ. Κατά συνέπεια, η Πορτογαλία δεν παραβιάζει το κοινοτικό δίκαιο με τη διατήρηση και μόνο ενός τέτοιου φόρου, με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει διάκριση εις βάρος των εισαγομένων οχημάτων, διακρίσεις τις οποίες απαγορεύει το άρθρο 90 της Συνθήκης ΕΚ. Η Επιτροπή δεν έχει καμία πληροφορία για να αποδείξει τέτοιου είδους διακρίσεις.

Όσον αφορά την απαίτηση για την καταχώριση ενός οχήματος στην Πορτογαλία και την καταβολή του αντίστοιχου φόρου όταν ένα άτομο έχει διαμείνει για περισσότερες από 180 μέρες σε αυτή τη χώρα, πρέπει να επισημανθεί ότι η οδηγία 83/182/ΕΟΚ για τις φορολογικές ατέλειες που εφαρμόζονται στις προσωρινές εισαγωγές ορισμένων μεταφορικών μέσων προβλέπει ποσοτική απαίτηση έξι μηνών ανά δωδεκάμηνο, στη διάρκεια των οποίων τα κράτη μέλη πρέπει να απαλλάσσουν από τους φόρους αυτούς τα ιδιωτικά οχήματα που είναι καταχωρημένα σε άλλο κράτος μέλος. Όταν ένα άτομο διαμείνει για περισσότερο χρόνο σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος ο γενικός κανόνας είναι ότι αυτό το κράτος μέλος δύναται να επιβάλει τον εν λόγω φόρο. Το πορτογαλικό νομοθετικό διάταγμα αριθ. 264/93 θεσπίζοντας το ποσοτικό κριτήριο των 180 ημερών για τον σκοπό αυτό είναι δυνατόν να υπολείπεται ακόμη και κατά πέντε ημέρες σε ορισμένες περιπτώσεις. Η Επιτροπή σκοπεύει να επικοινωνήσει με τις πορτογαλικές αρχές σχετικά με το εν λόγω ζήτημα.

Όσον αφορά τη δυνατότητα που παρέχει η πορτογαλική νομοθεσία να διασφαλιστεί απαλλαγή από τον φόρο καταχώρισης οχημάτων κάτω από πολύ αυστηρές προϋποθέσεις στις περιπτώσεις όπου πολίτες της ΕΕ επιθυμούν να γίνουν κάτοικοι της Πορτογαλίας, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι δεν υπάρχει εναρμόνιση σε επίπεδο ΕΕ στον τομέα της καταχώρισης οχημάτων, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη δεν έχουν καμία υποχρέωση να απαλλάξουν από τους φόρους καταχώρισης οχημάτων οχήματα που εισάγονται προσωρινά στην επικράτειά τους.(2) Μολαταύτα, η Πορτογαλία, με δική της πρωτοβουλία, επέλεξε να εξαιρέσει από τον IA ιδιωτικά οχήματα που εισάγονται με την ευκαιρία της μετακόμισης του ιδιοκτήτη τους στην Πορτογαλία. Η Επιτροπή χαιρετίζει, φυσικά, αυτήν την πρωτοβουλία, αλλά δεν έχει αρμοδιότητα να ζητήσει από την Πορτογαλία να τροποποιήσει τις προϋποθέσεις που καθορίστηκαν για αυτόν τον σκοπό.

Όσον αφορά τους υψηλούς φορολογικούς συντελεστές, πρέπει να επαναλάβουμε ότι, εφόσον δεν υπάρχει εναρμόνιση στον τομέα της φορολόγησης οχημάτων σε επίπεδο ΕΕ, τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλουν τέτοιου είδους φόρους και να καθορίζουν το ύψος τους κατά τη δική τους κρίση. Το Δικαστήριο αποφάνθηκε στην απόφαση Επιτροπή κατά Δανίας ότι το άρθρο 90 της Συνθήκης ΕΚ δεν χρησιμεύει για την επίκριση του υπέρμετρου ύψους των φόρων, και ότι, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να καθορίζουν τους φορολογικούς συντελεστές, ακόμη και αν αυτοί φαίνονται υπερβολικά υψηλοί.(3) Συνεπώς, η Πορτογαλία δεν παραβιάζει το κοινοτικό δίκαιο επιβάλλοντας υψηλούς φορολογικούς συντελεστές στην καταχώριση οχημάτων, με την προϋπόθεση ότι αυτοί δεν εγείρουν διασυνοριακά εμπόδια στο εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών, και ότι σέβονται την αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης, η οποία θεσπίζεται στη Συνθήκη ΕΚ.

 
 

(1) Απόφαση του Δικαστηρίου της 17ης Ιουνίου 2003 στην υπόθεση C-383/01 De Danske Bilimportører κατά Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen. Συλλογή της Νομολογίας του Δικαστηρίου 2003 σελ. I-06065, σημείο 34.
(2) Δυστυχώς, σύμφωνα με το Δικαστήριο, οι φόροι καταχώρισης αυτοκινήτων δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 83/183/ΕΟΚ, γεγονός που σημαίνει ότι η εξαίρεση που προβλέπεται σε αυτήν δεν ισχύει σε περιπτώσεις IA. Βλ. αποφάσεις του Δικαστηρίου της 15ης Ιουλίου 2004 στην υπόθεση C-365/02 Marie Lindfors, σημεία 22 και 23 και στην υπόθεση C-357/01 Herald Weigel και Ingrid Weigel κατά Finanzlandesdirektion fur Vorarlberg, σημείο 45.
(3) Απόφαση του Δικαστηρίου της 11ης Δεκεμβρίου 1990 στην υπόθεση C-47/88 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Βασιλείου της Δανίας, Συλλογή της Νομολογίας του Δικαστηρίου 1990, σελ. I-04509, σημείο 10.

 

Ερώτηση αρ. 71 του κ. Καρατζαφέρη (H-0732/06)
 Θέμα: Δικαίωση ελληνικών οικοδομικών συνεταιρισμών
 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ελληνικού τύπου (π.χ. εφημερίδα "ΕΘΝΟΣ", 17.7.2006 κ.α.) το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δικαίωσε προσφεύγοντα ελληνικό οικοδομικό συνεταιρισμό του οποίου η περιουσία είναι δεσμευμένη από το ελληνικό κράτος (επί δεκαετίες) ως δήθεν "δασική", παρότι το ίδιο το ελληνικό κράτος είχε επισήμως αναγνωρίσει αυτόν και άλλους 325 συνεταιρισμούς, και τα μέλη τους πλήρωναν και πληρώνουν κανονικά τις εισφορές τους. Η μόνη που παραμένει, περιέργως, ασυγκίνητη είναι η Επιτροπή, παρότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει καλέσει - διά του Προέδρου της Επιτροπής Αναφορών συναδέλφου ευρωβουλευτή κ. Libicki- τον Έλληνα πρωθυπουργό κ. Καραμανλή να ρυθμίσει το εν λόγω ζήτημα.

Δεν βλέπει η Επιτροπή ότι οι πάντες - πλην της ίδιας - διαπιστώνουν τις παράνομες ενέργειες των ελληνικών αρχών που κρατούν δεσμευμένη την περιουσία 1,5 εκ. Ελλήνων και άλλων υπηκόων της ΕΕ στην Ελλάδα; Πώς σκοπεύει να αντιδράσει η Επιτροπή έναντι των ελληνικών αρχών;

 
  
 

(FR) Η Επιτροπή επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή του αξιότιμου βουλευτή στο γεγονός ότι της δόθηκε επανειλημμένως η ευκαιρία να απευθυνθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαντώντας σε ερωτήσεις που αφορούσαν ακριβώς αυτό το θέμα, συγκεκριμένα στις γραπτές ερωτήσεις Ε-0316/05 και Ε-0450/06, καθώς και στις αναφορές Ρ-819/2005, Ρ-462/2005, Ρ-392/2005, Ρ-330/2004, Ρ-298/2004 και Ρ-158/2004.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, σε επιστολή του προς τον αξιότιμο βουλευτή με ημερομηνία 7 Ιουνίου 2006 και προς απάντηση επιστολής του τελευταίου με ημερομηνία 13 Μαρτίου 2006, επανέλαβε την θέση της Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία, τα ζητήματα που εγείρονται δεν άπτονται επ` ουδενί του κοινοτικού δικαίου, ώστε να καθίσταται δυνατή η παρέμβαση της Επιτροπής. Ουσιαστικά, δεν πρόκειται παρά για ενδεχόμενες παραβιάσεις του θεμελιώδους δικαιώματος της ιδιοκτησίας από το ελληνικό κράτος στην Ελλάδα. Η διαφορά των ενδιαφερομένων με το ελληνικό κράτος περιορίζεται στο ζήτημα της άσκησης των δικαιωμάτων τους ως συνιδιοκτητών οικοδομήσιμων εκτάσεων και δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την κοινοτική νομοθεσία. Ως εκ τούτου, είναι αδύνατος ο αναγκαίος συσχετισμός του θεμελιώδους δικαιώματος που ενδεχομένως παραβιάζεται με το κοινοτικό δίκαιο.

 

Ερώτηση αρ. 72 του κ. Moraes (H-0735/06)
 Θέμα: Αγοραπωλησία φορητών όπλων
 

Αναφορικά με την Ευρωπόλ και την αστυνομική συνεργασία εν γένει, προτίθεται η Επιτροπή να καταθέσει κάποιες προτάσεις ιδίως όσον αφορά την αγορά, πώληση και τη μεταφορά φορητών όπλων μεταξύ των κρατών μελών, καθώς αυτό το ζήτημα αφορά ιδιαίτερα το Λονδίνο που είναι η εκλογική μου περιφέρεια;

 
  
 

(EN) Η διακοινοτική μεταφορά φορητών όπλων (ήτοι η εξαίρεση των πολεμικών πυροβόλων όπλων) ρυθμίζεται κυρίως από τις διατάξεις της οδηγίας(1) του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων.

Η οδηγία αυτή θεσπίζει ελάχιστη εναρμόνιση, γεγονός που σημαίνει ότι τα κράτη μέλη δύνανται να υιοθετήσουν στις νομοθεσίες τους διατάξεις που είναι αυστηρότερες από αυτές που προβλέπονται στην οδηγία.

Η οδηγία απαιτεί, μάλιστα, ανταλλαγή πληροφοριών και/ή έγκριση στην περίπτωση διακοινοτικών μεταφορών πυροβόλων όπλων, περιλαμβανομένων λεπτομερειών σχετικά με τα χαρακτηριστικά τους.

Μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου των Ηνωμένων Εθνών για τη λαθραία κατασκευή και διακίνηση πυροβόλων όπλων, πυρομαχικών και άλλων σχετικών υλικών η Επιτροπή πρότεινε τον Μάρτιο του 2006 την προσαρμογή των διατάξεων της οδηγίας 91/477 στο νομικό πλαίσιο(2). Σύμφωνα με το πρωτόκολλο των Ηνωμένων Εθνών για τα πυροβόλα όπλα, προτείνεται τώρα να καταστεί υποχρεωτική η σήμανση πυροβόλων όπλων τη στιγμή της κατασκευής τους και να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη θα δεσμευτούν να κρατούν αρχείο των όπλων για μια ελάχιστη περίοδο δέκα ετών.

Η πρόταση αυτή συζητείται επί του παρόντος στο Κοινοβούλιο.

 
 

(1) Οδηγία 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου1991
(2)COM(2006) 93 τελικό

 

Ερώτηση αρ. 73 του κ. Vidal-Quadras (H-0740/06)
 Θέμα: Εφαρμογή της οδηγίας 95/46/ΕΚ σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 

Στην προηγούμενη ερώτηση Η-0022/06(1) επισημάναμε ότι υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες σχετικά με τη χρήση ιατρικών ιστορικών στην Καταλονία για σκοπούς αρκετά ασαφείς και σίγουρα παράνομους. Τώρα φαίνεται πως η Καταλανική Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων εξετάζει επί τέλους το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων κατά των υπεύθυνων των εν λόγω νοσοκομείων, αλλά όχι κατά της Generalitat de Cataluna (Κυβέρνησης της Αυτόνομης Περιφέρειας της Καταλονίας) η οποία έδωσε εντολή να γίνει η έρευνα. Πιστεύει η Επιτροπή πως η χρήση των ιατρικών ιστορικών για γλωσσικές μελέτες είναι "αναγκαία για την εκτέλεση αποστολής δημοσίου συμφέροντος", όπως προβλέπει το γράμμα ε) του άρθρου 7 της οδηγίας 95/46/ΕΚ(2).

Βάσει των διατάξεων των άρθρων 14, 15, 22, 23 και 24 (σχετικά με το δικαίωμα ανακοπής της εκτελέσεως, προσφυγής, την ευθύνη και τις κυρώσεις) και δεδομένου ότι η ιστοσελίδα της Καταλανικής Υπηρεσίας Προστασίας Δεδομένων προβλέπει τα σχετικά έντυπα μόνο στην Καταλανική και ότι η Καταλονία είναι μια αυτόνομη περιφέρεια στην οποία ο μισός πληθυσμός ομιλεί ισπανικά (επίσημη γλώσσα του κράτους) ως μητρική γλώσσα, πιστεύει η Επιτροπή πως προστατεύονται πλήρως τα δικαιώματα των καταλανών πολιτών;

 
  
 

(EN) Όπως έχει ήδη πει η Επιτροπή στην προηγούμενη απάντησή της στην ερώτηση H-0022/06, η οδηγία σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (95/46/ΕΚ) μεταβιβάζει την αρμοδιότητα για την παρακολούθηση της νομιμότητας των δραστηριοτήτων επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνουν χώρα στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους στις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων των κρατών μελών. Πρέπει να δοθούν στις αρχές αυτές κατάλληλες εξουσίες παρέμβασης, ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τη νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων και να προληφθεί ή να τεθεί τέρμα στις παράνομες δραστηριότητες επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, συγκεκριμένα μέσω ελέγχων ή κυρώσεων.

Η οδηγία προβλέπει επίσης ότι οι εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνουν και να εξετάζουν τις καταγγελίες που υποβάλει οιοσδήποτε όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του/της σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν κατά την εφαρμογή της οδηγίας ότι οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος ή οι εθνικές διοικητικές πρακτικές θα επιτρέπουν σε κάθε άτομο να ασκεί αποτελεσματικά αυτό το δικαίωμα.

Εναπόκειται, ως εκ τούτου, σε κάθε κράτος μέλος, όταν εφαρμόζει το άρθρο 7 της οδηγίας, το οποίο ορίζει τις νομικές προϋποθέσεις που καθιστούν νόμιμη την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, να αποφασίσει με νόμο ή με απόφαση των αρχών προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αν μπορεί να διεξαχθεί έρευνα, προκειμένου να αξιολογηθεί η χρήση μιας γλώσσας από νοσοκομεία και ιατρικές υπηρεσίες, καθώς και τους όρους που συνδέονται με αυτό.

Όπως είπε η Επιτροπή στην προηγούμενη απάντησή της, σε περίπτωση που οι έρευνες αυτές οι οποίες διεξάγονται από τις υπηρεσίες της Generalidad de Cataluña (Κυβέρνησης της Αυτόνομης Περιφέρειας της Καταλονίας) έρχονται σε αντίθεση με τους ισπανικούς νόμους για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν θεσπιστεί για την εφαρμογή της οδηγίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι ισπανικές αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι υποχρεωμένες να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να επιβάλουν τη συμμόρφωση με τον νόμο.

Η Επιτροπή έχει ήδη ζητήσει από τις ισπανικές αρχές πληροφορίες σχετικά με τα γεγονότα που αναφέρονται στην ερώτηση, προκειμένου να εξακριβώσει αν η έρευνα που διεξάγεται από τη Generalidad de Cataluña συμμορφώνεται με την ισπανική νομοθεσία για την εφαρμογή της οδηγίας 95/46/ΕΚ σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι ισπανικές αρχές έχουν ενημερώσει την Επιτροπή ότι, ως αποτέλεσμα των ερευνών και των επιθεωρήσεων που πραγματοποιούνται, προκειμένου να διαπιστωθεί η νομιμότητα των μελετών που διεξήγαγαν οι υπηρεσίες της Generalidad de Cataluña, έχουν ξεκινήσει αρκετές νομικές διαδικασίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διαπίστωση παραβίασης των ισπανικών νομικών διατάξεων σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Οι διαδικασίες αυτές, οι οποίες ακόμη εκκρεμούν, θα μπορούσαν να προκαλέσουν κυρώσεις ή άλλα μέτρα που υιοθετήθηκαν από τις αρχές προστασίας των δεδομένων, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις ισπανικές νομικές διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 
 

(1) Γραπτή απάντηση της 15.2.2006.
(2) ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σελ. 31.

 

Ερώτηση αρ. 74 του κ. Newton Dunn (H-0742/06)
 Θέμα: Αποτροπή της αποστολής ανεπιθύμητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων
 

Η αποστολή ανεπιθύμητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων - δηλαδή η ταυτόχρονη αποστολή χιλιάδων ενοχλητικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων χωρίς σχεδόν καμία επιβάρυνση για τον αποστολέα - θα μπορούσε να περιοριστεί αισθητά εάν υπήρχε η απαιτούμενη πολιτική βούληση. Εάν οι αποστολείς των μηνυμάτων αυτών υποχρεώνονταν να χωρίζουν τις αποστολές των μηνυμάτων τους σε μικρό αριθμό αποδεκτών, ούτως ώστε να αποφεύγουν την καταβολή τελών, θα μειωνόταν σε μεγάλο βαθμό ο αριθμός των μηνυμάτων. Προτίθεται η Επιτροπή να προτείνει την επιβολή υψηλών τελών για τη μεγάλη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;

 
  
 

(EN) Η οδηγία 2002/58/ΕΚ –οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες –χρησιμοποιεί τον όρο «αυτόκλητες εμπορικές κλήσεις»– για αυτό που είναι κοινώς γνωστό ως «αζήτητα μηνύματα». Το άρθρο 13 αυτής της οδηγίας απαιτεί από τα κράτη μέλη να απαγορεύουν την αποστολή αυτόκλητων εμπορικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή άλλων ηλεκτρονικών συστημάτων ανταλλαγής μηνυμάτων όπως τα SMS και οι υπηρεσίες μηνυμάτων με πολυμέσα αν δεν έχει εξασφαλιστεί η πρότερη συγκατάθεση του συνδρομητή αυτών των υπηρεσιών. Η προστασία αυτή ισχύει για τους συνδρομητές που είναι φυσικά πρόσωπα. Τα κράτη μέλη μπορούν είτε να επιλέξουν να επεκτείνουν το καθεστώς αυτό, ώστε να συμπεριλάβει νομικά πρόσωπα, είτε να επιλέξουν ένα σύστημα αυτοεξαίρεσης για αυτόκλητες επικοινωνίες που απευθύνονται σε νομικά πρόσωπα.

Επιπλέον, στις περιπτώσεις όπου τα κράτη μέλη επιτρέπουν μη ζητηθείσα εμπορική επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οδηγία 2000/31 για το ηλεκτρονικό εμπόριο απαιτεί σαφή και επακριβή αναγνώριση αυτής της επικοινωνίας (άρθρο 7, παρ. 1).

Οι χρεώσεις που σχετίζονται με την αποστολή (μεγάλων αριθμών) μη ζητηθέντων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα τιμωρούσαν άδικα τις εταιρείες εκείνες που ασκούν νόμιμες πρακτικές μάρκετινγκ σε συμμόρφωση με τις εθνικές διατάξεις για τα μη ζητηθέντα μηνύματα. Όσον αφορά τις εταιρείες που παραβιάζουν τους νόμους για τα μη ζητηθέντα μηνύματα, αυτό που απαιτείται για την αποθάρρυνση μιας τέτοιας συμπεριφοράς είναι αποφασιστική δράση επιβολής.

Η Επιτροπή σχεδιάζει να εγκρίνει μια ανακοίνωση για τα μη ζητηθέντα μηνύματα, το κατασκοπευτικό και το κακόβουλο λογισμικό. Η ανακοίνωση θα κα